Rodina ako spoločenstvo osôb

Kňaz:

Prichádzame k Tebe aj v dnešný štvrtok, aby sme sa Ti poklonili a aby sme od Teba načerpali silu. Uvedomujeme si , že si Ten, komu patrí celý svet a vesmír a že práve preto si prítomný v tomto kúsku chleba , že nás veľmi miluješ. Dnes večer ťa chceme prosiť zvlášť za manželov a rodiny našej farnosti, aby dokázali plniť svoj hlavný cieľ – vytvárať medzi sebou spoločenstvo lásky.

Muž:

Pane. Naša rodina má byť spoločenstvo osôb. Čo to znamená? Som osobou. Som Tvoje neopakovateľné originálne dielo, lebo Ty Pane netvoríš kópie ani napodobeniny. Tak isto aj všetci okolo mňa sú takýmito originálnymi osobami. A to nielen podľa vzhľadu. Každý z nás má v sebe malý duchovný a duševný svet, plný pocitov, zážitkov, radosti, smútku, lásky i bolesti. Takýchto si nás Pane utvoril.

Žena:

Aj keď som Pane, takouto zvláštnou a neopakovateľnou osobou, vytvoril si ma Pane tak, že nemôžem žiť osamotená. Potrebujem iných ľudí. Potrebujem ich lásku a pochopenie, uznanie a pomoc. Bez toho nemôžem byť šťastná. Ty to Pane vieš a preto nás vkladáš do rodiny. To je to miesto, kde sa má vytvoriť spoločenstvo osôb. Do tohoto miesta dávaš, aby sa rodili malé a bezbranné deti. V rodine sme položení aj my všetci ako do vatičky. Všetci – dobrí i zlí. A ak aj nikde nie je človek chápaný a milovaný, tak v rodine sa mu vždy ujde aspoň trochu pochopenia a lásky. Ďakujeme Ti Pane za nás i za všetkých, ktorí dennodenne cítime na sebe dobrodenie rodiny.

M.

Bože, Ty si láska a lásku si postavil nad všetky iné prikázania. Milovať Boha a svojho blížneho je základom a silou rodinného spoločenstva. Pane. Láskou si dal človeku slobodu, možnosť prijať alebo odmietnuť toho druhého. Sme povolaní budovať si svoju rodinu v zodpovednej slobode a láske. V láske nachádzame súlad tela i duše , súlad tela i pudu, sily zmyslov a citov, túžby ducha a vôle. Pomôž nám Pane, aby nás láska k partnerovi inšpirovala k našej vlastnej premene. Aby sme potláčali náš vlastný egoizmus, sebectvo – tieto stopy zlého ducha v nás.

Svojou prácou a intelektom dokážeme prenikať do vesmíru, vierou môžeme hory prenášať, z nádeje dokážeme žiť, ale iba láska má silu tvorivú. Aj k tejto zázračnej činnosti nás Pane povolávaš. Chceš, aby sme sa podieľali na tvojom stvoriteľskom diele, aby sme prijímali deti od Teba ako dar. Chceš aby sme ich prijímali ako osoby, ktoré majú v sebe veľký vnútorný svet, ktorý potrebuje pochopenie a lásku. Pomôž nám, aby sme si stále uvedomovali, že to hlavné, čo potrebujú, je prežívať v našich rodinách spoločenstvo lásky.

Ž.

Pane, moríme sa celé dni doma i v práci a nahovárame si, že to všetko pre rodinu. Aby sme zachovali jej úroveň, deťom i sebe dopriali aspoň to priemerné, čo majú ostatní ľudia. Navonok to vyzerá celkom dobre, ale naše vzťahy postupne chladnú. Od tej veľkej lásky, ktorá nás kedysi spojila, keď sme sa brali, sme sa dostali iba k akýmsi zbytkom, k tomu, že sa vieme znášať a dobre vychádzame.

M.

Akosi sme pri tom všetkom úsilí pre rodinu zabudli na to udržiavanie a pestovanie vzájomnej lásky, ktorá tvorí základ našej rodiny. Pane, pomôž nám, aby sme znovu našli a prehĺbili našu lásku. Zabudli sme na úsmevy, na pochvaly, na láskavé pohľady, na rozprávanie o tom, čo cítime a prežívame, na pozornosť a počúvanie. Toľko premárnených príležitostí. A taký fádny a bezfarebný život je za nami. Odpusť nám Pane a pomôž nám krok za krokom obnoviť našu vzájomnú lásku.

K.

Pane, ďakujeme Ti za tieto chvíle prežité v Tvojej blízkosti. Prosíme Ťa o pomoc a požehnanie pre všetky rodiny našej farnosti, aby každý v rodine nachádzal pochopenie a lásku. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *