Vzkriesenie

Kňaz:

Večný, Svätý, Tajomný Bože, prichádzame k Tebe, chceme Ti dôverovať a milovať Ťa, Teba a v Tebe i všetky Tvoje stvorenia. Do Tvojich rúk skladáme všetky naše starosti, pochybnosti a obavy. Sme si vedomí, že naša viera je slabá, posilni ju. Nemáme ani pokoja, daruj nám prosíme, ten pokoj, ktorý svet nemôže ani dať, ale ani vziať. Prijmi nás takých úbohých, akí sme. Buď pri nás, aby sme aj my boli schopní byť pri Tebe a to deň čo deň. Veď nás, aby sme našli Teba, Tvoje milosrdenstvo a dobrotu. Tebe chceme patriť celou svojou dušou, Tebe chceme ďakovať, Teba chceme chváliť.

Dievča:

Zmŕtvychvstanie. Čo všetko vyjadruje toto slovo… Je v ňom skryté víťazstvo, radosť, sláva… Ale i naša slabosť. Muselo zmŕtvychvstanie vlastne byť? Prečo si Pane, neukončil svoj život na zemi tak tajomne ako všetci ostatní ľudia, smrťou? Tým, že si vstal z mŕtvych, dávaš nám šancu. Ukazuješ, že chceš spasiť skutočne každého. Veď si mohol s kľudom povedať: „Žil som na tejto zemi dosť dlho na to, aby ma spoznali a aby mi uverili. Kto chce veriť a uveril, nech verí ďalej. Kto nie – je to jeho chyba“. Toto by bolo však zmýšľanie človeka. Tvoje zmýšľanie, Pane Ježišu, je úplne iné, je jemné, láskavé, plné pochopenia a milosrdenstva. Ty poznáš našu úbohosť a zmŕtvychvstaním nám ponúkaš nepopierateľný dôkaz o svojom Božstve, o nekonečnej láske k nám, o tom, že zostávaš s nami stále.

Pieseň: Našiel som cestu do radosti..

Chlapec:

Čo som ja, Pane, že na mňa myslíš, že ma tak miluješ? Prečo znášaš toľké rany od tých, pre ktorých trpíš? Prečo je Pane, Tvoja láska taká obrovská, ale zároveň jemná. Každý z nás prežíva rád radosť. Ale vieme s trpezlivosťou ísť k tejto radosti? Pane, tvoja matka Panna Mária i učeníci prežívali veľkú radosť po Tvojom zmŕtvychvstaní. Čo tomu všetkému však predchádzalo! Áno, bol to život plný obetí, prenasledovania, ponižovania, bolesti. Tvoja matka Mária vytrpela dosť na to, aby zostala zatrpknutá. Ale aký by to malo zmysel? Bolo by to možno ľahšie, no iba dočasne. Koľkokrát sa i my uzatvárame príliš do seba. Chceme akoby preskočiť ten bolestný úsek cesty a dostať sa hneď k cieľu. Ale budeme sa vedieť tešiť pri svojej zatrpknutosti a uzavretosti?! I dnes sa už nevieme tešiť zo skutočne radostných udalosti a ešte menej z častých maličkostí.

Dievča:

Máš pravdu, Pane, sme veľmi úbohí. Až tak, že si to ani nechceme priznať. Formujeme v sebe pýchu a namyslenosť. Všetky skutky lásky pripisujeme sebe, milé stretnutie nazývame náhodou a nájsť si ticho na rozhovor s Tebou, považujeme za málo využitý čas. Vylieč, Pane Ježišu, našu zaslepenosť, alebo aspoň našu krátkozrakosť.

Pieseň: (Ak sa milujeme navzájom)

Chlapec:

Márne som sa pokúšal upevniť svoje slabé srdce, ktoré sa umáralo vo vlažnosti. Jednako však rozumiem, akú veľkú zmenu by vo mne, ale aj v zmýšľaní všetkých ľudí mohla urobiť pravda viery – že Ty, Pane, si vstal zmŕtvych. Vo veľkosti a závažnosti tejto pravdy je taká dynamika, ktorá môže zmeniť celý svet. Keby sa chcelo povedať, že človek je veľmi malý, aby si zaslúžil spojenie s Tebou, Pane, musel by byť veľmi veľký, aby to mohol náležite posúdiť a si to aj vážiť. Daj, Pane, aby aj tentokrát nad mojím nevidomým a malým srdcom zvíťazila tvoja múdrosť a Tvoja veľkosť.

Hymnus:

1, 4,

Bronie sa zora na nebi, Už nieto smrtných úzkostí,
už znejú chvály vznešené, už nieto bolestivých rán,
svet jasá plný veleby, zvestuje anjel z výsosti:
a peklo chvie sa zdesené. Vstal slávne z mŕtvych Kristus Pán.

2, 5,

Veď statočný a mocný kráľ, Ježišu, Ty buď naveky
smrť zničil, život obnovil nám veľkonočnou radosťou,
pekelné brány pošliapal pridruž nás k svojmu víťazstvu,
a z úbohých sňal okovy. znovuzrodených milosťou.

3, 6,

Strážilo vojsko jeho hrob, Tebe buď sláva Ježišu,
zapečatený kameňom, ktorý si slávne z mŕtvych vstal,
nastáva zázrak všetkých dôb: Otcovi, Duchu Svätému
vychádza Víťaz z hrobu von. nech večne zuní pieseň chvál Amen.

Chlapec:

Dávaš nám radosť, Pane. Radosť dokonalú. A čo z nej robíme my? Tak dokonalý dar od Teba sme schopní zmrzačiť na akýsi nútený úsmev. Miešame do Tvojej veľkolepej radosti smútok nad svojim nepatrným utrpením, pohoršujeme sa nad hriechmi iných a odsudzujeme tých, ktorí sú pre nás nepohodlní. Ale Ty stojíš trpezlivo pri nás, klopeš na našu dušu znovu a znovu. Raz to znie ako jemné klopanie radosti, ale inokedy aj ako tvrdé údery bolesti. Čakáš, aby Ti otvorila naša vôľa, naše slobodne vyslovené ÁNO. Až vtedy, keď sa dokážeme oslobodiť od pozemských záťaží a celú svoju dušu darovať Tebe, ktorý si prapôvodný majiteľ, až vtedy budeme prežívať radosť v pravom slova zmysle.

Pieseň: Ježiš žije..

Prosby:

1, Pane, nauč nás úprimne sa tešiť zo všetkých darov, ktoré nám dávaš.

2, Pane, daj, aby sme vedeli prijímať každodenné ťažkosti s láskou a pokorou a aby sme si ich zbytočnými rečami neznepríjemňovali.

3. Zošli, Pane svoje milosrdenstvo na tých, ktorí sa trápia a pre ktorých hľadať radosť je skutočne veľmi ťažké.

4, Udeľ ducha múdrosti všetkým, ktorí spravujú náš štát a všetkým politikom sveta.

5, Odpusť nám, Pane, našu pýchu a sebectvo a nauč nás milovať skutočne všetkých ľudí bez ohľadu na ich zovňajšok a povahu.

6, Pane Ježišu, daj, nech Panna Mária, Matka Cirkvi otvorí naše srdcia pre celý svet a pomôže nám milovať Ťa nadovšetko.

Kňaz:

Pane, Bože náš! Ako Abrahám, ktorého si povolal, chceme veriť, že znova oživuješ mŕtvych, že dávaš jestvovať tomu, čo nie je. Veríme, že si vzkriesil z mŕtvych Ježiša, svojho Syna, aby si nás zachránil. Klaniame sa Ti s rozhodnutím, že budeme milovať tento svet tou istou láskou. Vrúcne Ťa prosíme, Bože, aby nás ani budúcnosť, ani hriech, ani smrť neodlúčili od vernosti, ktorú si nám preukázal v Ježišovi, Synovi človeka, ktorý s tebou žije dnes a na veky vekov. Amen

Pieseň, požehnanie, pieseň.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *