Život Cirkvi vo svete 48/2022

O b s a h

Pápež o kňazstve ženy, o Ukrajine, ostpolitike aj o potrate
František mal príhovor k členom Medzinárodnej teologickej komisie
Kardinál Poli z Argentíny sa dožíva 75 rokov
Belgický kardinál Kesel po návšteve ad limina u pápeža
Kardinál Müller: Nešťastná návšteva nemeckých biskupov v Ríme

Zomrel kardinál Richard K. Baawobr z Ghany
Kto vedie Synodu o synodalite?
Hojné návštevy u emeritného pápeža Benedikta XVI.

Slávenie Adventu a príprava na druhý príchod nášho Pána

Čile: Mariánska svätyňa očakáva milión pútnikov
Mexiko: Ľavicový prezident proti zákazu betlehemov
Biskupi: Manželstvo muža a ženy – „Boží plán“!
Filipíny odmietajú požiadavku OSN legalizovať potrat
Ukrajina: Rusi zatkli dvoch kňazov v Berdjansku
Už 75 rokov sa lúštia záhady zvitkov z Kumranu
Kanada: Biskup zasa núti veriacich k očkovaniu a nosiť rúška
Švajčiarsko nechce exorcistov – schválil by to aj pápež?
‚Etický rituál“ – Advent bez katolíckeho náboženstva?
Vo vianočnej show deti s nápisom ‘Milujeme ťa satan’
Chicago: Polícia zatkla veriacich brániacich Pietu
USA: Ďalší konzervatívny biskup má funkciu v KB USA !
Kanada: V katolíckom kostole bol seminár o eutanázii
Prvý sviatok Vďakyvzdania v USA slávili Španieli

Dnes prežívate temné obdobie, keď sú pokusy dosiahnuť so satanom všetkými spôsobmi kompromis – medzi Bohom a satanom, medzi dobrom a zlom, medzi duchom Ježiša a zmýšľaním sveta. Mnohí sú v nebezpečenstve stať sa obeťou tohto všeobecného zmätku. Aj v mojej Cirkvi by sa mohol rozšíriť falošný duch, ktorý nie je duchom Ježiša, Božieho Syna. Ako neviditeľný jedovatý oblak sa šíri duch zmiešania Boha a sveta a nakoniec sa dôjde tak ďaleko, že sa odníme sila Božiemu slovu, lebo sa odoberie moc hlásania Evanjelia! Je to plán boja! (Don Gobbi 1982)

Obhajujme Božiu česť ako zrelí kresťania!

„Treba sa nám včas zamyslieť nad tým, kam povedie naše mlčanie v rodine, kde sa vytráca kresťanský duch a kam povedie naše mlčanie v spoločnosti, ktorej sa vnucujú nové ideológie bez ohľadu na to, kam sa spoločnosť uberá.
My sa nesmieme zahrávať s Božou trpezlivosťou a nemôžeme dúfať, že ktosi iný za nás povie to, čo my zo svojej pozície musíme povedať, alebo že iný za nás urobí to, čo sa očakáva od nás. Preto prosme o to, aby sme boli zrelí pre konfrontáciu so svetom, ktorý znevažuje Boha v jeho ustanoveniach.
Zverme sa pod ochranu sv. Michala archanjela, aby sme ustáli boj s tými, ktorí aj dnes hovoria – ´non seviam´!
Prosme našu nebeskú Matku, aby nám vyprosila dosť síl k ráznosti v obhajovaní Božej cti na zemi!“ Vladyka Milan Chautur

Pápež o kňazstve ženy, o Ukrajine, ostpolitike aj o potrate

Vatikán/New York, 28.11.2022 (KAP) 029 003 – Pápež František sa znova vyslovil proti kňazstvu ženy v Katolíckej cirkvi. V interview pre jezuitský „America Magazine“ vyhlásil:
„Je to teologický problém. Amputujeme podstatu Cirkvi, keď hľadíme iba na posvätný rád. Cesta nie je iba kňazský úrad. Odmietanie vysviacky žien však nie je ich znevýhodňovaním. To, že ženy nesmú vstúpiť do života kňazského úradu, im nič neuberá, nie. Skôr sa odzrkadľuje dôstojnosť ženy priamo v Cirkvi, ktorá je tiež ženského rodu.
Žiaľ Cirkev doteraz príliš často zlyhávala vo vysvetľovaní tohto princípu v katechéze. V Cirkvi existuje petrovský ako aj mariánsky princíp a úrady vysviacky súvisia s petrovským princípom. Ženy naproti tomu sú priradené k mariánskemu princípu, ktorý je ešte dôležitejší. Cirkev je žena. Cirkev je nevesta. Preto sa musí dôstojnosť ženy odzrkadľovať na tejto línii. … Myslím, že musíme ženám dať viac priestoru. Tu vo Vatikáne už miesta, kde sme nasadili ženy, fungujú lepšie. Napríklad v Ekonomickej rade sme obsadili päť zo šiestich miest ženami. To bola revolúcia. Aj zástupkyňa vatikánskeho guvernátora je žena. Ak žena ide do politiky alebo niečo vedie, tak to robí vo všeobecnosti lepšie. Mnohí ekonomickí experti sú ženy a oni obnovujú hospodárstvo konštruktívnym spôsobom.“ …
Pápež sa vyjadril aj k rasizmu, ktorý odsúdil ako „neznesiteľný hriech proti Bohu“ a aj k iným témam. Vyslovil sa proti sociálno-politickej redukcii Evanjelia a zdôraznil transparentnosť pri vyšetrovaní prípadov zneužívania nielen u kňazov, ale aj u biskupov. Varoval aj pred polarizáciou v Cirkvi:
„Polarizácia nie je katolícka. Katolík nepremýšľa v kategórii ´alebo – alebo´. Podstata toho katolíckeho je ´ako – tak aj´.“
Podrobne sa rozhovoril aj o vojne na Ukrajine a odsúdil ruskú okupáciu. … Na občasnú kritiku reagoval slovami:
„Občas sa pokúšam nemenovať nikoho, aby som neurazil. Kto mi vyčíta, že o Putinovi nehovorím, je detailista. Všetci aj tak vedia, aký je môj postoj. … Najkrutejší sú však na Ukrajine tí, čo nepatria do ruskej tradície ako Čečenci, Burjati atď.“
Zdôraznil aj ochotu Vatikánu sprostredkovať a spomenul aj návštevu na ruskom veľvyslanectve na začiatku invázie. Chcel Putina navštíviť, ale Lavrov to „milo odmietol“.
Pápež bránil aj svoju politiku v Číne a na námietku, že za prijatie požiadaviek pekinskej vlády platí vysokú cenu mlčania k ľudským právam, zdôraznil potrebu dialógu. …
Povedal, že v ostpolitike sa orientuje bývalým vatikánskym kardinálom a štátnym sekretárom Agostinom Casarolim (1914-1998), historickým architektom vatikánskej politiky voči východu.
Dosť obozretne zaujal pápež postoj voči téme potraty, ktorá v USA spôsobuje rozkol v spoločnosti aj v cirkvi.
„Nie je správne zničiť ľudský život, aby sa riešil problém. Ťažkým sa to však stáva však, keď sa realita, že sa usmrcuje ľudský život zmení na politický problém, alebo ak pastier cirkvi to začne politicky kategorizovať. Po každý raz, keď utrpí pastoračný rozmer, stáva sa viac politickým problémom ako pastoračným. Nemali by sme pripustiť, aby sa niekto zmocnil tejto univerzálnej témy – nepatrí ani jednej ani druhej strane – je univerzálna.“
Na otázku, či robia biskupi v USA dobre, ak potrat označujú za prioritu, pápež odvetil, že „to je problém biskupskej konferencie, ktorý si musia „vyriešiť interne“.

„Čo mňa zaujíma je vzťah biskupa k ľudu. To je to sviatostné. To druhé je organizačné a biskupské konferencie sa niekedy aj mýlia.“ …
„Ježiš nevytvoril nijakú biskupskú konferenciu. Ježiš vytvoril biskupov a každý biskup je duchovným pastierom svojho ľudu.“
Biskupskú konferenciu opísal František ako „organizáciu, ktorá má pomáhať a zjednocovať“: „Ona je symbolom jednoty. Ale milosť Ježiša Krista spočíva na vzťahu biskupa s jeho ľudom, s jeho diecézou.“. …

František mal príhovor k Medzinárodnej teologickej komisii

Vatikán, 24.11.2022 (VN) 029 002 – Vernosť tradícii, transdisciplinárnosť a kolegialita – tieto tri smery naznačil pápež František členom Medzinárodnej teologickej komisie, ktorých prijal na osobitnej audiencii vo štvrtok 24. novembra. Navrhol tiež zvýšiť zastúpenie žien v komisii.
Medzinárodná teologická komisia začala už desiate pracovné obdobie, ktoré trvá zakaždým päť rokov. Generálnym sekretárom je taliansky teológ Mons. Piero Coda a medzi 28 členmi z rôznych častí sveta je zastúpené aj Slovensko a to v osobe biblistu pátra Petra Dubovského z rehole jezuitov.
V súčasnosti sa Medzinárodná teologická komisia zameriava na tri témy. Svätý Otec v úvode stretnutia poukázal na celkové zameranie komisie pokračovať v línii Druhého vatikánskeho koncilu a pripomenul trojicu tém:

„Prvou je neodškriepiteľná a stále plodná aktuálnosť kristologickej viery vyznávanej Nicejským koncilom, pri príležitosti 1700. výročia jeho slávenia (325 – 2025). Druhou témou je skúmanie niektorých antropologických otázok, ktoré sa dnes objavujú a majú zásadný význam pre cestu ľudskej rodiny vo svetle Božieho plánu spásy. A treťou témou je prehĺbenie – dnes stále naliehavejšie a rozhodujúcejšie – teológie stvorenia v trojičnej perspektíve, načúvajúc volaniu chudobných a zeme.“

Práca Medzinárodnej teologickej komisie má podľa pápežových slov pokračovať „v brázde vytýčenej Druhým vatikánskym koncilom, ktorý – šesťdesiat rokov po jeho začiatku – predstavuje spoľahlivý kompas na ceste Cirkvi, «sviatosti, v Kristovi, dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva»“ (Dogmatická konštitúcia Lumen gentium, 1). Svätý Otec dal komisii pri tejto príležitosti tri usmernenia:

„Chcel by som vás nasmerovať tromi smermi v tejto historickej chvíli, ktorá je náročná, no predsa vďaka pohľadu viery nabitá prísľubom a nádejou, prameniacou z Veľkej noci ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Pána. Prvým nasmerovaním je tvorivá vernosť Tradícii“, uviedol pápež a ďalej upresnil:
„Ide o to, aby sme s vierou a láskou prijali a s prísnosťou a otvorenosťou rozmenili na drobné záväzok vykonávať službu teológie – v načúvaní Božiemu slovu, zmyslu pre vieru (sensus fidei) Božieho ľudu, Magistériu a charizmám a v rozlišovaní znamení čias – pre napredovanie apoštolskej Tradície, za pomoci Ducha Svätého, ako učí Dei Verbum (porov. č. 8). Benedikt XVI. opisuje Tradíciu ako «živú rieku, v ktorej sú prvopočiatky neustále prítomné» (Katechéza, 26. apríla 2006), takže «zavlažuje rôzne kraje, živí rôzne geografické oblasti a dáva vyrásť tomu najlepšiemu z danej zeme, tomu najlepšiemu z danej kultúry. Takto sa evanjelium naďalej vteľuje do všetkých kútov sveta, stále novým spôsobom»“ (Apošt. konštitúcia Veritatis gaudium, 4d).“

V tejto súvislosti Svätý Otec pripomenul rozdiel medzi tradíciou a tradicionalizmom, ktorý predstavuje „mŕtvu vieru živých“ a obmedzenie na horizontálny rozmer. Tradícia si naopak uchováva vertikálu, smerovanie zdola nahor:

„Dnes je tu veľké nebezpečenstvo, a to ísť iným smerom: spiatočníctvo (indietrismo). Ísť vzad. „Vždy sa to robilo takto“: lepšie je ísť vzad, čo je bezpečnejšie, a nie ísť vpred s tradíciou. Tento horizontálny rozmer, ako sme videli, viedol viaceré cirkevné hnutia k tomu, že zostali zafixovaní na istú dobu, zostali v minulosti. Sú to spiatočníci (indietristi).“

Ďalší smer načrtnutý pápežom sa týka interdisciplinárneho prístupu v jeho silnej forme tzv. „transdisciplinárnosti“:
„Druhý smerovník sa týka príležitosti – v záujme priliehavého a dôrazného napĺňania úlohy prehlbovania sa a inkulturácie evanjelia – otvoriť sa s rozvážnosťou prínosu rozličných disciplín vďaka konzultácií s odborníkmi, aj nekatolíkmi, ako to predpokladajú Stanovy komisie (porov. č. 10). Ide o to – ako som to žiadal v Apoštolskej konštitúcii Veritatis gaudium, aby sme si vážili «princíp interdisciplinárnosti: nielen v jeho „slabej“ forme jednoduchej multidisciplinárnosti, ako prístupu, ktorý pomáha lepšie pochopiť skúmaný predmet z rôznych uhlov pohľadu, ako skôr v jeho „silnej“ forme transdisciplinárnosti, ako zaradenia a prekvasenia všetkých poznatkov v perspektíve Svetla a Života, ktorú nám ponúka Múdrosť, pochádzajúca z Božieho zjavenia» (č. 4c).“
Petrov nástupca do tretice teológom zdôraznil dôležitosť kolegiality:
„A napokon tretím ukazovateľom smeru je kolegialita. Tá nadobúda osobitný význam a môže ponúknuť špecifický prínos v kontexte synodálnej cesty, na ktorú je zvolaný celý Boží ľud. Zdôrazňuje sa to v dokumente, ktorý bol v tejto súvislosti vypracovaný v predchádzajúcom päťročnom období, o „Synodalite v živote a misii Cirkvi“: «ako každé iné kresťanské povolanie, tak aj služba teológov, okrem toho, že má osobný rozmer, má tiež komunitný a kolegiálny charakter. Cirkevná synodalita preto zaväzuje teológov, aby robili teológiu synodálnou formou, rozvíjajúc schopnosť vzájomne sa počúvať, viesť dialóg, rozlišovať a integrovať mnohé a rôznorodé postoje a perspektívy» (č. 75).“
Úlohou teológa je usilovať sa o presah, v úsilí teológiu dôkladnejšie rozpracovať, zdôraznil pápež František. Je dôležité, aby teológ mal odvahu ísť poza hranice, pričom úloha pribrzdiť ho prislúcha Magistériu, učiteľskému úradu Cirkvi. Svätý Otec zároveň upozornil, že tieto jeho slová sa týkajú teológov, a nie katechétov, ktorých úloha je vždy podávať solídnu náuku a nie eventuálne novinky.
Pápež napokon navrhol rozšíriť v Medzinárodnej teologickej komisii zastúpenie žien, ktorých je v súčasnosti 5 popri 23 mužoch: „Myslím si, že by bolo možno dôležité zvýšiť počet žien – nie preto, že sú v móde, ale preto, že rozmýšľajú inak ako muži a robia teológiu hlbšou a aj „lahodnejšou“. -zk, jb-

Kardinál Poli z Argentíny sa dožíva 75 rokov

Buenos Aires, 27.11.2022 (KNA) 029 001 – Kardinál Mario Aurelio Poli, arcibiskup Buenos Aires sa 29. novembra dožíva 75 rokov. Podľa cirkevného práva musia biskupi vtedy ponúknuť pápežovi svoje odstúpenie. Často však biskupov dôležitých diecéz pápež ešte nejakú dobu ponechá v úrade.
To, že si pápež František svojho krajana Poliho zvlášť váži, sa ukazuje už na tom, že mu už dva týždeň po svojom zvolení v marci 2013 zveril vedenie svojej domovskej diecézy. Bolo to prvé menovanie biskupa jeho pontifikátu. Už v r. 2014 ho menoval za kardinála. Od r. 1935 sú s jednou výnimkou všetci arcibiskupi argentínskej metropoly členmi kolégia kardinálov.
Kardinál Poli, ktorý má ako František talianske korene, v r. 2002-2008 ako pomocný biskup Buenos Aires úzko spolupracoval s vtedajším arcibiskupom, ktorým bol práve Jorge Mario Bergoglio. V tom čase bol asketicky pôsobiaci duchovný často na cestách v problémových štvrtiach hlavného mesta. V r. 2008 ho Benedikt XVI. menoval za biskupa malej Diecézy Santa Rosa v srdci Argentíny. Pred štúdiom teológie študoval kardinál Poli právo a sociálne vedy.

Belgický kardinál Kesel po návšteve ad limina u pápeža

Vatikán/Antwerpen, 26.11.2022 (KAP) 029 000 – Belgickí biskupi pri návšteve vo Vatikáne hovorili aj o pastorácii homosexuálov:
„Mohol som slobodne hovoriť, čo som chcel v atmosfére bratstva a rešpektu,“ vyhlásil predseda Biskupskej konferencie, kardinál Jozef De Kesel, pre belgický portál Kerknet 26. novembra a povedal:
„Mohli sme napríklad vysvetliť, že chceme homosexuálov v cirkvi podporovať.“
Belgickí biskupi boli minulý týždeň vo Vatikáne na návšteve ad limina. Mohli sa dve hodiny rozprávať s pápežom a mali veľké stretnutia aj s viacerými predsedami dikastérií. S ôsmymi hovorili o evanjelizácii a nedostatku kňazov, ako aj o zapojení laikov a prítomnosti žien v Cirkvi.
S návštevu bol predseda KB Belgicka kardinál De Kesel spokojný:

„Vždy som sa pokúšal jasne hovoriť o situácii v Belgicku a v Európe. A o tom, aby Cirkev bola viditeľne prítomná v pluralistickej a sekularizovanej spoločnosti. Síce s tým mnohí nesúhlasili, ale mohli sme slobodne hovoriť. Cítil som sa vypočutý a rešpektovaný.“

Kardinál Müller: Nešťastná návšteva nemeckých biskupov v Ríme

Vatikán, 26.11.2022 (kath.net) 028 999
Je dobré, že oficiálne výpovede kardinálov Luisa Ladariu a Marca Ouelleta počas návštevy nemeckých biskupov ad limina boli teraz zverejnené. Pretože zrelí katolíci majú právo vedieť, či a aké výhrady boli vyjadrené zo strany rímskeho učiteľského úradu k otvorene heretickým a schizmatickým textom nemeckej „Synodálnej cesty“. Slová oboch kardinálov majú závažnosť nielen kvôli ich úradu, ale aj pretože ide o diferencované výpovede uznávaných teológov. Na rozdiel od hlasnej väčšiny kráčajúcich po „Synodálnej ceste“ oni vedia, o čo v katolíckej viere ide a ako v katolíckej teológii rozlišovať pravdu od omylu. Nie náhodou citovali Druhý vatikánsky koncil zásadným úsudkom, že seba-zjavenie Boha v Ježišovi Kristovi je v jeho úplnej celosti dané a to sa v Duchu Svätom neskrátene a nesfalšovane sprostredkuje skrze Cirkev prostredníctvom Svätého písma, apoštolskej tradície a učiteľského úradu Cirkvi (porovn. Dei verbum 1-10).
Namiesto rozpútania lživej vlny ohovárania kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov podľa hesla „Chyťte zlodeja!“ by bolo úprimnejšie zaoberať sa argumentami Ríma, čomu sa však urazení páni biskupi s nedostatkom odbornej kompetencie trápne vyhýbali.
Téza Barmského „Teologického vyhlásenia“ (1934) proti „nemeckým kresťanom“, ktorí mimochodom vyčíňali už pred nacistami, je a zostáva aj dnes pre katolíkov aktuálna: „Zavrhujeme falošnú náuku akoby mohla a musela Cirkev ako prameň svojho hlásania viery okrem Božieho slova prijať aj iné udalosti a mocnosti, postavy a pravdy ako Božie zjavenie […] Zavrhujeme falošnú náuku, akoby Cirkev smela povahu svojho posolstva a poriadku podľa svojej ľubovôle prenechať meniacim sa svetonázorovým a politickým presvedčeniam.“
Vyhlásenie Svätej stolice z 21. júla 2022 to formuluje nasledovne:
„Nemecká ‚Synodálna cesta‘ nemá poverenie zaväzovať biskupov a veriacich k prijatiu nových foriem vedenia a nového smerovania náuky a morálky.“
Je tiež príznačné, že v dogmatickej teológii patria vysoko kvalifikovaní členovia Biskupskej konferencie Nemecka a „Synodálnej cesty“ k (hanobenej) menšine, ktorá má rozumným argumentovaním proti ideologickému zaslepeniu svojich kolegov iba malú šancu. Obom veľmi kvalifikovaným textom kardinálov Ladariu a Ouelleta sa povodí rovnako. Na jednej strane sú príliš vznešené v tóne a na druhej strane sú na teologicky príliš vysokej úrovni, aby mohli dosiahnuť zmenu myslenia u adresátov. Vo svojom kruhu ich odbavili pohŕdavým pohybom ruky a signalizovalo sa, že námietky pápeža zmietnu zo stola rovnakými trikmi, ako spustili do špirály mlčania aj jeho „List putujúcemu Božiemu ľudu v Nemecku“ (2019).
Ak na túto vierolomnosť s odmietaním uznania rímskeho učiteľského úradu (porovn. Lumen gentium 18; 23) bolo treba ešte dôkaz, nemuseli sme dlho čakať.
Dva dni po návrate od hrobov kniežat apoštolov zvrátila biskupská konferencia cirkevné pracovné právo na úplný protiklad kresťanskej antropológie smerom k ateisticky-materialistického obrazu človeka ideológie LGBT.
Jej predseda biskup Bätzing zasa naďalej tvrdohlavo trvá na svojej požiadavke vysviacky žien, akoby sa náuka viery Cirkvi nemusela odvodzovať od objektívnych kritérií, ale akoby vyplývala z dlhšieho dychu tých, ktorí ju neochvejne požadujú. Iní biskupi chcú zasa s typicky nemeckým pocitom prevahy a s aroganciou, ktorou sa cítia byť pápežovi a veľkej časti svetového episkopátu nadradenými – na ceste do priepasti.
Mnohí dôverčiví katolíci v Nemecku a na celom svete si kladú otázku, či nemeckí „synodálni otcovia“ seriózne veria v obnovu Cirkvi v Kristovi tak, že zrelativizujú historické spásne seba-zjavenie Boha v jeho Synovi Ježišovi Kristovi a nám chcú lacno predať hrubé porušenie Desatora ako oslobodzujúcu novú interpretáciu.
Bez podrobného uvádzania jednotlivých závažných omylov synodálnych textov v otázkach náuky viery a morálky Katolíckej cirkvi zdá sa mi dôležité nasledovné vyhlásenie:
Hlavným cieľom celej akcie je udržanie kresťanstva ako občianskeho náboženstva sekulárneho štátu a nábožensky do veľkej miery agnostickej a ľahostajnej spoločnosti. Preto sa tak vtierajú „modernému svetu“ – nech to značí čokoľvek – ako sociálno-psychologicky užitočná nábožensko-sociálna organizácia ponúkajúca služby. Tvária sa, akoby Cirkev nezaložil Boh, aby bola sviatosťou spásy pre svet v Kristovi (Lumen gentium 1; 48; Gaudium et spes 45), aby teda nemusela preukazovať pred ateistami svoju účelnosť pre blahobytný štáty, či pre pozemský raj socialistického (čínskeho spoločenského modelu) a kapitalistické razenie (Great Reset do r. 2030). Všetko, čo sa tomu zaraďovaniu Cirkvi do svetského programu obšťastňovania ľudstva nehodí, sa v tomto majstrovskom pláne seba-sekularizácie navonok zamlčuje a dovnútra sa mu prekrúca zmysel, aby sa vyhlo každému protirečeniu či dokonca prorockej nezrovnateľnosti s „humanizmom bez Boha“ alebo s nihilistickým posthumanizmom!
Možno teda poslúžiť – v zmysle rozhodnutia o zmene cirkevného pracovného práva – aj životným štýlom protirečiacim Božiemu Desatoru a nasledovaniu Krista a prezentovať „milujúceho Pána Boha“ (v deistickom zmysle („otca nad hviezdnym stanom“) a popri tom ešte slúžiť svetským cieľom Katolíckej cirkvi. Treba iba akceptovať Cirkev ako spoločensky užitočnú organizáciu, zatiaľ čo sa smie popierať tajomstvo jej božského pôvodu, jej sviatostnej podstaty, jej potreby ako nástroja spásy a jej univerzálne poslanie.
Jediní členovia, ktorí si podľa tejto svetskej logiky zaslúžili byť z Cirkvi vypudení, sú iba tí katolíci, ktorí sú ešte („fundamentalisticky, „tradicionalisticky“, „konzervatívno-rigidne“ atď.) verní svojmu krstnému poslaniu. A tí biskupi, ktorí sa držia svojho sľubu pri vysviacke, sú v Ríme zlovoľne hanobení ako príčiny kampaní podnecovaných v ich vlastnej diecéze a spolubratmi sú systematicky diskreditovaní.

Pri návšteve ad-limina sa „falošní bratia“ (Gal 2, 4) neštítili v prítomnosti kolínskeho arcibiskupa Rainera Máriu Woelkiho naliehať na Svätého Otca a žiadať eklatantný zlom ius divinum biskupského úradu – teda aby zosadil bezúhonného biskupa, len aby uspokojili lovecký pud a mocenské inštinkty ideológov, ktorí sa v hlbšom zmysle od Krista už dávno odlúčili.
Propagandistom od Krista vzdialenej a zosvetštenej Cirkvi, ktorá chce zničením prirodzenej zjavenej antropológie a sexuálnej morálky vypudiť diabla Belzebulom, sv. Ján píše:
„Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky,“ (1 Jn 2, 15-17)

+ Zomrel kardinál Richard K. Baawobr z Ghany

Vatikán, 29.11.2022 (KAP) 028 998 – V Ríme zomrel kardinál Richard Kuuia Baawobr (foto). Pápež František reagoval na úmrtie kardinála s veľkým rozrušením. V telegrame ocenil „veľkorysé nasadenie“ 63-ročného biskupa Diecézy Wa za Cirkev a veriacich v Ghane, najmä za tých najnúdznejších.
Kardinál Kuuia Baawobr zomrel v nedeľu 27. novembra presne tri mesiace po menovaní za kardinála v rímskej klinike Gemelli. Deň pred konzistóriom s pápežom dostal infarkt a od vtedy bol ošetrovaný v Ríme. Pápež František mu nechal zaniesť kardinálsky biret do nemocnice.
Kardinál Baawobr bol predtým generálnym predstaveným „Spoločnosti misionárov Afriky“ – tzv. bielych otcov – a od r. 2016 bol biskupom Diecézy Wa v Ghane. Koncom júla bol zvolený za predsedu Sympózia biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru (SECAM). Od r. 2010 bol aj kancelárom Pápežského inštitútu pre arabské a islamské štúdie (PISAI) v Ríme. V r. 2020 ho František povolal aj do vatikánskeho Dikastéria pre jednotu kresťanov.
Baawobr bol tretím kardinálom z Ghany.
Po jeho smrti má kolégium kardinálov ešte 225 členov, z toho je 126 mladších ako 80 rokov a teda s právom voliť pápeža.

Kto vedie Synodu o synodalite?

Edward Pentin, vatikánsky korešpondent:
„Na rozhodujúcich pozíciách vedenia synody sú osoby, ktoré nezastávajú náuku Cirkvi.“
Vatikán, 28.11.2022 (kath.net/jg) 028 997 – Synodu o synodalite vedú ľudia s istým svetonázorovým pozadím a podobnými perspektívami, ako píše vatikánsky korešpondent Edward Pentin pre National Catholic Register.
Myslí tým kardinála Maria Grecha, generálneho sekretára a kardinála Jean-Claude Hollericha, generálneho relátora Synody o synodalite.
Grech ako arcibiskup Goza na Malte žiadal, aby Cirkev osoby LGBT viac vítala. Hollerich zasa vyhlásil, že náuka o homosexualite už nie je správna a Cirkev môže svoj odmietavý postoj k žehnaniu homosexuálnych párov zmeniť.
V súčasnej fáze Synody o synodalite je najdôležitejšou osobou jezuita Giacomo Costa. Spolu s pracovnou skupinou 26 expertov vypracoval pracovný materiál pre kontinentálnu fázu synody.
V r. 2021 sa postaral o zmätenie, keď podporil zákon proti homofóbii, o ktorom sa v talianskom parlamente diskutovalo, ktorý však talianski biskupi aj Vatikán odmietli!
„Väčšina expertov, ktorí pod vedením Costu pracovali, majú podobné bludárske názory,“ píše Pentin a uvádza príklady:
„Jeden z expertov je životopisec pápeža Austen Ivereigh, známy „svojimi progresívnymi a ľavicovými názormi“, ktoré často šíri na Twitteri. Členkou pracovnej skupiny bola aj sr. Birgit Weilerová, Nemka, ktorá spolupracovala na Amazónskej sieti REPAM a ktorá sa zasadzuje za ´silnejšiu úlohu žien v Cirkvi´, čím myslí diakonát žien!
Hlasy, ktoré by zastávali náuku Cirkvi, tam hľadáme márne,“ píše Pentin.

Hojné návštevy u emeritného pápeža Benedikta XVI.

Vatikánska Nadácia Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. uverejňuje pravidelne fotografie hostí 95-ročného emeritného pápeža Benedikta XVI. na sociálnych sieťach.
Vatikán, 26.11.2022 (kath.net/ KAP) 028 996 – Po pokojných letných mesiacoch dostáva emeritný pápež Benedikt XVI. znova návštevy. Od konca októbra uverejňuje vatikánska Nadácia Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. pravidelne fotografie Benedikta XVI. na sociálnych sieťach. Odhliadnuc od návštevy pápeža Františka s novými kardinálmi koncom augusta neboli od mája nijaké aktuálne obrázky emeritného pápeža.
Vo štvrtok 24. novembra prijal Benedikt XVI. v Kláštore Mater Ecclesiae svojho bývalého ceremoniára Francesca Camalda. Predtým sa krátko stretol s emeritným arcibiskupom bavorského Bambergu Ludwigom Schickom, aj s arcibiskupom Svjatoslavom Ševčukom, hlavou Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.
Najviac reakcií však vyvolala fotografia Benedikta XVI. s nemeckým kardinálom Gerhardom Ludwigom Müllerom. Na obrázku je Benedikt na vozíčku v bielej vetrovke s bielym baretom a dekou na kolenách. Za ním stojí kardinál Müller a vedľa neho dve rehoľné sestry. Pre rakúsky Kathpress kardinál Müller povedal, že fotografiu urobili pri nakrúcaní videa pred Lurdskou kaplnkou na požehnanie istého modlitbového spoločenstva. V zásade je však ako vydavateľ jeho zobraných spisov častejšie u Benedikta XVI., ako povedal kardinál.
Pokojnejšie u bývalého pápeža zrejme tak skoro nebude. V budúcom týždni sa bude odovzdávať tohtoročná Ratzingerova cena. Jej nositelia tradične navštívia aj Benedikta XVI. na rozhovor, modlitbu a aj obrázok. No a do Vianoc iste dostane ako vždy veľa návštev.


Slávenie Adventu a príprava na druhý príchod nášho Pána

USA, 30.11.2022 (LifeSiteNews) 028 995 – Americký biskup Joseph Strickland nám priblížil, ako najlepšie pripraviť naše srdcia a mysle v období Adventu na slávenie narodenia nášho Spasiteľa, ale aj na jeho druhý príchod, ktorý nastane „v hodine, keď to neočakávate“.
Keďže Advent je otvorením nového liturgického roka, biskup Strickland nám radí hľadieť naň ako na „duchovné rozlišovanie nového roka“ – teda pristupovať ku sviatosti zmierenia a klásť si otázku ako žiť v užšom spojení s Kristom:
„Advent je čas pokánia, príležitosťou vzdať sa zvyčajnej rutiny života, aj robiť pokánie a viac sa modliť. Tak ako robíme pokánie cez Pôstne obdobie, aby sme sa pripravili na Pánovo vzkriesenie, tak by sme mali robiť pokánie aj cez Advent, aby sme sa pripravili na jeho narodenie a eventuálny druhý príchod. Naozaj povzbudzujem pri tých všetkých problémoch, ktoré máme v našom národe, vo svete aj v Cirkvi … zdôrazňovať modlitbu a pôst aj počas Adventného obdobia.
Cirkev nekladie veľa požiadaviek na pôst, ale vždy môžete robiť vlastné takéto rozhodnutia dokonca aj v Advente – napr. nejesť mäso v piatok. Cirkev to neprikazuje, ale je naozaj dôležité prihliadať na takého veci ako jednotliví veriaci, rodiny, farnosti a rôzne skupiny ľudí. …“

Čile: Mariánska svätyňa očakáva milión pútnikov

Santiago de Chile, 22.11.2022 (KAP) 028 994 – Na ohromný nápor pútnikov po dvoch rokoch prestávky kvôli pandémii sa pripravuje čilské pútnické miesto Lo Vasquez v mestečku Casablanca. Na Nepoškvrnené počatie Panny Márie 8. decembra prichádzajú do svätyne asi 70 km od hlavného mesta Santiaga každý rok státisíce pútnikov. V roku 2019 ich bolo 800 000 a teraz očakáva Diecéza Valparaiso aj miestna samospráva, že ich bude po prvý raz vyše milióna.
Lo Vasquez sa v minulých desaťročiach stalo hlavným miestom uctievania Panny Márie v Čile. Panna Mária je národnou patrónkou krajiny a je známa pod titulom „Virgen del Carmen“. Národná svätyňa – chrám Templo Votivo de Maipu sa nachádza na okraji Santiaga.

Svätyňa Lo Vasquez je oveľa mladšia. Vznikla v 18. storočí, keď súkromná osoba postavila malú kaplnku pre obraz Panny Márie a začali tam putovať mnohí veriaci. Kostolík bol viackrát zničený zemetrasením no každý raz ho znova postavili s väčšími rozmermi. Socha Panny Márie pochádza zo Španielska.
Mnohí veriaci pripisujú Panne Márii z Lo Vasquez splnenie svojich želaní, o čom svedčia mnohé tabuľky vďaky. Veľká časť pútnikov prichádza pešo, niektorí dokonca na kolenách. Miestny biskup Jorge Vega Velasco napomína pútnikov už vopred:

„Prinesené obety nemajú spočívať v bolesti, ale v láske k blížnemu.“

Na 8. decembra sa očakáva taký nápor pútnikov, že blízku diaľnicu vedúcu zo Santiaga do Valparaisa okolo tohto dátumu uzavrú! Už od 6. decembra bude každú hodinu svätá omša, dokonca aj v noci. Slávnosť uprostred čilského leta rozvíja aj miestny pútnický turizmus. Táto slávnosť sa v Čile považuje za jeden z najdôležitejších cirkevných sviatkov a je aj štátnym sviatkom. Už november sa v mnohých farnostiach a modlitbových skupinách slávi ako mariánsky mesiac s mnohými náboženskými aktivitami.

Mexiko: Ľavicový prezident proti zákazu betlehemov

Ústretový krok ľavicového prezidenta smerom k cirkvi v napätej situácii
Mexiko, 30.11. 2022 (KAP) 028 993 – Na mexickom najvyššom súde sa rieši súdny spor o tom, či je prípustné vystaviť betlehemy vo verejných budovách. Do toho sa teraz zapojil aj prezident Andres Manuel Lopez Obrador. Na každodennej tlačovej konferencii sa v podstate ľavicový politik postavil proti tomuto zákazu a vyhlásil:
„Na takýto dogmatizmus a takéto porušovanie rozšírených tradícií a zvykov chýbajú zákonné podklady! Zákaz betlehemov by okrem toho bol aj porušením náboženskej slobody! Je jedno ako sa k Ježišovi staviame – či je pre nás iba človek, alebo prorok, alebo Boh – on sa zasadzoval za spravodlivosť a bol mocnými jeho doby prenasledovaný, špehovaný a označovaný za šíriteľa nepokojov a za to bol aj ukrižovaný!“
Prezident ďalej povedal, že nepovažuje za pravdepodobné, že najvyšší sudca Juan Luis González Alcántara Carrancá so svojím úsilím zakázať betlehemy vo vládnych budovách bude úspešný v prvej komore Najvyššieho súdu. …
Prezidentova reakcia zrejme vyplýva z napätého vzťahu s cirkvou a z veľkých protestov v celej krajine kvôli volebnej reforme. Aj katolícki biskupi varovali pred plánovaným rozpustením Národného volebného inštitútu (INE) a videli v tom ohrozenie stability a schopnosti vládnutia v krajine. …

Biskupi: Manželstvo muža a ženy – „Boží plán“!

USA, Tyler, 30.11.2022 (kath.net) 028 992 – Americký biskup Thomas Tobin z Providence na ostrovnom štáte Rhode Island na Twitteri uviedol:
„Je na čase znova s rešpektom pripomenúť, že podstatná zásada kresťanskej viery spočíva v tom, že sám Boh naplánoval manželstvo ako spojenie muža a ženy. To je zásadný Boží plán pre ľudskú rodinu. Aj pápež František jednoznačne ohlasuje túto náuku.“
Z texaského Tyleru na to reagoval biskup Joseph Strickland a napísal:
„Ďakujem, biskup Tobin. Pripomína nám to, že manželstvo muža a ženy je Božím plánom a prirodzeným zákonom. Ak sa štát rozhodne porušovať zásadnú pravdu, neznamená to nič dobré pre v ňom žijúci Boží ľud.“

Filipíny odmietajú požiadavku OSN legalizovať potrat

Manila, 28.11.2022 (LifeSiteNews) – 028 991
„Filipíny nedovolia OSN a liberálnym európskym krajinám uvaliť na ich krajinu svoju agendu potratov, rozvodov a LGBT,“ napísal hlavný filipínsky denník The Manila Times nedávno. Rada OSN pre ľudské práva chcela v krajine implementovať liberálnu sociálnu politiku, ale vodcovia krajiny na OSN vyhlásili, že vôbec nemajú plány také niečo urobiť!
Štátny sekretár ministerstva spravodlivosti Jesus Crispin Remulla nedávno pre denník The Manila Times vyhlásil:

„Možno že naše kultúrne hodnoty sú v konflikte s mnohými hodnotami, ktoré západné krajiny chcú na nás uvaliť. My nie sme na to pripravení – kultúrne na to nie sme pripravení! To je v súčasnosti náš postoj. … Sú to vždy rovnaké krajiny, ktoré sa púšťajú do Filipín. To sú bohaté európske krajiny, ktoré sa naozaj veľmi usilujú o dodržiavanie individuálnych práv ale nemajú tušenia o komunitných právach. A ja si myslím, že my to veľmi dobre zvládame.“
Americký prezident Donald Trump v r. 2018 zrušil členstvo USA v Rade OSN pre ľudské práva kvôli jej podpore agendy potratov a LGBT.
„Podnikáme tento krok, pretože nechceme zostať súčasťou pokryteckej a iba sebe slúžiacej organizácii, ktorá si robí posmech z ľudských práv,“ povedal vtedy Nikki Haley, veľvyslanec USA pri OSN.

Už 75 rokov sa lúštia záhady zvitkov z Kumranu
Christoph Arens

Jeruzalem, 27.11.2022 (KAP/KNA) 028 990 – Patria k najdôležitejším archeologickým nálezom 20. storočia. Pred 75 rokmi v priebehu roka 1947 údajne Beduín v Kumrane v západnom Jordánsku objavil zvitky z Mŕtveho mora. Hľadal vraj uniknutú kozu a objavil ťažko prístupnú jaskyňu na severozápadnom pobreží Mŕtveho mora a v nej hlinené krčahy, v ktorých boli tajomné fragmenty papyrusov.
Iní experti predpokladajú, že je oveľa pravdepodobnejšie, že Beduíni dobre poznali jaskyne a že zvitky odniesli do antikvariátu. Jasné je, že 29. novembra 1947 získal prvé štyri zvitky z Kumranu izraelský vedec. A 12. apríla 1948 sa v denníku „Times“ objavila prvá správa o senzačnom náleze, no až v r. 1949 sa začali prvé vykopávky archeológov. Do konca 50. rokov našli vcelku 11 textov a fragmentov doteraz sa našli aj ďalšie.
Je to neoceniteľné svedectvo antického židovstva a raného kresťanstva – texty autorov ako Plinius, časti Biblie, ale aj nebiblické náboženské texty židovského spoločenstva, ktoré žilo v Kumrane a bolo známe ako Eseni. Obrovská záhada – takmer 1000 dokumentov a 30 000 fragmentov po hebrejsky, aramejsky, či grécky pochádza z doby 300 rokov pred Kristom až 100 rokov po Kristovi. Mnohé veľmi zničené, niektoré iba vo veľkosti nechta palca. Ale aj takmer kompletný opis Knihy proroka Izaiáša dlhý vyše sedem metrov! Zvitky z Kumranu sú teda tak blízko pri pôvode Biblie ako nijaké iné rukopisy.
Veľká časť z nich sa nachádza v múzeách a výskumných ústavoch v Izraeli. Medzi nimi je aj v krčahu zobrazená „Schránka knihy“ v Jeruzaleme. Jej výskum ešte vôbec nie je dokončený. Veď existujú moderné technické postupy, ktoré otvárajú archeológom nové cesty – umelá inteligencia, elektronické mikroskopy, rádio-uhlíková a DNA analýza majú pomôcť proti lúštení a zliepaní písomností na pergamene, koži, papyruse, alebo na medenej platničke.
Analýzami DNA sa dá zistiť, že mnohé texty písali na ovčiu kožu, hoci vtedy v regióne boli iba kozy. Vedci si myslia, že nie všetky texty vznikli v Kumrane, ale niektoré napísali aj učenci v Jeruzaleme.
To sa zhoduje s vykopávkami v antickom sídlisku Kumran v blízkosti jaskýň. Archeológovia tam našli zvyšky antickej pisárskej dielne. Predpokladajú, že v jaskyniach kedysi bola knižnica Esenov. V iných jaskyniach mohli zas skrývať sväté písma pred Rimanmi, ktorí v židovskej vojne v r. 70 Jeruzalem s jeho chrámom takmer úplne zničili.
Nie je jasné, o čo vlastne v Kumrane vôbec išlo. Najmä nemeckí vedci si dlho mysleli, že tam bol kláštor sekty Esenov.
No minulý rok uverejnil izraelský archeológ Daniel Vainstub výskumnú správu, v ktorej opisuje Kumran ako druh pútnického a zhromažďovacieho miesta. Poukázal na to, že sú tam zvyšky centrálneho skladu potravín, veľké rituálne kúpele, cintorín a refektórium – no nijaké obytné domy- teda tam nebola osada. Podľa neho tam trvalo žila malá skupina ľudí a pútnici táborili na okolí.
Napínavé sú aj poznatky získané počítačovými analýzami a algoritmami. Tak možno texty lepšie vysvetliť. V zvitku Izaiáša sa hneď ukázalo, že ho písali viacerí pisári a je v ňom veľa korektúr. Texty teda nevznikli kopírovaním. Pisári boli súčasne aj ich autormi, ktorí text opravovali, dopĺňali, alebo celé pasáže vynechali.

Ukrajina: Rusi zatkli dvoch kňazov v Berdjansku

Kyjev, 28.11.2022 (KAP) 028 989 – V Rusmi obsadených oblastiach na ukrajinskom čiernomorskom pobreží ruské okupantské vedenie zatklo minulý týždeň dvoch gréckokatolíckych kňazov. Dvoch pátrov redemptoristov Ivana Levyckého a Bohdana Geletu, farára a kaplána z Kostola Narodenia Panny Márie v meste Berdjansk západne od Mariupola obvinili z „prípravy teroristickej akcie proti Rusku“!
Exarchát Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi obvinenia pre rakúsky Kathpress vo vyhlásení rozhodne odmietol a žiadal okamžité prepustenie kňazov. Levycký a Geleta patria k malému počtu kňazov, ktorí napriek okupácii Donecka zostali u svojich veriacich. V ruských médiách sa uvádzal ako dôvod zatknutia „nález zbraní a munície, ako aj knihy o ukrajinskej histórii na fare“. To arcibiskup, exarcha Donecka Stepan Meniok odmietol a povedal:
„Obaja kňazi nemajú s niečím takým nič do činenia a od vpochodovania Rusov do oblasti sa sústreďujú iba na pastoračné pôsobenie.“
Domová prehliadka sa uskutočnila až po ich zatknutí, preto za údajné nálezy nemôžu vziať zodpovednosť.
Obaja kňazi sú obeťami ohovárania a úplného ignorovania ľudských práv, ako uvádza exarchát ďalej. Vysielač „Zvezda“ tiež prezentoval úplne za vlasy pritiahnutý zoznam údajného obsahu knižnice, čo pripomína metódy sovietskej bezpečnosti na odstránenie biskupov, kňazov a veriacich. Ruskí okupanti sa zrejme chceli pomstiť za nedávnu prehliadku ruského pravoslávneho jaskynného kláštora v Kyjeve.

Ako čistú „zámienku na ospravedlnenie teroru voči rehoľníkom a obyvateľstvu“ označil pre Vatican News „vymyslené obvinenia z vlastníctva zbraní a výbušnín“ v sobotu aj Maxim Rjabucha, nedávno menovaný salezián za pomocného biskupa Donecka. Fara v Berdjansku je teraz zatvorená a zatknutie oboch kňazov pocítia aj všetci katolícki veriaci v Donbase. Len nedávno Rusi zatkli aj ďalšieho kňaza v Záporoží, no o niekoľko hodín ho znova prepustili.

Kanada: Biskup zasa núti veriacich k očkovaniu a nosiť rúška

Londýn/ Ontario, 1.12.2022 (LifeSiteNews) 028 988 -Kanadský biskup Ronald Peter Fabbro z Londýnskej diecézy v Ontariu znova začal vyzývať veriacich, aby sa dali zaočkovať a nosili v kostole rúška! Svojmu stádočku napísal biskup v pastierskom liste 24. novembra:
„Urobili sme neuveriteľný pokrok v boji proti covidu-19, ale teraz čelíme zasa bezprostredným hrozbám, ktoré zrejme spôsobia ďalšie šírenie vírusu a zdravotné problémy mnohým. Obrovská väčšina lekárov zdôrazňuje dôležitosť zaočkovania. Vakcíny sú prístupné pre takmer každý vek – pre deti, mládež, i dospelých. Toto je najlepšia cesta pre nás ako bojovať s pandémiou – ak všetci, ktorí môžu, sa dajú zaočkovať.“ … A biskup tiež žiada:
„Naliehavo povzbudzujem všetkých, aby nosili rúška v našich kostoloch, halách, alebo iných budovách. Nosenie rúšok – a to správne – ako sa dokázalo, zastaví šírenie vírusu, či prinajmenšom ho zmierni. Je to iba ´malá obeta´, ktorá môže zabrániť tomu, aby sa na ešte aj na ďalšie Vianoce zatvorili kostoly! … A po každom veriacom, ktorý prijíma do úst, si treba dezinfikovať ruky.“ …

Švajčiarsko nechce exorcistov – schválil by to aj pápež?


V USA vzrástol počet exorcistov z 12 na 125. Švajčiarska diecéza chce zrušiť aj svojho jediného exorcistu a to zrejme nie je v záujme pápeža Františka.
Chur, 28.11.2022 (kath.net) 028 987 – Po tom, čo sa uvoľnilo miesto exorcistu v Churskej diecéze vo Švajčiarsku už nemá byť obsadené. Informujú o tom švajčiarske noviny „nau.ch“ a označujú to ako „akt modernizácie“. Christoph Casetti, ktorý vo februári 2020 zomrel, bol stále oficiálnym exorcistom diecézy. Biskup Bonnemain toto miesto už obsadiť nechce a podľa „SRF“ vyhlásil:
„Pre väčšinu problémov nemusíme hľadať nejaké mimoriadne príčiny. Všetci ľudia majú silné aj slabé stránky – život je raz byť dolu a raz hore. Kto je konfrontovaný s ťažkými sociálnymi, pracovnými alebo zdravotnými situáciami, pre toho sú tu normálne riešenia.“
Či je to naozaj v zmysle pápeža Františka, o tom možno pochybovať. V Ríme samotnom sa každý rok naďalej konajú kurzy exorcizmu pre kňazov.
***
Pápež sa mal dokonca uprostred Námestia sv. Petra podieľať na exorcizme. Uvádzame správu agentúry kath.net z 20. septembra 2020:

Exorcizmus pápeža Františka‚ z diaľky sa týkal 15 rokov posadnutej ženy


Pápež sledoval prípad Mexičanky Angel posadnutej satanom od r. 2015 z Vatikánu, ako informoval vatikanista Fabio Marchese Ragona v knihe „Moje meno je Satan. Príbehy exorcizmov medzi Vatikánom a Medžugorím.“ Angel sa stretla s pápežom na Námestí sv. Petra pri audiencii. František slávil omšu oslobodenia v Dome sv. Marty s tým, že kňaz vopred vyjadril úmysel spoločne sa modliť. Neskôr sa pápež modlil za Angel a pri tejto príležitosti prišli aj stovky ľudí v noci do svätyne Božej Matky v Guadalupe na spoločnú modlitbu a exorcizmus za Angel. Diabol však nemal v úmysle odísť a potvrdil to, čo povedal pátrovi Amorthovi počas exorcizmu v Ríme:
‚Angel nebude oslobodená, kým sa nezmení zákon o potrate v Mexiku!“
Oslobodenie od satana sa uskutočnilo a malo sa stať pred očami Švajčiarskej gardy prostredníctvom indického kardinála Ivana Diasa:
„Priestor sa zdá byť preniknutý neuveriteľným zápachom síry. Boj s diablom trvá asi 20 minút a na jeho konci sa zdá, že dievča sa zobudilo z tranzu. Na nič si nespomína, ale zdá sa že našla pokoj,“ dosvedčili prítomní svedkovia.
***
V knihe Ragon uvádza aj príbeh 91-ročného albánskeho kardinála Ernesta Simoniho: „Každý deň robím exorcizmus aj cez telefón, pretože ako to mám inak vo svojom veku zvládnuť?“ Kardinála komunistický režim zatkol, práve keď robil exorcizmus. „To bolo jedno z obvinení, že ateistický komunizmus chce zničiť Cirkev. Odvtedy som ho nikdy neprestal praktizovať!“
Exorcisti sú žiadaní aj inde vo svete. Americký exorcista Vincent Lampert v r. 2022 pre Fox News povedal, že jeden z 12 exorcistov je v USA. Medzitým sa ich počet zvýšil na 125. A veľmi vzrástol aj dopyt po nich:
„Dostávam asi 3500 mailov, telefonátov a listov ročne. Polovica prosieb o oslobodenie prichádza od nekatolíkov,“ povedal otec Lampert.

‚Etický rituál“ – Advent bez katolíckeho náboženstva?

Graz, 1.12.2022 (kath.net) 028 986 – V rakúskom Steiermarku vypukli prudké diskusie po tom, čo dve školy v Leobene ponúkli slávenie Adventu takmer bez vzťahu k „rímskokatolíckemu náboženstvu. Podľa „oe24″ chcú namiesto toho realizovať „etický rituál“, pri ktorom sa náboženský obsah odsunie do úzadia. V liste rodičom sa uvádza, že sa môžu obrátiť na triednych učiteľov, ak nechcú, aby sa ich dieťa zúčastnilo takýchto osláv.
A zamiešala sa do toho aj politika. Strana slobody vidí stále viac ohrozené kresťanské hodnoty. Podala podnet krajinskému radovi pre vzdelávanie Wernerovi Amonovi a teraz sa očakáva diskusia v krajinskom parlamente.

Vo vianočnej show deti s nápisom ‘Milujeme ťa satan’

USA, 28.11.2022 (LifeSiteNews) 028 985 – V USA sa ozvali rozhorčené protesty proti spoločnosti Disney za scénu v novom vianočnom miniseriáli s názvom The Santa Clause, kde detskí herci hrajú 11 elfov a zdravia Santa Clausa nápisom „We love you satan“, čo potom rýchlo opravia na: „We love you Santa“. Akože komická scénka je krátka a deti sa zdajú veľmi zhrozené svojou chybou, no niektorí rodičia to vidia tak, že Disney znova raz odhaľuje svoju temnú stránku!
„Rozhorčenie rodičov je pochopiteľné po tom, čo už dlhšie sledujú, aké sympatie má Disney ku kniežaťu temnosti,“ napísal k tomu komentátor Todd Starnes. „Je choré a úplne ohavné, že naše deti sú vystavované takýmto veciam! V scénke sa to odbaví iba tým, že vraj ´deti správne nezostavili slovo Santa´! Nič z toho už určite nebudeme s deťmi pozerať!
Toto je svet, v ktorom teraz žijeme a je to veľmi smutné a deprimujúce. Buďme veľmi ostražití voči tomu, čo necháme naše deti pozerať. Nie som človek, ktorý by rozpitvával každú show, lebo je v nich veľa korenitých vtipov, ale pre mňa nie je vtipom, keď je tu skupinka detí – elfov, ktorí držia nad hlavami slová ´We love you Satan´, pretože sa vraj zle postavili. To je indoktrinácia našich detí! … Ruším predplatné na produkciu Disneyho!“
Disney normalizuje pohanstvo a svet démonov
V r. 2020 uviedol Disney seriál „Soví dom“, ktorý uviedol deti do sveta démonov a pôsobenia bosoriek.
Spisovateľka Deborah Buntingová vtedy varovala:
„Ak si, ľudia, myslíte, že ‘Soví dom’ je iba fantázia a zábava, tak sa nad tým dobre zamyslite! Už roky Disney zachádza stále ďalej do temnoty duchovného sveta, ktorý oponuje živému Bohu a prichádza s programami a s postavami, ktoré uvádzajú zraniteľné deti do temného sveta klamu a podvodu.
Táto duchovná sféra, ktorá odporuje Bohu, je reálna! Diabli sú reálni! A oni sú vypustení, aby klamali vaše deti a zaťahovali ich do pazúrov nepriateľa ich duší – diabla, inak známeho ako satan. Jeho nápady a plány sú zamerané na zničenie vašich detí a vnúčat fyzicky, duchovne, aj emocionálne. Musíte ich chrániť pred tým, aby boli prilákané do tohto diabolského sveta.“
V auguste Disney pripravil nový kreslený seriál pre dospelých „Malý démon“, ktorý opisuje príbeh satanovej dcéry výslovne normalizujúci bezuzdnú sexualitu a prítomnosť diabla v spoločnosti. Krátky opis filmu: Trinásť rokov po otehotnení so satanom nepoddajná matka Laura a jej antikristova dcéra Chrissy sa pokúšajú žiť normálny život v Delaware, ale každú chvíľu im to prekazia obludné sily vrátane satana, ktorý túži po dozore nad dušou svojej dcéry.
„Absolútne príšerné! Producenti a všetci, čo sa na tom podieľali by mali robiť pokánie za to, že film pripravili a vrátiť sa k Ježišovi Kristovi!!! Absolútna skazenosť, do ktorej naša kultúra upadá, keď to dovoľuje a keď sa pokúša uveriť, že niečo démonické a satanské je ‘bezpečné a ani nie také škodlivé’!“
Republikánsky poslanec v americkom kongrese za Louisianu, Mike Johnson, získal veľkú pozornosť, keď kritizoval túto show na Facebooku:
„Nedokázal som sa dostať dosť rýchlo k diaľkovému ovládaču, aby som ochránil svojho 11-ročného syna od pozerania. Rád by som vedel, koľko detí tomu bolo vystavených!“
A citoval aj herečku, ktorá prepožičala svoj hlas v kreslenom filme Laure, a ktorá vyhlásila: „Som veľmi rada, že robíme z pohanstva normálnu vec!“

Chicago: Polícia zatkla veriacich brániacich Pietu

Katolícki veriaci: „Naši cirkevní predstavitelia sa vzdávajú chrámov rovnako, ako sa vzdávajú vernosti Božiemu slovu! …“
Chicago, 30.11.2022 (LifeSiteNews) 028 984 – Päť veriacich zatkla polícia v utorok po tom, čo pokojne protestovali proti odstráneniu ich milovanej sochy Bolestnej Panny Márie so Synom v náručí z dlhšie zatvoreného Kostola sv. Vojtecha v Chicagu. Ako sme už informovali, kostol ponúka diecéza na predaj a má sa z neho stať profánny „Temple House“ s kultúrnymi aj obscénnymi podujatiami! …

Milovaná socha veriacich vymodelovaná z kararského mramoru je vernou replikou Michelangelovej slávnej sochy „La Pietà“. Jej odstránenie sa chápe ako otváranie cesty pre ukončenie chrámu v jeho funkcii Božieho domu. Anina Jakubowská, ktorá chodila do chrámu od detstva, sa postavila pred nákladné auto odvážajúce sochu a nechcela ustúpiť. Pre LifeSite povedala:
„Polícia prišla okamžite, keď videla, že auto sa zastavilo! Chcela ma odtiaľ dostať, no ja som sa tam pevne stála, ani som sa nepohla. Potom sa ku mne pridali aj ostatní veriaci. Odchod auta sme blokovali asi 45 minút.“
Pani Jakubowská potom odišla porozprávať sa o tom s pracovníkmi arcidiecézy a polícia ostatných trikrát varovala a potom ich „ručne stručne“ pozatýkala a naložila do auta. … Pani Kaczynská k tomu hovorí:

„Socha bola odvezená do Kostola sv. Pavla a kostol zamkli! … Bývalí farníci kostola tri roky bojovali proti predaju kostola a odvezeniu sochy. Niektorí sme dokonca spali v autách v zime, chrániac Pietu, pretože je pre nás taká posvätná a vzácna! Arcidiecéza len vyhlásila, že veriaci sa budú môcť zo sochy viac tešiť na jej novom mieste v aktívnom farskom kostole.
Modlili sme sa za tento chrám každý piatok odhliadnuc od počasia! Naši prastarí otcovia – poľskí prisťahovalci nazbierali na neho peniaze na neho s veľkými obetami a stavali ho s potom, krvou a slzami. Oni budovali chrám! Teraz chcú všetko zničiť. Prečo? Pre peniaze!“ … Všetci sme tu prijímali sviatosti. Bojovali sme za zachovanie chrámu sedem rokov. Zlomilo mi to srdce!“
Arcidiecéza v Chicagu však zatvára jeden kostol za druhým pre demografickú krízu. A je to aj súčasť „štrukturálnych zmien“, ktoré arcidiecéza považuje za potrebné „na vytvorenie silnejších, živších farností v budúcnosti“. …
Katolícky aktivista Richard Smaglick hovorí:
„Kardinál Blase Cupich nedávno predal aj parkovisko pri Katedrále Najsvätejšieho mena Ježiš za vyše 100 miliónov dolárov. Do kostolov síce plynie mnoho peňazí, ale iba do tých, kde pôsobia jeho obľúbenci. Naši cirkevní predstavitelia sa vzdávajú chrámov rovnako, ako sa vzdávajú vernosti Božiemu slovu! …“

USA: Ďalší konzervatívny biskup má funkciu v KB USA

Baltimore, 24.11.2022 (LifeSiteNews) 028 983 – Ďalší konzervatívny biskup Thomas Paprocki zo Springfieldu, v Illinois dostal v Biskupskej konferencii USA dôležitý post – bol zvolený za predsedu Komisie pre kánonické záležitosti a riadenie Cirkvi. Biskupi mu jednoznačne dali prednosť pred druhým kandidátom biskupom Alfredom Schlertom z Allentownu v Pennsylvánii podporujúcim hnutie LGBT. Biskup Paprocki dostal 147 hlasov, 91 biskupov bolo proti. Je to tak ďalší biskup, ktorého si spolubratia zvolili ako výslovne odvážneho obrancu ľudského života a tradičného manželstva!
Ako sme už informovali v ŽC 46 /22 na zasadnutí 15. novembra si americkí biskupi zvolili za predsedu KB USA rázneho obhajcu života a manželstva arcibiskupa Timothyho Broglia a za podpredsedu rovnako zmýšľajúceho arcibiskupa Williama Loriho. Obaja takisto „porazili“ liberálnych kandidátov. A 130 hlasmi proti 104 si následne zvolili aj sekretára Biskupskej konferencie USA – arcibiskupa Paula Coakleya z Oklahoma City. Odmietli druhého kandidáta – kardinála Josepha Tobina z Newarku v New Jersey, ktorý tiež veľmi podporuje ideológiu LGBT.
Neúspešným proti-kandidátom biskupa Paprockého bol biskup Schlert známy otvoreným vítaním skupiny LGBT v diecéze. V apríli 2019 sporný jezuita páter James Martin ďakoval biskupovi Schlertovi za jeho schválenie víkendových duchovných cvičení pre osoby LGBT a ich rodiny v exercičnom centre jeho diecézy, ktoré viedol Martin.
Biskup Paprocki však trvalo bráni katolícku náuku o manželstve a homosexualite. V r. 2013 legalizovali v Illinois „deň manželstva rovnakých pohlaví“. Biskup Paprocki zorganizoval špeciálnu „svätú hodinku“ vrúcnych prosieb a modlitby oslobodenia na uzmierenie Boha za hriech manželstva rovnakých pohlaví v hlavnom meste štátu! Biskup k tomu vyhlásil:
„Táto svätá hodinka má za cieľ upozorniť na démonické vplyvy diabla, ktoré prenikli našu kultúru.“
V r. 2017 biskup Paprocki vydal dekrét zakazujúci diecéznemu personálu organizovať sobáše rovnakých pohlaví diecéznym personálom a na cirkevnej pôde. Dekrét zakazuje osobám žijúcim v takom zväzku prijímať sviatosti a slúžiť verejne pri liturgii.
V r. 2016 biskup Paprocki podporil a bránil arcibiskupa Charlesa Chaputa, ktorý odmietal sväté prijímanie znovu zosobášeným rozvedeným a zdôraznil náuku Cirkvi o skutočnej prítomnosti Krista v Eucharistii.
V r. 2018 povedal, že reakcia pápeža na škandál zneužívania McCarricka bola neadekvátna a vyzval Vatikán a nuncia, aby zverejnili relevantné materiály o teraz už bývalom kardinálovi McCarrickovi a vykonali disciplinárne kroky, ktoré pápež sľúbil.
V tom istom roku zakázal biskup demokratickému senátorovi podporujúcemu potraty Dickovi Durbinovi pristupovať ku svätému prijímaniu, kým neoľutuje svoje hriechy a vyhlásil:
„Hlasovať mnohé roky za podporu potratov je zanovitým pretrvávaním vo verejnom prezentovaní svojho ťažkého hriechu!“
Keď senátora ešte aj ocenila univerzita v Georgetowne, biskup komentoval ako hanebné že univerzita tým schvaľuje podporu potratov senátora. …
Je teda veľká nádej, že silný hlas biskupa Paprockého bude naďalej prinášať dobro Cirkvi v jeho novej úlohe v BK USA.

Kanada: V katolíckom kostole bol seminár o eutanázii

Rimouski, Quebec (LifeSiteNews) 028 982 – Šokujúcu správu priniesla organizácia Koalícia pre život v kanadskom Quebecu. Priamo v katolíckom kostole sa konal seminár skupiny propagujúcej eutanáziu! Seminár o eutanázii – oficiálne známej pod termínom „medicínska pomoc umieraní“, zorganizovali v Kostole sv. Šimona a prednášal na ňom neurochirurg a predseda „Quebeckej asociácie pre právo dôstojne umrieť“ Dr. Georges l’Esperance. Po seminári komisia z radnice mesta oslavovala „úspech stretnutia“ na Facebooku! … Po škandalóznom seminári dostal organizátor Gagnon otázku, prečo sa to organizovalo, keď to úplne protirečí náuke Cirkvi.
„Bol seminár za účelom informovania ľudí a aby sa to propagovalo. Veď prišlo aj množstvo ľudí!“ znela jeho odpoveď! Nuž bolo tam iba asi 70 osôb. Keď sa naliehalo otázkou, či je morálne prípustné, aby sa to konalo práve v kostole, Gagnon povedal: „Naozaj zaujímavá otázka, ale teraz nemám čas na to odpovedať.“ A o chvíľu dodal: „Veď to je farnosť, ktorá prejavuje krízu Katolíckej cirkvi – má veľmi málo omší.“
Miestny biskup Denis Grondin pritom v minulosti javil silný postoj ochrany života. V r. 2015 ešte na videu naliehal na ľudí, aby sa zúčastnili pochodu za život v Ottawe.

Prvý sviatok Vďakyvzdania v USA slávili Španieli

St. Augustine, Florida 25.11.2022 (LifeSiteNews) 028 981 – Prvý sviatok Vďakyvzdania v USA nevznikol v Plymouth Rocku v r. 1620 a nezaložili ho tzv. Pútnici z lode Mayflower, ktorí prišli z anglického Plymouthu hľadať v Amerike nový život. Skôr ho založili španielski katolíci v roku 1565 v St. Augustine na Floride. Teda v meste, ktoré prvé objavili Španieli na sviatok sv. Augustína, a to je aj miestom prvého slávenia sviatku Vďakyvzdania.
„Dňa 8. septembra 1565 s veľkou pompou a obradnosťou 600 moreplavcov pod vedením vojenského veliteľa Dona Pedra Menéndeza de Avilésa sa vylodilo na pobreží Floridy.
„Na počesť svätca dňa, kedy po prvý raz uzreli zem Menéndez nazval koloniálnu osadu menom sv. Augustína,“ ako dosvedčuje historický list na webovej stránke mesta. „Menéndez rýchlo a horlivo plnil inštrukcie španielskeho kráľa Filipa. Brilantným vojenským manévrovaním, ale aj so šťastím odstránil francúzsku garnizónu a ďalej upevňoval španielsku vládu na severovýchodnom pobreží Floridy. St. Augustine mal poslúžiť dvom účelom – ako predsunutá vojenská základňa na obranu Floridy aj ako katolícka misijná stanica pre celú juhovýchodnú časť Severnej Ameriky.“
Ako katolíci slávili tieto oddiely v ten deň svätú omšu vďakyvzdania. A tak sa v r. 1565 slúžila prvá latinská svätá omša ad orientem na americkej pôde.
„Kňaz López prišiel na Floridu ako kaplán Pedra Menéndeza a stal sa prvým duchovným pastierom v St. Augustine. López slávil prvú svätú omšu v kolónii a to bola udalosť formálneho založenia mesta. Lópeza sprevádzali traja ďalší nerehoľní kňazi. Ich úlohou bolo slúžiť duchovným potrebám španielskych kolonialistov, zatiaľ čo misiám a obráteniu Indiánov sa venovali rehoľní kňazi a na Floride to boli jezuiti a františkáni.
„Kolonialisti postavili provizórny vonkajší oltár, ozdobili ho a vybavili potrebným a potom sa zhromaždili na slávenie svätej omše,“ napísal katolícky spisovateľ Thomas Craughwell v katolíckych novinách National Catholic Register. „Indiánov kmeňa Timucuan prilákal na pobrežie príchod cudzincov a potom sledovali aj omšu. Španieli ich pozvali k sebe na oslavu poďakovania všemohúcemu Bohu za bezpečnú plavbu a vylodenie. No ani násilie v tej dobe nemožno ignorovať – Španieli tam boli, aby porazili kalvinistov – francúzskych hugenotov. Násilie a krviprelievanie bolo žiaľ v tej dobe bežné a dobrý pocit z diania sa preto rýchlo skončil,“ píše Craughwell.“ Španielsky kráľ Filip dal Menéndezovi plnú moc vyhladiť nelegálnu kolóniu a jeho vojaci zabili 130 mužov, uchránili iba ženy a deti. O niekoľko týždňov Indiáni Timucuani hlásili, že niekoľko stoviek Francúzov stroskotalo a dostalo sa na pobrežie a potom sa vydali na sever. Menéndez znova poslal svoje sily a tie zmasakrovali aj ich. Koloniálna Amerika zrejme bola veľmi krvavým miestom,“ napísal Craughwell.


MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *