Život Cirkvi vo svete 50/2022

O b s a h

Pápež sa stretáva s francúzskymi biskupmi
Kardinál Ouellet žaluje pre obvinenie z obťažovania
Kardinál Sarah: „Náboženská sloboda na Západe ohrozená“
Kasper: O Františkovom úspechu rozhodnú jeho nástupcovia
Vatikán sa očividne ospravedlnil Moskve za slová pápeža

Betlehemské svetlo – prameň nádeje aj na Ukrajine

Kalifornia: Bez podpisu nijaké sväté prijímanie na kolenách
Otvorený list biskupovi k šikanovaniu verných kňazov
Rakúski biskupi pri hrobe sv. Petra
Podpredseda Bundestagu: „Vyšetriť úmrtia po očkovaní!“
Boj proti zmene klímy – zredukovať obyvateľstvo?!
Wall Street Journal: „Nemecká migračná politika zlyhala“
Nemecko: Odmietla očkovanie? Stratila dieťa!
Biskup Bätzing a jeho úsilie o „inak katolícku cirkev“
Francúzsko: Cirkev zriaďuje „Interdiecézny kánonický súd“
‚Welt‘: Ministerka odmieta odsun vraha do Afganistanu
Politici a duchovní: Bez náboženstva nijaká budúcnosť Európy
Súd: „Biden nesmie nútiť lekárov k mrzačeniu ľudí“
Kontrola identity: Big Brother chce byť bohom
11 mil. pútnikov ku Guadalupskej Panny Márii

Betlehem v Európskom parlamente!

Za jeho vystavenie vytrvalo bojovala Isabel Benjumea, španielska poslankyňa
Európskeho parlamentu, ktorá povedala:

„Európu nemožno pochopiť bez jej kresťanských koreňov!
A preto sa oplatilo za to bojovať.“

12 HVIEZD tvorí korunu okolo mojej hlavy – je to symbol mojej materskej a kráľovskej prítomnosti v samom srdci Božieho ľudu.
12 HVIEZD označuje12 kmeňov Izraela, vyvolený národ, povolaný Pánom, aby pripravil príchod na svet Božiemu Synovi a Spasiteľovi. …
12 HVIEZD znamená tiež 12 apoštolov, základ, na ktorom Kristus založil svoju Cirkev. Často som bola s nimi, aby som ich povzbudila k nasledovaniu Ježiša aj vo viere počas troch rokov jeho verejného pôsobenia. Namiesto nich som s Jánom stála pod krížom. … S nimi som sa delila o radosť zo zmŕtvyvstania, s nimi zahĺbenými do modlitby som mala účasť na slávnom okamihu Turíc. Zostala som pri nich svojou modlitbou a materinskou prítomnosťou, aby som im pomáhala, formovala ich, dodávala im odvahu a pobádala piť kalich, ktorý im pripravil nebeský Otec. …
12 HVIEZD znamená aj novú skutočnosť. Apokalypsa ma vidí ako veľké znamenie na nebi: Žena odetá slnkom, víťaziaca nad drakom a jeho mocným vojskom zla. Hviezdy okolo mojej hlavy teda označujú tých, ktorí sa zasväcujú môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, patria k môjmu víťaznému šíku … A tak všetky tieto moje milované deti, povolané byť apoštolmi posledných čias, sú najjasnejšími hviezdami v mojej kráľovskej korune. (Panna Mária don Gobbimu 8.12.1989)


Pápež František sa stretáva s francúzskymi biskupmi

Vatikán, 12.12.2022 (KAP) 029 050 – Niekoľko týždňov po zverejnení ďalších prípadov zneužívania biskupmi vo Francúzsku prijal pápež František v pondelok najvyšších predstaviteľov Biskupskej konferencie Francúzska – predsedu a arcibiskupa Reimsu, Erica de Moulinsa-Beauforta, jeho dvoch zástupcov Dominique Blancheta a Vincenta Jordyho, aj generálneho sekretára Huguesa de Woillemonta. Podrobnosti o návšteve Vatikán zatiaľ neoznámil.
V rozhovore zrejme išlo o jesenné zasadnutie KBF a o odhalenie zneužívaní vo Francúzsku.
Arcibiskup de Moulins-Beaufort na zasadnutí v novembri v Lurdoch oznámil, že jedenásť biskupov vyšetruje štátny alebo cirkevný súd za obvinenia zo zneužívania, nepodania oznámenia o zneužívaní, alebo neoznámenie pedofilnej kriminality.
V minulých týždňoch najmä odhalenie prípadov kardinála Jean-Pierre Ricarda (78), bývalého arcibiskupa Bordeaux, ako aj Michela Santiera (75), bývalého biskupa Creteila pri Paríži, zaplavilo titulky médií.
Podľa katolíckeho denníka „La Croix“ biskupi, ktorí prišli k pápežovi, s ním chcú hovoriť aj o pochybeniach vatikánskej kúrie v prístupe k uvedeným prípadom zneužívania.
Biskupi už vyšetrovanie týchto prípadov ďalej priostrili. Pred týždňom zriadili vo Francúzsku celonárodný cirkevný trestný súd. Biskupská konferencia prekladá týmto kánonickým tribunálom (Tribunal Penal Canonique National (TPCN) cirkevno-právne kompetencie z diecéz a 15 národných provincií na celonárodnú úroveň. Nový súd má od januára zjednodušiť a zjednotiť cirkevnú trestnú justíciu.

Kardinál Ouellet žaluje pre obvinenie z obťažovania

Vatikán, 14.12.2022 (KAP) 029 049 – Kardinál Marc Ouellet (78) sa bráni proti útokom! Kanadský súd ho obvinil zo sexuálneho obťažovania. Kardinál povedal, že v utorok podal žalobu na náhradu škody pre hanobenie jeho mena na kanadský súd v Quebecu s osobným vyhlásením. Ide o sumu 100 000 dolárov.
Žalobkyňa, bývalá pastoračná referentka v Arcidiecéze Quebec, uviedla v žalobe skutky, ktoré nikdy nespáchal, ako uvádza kardinál vo svojom podaní žaloby. Nespomína si ani na to, že by ženu vôbec niekedy stretol a nepozná ju! A aj keby sa skutky, ktoré kardinál vehementne popiera, brali ako pravdivé, neboli by nijakým „sexuálnym obťažovaním“! Na pastoračných stretnutiach bolo zvyčajne až okolo 100 ľudí!
Kanadský kardinál poukazuje na to, že pápež František po preverení predbežného vyšetrovania dospel k záveru, že „obvinenia“ rozhodne nestačia na začatie cirkevného disciplinárneho procesu. Prípadné odškodné venuje pre obete sexuálneho zneužívania domorodcov v Kanade, ako dodal.
„Obvinenia a ich kontext ma ťažko zasiahol a zanechal nezmazateľný dopad na moju česť, na moju povesť a moju dôstojnosť,“ vyslovil sa kardinál. Súčasne povedal, že rešpektuje želanie žalobkyne zostať v anonymite.
Kardinál Ouellet je od augusta postihnutý hromadnou žalobou pre zneužívanie proti Arcidiecéze Quebec. Jeho meno je na zozname s 88 obvinenými duchovnými. Ide o občiansku žalobu viac ako 100 osôb, ktoré boli od r. 1940 kňazmi a inými pracovníkmi v cirkvi sexuálne zneužívané – väčšina ako maloletí. Prevažná časť týchto činov sa udiala období od r. 1950 do r. 1970.

Bývalá pastoračná referentka obvinila kardinála Ouelleta z „dotykov sexuálnej povahy bez jej súhlasu“ ako sa citovalo zo súdnych spisov. Malo sa to stať v r. 2008-2010, keď bol Ouellet arcibiskupom Quebecu. „Každý raz som to pociťovala ako veľmi nepríjemné,“ vyhlásila vtedy žena pre kanadský rozhlas. Pokúsila sa preto svojmu predstavenému vyhýbať. Príslušné cirkevné miesta sa o tom dozvedeli až v r. 2021.
Vatikán v auguste oznámil, že proti kardinálovi nezavedie nijaké vyšetrovanie.

Kardinál Sarah: „Náboženská sloboda na Západe ohrozená“

„Liberálna demokracia nesmie zabudnúť na Boha. Kresťanský život musí byť vybudovaný na troch pilieroch – sú to: Kríž, Hostia a Panna Mária. Liturgia musí byť nádherná, musí byť posvätná a musí byť viac tichá, pretože Boh je tichý a my stretávame Boha v tichosti, v adorácii. Na Boha sa zabudlo. Žijeme, akoby Boh neexistoval. Všade vládne chaos.
Vatikán, 9.12.2022 (LifeSiteNews) 029 048 – Kardinál Robert Sarah, em. prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí zdôraznil, že v súčasnosti je výsostnou povinnosťou zachovanie náboženskej slobodného uctievania Boha správnym spôsobom a s pravou vierou. Varoval pred nebezpečiami hroziacimi náboženskej slobode na Západe. Povedal to v interview pre EWTN vysielanom 27. novembra pri príležitosti vydania jeho novej knihy Catechism of the Spiritual Life, (Katechizmus duchovného života) zameranej na sviatosti a uctievanie Boha vo vzťahu k duchovnému životu duše.
„Náboženská sloboda je ohrozovaná mnohými formami. Vo svete stále umierajú nespočetní mučeníci pre vieru. No náboženská sloboda je ohrozená aj na Západe. Často to nie je otvorená hrozba, či nenávisť voči viere, ale skôr skrytá zaujatosť voči kresťanstvu,“ povedal kardinál Sarah.
Spomenul potom exodus Izraelitov z Egypta, keď Boh naliehal na Mojžiša, aby viedol ľud na horu Sinaj, aby ho tam uctieval. Kardinál Sarah povedal, že účelom mimoriadnych udalostí exodu bolo, „aby ľud mal slobodu na jeho správne uctievanie“ a varoval:
„Náboženská sloboda sa nemá brať ako zaručená, či realizovaná s kompromismi a nesmie sa ju zanedbávať!“
Kardinál hovoril aj o katolíckom slávení svätej omše a oslovil problémy vznikajúce zatváraním kostolov a rušením svätých omší, čo sa prevalilo cez celý svet počas pandémie. Povedal, že dokonca ani v takých časoch nemôžeme opustiť ústredné postavenie Eucharistie pre kresťanský život, ani zanedbať uctievanie Boha:
„Nevieme na to zabudnúť. Eucharistia je zdrojom a vrcholom kresťanského života. Áno, občas je potrebné aj prispôsobiť sa. Budeme čeliť ďalším pandémiám a iným núdzovým stavom a budú diskusie, ako najlepšie to riešiť vo vzťahu k sláveniu Eucharistie. To je dobré. Liberálna demokracia si vyžaduje diskusiu, ale nikdy neslobodno zabudnúť na uctievanie Boha, alebo zanedbávať ho v priebehu diskusie! Liberálna demokracia nesmie zabudnúť na Boha.“
Kardinál ďalej zdôraznil dôležitosť kríža, Eucharistie a Panny Márie ako základov duchovného života kresťana:
„Kresťanský život musí byť vybudovaný na troch pilieroch – sú to: Kríž, Hostia a Panna Mária. To sú tri piliere, na ktorých musíme budovať kresťanský život. … Sviatosti sú základné pramene milostí pre duše. Musíme znova objaviť tieto zásadné prostriedky milosti, ktoré Ježiš ustanovil vo svojej Cirkvi.“
Kardinál Sarah ukázal cestu, ktorou svätá omša dokáže pritiahnuť duše bližšie k Bohu v modlitbe:
„Liturgia musí byť nádherná, musí byť posvätná a musí byť viac tichá. Povzbudzujem k tomu, aby sa liturgia stávala stále viac dôstojnou a stále viac posvätnou, stále viac tichou, pretože Boh je tichý a my stretávame Boha v tichosti, v adorácii. Myslím si, že formácia Božieho ľudu v liturgii je veľmi dôležitá. Môžeme ľuďom ukazovať krásu, môžeme hlbšie uctievať Boha, zachovať ticho v liturgii a naše stretnutie s Kristom bude prehĺbené.“
V protiklade s bezbožnosťou sekulárneho sveta a prázdnotou, ktorú človek pociťuje, keď žije vo svete žijúcom akoby Boha nebolo, sa kardinál s ľútosťou vyjadril:
„Na Boha sa zabudlo. Žijeme, akoby Boh neexistoval. Všade vládne chaos. Príliš mnoho ľudí zredukovalo svoj život – pravý zmysel svojho života – na absolútny individualizmus a oddávanie sa prchavému potešeniu. Potrebujeme odstup od života, stiahnuť sa na púšť, kde sa môžeme znova naučiť základom – tomu podstatnému: monoteizmu, zjaveniu Ježiša Krista, jeho slovu, poznaniu našich hriechov, našich závislostí a potrebe Pánovho milosrdenstva.“
V inej knihe The Power of Silence, (Moc ticha) sa kardinál rozpráva s kartuziánskym mníchom o dôležitosti stretávania sa s Bohom v tichej modlitbe. Kardinál tam uvádza, že pri evanjelizácii sveta, väčšinou slepého pre Boha vo sfére verejného života, sa Cirkev nemôže uspokojiť s fungovaním iba ako sociálna alebo humanitárna organizácia:
„Cirkev nie je sociálna organizácia na riešenie problémov migrácie, či chudoby. Cirkev má Božie poslanie – spasiť svet. Ak Kristus neprebýva v Cirkvi hmatateľne, viditeľne, sviatostne, tak akú dobrú zvesť môžeme ponúkať svetu? Aký význam má evanjelizácia? Keď kresťania zabudnú, prečo sú kresťanmi, spoločenstvo musí upadnúť do záhuby. Zabudne na Boha a stratí z očí svoje poslanie.“
Kardinál zdôraznil aj potrebu, aby kresťania prinášali svedectvo o viere, aby „bojovali dobrý boj“ a denne sa obracali k Bohu modlitbou:
„Duše sa musia obracať Bohu každý deň nielen pre útechu uprostred protivenstiev sveta, ale preto, že sme na Bohu úplne závislí v tomto obrovskom duchovnom boji. Všetci sme vo vojne, či si to uvedomujeme, alebo nie. Je dobré, aby si všetci z nás uvedomili túto skutočnosť a denne sa ubezpečovali, že bojujeme na strane Boha!“
Kardinál vyjadril nádej, že jeho nová kniha pomôže splniť potrebu vedenia duší v duchovnom živote ako pozvanie nasledovať Krista dna púšť:
„Videl som potrebu prezentovať niektoré úvahy o našom pokroku v duchovnom živote, pokroku v našom osobnom a intímnom vzťahu s Ježišom Kristom. Každý z nás musí neustále zápasiť, aby sa primknul bližšie k Ježišovi Kristovi, vrátil sa k jeho slovu a k jednoduchosti viery v jeho zjavení seba samého. Je to jednoduchosť púšte, uznanie našej závislosti na Bohu, je to stretávanie s ním a s darom jeho lásky a jeho milosti ktorou nás pripodobnil sebe. Preto som sa rozhodol napísať ´Katechizmus duchovného života´.

Kasper: O Františkovom úspechu rozhodnú nástupcovia

Rím, 11.12.2022 (KAP) 029 047 – O úspechu pontifikátu pápeža Františka sa rozhodne podľa názoru kardinála v dobe jeho nástupcov.

„Dúfam, že súčasný pontifikát nie je nehoda, ale začiatok novej éry a že si ho ešte niekoľko rokov ponecháme,“ povedal kardinál pre talianske noviny „Il Messaggero“ z nedele na stretnutí žurnalistov v Ríme.

„Zmeny v cirkevnom postoji, praxi a náuke na témy ako homosexualita, koniec života, potrat, celibát alebo rozdelenie posvätnej moci v Cirkvi nemožno realizovať už za pontifikátu Františka. Také reformy si vyžadujú čas a dlhý dych. To sa nemôže stať za jedného pápeža, na to sú potrebné dva alebo tri pontifikáty.
K fundamentalistickým, konzervatívnym kritikom, ktorých František od počiatku nemohol vystáť, sa pridávajú aj ideologickí progresívni. Tí už teraz popierajú, že by pápež vôbec reformy chcel! František rozbieha mnohé reformy. Pre pravičiarov ich je dokonca príliš veľa, no on nechce ani všetky liberálne reformy ako napr. tie z nemeckej ´Synodálnej cesty´. Tento jezuita z Argentíny nie je liberál, ale radikálny reformátor, ktorý chce Cirkev v zmysle Evanjelia od koreňov zreformovať.“

Emeritný biskup Rottenburgu-Stuttgartu a dlhoročný predseda Pápežskej rady pre jednotu kresťanov potom pripustil, že Katolícka cirkev sa nachádza v kríze identity a pýtal sa:

„Čo je v tomto procese transformácie, v ktorom sa nachádzame ešte platné? Čo musí zostať platné a čo treba naliehavo zreformovať? František je evanjelický pápež – nie zmysle vyznania, ale v pôvodnom zmysle slova ´Evanjelium´. Absolútnu prioritu pre tohto pápeža nemá náuka, ale živé posolstvo od Boha, milosrdného Otca, ktorý nás vykúpil skrze svojho Syna a je v Cirkvi v Duchu Svätom neustály prítomný. Preto má v jeho reforme rímskej kúrie prednosť Dikastérium pre evanjelizáciu pred Dikastériom pre náuku Cirkvi.“

Vatikán sa očividne ospravedlnil Moskve za slová pápeža


Vatikán/Moskva, 16.12.2022 (kath.net/KAP) 029 046 – Vatikán sa očividne ospravedlnil Moskve za slová pápeža o etnických menšinách v Ruskej federácii. Vatikánsky hovorca Matteo Bruni vo štvrtok vyhlásil:
„Môžem potvrdiť, že v tejto veci sa nadviazali diplomatické kontakty.“
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia hovorila predtým o ospravedlnení štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina a záležitosť označila ako vybavenú.
Pápež František povedal 22. novembra v rozhovore pre jezuitský časopis „America“, že najkrutejší vojaci ruskej armády sú „možno tí, ktorí patria k Rusku, ale nie k ruskej tradícii, ako napr. Čečenci, Burjati atď.“
Pápež tým zrejme myslel správy médií, že vojaci z Kaukazu a južnej Sibíri majú relatívne veľký podiel na ruskej invázii na Ukrajine a majú sa podieľať na mnohých vojnových zločinoch.
Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov hodnotil slová pápež ako „nepochopiteľnú výpoveď, ktorá neposlúži autorite Svätej stolice“.

Mimoriadna výzva k obráteniu

„ … Ježiš postavil sv. Jána Krstiteľa oproti tým, » čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch, (Mt 11,8). Štýl sv. Jána Krstiteľa mal všetkých kresťanov napomínať ku skromnému životnému štýlu, najmä pri príprave na vianočné sviatky, keď Pán – ako hovorí sv. Pavol – »hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili « (2 Kor 8,9). Poslanie sv. Jána tvorilo mimoriadnu výzvu k obráteniu – jeho krst »je spojený so zapálenou výzvou k novému spôsobu myslenia a konania a predovšetkým je spojený s hlásaním Božieho súdu« (Ježiš Nazaretský I, Freiburg-Basel-Wien 2007, S. 41), ale aj s nadchádzajúcim zjavením sa Mesiáša, ktorý je označovaný ako ten »mocnejší, ako som ja« a ktorý »bude krstiť Duchom Svätým« (Mk 1,7.8). Výzva sv. Jána vzhľadom na jednoduchosť životného štýlu teda zasahuje ďalej a hlbšie. Napomína k vnútornému obráteniu počínajúc od priznania si vlastného hriechu a jeho vyznania.
Počas prípravy na Vianoce je dôležité, aby sme sa sústredili na svoje vnútro a svoj život podrobili riadnemu preskúmaniu. Chceme sa nechať ožiariť lúčom svetla, ktorý vyžaruje z Betlehema, svetla toho, ktorý je »Najväčší« a urobil sa maličkým, ktorý je »Najsilnejší« a stal sa bezmocným.
Všetci štyria evanjelisti opisujú hlásanie sv. Jána Krstiteľa a odvolávajú sa pritom na slová z Knihy proroka Izaiáša:
» Čuj! Ktosi volá: Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! « (Iz 40,3).
»A prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.« (Mk 1,2)
Sv. Marek dodáva aj citát ďalšieho proroka Malachiáša, ktorý hovorí:
»Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu Panovník, ktorého vy hľadáte a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov« (Mal 3,1).
V citátoch zo Starého zákona »ide o záchranný zásah Boha, ktorý vystupuje zo svojej skrytosti, aby súdil a zachránil – a jemu treba otvoriť dvere, pripraviť cestu« (Ježiš Nazaretský I, str. 41). (Benedikt XVI., Anjel Pána 4. decembra 2011)

Betlehemské svetlo – prameň nádeje aj na Ukrajine

Ľvov, 14.12.2022 (KAP) 021 044 – Betlehemské svetlo priputovalo v utorok aj na Ukrajinu. Rakúsky korešpondent ORF pre východnú Európu Christian Wehrschütz ho odovzdal pri malej oslave v ľvovskom vojenskom kostole gréckokatolíckemu pomocnému biskupovi Volodymyrovi Hrucovi. Do kostola prišli skauti, deti padlých ukrajinských vojakov a mnohí vyhnanci zo západu krajiny. Korešpondent pre Kathpress v stredu povedal:

„Počas slávenia nám vypadol v Ľvove zasa raz elektrický prúd. Takže v kostole bolo zima a bola tma,“ No biskup to komentoval slovami“:

„Betlehemské svetlo darovalo deťom svetlo a teplo!“

Malé znamenie nádeje v najťažších časoch. Ľudia sa spoločne modlili pri odovzdávaní svetla pokoja na Ukrajine.
Páter Taras Michalčuk, rektor kostola, pre ukrajinský cirkevný portál „Risu“ pripomenul solidárnu návštevu rakúskeho arcibiskupa Franza Lacknera a biskupa Wilhelma Krautwaschla v lete. Poďakoval sa za medzinárodnú solidaritu aj z mnohých iných krajín a povedal:
„Svetlo z Betlehema, ktoré prišlo z Viedne do Ľvova, je pre nás symbolom priateľstva a znamením rakúskej podpory Ukrajiny!“
Betlehemské svetlo teraz roznesú po celej Ukrajine. Vojenskí kapláni ho odnesú z Ľvova na front na východe a juhu krajiny.

Kalifornia: Bez podpisu nijaké sväté prijímanie na kolenách

Kalifornia, 16.12.2022 (LifeSiteNews) 029 043 – Katolícka farnosť v Diecéze San Bernardino vyžaduje od veriacich, ktorí prijímajú po kľačiačky, aby predtým podpísali vyhlásenie. Katolícka komunita sv. Kateri Tekakwithy v Beaumonte a Banningu v Kalifornii veľmi odrádza veriacich od svätého prijímania po kľačiačky vraj „kvôli nehodám, ktoré sa v minulosti stali ľuďom, keď si kľakali na sväté prijímanie“! Príslušné vyhlásenie znie:
„Kostol nemá kľačadlá a preto budete sami zodpovední za zdravotné poškodenia seba, miništrantov, či ľudí okolo vás, ak sa stane nehoda. Ak chcete naďalej prijímať po kľačiačky, žiadame vás, podpísať vyhlásenie, ktoré zbaví farnosť zodpovednosti za to, čo spôsobíte svojím činom. Budete za to aj právne zodpovední. … Je to pre bezpečnosť vašu, aj ľudí okolo vás a tiež pre ochranu svätosti Kristovho Tela a Krvi.“
Vatikánska inštrukcia Redemptoris Sacramentum zdôrazňuje, že kňaz nesmie uprieť Eucharistiu ľuďom, ktorí chcú prijímať po kľačiačky a cituje Kódex kánonického práva:
Posvätní služobníci nemôžu odoprieť sviatosti tým, ktorí ich vhodne žiadajú, sú riadne disponovaní a právo im nezakazuje, aby ich prijali. § 2. Duchovní pastieri a ostatní veriaci, každý podľa svojej úlohy v Cirkvi, majú povinnosť starať sa, aby tí, ktorí žiadajú sviatosti, boli na ich prijatie pripravení náležitou evanjelizáciou ako aj katechetickou formáciou v súlade s normami vydanými kompetentnou autoritou. (CIC 843)
Kardinál Robert Sarah, em. prefekt Kongregácie per Boží kult a disciplínu sviatostí hovorí:
„Sväté prijímanie Eucharistie na jazyk a na kolenách je oveľa vhodnejšie pre samotnú sviatosť a je to ďalší akt adorácie a lásky, ktorý môžeme ponúknuť Ježišovi Kristovi! …
Kardinál Sarah dokonca spojil prijímanie Eucharistie na ruku a po stojačky s „diabolským útokom“ na katolícku vieru. Zdôraznil, že sv. Ján Pavol II. vždy prinútil svoje zlomené telo, aby si kľaklo, aj keď už prijímal Eucharistiu vo vysokom veku!
V Diecéze San Bernardino sa veľmi rozmáha projekt „Pastoračná služba rodinám s homosexuálnymi a lesbickými katolíkmi“. Založil ho sporný jezuita James Martin, SJ spolu s Kampaňou ľudských práv – najväčšou nátlakovou skupinou v USA, propagátorkou zmeny pohlavia detí. … A nechýbajú tam ani pedofilné a sexuálne škandály v cirkvi.

Otvorený list biskupovi k šikanovaniu verných kňazov

Adresát: Diecézny biskup rakúskeho Feldkirchu Benno Elbs
„Dnes je tu deň, keď sa začíname hlasno ozývať. Dôležité je, aby sme sa neoddávali duchu doby, ale pevne sa držali Kristovej náuky! Je jedno či ide o kňazstvo ženy, ženatých kňazov, či o žehnanie homosexuálov. Sú tu pokusy opustiť Kristovu náuku, je tu zmätok a zlý duch vniká do nášho života!“
Komentár: Simon Mathis Dornbirn, 12.12.2022 (kath.net) 029 042
Smútok, bezmocnosť a zádumčivosť alebo viera, nádej a láska. Poznám ťa už vyše 10 rokov. Ty ma poznáš a aj všetky moje hriechy. Dnes som si istý, že by som teraz nebol tam, kde som. Ujal si sa ma ako otec. Za to som ti veľmi vďačný. Často premýšľam o nespočetných rozhovoroch s tebou. Dnes som vyrástol v muža, ktorý sa pokúša nasledovať Evanjelium a Božie volanie, rovnako ako náš farár Werner Ludescher. Ten ma pozná desaťročia. On je a bol mi vždy veľkou oporou v mimoriadnych obdobiach. Každú nedeľu cestujem z Dornbirnu k nemu do Lauterachu na svätú omšu. Je to smutné, lebo môj kostol by bol na 100 metrov. V ňom som vyrástol, miništroval, našiel priateľov. Ale tam žiaľ dnes vanie iný duch !!! …
Prečo stojíš ty a diecéza za liberálnym programom, ktorý chce iba jedno – seba – ktorý už nechce Eucharistiu, ktorý už nechápe jej zmysel atď.? Boh nie je dôležitý? Boh sa môže mýliť? My sme múdrejší ako Boh – to príliš dobre poznáme zo Starého zákona! Ako to vždy dopadlo, to ti nemusím vysvetľovať, vieš to lepšie ako ja. Radšej kňaza preložiť je jednoduchšie, ako zrušiť ten liberálny program a dostať sa tak pod paľbu kritiky!
Milý biskup Benno, ktorý je vždy za milosrdenstvo, ktorý spovedá a je veľký mariánsky ctiteľ. Napriek tomu si sa pri vizitácii postavil za ten program a za toho, ktorý ho presadzuje a bezdôvodne napadnutému vernému farárovi o. Wernerovi si neposkytol pomoc, ktorú tak naliehavo potreboval – svojmu spolupracovníkovi v Božej vinici!
Pred čím máš strach? Zdá sa mi, akoby istí ľudia mali proti tebe v rukách niečo veľmi zlé, neviem čo. Keď takto jednáš proti svojmu sľubu, vyvoláva to vo mne mnoho otázok. Iba ty vieš prečo. … Farár Werner potreboval naliehavo tvoju podporu ako psychiatra aj ako biskupa.
V Evanjeliu sv. Jána v 6. kap., kde Ježiš hovorí o sebe a o Eucharistii a tak často hovorí Amen ako asi nikde inde, Ježiša opúšťa toľko prívržencov ako nikde inde (Jn 6,66). Milujem túto kapitolu, lebo mi vypovedá všetko – vtedy to polarizovalo a dnes to polarizuje viac ako kedykoľvek predtým! Oveľa dôležitejšie je, aby sme sa neoddávali duchu doby, ale pevne držali Kristovej náuky! Je jedno či ide o kňazstvo ženy, ženatých kňazov, či o žehnanie homosexuálov. O to viac sú tu pokusy opustiť Kristovu náuku, o to viac zmätku a zlého ducha vniká do nášho života. Preto sa máme stále horšie. Som presvedčený, že v hlboko v srdci vieš, ktorá je tá správna cesta. V októbri som bol v Medžugorí a mal som tú najlepšiu spoveď vôbec. Pre mňa to bola oslobodzujúca rana.
My – „konzervatívni“ – po nemecky „zachovávači“ – sme boli v minulosti vždy tichí. Nikdy sme nič nepovedali. Dnes prišiel deň, keď sa už hlasno ozývame. Mnohí sa hlasno ozývajú a je stále viac katolíkov, ktorí stoja za farárom Wernerom. Tí, ktorí sa teraz ozývajú, za neho bojujú viac, ako si myslíš. Všetci by sa tešili, keby sa náš milý biskup Feldkirchu konečne postavil, vzal do ruky pastierku palicu a hlásal to, na čo zložil prísahu.
Byť otcom svojho stáda a nie pripravovateľom cesty, aby čo možno najviac laikov, najmä žien, sa dostalo na „vedúce posty“ a tým sa ubrala viera, ktorú hlása kňaz. Taká cesta môže byť jednoduchá, ťažká cesta nie je vždy jednoduchá a napriek tomu s Božou pomocou jednoduchšia. Priznať si chyby, konať proti mainstreamu, aj keď zaveje prudký závan, je definitívne cesta, ktorou kráčal aj Ježiš a ktorú si Ježiš aj pre nás želá.
Pred zakončením by som ti chcel ešte povedať: So skupinou laikov sme sa spojili a založili platformu http://www.kirche.ist a ide nám o nášho veľmi cteného farára Wernera, ktorého chcú z fary priam vyštvať šikanovaním. Žiaľ nie je to prvý kňaz, ktorého z fary vyštvali. Kto bude ďalší? Táto platforma je pre nás krok k tomu, aby nás bolo počuť. Môžeš nám iste predložiť protinávrh. Sme otvorení pre všetko, čo zodpovedá zmyslu Evanjelia, tradícií a pápeža Františka. Teším sa na konštruktívnu, biskupskú a otcovskú odpoveď do 30.11.2022. Ak dovtedy odpoveď nedostanem, budem musieť s týmto listom na obranu farára, ktorý je pre mnohých ľudí dôležitý – vyjsť na verejnosť.

   ************************

Rakúski biskupi pri hrobe sv. Petra

Vatikán/Viedeň , 12.12.2022 (KAP) 029 041 – Spoločnou svätou omšou pri hrobe apoštola Petra v Bazilike sv. Petra začali rakúski biskupi v pondelok svoju 5-dňovú návštevu ad limina vo Vatikáne. Predseda Biskupskej konferencie Rakúska, salzburský arcibiskup Franz Lackner v homílii pripomenul, že Peter je prvý medzi apoštolmi a povedal:

„Tak ako sv. Peter nasledoval Ježiša, chceme aj my v 21. storočí zostať v stopách Ježiša. Návšteva ad-limina je príležitosťou znova sa lepšie naviazať na Ježiša Krista a ako partikulárna cirkev sa pevne držať spoločenstva Katolíckej cirkvi.“

Podrobne a s poukazom na viaceré časti Nového arcibiskup potom zdôraznil význam sv. Petra:

„Vidíme jasne, že Ježiš Petra od počiatku označil ako skalu. Na druhej strane nijakého apoštola Ježiš tak tvrdo nepokarhal ako Petra. No od Petra pochádzajú aj tie najkrajšie a najhlbšie vyznania odovzdanosti Ježišovi Kristovi. Také vyznanie, ktoré robí Petra takého jedinečného, sa musí vyjadrovať aj dnes. A túto povinnosť máme my, biskupi, ako prví.
My, rakúski biskupi, sme prišli do Ríma k nástupcovi sv. Petra, aby sme informovali o radostiach a bolestiach našej partikulárnej cirkvi. Chceme informovať, pýtať sa, a prezentovať akou realitou je u nás Evanjelium aj vyjadriť svoje vyznanie. Chceme sa ako partikulárna cirkev dobre začleniť do univerzálnej Cirkvi, aby sme zostali pevne spojení s jedným pôvodom, ktorý apoštolov tak dojímal.“

V pondelok navštívili biskupi tri dikastériá. Po rozhovoroch na Dikastériu pre kultúru a vzdelávanie, pre Boží kult a pre rehole navštívili aj Generálny sekretariát Synody biskupov.
Popoludní mali na programe návštevu Ekonomického sekretariátu Svätej stolice. Liturgický záver dňa tvorili vešpery na Pápežskom inštitúte pre cirkevnú hudbu. …

Joe Biden: „Si rasista, ak si za tradičné manželstvo!“

Kennedy Hall
USA, 15.12.2022 (LifeSiteNews) 029 040 – Americký prezident Joe Biden podpísal zákon – tzv. Rešpekt voči manželskému aktu, ktorý má chrániť „manželstvá“ rovnakých pohlaví a rôznych rás predtým, než pozval v utorok hostí do Bieleho domu. V príhovore k nim potom pokračoval vo svojej tiráde proti Američanom, ktorí veria v tradičné manželstvo!
Všetkým objasnil, že „proti-liekom na nenávisť je láska“ a milo pohrozil zhromaždeným ľuďom, ktorí nesúhlasia s názorom vlády na manželstvo, že dokáže proti tomu urobiť všetko možné! Hovoril špecificky o ľuďoch, ktorí nesúhlasia s transgenderovými chirurgickými zákrokmi, ktoré sa páchajú na nevinných deťoch a povedal:
„Každý, kto kritizuje chirurgov, ktorí vykonávajú zákroky na zmenu pohlavia, je zodpovedný za rasizmus, antisemitizmus, homofóbiu, transfóbiu, pretože toto všetko je spojené!
Bidenovi očividne už neprišli na um ďalšie „izmy“ a fóbie, ktoré by vrhol na americkú verejnosť. Nuž je to veľmi zlé. Bolo by zábavné sledovať, keby sa Sleepy Joe (ospalý Joe) pokúšal vysloviť napr. ešte aj slovo „triskaidekaphoby“ (strach z čísla 13) ! …
No Biden nielenže kázal toto svoje „posolstvo lásky“ spôsobom karhajúcim Američanov, ktorí veria v biológiu a históriu rôznymi „izmami“ a fóbiami. Nie, on musel tento nesúhlas ľudí spojiť ešte aj so zavraždenými v nočných kluboch gejov:
„Musíme zastaviť nenávisť a násilie, aké sme práve videli v Colorado Springs, kde miesto prijatia a oslavovania bolo cieľom násilia a teroru!“. …
Takže podľa Bidenovej logiky, ak neveríte, že tradičné manželstvo by sa malo podkopávať a že deti by nemali byť mrzačené, tak by ste mohli skončiť ako osoba, ktorá nenávidí židov, farebných a osoby LGBT mohla by ich aj strieľať. Nuž iba génius ako je Joe Biden dokáže vytvoriť takúto zmätenú logiku!

Podpredseda Bundestagu: „Vyšetriť úmrtia po očkovaní!“

Berlín, 15.12.2022 (kath.net) 029 039 – Podpredseda nemeckého parlamentu Wolfgang Kubicki (FDP) pre noviny „Welt“ povedal, že žiada, aby všetci ľudia, ktorí zomreli do 14 dní po zaočkovaní proti covidu z nevysvetliteľných dôvodov, boli automaticky registrovaní na Inštitúte Paula Ehrlicha ako podozrivé prípady úmrtia!

„U takýchto zosnulých by mali zdravotné orgány vykonávať pravidelne obdukcie. Tu totiž hovoríme o relevantnom počte, ktorý si vyžaduje, aby sme sa tomuto problému systematicky venovali! To má zmysel aj preto, že podmienené povolenie týchto vakcín prebiehalo pod enormným časovým tlakom.“
W. Kubicki reagoval tým na novú štúdiu hlavného patológa Univerzitnej kliniky v Heidelbergu Dr. Petra Schirmachera. Dr. Schirmacher so svojím tímom vyšetroval ľudí, ktorí krátko po zaočkovaní z neznámych príčin zomreli. Podľa Dr. Schirmachera u 30 percent skúmaných prípadov bolo príčinou smrti zaočkovanie.
Dr. Schirmacher už v auguste 2021 žiadal viac obdukcií takýchto zomrelých. Vtedy varoval pred vysokými temnými číslami zaočkovaných mŕtvych a uvádzal zriedkavé závažné vedľajšie účinky vakcín ako trombózy mozgových ciev alebo auto-imúnne ochorenia. V r. 2021 odborný medicínsky časopis „Ärzteblatt“ uverejnil vyjadrenie Dr. Schirmachera:
„Častosť smrteľných následkov očkovania sa podľa môjho názoru podceňuje.“
Bola to politicky veľmi brizantná výpoveď v dobe, keď očkovacia kampaň strácala na sile, variant delta sa razantne šíril a diskutovalo sa o obmedzeniach pre nezaočkovaných! Vzhľadom na odpor iných vedcov a aj Inštitútu Paula Ehrlicha Dr. Schirmacher potom v r. 2021 konštatoval, že nechce šíriť paniku, ani nie je proti očkovaniu a je sám zaočkovaný. Napriek tomu si udržal svoje a presvedčenie.
Hovorca pre zdravotníctvo v nemeckom parlamente Tino Sorge pre „Welt“ vyhlásil:
„Dva roky po prvom očkovaní proti koronavírusu je najvyšší čas, aby sme otvorene pristupovali k vedľajším účinkom očkovania a poškodeniam zdravia po očkovaní! Štúdia Dr. Schirmachera je znepokojujúca aj preto, lebo ukazuje, ako málo vieme ešte aj po dvoch rokoch o rizikách týchto vakcín.“
Dr. Schirmacher v interview pre „Welt“ v pondelok žiadal, aby sa rozšíril výskum o škodlivosti tohto očkovania a povedal:
„Je tu veľa dôležitých otvorených otázok. Existujú napríklad genetické faktory alebo určite sprievodné choroby, ktoré určujú následky očkovania týmito vakcínami? Aké znaky a ktoré zložky vakcíny to určujú? Hrajú tu úlohu isté druhy aplikácií? Súčasné odporúčania k zaočkovaniu sú preto dosť neoverené.“

Boj proti zmene klímy – zredukovať obyvateľstvo?!

Londýn,14.12.2022 (kath.net/LifeNews/jg) 029 038 – Britská žurnalistka a členka Domu lordov, baronesa Rosel Marie Boycottová, kritizovala vládu svojej krajiny za zníženie rozpočtu pre rozvojovú pomoc. Vyjadrila aj obavy z rastu obyvateľstva, čo označila ako hybnú silu emisií uhľovodíka!
V r. 2021 britská vláda oznámila, že poskytne 154 miliónov libier (180 miliónov eur) do populačného fondu OSN (UNFPA). Na budúci fiškálny rok však plánuje iba asi 27 miliónov eur.
Baronesa kritizovala zníženie rozvojovej pomoci, čo prispieva k tomu, že v krajinách juhu „treba zmeniť postoje a správanie týkajúce sa zredukovanie počtu obyvateľstva“!
Organizácia na ochranu života Right To Life UK (Právo na život) po kritike baronesy Boykottovej zamerala pozornosť na „znepokojujúcu stránku“ boja proti klimatickým zmenám a jej hovorkyňa vyhlásila:
„Vidieť ľudí ako časť tohto problému a vyjadriť sa, že k jeho riešeniu patrí eliminovanie ľudí v rozvojových krajinách, aby sa nerodili, alebo aby boli potratení, je hrôzostrašné a musíme to odmietnuť! Asi 65 percent obyvateľov Veľkej Británie je proti tomu, aby sa peniaze z ich daní používali na potraty v iných krajinách. Radikálne pro-potratové organizácie nemajú právo rozhodovať o použití našich daní!“

Wall Street Journal: „Nemecká migračná politika zlyhala“

Berlín,14.12.2022(kath.net) 029 037 – Nemecká migračná politika stroskotala na všetkých úrovniach. Ukazuje to analýza renomovaných amerických novín „Wall Street Journal“ (WSJ). V správe s katastrofálnym záverom sa ukazuje, prečo napriek vysokému počtu migrantov v Nemecku chýba toľko odborníkov. Väčšina azylantov pracovnému trhu sotva pomáha. Mnohí z nich iba plnia „zoznamy prijímateľov sociálnej dávky“ alebo kriminálne štatistiky. Noviny konštatujú, že Nemecko má za sebou roky rekordného prisťahovalectva. Už každý šiesty Nemec sa narodil v zahraničí. Napriek nedostatku odborníkov niet pre prisťahovalcov nijakej práce. Iba každý desiaty je migrant chce v Nemecku pracovať. Napríklad do Kanady prichádza za prácou jeden z troch prisťahovalcov. A iba si tretina z 800 000 Sýrčanov a Afgancov v produktívnom veku má v Nemecku zamestnanie, v ktorom odvádza dane, u Nemcov sú to dve tretiny obyvateľstva, čo platia dane. Podľa WSJ nezamestnanosť u migrantov je asi 12 percent, u Nemcov pod 5 percent. V USA napríklad je nezamestnanosť medzi migrantami dokonca nižšia ako u domácich.
Noviny sa vyjadrujú skepticky o tom, či reformy nemeckej vlády v oblasti prisťahovalectva zlepšia situáciu. Píšu, že Nemecko bude zrejme naďalej prijímať mnohých azylantov, ktorých nedokáže zamestnať a ďalej plniť rady odkázaných na sociálne dávky, alebo zvyšovať tak počty kriminálnych činov.

Nemecko: Odmietla očkovanie? Stratila dieťa!
Berlín, 14.12.2022 (kath.net) 029 036 – Žene, ktorá chcela zabrániť, aby jej 15-ročnú dcéru zaočkovali proti covidu, odňali právo na starostlivosť o dieťa! Informuje o tom „Junge Freiheit“ v nemeckom Porýní-Vestfálsku. Matka sa starala o dieťa sama, teraz to prevzal úrad pre starostlivosť o deti.
Pred niekoľkými mesiacmi súd prvej inštancie kvalifikoval odmietnutie matky dať zaočkovať dcéru neuveriteľne ako „zneužívanie starostlivosti o dieťa v neprospech blaha dieťaťa“! Žene odňali právo na starostlivosť o dcéru už v novembri 2021. Matka sa odvolala. Teraz v poslednej inštancii jej súd definitívne dcéru odobral. Výnos sudcov znel: „Nezaočkovanie je proti blahu dieťaťa a trvalým zneužívaním starostlivosti o dieťa“!!! To mimoriadne tragické na tomto prípade je, že dievča sa chcelo dať zaočkovať a teraz sa už nechce vrátiť k vlastnej matke!

Biskup Bätzing a jeho úsilie o „inak katolícku cirkev“

Kardinál Ouellet: „Denne prichádzajú do Ríma otázky a sťažnosti na pohoršenia spôsobené nemeckou „Synodálnou cestou“!
Biskup Bätzing: „Katolícka sexuálna náuka a špecifická cirkevná hierarchia s biskupským vedením a sviatostnou mocou kňazov viedli k ničivému škandálu sexuálneho zneužívania maloletých“!!!
Kardinál Ladaria: „Texty ´Synodálnej cesty´ redukujú hierarchicko-sviatostnú Cirkev na inštitúciu moci a chcú ju čím skôr dostať pod kontrolu laických dozorcov!“
Komentár Hubert Hecker
Bonn, 12.12.2022 (kath.net) 029 035 – Kardinál Marc Ouellet v príhovore informoval nemeckých biskupov:
„Rím dostáva dennodenne otázky a sťažnosti na pohoršenie Synodálnej cesty v Nemecku. Tento projekt nemeckej cirkvi zo zásadnými zmenami je zlomom s katolíckou tradíciou. Nielenže robí rozkol medzi nemeckými biskupmi a v cirkvi Nemecka, ale aj medzi svetovým episkopátom! A čo je ešte horšie, rozsieva pochybnosti a zmätenie medzi Boží ľud.“
V tomto úsudku je kardinál Ouellet úplne zajedno s prefektom Kongregácie pre náuku, kardinálom Luisom Ladariom.
Biskup Georg Bätzing z Limburgu, predseda BKN vie o prúde kritických hlasov z sveta k sporným záverom „Synodálnej cesty“ od jari 2022 a to od nordickej aj poľskej biskupskej konferencie, ako aj od vyše 70 biskupov z USA a Afriky. No biskup sa nad tým vážne nezamýšľa a namiesto toho bráni nemecké synodálne scestie, obviňuje kritikov z nepochopenia nemeckých úmyslov a správa sa ako „učiteľ“ teologických tém.
Pápež František v liste nemeckým katolíkom konštatoval úpadok viery vo východnom a západnom Nemecku a uviedol: „Táto kríza viery sa prejavuje v drastickom poklese návštevnosti nedeľných omší a prijímania sviatostí. Výzvu rastúceho rozkladu spoločenstva viery musí cirkev v synodálnom procese nanovo riešiť tak, že hlavným kritériom musí byť evanjelizácia. Cestou učeníkov je predsa prvoradé postavenie evanjelizácie. To znamená dôverovať Kristovi ako kľúču k obnove. Je tu silné pokušenie skúšať riešiť problémy cirkvi cestou reformy štruktúr, organizácie a správy. Úsilie o zmenu náuky a modernizáciu organizácie cirkvi by bolo najväčším hriechom … bol by to zosvetštený duchovný postoj proti Evanjeliu!“
Na jesennom zasadnutí BKN 2019 biskupi Rainer Maria Woelki a Rudolf Voderholzer žiadali postaviť evanjelizáciu ako hlavné kritérium „Synodálnej cesty“. No väčšina nemeckých biskupov bola striktne proti tomu a odmietla aj podnety pápeža!
Kardinál Walter Kasper dôrazne varoval:
„Je veľkým hriechom Synodálnej cesty už vopred odmietnuť hlavné poslanie evanjelizácie! Tento zásadný omyl raz Synodálnej ceste zlomí krk!“
Vedenie „Synodálnej cesty“ však chcelo najprv štrukturálnu premenu nemeckej cirkvi pomocou tém na fórach. … Biskup Bätzing: „Až potom možno otvoriť perspektívu evanjelizácie …“
„Teda naliehavo potrebná evanjelizácia v hlbokej kríze viery sa odsúva úplne na koniec. Tým sa však odsúva na okraj aj Kristus ako centrum Cirkvi,“ zdôraznil kardinál Ouellet.
Biskup Bätzing maskuje odmietanie ústredných prvkov listu pápeža poukazom na to, že text listu je v predsa uvedený v preambule. Hovorí pápežovmu listu „áno, áno“ a robí opak. Chváli pápežov list v nedeľných kázňach, ale na synode ho ako vedúcu líniu odmieta. …
Kardinál Kasper: „Už len keď to počujem – vraj: ´Môžeme Evanjelium hlásať, až keď sa staneme vierohodní vykonanými reformami.“ Toto je čistá heréza, je to heréza ekleziologického pelagianizmu, povýšenosti, ktorá sa nazdáva, že dokáže vyrobiť cirkev!
Biskup Bätzing v príhovoroch neustále poučuje pápeža a vatikánskych kardinálov o rozprávkových odôvodneniach Synodálnej cesty. A opakuje:
„Katolícka sexuálna náuka ako aj špecifická cirkevná hierarchia s biskupským vedením a sviatostnou mocou kňazov viedli k ničivému škandálu sexuálneho zneužívania maloletých“!!! Hovorí o „systematických príčinách zneužívania“ za čím je údajne „autoritársko-klerikálne chápanie úradu“ a hlavnými vinníkmi zneužívania sú podľa neho konzervatívni duchovní. No v skutočnosti páchali tieto zločiny hlavne progresívni duchovní!
Kardinál Ladaria to priliehavo kritizoval:
„Texty ´Synodálnej cesty´ redukujú hierarchicko-sviatostnú Cirkev na inštitúciu moci. Cirkev už vopred obviňujú ako organizáciu štrukturálne prinášajúcu zneužívanie, aby ju mohli čím skôr dostať pod kontrolu laických dozorcov!…

Francúzsko: Cirkev zriaďuje „Interdiecézny kánonický súd“

Súd môže suspendovať, exkomunikovať, ukladať pokuty a platiť odškodné.

Paríž, 12.12.2022 (kath.net/pl) 029 034 – V zmysle rozhodnutia Biskupskej konferencie Francúzska zriadila katolícka cirkev vo Francúzsku interdiecézny kánonický súd. Sudcov menovala stála rada BKF a už zložili prísahu. Informovala o tom francúzska cirkev na svojej stránke.
Francúzske vydanie „Vatican News“ informuje, že prísahu zložilo trinásť sudcov, osem kňazov a päť laikov – z nich sú štyri ženy. Kompetencie tohto cirkevného súdu sú rozsiahle – od finančnej kriminality až po sexuálne útoky na dospelých. Najťažšie prípady pedofílie sú však naďalej v kompetencii vatikánskeho Dikastéria pre náuku viery. Interdiecézny súd povolila vatikánska Apoštolská signatúra.
Poľské vydanie „Vatican News“ uvádza, že tento súd môže súdiť „všetkých katolíkov, duchovných aj laikov v oblasti trestných činov spadajúcich pod kánonické právo“ a píše:
„K tomu patria trestné činy proti viere alebo povinnostiam kňazského či rehoľného života, ako aj hospodárske delikty proti životu, dôstojnosti alebo slobode človeka vrátane sexuálneho zneužívania dospelých. Súd môže suspendovať, odvolať z kňazstva, exkomunikovať a udeliť finančné pokuty a platiť odškodné.“
‚Welt‘: Ministerka odmieta odsun vraha do Afganistanu
Berlín, 12.12.2022 (kath.net/rn) 029 033 – Stalo sa to pred tromi rokmi. V nemeckom Illerkirchbergu, kde boli pre niekoľkými dňami dobodané dve dievčatá, bolo 14-ročné dievča už v r. 2019 znásilnené štyrmi azylantmi. Jeden z týchto Afgancov je už na slobode. Kraj Badensko-Württembersko chce jeho aj iných islamistických kriminálnikov odsunúť. Avšak nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová (SPD) to podľa správy novín „Die Welt“ odmieta!
Marion Gentgesová (CDU), ministerka spravodlivosti Baden-Württemberska, teraz ministerku Faeserovú dokonca osobne vyzvala, aby tento odsun do Afganistanu čo najrýchlejšie umožnila!
Nepochopiteľné je, že polícia u týchto azylantov už od Vianoc 2021 pozoruje nebezpečie opätovných sexuálnych trestných činov. A tiež ďalších azylantov ministerka Gentgesová označuje ako veľmi rizikové hrozbya uvádza:
„Z dôvodu radikalizácie a zreteľnej ochoty k násiliu možno u nich počítať a plánovaním útokov!“
No nemecká vláda doteraz neurobila vôbec nič. Podľa novín „Welt“ iba oznámila, že ďalšie odsuny do Afganistanu nie sú možné. A odsuny sa nerealizujú ani do Sýrie. Už koncom r. 2020 vláda registrovala 240 islamistických ohrozovateľov pokoja, ktorí sú na slobode a medzi nimi je aj 41 Sýrčanov. Polícia im prisudzuje v každom čase možnosť politicky motivovaných trestných činov ako sú útoky!

Politici a duchovní: Bez náboženstva nijaká budúcnosť Európy

Viedeň, 12.12.2022 (KAP) 029 032 – Bez náboženstiev a ich prínosu k utváraniu hodnôt je budúcnosť Európy nepredstaviteľná! To bola je hlavná myšlienka tohtoročnej konferencie Pracovnej skupiny pre medzikultúrny a náboženský dialóg frakcie Ľudovej strany v Európskom parlamente, ktorá sa konala cez víkend vo Viedni. K hlavnej téme

„Náboženstvo a budúcnosť Európy
sa vyjadril podpredseda EP Othmar Karas a príspevky predniesli aj traja duchovní: Manuel Barrios Prieto, generálny sekretár Komisie biskupov Európskej únie COMECE, viedenský rabín Schlomo Hofmeister, ako aj imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini, prezident „Európskej rady moslimských vodcov“.

O. Karas kritizoval, že ruská útočná vojna proti Ukrajine otriasla základmi hodnôt EÚ. Povedal, že
spoločnosti sú stále viac v rozkole a na tom sa žiaľ podieľajú aj náboženské spoločenstvá. Poukázal na neslávnu úlohu moskovského patriarchu Kyrilla ako zástupcu cirkvi, ktorá sa nechá zneužívať Putinom ako jeho nástroj. Povedal, že práve to musí byť podnetom na posilnenie medzináboženského dialógu, ako to robí Európska ľudová strana vo Viedni už 24. raz.
Karas je poverený realizáciou čl. 17 Zmluvy o spôsobe práce EÚ (AEUV), ktorá predpokladá právny záväzok otvoreného, transparentného a pravidelného dialógu EÚ s náboženskými spoločenstvami. V úvode sa hlási aj k medzináboženskému dialógu. Bez neho by neboli demokratické väčšiny za prosperujúcu budúcnosť Európy. Náboženstvo, pôvod a jazyk sú podstatné prvky na realizáciu úsilia EÚ „byť spojenou v rôznosti“. Karas ďalej odsúdil každú politiku, ktorá sa pokúša profilovať tak, že obžalujúco ukazuje prstom na náboženstvo!

Viera v Boha chráni pred absolutizáciou

Zástupca Katolíckej cirkvi, generálny sekretár COMECE Prieto, citoval z príhovoru pred rokom zosnulého apoštolského nuncia pri EÚ arcibiskupa Alda Giordana, podľa ktorého:

„Otázka Boha je rozhodujúca pre budúcnosť kontinentu. Bez transcendencie hrozí anarchický pluralizmus, v ktorom sa človek stavia ako absolútny. Viera v Boha naproti tomu je v rozpore s autoritatívnymi režimami.“

Ako spoločnú povinnosť cirkví uviedol Prieto, aby boli nositeľmi pokoja a tak konkretizovali „jedinečnú sprostredkovateľskú úlohu Európy v konflikte konkurujúcich si veľmocí. Vierohodné nasadenie za pokoja a nové zmierenie by oduševnilo aj mladých ľudí pre EÚ. …

Paralela IS – ruská cirkev

Paralelu medzi „svätou vojnou“ teroristov IS a vojnou na Ukrajine ospravedlnenou ruským pravoslávím načrtol zástupca moslimov EÚ v 22 krajinách pôsobiaci v Bruseli imam Pallavicini. Oboje predstavuje podľa neho demonizáciu tolerancie a pluralizmu, čo protirečí hodnotovým základom náboženstiev. Imam pripomenul, že spolupráca a súdržnosť EÚ musí byť v duchu vízie zakladateľov Európy Schumana, DeGasperiho a Adenauera. Postavil sa proti getám, vyhlasovaniu vlastnej nadradenosti, relativizmu a agresívnemu sekularizmu. …

Súd: „Biden nesmie nútiť lekárov k mrzačeniu ľudí“

Výnos federálneho súdu USA – víťazstvo zdravého rozumu, svedomia a fundovaného súdneho rozhodnutia!

USA, 10.12.2022 (LifeSiteNews) 029 031 – Americké rehoľníčky od Božieho milosrdenstva, Katolícka asociácia a iné katolícke entity podali žalobu na súd kvôli hrozbe Bidenovej vlády uvaliť miliónové peňažné pokuty za „diskrimináciu na základe pohlavia“!
Americký federálny odvolací súd teraz vyniesol verdikt, že lekári a nemocnice nemožno nútiť vykonávať chirurgické zákroky na zmenu pohlavia! Zopakoval tak nedávny rozsudok v súdnom spore o zachovanie náboženskej slobody. Odvolací súd tak potvrdil, že katolíci môžu slobodne praktizovať náboženstvo a z výhrady vo svedomí odmietať vykonávať alebo zabezpečovať procedúry tzv. „zmeny pohlavia“ a citoval krajský súd, ktorý riešil spomínaný prípad:
„Nezákonné bránenie katolíckemu žalobcovi v praktizovaní jeho náboženstva je dostačujúce na dôkaz toho, že by tu došlo k spôsobeniu nenapraviteľného poškodenia.“
Zákony USA zakazujú zamestnávateľom diskriminovať takto zamestnancov potenciálnymi hrozbami, ak lekári majú proti zmene pohlavia výhrady vo svedomí.
Predseda súdu pripomenul, že žalobcami sú katolícke mníšky, kliniky, nemocnice a univerzita, ktoré veľmi radi slúžia VŠETKÝM pacientom bez ohľadu na pohlavie, či genderovú identitu a poskytujú neprestajnú starostlivosť transgenderovým pacientom od rakoviny až po prechladnutie.“ …
Tento výnos súdu ochraňuje pacientov, je v súlade so súčasným medicínskym výskumom a ubezpečuje lekárov, že nesmú byť nútení konať proti svojej viere a lekárskemu úsudku. Toto je víťazstvo zdravého rozumu, svedomia a zdravého súdneho rozhodnutia!
Procedúry zmeny pohlavia nielen že sú proti náboženskému presvedčeniu mnohých zamestnancov nemocníc, ale môžu byť hlboko zraňujúce aj pre pacientov. Mnohí lekári odsudzujú „zmenu“ pohlavia podávanie hormónov opačného pohlavia ako nie bezpečné a dokonca ako zneužívanie detí! Môže to mať per nich aj dlhodobé následky.

Kontrola identity: Big Brother chce byť bohom


USA, 9.12.2022 (LifeSiteNews) 029 030 – Zakladateľ a šéfredaktor LifeSite News John-Henry Westen diskutoval v sérii Viera a rozum s kňazom Jamesom Altmanom o oslabovaní tradičnej západnej morálky, o úsilí globalistov zavádzať policajný štát, aj o tom, ako tieto iniciatívy slúžia konečnému cieľu bezbožnej agendy „Veľkého brata – Big Brother” a tým je totálna kontrola identity občanov! Pripomenuli niekoľko bodov tohto úsilia:

  • Globálni vodcovia schvaľujú vakcinačné pasy ako súčasť budúcej prevencie proti pandémii. Používa sa to ako „trójsky kôň“ na zavedenie globálneho totálneho finančného a zdravotníckeho dozoru.
  • Centrálna banka Nigérie chce napríklad napojiť svoju digitálnu menu na digitálny systém ID – identifikačné číslo. To kritici považujú za prostriedok nastolenia orwellianského štátu s totálnym dozorom nad ľuďmi.
  • Veľká Británia podpísala digitálne ID s Ukrajinou, aby ľudí „udržiavala vo väčšom bezpečí“. „Je tu naliehavá potreba, aby ľudia mohli používať digitálne riešenia, aby dokázali, že sú tými, ktorými hovoria, že sú,“ vyhlásil k tomu hovorca ” britského ministerstva medzinárodného obchodu.
  • V Kanade zistili ešte viac čínskych „policajných staníc“ pôsobiacich v krajine. Bezpečnostné zložky uvádzajú, že našli až 102 čínskych „policajných staníc“ pôsobiacich na celom svete!
  • FBI vysliedila v januári šiestich protestujúcich proti režimu, aj keď mali telefóny prepnuté na režim lietadlo! „Tieto prípady sa využijú na vybudovanie doktríny umožňujúcej polícii nájsť každého človeka s mobilom alebo smartfónom spôsobom, ktorý sme my ako spoločnosť ešte nepochopili!“ varuje profesor práva Andrew Ferguson.

11 mil. pútnikov ku Guadalupskej Panny Márii

Mexiko začína 9 rokov „medzikontinentálnej novény“ k 500. jubileu zjavení Guadalupskej Panny Márie v r. 1531.
Arcibiskup: „Guadalupe – dedičstvo celého ľudstva.“

Mexiko-City, 9.12.2022 (KAP) 029 029 – V Mexiku sa v piatok začali 4-dňové oslavy Guadalupskej Panny Márie. Do ich vyvrcholenia v pondelok, na výročie posledného zjavenia Panny Márie v r. 1531, sa podľa portálu „El sol de México“ (Slnko Mexika) očakáva 11 miliónov pútnikov z celého sveta. Veriacich vyzvali dobrovoľne si dať rúška pri vstupe do baziliky.
Cirkev Mexika začína v tento deň aj deväťročnú prípravu na 500-ročné jubileum zjavenia Božej Matky v Guadalupe, v r. 2031.
Slávenia v Guadalupe sú najväčším katolíckym pútnickým sviatkom na svete. Pre centrum slávení v Guadalupskej bazilike na vŕšku Tepeyac na okraji mesta Mexiko je to veľká logistická výzva. Až 1000 veriacich za minútu bude prúdiť v nedeľu a pondelok do chrámu. Tento rok sa bude o ich bezpečnosť a o poriadok starať 5000 policajtov a trikrát viac bude personálu na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, pitnej vody, mobility a odstránenie odpadu.
Príprava na 500-ročné jubileum rozhodujúceho momentu histórie cirkvi v Mexiku bude trvať deväť rokov s rôznymi náboženskými, vedeckými a kultúrnymi aktivitami, ako povedal arcibiskup Mexiko-City, kardinál Carlos Aguiar Retes v stredu. A pritom sa nechce cirkev obmedziť iba na Mexiko. Ako prímas zdôraznil:
„Udalosť v Guadalupe je dedičstvom nielen Mexika, ale celého ľudstva! Pozývame všetky diecézy, inštitúcie, náboženské skupiny a veriacich k účasti na prípravách a to na celom svete. Veď úcta ku Guadalupskej Panne Márii presahuje všetky hranice. Hlavnými témami tejto medzikontinentálnej guadalupskej novény sú informácie o zjaveniach v r. 1531 a ich ďalšie skúmanie, napomáhanie úcty k Božej Matke, podujatia a kreatívne produkcie.“
V Mexiku je táto príprava aj súčasťou pastoračného projektu „2031-2033“, pri ktorom biskupi pripomenú aj jubileum „2000 rokov vykúpenia“. Predseda Biskupskej konferencie Mexika, arcibiskup Rogelio Cabrera López, vyzval katolíkov celého sveta:
„Nanovo objavujme hlboký význam prítomnosti Ježiša Krista skrze Máriu na Tepeyacu!
Práve v dobe sociálnych nepokojov a uprostred bezpríkladného násilia, krvavých vojen, sociálnej nespravodlivosti a výkriku chudobných, ktorý si vyžaduje našu pozornosť, poskytuje udalosť v Guadalupe posolstvo Božej blízkosti a lásky.“
Už onedlho sa bude konať medzinárodný seminár „Generácia Guadalupe 2031“ a prezentácia hymny „Či tu nie som ja, tvoja Matka?“ A 11. decembra bude aj „medzikontinentálny ruženec“.
Maľba na tilme Indiána
Panna Mária sa v Guadalupe zjavovala od 9. do 12. decembra 1531. Indián Juan Diego Cuauhtlatoatzin, prestúpil na kresťanskú vieru a v r. 2002 bol ako prvý domorodec Ameriky svätorečený. Štyri dni sa mu zjavovala žena v požehnanom stave s tvárou mestičky a označila sa ako Božia Matka. Na tilme Juana Diega zanechala svoj svetoznámy obraz. Ten je dodnes cieľom pútnikov a mnohí k nemu putujú pešo aj celé týždne. Na úpätí vŕšku Tepeyac postavili na Máriinu prosbu veľký barokový chrám, ktorý v r. 1975 ustúpil ešte väčšej novostavbe. Guadalupana je patrónkou Mexika, Latinskej Ameriky a celej Ameriky, Filipín, domorodého obyvateľstva, ako aj nenarodených detí.
Slávenia aj v Ríme a vo Viedni
Aj pápež František slúži v pondelok 12. decembra svätú omšu na sviatok Guadalupskej Panny Márii v Bazilike sv. Petra v Ríme o 18. hodine.
Vo Viedni v pravej lodi Votívneho kostola, kde je veľký oltár Guadalupskej Panny Márie, sa bude tiež sláviť svätá omša 12. decembra o 18.30. hod. Budú ju celebrovať traja mexickí kňazi pôsobiaci vo Viedni. Už v nedeľu slávi španielska komunita „Santa Maria de Guadalupe“ v Kostole sv. Floriána vo Viedni-Wiedene svoje patrocínium.


MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *