Život Cirkvi vo svete 51-52/2022

O b s a h

Pápež František poprial k Vianociam členom Rímskej kúrie

Mons. Bernard Bober, blahoželal pápežovi k narodeninám
Pápež František: Nezabúdajme cez Vianoce na tých, čo trpia
František: Človek je viac ako len výkonný stroj
Kardinál Joseph Zen sa odvolal proti rozsudku

Premiér Saskatchewanu: „Božia láska sa zjavila ľudstvu!“

Katolík Messi: „Pokál mi daroval Boh“
Globalisti v OSN umlčujú hlasy za život a za rodinu!
Biskup kritizoval Vatikán za laicizáciu o. Pavoneho
Pápež laicizoval najobľúbenejšieho kňaza Ameriky
List kňaza Franka Pavoneho aj pápežovi
Modlitba ministra k sv. Michalovi archanjelovi v televízii!
Nebojte sa! Voľte Boží poriadok nie poriadok Schwaba
Nemecko: Biskup žiada „rodiny“ homosexuálnych párov

Otcovo večné Slovo sa spustilo na zem

V okamihu, keď je vesmír pohrúžený do hlbokého ticha, začína sa na zemi modlitba Matky, ktorá preniká do nebies a otvára ich, aby priniesla na svet svoj božský výhonok .
(Panna Mária don Gobbimu na Vianoce 1981)
Panovalo hlboké ticho, keď sa naplnilo toto božské tajomstvo. Uprostred noci sa Otcovo večné Slovo spustilo na zem … a hľa uprostred hlbokého mlčania zaznievajú hlasy anjelov a otvorili sa srdcia pastierov, ktorí pochopili, čo bolo skryté veľkým. Tak to musí byť pri každom stretnutí so Slovom, aby sa stalo telom v živote každého z nás. Tak to musí byť aj pri jeho Druhom príchode. (1985)
Citlivá a jemná prítomnosť môjho najčistejšieho snúbenca Jozefa ma zahŕňa nežnosťou. Pastier nám ukazuje blízku jaskyňu.
Som ponorená do hlbokej extázy, predo mnou sa otvára Otcova tvár a ja pozerám na božské tajomstvo milosrdnej lásky. (1983)
Ako lúč svetla prejde kryštálom, tak moje božské Dieťa prešlo závojom môjho panenského lona bez toho, aby porušilo kúzlo môjho dokonalého panenstva. Stal sa najväčší zázrak v plnosti času. Rodí sa božské Dieťa – od vekov Očakávaný, Jednorodený od Otca – Emmanuel – Boh s nami. (1988) Slovo prijalo ľudskú podobu v mojom panenskom lone a ako novorodeniatko sa ocitá v mojom materinskom náručí a ja ho pokrývam slzami a bozkami. Duch Svätý sa so zaľúbením pozerá na svoj plod. (1993)

         ***********************

Čo si želal druhák – budúci pápež – od Ježiška?

„Coskoro zlietneš dolu na zem. Chceš deťom pripraviť radosť. Aj mne chceš pripraviť radosť. Želám si Ľudový misálik, zelené omšové rúcho a Ježišovo Srdce. Chcem byť vždy poslušný.
Krásny pozdrav! Joseph Ratzinger.“

 ************************ Mons. Bernard Bober, blahoželal pápežovi k narodeninám

Bratislava, 16. 12.2022 (TK KBS) – Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, blahoželal pápežovi Františkovi k narodeninám, ktoré oslávi v sobotu 17. decembra. Blahoželanie poslal v liste, ktorý je v plnom znení na:

Pápež František poprial k Vianociam členom Rímskej kúrie

František: „Sme vo väčšom nebezpečenstve ako všetci iní, pretože nás pokúša dobre vychovaný diabol , ktorý neprichádza s hlukom , ale prináša kvety!“
Rím, 22.12.2022 (kath.net) 029 063 – Ráno 22. decembra prijal pápež František na audiencii kardinálov a predstavených, aby im vyslovil vianočné prianie. Uvádzam zopár viet z jeho príhovoru, ktorý bude iste v plnom znení čoskoro na stránke https://www.vaticannews.va/sk.html.
„Ak niekedy poviem slová, ktoré znejú tvrdo a prísne, tak nie preto, že neverím v jemnosť a nežnosť, ale preto, že je dobré rezervovať si nežnosti pre znavených a utláčaných a nájsť odvahu, ´utešených zarmútiť´, ako zvykol hovoriť Boží služobník don Tonino Bello, pretože niekedy je ich útecha iba klamom diabla a nie darom Ducha Svätého.“

František: Nezabúdajme cez Vianoce na tých, čo trpia

Vatikán, 19.12.2022 (Vatican News) 029 062 – V nedeľu 18. decembra pred modlitbou Anjel Pána prijal Svätý Otec v Aule Paula VI. Detský dispenzár sv. Marty, ktorý sa dlhé roky venuje pomoci deťom z chudobných rodín. Nejde len o zdravotnú, duchovnú a sociálnu službu, ale aj zabezpečenie stravy pre stovky detí. …
Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-12/nezabudajme-cez-vianoce-na-tych-co-trpia-svaty-otec-detom.html

Pápež František: Človek je viac ako len výkonný stroj

Vatikán, 19.12.2022 (VN) 029 061 – „Práca umožňuje človeku realizovať sa, žiť bratstvo, pestovať sociálne priateľstvo a zlepšovať svet.“ Aj týmito slovami sa pápež František prihovoril talianskemu združeniu v oblasti práce CGIL, ktorú prijal vo Vatikáne v pondelok 19. decembra. Vo svojom príhovore sa zameral na dve oblasti, ktoré mu vo svete práce robia starosti: bezpečnosť pri práci a vykorisťovanie zamestnancov.
Talianska generálna konfederácia práce CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) zastupuje pracovníkov a pracovné sily krajiny je najstaršou a najreprezentatívnejšou odborovou organizáciou. Pápež jej členov prijal vo vatikánskej Aule Pavla VI. a v úvode svojho príhovoru upozornil na súčasnú dobu, ktorá napriek svojmu pokroku ohrozuje oblasť práce:
„Neexistujú odbory bez zamestnancov a neexistujú slobodní zamestnanci bez odborov. Žijeme v dobe, ktorá napriek technologickému pokroku – a niekedy práve kvôli zvrátenému systému nazývanému technokracia (porov. Laudato si‘, 106-114) – do istej miery sklamala očakávania spravodlivosti v pracovnej oblasti. A to si vyžaduje predovšetkým nový začiatok v hodnotení práce ako miesta, kde sa stretáva osobné povolanie a sociálny rozmer. Práca umožňuje človeku realizovať sa, žiť bratstvo, pestovať sociálne priateľstvo a zlepšovať svet. Encykliky Laudato si‘ a Fratelli tutti môžu pomôcť, aby sa rozvinuli formačné cesty, ktoré ponúkajú dôvody na angažovanosť.“
Prítomnú delegáciu Svätý Otec ďalej povzbudil k budovaniu „demokracie“ v podmienkach práce, keď uviedol:
„Práca buduje spoločnosť. Spoločenstvo je oveľa viac ako len súčet rôznych profesionálnych zručností, pretože každá z nich je uznávaná vo vzťahu s ostatnými a pre ostatných. A tak v bežnej sieti prepojení medzi ľuďmi a hospodárskymi a politickými projektmi ožíva „demokracia“ deň čo deň. Je to látka, ktorá sa netká za písacím stolom v nejakom paláci, ale s tvorivou pracovitosťou v továrňach, dielňach, na farmách, v obchode, remeslách, na stavbách, vo verejnej správe, v školách, na úradoch atď. … Medzi úlohy odborov patrí výchova zmyslu pre prácu, podpora bratstva medzi pracovníkmi. Táto formačná starostlivosť nemôže chýbať.
„Príliš veľa ľudí trpí nedostatkom práce alebo nedôstojnou prácou, a zaslúžia si byť vypočutí a zaslúžia si angažovanosť odborov“, skonštatoval pápež a podelil sa s prítomnými o svoje obavy ohľadom práce:
„Na prvom mieste je to bezpečnosť pracovníkov: hovoril o tom váš generálny tajomník. Stále je príliš veľa úmrtí – vidím ich v novinách: každý deň je niekto – príliš veľa zmrzačených a zranených na pracovisku! Každé úmrtie v práci je prehrou pre celú spoločnosť. (…) Druhá obava – aj tá je zlá! – je to zneužívanie ľudí, akoby boli len výkonnými strojmi. (…) V posledných rokoch sa zvýšil počet tzv. „chudobných pracujúcich“: ľudí, ktorí napriek tomu, že majú prácu, nie sú schopní uživiť svoje rodiny a dať im nádej do budúcnosti. Odbory – dobre počúvajte -, aby odbory boli hlasom tých, ktorí nemajú hlas: rozumiete? Musíte robiť hluk, aby ste dali hlas ľuďom, ktorí sú bez hlasu.“
Na záver pápež František talianske združenie CGIL vyzval „byť strážcami sveta práce“ a utiekať sa k patrónovi práce sv. Jozefovi:
„Vyzývam vás, aby ste boli „strážcami“ sveta práce a vytvárali spojenectvá, a nie sterilné opozície. Ľudia túžia po mieri. Výchova k pokoju aj na pracovisku, ktoré je často poznačené konfliktami, sa môže stať znamením nádeje pre všetkých. (…)
Zverujem vás pod ochranu svätého Jozefa, ktorý poznal krásu a námahu dobre vykonanej práce a uspokojenie zo zarábania na chlieb pre rodinu. Pozrime sa na neho a jeho schopnosť vychovávať prostredníctvom práce. Prajem vám všetkým a vašim blízkym pokojné Vianoce. Nech vás Pán žehná a Panna Mária nech vás ochraňuje. Ak môžete, modlite sa za mňa. Ďakujem!“ -mj, mh-

Kardinál Joseph Zen sa odvolal proti rozsudku

Podľa agentúry Reuters polícia naďalej vyšetruje kardinála Zena, aby ho mohla obviniť zo spolupráce so zahraničnými silami! Podľa príslušného čínskeho zákona by mu za to hrozilo mnohoročné väzenie!

Hong Kong, 16.12.2022 (LifeSiteNews) 029 060 – Kardinál Joseph Zen dostal od súdu pokutu, no on sa nevzdáva! Emeritný biskup Hongkongu sa odvolal proti rozsudku z minulého mesiaca vynesenému za to, že „správne nezaregistroval humanitárny fond“ a zastal sa demonštrantov proti komunistickej strane Číny. Tá porušuje náboženskú, spoločenskú aj politickú slobodu v Hongkongu, ktorú zaručuje dohoda Číny s Veľkou Britániou pri odovzdaní ostrova Pekingu pred 25 rokmi.
Súd kardinálovi vymeral pokutu asi 512 dolárov. Hoci pokuta je relatívne nízka jej zaplatenie či nezaplatenie má politický význam. Väznenie a súd kardinála Zena sa považuje za úsilie Číny netolerovať dlhšie opozíciu voči totalitným reštrikciám občanom Hongkongu. …
Kardinál je výslovným bojovníkom za slobodu Cirkvi, tlače, vzdelania a občianskeho života. Jeho väznenie a súd spolu s katolíckym žurnalistom Jimmym Laiom – ktorý dostal 6 rokov väzenia – upútali medzinárodnú pozornosť z USA aj EÚ a pozorovatelia náboženskej slobody vydali vyhlásenie odsudzujúce Peking.
Fond kardinála Zena mal pomáhať poskytovať „právnu, lekársku, psychologickú a finančnú pomoc“ ľuďom zapojeným v protestoch.
„Som iba občan Hongkongu, ktorý silne podporuje humanitárnu pomoc,“ povedal po vynesení rozsudku kardinál Zen reportérom.
Podľa agentúry Reuters polícia naďalej vyšetruje kardinála Zena, aby ho mohla obviniť zo spolupráce so zahraničnými silami. Podľa príslušného čínskeho zákona by mu za to hrozilo mnohoročné väzenie!

 ************************

Premiér Saskatchewanu: „Božia láska sa zjavila ľudstvu!“

Ottawa, 19.12.2022 (LifeSiteNews) 029 059 – Napriek rastúcej sekularizácii kanadskej spoločnosti jeden kanadský premiér statočne vystúpil proti presadzovaným neutrálnym želaniam „Šťastné sviatky“ posolstvom o Kristovi svojim občanom. Premiér kanadského Saskatchewanu Scott Moe vo vianočnom posolstve 2022 minulý týždeň na videu povedal:
„Posolstvo Vianoc nám dáva nádej vo svetlú budúcnosť nového začiatku s pokojom a dobrou vôľou pre všetkých. Je to nadčasový príbeh o Božej láske, ktorá sa zjavila ľudstvu.
Narodilo sa Dieťa – pokornej mladej žene – nie v paláci, ale v maštaľke niekde za zadnou stranou hostinca a zabalené do plienok. Prišlo na svet, aby pozdvihlo skľúčených, tešilo sa s tešiacimi, plakalo s plačúcimi a utešovalo tých, ktorí trpia!
Kristus prišiel, aby zachránil svet tou pravou náukou – aby sme sa milovali navzájom. Jeho zákon je láska a jeho evanjelium je pokoj.“
„Sme požehnaní, že máme toľko prírodných zdrojov, aké svet dnes potrebuje. Ale pri všetkom bohatstve, ktoré máme, najvzácnejšie dary sú tie, ktoré nemožno kúpiť v obchode alebo zabaliť a dať pod stromček. S našimi rodinami a s našimi priateľmi sa musíme tešiť z našej slobody, že môžeme žiť spoločne v pokoji. Naše srdcia – moje aj mojej manželky Kristy – sú s vami a dúfame v to najlepšie pre vás a tých, ktorých milujete.
Veselé Vianoce, Saskatchewan, a veľmi požehnaný nový rok!“
Premiér Moe v posolstve privítal aj prisťahovalcov do jeho provincie z celého sveta, lebo: „Šťastný Saskatchewan má byť domovom mnohých.“
Jasné kresťanské posolstvo premiéra Moa prichádza v čase, keď mnohí Kanaďania cítia, že na ich národnú historickú kresťanskú identitu sa útočí a mnohí politici aj iné verejné osobnosti si radšej volia želanie „Happy Holidays“ – Šťastné sviatky – namiesto tradičného kresťanského želania „Merry Christmas“ – Veselé Vianoce.
Napriek úsiliu sekularizovať spoločnosť nedávny prieskum ukázal, že až 70 percent Kanaďanov stále dáva prednosť želaniu „Merry Christmas“ a dokonca aj z nekresťanov až 92 percent vyhlásilo, že ak im niekto zaželá „Merry Christmas“ tak ich to vôbec neuráža.

Katolík Messi: „Pokál mi daroval Boh“

Katar , 1920.12.2022 (kath.net) 029 058
„Je to jednoducho neuveriteľné. Vedel som, že Boh mi pokál daruje, bol som si istý – bola to pre nás veľká radosť.“
Takto vyjadrila svoju radosť argentínska futbalová hviezda Lionel Messi z titulu majstrov sveta vo futbale. Po 36 rokoch dobyl klub „Albiceleste“ v možno najlepšom zápase vo finále titul proti Francúzsku.
Messi je katolík a často sa ku svojej viere verejne priznáva. Vynikajúci futbalista je ženatý s dlhoročnou priateľkou Antonellou Roccuzzovou, majú tri deti a sú známi ako futbalový pár bez akýchkoľvek škandálov. Messi sám je už roky všade nápadný aj vytetovaným ružencom a obrázkom Ježiša Krista na ramene.
No aj celý argentínsky futbalový zväz je veriaci. Mužstvo sprevádza katolícky kňaz, ktorý v tréningovom centre v Kaplnke sv. Františka Assiského sa od r. 1997 pastoračne stará o futbalistov.
Na finále si mohli diváci v televízii všimnúť aj iného futbalistu s náboženským znamením: Gonzalo Montiel strelil rozhodujúcu jedenástku a ukázal sa pritom s obrovským tetovaním Panny Márie. Tento argentínsky obranca je tiež veriaci a pravidelne ďakuje Bohu za úspech. Jeho celú rodinu tvoria hlboko veriaci katolíci.

Globalisti v OSN umlčujú hlasy za život a za rodinu!

Nesmieme dovoliť, aby hlasy konzervatívcov, kresťanov a iných tradične zameraných skupín a jednotlivcov neboli na OSN rešpektované a aby sa jednoducho eliminovali!

USA, 21.12.2022 (Campaign Life Coalition) 029 057 – Od roku 1978 je Združenie kampane za život najvýznamnejším hlasom Kanady bojujúcim za ľudské práva nenarodených detí na každej úrovni vlády. No práca obrany nenarodených siaha aj ďaleko za hranice Kanady. Už roky toto združenie rázne lobuje za život a rodinu na OSN a bojuje proti šíreniu pro-potratovej a LGBT ideológie v medzinárodnom práve a v politike. Je to bojový front v zákulisí a jeho víťazstvá sa sotva dostanú do titulkov médií.
Združenie tvrdou prácou dosiahlo silnú prítomnosť počas výročných zhromaždení Komisie OSN pre štatus žien – globálneho zhromaždenia radikálnych feministiek, aktivistov LGBT a ľavičiarov presadzujúcich všeobecné „právo na potrat“, „sexuálne práva“ a explicitne sexuálnu výchovu pre deti. Úspešne tam mnohé z toho potláča proti liberálnym vládam a ľavicovým organizáciám, ktoré chcú zvrátiť svet na istý druh neo-marxistickej utópie.
Združenie sa spája aj s inými medzinárodnými organizáciami, kresťanskými združeniami a sympatizujúcimi vládami, aby sa rázne ozývalo na obranu života na stretnutiach komisie OSN a organizovalo paralelné stretnutia na obranu života a rodiny. Presadzuje udržanie tradičnej úlohy a hodnoty materstva, práv a dôstojnosti dievčat pred aj po narodení a význam rodiny ako základnej bunky spoločnosti.
No práca združenia pri budúcom zhromaždení Komisie OSN pre štatus žien v 6.-17. marca 2023 je ohrozená kvôli zásahom byrokratov v OSN! Už minulý rok urobili zmeny v pravidlách a postupoch a zrazu združeniu nepovolili zorganizovanie paralelného podujatia, ktoré sa malo zamerať na práva zraniteľného obyvateľstva, ktoré nezdieľa „hodnoty a mandát“ OSN.
Združenie poslalo list kanadskému veľvyslancovi pri OSN Robertovi Raemu, aj kanadskej misii v New Yorku, no odpoveď neprišla. Spojilo sa teda s vyše 400 mimovládnymi organizáciami a podpísali protestný list na OSN pre zjavnú politickú a náboženskú diskrimináciu. Sekretariát OSN ho však úplne odignoroval. A nebolo to prvýkrát.
Teraz dokonca z OSN požadujú, aby každá skupina podpísala, že súhlasí s ich „hodnotami“ a ideológiami! Teda že „existuje sexizmus, rasizmus, klasizmus, heterosexizmus, transfóbia, globálna dominantnosť severu a iné formy útlaku!!! Ako možno uznať, že existuje “globálna dominantnosť severu, keď človek ani potuchy, čo to znamená? A čo sa tak asi myslí „heterosexizmom a „transfóbiou“? A očividne treba tiež aktívne pracovať na tom, aby sa nezopakovali biele patriarchálne štruktúry“! Kto vie, čo má zasa toto presne znamenať? A ako sa majú tí, čo podporujú tradičné úlohy mužov a žien zaviazať k boju proti „patriarchálnym štruktúram“, ktoré sa zrejme vzťahujú na tradičné biblické úlohy mužov a žien???
Z OSN tiež prišli slová:
„Urážlivé komentáre vzhľadom na pohlavnú identitu a vyjadrovanie sexuálnej orientácie sa nebudú tolerovať“!
Nuž ako hovoriť pravdu o genderovej ideológii a presadzovaní indoktrinácie LGBT, ak sa pravda považuje za urážlivú pre homosexuálnych aktivistov? To úplne znemožní prácu združenia!
„Združenie kampane za život“ preto túto požiadavku OSN nepodpísalo a nebude mať tak možnosť presadzovať ďalej pravdu na OSN.
Komisia OSN pre štatus žien robí tak všetko pre to, aby obhajcom života a rodiny znemožnila pozdvihnúť hlas v diskusii! Robí čo môže, aby úplne eliminovala tento vplyv pri presadzovaní svojej globálnej politiky. Združenie zrejme začínalo mať príliš veľký vplyv a účinok, takže nastali obavy, či nanútia svoju naplánovanú radikálnu ľavicovú agendu celému svetu bez nejakého významného odporu!
Nuž kanadské združenie boj iste nevzdáva! Chce sa naďalej stavať proti tejto diskriminačnej politike a žiadať strážcov brán OSN, aby svoje brány otvorili aj organizáciám brániacim život a rodinu!
Začalo preto petíciu, aby sa táto vec dostala do pozornosti Výkonnej rady OSN pre otázky žien. Nesmieme dovoliť, aby hlasy a perspektívy konzervatívcov, kresťanov a iných tradične zameraných skupín a jednotlivcov neboli rešpektované a aby sa jednoducho eliminovali! …

Biskup kritizoval Vatikán za laicizáciu o. Pavoneho


Rím, 19. 12. 2022 (kath.net) 029 056 – Známy americký biskup Joseph Strickland cez víkend ostro kritizoval Vatikán za laicizáciu obľúbeného svetoznámeho ochrancu života – kňaza Franka Pavoneho:
„Rúhaním je, že tento už takmer svätý kňaz je eliminovaný, zatiaľ čo zlovoľný prezident USA podporuje popieranie pravdy a vraždu nenarodených pri každej príležitosti. Vatikán tým podporuje nemorálnosť, popiera poklad viery a napomáha zmätenie šíriace sa genderom … práve toto je zlé!“
Z čoho vlastne otca Pavoneho obviňujú, nie je celkom jasné. Úplne vážne sa hovorí o „rúhavej komunikácii“ na sociálnych sieťach, ba dokonca o neposlušnosti voči biskupovi! Zvlášť bizarné v tejto súvislosti je, že Frank Pavone sa o laicizácii musel dozvedieť z ľavicových novín „New York Times“, ktoré citovali z listu nuncia arcibiskupa Christophora Pierra amerických biskupom z 13. decembra!

Pápež laicizoval najobľúbenejšieho kňaza Ameriky

USA, 17.12.2022 (LifeSiteNews) 029 055 – Najobľúbenejšieho kňaza USA pátra Franka Pavoneho, predsedu Národnej náboženskej rady na ochranu života pápež František očividne nariadením laicizoval!
Katolícka spravodajská agentúra (CNA) informovala, že 13. decembra pápežský nuncius arcibiskup Christopher Pierre rozoslal všetkým biskupom list v tomto znení:
„Páter Pavone bol laicizovaný za rúhavé komunikácie na sociálnych médiách a za trvalú osobnú neposlušnosť voči cirkevno-právnym inštrukciám svojho diecézneho biskupa“.
V priloženom vyhlásení nuncius uvádza aj vyjadrenie prefekta Dikastéria pre klérus: „Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať“ a píše:
„Páter Pavone dostal dosť príležitostí brániť sa v kánonických konaniach a dostal aj mnoho možností podrobiť sa autorite diecézneho biskupa. Rozhodlo sa, že páter Pavone nevie racionálne ospravedlniť svoje konanie.“

Podľa CNA, ktorá si potvrdila obsah listu s viacerými biskupmi, vyhlásenie uvádza:
„Keďže združenie ´Kňazi za život´ nie je katolíckou organizáciou, pokračovanie pána Pavoneho v nej ako laika zostáva úplne na vedenie tejto organizácie.“
CNA dodáva, že rozhodnutie o tejto veci vydalo Dikastérium pre klérus 9. novembra, ale páter Pavone o ňom počul, až keď ho CNA požiadala o komentár!
Páter Frank Pavone je jedným z najprominentnejších lídrov ochrancov života na svete. Pochádza z New Yorku a za kňaza ho vysvätil v r. 1988 kardinál John O’Connor. Celý svoj život venoval službe ukončenia potratov. V r. 1993 dostal povolanie slúžiť ako národný riaditeľ združenia Kňazi za život – najväčšieho združenia ochrancov života v Katolíckej cirkvi. Je aj predsedom Národnej náboženskej rady na ochranu života a národným pastoračným riaditeľom kampane Už nemlčíme, ako aj Ráchelinej vinice – najväčšej služby sveta na uzdravovanie žien po potrate. Cestuje po krajine – po štyroch štátoch každý týždeň – káže a učí proti potratom. Denne ho sledujú a počúvajú tisíce ľudí v televízii, rozhlase aj na internete.
Matka Terézia ho prosila, aby prehovoril aj v Indii. Vatikán ho menoval na Pápežskú akadémiu pre život a do Pápežskej rady pre rodinu, aby pomohol koordinovať aktivity Katolíckej cirkvi v oblasti ochrany života. … Členovia kongresu USA ho pozvali kázať na svätej omši v Kapitole pred hlasovaním o reforme zdravotnej starostlivosti. Slúžil aj ako poradca prezidenta Trumpa pre ochranu života aj pre otázky viery. Má viaceré čestné doktoráty a je autorom mnohých kníh ako „Ukončenie potratu“, „Hlásanie posolstva života“ a i. …

List kňaza Franka Pavoneho aj pápežovi


Drahí bratia a sestry, plánujem mnohé aktivity na r. 2023 aj akcie ako Pochod za život v marci a pripravujem správu za r. 2022. … Chcem uviesť zopár slov k informácii z druhej ruky o mojom laicizovaní zo strany Vatikánu. Nuž toto plánovali biskupi mnohé roky, neviedli sme dialóg, bola to jednostranná reč o „zneužívaní“ čohosi. … Rôzni biskupi tlačili na môjho biskupa Patricka Zureka v Diecéze Amarillo, aby zablokoval moju službu.
Odkedy mi kardinál John O’Connor povolil v r. 1993 úplne sa venovať službe záchrany nenarodených bola to moja jediná prosba autoritám.
Vatikán ma tiež rôzne podporoval napriek protestom amerických biskupov a vyhlásil jeho tresty voči mne za neplatné! …
Moja prosba zostáva – nechajte ma slúžiť nenarodeným! Niektorí nazývajú „neposlušnosťou“, že od toho nechcem upustiť! Ja to nazývam, vernosť! …
Tých, ktorí sú proti mne, sa pýtam: „Ktorú časť mojej práce nemám robiť?“ …
Majú to byť pramene, ktoré dávame kňazom na kázne o ochrane života? Je to moja práca pastoračného riaditeľa v Ráchelinej vinici, kde sa uzdravujú ženy po potratoch? Alebo v Silent No More, (Už nemlčíme), kde poskytujeme príbehy o potratoch, odpúšťaní a uzdravovaní? Robili sme príliš veľa duchovných cvičení, vydávali príliš veľa svedectiev? …
Alebo možno práca, ktorú robíme priamo vo Vatikáne? Pýtajte sa Svätého Otca na pomoc, ktorú dávame misii OSN alebo nasprávy Štátnemu sekretariátu o práci „Kňazov za život“?
Alebo je to moja obhajoba náuky Cirkvi o politickej zodpovednosti? Bolo zvolených príliš mnoho ochrancov života? … Čo mám prestať robiť?
Proti tomu, čo sa teraz stalo, bojujem už roky. Celému tomu procesu chýba transparentnosť a zdravý rozum. Všetko je dokumentované, ja nemám čo skrývať. …Vyzývam zodpovedných – sadnime si a prejdime transparentne celú moju históriu nech posúdia sami.
Svätý Otec, pápež František,
Osobne ste ma povzbudzovali v mojej práci v rozhovoroch, najmú v práci s uzdravovaním. Vaša Svätosť, chcem pokračovať slúžiť ako verný kňaz a líder ochrancov života. Môžete mi to dovoliť pod biskupom, ktorý ma podporí a aj mnohí veriaci chápu, že to je rozumné riešenie. …
Tým našim biskupom, ktorí ma podporujú, ďakujem. Tým, ktorí sa na tomto podieľali verejne či skryto hovorím, že podnikneme proti tomu všetky kánonické postupy a občianske akcie, aj verejnú komunikáciu s veriacimi. … Priatelia, ďakujem vám za podporu! Ja som ako otvorená kniha a budem vždy úprimne hovoriť aj naplno ďalej pracovať na tom, čo robím už 30 rokov. …
Táto práca bude mať úspech nie kvôli biskupom alebo Vatikánu, ani kvôli mojej kňazskej vysviacke, ale pre ľudský záväzok vás a mňa brániť životy najbezbrannejších detí – nenarodených! Nech sú chránené a nech pokračujeme a dosahujeme víťazstvo nad potratom!
So srdečným pozdravom o. Frank Pavone, riaditeľ hnutia „Kňazi za život“

Modlitba ministra k sv. Michalovi archanjelovi v TV po zabití policajtov!

Canberra, 19.12.2022 (LifeSiteNews) 029 053 – Austrálsky politik sa pomodlil modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi na živo v televízii počas brífingu! Informoval v ňom o zastrelení dvoch policajtov pri výkone služby.
V neočakávanej chvíli sa začal minister Mark Ryan modliť v austrálskej televízii jednu z najznámejších katolíckych modlitieb k sv. Michalovi archanjelovi! Mark Ryan je ministrom pre políciu, hasičov, nápravné a naliehavé služby v Queenslande.
Modlitbu začal na konci brífingu na živo 12. decembra po informovaní o incidente vo Wieambille, kde prišli v službe o život dvaja policajti. Policajti Matthew Arnold (26) a Rachel McCrowová (29) sa zúčastňovali na hľadaní nezvestnej osoby Nathaniela Traina. Keď sa priblížili k jeho domu Train s bratom a švagrinou, ktorá bola predtým vydatá za Nathaniela z úkrytu striehli na policajtov a vypálili – ako sa to opisovalo – „úplné krupobitie guliek“! Podľa Iana Leaversheho, prezidenta polície v Queenslande, strelci potom ešte popravili policajtov ako už ležali na zemi! Ďalší dvaja policajti boli zranení, ale útok prežili. O niekoľko hodín polícia potom postrieľala všetkých troch útočníkov.
Minister Ryan sa na brífingu pripojil k policajnej komisárke Kataríne Carrollovej, vyzýval príhovor sv. Michala archanjela, patróna policajtov a potom sa začal modliť.

Nebojte sa! Voľte Boží poriadok nie poriadok Schwaba!

Najväčší RESET v histórii dokonal Ježiš na kríži! My sme povolaní vložiť do neho svoju vieru, čeliť nášmu strachu a zvoliť si BOŽÍ svetový poriadok!

USA, 16.12.2022 (LifeSiteNews) 029 052 – Nedávno som kázal o Novom svetovom poriadku a opísal som to ako hnutie smerujúce ku globálnej vláde, s použitím technológie na reguláciu všetkých aspektov nášho života vrátane toho, čo si myslíme a čo hovoríme!
„Konšpiračná teória? Hypotéza?“
Nuž ťažko by ste našli dokonalejšiu technológiu na reguláciu myšlienok a slov. Moja kázeň zrejme vyvolala u nejakého digitálneho génia reakciu: „Šialený kňaz na Floride kladie otázky, ktoré sú v našej kompetencii. Túto homíliu musíme okamžite diskreditovať!“
Spoločnosť dosiahla bod, kde čelíme voľbe a skutočne voľbe, ktorá sa týka priamo našej existencie. Musí m si voliť medzi:
A) New World Order – novým svetovým poriadkom (známym aj ako Great Reset), kde naše vzdelávanie, naše ekonomické rozhodnutia a perspektívy nášho života sa dostanú pod centrálnu globálnu kontrolu alebo …
B) Božím svetovým poriadkom (známym aj ako viera), v ktorom nám Ježiš ukazuje ako žiť v slobode a individuálnej morálnej zodpovednosti.

Nerád to hovorím, ale už si myslím, že New World Order rozvíja svoj vplyv a svoju presvedčivosť. Jeho najmocnejšou výhodou, ktorej sa teší, je strach!
Video mojej kázne oparili na YouTube komentárom: „The New World Order je konšpiračná teória, ktorá má hypotézu tajne sa vynárajúcej totalitnej svetovej vlády.“
Tí, čo presadzujú globalistickú agendu majú veľký úspech s priostrovaním strachu verejnosti z mnohých vecí – hlavnou z nich sú klimatické zmeny. Mnohí ľudia žijú v hrôze zo zvyšovania teploty, z toho, že sa roztopia polárne ľadovce, že nastanú prírodné katastrofy a veľké časti zeme budú neobývateľné. Ich strach ešte prehlbujú školy, médiá, populárne filmy a televízne programy aj húfy politikov a celebrít.
To núti ľudí prijímať reštrikcie v oblasti spotreby energií, využívania pôdy, nákupov produktov, cestovania. Je o veľký rozsah vecí, ktoré sme tradične považovali za oblasť osobného rozhodovania. To ľudia aj vedie k prenechávaniu prvkov našej národnej suverenity dohodami medzinárodným agentúram a globálnym organizáciám.
Strach je hrozný motivátor. Ľudia sa cítia byť pod hrozbou a tak sa obracajú na „autority“, aby ich chránili pred ich starosťami. V tom všetko cítime samozrejme iróniu. Už pol storočia počúvame od enviromentálneho hnutia o nesmiernej klimatickej katastrofe. No tá nikdy nepríde. Zem a jej ekologický systém dokáže dobre absorbovať zmeny a rozvrat v prírode. Niet pochýb, klíma sa mení. Ale to klíma proste robí. Ona sa mení neustále.
Videli sme, čo robil strach z neznámej choroby pri pandémii. Tak sme sa obracali na „autority“, ktoré nám prikázali rôzne veci aj očkovanie vakcínami, ktoré sa vyprodukovali narýchlo bez riadneho testovania.
A výsledok? Vloženie nášho blaha do rúk „autorít spôsobilo, že veľa ľudí ochorelo, niektorí zomreli. Iní dostali z vakcín záhadné ťažkosti a majú poškodenie zdravia. Niektorí pre reštrikcie stratili prácu.
Verili sme tým, ktorých sme považovali za najkompetentnejších. A naša dôvera bola odmenená fyzickými, sociálnymi a ekonomickými stratami.
Nechápte ma zle. Nechcem povedať, aby sme ignorovali dobré expertízy. Je na to staré príslovie: „Ten čo chce byť svojím vlastným právnikom, má za klienta hlupáka.“
Boh nám však dal zdravý rozum! Musíme byť opatrní ako hady a múdro rozlišovať medzi tými, čo majú skutočné vedomosti a tými, ktorí nás kŕmia nedopečenými ideami na presadzovanie svojich cieľov.
Žiaľ ľudia ako Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab, a kopa iných s globálnymi ekonomickými záujmami alebo politickými ambíciami sa rozhodli, že ľudstvo sa bude mať lepšie ak budú národné hranice, odlišné kultúrne tradície a ústavná ochrana oslabené alebo úplne zrušené. Títo ľudia majú víziu systému, kde každý obchoduje s jednou globálnou menou a dovoľuje „autoritám“ monitorovať naše transakcie a „povzbudzovať“ nás k trvalo udržateľnejšiemu a „spravodlivejšiemu“ štýlu života.
Taký systém teraz rozvíja Európska únia a kritici vyjadrujú veľmi povážlivé výhrady. Digitálne euro by bolo spojené s digitálnym ID, odhaľújúceho každú transakciu človeka a dovoľujúcu „autoritám“ klásť obmedzenia na útraty či dokonca neschváliť isté nákupy. Ak sa toto deje v Európe, či môže USA za tým ďaleko zaostávať?
Možno najväčšou iróniou v tomto všetkom je, že naša nádej, že odoláme takému totalitnému projektu nespočíva v politike. Ona spočíva vo viere! Ako sme videli počas sovietskeho komunizmu, keď ľudia majú vieru v Boha, nikdy sa úplne nepoddajú s nepodrobia svoju vôľu svetskej moci!
A „autority“ toto vedia a to aj vysvetľuje neustále útoky na vieru a morálku ako aj pokračujúce úsilie podkopávať práva a výsady cirkví.
Najväčší RESET v histórii dokonal Ježiš na kríži. My sme povolaní vložiť do neho svoju vieru, čeliť nášmu strachu a zvoliť si BOŽÍ svetový poriadok!


Rev. Michael P. Orsi je kňazom Diecézy Camden v New Jersey a pôsobí ako farský vikár Farnosti sv. Agnesy v Naples na Floride. Každý týždeň je hosťom televízie na ochranu života „Action for Life TV“ a uverejňuje mnohé články v časopisoch,. Jeho program si možno pozrieť na internete: here

Nemecko: Biskup žiada „rodiny“ homosexuálnych párov

Berlín, 16.12.2022 (LifeSiteNews) 029 051 – Nemecký biskup sa vyjadril, že Katolícka cirkev by mala „rozšíriť“ svoje chápanie rodiny, aby sa mohla zahrnúť každá jej forma, „kde ľudia žijú s deťmi, vrátane homosexuálnych párov“! Keď sa biskupa Franza-Jozefa Overbecka pýtali v interview zo stránky katholisch.de , či Katolícka cirkev potrebuje rozšíriť svoje chápanie rodiny, biskup odpovedal:
„Je najvyšší čas, aby to urobila. Rodina je to, kde ľudia žijú s deťmi. Nijaká forma rodiny neponúka záruku na stabilitu a bezpečie. Preto je aj ťažké držať sa úplne nekriticky iba jednej ideálnej formy rodiny.“
Na otázku, čo homosexuálne páry môžu byť dobrými rodičmi, biskup Overbeck odpovedal:
„Prečo by nemali byť? V tomto bode to nie je vecou moralizovania, ale rozvíjania perspektív spolu s dobrou pastoráciou všetkých foriem modelov rodiny, v ktorých ľudia žijú. Myslím si, že najmúdrejšia vec v našom svete je začať od blaha detí, keď hovoríme o rodine. Z tohto hľadiska možno načrtávať aj iné konštelácie. Väčšina ľudí žije v rodine a prežíva rodinu ako vzťah otca, matka a detí. Avšak to neznamená, že rodina môže byť úspešná iba týmto spôsobom.“ …
Biskup Overbeck podporuje aj žehnanie homosexuálnych párov a bol prvým biskupom v Nemecku, ktorý povolil ženám vysluhovať sviatosť krstu, čo odôvodnil nedostatkom kňazov. Tiež veľmi podporuje nemeckú „Synodálnu cestu” , ktorá smeruje k opusteniu náuky Cirkvi vo viacerých oblastiach. …


MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *