Hymnus Te Deum

Teba, Bože, chválime,
teba, Pane, velebíme,
Teba, večný Otče,
uctieva celá zem.
Tebe všetci anjeli,
tebe nebesia i všetky mocnosti,
tebe cherubíni a serafíni
bez prestania prespevujú:
Svätý, svätý, svätý
Pán, Boh zástupov.
Plné sú nebo i zem
tvojej veleby a slávy.

Teba oslavuje
slávny zbor apoštolov;
teba velebí
veľký počet prorokov;
teba chváli
vznešený zástup mučeníkov;
teba oslavuje
svätá Cirkev po celej zemi,
teba, Otče,
nesmierne velebného,
i tvojho milovaného,
pravého a jediného Syna,
aj Ducha Svätého,
Tešiteľa nášho.

Kriste,
ty si kráľ slávy.
Ty si Otcov Syn
od večnosti.
Ty si neváhal vstúpiť do života Panny,
stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka.
Ty si zvíťazil nad smrťou
a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo.
Ty sedíš po pravici Boha
v sláve svojho Otca.
Veríme,
že ako sudca ešte raz prídeš.

Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom,
ktorých si vykúpil predrahou krvou.
Pripočítaj nás ku svojim svätým
vo večnej sláve.

Zachráň, Pane, svoj ľud
a žehnaj svojich dedičov.
A spravuj ich
a vyvýš ich až naveky.
Po všetky dni
dobrorečíme tebe.
A chválime tvoje meno naveky,
až na veky večné.
Vo svojej láskavosti, Pane,
chráň nás v tento deň pred hriechom.
Zmiluj sa, Pane, nad nami,
zmiluj sa nad nami.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,
ako dúfame v teba.
V teba, Pane, som dúfal,
nebudem zahanbený naveky.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *