Pôvod modlitby k archanjelovi Michalovi

Niektoré správy nás informujú, že počas omše pápež Lev XIII. zažil víziu a jeho tvár “zbledla a vyzerala vystrašene.” V roku 1886 ustanovil to, čo sa neskôr stalo pravidlom – táto modlitba sa modlila vždy po omši. Ide o modlitbu k sv. Michalovi. Pôvod tejto modlitby nie je moc známy, ale mnoho historikov verí, že pápež Lev prežil hlbokú víziu, ktorá bola inšpiráciou na jej zostavenie. Podľa Kevina Symondsa, autora biografie pápeža Leva XIII. a modlitieb k svätému Michalovi, sa vízia pravdepodobne odohrala v rokoch 1884 až 1886 a odohrala sa počas slávenia omše. Niekoľko rôznych správ spomína, že pápežovi sa počas vízie viditeľne zmenila tvár a jeden tvrdí, že bola “bledá a vystrašená.”

Vtedajší kardinál, ktorý osobne poznal pápeža, vysvetľuje, že “pápež Lev XIII. mal naozaj víziu démonických duchov, ktorí sa zhromažďovali vo večnom meste – Ríme. Z tejto skúsenosti vzišla modlitba k sv. Michalovi. Chcel, aby ju recitovala celá Cirkev.”

Postupom času sa začalo objavovať niekoľko okrás týkajúcich sa vízie, ktoré tvrdili, že pápež Lev bol svedkom rozhovoru medzi Ježišom a Satanom. Populárny príbeh dokonca zachádza tak ďaleko, že zaznamenáva dialóg medzi obidvoma a je zvyčajne opísaný takto:

Satan hovorí Ježišovi: “Môžem zničiť tvoju Cirkev.”

Ježiš odpovedá: “Môžeš? No tak urob tak.”

Satan: “Aby som tak urobil, potrebujem viac času a väčšiu moc.”

Ježiš: “Koľko času? Koľko moci?”

Satan: “75 až 100 rokov a väčšiu moc nad tými, ktorí by sa odovzdali mojej službe.”

Ježiš: “Máš čas, máš moc. Urob s nimi, čo chceš.”

Rozhovor pripomína prológ k biblickej knihe Jób, v ktorej Satan žiada Boha a dostáva povolenie k pokúšaniu viery spravodlivého Jóba. Napriek tomu, že dialóg sa stal stredobodom “populárnej legendy”, v historickom fakte nie je žiadny pevný základ.

Čokoľvek sa stalo počas omše pápeža Leva, zdá sa, že skutočne mal víziu a to, čo videl, nebolo príjemné. To ho podnietilo k rýchlemu zloženiu modlitby k svätému Michalovi a k jeho nariadeniu modliť sa ju po omši. Pápež žil počas obzvlášť búrlivých časov a veril, že je potrebná modlitba na rozptýlenie temnoty, ktorá visela nad celým svetom. Dlhšia modlitba svätého Michala, často známa ako modlitba exorcizmu, aj keď nebola určená na použitie v skutočných rituáloch exorcizmu, bola schválená pápežom o tri roky neskôr v dvoch verziách, jedna pre duchovenstvo a druhá pre laickú individuálnu modlitbu.

Sv. Michal archanjel bol vždy známy ako silný bojovník proti zlu, najmä preto, že je zaznamenaný v knihe Zjavenia: “Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.” (Zjv 12, 7-9). Na základe tejto epizódy je svätý Michal často zobrazovaný v umeleckom prevedení, ako zabodáva kopiju alebo meč do Satana. Ten je často znázornený ako had alebo drak.

Modlitba, ktorú zložil pápež Lev XIII., sa stala jednou zo základných katolíckych modlitieb a mnohí exorcisti ju odporúčajú každému, kto potrebuje bojovať proti prítomnosti zla vo svojom živote.

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe
a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh
ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla
satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete.
Amen.

Zdroj: verím.sk, ucatholic.com, Obrázok:tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *