Služba životu – darovanie života

Kňaz:

Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, Slovo večnej Pravdy, Ty si Syn človeka a Brat nás všetkých. Chlieb života, prítomný medzi nami. Začiatok a Koniec všetkých našich ciest…

Všetko je zhrnuté v Tebe: začiatok i koniec, boj i víťazstvo, naša nemohúcnosť a tvoja všemohúcnosť….

Pane Ježišu, Ty a my, hoci rozdielnym spôsobom, sme predsa len Otcovi. Chceme ťa v tento deň prosiť za naše kresťanské manželstva a rodiny, aby si v nich bol nielen náhodným ale stálym hosťom, aby Ťa mohli s Otcom i s Duchom Svätým stále chváliť, oslavovať a zvelebovať, lebo Tebe patrí česť chvála a sláva na veky vekov, amen.

Muž:

Pane, ďakujeme Ti, že zase môžeme stráviť niekoľko chvíľ v Tvojej jedinečnej prítomnosti. Kľačíme tu pred Tebou ako Tvoje deti, ktoré si zvláštnym spôsobom povolal do svojej služby. Spojil si naše životy zmluvou lásky, aby sme ako dvojica niesli pochodeň života na zemi. Sme Ti vďační za toto vyznamenanie a pomôž nám pochopiť, že práve toto je tá oblasť ľudského života, kde najlepšie máme plniť tvoju vôľu. Každý z nás, manželov, môže veľa rozprávať, aká ťažká je táto služba. Ale zároveň i potvrdzujeme, že je to krásna služba. Veď nebyť sám v živote, mať účasť na živote, toho druhého – a zároveň darovať život – je to málo, Pane? Nie, je to nekonečný dar od Teba, Boha Stvoriteľa pre nás, tvoje nevďačné deti. Pane, daj, aby sme prijímali manželstvo ako službu Bohu, ako svoju účasť na diele stvorenia, vykúpenia a posvätenia sveta.

Žena:

O osude sveta, Pane sa rozhoduje v manželstve a v ňom sa vytvárajú aj skutočné dejiny. V manželstve sa uvoľňujú sily zrodu a života. Nedopusť, Pane, aby toto dielo, ktoré môžu prostredníctvom Tvojej moci vytvoriť dvaja ľudia, spojení láskou, bolo už na počiatku zničené ich egoizmom. Prosíme Ťa, Pane, aby všetci manželia prijímali nový život, ako znak Božieho požehnania a radostnej nádeje.

P i e s e ň.

Muž:

Náš Bože, dieťa je bytosť, ktorú si daroval nám rodičom. Je to dar nesmiernej ceny. Bez dieťaťa vieme, že by nášmu manželskému životu čosi chýbalo. Ale ako ľahko sa nám hovorí o dieťati ako o dare, keď spí, nevyrušuje neustálymi otázkami, alebo keď sa v kľude hrá. Len si spomeňme, či si o ňom takto rozprávame v situácii, keď treba ísť s ním k lekárovi a v práci bude zasa nespokojnosť vedúceho. Či dieťa považujeme za dar aj vtedy, keď donesie zlú známku zo školy, alebo keď sa na neho sťažujú susedia. Ako často sme pritom nespravodliví k tomuto plodu našej lásky, hoci i jeho chvíľková rozladenosť, či sklon povahy môžu nám poslúžiť k prekonaniu vlastného sebectva. Dobrý Bože, Ty vieš najlepšie, prečo si nám dal takéto dieťa, prečo si nás práve takýmto darom obdaroval. Možná sme boli ochotní ho prijať, keď sa hlásilo k životu, ale to je málo. Kresťanskí rodičia by mali dennodenne prijímať svoje dieťa v rôznych podobách jeho osobnosti. Pane, nauč nás skláňať sa pred Tebou, ako Darcom v dôvere, že Ty vieš najlepšie, čo za dar nám to dávaš.

Žena:

Mám rád deti, vraví Ježiš,

lebo môj obraz v sebe neskalili.

Neskrivili moju tvár,

nové sú, čisté, bez poškvrny.

Vidím sa v nich, keď sa k nim s láskou skláňam.

Mám rád deti, pretože začínajú rásť, pretože rastú,

pretože vykročili na cestu a kráčajú vpred.

Veľké deti mám rád, vraví Ježiš,

lebo tie bojujú, lebo ešte hrešia.

Pochopte správne, nie pretože hrešia,

ale pretože si uvedomujú viny,

priznávajú si ich a snažia sa im vyhnúť.

Ale nadovšetko, vraví Ježiš,

nadovšetko mám rád deti pre ich oči.

V ich pohľade aj ich vek poznávam.

V mojom kráľovstve budú len päťročné oči,

pretože nič nie je krajšie, ako detský pohľad.

Ak stretnete čisté detské oči,

to sa ja budem z nich na vás usmievať.

P i e s e ň :

Muž:

Modlime sa za všetky potreby na zemi zvlášť za naše kresťanské rodiny a manželstva:

Za celý svet a jeho obrátenie. Prosíme Ťa, vyslyš nás!

Za tých, čo znášajú útrapy hladu a biedy.

Za všetkých chorých.

Za všetkých opustených.

Za všetky siroty.

Za všetky deti, ktoré nie sú milované.

Za všetky deti, ktoré rozvodom stratili jedného z rodičov.

Za všetky nenarodené deti.

Za obnovenie lásky, úcty a vernosti vo všetkých manželstvách.

Za vzájomnú lásku medzi deťmi a rodičmi.

Za pokoj v kresťanských rodinách a za vzájomne odpúšťanie.

Za veľkodušnosť a obetavosť.

Žena:

Dotkni sa, Pane, sŕdc žien – matiek, daj im silu, aby dokázali prinášať obete pre lásku. Tak ako Tvoja Matka Panna Mária. Ona v tichosti nazaretského zátišia prijala posolstvo, že sa má stať matkou Vykupiteľa. Vypočuj Pane, prosby nás matiek, ktoré sa vo svojich trápeniach k Tebe obraciame a Teba a Tvoju Matku o pomoc žiadame. Koľké z deti sa však nesmeli narodiť, pretože vraj mali byť príťažou. A pritom boli tiež nositeľmi Tvojho obrazu v sebe. Prebuď Pane, svedomie matiek, ktoré ľahkomyseľne vraždia nenarodené deti a svedomie tých lekárov, ktorí im v tom pomáhajú. A tiež prosíme, Pane, nech otcovia rodín nedovolia siahnuť na život svojho nenarodeného dieťaťa..

Kňaz:

Pane Ježišu, v Tebe máme nádej i odpustenie. Preto sa odvažujeme v mene našich kresťanských rodín, pozvať Ťa do stredu všetkých rodín našej farnosti. Buď usmerňovateľom všetkých ich rozhodnutí, aby dôstojne naplnili poslanie svojho manželstva a rodičovstva.

P i e s e ň , p o ž e h n a n i e , p i e s e ň.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *