Posvätenie sviec s exorcizmom

(Kňaz je odetý do superpelície s fialovou štólou)

Kňaz: Naša pomoc je v mene Pánovom.
Ľud: Ktorý stvoril nebo i zem.
K: Pán s vami.
Ľ: I s duchom tvojím.
K: Ó, sviece, exorcizujem vás v mene Boha (+) Otca Všemohúceho. v mene
Ježiša (+) Krista, jeho Syna a nášho Pána, a v mene Ducha (+) Svätého.
Nech Boh vytrhne a vyženie z týchto predmetov všetku diablovu moc,
všetky útoky nečistého ducha a všetky satanove klamstvá, aby priniesli
zdravie mysle a tela všetkým, ktorí ich používajú. O to prosíme skrze
moc nášho Pána Ježiša Krista, ktorý prichádza, aby ohňom súdil živých
i mŕtvych i svet.
Ľ: Amen
K: Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha, svetlo večného
života, dal si nám sviece na rozptýlenie temnoty. S pokorou Ťa teraz
prosíme, aby si požehnal (+) tieto sviece na našu pokornú prosbu a
posvätil (+) ich vo svetle svojej milosti. Mocou svätého (+) Kríža ich
obdaruj nebeským požehnaním. Nech je požehnanie, ktoré dostávajú, také
silné, že nech sú kdekoľvek umiestnené alebo zapálené, kniežatá
temnoty utečú v strachu spolu so svojimi légiami a nikdy sa neodvážia
vyrušovať tých, ktorí Ti slúžia, všemohúci Bože. Nech je celá budova,
v ktorej budú tieto sviece uchovávané, oslobodená od sily protivníka a
chránená pred nástrahami nepriateľa. Daj, prosíme, aby tí, ktorí budú
používať tieto sviece, boli chránení pred každým útokom zlého ducha a
ochraňovaní pred každým nebezpečenstvom. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ: Amen.

(Kňaz pokropí sviece svätenou vodou.)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *