5 spôsobov podľa sv. Terezky z Lisieux ako kvitnúť tam, kde nás Pán „zasadil“

Príchodom jari sa môžeme kochať krásou prírody, ktorá kvitne všade okolo nás. A rovnako ako fauna a flóra, ktorú vidíme okolo seba prekvitať, aj my môžeme využiť toto krásne obdobie na rozkvet na osobnej úrovni. Našťastie má Cirkev nespočetné množstvo svätých mužov a žien, ktorí nás môžu inšpirovať na našej ceste k tomu, aby sme boli najlepšími, najmä francúzsku karmelitánku sv. Terezku z Lisieux. Nižšie je uvedených päť spôsobov inšpirovaných jej životom, ktoré nás povedú na cestu viery, ktorá je jednoznačne naša, a vďaka Božej milosti môžeme prekvitať a prinášať ovocie podľa Jeho božského plánu.

1. Prijmite svoje jedinečné povolanie

Ako povedala sv. Terezka, nie všetci sme povolaní byť ružami v záhrade života. Je dôležité si uvedomiť, že každý človek je jedinečne stvorený Bohom s individuálnym talentom, silnými stránkami a darmi. Prijmite svoje osobné povolanie, uvedomte si, že sa môže líšiť od ostatných, a snažte sa rozkvitnúť podľa darov a poslania, ktoré vám boli zverené.

2. Pestujte si cnosť

Aby človek mohol osobne rozkvitnúť, musí pestovať cnosti, ktoré odrážajú Kristovo učenie. Svätá Terezka zdôrazňovala „malú cestu“ pokory a jednoduchosti a učila, že aj malé skutky vykonané s veľkou láskou môžu viesť k duchovnému rastu. Prijmite pokoru, láskavosť, trpezlivosť a lásku vo svojich interakciách s ostatnými, dovoľte týmto cnostiam vyživovať vašu dušu a pomáhať vám prekvitať.

3. Modlitba a rozjímanie

Tak ako kvety potrebujú slnečné svetlo a vodu, aby sa im darilo, naša duša potrebuje výživu prostredníctvom modlitby a kontemplácie. Nájdite si čas na pravidelnú modlitbu, hľadanie spoločenstva s Bohom a vedenie od Ducha Svätého. Nasledujte príklad svätej Terezky, ktorá našla útechu a silu vo svojom hlbokom modlitebnom živote, dôvere v Božiu prozreteľnosť a odovzdaní sa do Jeho vôle.

4. Slúžte druhým s radosťou

„Malá cesta“ svätej Terezky tiež kladie dôraz na službu druhým s radosťou a láskou v bežných úlohách každodenného života. Hľadajte príležitosti na praktizovanie dobročinnosti a nezištnosti, či už prostredníctvom činov láskavosti, služby ľuďom na okraji spoločnosti, alebo jednoducho buďte prítomnými pre tých, ktorí to potrebujú. Napodobňovaním Kristovho príkladu pokornej služby môžete zažiť osobný rast a prispieť k rozkvetu druhých.

5. Neustály rast a učenie

Osobný rozkvet je celoživotná cesta rastu a učenia. Zostaňte otvorení Božiemu vedeniu a vnuknutiam Ducha Svätého a dovoľte, aby ste sa každý deň premieňali a obnovovali. Hľadajte múdrosť z Písma, učenia Cirkvi a zo života svätých, vrátane svätej Terezky, ktorej duchovné vedenie naďalej inšpiruje a vedie veriacich na ich ceste k svätosti.

Zdroj: Aleteia, Modlitba.sk, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať