Život Cirkvi vo svete 23-25/2017

Obsah

V Marianke pri BA sa stretli biskupi na 87. zasadnutí

Müller: Sekularizmus obmedzuje horizont človeka

Marx: Vedúce posty Cirkvi viac obsadiť ženami

Zmätok okolo Pápežskej komisie pre Humanae vitae

OSN: ‚Práva LGBTI’ pred náboženskou slobodou!

Nemecko: Procesie na Božie Telo ohrozované autami

Rakúsko: Koniec s islamskými škôlkami!

Väčšina Európanov moslimské prisťahovalectvo odmieta

Rakúsko: Biskup Laun slávi zlaté jubileum

Plánujú prvú katedru o prenasledovaní kresťanov

Správa o súvislosti zneužívania a homosexuality

Chce arcibiskup Paglia ‘zničiť’ Akadémiu za život?

Sociológ Koopmans: Multikulti stroskotalo!

Kardináli: Viac spolurozhodovania vo vedení Cirkvi

‚Nijaký diabol – nijaký Vykupiteľ

Kardinál Sarah: Prijímať kľačiačky ako Ján Pavol II.

Kardinál: Venezuelský režim stavia pápeža proti biskupom

Kresťan zomrel, lebo sa ho lekári odmietli dotknúť

Existencia satana: Exorcista kritizuje generála jezuitov

NR Rakúska: Prenasledovanie kresťanov je genocída

Poľsko: Biskupi potvrdzujú náuku o manželstve

Anglicko: Biskup navádza katolíkov uctievať božstvá

Bavorsko: Afganského vraha neodsunuli pre konverziu

Pápež vyzýva misionárov k dialógu s islamom

Filipíny chcú zakázať ružence v autách

USA: Vláda pripravuje výnimky k antikoncepcii

Irak: Navrátení kresťania sa chcú vysťahovať

Rusko: Drahé autá pre kňazov tabu

V Marianke pri BA sa stretli biskupi na 87. zasadnutí

Bratislava, 21. júna (TK KBS) 020 674 – V Marianke pri Bratislave sa 20.-21. júna konalo 87. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS), na ktorom sa zúčastnili všetci 15 slovenskí katolícki biskupi. Ich rokovaniu predchádzal študijný deň na tému posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia (Radosť lásky).
Na zasadaní biskupi zhodnotili aktivity na celoslovenskej úrovni: stretnutie s laikmi a zasvätenými osobami v Ružomberku, kolokvium k dokumentu Iuvenescit Ecclesia a konferenciu o fatimských zjaveniach, ktorých 100. výročie si Cirkev pripomína. Prvý deň rokovaní prijali návštevu premiéra SR Roberta Fica, ktorému predstavili pohľad slovenskej Katolíckej cirkvi na budúcnosť Európy a Európskej únie.

Biskupi si vypočuli správu Rady pre misie a informácie z Pápežských misijných diel. Podľa riaditeľa Pápežských misijných diel Viktora Jakubova je okrem všeobecne rastúcej podpory povzbudením aj veľký záujem slovenských veriacich o tzv. adopciu seminaristov na diaľku. Slovenská katolícka cirkev poskytuje podporu 50 bohoslovcom v Benine, no vďaka štedrosti slovenských veriacich na jeseň t. r. misijné diela ponúknu projekt na podporu ďalšieho seminára v západnej Afrike.

KBS prijala zástupcov TV Lux, programového riaditeľa Jozefa Kováčika a konateľa Tomáša Straku a vypočula si ich správu. Dohodli sa o zaradení vysielania dôležitých náboženských udalostí do programu televízie. Do konca roku katolícka televízia plánuje vyše 20 prenosov liturgických slávení.

V rámci komisie pre katechizáciu a školstvo KBS ustanovila Subkomisiu pre Katolícku univerzitu, ktorej hlavnou úlohou bude pomáhať veľkému kancelárovi univerzity pri plnení úloh vyplývajúcich zo Zákona o vysokých školách, zo štatútu Katolíckej univerzity a z cirkevného práva.

Pri príležitosti 25. výročia KBS, 40. výročia slovenskej cirkevnej provincie a 100. výročia vzniku Československej republiky sa KBS rozhodla zorganizovať spoločné rokovanie s Českou biskupskou konferenciou, naplánované na apríl budúceho roku.

Biskupi tiež dostali informáciu o realizácii charitatívnych projektov v Iraku, na ktoré cez Slovenskú katolícku charitu KBS vyčlenila finančné prostriedky. Zo zbierok na pomoc prenasledovaným kresťanom Katolícka cirkev za posledné dva roky venovala sumu vyše 500 tisíc eur. Tri vybrané projekty na Blízkom východe navštívil bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, predstaviteľ Rady KBS pre migrantov, utečencov a pútnikov. Biskupov informoval o projekte sociálnej a vzdelávacej podpory pre deti sýrskych a irackých kresťanských utečencov, na ktorý KBS darovala 40 000 eur, o projekte vnútorne presídlených univerzitných študentov na Univerzite v Kirkúku, ktorý dostal podporu 83 000 eur a o výstavbe 2 asi 150 m hlbokých studní na zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov a utečencov v obciach Šerfadín a Usefa, na ktorú bolo vyčlenených 57 000 eur. Mons. Haľko vyzdvihol snahu miestnych cirkví o výchovu k dialógu a vzájomnej úcte medzi predstaviteľmi rôznych náboženstiev. Navštívil internáty v Kirkúku, kde pod jednou strechou žijú vo vzájomnom pokoji jezídski, kresťanskí a moslimskí študenti, v rukách ktorých je budúci osud celej oblasti. Biskupom tlmočil veľkú vďačnosť miestnych obyvateľov za pomoc, ktorú Cirkev zo Slovenska poskytla.

Biskupi poďakovali za službu generálnemu sekretárovi Slovenskej katolíckej charity Radovanovi Gumulákovi, ktorý službu ukončí k 30. júnu 2017. Od 1. júla vymenovali za nového generálneho sekretára Ericha Hulmana.

KBS si vypočula správu Ondreja Chrvalu, tajomníka Rady pre mládež a univerzity KBS. Informoval o slovenskej príprave na Svetové dni mládeže 22. až 27. januára 2019 v Paname. Jej súčasťou bude Národné stretnutie mládeže P18 – 26. až 29. júla 2018 v Prešove. V rámci prípravy na synodu biskupov o mládeži 2018 spomenul online dotazník pre mládež, ktorý pred niekoľkými dňami publikoval sekretariát Synody biskupov. V najbližších dňoch bude k dispozícii pre slovenskú mládež preklad dotazníka, ktorý bude možné vyplniť prostredníctvom internetu.

Na plenárnom zasadnutí biskupov v Marianke
vystúpil predseda vlády SR Robert Fico

Viac na

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170620011

Müller: Sekularizmus obmedzuje horizont človeka

Vatikán, 23.6.2017 (kath.net/jg) 020 673 – Kresťanstvo ponúka „najlepšiu alternatívu ku kultúre smrti“, pretože šíri „kultúru života a nádeje“. Povedal to kardinál Gerhard L. Müller, prefekt Kongregácie pre náuku viery v interview s Edwardom Pentinom, rímskym korešpondentom z National Catholic Register pri príležitosti uverejnenia anglického vydania knihy „Posolstvo nádeje“.
Sekularizmus je veľkou výzvou pre moderný svet, pretože obmedzuje horizont človeka a jeho intelektuálnu orientáciu. Kresťania nie sú nijaké „relikty minulosti“, ale majú zameraný pohľad na budúcnosť. Nežijú v „apokalyptickej temnote“, ale v Kristovom svetle. „Skrze svoje zmŕtvychvstanie dal Kristus ľuďom život a otvoril im dvere k prekonaniu hriechu a smrti. Na tejto ceste môže človek prekonať svoju tendenciu k sebazničeniu nadobudnutú dedičným hriechom, povedal kardinál Müller.
V 20. storočí politické ideológie, ktoré ľudstvu sľubovali vykúpenie, viedli k najväčším katastrofám v histórii. Kresťania sú si vedomí, že sebazničenie nie je možné, ale že všetko závisí od Božej milosti. Milosť neneguje prirodzené schopnosti človeka, ale uschopňuje nás v našom živote pôsobiť spoločne s Bohom. –zg-

Marx: Vedúce posty Cirkvi viac obsadiť ženami

Mníchov, 22.6.2017 (KAP/KNA) 020 672 – Predseda Biskupskej konferencie Nemecka, kardinál Reinhard Marx, povzbudil ženy, aby usilovali o vedúce posty v Cirkvi. „Tu je na všetkých úrovniach čo doháňať – od fary až po Vatikán,“ povedal Marx 22. júna na záver 1. mentorského programu k zvýšeniu podielu žien vo vedení Cirkvi v Mníchove. „V každom čase možnými neúspechmi sa nedajte odradiť. Nič s vám nedaruje, to vám môžem predpovedať,“ povedal Marx ženám.
Mníchovský arcibiskup pripustil, že nie vždy takto rozmýšľal. Ako biskup v Trieri považoval ženu na špici diecéznej správy za nemysliteľnú. Medzitým je tento post v 11 z 27 nemeckých diecéz (v Rakúsku je to 5 z 10) obsadený ženami „a všetci sú spokojní“. Na poradách komisie kardinálov C9 sa v tomto aktívne angažoval, no tento proces je podľa neho „veľmi namáhavý“.
„Ku všetkým úlohám, ktoré nie sú spojené s vysviackou, by mali mať ženy rovnoprávny prístup a mali by sa v tom podporovať,“ zdôraznil Marx. „Sociologický výskum ukázal, že zmiešané pracovné skupiny dosahujú lepšie výsledky. Preto by bolo nerozumné vzdať sa žien v Cirkvi.“
Kardinál dodal, že vylúčenie žien z vysviacok v Katolíckej cirkvi „práve nepomáha javiť sa vo svete ako priekopník rovnoprávnosti“. Z Cirkvi však nikdy nesmie vychádzať posolstvo, že tam vládnu iba muži. Cirkev musí postaviť aj problému, že ženy boli v histórii znevýhodňované. Marx povedal, že nemá právo súdiť rozdelenie práce a moci v iných kultúrach. Isté však je, že „takto to zostať nemôže“. … –zg-

Zmätok okolo pápežskej komisie pre Humanae vitae

Zriadil pápež komisiu, aby nanovo interpretovala encykliku ‚Humanae vitae’?

Rím, 22.6.2017 (kath.net/CNA/LSN/jg) 020 671 – „Gilfredo Marengo, profesor na Pápežskom inštitúte sv. Jána Pavla II. pre štúdie manželstva a rodiny, sa stane predsedom komisie zriadenej pápežom, ktorá má nanovo interpretovať encykliku Humanae vitae pápeža Pavla VI. vo svetle posynodálnej exhortácie Amoris laetitia.“ Napísal to historik a publicista Roberto de Mattei v komentári pre Corrispondenza Romana.
Ďalšími členmi komisie sú Pierangelo Sequeri, riaditeľ Pápežského inštitútu sv. Jána Pavla II., Philippe Chenaux, profesor cirkevných dejín na Lateránskej univerzite a Angelo Maffeis, prezident Inštitútu Pavla VI. v Brescii.
Komisia má za úlohu pripraviť dokumentáciu na predbežné práce pre „Humanae vitae“ z Vatikánskych archívov. Prvú študijnú skupinu k otázke regulácie pôrodnosti menoval ešte v marci 1963 pápež Ján XXIII. Za pápeža Pavla VI. narástla na 75 členov.
V r. 1966 experti odporúčali pápežovi pripustenie umelej antikoncepcie. Tento dokument uverejnili v r. 1967 súčasne francúzske noviny Le Monde, anglický The Tablet a National Catholic Reporter v USA. „Nová interpretácia Humanae vitae sa má očividne realizovať na základe tohto vyhlásenia,“ napísal de Mattei.
Pápež Pavol VI. však v encyklike uverejnenej v r. 1968 výsledky študijnej skupiny nepoužil. Potvrdil dovtedy platný postoj Cirkvi, podľa ktorého je umelé obmedzovanie plodnosti neprípustné.
„Humanae vitae“ vyvolala bezpríkladný odpor teológov, kňazov aj biskupov na Západe.
„Iní teológovia ako Marcelino Zalba, John Ford a Gerald Kelly, filozofi ako Arnaldo Xavier da Silveira a Germain Grisez sú toho názoru, že výpovede Humanae vitae k umelej antikoncepcii sú neomylné, pretože potvrdzujú náuku, ktorá Cirkev hlása odjakživa. Preto sa nemôžu zmeniť,“ napísal Mattei.
Gilfredo Marengo však patrí k teológom, ktorí sú toho názoru, že „dokážu urobiť nezlučiteľné zlučiteľným“, ako pokračoval de Mattei. Citoval dva články, ktoré Marengo uverejnil v časopise Vatican Insider.
V septembri 2015 Marengo navrhol, aby sme sa vzdali chápania „vieroučného úradu v zmysle uzatvoreného systému“, ktorý je pre otázky a výzvy dneška neprístupný. V marci 2017 vyšiel článok s nadpisom „Humanae vitae a Amoris laetitia“. Marengo tam kritizoval alternatívy „pilulka – áno – pilulka – nie“ a „prijímanie pre rozvedených – áno – prijímanie pre rozvedených – nie“ doslova ako „polemickú hru“, ktorá je znamením pre „nevôľu a napätia“. „Vždy, keď kresťanstvo robí chybu a odvodzuje modely pre život z príliš abstraktných a umelo vytvorených teologických ideálov, chápe pastoračné konanie ako schematickú aplikáciu vieroučných paradigiem,“ napísal Marengo.
Arcibiskup Vincenzo Paglia, veľký kancelár Inštitútu sv. Jána Pavla II. to okamžite dementoval. Povedal, že môže potvrdiť, že niet nijakej komisie, ktorá má za úlohu „Humanae vitae“ nanovo interpretovať. Na všetky iniciatívy ako tá Prof. Marenga, ktoré ´Humanae vitae´ študujú a chcú ju prehĺbiť, by sa malo hľadieť pozitívne,“ dodal Paglia.
Marengo označil správu označil správu, že predsedá komisii, ktorá chce Humanae vitae nanovo vyložiť pre CNA, ako „plnú fantázie“.
V súčasnosti rastie záujem o „Humanae vitae“, keďže sa blíži jubileum – 50. výročie jej zverejnenia v r. 2018.
Z Lateránskej univerzity pre CNA v každom prípade potvrdili, že v archívoch univerzity sa skúma vznik encykliky. Je možné, že „pápežská komisia“ je jednou z mnohých študijných skupín k „Humanae vitae“, ako napísal Andrea Gagliarducci z CNA. –zg-

Pozri aj nižšie správu:
Chce arcibiskup Paglia ‘zničiť’ Akadémiu za život?

* * * * * *

OSN: ‚Práva LGBTI’ pred náboženskou slobodou!

New York City, 21.6.2017 (kath.net/C-Fam/jg) 020 670 – Vitit Muntarbhorn (64), nezávislý expert OSN pre oblasť násilia a diskriminácie pre sexuálnu orientáciu a genderovú identitu, je toho názoru, že tzv. „práva LGBTI“ majú prednosť pred náboženskou slobodou!
Tento thajský právnik predložil v júni Rade OSN pre ľudské práva prvú správu. V nej zdôraznil, že „práva homosexuálov a transgenderu“ spočívajú na medzinárodnom práve. Pri odpovedi na otázku pred ešte niekoľkými mesiacmi tvrdil, že nemá mandát na vyžadovanie nových práv pre určité skupiny.
Presne toto sa kritizuje na jeho poste zriadenom v r. 2016, ako napísal Stefano Gennarini pre C-Fam. Dohody OSN chránia práva všetkých ľudí, „Nikto nepozná práva vzhľadom na určité sexuálne správanie, alebo sexuálne preferencie. Rovnako nie je v dohodách nijaké právo pre jednotlivcov, ktoré by nanovo definovalo ich identitu nezávisle od ich biologického pohlavia,“ zdôraznil Gennarini.
V správe Muntarbhorn znova informoval o svojej širokej agende. Opatrenia proti diskriminácii sa týkajú nielen prijímania ľudí v spoločnosti, alebo násilia, ale týkajú sa všetkých fáz života počínajúc od rodičovského domu, vzdelávacieho systému, pracovného miesta a iných oblastí.
Gennarini sa obáva, že Muntarbhorn vidí svoju úlohu aj v tom, že bude presadzovať tzv. „práva LGBTI“ proti právam náboženských spoločenstiev. „Rešpektujeme mnohorakosť“, odpovedal Muntarbhorn na otázku o náboženskej slobode. „No to platí v rámci medzinárodného práva.“ V tejto súvislosti poukázal na Konferenciu o ľudských právach vo Viedni v r. 1993. Podľa názoru Muntarbhorna konferencia konštatovala prednosť ľudských práv pred náboženstvom a kultúrou. Voči krajinám, ktoré z náboženských dôvodov odmietajú agendu LGBTI, sa treba stavať „primerane a spravodlivo“, no treba zohľadňovať „medzinárodné štandardy“! –zg-

Nemecko: Procesie na Božie Telo ohrozované autami

Rottweil, 21.6.2017 (kath.net) 020 669 – V nemeckej Diecéze Rottenburg-Stuttgart došlo pri dvoch procesiách na Božie Telo k nechutným incidentom s autami. Vodiči prejavovali „voči procesiám očividne úplnú ignoranciu“, ako napísali noviny „Schwarzwälder Bote“. Dôvodom bolo podľa novín chýbanie polície.
Pri procesii v starom meste Rottweilu účastník procesie istému vodičovi vysvetlil, že „k jeho cieľu vedie ešte veľa iných ulíc a nemôže sa jednoducho rútiť cez kultúrne a cirkevné podujatie“, ako uviedli noviny. Muž sa síce ospravedlnil, no „napriek tomu sa nedal odradiť, aby pokračoval vo svojej priamej ceste“.
V centre Rottweilu zasa iný vodič dodávky vytlačil miestnu kapelu „úplne na okraj cesty a pri takej drzosti by prítomnosť polície naozaj urobila dobre“, ako napísali noviny.
V komentári Winfrieda Scheidela potom bola ešte poznámka: „Dokonca aj diváci na okraji cesty s potriasaním hlavou registrovali, ako sa rôzni vodiči usilovali účastníkom slávnostnej procesie brániť v ceste!“
Podľa novín „Schwarzwälder Bote“ z 21.6.2017 mestská správa odovzdala na polícii list s nariadením, aby ulice na Božie Telo ako každý rok pre dopravu uzavreli. No list sa akosi stratil! Policajný hovorca Michael Aschenbrenner z príslušného policajného prezídia v Tuttlingene to označil ako „celkom jasnú našu chybu“. Mladšia kolegyňa očividne podľa jeho slov nariadenie akosi „zapatrošila“. Hovorca prisľúbil, že sa to už nebude opakovať. –zg-

Rakúsko: Koniec s islamskými škôlkami!

Viedeň, 22.6.2017 (kath.net) 020 668 – Rakúsky minister zahraničia a predseda Ľudovej strany ÖVP, Sebastián Kurz, žiadal ostrejší systém integrácie prisťahovalcov a vyslovil sa za zatvorenie islamských materských škôlok vo Viedni: „Nie sú potrebné!“ vyhlásil podľa novín „Krone“. Kurz by chcel okrem toho aj zostrenie kvalitatívnych kritérií. Tieto zariadenia by sa už nemali natoľko podporovať a museli by zatvoriť.
„Už nemajú byť nijaké islamské materské škôlky,“ povedal minister jasne pre noviny „Kurier“. „Tie sú jazykovo aj kultúrne od spoločnosti izolované, podporuje sa tak paralelná spoločnosť už od veku troch rokov a daňovníci ju musia ešte aj podporovať.“ –zg-

Väčšina Európanov moslimské prisťahovalectvo odmieta

Londýn, 21.6.2017 (kath.net) 020 667 – Reprezentatívna štúdia britského inštitútu „Chatham House“ ukázala, že v 10 európskych štátoch súhlasí 55 percent opýtaných so zastavením migrácie z moslimských krajín. Informoval o tom „Welt/N24“, aj ďalšie médiá. Len 20 percent zastavenie migrácie odmietlo, 25 percent sa nevyjadrilo. V ôsmych z desiatich krajín sa väčšina vyslovila proti moslimskému prisťahovalectvu, v dvoch krajinách relatívna väčšina. 73 percent opýtaných sa vyslovilo za zákaz moslimskej burky.
Mimoriadne zaujímavé v štúdii je, že popri normálnom obyvateľstve sa pýtali aj tzv. „názorovej elity“. Pritom sa ukazuje iný obraz ako všeobecne u obyvateľstva. Z „elity“ sa iba 32 percent vyslovilo za zastavenie prisťahovalectva, 57 percent „elity“, ale iba 24 percent celkového obyvateľstva, považuje prisťahovalectvo za dobré pre svoju krajinu. –zg-

Rakúsko: Biskup Laun slávi zlaté jubileum

Salzburg, 22.06.2017 (KAP) 020 666 – Salzburský pomocný biskup Andreas Laun (74), ktorý už navštívil aj Slovensko a mal tu prednášku, slávi na budúci týždeň zlaté kňazské jubileum. Pri tejto príležitosti sa bude sláviť slávnostná svätá omša v nedeľu, 2. júla o 10. hod. v dóme Mozartovho mesta. S biskupom Launom oslávia 50. výročie kňazskej vysviacky aj dómski kapitulári Martin Walchhofer a Franz Padinger. Svätú omšu bude slúžiť salzburský arcibiskup Franz Lackner a zúčastní sa na nej aj arcibiskup Fridolin Ambongo Besungu z partnerskej diecézy v Kongu – Bokungu-Ikela.
Biskup Laun bol vysvätený v r. 1967 na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla v nemeckom Eichstätte. Za biskupa v Salzburgu ho menoval pápež Ján Pavol II. Je aj vikárom pre pastoráciu manželstva a rodiny, dómskym prepoštom a vedúcim Referátu pre manželstvo a rodinu. –zg-

Plánujú prvú katedru o prenasledovaní kresťanov

Gießen, 20.6.2017 (kath.net) 020 665 – Slobodná teologická vysoká škola v nemeckom Gießene plánuje zriadiť katedru na tému náboženská sloboda a prenasledovanie kresťanov, ako informovala agentúra „idea“. Podľa rektora vysokej školy Stephana Holthausa je dnes prenasledovaných toľko kresťanov, ako nikdy predtým. Vysoká škola je už v spojení s vhodným expertom, ktorý by rád prevzal túto profesúru. No chýbajú ešte nejaké prostriedky na jej financovanie. Ak sa projekt uskutoční, bude to prvá katedra na túto tému v Nemecku.
Na vysokej škole „pôsobí a robí vedecký výskum 22 docentov a študuje tu 130 študentov z rôznych evanjelických cirkví, slobodných cirkví a spoločenstiev. „Učitelia aj študenti učia a študujú z nadšenia pre Boha a jeho slovo,“ ako sa uvádza v prospekte školy. –zg-

Správa o súvislosti zneužívania a homosexuality

Washington D.C., 19.6.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 664 – Najnovšia výročná správa Biskupskej konferencie USA ukazuje súvislosť medzi sexuálnym zneužívaním v Cirkvi a „hlboko zakorenenými homosexuálnymi sklonmi“ u kňazov. Podľa správy za rok 2016, z konca mája, bolo 78 percent obetí sexuálneho zneužívania mužského rodu, 85 percent bolo starších ako 10 rokov. Porovnateľné čísla možno nájsť aj v správach za roky 2015 a 2013. V r. 2015 to bolo 81 percent a v r. 2013 to bolo 80 percent.
Sekretariát pre ochranu detí a mládeže biskupskej konferencie vydáva s Národným kontrolným výborom každý rok správu o realizácii „Charty na ochranu detí a mládeže“. Rozhodli o tom biskupi USA po škandále zneužívania, ktorý vyšiel najavo v r. 2002.
Dlhodobé štúdie kolégia „John Jay College of Criminal Justice“ dospeli k rovnakým výsledkom. Štúdia zdôrazňuje, že škandál zneužívania v Cirkvi nemá len jedinú príčinu. Podstatný vplyv tu mali „sociálne a kultúrne zmeny v 60. a 70. rokoch. Tie zvýšili stupeň „úchylného správania“ v spoločnosti aj u katolíckych kňazov.
Až v decembri 2016 Kongregácia pre klérus potvrdila, že homosexuáli nesmú byť vysvätení za diakonova, či kňazov. Cirkev „nemôže prijať do kňazského seminára a pripustiť k vysviackam tých, čo praktizujú homosexualitu, majú hlboko zakorenené homosexuálne tendencie, alebo podporujú tzv. ‚homosexuálnu kultúru’“, uvádza sa v inštrukcii „Dar povolania ku kňazstvu“ z 8. decembra. –zg-

Chce arcibiskup Paglia ‘zničiť’ Akadémiu za život?

Rím, 18.6.2017 (kath.net) 020 663 – Povolanie britského filozofa a prívrženca potratov Nigela Biggara do Pápežskej akadémie za život vyvoláva ostrú kritiku známych ochrancov života na celom svete ako aj zakladajúcich členov akadémie!
Mária Mercedes Arzú de Wilson, z Guatemaly pochádzajúca predsedníčka zväzu „Family of the Americas“, vyhlásila pre americký „National Catholic Register“, že povolanie arcibiskupa Pagliu je „veľmi tragické“. „Ten chce očividne akadémiu zničiť, ako chce zrejme zničiť aj Pápežský inštitút pre manželstvo a rodinu.“ Informoval o tom nemecký katolícky denník „Tagespost“.
Aj Venezuelčanka Christine De Marcellus Vollmer, predsedníčka juhoamerickej „Aliancie za rodinu“ a takisto zakladajúca členka „Akadémie za život“ povedala, že svojimi opatreniami arcibiskup Paglia odstraňuje túto inštitúciu svätého Jána Pavla II. –zg-

Sociológ Koopmans: Multikulti stroskotalo!

Frankfurt am Main, 16.6 2017 (kath.net) 020 662 – Systém „multikulti“ stroskotal. Tento názor vyslovil holandský sociológ a expert na migráciu Prof. Ruud Koopmans v príspevku pre nemecké noviny FAS. Sám dlho veril, že dobrá integrácia nesmie klásť na prisťahovalcov nijaké požiadavky. Bol presvedčený, že dôvodom integračných problémov – ako vyššia nezamestnanosť prisťahovalcov či horšie študijné výsledky ich detí – je nesprávna politika, lebo ľudom poskytuje príliš málo práv a ich kultúru nedostatočne uznáva. V Holandsku sme s tým stroskotali, keď sme vyšli v ústrety kultúre migrantov. Dovolili sme napríklad islamské pohreby a zaviedli sa mnohé štátom financované islamské a hinduistické školy. Verejné médiá musia najmenej 20 percent vysielania naplniť programami pre menšiny. Napriek všetkým týmto opatreniam je medzi prisťahovalcami v porovnaní s domácimi štyrikrát viac nezamestnaných.
Kriticky vidí sociológ islamský terorizmus v Európe:
„Presadil sa tu názor, že ten nemá nič do činenia s náboženstvom, ani s pôvodnými krajinami migrantov a že na vine je spoločnosť. Kladiem si otázku, prečo je potom toľko násilia v islamských krajinách, kde neboli nijaké západné vojenské zásahy? Problém islamského extrémizmu možno vyriešiť až vtedy, keď si väčšina moslimov uvedomí, že vlastní nepriatelia, ktorí ohrozujú islam, sa nenachádzajú v Jeruzaleme, či Washingtone, alebo medzi európskymi pravicovými populistami, ale v ich vlastných krajinách a v strede ich vlastných spoločenstiev,“ napísal sociológ. –zg-

Kardináli: Viac spolurozhodovania vo vedení Cirkvi

Vatikán, 15.6.2017 (kath.net/KAP) 020 661 – Reformná skupina kardinálov okolo pápeža Františka (C9) zvažuje možnosti posilnenia účasti Božieho ľudu pri menovaní biskupov. Táto otázka bola predmetom ostatného zasadnutia Rady deviatich kardinálov, ktorí podporujú pápeža pri reforme Rímskej kúrie. Uvažuje sa o väčšom zapojení katolíckych laikov a rehoľníkov do hľadania kandidátov na biskupov, ako povedal vatikánsky hovorca Greg Burke na záver trojdňového zasadnutia 14. júna v Ríme.
Navrhlo sa tiež preniesť určité kompetencie a plné moci z vatikánskych orgánov na miestnych biskupov a biskupské konferencie. Tieto úvahy sledujú Františkovu líniu „zdravej decentralizácie“, ako povedal hovorca. Podľa toho by sa mohlo napríklad rozhodovať na miestnej úrovni a nie v Ríme, či stály diakon – neženatý alebo vdovec – by mohol byť pripustený ku kňazskej vysviacke. Burke pripustil, že tu ide skôr o veľmi špeciálne otázky.
Rada kardinálov sa ďalej zaoberala Kongregáciou pre evanjelizáciu národov a ustanoveniami týkajúcimi sa Úradu pre medzináboženský dialóg, Kongregácie pre východné cirkvi a troch vatikánskych súdnych dvorov.
Správa o financiách vatikánskeho Štátneho sekretariátu za prvý štvrťrok 2017 zodpovedá „s malými výnimkami“ rozpočtovému plánu, ako povedal hovorca Burke. Vedúci Ekonomického sekretariátu, kardinál George Pell, prezentoval rade aktuálne kroky hospodárskeho plánovania. Onedlho sa začne vypracovávanie rozpočtu na rok 2018.
Ďalším bodom programu bola správa o reforme mediálneho sektora vo Vatikáne. Prefekt Sekretariátu pre komunikácie, prelát Dario Edoardo Vigano, prezentoval správu o stave reformy vatikánskych médií, v ktorej sa hovorilo o „pozitívnych výsledkoch“. A pozitívny je aj ekonomický rozvoj v tomto sektore.
Na poradných zasadnutiach reformnej skupiny sa zúčastňoval aj pápež František, až na zasadnutie v stredu dopoludnia, keď mal generálnu audienciu. Bostonský kardinál Sean O’Malley bol neprítomný zo zdravotných dôvodov.
Ďalšie, 21. kolo porád Rady kardinálov sa má konať 11. až 13. septembra. František sa 11. septembra vráti z 5-dňovej návštevy Kolumbie. –zg-

‚Nijaký diabol – nijaký Vykupiteľ

Philadelphia, 14.6.2017 (kath.net/jg) „020 660 – „Nijaký diabol, nijaký Vykupiteľ. Bez diabla možno ťažko vysvetliť, prečo Ježiš prišiel na svet a prečo tu pre nás trpel a musel zomrieť.“ Napísal to arcibiskup Charles Chaput z Philadelphie, v príspevku pre „CatholicPhilly“, internetovú stránku svojej arcidiecézy.
„Diabol má radosť z tejto irónie. Využíva ju na svoj prospech. Keby ho vyhlásili za mýtus, čoskoro by to isté urobili aj s Bohom,“ napísal arcibiskup Chaput a citoval vetu, ktorá sa pripisuje Charlesovi Baudelairovi: „Najkrajšou ľsťou diabla je presvedčiť nás, že neexistuje.“ –zg-

Kardinál Sarah: Prijímať kľačiačky ako Ján Pavol II.

Miláno, 9.6.2017(kath.net) 020 659 – Katolíci by mali nasledovať príklad sv. Jána Pavla II. a Najsvätejšiu Eucharistiu prijímať kľačiačky. Zdôraznil to kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, na konferencii o liturgii v Miláne. Kardinál Sarah pripomenul, že bývalý pápež klesal na kolená pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou až do doby krátko pred smrťou.
Na konferencii kardinál sa vyjadril kriticky aj k prijímaniu na ruku. Spomenul sv. Matku Teréziu, ktorá raz povedala, že nič je nespôsobuje viac smútku, ako prijímanie na ruku. –zg-

Kardinál: Venezuelský režim stavia pápeža proti biskupom

Vatikán, 8.6.2017(kath.net/KAP) 020 658 – Pred stretnutím Stálej rady Biskupskej konferencie Venezuely začiatkom júna s pápežom Františkom arcibiskup Caracasu, kardinál Jorge Urosa Savino, obnovil kritiku nedemokratického kurzu prezidenta Nicolasa Maduru a varoval pred pokračovaním rozdúchavania rozkolu medzi pápežom a biskupmi:
„Vláda chce pápeža prezentovať ako priateľa vlády a nás chce pranierovať ako protivníkov vlády. Avšak opak je pravdou: my zastupujeme venezuelský ľud, ktorý veľmi trpí, my sme so Svätým Otcom pevne spojení a chceme odkryť túto manipuláciu vlády,“ povedal kardinál Urosa pre Rádio Vatikán 7. júna.
„Vláda stratila podporu obyvateľstva. Musí sa vzdať svojho úmyslu implantovať vo Venezuele totalitný, komunistický, materialistický a militaristický režim, pretože to venezuelský ľud nechce. Bol by to systém odporujúci záujmom všetkých, predovšetkým však tých najchudobnejších,“ vyhlásil kardinál.
„Pápež prejavuje veľký záujem o Venezuelu a má veľkú lásku ku krajine, ktorá sa nachádza v ťažkej situácii – humanitárne, hospodársky, sociálne aj politicky,“ povedal kardinál Urosa. Pripomenul, že štátny sekretár kardinál Pietro Parolin už v decembri formuloval hlavné body dialógu – medzi nimi rokovania o nových voľbách, povolenie humanitárnej pomoci, prepustenie politických väzňov. „Vláda musí uznať, že to sú veci, ktoré musí urobiť, aby vyriešila politickú krízu.“
Kardinál Urosa vidí však aj úlohy pre medzinárodné spoločenstvo: „To musí situáciu pochopiť – je to situácia, ktorá je deň čo deň kritickejšia, lebo ľudia umierajú hladom. Je potrebný medzinárodný tlak, aby vláda pochopila, že sa to musí riešiť. Už sú ľudia, ktorí jedia odpadky na uliciach,“ varoval arcibiskup Caracasu a povedal: „Deti sú podvyživené, chýbajú lieky v nemocniciach. Celá situácia si vyžaduje okamžité riešenie a to musí vláda uznať a konať.“
Kardinál Urosa bol v minulých mesiacoch terčom násilníkov, prívržencov socialistického vládneho tábora. Na Veľkú noc napríklad rušili omšu arcibiskupa, pričom sa demonštranti pustili do veriacich a kardinála museli chrániť bezpečnostné zložky. Opoziční politici útoky odsúdili. –zg-

Kresťan zomrel, lebo sa ho lekári odmietli dotknúť

Kelkheim, 8.6.2017 (kath.net/Open Doors) 020 657 – V pakistanskom Umerkote zomrel kresťanský robotník po tom, čo traja lekári odmietli sa ho dotknúť. Lekári povedali, že Irfana Masiha, ktorý bol v bezvedomí, sa nemôžu dotknúť, lebo by porušili pôst počas ramadánu, ako povedal brat zomrelého Parvaiz Masih.

„Nečistý“ v očiach lekárov
Irfan Masih (35) mal s dvomi kresťanskými kolegami vyčistiť odvod odpadovej vody. Robotníkom nedali ochranné vybavenie, čo je v starej pakistanskej kanalizácii životu nebezpečné. Keď kolega otvoril vedenie odpadovej vody, vyrazili odtiaľ jedovaté plyny a on upadol do bezvedomia. Pri pokuse ho zachrániť upadol do bezvedomia aj Irfan a tretí robotník.
V nemocnici traja lekári po sebe odmietli robotníkov ošetriť, pretože boli úplne špinaví od kanalizácie. Parvaiz Masih, Irfanov brat povedal, že lekári sa obávali porušiť pôst dotykom s nečistými ľuďmi, ktorí okrem toho ešte patrili do nižšej kasty!

Kastový systém ešte hlboko zakorenený
Parvaiz Masih brata umyl a zavolal iného lekára, no už bolo neskoro. Niektorí kresťania v Umerkote žiadali proces proti lekárom. Kresťanská mimovládna organizácia zdôraznila, že lekárska prísaha prikazuje ošetriť pacientov v ohrození života nezávisle od náboženstva a spoločenského postavenia. A polícia naozaj začala vyšetrovanie lekárov.
Oficiálne je kastový systém v Pakistane zrušený – fakticky však stále diktuje pravidlá v spoločnosti. Slovo „chuhra“ označuje ľudí nižšej kasty a používa sa najmä pre robotníkov v sanitárnych zariadeniach a často sa v Pakistane používa aj ako synonymum pre slovo „kresťan“. V Umerkote žije asi 75 kresťanských rodín – takmer všetci sú robotníci v tejto oblasti, lebo moslimovia sa takej práci vyhýbajú. Mnohí kresťania musia preberať práce, ktoré museli robiť ich „nedotknuteľní“ predkovia: zametať ulice a iné „nečisté práce“. Prosíme pomodlite sa za kresťanov v Pakistane! –zg-

Existencia satana: Exorcista kritizuje generála jezuitov

Rím, 7.6.2017 (kath.net/KAP) 020 656 – Emeritný profesor na rímskej univerzite Gregoriana a exorcista Paduánskej diecézy, Sante Babolin, kritizoval výpovede generálneho predstaveného jezuitov, pátra Artura Sosu, o zle a existencii diabla. Sosa hovoril o diablovi ako o „symbolickej postave“. Tomu Babolin protirečil, ako napísala 6. júna agentúra „Catholic News Agency“ (CNA). „Diabol, satan, existuje!“ zdôraznil prof. Babolin. „Zlo nie je v nijakom prípade oba abstrakciou.“
V interview pre španielske noviny „El Mundo“ páter Arturo Sosa SJ povedal:
„Vytvorili sme symbolické postavy, ako diabla, aby sme vyjadrili zlo. No túto postavu môžu reprezentovať aj sociálne podmienky. Ľudia konajú často zlovoľne, pretože sú v prostredí, v ktorom je ťažké, robiť opak,“ povedal generálny predstavený.
Prof. Babolin uviedol proti tomu viaceré dokumenty a výpovede Cirkvi, ktoré dokazujú pravú existenciu diabla. Na 4. lateránskom koncile (1215) sa zdôraznilo, že „diabol a iní démoni boli vo svojej podstate Bohom stvorení ako dobrí“. „Inými slovami: Boh dal anjelom slobodu, ktorú majú aj ľudia – a síce spoznať ho, milovať ho a slúžiť mu, alebo sa od neho odvrátiť,“ vysvetlil exorcista.
Poukázal aj na dva príhovory pápeža Pavla VI. z r. 1972, v ktorých pripomínal existenciu diabla „veriacim, ktorí majú sklon existenciu satana spochybňovať, ako aj jeho prítomnosť a jeho konanie“. Dňa 29. júna 1972 povedal dnes už blahoslavený pápež v homílii vzhľadom na situáciu Cirkvi v tých rokoch, že sa zdá, že „satanov dym“ prenikol do Božieho chrámu. Aj Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že diabol existuje skutočne a nie ako abstrakcia, ako dodal exorcista Babolin. –zg-

NR Rakúska: Prenasledovanie kresťanov je genocída

Wien, 7.6.2017 (kath.net) 020 655 – Plenárne zasadnutie Národnej rady Rakúska jednohlasne prijalo návrh výboru pre ľudské práva. Návrh vyzýva poslancov, aby porušovanie ľudských práv a vojnové zločiny teroristickej skupiny „Islamský štát“ (IS) voči kresťanom, jezídom a iným náboženským a etnickým menšinám označili ako genocídu. Podporí sa tak príslušná rezolúcia Európskeho parlamentu Bezpečnostnej rady OSN z februára 2016.
Rakúsku vládu tiež vyzvali, aby sa bilaterálne ako aj na európskej a medzinárodnej úrovni zasadzovala za to, aby Sýria a Irak boli podriadení Medzinárodnému trestnému súdnemu dvoru. OSN má tiež zriadiť humanitárne koridory príp. ochranné zóny, v ktorých utečenci pred terorom IS môžu nájsť bezpečie a perspektívy do budúcnosti, ako sa uvádza v návrhu.
Iniciatíva vyšla od mestskej poslankyne viedenskej pobočky strany ÖVP Dr. Gudrun Kuglerovej a schválili ju už minulý rok aj v mestskej rade vo Viedni. „Ochrana náboženských a etických menšín je požiadavka, za ktorú sa zasadzujeme na všetkých úrovniach a s celou silou,“ povedala Dr. Kuglerová. „Kresťania sú na svete najviac prenasledovaní. To je pre nás veľká úloha, ale zasadzujeme sa aj za všetky iné prenasledované náboženské spoločenstvá.“ –zg-

Poľsko: Biskupi potvrdzujú náuku o manželstve

Zakopané, 7.6.2017 (NBQ – mt) 020 654 – Biskupská konferencia Poľska ukončila 7. júna svoje zasadnutie v Zakopanom. Hovorca BKP Pavel Rytel-Andrianik povedal:
„Náuka Cirkvi, týkajúca sa osôb, ktoré žijú v neregulárnych zväzkoch, sa po uverejnení ´Amoris laetitia´ nezmenila.“
Zverejnené vyhlásenie vysvetľuje, že katolíci, ktorí sa nachádzajú v takýchto situáciách, potrebujú vedenie, ktoré smeruje k ich obráteniu a zmiereniu so svojimi riadnymi a zákonitými partnermi a deťmi. Biskupi sa výslovne odvolávajú na posynodálnu exhortáciu Jána Pavla II. Familliaris Consortio, ktorá dovoľuje pristupovať ku sviatostiam iba tým z „nesviatostných dvojíc“, ktoré spolu žijú ako brat a sestra.
Poľskí biskupi sa budú na jeseň radiť o spôsobe pastoračnej starostlivosti o tieto osoby a ich integráciu do života Cirkvi.
Tento oficiálny postoj celej biskupskej konferencie po úplne opačnom rozhodnutí biskupov v Nemecku a Belgicku demonštruje celkom evidentne, aký zmätok vyvolávajú v Cirkvi dvojznačnosti a dokonca poznámky v AL. Od jej zverejnenia sa objavujú rozdielne interpretácie a požiadavky na jasné stanoviská, ktoré prichádzajú nielen od kardinálov s „dubiami“, ale aj od mnohých laikov, biskupov a teológov a márne čakajú na odpoveď.
Jan Wątroba, predseda Rady pre rodinu BKP vyhlásil:
„Je to skutočný hriech, že neexistuje jediná interpretácia a jasné posolstvo dokumentu, ktoré by ho malo sprevádzať. Osobne dávam prednosť takým dokumentom, aké písal Ján Pavol II. a ktoré nepotrebovali žiadne interpretácie o náuke Petrovho nástupcu.“
Ľublinský biskup Józef Wróbel k „dubiám“ povedal:
„Štyria kardináli urobili to, čo predpokladá cirkevný zákonník. Nielen že na to majú právo, ale je to ich povinnosť. Také prijímanie som nemohol podávať predtým a nie je to možné ani teraz. Cirkevná náuka nemôže byť podrobovaná zmenám, pretože nikto z ľudí nie je vlastníkom Cirkvi“.
Biskupská konferencia Poľska je prvou, ktorá jednoznačne potvrdila trvalosť náuky a odmietla možnosť podávať prijímanie tým, ktorí žijú v nesviatostných zväzkoch. Na obranu tej praxe, ktorá platila pred AL, sa postavilo mnoho biskupov na celom svete
Je úplne evidentné, že viac než rok po vydaní AL predstavuje táto apoštolská exhortácia otvorenú ranu na tele Cirkvi.
Marco Tosatti – Nuova Bussola Quotidiana 9. 6. 2017

Anglicko: Biskup navádza katolíkov uctievať božstvá

Londýn, 6.6.2017 (LifeSiteNews ZSmatanova) 020 653 – Istá katolícka diecéza v Spojenom kráľovstve (UK) povzbudzuje katolíkov, aby v duchu „ekumenizmu“ a „dialógu“ navštevovali pohanské svätyne, „klaňali“ sa pohanským obrazom a jedli pokrm, „posvätený“ pri pohanských obradoch.
V pokynoch pre návštevníkov pohanských svätýň (klikni na Ecumenism & Interfaith) nabáda Hallamská diecéza pod vedením biskupa Ralpha Hesketta, katolíkov k tomu, aby Budhovi prinášali kvety, aby sa klaňali hinduistickej podobe božstva Murtis, ako aj posvätnej knihe sikhov. Katolíci by mali jesť aj ponúknutý pokrm, ktorý bol „posvätený“ počas hinduistických obradov a obradov sikhov.
Redaktor LifeSiteNews sa biskupa opýtal, ako ospravedlní tieto rady, ktoré dáva veriacim, vo svetle 1. prikázania: „Ja som Pán, tvoj Boh; nebudeš mať iných bohov, okrem mňa, aby si sa im klaňal.“ Biskup Heskett však do uzávierky na otázku neodpovedal.
Prezident inštitútu Lepanto Institute Michael Hichborn povedal, že tieto ´pokyny´ nielenže zvádzajú katolíkov na scestie, ale aj zneucťujú prvých kresťanských mučeníkov:
„Prví kresťanskí mučeníci odmietli zapáliť čo i len jedinú vonnú tyčinku pohanským démonom, hrozne pre to trpeli a zomierali v mukách“, povedal pre LSN Hichborn a dodal:
„V Druhej knihe Machabejcov odmietol Eleazar čo i len predstierať, že je bravčové mäso. A dnes povzbudzuje katolícky biskup veriacich, aby uctievali pohanské obrazy, aby finančne prispievali na budhistické chrámy a konzumovali jedlo, „posvätené“ pri pohanských obradoch. Duchovenstvo nám má predsa pomáhať udržovať a posilňovať náš vzťah s Kristom a nie nás navádzať na modloslužbu!“
Hichborn ďalej uviedol, že tieto ´pokyny´ odhaľujú krízu vo vnútri Katolíckej cirkvi.
„Náš svätý Pán sa pýtal, či Syn človeka nájde pri svojom druhom príchode vieru na zemi. S týmto biskupom, ktorý sa zastáva uctievania pohanských obrazov a nabáda k podpore budhistických chrámov, nadobúda táto otázka čoraz väčšiu aktuálnosť. Potrebujeme ešte jasnejší náznak, že Cirkev trpí krízou viery a že v mnohých prípadoch dochádza k apostáze (odpadlíctvu)?!“, pýta sa Hichborn.
Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že 1. prikázanie – prikázanie proti modloslužbe – vyžaduje, aby „človek neveril v iného boha, ani neuctieval iné božstvá, okrem jediného a pravého Boha“. „Modloslužba nesúvisí iba s falošným pohanským kultom, modloslužba je trvalým ohrozením našej viery. Jej podstatou je totiž zbožštenie toho, čo nie je Boh.“
V Katechizme sa ďalej uvádza: „Veľa mučeníkov zomrelo preto, lebo sa neklaňali podobe ´zvieraťa´, ba dokonca odmietali čo i len predstierať takú úctu. Modloslužba popiera a odmieta jedinečnosť moci a panstva nášho Boha, a preto je nezlučiteľná so spoločenstvom s Bohom“.
Verzia Baltimorského katechizmu z roku 1941 uvádza, že „ak sa katolík zúčastní na nekatolíckej bohoslužbe, hreší proti viere, pretože tým vyznáva vieru v náboženstvo, o ktorom vie, že je nepravé, falošné.“ Tento Katechizmus ďalej dodáva, že človek „sa prehrešuje modloslužbou vtedy, keď nejakej stvorenej veci preukazuje zvrchovanú úctu, aká prináleží iba Bohu samotnému, ako Stvoriteľovi a Správcovi všetkých stvorených vecí.“

„Božská úcta prináleží iba samotnému Bohu.
V prvopočiatkoch kresťanstva bolo mnoho kresťanov zabitých preto, lebo odmietli páliť kadidlo pred modlami. Starí Egypťania, ale aj veľa pohanov v dnešnej dobe, si uctieva slnko, oheň alebo zvieratá, napríklad krokodíla. „Boh potrestal Izraelitov za ich modloslužbu“, uvádza sa v Katechizme.
Hichborn uviedol, že sa niet čo čudovať, že Hallamská diecéza v súčasnosti trpí finančným nedostatkom, a to najmä vďaka viac ako 50% zníženému počtu ľudí, zúčastňujúcich sa svätých omší (z 30.000 na 12.000) od čias založenia diecézy. A pokračuje: „Biskup Heskett zjavne prichádza o zdravý rozum, keď nechápe, ako môže uctievanie pohanských božstiev súvisieť s úpadkom katolíckej viery v jeho vlastnom stáde, čoho výsledkom je aj klesajúca návštevnosť svätých omší.“
„Celá naša viera sa sústreďuje okolo Eucharistie. Ak to biskup Heskett myslí s vlastnou spásou a so spásou duší jemu zverených vážne, a ak naozaj túži zvýšiť počet veriacich vo svojej diecéze, musí sa absolútne a celý oddať nášmu Pánovi v Eucharistii. Iné riešenie neexistuje“, dodáva na záver Hischborn.

Bavorsko: Afganského vraha neodsunuli pre konverziu

Arnschwang, 6.6.2017 (kath.net) 020 652 – Bavorský rozhlas informoval o Afgancovi (41), ktorý bol „odsúdený zločinec s náramkom na nohách“. Tohto žiadateľa o azyl polícia bola nútená zastreliť, keď v bavorskej obci Arnschwang (okres Cham) zavraždil päťročného chlapca ranami nožom do krku a jeho matku vážne zranil. Šesťročný brat chlapčeka zostal nezranený, no stal sa svedkom činu a je v šoku. Matku zatiaľ nie je možné vypočuť.
Do akej miery by mohla byť konverzia na kresťanstvo nárokom na ochranu, na to niet v súčasnosti odpovede. Ani motív konfliktu zločinu medzi Afgancom a ruskou matkou dvoch synov, ktorí tiež žiadali v Bavorsku o azyl a žili v utečeneckom tábore Arnschwang, nie je jasný. –zg-

Pápež vyzýva misionárov k dialógu s islamom

Vatikán, 5.6.2017 (KAP) 020 651 – Pápež František vyzval misionárov k dialógu s islamom a k takému sprostredkovaniu kresťanskej viery, ktoré je primerané kultúre národa. Majú sa tiež zasadzovať za dôstojnosť ženy, hodnoty rodiny i za spravodlivosť a pokoj. Pápež to povedal na audiencii pre misionárov Inštitútu Panny Márie útechy – misionárov Consolaty 5. júna. Táto mužská a ženská rehoľa mala v Ríme generálnu kapitolu na voľbu nového vedenia.
Pápež pripomenul aj rehoľníkov, ktorí svoju službu zaplatili životom. História inštitútu bola v minulých rokoch „poznačená Kristovým krížom“, ako povedal František. Mnohí jeho členovia „milovali evanjelium lásky k blížnemu viac, ako seba samých“.
Pápež rehoľníkov vyzval, aby sa priklonili predovšetkým k chudobným a trpiacim obyvateľom krajín v Afrike a Latinskej Amerike. Misionári sa majú nechať „vyprovokovať konkrétnymi realitami“. K primeranému misijnému štýlu patria „jednoduché a chudobné formy života medzi ľuďmi“ a účasť pastoračných pracovníkov na zodpovednosti.
Misionárov Consolaty založil v r. 1901 kňaz Giuseppe Allamano (1851-1926) v Turíne. Mužská kongregácia má podľa Vatikánu 980 členov, ženská vetva 610.
V posolstve na Twitteri pápež František nanovo vyzval na ochranu prírody: „Nikdy nezabúdajme, že životné prostredie je kolektívnym dobrom, dedičstvom ľudstva, za čo nesieme zodpovednosť,“ napísal pápež. –zg-

Filipíny chcú zakázať ružence v autách

Manila 3.6.2017 (kath.net) 020 650 – K zoznamu zákazov, ktorý má na Filipínach zvýšiť bezpečnosť jazdy autom je okrem zákazu telefonovania, jedenia a pitia počas jazdy aj zákaz vešať ružence a prívesky s obrázkami svätcov, ktoré sa voľne hýbu pri jazde, na spätné zrkadielka. Informuje o tom „Catholic News Agency“. Predmety, ktoré voľne nevisia, smú byť naďalej na zrkadielkach pripevnené.
Hovorca Biskupskej konferencie Filipín považuje zákaz ružencov za prehnaný. Aj hovorca Automobilového zväzu poukázal na to, že niet poukazov na to, že by voľne visiace ružence spôsobovali nehody.
Upevňovanie ružencov a príveskov so svätcami na spätnom zrkadielku áut je na katolíckych Filipínach veľmi obľúbené. –zg-

USA: Vláda pripravuje výnimky k antikoncepcii

Washington D.C., 2.6.2017 (kath.net/CWN/jg) 020 649 – Trumpova vláda pripravuje nové úpravy, ktoré majú zrušiť Obamove „nariadenie o nútenom financovaní antikoncepcie“. Cirkevní zamestnávatelia majú mať možnosť v dohodách o zdravotnom poistení so svojimi zamestnancami vypustiť hradenie antikoncepcie. Informujú o tom noviny New York Times.
Biely dom tým robí konkrétny krok realizácie prezidentského výnosu zo 4. mája. Prezident Donald Trump sa za seba sa svoju vládu zaviazal dobre chrániť náboženskú slobodu v USA. –zg-

Irak: Navrátení kresťania sa chcú vysťahovať

Bonn, 1.6.2017 (KAP/KNA) 020 648 – Kresťania, ktorí sa vrátili naspäť do Iraku, chcú naďalej opustiť krajinu. „Obávajú sa, že vo vlasti nemajú budúcnosť,“ povedala Angela Gärtnerová referentka nemeckej pomoci Charity zahraničiu – Caritas international, 1. júna pre portál katholisch.de v Bonne.
„Práve teraz si mnohí ľudia v oslobodených kresťanských dedinách na nížine Ninive robia veľké starosti vzhľadom na boje v Mosule, ako to v krajine pôjde ďalej. Aj keď raz budú teroristi Islamského štátu vypudení, sú obavy, že zlomové čiary medzi rôznymi spoločenskými skupinami budú ešte väčšie.“
„Po vojne tu bude nový konflikt o zdroje a oblasti. Všetci sa musia niekde umiestniť. Kresťania jednoducho ešte nevedia, kde môže byť ich miesto,“ vysvetlila Gärtnerová. „Preto je tu želanie vysťahovať sa. Ja som nestretla nijakú kresťanskú rodinu, ktorá by sa neusilovala o nejaký program vysťahovania.“
Prognózy do budúcnosti sú podľa expertky všetko iné ako dobré. Kresťania často hovoria: „Ja to dokážem znášať, ale akú perspektívu majú moje deti?“ Takže túžba vysťahovať sa do inej krajiny je pochopiteľná. „Aj keď mnohí nemajú tú naivnú predstavu, že v Nemecku je všetko príma a jednoduché,“ povedala Gärtnerová. –zg-

Rusko: Drahé autá pre kňazov tabu

Moskva, 1.6.2017 (KAP/KNA) 020 647 – Efekt pápeža Františka v Moskve: Ruské pravoslávne vedenie cirkvi nalieha na svojich kňazov, aby sa vzdali drahých áut. „Kňazi majú používať iba vozidlá, ktoré nemôžu predstavovať príčinu diskreditácie kléru. Duchovní musia byť aj príkladom pre ľudí, ktorí sú voči cirkvi kritickí,“ povedal hovorca Pravoslávnej cirkvi podľa ruských médií z 1. júna s odvolaním sa na patriarchu Kirilla I.
Ruské médiá opakovane kritizovali, že pravoslávni biskupi majú sklon k luxusu. Pred niekoľkými dňami miestne internetové noviny obvinili biskupa ruského mesta Livny, Nektariosa (43), že si kúpil terénny voz za takmer 100 000 eur. Diecézy to odmietla a vyhlásila, že auto bolo darom.
Patriarcha Kirill sám sa v r. 2012 postaral o titulky v médiách pre svoje luxusné náramkové hodinky. Patriarchát hodinky síce na svojej webovej stránke vyretušoval. No cirkevný hovorca musel toto vyretušovanie pripustiť a za „hlúpu chybu“ sa ospravedlniť. –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca
Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *