Život Cirkvi vo svete 45/2022

O b s a h

Pápež kňazom: „Radosť si Cirkev uchová jej rozdávaním…“
Prvé spoločné čítanie Biblie a Koránu s pápežom
František: Dokument z Abu Zabí prišiel „pri lámaní chleba“
Pápež o ženách – aj v Pápežskej akadémii pre život
Kardinál Parolin na COP27
Kardinál Müller: „Príliš mnohí biskupi mlčia k bludným náukám“

Veľký víťaz volieb v Kalifornii – katolík Ron DeSantis
Biskup opúšťa Synodu: ‘Duch Svätý s tým nemá nič spoločné!’
USA: Biskup protestuje proti satanskému rituálu
Biskup: „Homosexuálna príťažlivosť a láska nie je úchylka“
Nemecký biskup: ‘Homosexualita nie je hriech’
Švajčiarsky kňaz: Biskupi podporujú homosexuálny klérus
„Lula da Silva možno vypovie misionárov“
Zrada sviatostí: Zavádzanie „krstu laikmi“
Kuba: Pre krízu pšenice nedostatok hostií
G. Kubyová: Propaganda alebo mýtus demokracie?
Kalifornia: Napadnutý, ťažko zranený ochranca života
Španielsko: Biskup ignoruje zakázanú zónu pred klinikou
USA: Stovky mužov na pochodoch proti potratu!
Nemecko: Ministerka ľutuje zloženie kríža na summite G7
Berlín:„ Ruky preč od mestského zámku!“

Zjavenie Kráľa milosrdenstva 25.110.2022

obetujeme ti prevzácnu krv Ježiša Krista na zadosťučinenie za hriechy celého sveta,
za zomierajúcich, za duše v očistci a za obnovu Cirkvi v Duchu Svätom. Amen.


Pápež kňazom: „Radosť si Cirkev uchová jej rozdávaním…“
Bahrain, 6.11.2022 (VN) 028 939 – Svoj program apoštolskej cesty v Bahrajne uzavrel pápež František v kruhu biskupov, kňazov, rehoľných sestier, katechétov a pastoračných pracovníkov, ako aj kňazského a rehoľného dorastu. V nedeľu 6. novembra o 9.30 miestneho času sa s nimi stretol v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Maname.
Spolu s nimi sa modlil, počúval Božie slovo a vypočul si ich svedectvá. Reagoval na ne povzbudením uchovať si radosť, vytvárať jednotu a mať prorockého ducha.
Na území Bahrajnu pôsobí 20 kňazov, 7 rehoľníčok a okolo 90 katechétov rozličných národností. Spolu so spoločenstvami žijúcimi v Kuvajte, Katare a Saudskej Arábii patria do Apoštolského vikariátu Severnej Arábie, ktorý má celkovo 60 kňazov a vyše 1300 katechétov.
V najstaršom katolíckom kostole v celej oblasti Perzského zálivu, postavenom v rokoch 1939-1940, pápeža privítal apoštolský vikár Mons. Paul Hinder. So svedectvami sa podelili miestna laička a rehoľná sestra. Z ich tvárí, ako aj z tvárí ostatných prítomných vyžarovala radosť.
Svätý Otec v príhovore vyzdvihol pestrosť tamojšej cirkvi, ktorá vyjadruje jej katolicitu:
„Drahí biskupi, kňazi, zasvätení muži a ženy, seminaristi, pastorační pracovníci, dobré ráno! Som rád, že môžem byť medzi vami, v tomto kresťanskom spoločenstve, ktoré tak dobre prejavuje svoju „katolícku“, teda univerzálnu tvár: Cirkev obývaná ľuďmi z mnohých častí sveta, ktorí sa stretávajú, aby vyznávali jednu vieru v Krista.“

Radosť, jednota, proroctvo

Rady a povzbudenia, ktoré pápež František vo svojom príhovore adresoval miestnej cirkvi, boli upriamené na pôsobenie Ducha Svätého:
„Všetko pramení z milosti, všetko je milosť, všetko pochádza z Ducha Svätého. A tak mi dovoľte, aby som sa s vami krátko zastavil pri troch veľkých daroch, ktoré nám Duch Svätý dáva a žiada, aby sme ich prijali a žili: radosť, jednota a proroctvo.“
Na prvom mieste zdôraznil Svätý Otec kresťanskú radosť, prameniacu z osobného vzťahu s Bohom:
„Duch Svätý je predovšetkým zdroj radosti. Sladká voda, ktorú chce Pán nechať prúdiť v púšťach nášho človečenstva, zmieseného zo zeme a krehkosti, je istota, že na ceste životom nikdy nie sme sami. Lebo Duch je ten, ktorý nás nenecháva samých, je Utešiteľ; utešuje nás svojou diskrétnou a blahodarnou prítomnosťou, sprevádza nás láskou, podporuje nás v našich zápasoch a ťažkostiach, povzbudzuje naše najkrajšie sny a najväčšie túžby, otvárajúc nás úžasu a kráse života.
Radosť Ducha teda nie je príležitostným stavom alebo momentálnou emóciou, a už vôbec nie je akousi konzumnou alebo individualistickou radosťou, tak prítomnou v niektorých súčasných kultúrnych skúsenostiach. Naopak, radosť Ducha je radosťou, ktorá pramení zo vzťahu s Bohom, z vedomia, že aj v námahách a temných nociach, ktorými niekedy prechádzame, nie sme sami, stratení alebo porazení, pretože on je s nami. A s ním môžeme čeliť všetkému a prekonať všetko, dokonca aj priepasť bolesti a smrti.
Vám, ktorí ste objavili túto radosť a prežívate ju v spoločenstve, by som chcel povedať: uchovávajte si ju, strážte si ju, ba znásobte ju. A viete, aký je na to najlepší spôsob? Darovať ju. Áno, kresťanská radosť je nákazlivá, pretože evanjelium dáva človeku vyjsť zo seba samého, aby mu sprostredkovalo krásu Božej lásky. Preto je dôležité, aby sa v kresťanských spoločenstvách radosť nevytratila a bola spoločná; aby sme sa neobmedzovali na opakovanie gest zo zvyku, bez nadšenia, bez tvorivosti. Vtedy naopak stratíme vieru a staneme sa nudnou komunitou: to je niečo ošklivé!
Je dôležité, aby sme okrem liturgie, najmä slávenia svätej omše, ktorá je prameňom a vrcholom kresťanského života, šírili radosť z evanjelia aj v živej pastoračnej činnosti, zvlášť kvôli mladým ľuďom, rodinám a povolaniam ku kňazskému a rehoľnému životu. Kresťanskú radosť si nemôžeme nechať pre seba. Nie, kresťanskú radosť si nemôžeme nechávať pre seba, a keď ju šírime, znásobuje sa.“

Libanon, Etiópia, Ukrajina

Spomedzi mnohých národností prítomných medzi katolíkmi v Bahrajne pápež František osobitne spomenul Libanončanov:
„Keď vidím prítomných veriacich z Libanonu, ubezpečujem ich o svojich modlitbách a blízkosti tejto milovanej krajine, takej unavenej a skúšanej, ako aj všetkým trpiacim národom na Blízkom východe.“
V príhovore reagoval Svätý Otec aj na situáciu v Etiópii a na Ukrajine:
„Drahí bratia a sestry, v posledných mesiacoch sa usilovne modlíme za mier. V tejto súvislosti je nádejou dohoda podpísaná ohľadom situácie v Etiópii. Vyzývam všetkých, aby podporili toto úsilie o trvalý mier, aby s Božou pomocou pokračovali cesty dialógu a aby ľudia čoskoro opäť našli pokojný a dôstojný život.“
„Nechcem zabudnúť ani na modlitbu a povzbudenie k modlitbe za sužovanú Ukrajinu, aby sa táto vojna skončila.“ -jb, mh-

Prvé spoločné čítanie Biblie a Koránu s pápežom

Awali, 04.11.2022 (KAP) 028 938 – Mimoriadnym spôsobom pokračoval pápež František vo svojom programe v Bahraine. V piatok popoludní sa stretol s Moslimskou radou starších pred mešitou kráľovského paláca v Awali.

Po prvý raz na stretnutí moslimov s pápežom sa pritom spoločne čítali texty z Biblie a z Koránu.

Pápež František sa pri tejto príležitosti vyslovil za intenzívnejšie zblíženie náboženstiev:
„Najmä islam a kresťanstvo musia spoločne pracovať na tom, aby sa prekonali predsudky a nedorozumenia z minulosti. V zjednotenom a globalizovanom svete už nestačí obmedziť sa na vlastné náboženstvo. Stále viac spojení sa musíme obracať na celé ľudské spoločenstvo,“ povedal pápež.
Hlava Cirkvi pritom citovala aj z vyhlásenia „Nostra aetate“ Druhého vatikánskeho koncilu. Pápež povedal, že týmto vyše 50 ročným dokumentom sa Katolícka cirkev otvorila dialógu s nekresťanskými náboženstvami. Veriace spoločenstvá sa musia „úprimne usilovať o spoločné porozumenie a spoločne vystupovať za ochranu a podporu sociálnej spravodlivosti“ ako aj za „pokoj a slobodu pre všetkých ľudí“. „Skromnými a účinnými zbraňami náboženstiev sú pritom modlitba a bratstvo.“

Islamská rada starších – medzinárodné grémium vplyvných islamských učencov – ocenila Františka za nasadenie proti extrémizmu a násiliu. Prevažne sunitská rada vznikla v r. 2014 na pozadí vážnych konfliktov medzi sunitmi a šiitmi a terorom milícií „Islamského štátu“, ako aj iných extrémistických skupín islamského sveta. Jej iniciátorom a vodcom je veľký imam, káhirský učenec z Univerzity Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb.
Tento veľký šejk rovnako ako predtým aj vatikánsky kardinál Miguel Angel Ayuso Guixot, zodpovedný za medzináboženský dialóg – sa sústredil najmä na klimatické zmeny. Vyhlásil, že táto katastrofálna kríza je spôsobená tým, že človek sa oslobodil od obmedzení náboženstva a morálky. Zameral sa najmä na Západ a povedal:

„Dokonca aj v konzervatívnych spoločnostiach sú tam odchýlky ako šírenie homosexuality a tretieho pohlavia“ a to všetko pod zámienkou ´slobody a ľudských práv´.
Ale práve táto sloboda je to, čo prináša morálne ničenie a zničenie vnútornej štruktúry človeka!“

Šejk al-Tayyeb odsúdil zdržanlivosť priemyselných národov vo financovaní zvládania klimatickej krízy. Vyzval všetkých náboženských predstaviteľov pozdvihnúť hlas a podnecovať zodpovedných ku konaniu. Na záver vyzval k pokračovaniu islamsko- kresťanského dialógu a k jeho otvoreniu pre všetkých ľudí. …

František: Dokument z Abu Zabí prišiel „pri lámaní chleba“

Awali/Rím, 06.11.2022 (KAP/VN-CZ) 028 937 – Pri lete z Bahrajnu pápež František prezradil, ako došlo k historickému „Dokumentu z Abu Zabí“:

„V týchto dňoch som veľa premýšľal – a hovorili sme s veľkým imamom o tom, ako vznikla myšlienka prvého dokumentu z Abú Zabí, ktorý sme spoločne vytvorili. Pricestoval do Vatikánu na zdvorilostnú návštevu. Po našom protokolárnom stretnutí, keď sa blížil čas obeda a on odchádzal a keď som ho sprevádzal, na rozlúčku som sa spýtal: „A kam idete na obed? Poďme sa spoločne naobedovať.“ Bolo to niečo, čo vychádzalo zvnútra. Sedeli sme pri stole on, jeho tajomník, dvaja poradcovia, ja, môj tajomník a môj poradca. Vzali sme chlieb, lámali sme ho a podali sme si ho navzájom. Gesto priateľstva, ponuka chleba. Bol to veľmi príjemný obed, veľmi bratský. A ku koncu, už neviem, kto s tým nápadom prišiel, sme si povedali – ale prečo o tom stretnutí nenapíšeme? Tak sa zrodil dokument Abu Zabí. Dvaja tajomníci sa pustili do práce, návrh bol pripravený, potom sa vracal, bol upravený a nakoniec sme využili stretnutie v Abú Zabí na jeho uverejnenie. Bola to Božia vec, inak to nemožno pochopiť, pretože nikto z nás to nemal na mysli. Vznikla behom priateľského obeda a to je veľká vec. Potom som premýšľal ďalej a dokument z Abú Zabí sa stal základom pre „Fratelli tutti“. To, čo som napísal o ľudskom priateľstve vo “ Fratelli tutti“, vychádza z dokumentu z Abú Zabí. Verím, že na takú cestu nemožno myslieť bez toho, aby sme nemysleli na zvláštne požehnanie od Pána behom tejto cesty. Chcem to povedať spravodlivo, myslím, že je spravodlivé, aby ste vedeli, ako Pán inšpiroval túto cestu. Ani som nevedel, ako sa veľký imam volá, potom sme sa spriatelili a niečo podnikli ako dvaja priatelia a teraz spolu hovoríme vždy, keď sa stretneme. Dokument je aktuálny a my pracujeme na tom, aby sa o ňom vedelo.“

Pápež o ženách – aj v Pápežskej akadémii pre život

Bahrain- Rím, 7.11.2022 (LifeSiteNews /VN-CZ) 028 936 – V interview pri lete z Bahrainu do Ríma v nedeľu pápež František bránil svoje menovanie propotratovej ateistky a ekonómky Marianny Mazzucatovej do Pápežskej akadémie pre život. Odpovedal na otázku o ženách, o ich právach a o rovnosti žien a povedal:
„Žena má svoju vlastnú cestu riešenia problému, ktorá nie je cestou muža. A obe cesty musia fungovať spoločne: žena je rovnocenná mužovi a pracuje pre spoločné dobro s intuíciou, ktorú ženy majú. Videl som, že vo Vatikáne sa situácia zlepší vždy, keď do práce nastúpi žena. Napríklad námestníkom guvernéra Vatikánu je žena, veci sa dobre zmenili. V Rade pre ekonomiku zasadalo šesť kardinálov a šesť laikov, všetci muži. Preto som tam zaradil jedného laika a päť žien. A to je revolúcia, lebo ženy vedia ako nájsť správnu cestu, vedia, ako ísť dopredu. A teraz som Mariannu Mazzuccatovú zaradil do Pápežskej akadémie pre život. Je to skvelá ekonómka z USA a uviedol som ju, aby som tomu dodal trocha viac ľudskosti. Ženy si prinášajú to svoje. Nemusia byť ako muži. Nie, sú to ženy a my ich potrebujeme). A spoločnosť, ktorá vymazáva ženy z verejného života, je spoločnosťou, ktorá ochudobňuje sama seba. … Áno rovnosť práv. Ale aj rovnosť príležitostí. …“
Okrem toho však, že názory Mazzucatovej odporujú náuke Cirkvi, jej menovanie tiež protirečí štatútom Pápežskej akadémie pre život. Akademici sa majú zaviazať k podpore a obhajobe princípov hodnoty života a dôstojnosti ľudského života v súlade s Magistériom Cirkvi!
Viac aj na:

Kardinál Parolin na COP27:

„Nastal čas mezinárodní a mezigenerační solidarity“
Egypt, 8.11.2022 (VN – CZ) 028 935 – Zveřejňujeme projev, který 8. listopadu odpoledne pronesl státní sekretář kardinál Pietro Parolin na XXVII. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (Cop27), jež se koná v egyptském Šarm aš-Šajchu.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2022-11/kardinal-parolin-na-klimaticke-konferenci-cop27-nastal-cas-mezi.html

Kardinál Müller:

„Príliš mnohí biskupi mlčia k bludným náukám“
Vatikán, 8.11.2022 (kath.net) 028 934 – Kardinál Gerhard Müller navštívil v októbri Mexiko a USA, mal mnohé prednášky a interview. Jeho postoje vďačne prijali mnohí katolíci v anglickom svete. Zahrial aj ich srdcia návštevou rodiny ochrancu života bezdôvodne doslova prepadnutej FBI. Ich sedem detí má z toho stále ešte traumu. Nemeckí katolíci ma požiadali o interview s kardinálom, aby sa oboznámili s jeho v USA vyjadrenými postojmi. Kardinál mi odpovedal do 24 hodín! Ďakujeme Jeho Eminencii za odvahu a pomoc!
Maike Hicksonová / LifeSiteNews
Maike Hicksonová: Milý pán kardinál, vrátili ste sa z 3-týždňovej cesty v Amerike. Boli ste aj na Kongrese o rodine v Mexiku s prednáškou na tému transhumanizmus. O čo ide?
Kardinál Müller: Transhumanizmus je program ešte z 50. rokov a ide o zlepšenie situácie ľudského bytia pomocou modernej technológie (Julian Huxley). Dnes sú to veľkí majitelia HighTech (Elon Musk), ktorí chcú nezávisle od biologického základu našej duchovno-telesnej existencie stiahnuť naše vedomie, ktoré redukujú na inteligenciu bez slobodnej vôle, na technický prístroj s umelou inteligenciou, aby sme boli „nesmrteľní“, alebo ďalej existovali ako istý druh bio-techno-hybridu s neobmedzenou prevádzkou. Transhumanizmus teraz prechádza do posthumanizmu. Biologický druh človek sa potom stáva prekonaným evolučným predstupňom k čisto technologickému svetu umelej inteligencie, reprodukujúcich sa avatarov v kybernetickom priestore. Bude to svet bez citov, bez etiky, bez naplnenia človeka v Božej láske, bez nesmrteľnosti osoby a bez vzkriesenia tela, bez odpovede na zmysel toho všetkého okrem „večného návratu toho istého“ (Friedrich Nietzsche). Výsledkom takého pokroku v zlepšovaní človeka je, že človek sám seba zruší. Post- alebo transhumanizmus je iba technologický variant ateizmu – t. j bytia ako zdania bez zmyslu.
Pre vysielač EWTN ste v interview hovorili o synode a že je jednoznačne proti Božiemu zjaveniu, ktoré je uzavreté. …
Kardinál Müller: Zmyslom synod a koncilov nikdy nebolo zmajstrovať novú cirkev podľa želania ľudí. Skutočnou ale obmedzenou úlohou synody je raz navždy v Kristovi dané zjavenie prezentovať ako spásu a pravdu pre ľudí v jeho plnosti a chrániť ho pred heretickým falšovaním. Ak Boží Syn, Ježiš Kristus, Slovo, ktoré sa stalo telom a prinieslo nám všetku milosť a pravdu oproti pragmatizmu farizejov, vyhlásil, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu a preto je manželstvo uzavreté v Bohu a nerozlučné, ako to môže nejaký biskup vedieť lepšie ako božský Učiteľ? Ak Boh mužov a ženy, ktorí „prirodzený styk zamenia za neprirodzený“, a s „nečestnými vášňami“ ako dôkazom úpadku človeka (do Adamovho hriechu) ich vydá modlám tohto sveta, ako môže nástupca apoštolov predpokladať v homosexuálnych praktikách Božiu vôľu? Dúha je v Starom zákone znamením na nebi, že Boh večnej zmluvy myslí na spojenie na večné pokolenia medzi ním a všetkými živými bytosťami (Gn 9, 12-16) a zvlášť s ľuďmi, stvorenými na jeho podobu, ktorí sú plodní ako muži a ženy a budú obývať zem ako svoj domov. Dúhovou zástavou demonštrujú ideológovia LGBT svoj odpor voči Bohu, jeho dobrotivej a múdrej stvoriteľskej vôli a oslavujú svoju bezbožnosť tancom nad mŕtvolami na vulkáne.
Náuka apoštolov (Sk 2, 42) a tým vyznanie viery Cirkvi nie je šedou teóriou o Bohu a svete, ktorú si máme pestro vyfarbiť. Je to ten istý Boh, ktorý sa nám v Kristovi úplne zjavil a slovom hlásania viery k nám hovorí. Je to ten istý Boh, ktorý nám vo sviatostiach daruje svoju milosť a ktorý aj vylial Ducha Svätého do našich sŕdc, takže skrze Krista hovoríme Bohu Otec.
Je úplne nekatolícke stavať objektívne Božie zjavenie proti tzv. osobnej skúsenosti Boha. Popierame tak jedinečnosť Božieho zjavenia v Kristovi, alebo sme obeťou subjektívnych odrazov náboženského cítenia, ktoré vyhlasujeme za účinkovanie Boha.
Hovorili ste aj o „nepriateľskom uchvátení Cirkvi Ježiša Krista“ synodou. Vysvetlíte nám to?
Kardinál Müller: Ideológia LGBT je v diametrálnom protiklade ku kresťanskej antropológii. Sexualita človeka je stvorená realita a nesmie sa zbožšťovať, ale je v službe stvoriteľského plánu a nadprirodzenej vôle Boha spasiť človeka a sviatostné manželstvo je znakom a nástrojom spásy v Kristovi.
Kto využíva vonkajšie inštitúcie Cirkvi na postavenie modly a kto kríž nahrádza dúhovou vlajkou pohanského homo-náboženstva pripomína človeka „ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom, alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha“ (2 Sol 2, 4). Jeho učeníci „neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení“ (2 Sol 2,10).
Dezorientovanému človeku tak nepomôžu „pravdou v láske“, iba ľudí zneužívajú ako nástroje svojej protikresťanskej propagandy. Katolícky duchovný nesmie nikdy zabudnúť, že nemá ľuďom ponúkať svoje nerelevantné názory, ale spásonosnú Kristovu náuku, ktorú povýšený Pán prikázal apoštolom hlásať celému ľudstvu.
Varovali ste, že úspech tohto hnutia by bol koniec Cirkvi, Prečo koniec?
Kardinál Müller: Kristus, Syn živého Boha samozrejme prisľúbil svojej Cirkvi nezničiteľnosť (Mt 16, 18). No nedal nám záruku, že pápeži, biskupi a laici jej nikdy nespôsobia veľkú škodu. Na zmiznutí kvitnúceho katolíckeho kresťanstva v severnej Afrike majú spoluvinu herézy a schizmy rozhádaných biskupov. To, že sa cirkev v Nemecku a v severnej Európe stratila a obrátila k protestantizmu, je vinou nedbalosti biskupov a do svetskej mocenskej politiky zapletenej Rímskej kúrie ako aj teologicky nevzdelaných renesančných pápežov.
Vo svete dnes príliš mnohí biskupi mlčia k bludným náukám a morálnemu a sociálnemu bezpráviu, či už zo strachu z verejného odsúdenia, alebo o kariéru …
Povedali ste: „Musíme sa postaviť na odpor ako vtedy proti heretikom arianizmu“. Ako má ten odpor vyzerať?
Kardinál Müller: Predovšetkým musíme prekonať strach, lebo Kristus nám dáva odvahu aj „pred kráľmi a vladármi“ (Lk 21, 12) vydávať svedectvo o pravde. „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami (Mt 5, 11-12).
Neviem teda, kde Ježiš učeníkom sľúbil pokojný občiansky život so svetskými poctami a mastnými teplými miestočkami.
Biskup je taký, čo sa drží spoľahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia (Tit 1, 9).
V digitálnej dobe musia byť lepšie prepojené aj katolícke hlasy a iniciatívy a treba odlišovať podstatné od užitočného a nestrácať energiu v sporoch. … A očividne heretického biskupa netreba poslúchať iba z dôvodu vernosti, inak by bola náboženská poslušnosť neživá a odporujúca nielen rozumu, ale aj viere. Právo na odporovanie sa vzťahuje striktne iba na zjavené pravdy. Rozdielne názory vo svetských alebo osobných otázkach neoprávňujú k vypovedaniu viditeľného spoločenstva s biskupom. Ak Rím zlyháva v napomínaní biskupov pre náuky odporujúce učeniu Cirkvi a pre poškodzovanie Cirkvi, tak je ešte dosť iných hodnostárov, ktorý nezohnú kolená pred Baalom verejnej mienky alebo politickej moci.

Čo by ste povedali pápežovi Františkovi, k tomu, že niekoho ako kardinál Grech menoval za generálneho sekretára synody spolu s kardinálom Hollerichom, ktorí spochybňujú katolícku morálnu náuku?
Kardinál Müller: Jeho personálna politika nie je krytá dogmou neomylnosti pápeža. Každý si to môže premyslieť a klásť si otázky, či by kardináli vôbec a ešte k tomu na takých rozhodujúcich miestach s najvyššou kvalifikáciou nemali byť schopní prehliadnuť ideológie vo svetle Evanjelia a náuky Cirkvi, prezentovať ich s kresťanskou úprimnosťou a teologicky kompetentne ich aj brániť?
Prirodzene možno jednotlivé otázky objasniť aj Katechizmom. Ale to nemá nič do činenia s tým, že by zjavené pravdy mali podliehať ľubovoľnej revízii, ako nejaký program politickej strany, ktorá sa riadi očakávaniami svojich voličov.
Krédo, Otčenáš, sedem sviatostí a Desatoro – tie sú v Katechizme, pretože sú pravdivé a nie naopak!
Možno to prekrúcať, ako sa páči, no aj tak zostáva nezvratná pravda prirodzeného morálneho zákona a zjavenej antropológie kresťanského obrazu – homosexuálne alebo heterosexuálne úkony mimo manželstva sú vnútorne zlé (intrinsece malum) a objektívne ťažkým hriechom, pretože odporujú vôli Boha Stvoriteľa a Vykupiteľa a tým sú pre človeka pohromou, aj keď sa subjektívne cíti dobre a mocou svojej erotickej túžby vyhlasuje, že má na to právo, alebo že sa preto na Boha hnevá a Cirkev nenávidí.
Nemá tu pápež veľkú zodpovednosť brániť katolícku náuku pre spásu duší?
Kardinál Müller: Áno, pápež má v Cirkvi najväčšiu zodpovednosť. Pred božou súdnou stolicou nikomu nepomôže poukaz na vládnucu mienku, ani na psycho-teror mocných v médiách, ktorému je dnes vystavený každý spravodlivý človek a náš jasne mysliaci súčasník, ale iba to, či sme Božiu pravdu poznali, či sme konali dobro a zanechali zlo. To je hodina, v ktorej zlyháva každá stratégia seba-ospravedlňovania.
Vo Filadelfii sa konalo na vašu počesť Sympózium kardinála Gerharda Müllera na tému: „Čo znamená byť katolícky. Význam vtelenia.“ Priblížite nám jeho hlavnú tézu?
Kardinál Müller: To je celkom jednoduché. Veríme vo vtelenie ako v skutočnosť, ako v pravdu, že Boh sa stal človekom v Ježišovi Kristovi, ktorá vyplýva z konania Boha pre našu spásu? Alebo je vtelenie iba metafora, ktorou duchovne spracovávame nejaké skúsenosti iba s človekom Ježišom a vyvodíme z toho morálne dôsledky?
Ak však je vtelenie Bohom realizovaná skutočnosť reálnej histórie, potom Cirkev nie je nejaká mimovládna organizácia, ale v Kristovi sviatosťou spásy sveta. Potom sviatosti nie sú symboly spoločenského zážitku, či našich narcistických skúseností, potom Eucharistia nie je spomienkovou akciou pre hrdinu minulosti, ale sprítomnením jedinečnej obety Krista na kríži a reálnym odovzdaním jeho skutočného tela v jeho oslávenom tele a krvi – pre nás ako pokrmu a nápoja pre večný život. Potom sa nielen voláme Božími deťmi, potom nimi aj sme – aj skrze krst. Potom biskup, kňaz a diakon nie sú funkcionármi náboženského spolku, ale predstaviteľmi Krista s účasťou na jeho vysviacke a poslaní Otcom (Lumen gentium 28f). Potom nejde v Cirkvi o techniky dobrého života krátkeho trvania, ale o reálne sprostredkovanie večného života ako nazerania na Boha z tváre do tváre. …
Navštívili ste v USA aj rodinu ochrancu života, do domu ktorého raz skoro ráno doslova vtrhla FBI.
Kardinál Müller: To bolo jednoznačne nariadené Bidenovou vládou na zastrašenie aktivistov chrániacich život aby sa ich prezentovalo ako ťažkých zločincov, lebo sa stavajú na odpor vraždeniu nenarodených detí. Potrat – to by mal Biden ako katolík vedieť – je ohavný zločin (Gaudium et spes 51), je to nenávistný zločin proti Bohu, pôvodcu každého ľudského života. Keď sa proti katolíkom používa násilie a podpaľujú sa im kostoly, tak polícia to prehliada a iste nie bez inštrukcií zhora.
Ak však polícia a justícia už bez ohľadu na svetonázor, netrestá skutočné zločiny, ale iba robí zločin z jej hľadiska nesprávneho presvedčenia, potom štáto-právna demokracia stráca pôdu pod nohami. To sa už prekračuje hranica vlády zberby (pozri už trest smrti Sokratesa) alebo vlády násilia – ako sú ideologické diktatúry dneška. Potom si už USA nemôžu nárokovať vedúcu úlohu v slobodnom svete.
Aký je váš dojem z amerických katolíkov, z ich ducha a viery?
Kardinál Müller: V Amerike je predsa veľká skupina sebavedomých katolíkov, ktorí sa nedajú zastrašiť protikresťanskými ideológmi a nie sú „veriaci v štát a vrchnosť“ ako v našich európskych krajinách. Predovšetkým Nemci majú ducha podriadenosti hlboko v kostiach a povedomie byť slobodným občanom v dobe pandémie a v dnešnej energetickej kríze a strachu z vojny u nich utrpelo hlbokú ranu. Mnohí hľadia ako očarení na vzostup komunistickej čínskej supermoci. Mnohí politici a žurnalisti koketujú nielen s absolútnou kontrolou straníckych funkcionárov v reči, myslení a konaní voči obyvateľom zbaveným svojej dôstojnosti a slobody, ale aj so zriadením orwellského štátu ako prostriedku absolútnej moci a kontroly.
My sme však povolaní k slobode v Kristovi a nepodriadení nijakej ľudskej vláde nad naším svedomím a našou vierou v Boha slobody a života:
„Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti (Kol 2, 8-10)


Veľký víťaz volieb v Kalifornii – katolík Ron DeSantis

Los Angeles 9.11.2022 (kath.net) 028 933 – Americký štát Kalifornia sa v rámci volieb rozhodol, že zakotví v ústave usmrcovanie nenarodených detí až do pôrodu! Aj v dvoch demokratmi ovládaných štátoch Michigan a Vermont obyvateľstvo takýto zákon väčšinovo schválilo. No „červená vlna“ v amerických voľbách sa nekonala. …
Za veľkého víťaza volieb sa v USA považuje však katolík Ron DeSantis, ktorý na Floride dosiahol rekordný náskok 60 percent s podporou mnohých Latino-američanov. Ešte v r. 2000 zvíťazil vtedy George W. Bush s náskokom iba 500 hlasov. Teraz sa dokonca aj Miami po prvý raz zafarbilo „na červeno“.
Rona DeSantisa však na rozdiel od Joe Bidena považujú za pravého katolíka, ktorý za katolíckymi hodnotami aj stojí a je presvedčeným ochrancom života! Tento guvernér jasne odmieta aj ideológie gender a LGBT.
Počas pandémie sa rodina DeSantis postarala o to, aby na Floride neboli nijaké lockdowny. Florida sa v USA považovala s niekoľkými iným štátmi za baštu slobôd. Katolík DeSantis sa tak svojím úžasným víťazstvom stáva na budúce roky najdôležitejšou kľúčovou postavou republikánov a považujú ho za kandidáta na prezidenta pre rok 2024 či najneskôr 2028.

Biskup opúšťa Synodu: ‘Duch Svätý s tým nemá nič spoločné!’

Amsterdam, 8.11.2022 (LifeSiteNews) 028 932 – Biskup Robert Gerard Leonia Maria Mutsaerts z holandskej Diecézy Hertogenbosch, sa vyjadril k Synode o synodalite a jej pracovnému dokumentu z 27. októbra. „Za synodálnu Cirkev: communio, participatio, mission,“ ktorý volá po diakonáte žien a používa jazyk agendy LGBT, ako uvádza. Oznámil, že opustil synodálny proces!

Biskup Mutsaerts nie je sám. Kardinál Gerhard Müller to označil ako „nepriateľské uchvátenie Cirkvi Ježiša Krista“ a vyzval katolíkov k odporu. … Biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu s ním súhlasil a synodu nazval „manipuláciou predstaviteľov Cirkvi, ktorí presadzujú vlastnú ideologickú agendu. …

„Synodálny proces ako nástroj na zmenu Cirkvi?“

Vo štvrtok 27. októbra sekretariát Synody biskupov v Ríme prezentoval dokument kontinentálnej fázy synody „Za synodálnu Cirkev: communio, participatio, mission“ na tlačovej konferencii, ktorú viedol kardinál Grech. Dokument mal názov „Rozšír priestor svojho stanu“ (Iz 54, 2). Podľa záverečných dokumentov z kontinentov sekretariát Synody biskupov pripraví Instrumentum Laboris – pracovný dokument na synodálne stretnutia 2023 a 2024.
Mantra tohto procesu znie: počúvať. Koho? Všetkých. V pracovnom dokumente je značné množstvo citátov.
„Tieto citáty boli zvolené, pretože mocným, krásnym alebo presným spôsobom vyjadrujú cítenie všeobecnejšie podané v mnohých správach. Synodálne skúsenosti možno považovať za uznávanie tých, ktorí sa necítia byť vhodne uznaní v Cirkvi. Kontúry synodálneho procesu sú stále jasnejšie. Ohlasuje sa tu mnoho necirkevných názorov. Dokument indikuje, kam by synodálna cesta mala v konečnom dôsledku viesť. Toto znamená Cirkev, ktorá sa počúvaním učí ako obnoviť svoje evanjelizačné poslanie vo svetle znamení doby, aby mohla pokračovať ponúkať ľudstvu spôsob bytia a života, v ktorom sa všetci môžu cítiť prijatí ako protagonisti.“

Kto sú to tí, ktorí sa cítia byť vylúčení? Par. 39:

„Medzi tými, ktorí volajú po podstatnejšom dialógu a širšom uvítacom priestore, nachádzame takých, ktorí z rôznych dôvodov cítia napätie medzi tým, že patria do Cirkvi a ich vlastnými vzťahmi lásky ako sú znovu zosobášení rozvedení, osamelí rodičia, ľudia v polygamných manželstvách, osoby LGBTQ atď.“

Skrátka tí, ktorí nesúhlasia s náukou Katolíckej cirkvi. Pracovný dokument, ako sa zdá naznačuje, že zostavujeme zoznam sťažností a diskutujeme o nich. Poslanie Cirkvi je však odlišné. Nie je to skúmanie všetkých názorov a dospievanie k dohode!
Ježiš nám prikázal niečo iné: hlásať pravdu! Je to pravda, ktorá vás oslobodí.
Zvlášť podivuhodné je, že Cirkev nevenuje pozornosť polygamii. Dokument nevenuje nijakú pozornosť ani tradicionalistom. Tí sa tiež cítia vylúčení. A sú doslova vylúčení pápežom (Traditionis custodes). Pre túto skupinu očividne niet empatie.
Doteraz sa synodálny proces javí viac ako sociologický experiment a má málo do činenia s Duchom Svätým, ktorý údajne znie vo všetkých. Toto by sa takmer mohlo nazvať rúhavým. Čo je stále jasnejšie, je to, že synodálny proces sa používa na zmenu mnohých postojov Cirkvi s tým, že sa Ducha Svätého vrhá do bitky ako obrancu, hoci z Ducha Svätého vanie už po stáročia niečo úplne protichodné. Predovšetkým je to – ako to vnímame – vyparená viera, ktorá sa už nepraktizuje aj neprijímanie postojov Cirkvi. Ľudia sa sťažujú, že Cirkev neprijíma ich názory. Toto mimochodom nie je celkom pravda. Holandskí a nemeckí biskupi už dlho kráčajú s nimi, čo je oveľa tragickejšie! Už nechcú nazývať hriech hriechom. Preto sa o obrátení a oľutovaní hriechov už nehovorí.
Predvídateľné tu je teda aj volanie po pripustení žien ku kňazstvu:

„Aktívna úloha žien vo vedúcich štruktúrach cirkevných orgánov, možnosť adekvátneho vzdelávania žien, aby mohli kázať vo farnostiach a diakonát i kňazstvo ženy.“

Márna námaha, keďže ostatné tri pontifikáty explicitne konštatovali, že to je nemožné. V politike je všetko otvorené diskusii. V Cirkvi to tak nie je. My máme niečo ako náuku Cirkvi, ktorá nepodlieha dobe a miestam. Ale pracovný dokument, ako sa zdá, naozaj všetko spochybňuje. Napríklad v par. 60 čítame:

„Volanie po zmene cirkevnej kultúry, po spáse sveta sa konkrétne spája s možnosťou ustanovenia novej kultúry s novými praktikami a štruktúrami.“ A potom toto:
„Od biskupov sa požaduje, aby našli vhodné spôsoby, plnenie svojej úlohy hodnotenia a schválenia záverečného dokumentu a ubezpečili sa, že je to plod pravej synodálnej cesty s rešpektovaním procesu, ktorý prebehol a s vernosťou voči rôznym hlasom Božieho ľudu na každom kontinente.“

Tu sa očividne úrad biskupa redukuje jednoducho na implementovanie toho, čo je v konečnom dôsledku najväčším spoločným menovateľom a východiskom tomboly názorov. Záverečná etapa synodálneho procesu sa tak nemôže stať ničím iným ako babylonským zmätením. A všetci, ktorí sa tam nemôžu zaradiť, budú hovoriť, že sú vylúčení. Už vopred vidíme, že toto je recept na pohromu. Ak by sa každému vyhovelo – čo vôbec nie je možné – tak by tá pohroma bola dokonalá. Potom by Cirkev poprela samu seba a stratila by svoju identitu.
Na prezentácii pracovného dokumentu kardinál Grech zašiel priďaleko vyhlásením, že úlohou Cirkvi je pôsobiť ako amplión každého zvuku prichádzajúceho v Cirkvi, dokonca aj vtedy, keď protirečí tomu, čo Cirkev vždy hlásala!

Ľudí presvedčíte tým, že budete stáť pri katolíckej viere
Toto bolo v minulosti inak! V dobe proti-reformácie bolo pre Cirkev krištáľovo jasné, aké sú jej názory. Ľudí presvedčíte tým, že budete stáť pri katolíckej viere s odôvodneným dokonalým presvedčením. Nepresvedčíte nikoho iba načúvaním a keď všetko ponecháte ako je. Nemilé je, že biskupi dostali pokyn načúvať a potom zaznamenať, čo sa povedalo! Tieto správy sa potom zozbierali a poslali do Ríma. Správy, ktoré obsahovali aj herézy a boli s podpisom biskupskej konferencie! Nemohli sme konať inak – a ja z toho rozhodne nie som šťastný. Niekoľkí kardináli to mimochodom uvádzali aj v Ríme a znova raz si kládli otázku, čím synodalita v skutočnosti je. Jasná odpoveď však neprišla.

Ježiš mal odlišný prístup!
On počúval dvoch sklamaných učeníkov, ktorí putovali do Emauz. Ale v jednom bode sa ujal slova a objasnil im, že sa vydávajú na scestie! To ich viedlo obrátiť sa a vrátiť sa do Jeruzalema. Ak sa neobrátime, skončíme v Emauzoch a ešte ďalej od domova, ako už sme!
Jedna vec mi je jasná. Boh v tomto desivom synodálnom procese akosi nie je. Duch svätý s tým nemá absolútne nič do činenia. Medzi protagonistami tohto procesu je pre mňa príliš mnoho obhajcov manželstva gejov, ľudí, ktorí si nemyslia, že potrat je problém a nikdy sa neprejavia ako obrancovia bohatej viery Cirkvi. Chcú predovšetkým, aby sa páčili svojmu sekulárnemu okoliu. Aké nepastoračné, aké nemilujúce. Ľudia chcú úprimné odpovede. Oni nechcú odísť domov s ešte viac otázkami. Vy bránite ľuďom dostať sa ku spáse! Ja som zo synodálneho procesu vystúpil. + Rob Mutsaerts

USA: Biskup proti satanskému rituálu rušenia krstu

„Satanský chrám“ praktikuje na „Texaskom pohanskom festivale pride“ rituál rušenia krstov a žiada náboženskú slobodu pre potrat ako satanský rituál!!!

Texas, Tyler, 11.11.2022 (kath.net) 028 931 – Katolícki laici a duchovní, aj praktizujúci protestantskí kresťania a katolícky biskup Joseph Strickland z texaského Tyleru demonštrovali proti rituálu rušenia krstov! Biskup Strickland Tyler viedol skupinu verných kresťanov v modlitbe a požehnal oblasť pred podujatím.
„Satanský chrám praktikoval pri podujatí „Texaský pohanský festival Pride“ pred Halloweenom tzv. „odkrsťovanie“. Samozvaní satanisti s maskami namaľovali na čelá účastníkov obrátené krížiky a skandovali „Sláva satanovi“. Za poplatok 10 eur mohli dostať o tom aj listinu.
Sporný „Satanský chrám“ je pseudo-náboženská organizácia, ktorá označuje potrat ako satanský rituál a pokúša sa kresťanstvo vytlačiť z verejnosti. Skupina tvrdí, že „neverí v Boha, ani satana“ a svoj rituál „odkrstenia“ nazýva „očistným rituálom“ a „rituálnym katarzným oslobodením od všetkých spojení s minulými náboženskými dogmami“.
Podľa náuky Katolíckej cirkvi je však krstná pečať nezrušiteľná

Biskup: „Homosexuálna príťažlivosť a láska nie je úchylka“

Berlín, 10.11.2022 (LifeSiteNews) 028 930 – Nemecký biskup Helmut Dieser vyhlásil, že sexuálna rôznosť je „z Božej vôle a neporušuje vôľu Stvoriteľa“! A povedal:
„Homosexuálne milovanie nie je úchylka, ale variant ľudskej sexuality.“
Biskup Helmut Dieser z Aachenskej diecézy a vedúci Fóra Synodálnej cesty pre sexualitu a partnerstvo, je známy svojimi heterodoxnými názormi na sexualitu. Tieto najnovšie škandalózne výpovede vypustil zo seba v interview pre Deutsche Welle z 8. novembra. Nemecký biskup ďalej povedal:
„Súčasný stav náuky Cirkvi už nezodpovedá istým realitám v oblasti ľudskej sexuality. Náuka Cirkvi o sexualite je príliš zjednodušená. To sa týka napríklad otázky homosexuality. Nemôžeme dať homosexuálnym osobám takú odpoveď, že ich pocity sú neprirodzené a že musia preto žiť čisto. Ako Cirkev musíme tieto otázky zodpovedať novým spôsobom.“
Biskup ďalej tvrdil, že „veda“ ukazuje, že „homosexualita nie je nešťastná porucha, ani výraz nedostatku a mimochodom, nie je ani dôsledok dedičného hriechu“! A vyhlásil:
„Svet je farebný a stvorenie je rôznorodé. A tak môžem prijať aj to, že rôznorodosť v oblasti sexuality je Božou vôľou a neporušuje vôľu Stvoriteľa.“
Nie je to prvý raz, čo Dieser vyjadril svoj názor, že homosexualita je „Božou vôľou“. Povedal to aj v septembri a vtedy tiež tvrdil, že antikoncepcia posilňuje ochranu života! Dieser tiež povedal, že predtým si myslel, že homosexualita je obmedzenosťou mužskej alebo ženskej identity. No mladí ľudia vraj zmenili jeho názor a on sa naučil, že jeho staré názory nie sú „teologicky záväzné“! A dodal:
„Nemeckí biskupi chcú požiadať pápeža Františka, aby zmenil Katechizmus v tejto veci, ako to naša ´Synodálna cesta´ žiada.“

Nemecký biskup: ‘Homosexualita nie je hriech’

Mainz, 7.11.2022 (LifeSiteNews) 028 929 – Nemecký biskup Diecézy Mainz, Peter Kohlgraf, v interview pre švajčiarsku stránku kath.ch vyhlásil, že „sexualita má niekoľko dimenzií a homosexualita nie je hriech“.
Biskupa sa pýtali na negatívne reakcie, ktoré dostal po zriadení „pastoračnej služby pre homosexuálov“ v diecéze a on odpovedal:
„Hovorí sa, že sa naháňame za duchom doby. Ak chcete ducha doby, nejdete k biskupovi a nepýtate sa na to. To nie je o duchu doby. Hriech sa sústreďuje na sexuálny prvok po celú dobu. Ale sexualita má niekoľko dimenzií a homosexualita nie je hriech.“
Kohlgraf tiež hovoril o odmietaní dokumentu, v ktorom je úsilie o zmenu náuky Cirkvi o homosexualite, antikoncepcii a rodovej identite identity, ktorí predložili na 4. zhromaždení nemeckej „Synodálnej cesty“ v septembri.
„Nehlasovali sme o teoretickej morálnej teológii, ale ľudia cítili, že sme hlasovali o ich životoch. Či sa ľudia cítili osobne zranení, nemôžem povedať. My sme hovorili o textoch, nie o ľuďoch. No samozrejme je to vždy aj o reálnych ľuďoch.“
Biskupa Kohlgrafa sa pýtali aj na úsilie nemeckých biskupov zmeniť zamestnanecké zákony v cirkvi, aby zamestnancov neviazala morálna náuka Cirkvi v sexualite v ich súkromnom živote. Biskup povedal:
„Musíme jasne definovať, čo znamená pre nás byť katolíkmi a to už nemôže byť naďalej sexualita. No nemôžeme jednoducho povedať: ´Čo sa robí vo vašich štyroch stenách, je vaša súkromná vec.´ Nie som úplne ľahostajný voči súkromnému životu môjho pastoračného personálu. Nemyslím však sexuálnu orientáciu, ale správanie. Napríklad ak otec bije deti a ženu, tak sa o to starám.“
Skupina veriacich nedávno uverejnila list biskupovi Kohlgrafovi, kde žiadala jeho odstúpenie pre „herézu homosexuálnej, a rodovej ideológie“. Názory biskupa sú totiž v priamom rozpore s nemeniteľnou náukou Katolíckej cirkvi o sexualite. …
A Kohlgrafove tvrdenia, že sexualita má niekoľko dimenzií“ a že „homosexualita je jednou z týchto dimenzií“, sa opierajú o názor, že ľudia sa „rodia“ s homosexuálnymi sklonmi a že je to preto „prirodzené“.
To však nie je dokázané nijakými vedeckými faktami. Veda jasne hovorí, že neexistujú biologické faktory homosexuality ako napr. gény. A dokonca Britské kráľovské kolégium psychiatrov naklonené LGBT pripustilo v r. 2014, že s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu sa nikto nerodí, ale určuje ju veľa faktorov ako vzťah dieťaťa k rodičom, čo je kľúčový faktor príťažlivosti k rovnakému pohlaviu. ( admitted in a 2014 position paper ).

Švajčiarsky kňaz: Biskupi podporujú homosexuálny klérus

Bern, 9.11.2022 (LifeSiteNews) 028 928 – Švajčiarsky kňaz Heinz Angehrn, ktorý je na dôchodku od r. 2018 v Diecéze St. Gallen, v interview povedal, že biskupi vo Švajčiarsku vedome tolerujú homosexuálnych kňazov ba homosexuálov aj vysväcujú. Angehrn sám žije otvorene v takom zväzku. Pre agentúru Swiss Catholic news (kath.ch) povedal, že sa otvorene prihlásil k homosexualite, keď mal 45 rokov. Keď povedal biskupovi Ivovi Fürerovi, že žije v takom zväzku, biskup vraj bol spokojný a údajne mu povedal: „Nezachovávaj toto tajomstvo. Radšej chcem vedieť, kto sú moji kňazi – gejovia, akoby som nemal vedieť, čo robia.“
„Jedinou podmienkou bolo, aby meno môjho partnera nebolo na vstupnej bráne do fary, dokiaľ som kňazom. Také boli pravidlá hry,“ dodal Angehrn.
Biskup Fürer, ktorý zomrel v júli, bol iniciátorom a hostiteľom neslávnej mafie zo St. Gallenu – skupiny biskupov, ktoré podporovali homosexuálnu agendu a pripravovali pôdu na presadenie svojich záujmov v Cirkvi. Skupina sa stretávala v St. Gallene v r. 1996 až 2006, ako povedal sám Fürer, biskup St. Gallenu v r. 1995-2005.
Keď sa Angehrna pýtali na Adamim – „gejovské združenie pastoračnej starostlivosti“ o homosexuálny klérus vo Švajčiarsku, povedal:
„Väčšina týchto mužov má dnes 55 až 80 rokov. Už nemajú energiu otvorene sa k tomu priznať po toľkých rokoch. A mladší sa nepriznávajú, hoci samozrejme vieme o mnohých homosexuálnych kňazoch. Ale teraz nosia rímsky kolárik. No chodia do sauny a žijú svoj život naboku, nechcú prísť do ‘Adamimu.’ Mimochodom – to je dobrá cesta ako sa stať kanonikom, či biskupom!“
Angehrn potom porozprával príbeh bývalého biskupa v Chure, ktorý vedome konsekroval za kňaza muža žijúceho v homosexuálnom zväzku s iným kňazom:
„Pred mnohými rokmi vtedajší biskup Churu vysvätil muža za kňaza s vedomím, že má vzťah s iným kňazom. Keď som sa ho spýtal, prečo to robí, odpovedal mi: ´Myslíš si pán Angehrn, že pravdivosť má veľkú cenu v Katolíckej cirkvi?´ Bolo to absolútne šokujúce!“
Podľa dekrétu Kongregácie pre katolícke vzdelávanie, ktorý schválil pápež Benedikt XVI. v r. 2005, Cirkev nemôže prijať do seminára alebo vysvätiť tých, ktorí praktizujú homosexualitu, alebo podporujú tzv. ‘gejskú kultúru’.”
Švajčiarsky kňaz je tiež presvedčený, že asi 30% kňazov a biskupov vo Švajčiarsku priťahuje rovnaké pohlavie a väčšina z nich taký vzťah aj má. Navyše Anghern tvrdil, že v katolíckych farnostiach sa konajú pravidelné orgie a že mnohí kňazi sú alkoholici:
„Bol som svedkom veľmi vážnych prípadov. Prípadov ľudí, ktorých to zničilo a zomreli. Ale vždy som sa divil tomu, ako dlho taký kňaz alkoholik dokáže fungovať. Keď som bol mladý, títo ľudia pili vytrvalo pri každej príležitosti. To je druh kompenzácie, že sa musia správať tak dobre a byť tu pre každého.“
Alkohol možno piť v skromnej miere, no opíjanie sa Cirkev odsudzuje ako hriech- je to porušenie cnosti zdržanlivosti, ako učí sv. Tomáš Akvinský. Alkoholik predsa stráca schopnosť jasne myslieť.
„Cnosť miernosti robí človeka schopným vyhýbať sa každému prekročeniu miery, nemiernemu užívaniu jedla, alkoholu, tabaku a liekov,“ (KKC 2290)
Podobné percentá homosexuálov medzi klérom ako švajčiarsky kňaz uvádzajú aj iní – ako poľský kňaz Dariusz Oko. Ten uviedol: „Podľa spoľahlivých odhadov asi 30-40 % kňazov a 40 – 50% biskupov v USA má homosexuálne sklony.“

„Lula da Silva možno vypovie misionárov“

Linz, 8.11.2022 (kath.net/rn) 028 927 – Páter Walter Trautenberger pochádza z Linca a už 25 rokov je diecéznym kňazom v Brazílii a veľmi dobre pozná krajinu. Páter Walter vedie veľkú farnosť, kde je v nedeľu šesť omší. A v katolíckej škole sa spolu s inými stará aj o 460 žiakov. Ako kňaza ho už dvakrát prepadli a vyrabovali. Nového prezidenta považuje za najskorumpovanejšieho politika krajiny. Interview s ním urobil Roland Noé.

kath.net: Už si 25 rokov v Diecéze Anapolis v Brazílii. Aká je tam situácia? Je nádej pre krajinu?
Páter Walter Trautenberger: Sú tu dva aspekty. Klérus je sčasti ovplyvnený teológiou oslobodenia a niektorí kňazi sú žiaľ aktívni v homosexuálnych sieťach. Všetko závisí od toho, kde študovali. Obnova je však v celej krajine naozaj silná. Niektorí dobrí kňazi sú na YouTube a dosiahnu tak mnohých veriacich. Otec Paulo Ricardo napríklad dosiahne 1,5 milióna ľudí. Karmelitán Frei Gilson má dokonca 3,4 abonentov na YouTube a cez Advent zmobilizuje státisíce ľudí, ktorí vstávajú o 4. hod., aby sa cez internet pomodlili spoločne ruženec za krajinu! … Máme veľa priam svätých rodín, ktoré sa zasväcujú Božej Matke a nosia škapuliar. Naozaj mnohí sa držia katolíckej viery, možno viac, ako je niektorým kňazom milé!
Dôležitá je aj televízia Canção Nova, ktorú spravujú skupiny obnovy. Tá dodáva veriacim v Brazílii silu a istotu. Preto môžeme mať nádej do budúcnosti Brazílie.

kath.net: Aký máš názor na voľby?
Páter Walter: Neboli to slobodné voľby, od začiatku zmanipulované. Nemali sme papierové hlasovacie lístky, všetko bolo elektronické a sotva sa to už dá skontrolovať! Volebné kabíny sú malé počítače a možno ich ľahko cez software falšovať. V Argentíne práve preverili voľby v Brazílii a odovzdajú výsledky brazílskej armáde. Boli napr. urny, kde bolo dokonca 100 % hlasov za Lulu da Silva. A to už bolo veľmi podozrivé. … Lula da Silva bol roky pri moci a je známy korupciou. Na najvyšší súd napr. dosadil ľavicových sudcov a tí zabránili demokratickým voľbám. Je tu nebezpečie, že Brazília sa vydá cestou komunistických diktatúr ako Venezuela, Kuba či Nikaragua. …

kath.net: Máte aj kritické médiá?
Páter Walter: Je tu veľa súkromných médií aj väčších televízií i cirkevná. No musia si obnoviť licencie a tak budú závislé od vlády. Dokonca sa niektoré aj zapredali – Čína napr. podporovala voľbu da Silvu. … Nezávislé médiá pôsobia cez internet, no mnohé sa boja.

kath.net: Aká je situácia s potratmi?
Páter Walter: Vláda Bolsonara bola vždy jasne proti potratom a odmietala aj ideológie gender a LGBT. No Lula da Silva má usmrcovanie nenarodených v komunistickom programe.

kath.net: „Welt“ písal, že za Bolsonara sa hospodárstvo dobre rozvíjalo?
Páter Walter: To súhlasí, to si ľudia všimli. Už dva mesiace nemáme infláciu, ale defláciu. Bolsonaro dal na ministerstvá odborníkov a nie straníkov a tí pracovali dobre!

kath.net: Aj kriminalita vraj poklesla?
Páter Walter: Áno, asi o tretinu. Už ma v Brazílii dvakrát prepadli a hrozili mi aj pištoľou. To sa zmenilo aj preto, že ľudia môžu mať doma zbraň. Polícia dostala viac voľnosti konať. Počet vrážd poklesol zo 60 000 na 40 000 a sú väčšinou v drogovom prostredí.

kath.net: Brazília je najväčšou katolíckou krajinou. Čo tu možno očakávať od da Silvu?
Páter Walter: Zatiaľ sa nemusíme báť. Brazília má iba extrémnu byrokraciu. Môžeme mať katolícke školy a rádiá. No teraz by sa mohlo rozhodne niečo zmeniť. Možno zdania dobrovoľné cirkevné príspevky. No je tu aj nebezpečie, že da Silva prinúti cirkvi k sobášeniu homosexuálov. Sám povedal, že pôjde týmto smerom. A mohol by sa vyvíjať tlak na katolícke školy.

kath.net: Ako bude vyzerať Brazília po 20-30 rokoch?
Páter Walter: Ako v Nemecku – na jednej strane bude veľký počet katolíkov a iní sa zasa pridajú napr. k turíčnikom, či iným. Tieto bloky zostanú asi rovnako silné. No viera je silne zakorenená v ľude a to aj tak zostane. … Bolsonaro je katolík, jeho žena evangelikálka. Aj v pandémii sa obaja zasadzovali za slobodu cirkví a otvorené kostoly.

kath.net: Ako dlho zostaneš v Brazílii?
Páter Walter: To rozhodne Boh. A možné je aj to, že da Silva vypovie zahraničných misionárov. Uvidíme.

Zrada sviatostí: Zavádzanie „krstu laikmi“

Linz, 6.11.2022 (kath.net/joh) 028 926
Stále viac diecéz v Nemecku zavádza tzv. „laické krsty“ a praktizujú tak to, pred čím pápež zvykne varovať – klerikalizáciu laikov. Tu ide iba o laikov, nie o krst a predovšetkým ide – ako vždy – o ženy. Z vôle biskupov majú preberať „kňazské úlohy“ a vôbec by sa mali čím skôr stať kňazkami! Náuka Cirkvi sa tu podkopáva zdola – možno to právom nazvať zradou sviatostí.
V zásade je krst laikom, ako vieme, v prípadoch núdze možný. Regulárne poverenie laikov krstom však Cirkev nepozná a ani v Nemecku to nie je dovolené. Biskupi, ktorí konajú proti tomu sa vylučujú zo spoločenstva Cirkvi, ako aj nimi poverení laici – laičky, ktorí krstia. Inými slovami exkomunikujú sa. K tomu sa pridáva, že nedovolené udeľovanie sviatosti je svätokrádež a na tom nezmení nič ani biskup. Božie požehnanie na takom konaní nespočíva. Nikto si nemôže prisvojiť sviatosti a nikto nemôže podľa ľubovôle nimi disponovať, ani nijaký biskup, ani pápež.
Vo sviatostiach koná iba jeden: Ježiš Kristus sám! Iba ON je to, kto udeľuje krst a iba ON je to, kto vyslovuje formulku krstu: „JA ťa krstím“ A iba ON – božou mocou určil tých, ktorí v JEHO mene smú krstiť. To sú apoštoli a nikto iný, nijaký širší okruh učeníkov a ani ženy, ktoré nasledovali Ježiša a ani len jeho Matka, preblahoslavená Panna Mária. Iba apoštoli a ich nástupcovia sú vysluhovateľmi krstu …
Ak by naozaj bol krst laikom platný, čo je sporné, musel by byť doplnený kňazom – pomazaním krizmovým olejom a ďalšími obradmi. Každý kresťan je aj „pomazaný“, tak ako Kristus sám, nikdy nie je núdzovo pokrstený.
O tom všetkom však v Nemecku nič nepočuť. „Lai-ci –čky“ sa tam dekrétom biskupa stali „kleri-kmi – čkami“ A stačí na to prosté tvrdenie, že to je „rozhodne možné“ aj „katolícke“ a primerané dobe. Pritom to nie je nič iné ako slepý švindeľ s etiketami na úkor pokrstených. Krst sa má udeľovať v spoločenstve katolíckej a apoštolskej Cirkvi a nie v schizme „nemeckej reformnej cirkvi“, ktorá už dávno kráča vlastnými cestami.
A práve sviatosť iniciácie sa stala prvým klinom rozkolu, ktorý sa z Nemecka vráža do tela Cirkvi. Zavedenie krstu laikmi ukazuje celkom jasne, ako veľmi sa tam už vzdialili od katolíckej viery. O sviatosti tam už ani nejde, ale o to, aby boli „udeľované demokratizovane a rovnoprávne“ a stávajú sa tak neplatným konaním z vlastnej moci, z laickej povýšenosti a biskupskej zrady. Ako prvej sa zmocnili krstu, ostatné sviatosti budú nasledovať: „laická birmovka“ a „laický sobáš“ nuž a „laická spoveď“ aj tak – tá sa praktizovala mimochodom už v stredoveku práve tak nepovolene a neplatne ako dnes. A o pomazaní chorých laikmi sa na nemeckom scestí už aj tak dávno hovorí a rovnako neplatne sa sčasti už aj udeľovalo.
Ak sa nemeckí biskupi pri tom ešte aj zaprisahávajú a trvajú na jednote s Rímom, tak sa pýtame, ako by potom mohla vyzerať odluka? Oficiálne sa toto za súčasného pápeža sotva stane, no vo vnútri Cirkvi sa to šíri ako smrtiaci nádor.
Tam, kde „klerikalizácia“ laikov vzťahuje ruky po sviatostiach, ťažko možno hovoriť o „obnove“ cirkvi. Tá sa nikdy nezačína revolučne „zdola“ – tá sa vždy začína obrátením jednotlivca a ústi do evanjelizácie. V Nemecku to nepochopili – tá ich obnova je jednoducho „odlukou“. Od Luthera – a koho by to aj udivilo – sa vôbec ničomu nepriučili.

Kuba: Pre krízu pšenice nedostatok hostií

Havana, 5.11.2022 (LifeSiteNews) 028 925 – Nedostatok pšenice na Kube má za výsledok aj nedostatok hostií pre katolícke kostoly po celej krajine. Bosé karmelitánky v Havane, ktoré robia hostie pre všetky diecézy na Kube, rozoslali 2. novembra oznámenie v tomto znení:
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Informujeme všetky diecézy, že už nie sú NIJAKÉ HOSTIE k dispozícii. Pracovali sme s tou trochou zvyšnej múky a už nám nijaká múka nezostala. Dúfame a dôverujeme v Pána, že čoskoro budeme môcť obnoviť prácu a keď budeme mať hostie, budeme vás informovať. Ďakujeme. Kláštor bosých karmelitánok sv. Terézie.“ …
Hoci potraviny nie sú predmetom embarga USA voči Kube, kubánske ministerstvo domáceho obchodu vyhlásilo, že medzinárodná kríza a finančné reštrikcie veľmi sťažili dovoz pšenice. Tak trpí aj zásobovanie ostrova chlebom. Našťastie je hlavnou potravou na Kube ryža.
Ako informuje Aleteia , cena tony pšenice vzrástla na 650 dolárov a tak cena jediného lodného nákladu pšenice sa vyšplhala na 14 -16 miliónov dolárov a Kuba potrebuje niekoľko lodí pšenice mesačne!
V r. 2021 karmelitánky dostali nový stroj na hostie zo Španielska ako dar od kardinála Dolana z New Yorku po jeho pastoračnej návšteve na Kube minulý rok. …

G. Kubyová: Propaganda alebo mýtus demokracie?

Linz, 7.11.2022 (kath.net) 028 924 – V rakúskom Linci vyšla nová kniha známej nemeckej sociologičky, publicistky a spisovateľky Gabriele Kubyovej
Teória a prax propagandy
Ako priviesť obyvateľstvo sveta k tomu, aby schválilo štátne opatrenia a plnilo ich, aj keď mu škodia? Odpoveďou je propaganda! Termín „propaganda“ tu predstavuje všetky metódy, ktoré nadriadená inštancia použije, aby názory a správanie masy jednotlivcov riadila podľa vlastných skrytých cieľov. Cieľová skupina – často celé obyvateľstvo – sa má priviesť k zmene myslenia a konania bez toho, že by zbadala, že sa s ňou manipuluje a aby sa domnievala, že zmena myslenia a konania spočíva v jej vlastnom slobodnom rozhodnutí a slúži jej blahu.
Dnes sa hovorí namiesto o propagande radšej o práci s verejnosťou, tlačovej práci, komunikačných technikách a o public relations. Každá firma, každé ministerstvo, každý orgán, každý politik, každá mimovládka – každý, kto chce hladko presadiť svoje vlastné záujmy, má na to pracovníka, ba aj celé oddelenie – profesionálnych manipulátorov verejnej mienky. Nazývajú ich aj „spin doctors“, pretože dokážu ako profesionálny tenista tak odraziť loptičku – teda vnímanie reality masami – že poslúži účelom ich zamestnávateľa.
Stále rafinovanejšie, precíznejšie a efektívnejšie metódy propagandy sa učia na univerzitách. Rastúce poznatky psychológie, sociológie a neurobiológie o vedomých a podvedomých spôsoboch fungovania človeka a jeho ovplyvniteľnosti nachádzajú praktické použitie v rukách mocných, aby presadili svoje ciele bez otvoreného použitia moci a násilia. Títo hovorcovia sú profesionáli zatemňovania vecí. Ako kúzelníci dokážu hrať na klavíri pudov, obáv, túžob a mechanizmov vnímania života celých más. Pravda ako záväzná orientácia pre nich neexistuje. Skrývajú svojich príkazcov rovnako ako ich agendu, takže tie opatrenia sa javia ako plnenie vlastných potrieb a namiesto odporu vzniká u ľudí súhlas ba až ochota obetovať sa. Cieľovou skupinou môže byť celý národ, alebo v dobe globalizácie svetová populácia.
Používanie všetkých týchto techník zavádzania, manipulácie a lží sa dnes považuje za samozrejmé. Odporujú však dôstojnosti a obrazu človeka, ktorý je stvorený so slobodnou vôľou. Človek vidí seba ako indivíduum s vlastnou zodpovednosťou a vlastným rozhodovaním. Ak je nútený podrobiť sa mocnejšiemu, lebo ho ten využíva pre svoje ciele, je zraňovaný vo svojej dôstojnosti. Tento nátlak sa môže realizovať otvorene alebo skryto manipuláciou a propagandou, ktoré majú za cieľ urobiť človeka objektom cudzích záujmov bez toho, že si to všimne, ba že bude cudzie záujmy považovať za svoje a bude ich chcieť plniť! Západný človek sa domnieva, že žije v spoločenskom systéme, v ktorom jeho vlastný vytvorený názor má vplyv na tvorbu celospoločenského osudu. Verí v „demokraciu“ a v jej prísľuby pre slobodu jednotlivca. Táto viera však v súčasnosti práve mizne.
V knihe G. Kubyovej sa prezentujú metódy propagandy, ako ich teoretici analyzujú a praktici aplikujú. Vedieť o nich a spoznávať ich, môže jednotlivcovi pomôcť ťažšie sa stať ich obeťou.

Kalifornia: Napadnutý, ťažko zranený ochranca života

Napa, 5.11.2022 (kath.net/LifeNews/jg) 028 923 – Ochranca života Ross Foti (88) bol pred potratovou klinikou v kalifornskej Nape napadnutý a ťažko zranený. Istá žena prudko na neho zaútočila, sotila ho a on padol na hydrant (na obr.) Muž utrpel o. i. aj zranenie pľúc a bol odvezený do nemocnice. Po prepustení domov však stále trpí bolesťami a musí sa ďalej liečiť.
Podľa svedkov bola žena rozzúrená, lebo chcela zaparkovať na určitom mieste pred potratovou klinikou organizácie Planned Parenthood. No tam už parkovalo Fotisovo auto, na ktorom mal nálepky proti potratu. Žena zaparkovala inde, no bola taká zúrivá, že začala na neho kričať a prudko na neho zaútočila.

Španielsko: Biskup ignoruje zakázanú zónu pred klinikou

Alicante, (LifeSiteNews) 028 922 – Biskup José Ignacio Munilla z Orihuely-Alicante v Španielsku nedávno odsúdil zákon o „zakázanej zóne“ pred potratovými klinikami a modlil sa za ukončenie tejto praxe stojac priamo v takej zóne pred potratovou klinikou. Bolo to na sviatok verných zosnulých 2. novembra. Modlil sa a ignoroval zákaz vstupu ochrancom života do tejto zóny.
„Na sviatok verných zosnulých som sa zúčastnil kampane 40 dní za život a modlil som sa pred potratovou klinikou v Alicante,“ napísal biskup Munilla na Twitteri. Pridal aj obrázok seba a iných ochrancov života pred klinikou.
Kampaň 40 dní za život ( 40 Days for Life Campaign) je medzinárodne koordinovaná kampaň, ktorá má za cieľ ukončenie potratov modlitbami, pôstom a každodennou vigíliou pred klinikami. Kampaň pritiahla pozornosť iných ochrancov života a povzbudila ich k odvahe v situácii, keď španielsky senát v apríli schválil zákon o povinnom odstupe ochrancov života od kliník. …
V tvíte biskup Munilla poprel názor, že potrat je politicky progresívny, ako sa často opisuje a uviedol:
„Ak je potrat progresivizmom, potom je zákon džungle vrcholom demokracie!“
Potrat je v Španielsku legálny do 14. týždňa tehotenstva a neskôr sú potraty povolené, ak hrozí tzv. riziko pre život matky alebo dieťa je postihnuté.

USA: Stovky mužov na pochodoch proti potratu!

Baltimore, 4.11.2022 (The Men’s March) 028 921
Národný pochod mužov za zrušenie potratov sa tento rok koná v americkom Baltimore 14. novembra. Muži, ženy a rodiny sa zhromaždia a osobne pozvú listom každého amerického katolíckeho biskupa, „aby sa pridal a čelil realite, prevzal zodpovednosť a urobil viac pre zrušenie potratov!
Pred hotelom, kde sa konajú zasadnutia biskupov, sa stretnú na poludnie, aby sa modlili za ukončenie potratov.
Národné pochody mužov sa konajú aj v iných štátoch USA vrátane Washingtonu, D.C. v júni 2021. Ostatný sa organizoval v Bostone, Massachusetts minulý mesiac a zúčastnilo sa na ňom asi 500 mužov.
Pochody začal organizovať hosť Katolíckeho rádia Jim Havens so známym kňazom – ochrancom života – Stephenom Imbarratom. Pochody majú za cieľ úplne ukončenie legálnych potratov v USA! …
Havens: „Náš národ naliehavo potrebuje potvrdenie osobnosti každého nenarodeného dieťaťa v ústave a začať s uzdravovaním, ktoré tak zúfalo potrebujeme! Pochod mužov je príležitosť pre každého v hnutí ochrany života, aby sa s láskou zdvihol a aby sme sa spoločne zasadzovali za život v tejto veľkej kauze našej doby!“
Pochod mužov plne podporuje aj biskup Joseph Strickland z texaského Tyleru, ktorý sa pochodu v Baltimore zúčastnil minulý rok, kde bol jediným z troch biskupov a ktorý sa aj pomodlil s účastníkmi pochodu ako jediný biskup, ktorý s mužmi naozaj pochodoval!

Biskup Strickland – na obr. kľačiaci – sa vyslovil:
„Je mojím pevným presvedčením, že potrat je veľkým hriechom našej doby a všetci budeme súdení, ako sme reagovali na tento ohavný útok na život! Tí, ktorí sú pri moci a vehementne obhajujú vraždy nenarodených detí, majú dovolené dominovať našej kultúre už príliš dlho! Modlime sa, aby vaše božské mužské úsilie pomohlo odvrátiť náš národ z tejto diabolskej cesty! Nech sv. Jozef a nepoškvrnená Panna Mária sa mocne prihovárajú za toto úsilie o udržanie svätosti života.“
„Za každým potratom je muž. Ja som jeden z tých mužov a po rokoch potláčania a popierania tohto rozhodnutia som našiel uzdravujúci pokoj práve účasťou na pochode mužov. Povzbudzujem všetkých mužov zasiahnutých potratom, aby povstali a zúčastnili sa pochodu!“ znela reakcia jedného z účastníkov pochodov Franka C., z Helotesu v Texase. …

Nemecko: Ministerka ľutuje zloženie kríža na summite G7

Münster, 4.11.2022 (KNA) 028 920 ‐ Pre kresťanov neuveriteľné! Na žiadosť ministerstva vedeného Annou-Lenou Baerbockovou zo strany zelených odstránili kríž z Mierovej sály počas zasadnutia Rady G7! Potvrdilo to mesto Münster na otázku novín „Westfälische Nachrichten“. Žiadosť odôvodnili tým, že na stretnutí sa zúčastnia ľudia z rôznych náboženstiev. Takú žiadosť mesto zatiaľ ešte nikdy nedostalo, ako vyhlásila správa mesta, sama z toho zmätená!

Podľa novín kríž pochádza z r. 1540 a všetci členovia mestskej rady vždy pri ňom skladali a naďalej budú skladať svoju prísahu s výnimkou tých, ktorí výslovne trvajú na tom, že vynechajú dodatok: A tak mi Boh pomáhaj!“
To, že na zasadnutie ministrov zahraničia Rady G7-odstránili kríž, vyvolalo veľké nepochopenie. A tak sa nakoniec ministerka zahraničia Anna-Lena Baerbocková vyslovila, že „by bolo dobré, keby sa kríž nebol odstránil“.
„Bolo to výlučne organizačné a nie politické opatrenie,“ ako povedala na tlačovej konferencii v piatok večer po zasadnutí v Münsteri. Sama sa o tom údajne dozvedela až na druhé ráno a vyhlásila:
„Aj keď sa historická sála radnice musela prebudovať na konferenčnú, tak kríž tam patril. Bolo by bývalo dobré, keby sa nebol odstránil.“
Hovorca ministerstva odôvodnil opatrenie dokonca protokolárne! Výslovne zdôraznil, že ministerka Baerbocková sa tým nezaoberala.
Kríž symbolizuje „toleranciu, ochotu šíriť pokoj a lásku k ľuďom“
Münsterská diecéza označila odstránenie kríža ako „nepochopiteľné opatrenie“, hovorila o „obmedzenom chápaní tolerancie“ a uviedla:
„Kríž symbolizuje – aj keď sa to vždy nedodržiava – toleranciu, ochotu šíriť pokoj a lásku k ľuďom, ale aj prekonávanie násilia a smrti. To zodpovedá cieľom ministrov zahraničia, ktorí sa zišli v Münsteri.“
Diecéza privítala voľbu Mierovej sály ako miesta stretnutia G7, aby sa tak nadviazalo na históriu, no uviedla:
„Tradície a s tým spojené symboly, ktoré sú výrazom hodnôt, postojov a náboženských presvedčení nemožno teda jednoducho ´zvesiť´!“
Primátor mesta Lewe vyslovil tiež poľutovanie nad rozhodnutím zvesiť kríž:
„Toto rozhodnutie sa nemalo urobiť a ľutujem to. Kríž patrí po stáročia do Mierovej sály a tým do histórie miesta pre kultúru a konferencie.“ …
Bolo to vôbec po prvý raz, čo kríž z historickej sály radnice odstránili! Nestalo sa tak ani pri návšteve veľkého imama Ahmada al-Tayyeba, najdôležitejšieho islamského vodcu, ani pri návšteve Dalajlámu!
Kritika aj zo strany moslimov!
Kritika odstránenia kríža prišla dokonca aj od predsedu Centrálnej rady moslimov v Nemecku Aimana Mazyeka:
„Spolu s Vestfálskym mierom uzatvoreným v r. 1648, ktorý bol čiastočne vyrokovaný v Münsteri, sa spája aj prístup ku kresťanstvu a predovšetkým k Cirkvi a osvietenstvu tej doby,“ napísal Mazyek na Twitteri!

Berlín:„ Ruky preč od mestského zámku!“

Berlín, 5.11.2022 (kath.net/Bündnis C/Pressemeldung) 028 919 – Nemecká ministerka pre kulty Claudia Rothová plánuje prekryť historický nápis na berlínskom mestskom zámku:
„V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení … ako meno Ježiša, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí.“
Štátna „Nadácia Humboldtforum v Berlínskom zámku“ už postavila pri kupole na strešnej terase tabuľu s textom:
„Všetky inštitúcie v Humboldtovom fóre sa výslovne dištancujú od nárokov jedinečnej platnosti a vládnutia kresťanstva, ktoré nápis vyjadruje.“
Aliancia „Kresťania za Nemecko“ preto vyzvala vládu, aby sa postavila za nemecké historické dedičstvo:
„Mestský zámok a Berlín ako hlavné mesto nie sú nijakým bojiskom ľavicových zelených a vládnej či kultúrnej protikresťanskej politiky. Kto s takými nákladmi dá znova vybudovať kráľovský zámok a súčasne chce vymazať jeho duchovno-historické pozadie, koná rovnako diktátorsky ako vláda NDR, ktorá v r. 1950 dala jeho originál vyhodiť do vzduchu! U pamätníkov nejde iba o zachovanie stavby, ale aj o historické diela s ich posolstvom. Odstránením duchovného vlastníctva sa súčasne povzbudzujú extrémisti, aby ničili kultúrne a umelecké poklady!
Nápis na kupole zámku je otvorený pre Boha a pre svet, nediskriminuje nikoho a nehlása nijaký Boží štát. Z biblického citátu sa neodvodzujú nijaké nároky kresťanstva na vládnutie, ale to, že každý človek sa bude pred Bohom zodpovedať, aj spolková vláda. Dosvedčuje súčasne slobodu od ľudskej vlády ako sa realizuje cenzúrou a zabúdaním na históriu! Princíp neutrality štátu znamená rovnoprávny prístup k svetonázorom a nie ich vymazávanie či privilegovanie neviery!“
Aliancia vyzvala vládu, aby plány ministerky Rothovej stopla a stála za duchovným, materiálnym aj nemateriálnym dedičstvom Nemecka.

Zjavenie Kráľa milosrdenstva 25.10.2022

nad studňou Maria Annuntiata na pozemku Domu Jeruzalem v Sievernichu

Manuela Stracková: Z neba sa blíži veľká zlatá guľa a dve menšie. Z veľkej vychádza Pražské Jezuliatko – Kráľ milosrdenstva – v plášti kráľovskej modrej farby s vyšitými zlatými ľaliami. Má zlatú korunu, kratšie hnedé kučeravé vlasy a modré oči. V pravej ruke má zlatý palcát a v ľavej Sväté písmo – Vulgatu. Dvaja anjeli z menších gúľ rozprestierajú plášť Božieho Dieťaťa nad nami ako stan. Kráľ milosrdenstva hovorí:

„V mene Otca a Syna – to som ja – a Ducha Svätého. Amen. Pozrite na farbu môjho plášťa a odevu. Svojou modlitbou ste priniesli požehnanie Nemecku a celému svetu. Vaša veľká modlitba v Berlíne priniesla bohaté požehnanie. Pozrite, otváram svoje Srdce.“

Z Ježišovho Srdca vychádzajú zlaté lúče. Jezuliatko hovorí:

„Nepovedal som, že moja najsvätejšia Matka sa za vás modlí pri tróne Večného Otca? Pre mňa je to radosť, keď si ctíte moju najsvätejšiu Matku. Tak prichádzam k vám no nie, aby som vás trestal. Prichádzam k vám s mojím zlatým palcátom, aby som vás volal k obráteniu, aby som vás napomenul! Spočíva na vás, milé duše, čo sa vo svete bude diať. Otec, Večný Otec, vám daroval slobodnú vôľu. Pred ňou sa moja najsvätejšia Matka skláňa.
Chcel by som vyzdobiť vaše duše. Majú sa stať mojou ľaliovou záhradou.
Ak budete mať ľútosť v srdci, ak budete konať pokánie a žiť so sviatosťami, budú vaše duše najkrajšími ľaliami v kráľovstve môjho Otca. Hľaďte na mňa, nehľaďte na svet! Nehľaďte na ten chaos!“

Neviditeľná ruka teraz otvára Vulgatu v ruke Kráľa milosrdenstva. Vidím Evanjelium sv. Matúša 15, 1 a 2. Z Vulgaty na nás vyžaruje nádherná žiara. Milostivé Dieťa hovorí:

„Modlite sa, aby svet dostal milosť! Nepoľavujte v modlitbe. Moja Cirkev ma bude nasledovať. Hľaďte – ona je na Golgote! No to vás nemá znepokojovať, pretože všetko musí byť vyčistené.“

Kráľ milosrdenstva na nás hľadí a hovorí: „Toto je čas milosti!“

Kráľ milosrdenstva si pritláča zlatý palcát na Srdce a ten sa stáva kropeničkou jeho prevzácnej krvi. Žehná nás a všetkých na celom svete, ktorí na neho myslia svojou prevzácnou krvou!

„V mene Otca a Syna – to som ja – a Ducha Svätého. Amen. Prichádzajte ku mne na miesto mojej milosti a ja vás občerstvím a poskytnem vám útechu. Vytrvajte v modlitbe! Hľaďte na mňa! Ja som váš Spasiteľ. Zostaňte mi verní, lebo niet iného prikázania ako to, ktoré vám dal Otec. Som s vami!“

Kráľ neba si ešte želá od nás modlitbu: O, Ježišu odpusť nám naše hriechy …“ a my sa ju modlíme.
Anjeli rozprestierajú nad nami ešte viac Kráľov plášť a spievajú: „Misericordias Domini in aetermum cantabo.“ (3x) …

Kráľ neba sa potom lúči a žehná nás. Tri gule miznú.

Prečítajte si: Evanjelium sv. Matúša kap. 15, 1 – 2.


MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *