Život Cirkvi vo svete 30/2020

Obsah

Pápež na prvé piatkové modlitby v Hagia Sofii nepozvaný

Vatikán: Nový dokument o evanjelizačnej úlohe farností

Vatikán: Vakcína na covid-19 musí byť pre všetkých

Stručne z LifeSiteNews

Efrém Sýrsky: Prečo sa laik nemá dotknúť Eucharistie rukami

Biskup Schneider: Uzmierujme Ježiša v Eucharistii

Exorcisti varujú Cirkev: Okultisti zneužijú blahorečenie lekára

Potraty prestali po požehnaní Najsvätejšou sviatosťou!

„Prečo taká vzbura proti samozrejmosti v Cirkvi?“

My sme Cirkev: „Nehorázny pokus Ríma!“

Spojené štáty: Čoskoro koniec vlády zákona a poriadku?

Viera naďalej dôležitá pre väčšinu svetovej populácie

Managua: Opitý vodič spustošil katedrálu

Populačný fond OSN za právo na potrat dievčat?

Arcibiskup Gadecki o „duchovnom múre“ v Európe

Francúzski biskupi kritizujú reformu bioetiky

„Úbohý pán prezident Macron, katedrála je Boží dom!”

Moslimovia nechcú správu Izraela na Chrámovej hore

Pápežstvo minulosti a budúcnosti

„Nikdy som nebol taký sklamaný Cirkvou ako teraz.“

Švajčiarsko: Aféra v Diecéze Lausanne, Ženeva a Freiburg

USA: „Komunistický pochod inštitúciami sa dokončuje“ „Správne chápanie omše si vyžaduje prijímanie do úst“

Theresa Habsburg: Prečo prijímať Eucharistiu iba do úst

Nantes: Založený požiar v katedrále – zatkli podozrivého

Čína: Zatkli biskupa podzemnej cirkvi

Biskup: Rok bez novokňazov by nebola katastrofa

USA: Púť k prvému čiernemu katolíckemu kňazovi

Vy, ktorí ste v pravom svetle, veď povedzte ostatným, aké obšťastňujúce je žiť v pravde! Povedzte aj kresťanom, milovaným stvoreniam, mojim deťom, aké obšťastňujúce je myslieť na to, že jestvuje Otec, ktorý všetko vidí, všetko vie, ktorý sa o všetko stará a je nekonečne dobrý, ktorý rád odpúšťa a len s ťažkým srdcom a zdráhaním trestá. Povedzte im, že v ich starostiach života, keď sa cítia opustení a bez zásluh, ich nenechám samých.

Falošná bázeň predo mnou je nespravodlivosťou, ktorú páchate voči SPRAVODLIVOSTI, a je ranou na najcitlivejšom mieste môjho Srdca, pretože v podstate na mňa zabúdate a znevažujete moju otcovskú lásku. … To čo ma u môjho izraelského ľudu najviac zarmútilo a čo ma pri pohľade na dnešné ľudstvo ešte stále zarmucuje, je práve nesprávne chápaná bázeň pred mnou. …

A vy, deti moje, ktoré žijete v temnotách, lebo ste stratili vieru, pozdvihnite oči a uvidíte jasné lúče svetla, ktoré vás ožiaria. Ja som slnko, ktoré osvecuje, hreje a nanovo rozohrieva. Hľaďte a spoznajte, že som váš Stvoriteľ, váš Otec váš jeden a jediný Boh. Len preto, že vás milujem, prichádzam, aby som sa nechal vami milovať, aby ste boli všetci zachránení. S touto výzvou mojej otcovskej lásky sa obraciam na všetkých ľudí sveta. Chcem, aby túto nekonečnú lásku spoznali, ona je stála a nemeniaca sa skutočnosť. Milujte, milujte, milujte vždy, ale aj učte všetkých milovať tohto Otca, aby som oddnes mohol všetkým ukázať Otca, ktorý vás miluje tou najvášnivejšou láskou.

A vy moje vrúcne milované deti, kňazi a rehoľníci, zaväzujem vás k tomu, aby ste ľudí oboznámili s touto otcovskou láskou, ktorú prechovávam k ľuďom a osobitne k vám. Je predsa vašou povinnosťou pracovať na tom, aby sa moja vôľa uskutočnila v ľuďoch a vo vás. A táto vôľa spočíva práve v tom, aby som bol poznaný, uctievaný a milovaný. …
Duše potrebujú určité Božie dotyky a čas súri. Nebojte sa, ja som váš Otec a budem vám pomáhať pri vašich námahách a vašej práci. Vždy vás budem podporovať a tým, že vašej službe a horlivej práci dám priniesť plody, dám vám zakúsiť pokoj a radosť v duši už tu na zemi. Toto je neoceniteľný dar, lebo duša, ktorá je v pokoji a radosti, požíva predchuť neba, kým na večnú odmenu ešte len čaká. …
Ak si niečo prajem, tak iba to, aby spravodliví preukázali väčšiu horlivosť. To veľmi uľahčí úprimné a trvalé obrátenie a návrat márnotratných synov do domu Otca – osobitne židov, schizmatikov, bludárov, slobodomurárov, úbohých neveriacich, tých, ktorí sa rúhajú Bohu, a členov tajných spolkov a siekt.
Nech celý svet vie, či chce alebo nie, že je len jeden Boh a Stvoriteľ.
Tento Boh, ktorý sa bude dvomi spôsobmi prihovárať ich nevedomosti, im je neznámym pretože nevedia, že ja som ich Otec!

Prijmite všetci moje otcovské a Božie požehnanie. Amen!
Udeľujem ho zvlášť celej Cirkvi a všetkému kléru. Amen!
Celkom osobitné požehnanie udeľujem Cirkvi
trpiacej na mieste očisťovania. Amen!

(Nebeský Otec Matke Eugénii Ravasiovej, ktorú páter Pio poslal do Ríma a pápež Pius XII. v nej videl Božie pôsobenie.)

* * * * * * *

Pápež na prvé piatkové modlitby v Hagia Sofii nepozvaný

Rím, 22.7.2020 (KAP) 026 561 – Na prvé piatkové modlitby v Hagia Sofii pápež napriek správam v médiách pozvaný nie je. „O takej pozvánke nie sú nijaké informácie z Ankary,“ vyhlásilo turecké veľvyslanectvo pri Svätom stolci v stredu v Ríme. „Nie je tu nijaká oficiálna pozvánka,“ povedala hovorkyňa veľvyslanectva. K otázke, či je vo všeobecnosti žiadúca prítomnosť zástupcov nemoslimských náboženstiev sa veľvyslanectvo vyjadriť nechcelo.
Hovorca tureckého prezidenta, Ibrahim Kalin, minulý piatok pre CNN povedal, že všetci ľudia nezávisle od vierovyznania sú v Hagia Sofii vítaní, „vrátane pápeža“. Iné médiá to prezentovali ako pozvánku prezidenta Erdogana Františkovi.
V reakcii na premenu raného chrámu byzantskej ríše, ktorý sa už v r. 1453 stal mešitou a od r. 1934 bol múzeom, pápež povedal, že je tým veľmi zarmútený“. Hovorca prezidenta Erdogana Kalin sa k tomu vyjadril:

„František nemusí byť zarmútený – Hagia Sofia sa stane z prostej pamiatky znova domom modlitby, v ktorom sa vzýva Božie meno. Budova sa nepremení z kostola na mešitu, ale z múzea na mešitu a zachová si charakter kultúrnej pamiatky. Aj byzantské mozaiky s obrazmi ľudí, ktoré sú v islame zakázané, budú zachované a chránené. Patria k nášmu kultúrnemu dedičstvu. No robíme opatrenia, aby počas moslimských modlitieb boli zakryté. Všetci – veriaci, neveriaci, moslimovia, kresťania, budhisti, budú môcť Hagia Sofiu aj v budúcnosti navštíviť – vrátane pápeža, ktorý povedal, že je z toho zarmútený. Príďte a navštívte Hagia Sofiu ako mešitu.“

Podľa správ médií je na prvé modlitby v piatok s prezidentom Erdoganom pozvaných 2000 veriacich. V utorok postavili v budove tribúny na televízne prenosy. Turecká polícia posilnila bezpečnostné opatrenia v okolí a postavila zábrany.

Vatikán: Nový dokument o evanjelizačnej úlohe farností

Vatikán, 18.7.2020 (RV) 026 560 – Vatikánska Kongregácia pre klerikov predstavila v pondelok 20. júla nové pokyny pre farské spoločenstvá s názvom: „Pastoračná konverzia farského spoločenstva v prospech evanjelizačného poslania Cirkvi“. Dokument pripomína, že „v Cirkvi je miesto pre všetkých a každý v nej môže nájsť svoje miesto“ ako v jednej Božej rodine, podľa svojho osobného povolania.
Inštrukciu „Pastoračná konverzia“ schválil Svätý Otec František 27. júna. Kongregácia pre klerikov ju vydala na slávnosť sv. Petra a Pavla. Dokument s 11 kapitolami v rozsahu takmer 40 strán sa zaoberá témou pastoračnej starostlivosti o farské spoločenstvá a účasti na farskom živote, ako aj rôznymi klerickými a laickými službami v duchu väčšej spoluzodpovednosti všetkých pokrstených. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-07/kongregacia-pre-klerikov-vydala-dokument-o-evanjelizacnej-ulohe.html

Vatikán: Vakcína na covid-19 musí byť pre všetkých

Pápežská akadémia pre život vydala úvahu nad etickým poučením z pandémie. Žiada vyvinutie vakcíny, ku ktorej budú mať prístup všetci bez výnimky.

Vatikán, 23.7.2020 (KAP, RV) 026 559 – Prístup k solídnej zdravotnej starostlivosti a dôležitým liekom ako univerzálne ľudské právo sa musí podľa nového vatikánskeho dokumentu efektívnejšie realizovať. To platí zvlášť pre možnú vakcínu proti covidu-19.

„Humana communitas v ére pandémie. Nadčasové úvahy o prerode života“ – to je názov nového dokumentu z dielne Pápežskej akadémie pre život. Reflexia sa sústreďuje na tri kľúčové princípy: rozvíjanie etiky rizika, uskutočňovanie medzinárodnej spolupráce, a podporovanie zodpovednej solidárnosti.
Dokument v rozsahu 9 strán vydaný 22. júla vo Vatikáne nadväzuje na nótu Pápežskej akadémie pre život z 30. marca Pandémia a univerzálne bratstvo a pozýva ešte hlbšie sa zamyslieť nad skúsenosťou neútešného stavu vyvolaného covidom-19, čiže nad skúsenosťou globálnej krízy (pan-demia):
„Je možné urobiť uvážlivý ´krok vzad´, ktorý nebude znamenať nečinnosť, ale myslenie, ktoré sa môže pretransformovať do vďaky za darovaný život, ako určitý prechod k znovuzrodeniu života?“
„Covid-19 je najnovším prejavom globalizácie,“ konštatuje sa v úvode s poukázaním na nový aspekt globalizácie, ktorý spojil všetkých v zdieľaní spoločnej skúsenosti kontingentnosti (cum-tangere), v zmysle pominuteľnosti, zraniteľnosti, ktorej sú všetci rovnako vystavení.

Viac na RV:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-07/papezska-akademia-pre-zivot-humana-communitas-etika-pandemia.html

* * * * * * *

Stručne z LifeSiteNews

Katolícka univerzita zamestnala homosexuálneho politika

Pete Buttigieg bude v akademickom roku 2020/21 pôsobiť na University of Notre Dame v Indiane. Osobný život a politické názory tohto prvého s mužom „ženatého“ starostu mesta South Bend a demokrata sú nezlučiteľné s náukou Cirkvi, upozorňujú kritici. South Bend, 22.7.2020

USA: Farnosť v Minneapolise rozdáva Eucharistiu v plastových vreckách so sebou!!!

Farníci majú konzumovať Eucharistiu v autách … !!! USA, 20.7.2020

Biely dom: Trump bude stíhať ‘svätokrádežné akty’ vandalizmu katolíckych kostolov a sôch

Biely dom: „Prezident Trump bude sledovať dodržiavanie zákona a poriadku v amerických obciach. Zločinci páchajúci svätokrádežné akty budú stíhaní v plnom rozsahu zákona.“ USA, 20.7.2020

Kanada: Opité ženy posprejovali sochu Najsvätejšieho Ježišovho srdca v Calgary, v Alberte Kanada, 17.7.2020

Interaktívna mapa rastúcich útokov na katolícke kostoly

Nový projekt zaznamenáva už vyše 50 takýchto útokov na katolícke kostoly a sochy v USA a Kanade USA, 21.7.2020

 

Katolícky kostol v Connecticute znesvätili anarchistickými a satanskými symbolmi

Arcidiecéza Hartford pripisuje vandalizmus v New Havene „očividnému trendu znesväcovania katolíckych kostolov v krajine. USA, 17.7.2020

Katolícky kňaz – pro-LGBT – odsúdil kritiku „genderovej ideológie’ ako nevedeckú!

Pri obrane idey, že muži môžu byť ženami a naopak, páter Daniel Horan odsúdil oponentov „nekritického napomáhania pseudovedy z 13. storočia a antických filozofických teórií“! Chicago, 17.7.2020

Čína odstraňuje kresťanské symboly aj z domov obyvateľov ako podmienku vládnej podpory!

Aby mohli dostať sociálne benefity, musia občania v čínskych mestách odstrániť náboženské symboly a nahradiť ich obrazmi vodcov komunistickej strany! Peking, 21.7.2020

Čína: Komunistická vláda sleduje súkromné pobožnosti kresťanov u nich doma pomocou americkej technológie pomocou smartphonov Washington, 16.7.2020
026 558

* * * * * * *

Učiteľ Cirkvi sv. Efrém Sýrsky:
Prečo sa laik nikdy nemá dotknúť Eucharistie rukami

Dr. Joseph Shaw, Dr. filozofie a teológie z Oxfordu – krátené

Londýn, 22.7.2020 (LifeSiteNews) 026 557 – Učiteľ Cirkvi Sv. Efrém Sýrsky porovnáva Najsvätejšiu sviatosť s horiacim uhlíkom, ktorý sa dotkol perí proroka Izaiáša a očistil ho. Je to najstarší záznam týkajúci sa spôsobu svätého prijímania. Svätec zomrel v r. 373.

Sv. Efrém načrtol paralelu medzi prijímaním Eucharistie aj víziou proroka Izaiáša v chráme (Iz 6,6-7), kde jeden zo serafínov priletel a dotkol perí proroka horiacim uhlíkom, ktorý vzal kliešťami z oltára. V spise sv. Efraima Kristus hovorí:
„Izaiáš videl mňa, ako ma ty teraz vidíš, ako vystieram pravú ruku a podávam živý Chlieb do tvojich úst (Sermones in Hebdomeda Sancta 4, 5).
Paralela s horiacim uhlíkom je veľmi zaujímavá. Izaiáš uznal svoju hriešnosť a povedal, že je „mužom s nečistými perami“. Horiaci uhlík symbolizuje vnútorné očistenie, ktoré je potrebnou prípravou na hlásanie Božieho posolstva ľuďom. Je to veľmi vhodná paralela. Najsvätejšia sviatosť má očisťovaciu moc, ale táto moc je taká veľká, ako horúci uhlík a my laici, by sme sa jej nikdy nemali dotýkať rukami. To je niečo, čo Kristus by mal robiť sám vo svojom kňazovi.

Niet dôkazu, že prijímanie na ruku je staršou praxou. Čo vidíme, je proces diskusie a vývoj na Východe aj Západe, ktorý sa stal univerzálnym. Na Západe je kľúčovým dátumom rok 878, keď Koncil v Rouene nariadil, čo bolo dominantnou praxou – prijímanie na jazyk. Diskusia a vývoj sa niesli v nesmiernej úcte voči Najsvätejšej Oltárnej sviatosti a to je prijímanie na kolenách a na jazyk, čo všetci prijali ako najlepší spôsob svätého prijímania čo najdôstojnejšie a s veľkou úctou.

Biskup Schneider: Uzmierujme Ježiša v Eucharistii

Biskup Schneider: „Za súčasnej pandémie sa hrozné znesväcovania Najsvätejšej Sviatosti ešte viac množia. Utešujme skrytého Ježiša!

Kazachstan, 21.7.2020 (The Remnant) – 026 556

Nikdy v histórii Cirkvi nebolo obdobie, kedy by sa Sviatosť Eucharistie zneuctievala a urážala do takej znepokojujúcej a závažnej miery ako za ostatných 50 rokov najmä od povolenia svätého prijímania na ruku v r. 1969 Vatikánom. Toto znesväcovanie sa ešte zhoršilo tým, že v mnohých krajinách ľudia už roky nepristupujú ku spovedi, hoci pravidelne chodia na prijímanie. Závažnosť znesväcovania Eucharistie sa javí aj v pripúšťaní k prijímaniu ľudí, ktorí žijú v cudzoložstve po rozvode. Niekde je to dokonca legalizované špecifickými normami schválenými pápežom ako v regióne Buenos Aires. K tomu sa pridáva zneužívanie pripúšťaním protestantských partnerov katolíkov k prijímaniu v Nemecku. …
Niektorí hovoria: Boh je urážaný zneužívaním Eucharistie, ale Pán osobne netrpí. To je teologicky a duchovne príliš úzky pohľad. Hoci je Kristus oslávený a netrpí ľudským spôsobom, je zraňovaný v Najsvätejšom Srdci zneužívaním a urážkami jeho Božieho majestátu a nezmernosti jeho lásky v Najsvätejšej sviatosti. Náš Pán vyjadril svätcom tento svoj žiaľ a smútok zo svätokrádeží a urážok, ktorými ho ľudia zraňujú. Boli to napríklad jeho slová k sv. Margaréte Márii Alacoque, ako uvádza pápež Pius XI. v encyklike Miserentissimus Redemptor (12). …
Páter Michel de la Sainte Trinité podal hlboký teologický výklad utrpenia a zármutku Boha pre urážky hriešnikov:
„Toto utrpenie a zármutok nebeského Otca alebo Ježiša od jeho nanebovstúpenia treba chápať analogicky. Oni netrpia pasívne ako my, ale naopak so slobodnou vôľou ako najvyššieho výrazu ich milosrdenstva voči hriešnikom vyzývaných k obráteniu. Sú iba manifestáciou Božej lásky voči hriešnikom, lásky, ktorá je suverénne slobodná a nezaslúžená a ktorá nie je nezvratná.“ (Celá pravda o Fatime, I, str. 1311-1312)
Tento analogický duchovný význam utrpenia Ježiša v Eucharistii potvrdzujú slová anjela pri zjavení deťom vo Fatime v r. 1916 – najmä príklad života sv. Františka Marto. Deti mali robiť pokánie za urážky Ježiša v Eucharistii a utešovať ho, ako čítame v pamätiach sr. Lucie. … (Fatima v Luciiných slovách. Pamäte sr. Lucie, Fatima 2007, str. 172) …
Čo urobilo najhlbší dojem na Františka a čo ho priam uchvátilo, bol Boh, Najsvätejšia Trojica vnímaná v tom svetle, ktoré prenikalo najhlbšie vnútro duše: „Boli sme v ohni, v tom svetle, ktoré je Boh a predsa sme nezhoreli! Čo je Boh?… Nedokázali sme to vysloviť slovami. Je to niečo, čo by sme nikdy nevedeli vyjadriť! Ale aký žiaľ, že je taký smutný! Keby sme ho len dokázali utešiť!“ (Pamäte sr. Lucie str. 147) …
Lucia: „František, čo by si robil radšej – utešoval nášho Boha, alebo obracal hriešnikov, aby už nešli duše do pekla?“
František: „Radšej by som utešoval nášho Pána. Nevšimla si si, aká smutná bola Panna Mária, keď povedala, že ľudia už nesmú urážať nášho Pána Boha, pretože je už veľmi urážaný? Radšej by som utešoval nášho Pána a potom obracal hriešnikov, aby ho už neurážali“ (str. 156).
Teda František dal prednosť utešovaniu Ježiša skrytého v Eucharistii a povedal: „Keď prídeš zo školy, zostaň chvíľu pred skrytým Ježišom a potom príď domov.“ … „Ja trpím, aby som utešoval nášho Pána.“ A utešoval aj Pannu Máriu. …
Ježiš pokračuje tajomným spôsobom v utrpení v Getsemanskej záhrade počas vekov v tajomstve svojej Cirkvi a v Eucharistickom tajomstve – tajomstve jeho nesmiernej lásky.
Blaise Pascal povedal: „Ježiš bude v agónii do konca sveta. Počas toho obdobia nesmieme spať (Pensées, 553).
A kardinál Karol Wojtyła nám zanechal hlbokú úvahu o Kristovom utrpení v Getsemanskej záhrade, ktoré v istom zmysle pokračuje v živote Cirkvi. Hovoril aj o povinnosti Cirkvi utešovať Krista.
„A teraz sa Cirkev snaží znovu oživiť tú hodinu v záhrade, ktorú Peter, Jakub a Ján stratili, aby nahradila Pánovi utrpenie jeho duše. Stalo sa to potrebou mnohých duší … Pán Ježiš nám dovoľuje stretávať sa sním v tú hodinu a pozýva nás modliť sa s ním s modlitbou jeho Srdca. Pre skúšky, ktoré človek a Cirkev musia prekonávať, je tu neustála potreba podieľať sa na modlitbe Krista nášho Pána. (Znamenie odporu kap. 17 – Modlitba v Getsemanskej záhrade) …
Jeden z najväčších apoštolov Eucharistie modernej doby, sv. Peter Julian Eymard, nám zanechal hlboké úvahy o obetavej láske Krista v Eucharistii:
„Založením svojej sviatosti Ježiš zvečnil obety svojho utrpenia. … Poznal všetkých nových judášov. Počítal ich medzi svojich, medzi svoje milované deti. Ale nič z toho všetkého ho nemohlo zastaviť. Chcel, aby jeho láska zašla ďalej ako nevďačnosť a zloba človeka, chcel prežiť svätokrádežné zlo človeka. Vopred poznal vlažnosť svojich nasledovníkov. Poznal aj moju, vedel, aké malé plody si odnesieme zo svätého prijímania. Ale on chcel milovať aj tak, milovať viac ako on bol milovaný, viac ako mu človek dokáže vrátiť. …“
„Je vo svätostánku ako v hrobke. Vidí všetko a počuje všetko. A všetkému sa podrobuje akoby bol mŕtvy. Jeho láska zahaľuje závojom jeho moc, jeho slávu, jeho ruky, jeho nohy, jeho krásnu tvár a jeho sväté pery – zakryla všetko. Nechala mu iba jeho Srdce, aby nás milovalo a jeho stav obete, aby sa prihováral za nás“ (The Real Presence, 29. The Most Blessed Sacrament is not Loved!, III).
A sv. Eymard naliehavo vyzýva k uzmiereniu Najsvätejšieho Srdca a k náprave hriechov. …
Ježiš už nemôže trpieť, to je pravda. Ale človek stále môže byť vinným voči nemu z obrovskej nevďačnosti. Kresťanov vidíme opovrhovať Eucharistiou a zneucťovať jeho Srdce, ktoré ich tak miluje. Tým využívajú závoj, ktorý ho zakrýva. … Skúšajú jeho trpezlivosť, chovajú sa svätokrádežne k Eucharistii … Znovu ho križujú vo svojich hriešnych dušiach. Odvažujú sa prijímať ho, jeho živé Srdce do špinavých duší. Odvažujú sa vystaviť ho diablovi, ktorý je ich pánom!
Nikdy ani v dňoch jeho umučenia nezažil Ježiš toľko pokorovania ako vo svojej Sviatosti! Zem je pre neho Kalváriou verejnej potupy. V agónii hľadal utešiteľa – na kríži. … Dnes, viac ako inokedy musíme konať uzmierenie Ježišovho Srdca. …
V poslednej encyklike Ecclesia de Eucharistia, nám Ján Pavol II. zanechal úžasné úvahy o mimoriadnej svätosti eucharistického tajomstva a povinnosti veriacich správať sa k nemu s nesmiernou úctou a vrelou láskou.
„Nemôže byť nebezpečie preháňania našej starosti o toto tajomstvo, lebo v tejto Sviatosti je celé tajomstvo spásy,“ uvádza sv. Tomáš Akvinský (Summa Theologiae, III, q. 83, a. 4c). (n. 61)

Bolo by pastoračne naliehavé a duchovne plodné ustanoviť v diecézach sveta „Deň nápravy za zločiny voči Eucharistii“. Mohla by to byť oktáva Slávnosti Božieho Tela. Duch Svätý dá špeciálne milosti pre obnovu Cirkvi v našich dňoch, ak a len ak, sa budeme klaňať Kristovmu Telu so všetkou úctou povinnou Bohu, ak ho budeme milovať, starostlivo s ním zaobchádzať a brániť ho ako to Najsvätejšie zo svätého. …

Exorcisti varujú Cirkev: Okultisti zneužijú blahorečenie lekára

Rím, 21.7.2020 (LifeSiteNews) 026 555 – Medzinárodné združenie exorcistov žiada Cirkev, aby odsúdila pohanské zneužívanie venezuelského lekára, ktorého blahorečenie pápež František nedávno schválil.
„Bolo by veľmi vhodné pre juhoamerickú cirkev, aby sa pripravila na významnú udalosť blahorečenia Josého Gregoria Hernandeza veľkou očistou obrazu jeho osoby, ktorú zneužívajú okultisti a odmaskovala ich lži. Iba tak bude blahorečenie chvíľou milosti pre Cirkev a nie ďalším úskalím a zmätením pre prostých ľudí.“ uvádza združenie exorcistov.

Dr. José Gregorio Hernandez (1864 – 1919) bol lekár vo Venezuele oslavovaný pre jeho láskavosť k chudobným. Po smrti pripísali jeho príhovoru veľa zázrakov. Za „ctihodného služobníka“ bol vyhlásený v r. 1985 a pápež František schválil jeho blahorečenie v júni.

Združenie exorcistov však varuje, že Dr. José Gregorio Hernandez bol zneužitý na pohanský kult známy ako santeria a uvádza:
„Je to to forma bosoráctva rozšírená v Južnej Amerike, ktorá si vyžaduje zvieracie obete a v extrémnych prípadoch dokonca mrzačenie ľudí a rituálne ´obety´.

„Dr. José Gregorio Hernandez tak dostáva úlohu praktika santerie a hlavy tzv. ´medicínskej rady´ tejto miestnej náboženskej hierarchie. To spôsobilo vážne zmätenie okolo jeho osoby a spôsobí ho ešte viac, ak sa toto zneužitie nevyjasní.“
Exorcisti vysvetľujú, že santeria uznáva 21 „rád“ duchov a jej praktici vyvolávajú duchov „medicínskej rady“ vrátane ctihodného Josého Gregoria Hernandeza v nádeji, že tak dokážu liečiť ľudí. Pri rituáli má chorý priniesť so sebou fotografiu Hernadeza. Tú spolu s inými vecami ako fľaškami vody a alkoholu na rituáli „zasvätia“ a chorý musí doma postaviť oltár Hernandezovi. Tam má dať jeho obrázok a iné veci. Ideou je, že ctihodný doktor „operuje“ chorého, keď spí.
Exorcisti však dôsledne varujú, že to nie je duchovne neškodné:
„Chorá osoba si myslí, že lekár, reálna historická osoba, naozaj zasahuje, pôsobí zázraky s Božím dovolením. V skutočnosti však duchovia ´rady´ spôsobili falošné uzdravenie a žiadali šamana, médium, či čarodejníka, aby im za to dal pacientovu dušu bez toho, že by to ten vedel. Presnejšie, šaman obetuje a zasväcuje nielen spomínané veci, ale aj osobu chorého A to sa robí bez vedomia samotného chorého.“
Exorcisti sú presvedčení, že používanie obrázku Dr. Hernandeza je relatívne neskorý príklad pôsobenia vyznávačov santorie, ktorí maskujú pohanské rituály katolíckymi svätcami. To je prax, ktorú začali africkí otroci, keď prvých priviezli do oboch Amerík.
Združenie uverejnilo niekoľko obrázkov ako sa zneužíva náš Pán Ježiš Kristus, jeho Matka, sv. Jozef a iní svätci. Jeden symbol, ktorý ukazuje, že to nie sú kresťanské obrady:

„Ľudom sa hovorí, že toto je Kristova ruka – v skutočnosti je to ruka ‘piatich síl’ alebo ‘piatich duchov’ santorie. Pred obrázkom sa prednášajú formule na získanie hojnosti požehnaní a ochranu pred každou mágiou.“
Exorcisti poskytli aj fotografie sošiek Dr. Hernandeza spolu s inými obrázkami vrátane do pol tela nahej ženy ponúkajúcej obetu ovocia.
„Používaním týchto obrázkov šamani, médiá a čarodejníci klamú ľudí, že robia bielu mágiu, aby sprostredkovali spojenie svätých s ľuďmi, čo potrebujú pomoc. Dobre však vieme, že mágia je absolútne proti kresťanskej viere a že dobrá mágia neexistuje.“ Exorcisti upozorňujú:
„Mnohí kresťania sa dajú oklamať a zúčastňujú sa rituálov a uveria príbehu o rehoľníčke, ktorej matka praktizovala venezuelskú formu santerie. Sestra bola chorá a matka ju vzala do „lekárne“, aby ju uzdravil muž, ktorý tvrdil, že je ´brat mediátor´ medzi ctihodným Hernandezom a chorými. Nielen že sa neuzdravila, ale veľmi sa poškodilo ešte aj jej psychické aj duchovné zdravie a doteraz veľmi trpí. Teda aj katolícka rehoľníčka bola takto oklamaná.“

Exorcisti preto varujú, že šamani a čarodejníci využijú blahorečenie Dr. Hernandeza na ďalšie zmätenie katolíkov, najmä tých „negramotných“ vo viere. Žiadajú, aby cirkev v Južnej Amerike využila príležitosť na odsúdenie pohanského zneužívania jeho mena a obrazov.

Medzinárodné združenie exorcistov je známe najmä pre svojho zakladateľa pátra Gabriele Amortha (1925 – 2016) z Rímskej diecézy. Organizáciu Vatikán schválil v r. 2014.

Problém praktizovania pohanstva zneužívaním katolíckej viery v Južnej Amerike sa objavil aj v Ríme v októbri počas Synody biskupov o Amazónii. Vtedy sa použilo niekoľko sošiek domorodcov znázorňujúcich „matku Zem“ alebo „pachamamu“ pri obradoch vo Vatikáne a vystavili ich aj v katolíckom kostole. Odtiaľ ich vtedy mladý rakúsky katolík hodil do rieky Tiber.

Potraty prestali po požehnaní Najsvätejšou sviatosťou!

Páter Michael: „Každá tehotná žena je pripomienkou satanovi, že prehral, lebo mu pripomína Preblahoslavenú Božiu Matku.“
Ochranca života: „Potrat je najväčšou zbraňou hromadného ničenia. Je to hlavná príčina smrti na tejto planéte.“

Bellevue, Nebraska, USA, 22.7.2020, (LifeSiteNews) 026 554 – Ochrancovia života združenia LIFE Runners – Bežci za život – v americkej Nebraske sa zišli na sviatok Karmelskej Panny Márie vo štvrtok večer 16. júla na modlitbovú vigíliu na parkovisku pred potratovým centrom. Konala sa aj adorácia Oltárnej sviatosti.
Páter Michael Voithofer, zakladateľ a vedúci iniciatívy Ablaze (Plameň), požehnal potratové centrum Oltárnou sviatosťou a pomodlil sa modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi pápeža Leva XXIII., ako aj litánie ku všetkým svätým. Po tomto úkone sa už nijaké ženy neprišli objednávať na potraty v piatok, ani v sobotu! Centrum vykonáva potraty len od štvrtka do soboty. Také niečo sa nestalo už tri roky, odkedy tam aktivisti chodia na modlitby. „Nech je chvála Bohu!“ ako sa vyjadrili. Teraz čakajú, či to vytrvá aj naďalej.
Vigília na sviatok Karmelskej Panny Márie pri Carhartovom potratovom centre známom ako „Zdravotná klinika v Bellevue“ bola večerom modlitby, spevov a adorácie, ktorého sa zúčastnilo asi 75 ľudí.

Dr. Patrick Castle zakladateľ združenia „Bežci za život“ sa vyjadril, že ich cieľom je úplne ukončiť potraty. Povedal, že jedna z troch žien v Amerike už mala potrat a jedno z piatich počatí v Amerike sa končí potratom a zdôraznil:
„Potrat berie viac životov ako všetky vojny a boje v histórii našej krajiny. Boj za ukončenie potratov je duchovný boj! My sme tu viedli svätý boj, aby sme zavrátili to diabolské, aby sme vybojovali tento priestor v Pánovom mene. Dúfam, že zachováme aj pamiatku nenarodených zavraždených v tomto centre.“
„Potrat je najväčšou zbraňou hromadného ničenia. Je to hlavná príčina smrti na tejto planéte. Najsvätejšia Eucharistia je najmocnejšou duchovnou zbraňou a použili sme ju aj pri tomto boji 16. júla. Zem je tu teraz požehnaná. Matky, ktoré pôjdu do centra, budú kráčať po požehnanej zemi v dobe svojej krízy.“

Bolo to po prvý raz, že sa nad centrom urobilo znamenie kríža Najsvätejšou sviatosťou. Len minulý mesiac sa pred potratovým centrom slávila aj svätá omša.

Páter Michael tiež potvrdil, že boj za ukončenie potratu je duchovný boj:
„Vzdávanie chvály Bohu je skutočne zbraňou, ktorú môžeme používať na odvrátenie zla. Náš boj nie je zameraný proti ľuďom, ale proti démonom. To diabol si vyžaduje obetovanie týchto detičiek. Ponúkať modlitbu Bohu aj spevom je ako zásah svetlom, ktorý démoni neznesú.“
„Znamením kríža Oltárnou sviatosťou nad potratovým centrom som bojoval proti diablom a duchom, ktorí sú za zlom potratu. To, čo drží potratový priemysel je démonická bašta, ktorá sa usiluje zničiť ľudský život. Každá tehotná žena je pripomienkou satanovi, že prehral, pretože každá tehotná matka pripomína satanovi Preblahoslavenú Božiu Matku.“

Vieme, že pre matkám často stačí, že sa tam modlíme a tak už nevojdú do centra sa objednať,“ povedal Castle.
Modlitbová vigília, ktorú organizujú „LIFE Runners“ – Bežci života – sa koná na všetkých pobrežiach USA od 4. júla. Štyri skupiny dokonca putujú alebo bežia 5359 míľ po etapách s tričkami s nápisom „Remeber the Unborn“ – Pamätaj na nenarodených. Stretnú sa potom v Kansas City 9. augusta na svätej omši, ktorú bude celebrovať arcibiskup Naumann.
„LIFE Runners“ majú do 15 000 členov v 2553 mestách v 39 národoch sveta,“ povedal vedúci združenia Castle a zdôraznil:
„Je dôležité mať spomínané tričká. Až 78 % žien po potrate sa vyslovilo, že keby mali čo len jednu osobu, ktorá by ich povzbudila zvoliť si život, neboli by išli na potrat svojho dieťaťa!“

„Prečo taká vzbura proti samozrejmosti v Cirkvi?“

Petra Lorleberg

Bonn-Regensburg-Vatikán , 22.7.2020 (kath.net/pl) 026 553 – „Prečo taká vzbura proti samozrejmosti v Katolíckej cirkvi?“ pýta sa generálny vikár bavorskej Regensburskej diecézy Michael Fuchs a naráža na článok redaktora Felixa Neumanna na stránke katholisch.de s názvom:
„Iba farár má riadiť farnosť! Rím zabetónoval klerikalizmus. Komentár k novej vatikánskej inštrukcii.“
Felix Neumann je redaktor „oficiálne neoficiálneho“ spravodajského portálu Biskupskej konferencie Nemecka. Tá ho podporuje ročne až 2 miliónmi eur! Okrem toho je Neumann v predsedníctve „Spoločnosti katolíckych publicistov“ (GKP). Vikár Michael Fuchs ďalej uvádza:

„Tu sa v priebehu rokov niečo od všeobecnej Cirkvi vzdialilo najprv v každodennej praxi a potom postupne aj pri hlásaní viery a v pastoračných štruktúrach. Potom sa ignoruje list pápeža, začne sa so „synodálnou cestou“ bez potrebných ťažísk evanjelizácie a ekológie, všetko sviatostné sa stavia do podozrenia „uchvátenia moci“, v jednej diecéze stroskotá radikálna reforma a následne sa divia, že Rím teraz vidí ‚pastoračné obrátenie‘ a staré osvedčené katolícke štruktúry nie ako protirečenie, ale ako potrebnú misionársku obrodu zvnútra aj zvonka. Teraz treba naliehavo obrátenie a treba sa spamätať. Inak sa odlomí niečo, čo sa už nebezpečne skĺzlo na okraj.“

Neumann v štipľavo-sklamanom komentári k pastoračnej inštrukcii z Ríma použil pozoruhodné formulácie:
„Kongregácia pre klérus zapaľuje mnohé pastoračné hmlové svetlá v novej inštrukcii k pastoračnému obráteniu farností v službe misionárskeho poslania Cirkvi“ predtým, než vylúči každý pokus participačného vedenia farnosti aj laikmi. Dobová diagnóza inštrukcie pôsobí priam kuriózne, keď sa napríklad napomína, aby sa viedol farský život s duchovnou dynamikou spočívajúcou v evanjelizácii. Táto kongregácii štrukturálne predsa len napadne, ale iba na vyznačenie čo možno najostrejšej línie medzi vedúcim úradom kňaza a svetskou zodpovednosťou laikov. Maximálne konzervatívny výklad cirkevného práva pôsobí priam komicky,“ tvrdí Neumann a pokračuje:
„Odôvodnenie úzkeho výkladu existujúcich noriem údajnou starosťou o misionársku Cirkev je fraška … Prečo sa má zabetónovať prehnané klerikálne povýšenia kňaza ako jediného zodpovedného vo všetkých veciach, zostáva tajomstvom autorov inštrukcie.“

Čo sa týka evanjelizácie a kresťanskej viery – o to Neumannovi iste nejde. Slová ako „Ježiš, Kristus, Boh a viera“ treba v jeho komentári hľadať lupou … Poukazuje zvlášť na to, že „dokonca ani skromnejšie možnosti ako že sa farár vzdá predsedníctva v rade nadácie v prospech laika sa kongregácii nepáčia, farár má byť skôr „zodpovedný správca farského majetku“.
Tu si znova pripomenieme ideologický zákopový boj v našej cirkvi, ktorý veľmi oceňuje samovoľné čerpanie zdrojov cirkevných daní ak je predsedom nadácie laik.
Neumann kritizuje aj údajnú „rímsku vzťahovačnosť na seba“, lebo Rím už zmenené farské štruktúry v nemeckých diecézach blahovoľne nepreskúmal a nevzal na vedomie. No kto prstom ukazuje na iných, tomu zostanú štyri prsty, ktoré ukazujú na neho. Stopy nejakého poučenia z inštrukcie v jeho komentári nenájdeme.
Komentár Neumanna sa však zdá byť iba špičkou ľadovca. Inštrukcia prišla v pondelok, Vatikánu sa podarilo, že predtým neunikli vlny fám o nej na verejnosť. Všetci boli inštrukciou prekvapení. Biskupská konferencia ju uverejnila na webovej stránke, no už dva dni sa o nej zahaľuje do mlčania. Na sociálnych sieťach boli iba vety ako: „BKN inštrukciu podrobne preskúma.“

My sme Cirkev: „Nehorázny pokus Ríma!“

Už dosť prestarnuté nemecké samozvané tzv. hnutie cirkevného ľudu „My sme Cirkev“ reaguje na vatikánske odmietnutie nemeckého úsilia so zdesením

Rím-Mníchov, 22.7.2020 (kath.net) 026 552 – Kath.net dokumentuje „reálnu satiru“ – ups, pardón – „tlačové vyhlásenie“ – hnutia Wir sind Kirche – (My sme Cirkev) kvôli jeho nechcenej humoristickej hodnote v plnom rozsahu:

Cirkevné hnutie ľudu „Wir sind Kirche“ vidí inštrukciu „Pastoračná konverzia farského spoločenstva v prospech evanjelizačného poslania Cirkvi“ vatikánskej Kongregácie pre klérus ako nehorázny pokus Ríma urobiť Cirkev znova predkoncilovou a zabrzdiť naliehavo potrebné pastoračné reformy. Čo Rím môže považovať za evanjelizáciu a zabezpečenie farských štruktúr, to povedie k ďalšej erózii života Cirkvi a to nielen v Nemecku, ako sa obávame.
Celkom nečakaná inštrukcia prichádza zrejme úmyselne v čase, keď sa v Nemecku a na svete hľadajú nové cesty pre budúcnosť Cirkvi. Pokračuje v kurze inštrukcie pre laikov z r. 1997, ktorý vylučuje laikov z mnohých služieb, ako je kázeň pri slávení Eucharistie. Touto inštrukciou sa najmä ženy vylučujú zo všetkých vedúcich postov a ordinovaných úradov.
Táto inštrukcia sa javí ako posledný výkrik umierajúcej náboženskej diktatúry. Kladie sa tu zásadná otázka oprávnenosti existencie Kongregácie pre klérus, ktorá trestuhodným spôsobom sa pokúša udržať klerikalizáciu – teda Cirkev dvoch kategórií – ktorú pápež František stále znova kritizuje.
„Wir sind Kirche“ apeluje preto na farnosti a cirkevné grémiá, ale aj na biskupov a členov „synodálnej cesty“, aby si už nenechali malicherne a diskriminujúco predpisovať, ako majú utvárať svoj život ako veriaci.

Spojené štáty: Čoskoro koniec vlády zákona a poriadku?

Vlna pálenia a znesväcovania kostolov hrozí ukončiť vládu zákona a poriadku v USA. Američania, najmä kresťania, robia obrovskú chybu, keď strkajú hlavu do piesku a myslia si, že aj toto raz pominie …

USA, 17.7.2020 (LifeSiteNews) 026 551 – Vyzerá to ako obrazy z islamistických útokov v nejakom Mosule, no je to Amerika!
Cez víkend výtržníci, ktorí vyhlasujú, že chcú spravodlivosť, zasa zaútočili na kostoly – benzínom, petlicami, litrami farby a autami, ktoré dokončili skazu a chaos a prebodávali srdcia veriacich Ameriky.
Bolo treba až 50 hasičov na zahasenie požiaru v Kostole sv. archanjela Gabriela v Kalifornii v sobotu, ktorý sa zmenil na kopu dymiaceho popola.
„Je to tragická strata pre naše mesto,“ ako povedal veliteľ hasičov Antonio Negrete. „Bol to znak nášho mesta. Teraz namiesto oslavy jeho 250. výročia budú farníci odpratávať jeho zvyšky.“
Kým v Kalifornii bezmocne hľadeli, ako horí ich symbol mesta, ľudia na Floride v katolíckom Kostole Kráľovnej pokoja sa modlili, keď zrazu počuli ranu nárazu auta, ktoré vrazilo cez bránu do vstupnej haly. Následne zápach a mrak dymu zahalil kostol. Neskôr sa 23-ročný podpaľač s úsmevom bavil s políciou a povedal, že tu mal svoju „misiu“! Zistilo sa, že to bola „,misia“ niekoľkých radikálov v rámci vlny ničenia, ktorá postihla aj päť ďalších kostolov za 48 hodín! Cieľmi boli dokonca aj historické komunity čiernych veriacich ako kalvarijní baptisti v San Diegu, ktorí museli sledovať, ako horí budova pre katechézu detí po podozrivom výbuchu v podkroví. V New Yorku si zasa dav urobil horiace fakle z dvoch sôch Panny Márie, pomazal ich a popísal slovom „modla“. V utorok bola dokonca sťatá hlava sochy Ježiša.

Je toto, čo malo prísť – sú cirkvi na vine smrti Georga Floyda? Nie, pretože to, čo tu vypuklo, nebolo o Georgovi Floydovi. To bolo iba maskovanie reálneho cieľa tohto davu – od základov zmeniť Ameriku. „Black Lives Matter“, „Antifa“, anarchisti – to sú všetko vycvičení marxisti. A marxizmus nemá miesto pre Boha.“

Aktivista Jeffrey Shaun King má jasno v tom, čo sa tu deje. Tu ide o oveľa viac ako o otroctvo a Občiansku vojnu. Všetky múry kostolov a vitrážne okná s obrazmi Ježiša, jeho „európskej Matky Márie“ a ich „bielych priateľov“ by sa mali tiež zničiť! Oni sú veľkou formou bielej nadvlády ako nástroje útlaku a rasistickej propagandy! To nie je o tom, že Ježiš je biely. (Ani nebol). Je to o nenávisti voči tomu, čo Ježiš a tieto cirkvi reprezentujú – voči PRAVDE!
Videli sme to na Francúzskej revolúcii. Bolo to zavrhnutie každého druhu autority a jej základom je Boh. A títo ľudia sú spití ideou, že dokážu sami byť nejakou autoritou, že dokážu uchvátiť moc … Ak to chcete radikálne riešiť, nezdržujete sa nejakými vodcami, generálmi a tak. Idete priamo k Bohu, priamo k Panne Márii, a k cirkvám.
Ak chcete vedieť, prečo médiá nezakrývajú tieto útoky – a mnohí sa tomu divia – nie je to tajomstvo. Nechcú ukazovať toto hnutie ako to, čím naozaj hanebným bojom za tzv. rasovú rovnosť a pritom revoltou proti zákonu zakotvenom v transcendentnej pravde Boha. Ak sa tento základ pominie a títo fanatici k tomu spejú, bude iba otázkou času kým bude Amerika prázdnou ulitou pripravenou na transformáciu.
Preto Američania a najmä kresťania robia veľkú chybu, keď strkajú hlavu do piesku a myslia si, že aj toto pominie. Pominie to, jasné, ale aj s našou slobodou, ak sa pri tejto hrozbe nezobudíme. Niektorí primátori a politici robia chybu, myslia si, že ak nakŕmia tento dav niekoľkými sochami, on pokojne odíde do noci. No to je práve ten problém s extrémistami – oni nechcú dosiahnuť dohodu. Oni striehnu a skrývajú sa za zásterky solídnych reformných organizácií, ktoré chcú rovnosť a bratstvo v Amerike. Teraz za to platia nielen naše pamätníky, ale aj naši veriaci.
Keď ISIS pochodoval malými irackými mestečkami a ničil vzácne antické umenie a sväté miesta, Západ bol zhrozený. My sme sa hrdili ideou, že liberálne spoločnosti by nikdy neklesli do takého nihilizmu. Aký rozdiel iba o päť rokov neskôr!

Viera naďalej dôležitá pre väčšinu svetovej populácie

Washington, 21.07.2020 (KAP/KNA) 026 550 – Pre dobrú polovicu svetovej populácie hrá podľa prieskumu Boh a viera stále dôležitú úlohu. Pre 53 percent opýtaných patrí modlitba ku každodennému životu, ako vyplýva zo štúdie Výskumného centra Pew vo Washingtone za rok 2019.
Na otázku, či je náboženstvo všeobecne dôležité, odpovedalo kladne dokonca 62 percent ľudí. O niečo inak vyzerá odpoveď na otázku, či je Boh dôležitý pre dobré morálne hodnoty. Tu sa tesná väčšina 51 percent vyslovila proti tejto výpovedi.
Ľudia v rozvojových krajinách sú okrem toho viac nábožensky založení ako v priemyselných krajinách. V krajinách s nízkymi príjmami na hlavu ako Keňa, Filipíny či Indonézia, videlo takmer 100 percent ľudí priamu súvislosť medzi morálnymi hodnotami a Bohom.
V západnej Európe má v tejto otázke najvyššie hodnoty Nemecko s 37 percentami opýtaných a za ním nasleduje Taliansko s 30 percentami.
Vo východnej Európe každý druhý Bulhar – 50 percent – si myslí, že viera v Boha je dôležitá pre dobré morálne hodnoty. Na Slovensku to bolo 45 percent ľudí, v Maďarsku s tým súhlasilo 28 percent opýtaných.
Oproti tomu sú tieto hodnoty zreteľne nižšie vo Francúzsku – 15 percent – a vo Švédsku – 8 percent.
Nápadné je, že tieto čísla sa v niektorých krajinách vyvíjajú výrazne rozdielne, ako uvádzajú autori štúdie. Tak v Rusku s 37 percentami je to o 11 percent viac ako ešte v r. 2002, kým na Ukrajine s 50 percentami naopak v rovnakom období toto číslo o 11 percent pokleslo.
V rámci prieskumu sa na tieto otázky opýtali minulý rok 38 500 ľudí v 34 krajinách.

Managua: Opitý vodič spustošil katedrálu

Managua, 21.07.2020 (KAP/KNA) 026 549 – Opitý vodič kamiónu nehodou spôsobil nesmierne škody v katedrále v hlavnom meste Nikaraguy Managua. Ako vyhlásila arcidiecéza, nehoda sa stala v pondelok. Vodič vrazil jednou z brán katedrály do Božieho domu a vnútri pokračoval v jazde a pritom zničil tri ďalšie brány. Potom ušiel a v kamióne nechal dve deti! O niečo neskôr ho polícia zatkla.

Populačný fond OSN za právo na potraty dievčat?

USA, 20.7.2020 (LifeSiteNews) 026 548 – Podľa Populačného fondu OSN (UNFPA) selektívne riešenie potratov podľa pohlavia nemá chrániť dievčatká pred násilím, ale chopiť sa presadzovania priority synov skrze zmeny v sociálnych normách.
UNFPA vydal svoju Výročnú správu o svetovej populácii s použitím jazyka, ktorý síce odsudzuje potraty špecificky pre dievčatká, no súčasne odmieta zákaz praxe selekcie pri potratoch podľa pohlavia.
„Rozhodnutia v prospech chlapcov a nie dievčat je odrazom názorov pohlavnej diskriminácie, že ženy sú menej ako muži,“ uvádza organizácia Church Militant. „Zákaz selekcie je však často neefektívny a porušuje reprodukčné práva vrátane prístup k bezpečnému potratu v krajinách, kde je potrat legálny.“
Správa sa zdanlivo pokúša zmieriť tieto dva postoje odmietaním selektívnych potratov na základe hlboko zakorenených úloh žien a porušuje ľudské právo rovnoprávnosti pohlaví. Dogma o potratoch považuje legálny potrat za výdobytok rovnosti žien napriek množstvu združení žien vo svete, ktoré potraty rázne odmietajú.
UNFPA vyhlasuje, že riešením selektívnych potratov nie je chrániť dievčatká pred násilím, ale dať prednosť chlapcom skrze zmeny spoločenských noriem.
Selektívne potraty sú trvalým problémom na svete, najmä v Číne, kde je už o 33 miliónov mužov ako žien. Selektívne potraty už eliminovali viac ako 23 miliónov dievčatiek na svete.
UNFPA bola proti žiadosti mnohých národov nepresadzovať potrat ako ľudské právo z r. 1994 na Medzinárodnej konferencii o populácii a rozvoji v Káhire. Dr. Susan Yoshihara z Centra pre rodinu a ľudské práva zdôraznila, že potrat vedie k viacerým druhom poškodenia žien. …
Ústavné právo na potrat kvôli rase, pohlaviu alebo postihnutiu plodu, ako ho obhajuje potratová organizácia Planned Parenthood, by uzákonilo názory eugenického hnutia 20. storočia, čo veľmi oponuje ráznej obhajobe práv ľudí najvyšším súdom.

Arcibiskup Gadecki o „duchovnom múre“ v Európe

Varšava, 20.07.2020 (KAP/KNA) 026 547 – Podľa názoru predsedu Biskupskej konferencie Poľska Stanislava Gadeckého má Európa ešte dlhú cestu k „pravému zjednoteniu“ kontinentu.
„Po páde berlínskeho múru rozdeľuje Európu naďalej neviditeľný múr. Je vybudovaný zo strachu a agresie.“ Arcibiskup Gadecki to povedal cez víkend na medzinárodnom kongrese vo Wigry na severovýchode Poľska.
„Tento múr pozostáva z politického a hospodárskeho egoizmu a z oslabenia citlivosti pre hodnotu ľudského života a dôstojnosť každého človeka. Nebude jednota Európy, dokiaľ tu nebude spoločenstvo v duchu. Dokonca ani nesporné hospodárske, politické a sociálne výdobytky nemôžu zakryť existenciu duchovného múru. Jeho tieň sa rozprestiera po celej Európe.“
Pri budovaní Európy nesmie ísť iba o hospodárstvo. V centre musí skôr stáť svätosť človeka. Je na čase vzdať sa idey so seba uzatvorenej Európy, aby sme mohli vybudovať Európu bohatú na znalosti, umenie, hudbu, humanistické hodnoty a hodnoty viery. Európa sa má starať o ľudí a chrániť ich.“

Francúzski biskupi kritizujú reformu bioetiky

Paríž, 20.07.2020 (KAP/KNA) 026 546 – Francúzski biskupi kritizovali plánovanú reformu bioetiky. Hlavným motívom príslušného parlamentného výboru bol „Projekt rodičov“, ako povedal vedúci Bioetickej komisie Konferencie biskupov Francúzska, arcibiskup Pierre d’Ornellas, podľa nemeckej katolíckej agentúry KNA v pondelok.
„Plánovaná reforma sa však musí preveriť vo svetle bratstva, lebo dáva dospelým ľuďom moc nad osobou, ktorá je počatá. Vo výbore slovo bratstvo nepadlo, no o to častejšie slovo rovnosť.“
Od pondelka sa o návrhu diskutuje v parlamente. Zákon o reforme bioetiky, pri ktorej sa má povoliť napr. umelé oplodnenie pre lesbické páry, je projektom prezidenta Emmanuela Macrona. Po celo-francúzskej konzultácii sa témou po prvý raz zaoberal parlament minulé leto.
Podľa prieskumov d’Ornellasu, obyvateľstvo s plánovaným zákonom nesúhlasí:
„Až 82 percent Francúzov si myslí, že štát nemá právo odoberať dieťa otcovi,“ povedal arcibiskup. „ A 91 percent nepovažuje za dobré, ak je dieťa vychovávané iba ženou. Až 93 percent ľudí uviedlo, že otec zohráva podstatnú úlohu pri výchove dieťaťa.“
„Katedrála francúzskej bioetiky sa nebuduje etiketami ako progresívny, či reakcionársky. Argument, že „legalizácia umelého oplodnenia zodpovedá pokroku techniky a behu histórie“ predseda komisie biskupov odmietol ako „znak rezignácie, slabosti a lenivosti ľudskej inteligencie“.

„Úbohý pán prezident Macron, katedrála je Boží dom!”

Francúzsko, 20.7.2020 (LifeSiteNews) 026 545 – Katedrála v Nantes sa v sobotu stala zrejme obeťou založenia požiaru a o podobných útokoch počúvame v ostatných rokoch aj na ďalšie kostoly a cirkevné pamiatky vo Francúzsku, ale aj inde na svete. Tak ako napríklad v Kostole sv. Jakuba v Grenobli v januári 2019, kde z podpaľačstva obvinili členov extrémnej ľavice a v Kostole sv. Pavla v Corbeil-Essonnes pri Paríži pred dvomi týždňami. Tieto tragické udalosti vedú mnohých katolíkov k otázke, či toto už nie je „kresťanofóbia“.
Opravy kostolov potrvajú aj dva roky, kým sa v nich budú znova môcť slúžiť omše.
Po požiari v Nantes sa slúžila omša v blízkom Kostole sv. Mikuláša, ktorú navštívilo mnoho šokovaných a smutných veriacich zo zničenej Katedrály sv. Petra a sv. Pavla.
Zatiaľ čo oficiálne správy po požiari v Notre Dame v Paríž zneli tak, že požiar bola „nehoda“, v Nantes sa to muselo začať vyšetrovať, lebo oheň vznikol súčasne na troch od seba vzdialených miestach.
Podľa rektora katedrály o. Huberta Champennoisa, všetky dvere katedrály boli zamknuté, teda nešlo o vlámanie. Zničená bola aj skrinka s elektrickými prívodmi.
Biskup Bernard Ginoux z Montaubanu v juhozápadnom Francúzsku napísal:
„Po Notre Dame de Paris a zničení a znesvätení stoviek katolíckych chrámov, by bolo úplnou slepotou nevidieť pokus zničiť katolícke dedičstvo. Ale kto to riadi túto operáciu?“
Katedrála v Rennes v Bretónsku, 100 severne od Nantes, bola zasiahnutá v júni. Oheň založili pri drevenej bráne, no hasiči našťastie rýchlo zasiahli. Ďalší požiar zničil kostol pri Rennes takisto v júni a oheň sa tam šíril od oltára. Podľa miestnych orgánov to vraj bol skrat.
Útoky na kostoly a cintoríny sa vo Francúzsku množia. V mnohých prípadoch sú vinníkmi mladí satanisti. V Nantes napríklad rozkvitá tiež hnutie „Antifa“, ktoré ľudia takisto označujú okrem moslimov za možného páchateľa.
Nech je pravda akákoľvek, rozvrat vo francúzskom spoločenskom poriadku je jasne viditeľný a veľmi sa prehĺbil ešte aj hnutím „Black Lives Matter“. Niektorí jeho aktivisti poukázali na to, že prosperita prístavu Nantes pochádza z obchodu s otrokmi v 18. storočí! …

Katedrálu v Nantes navštívil nový francúzsky premiér Jean Castex, aj ministerka kultúry Roselyne Bachelotová a minister vnútra Gérald Darmanin za sprievodu hasičov. Hovorili o „škodách na francúzskom dedičstve, no spomenuli aj „hlboké zranenie katolíkov“. Na rozdiel od prezidenta Macronom, ktorý krátkym tvítom pozdravil „hasičov, ktorí riskovali všetko, aby zachránili gotický klenot mesta vojvodov“.

Thierry Aillet, diecézny riaditeľ katolíckych škôl vo Vaucluse na juhu Francúzska, na Twitteri reagoval slovami:
„Úbohý pane, katedrála je predovšetkým Božím domom, kde katolíci prichádzajú prijímať Kristovo Telo v svätom prijímaní! Je to naozaj Boží dom, ktorý sa tu pokúšajú spáliť“!

Philippe de Villiers bývalý kandidát na prezidenta a zakladateľ historického tematického parku v Puy-du-Fou v tradične katolíckom Vendée, kde sa vzdáva česť katolíckym povstalcom proti sekulárnej Francúzskej revolúcii a proti genocíde vo Vendée, sa tiež ozval na Twitteri:
„Požiar v katedrále v Nantes a požiar katedrály Notre Dame by mali priviesť naše elity k zamysleniu sa nad súčasným rozvratom poriadku a priam revolúciou. Tu prebieha ničenie civilizácie! Počas ´lockdownu´ boli kostoly zatvorené. Teraz horia.“

Moslimovia nechcú správu Izraela na Chrámovej hore

Jeruzalem, 20.07.2020 (KAP/KNA) 026 544 – Islamský orgán Wakf ostro odmietol právnu kompetenciu Izraela v oblasti Chrámovej hory a Haram al-Scharifa v Jeruzaleme.
„Jedinú kompetenciu tu má jordánske ministerstvo pre islamské záležitosti, ktorému Wakf podlieha,“ povedal jeho riaditeľ Azzam Al-Khatib v nedeľu podľa palestínskych médií:
„Platí to pre oblasť o rozlohe 14,4 hektárov okolo Mešity Al-Aksa a Skalného dómu, vrátane modlitbového komplexu a budovy pri Zlatej bráne. Ten je podstatnou súčasťou Mešity Al-Aksa a o tom sa nevyjednáva a ktorého sa nevzdáme.“
Budovu okolo modlitbového priestoru Bab al-Rahma Izrael v r. 2003 zatvoril s odôvodnením, že tam sídliace Združenie pre islamské dedičstvo je blízke Hamasu.
Už pred týždňom Wakf odmietol rozsudok izraelského súdu, ktorý potvrdil zatvorenie oblasti Bab al-Rahma pre moslimských veriacich.
„Mešita Al-Aksa je vyššia ako rozhodnutia súdov nezávisle od ich štatusu, či politického rozhodnutia! Moslimovia neakceptujú, ani neuznávajú tieto ilegálne rozhodnutia o obsadení a preto ich nebudú dodržiavať,“ zdôraznil Al-Khatib.
Moslimskí hovorcovia obviňujú Izrael, že tam chce zriadiť židovskú modlitebňu a oblasť okolo Al-Aksa rozdeliť.
Chrámová hora je dôležitým posvätným miestom pre židov, kresťanov aj moslimov. Do zničenia Rimanmi v r. 70 sa na mieste nachádzal židovský chrám ako ústredná svätyňa Izraela. S miestom sa spájajú mnohé tradície ako stvorenie Adama a Evy, obeta Izáka, alebo u islamu cesta Mohameda do neba.

Pápežstvo minulosti a budúcnosti

„Ôsmi pápeži skúšali rôznymi spôsobmi prekonať krízy vo svete aj v Cirkvi – výsledky boli mierne povedané zmiešané.

Robert Royal

Washington D.C. 20.7.2020 (kath.net/The Catholic Thing/mb) 026 543 – Pokiaľ vieme, teší sa pápež František pomerne dobrému zdraviu a zostane ešte nejaký čas hlavou Cirkvi. Zlá chrípka počiatkom roka – o ktorej sa niektorí obávali, že je to covid-19, čo by bolo veľmi nebezpečné pre muža s jeden a pol časťou pľúc – ho, ako sa zdá, len málo pribrzdila.
No nedávno vyšli tri knihy, ktoré si zaslúžia pozornosť aj preto, aby nás odviedli od našej posadnutosti vírmi, rasami, nepokojmi, rútiacimi sa sochami a politikou: Knihy Russella Shawa „Osem pápežov a kríza moderny“, Edwarda Pentina „Budúci pápež“ a Georga Weigela „Budúci pápež. Petrov úrad a misionárska Cirkev“. Veľmi dobré je, že knihy neponúkajú jednoduché riešenia alebo prognózy. Pokúšajú sa chápať súčasnú situáciu a úlohu Cirkvi vo svete, ktorý blázni ešte viac ako normálne.

Russell Shaw prezentuje históriu pápežstva 20. storočia od Pia X. po Jána Pavla II. „Kríza moderny“ pokračuje v postmoderne.
„V tejto ére prelievania krvi a vzbury typickým spôsobom neprebiehala moderna pokojne, ale nepochybne pominula. Teraz žijeme v dobe prechodu – ‚postmoderny‘ – čo je nenápadné slovo, ktoré vyplňuje medzeru, kým sa vynorí pojem, ktorý zachytí mimoriadny charakter novej éry, nech už je akákoľvek.“
Osem pápežov – a mohli by sme doplniť bývalú tomistickú obrodu a zavedenie modernej katolíckej sociálnej náuky za Leva XIII. – vyskúšalo rôzne cesty, ako riešiť krízu – ba aj viaceré krízy nielen vo svete, ale aj v Cirkvi. Výsledky boli mierne povedané zmiešané. Dokonca aj pápeži s jasným chápaním situácie a odvahou i vôľou popasovať sa s ňou, neboli v stave beh vecí podstatne zmeniť. Úloha Jána Pavla II. pri páde komunizmu bola veľkou výnimkou. Ale marxizmus nezmizol ani v tých krajinách, ktoré nad sovietmi zvíťazili, čo odzrkadľuje hlbšie boje povahy sveta a ľudského života, ktoré treba ešte vybojovať.
Russell Shaw vnáša do histórie pápežov pokojný a obozretný hlas – a čitateľ, ktorý hľadá jednoduché riešenia pre to, čo kvári Cirkev a svet, ich tu nenájde. Ale nájde niečo cennejšie: spoľahlivý záznam o tom, v čom boli pápeži rôznym spôsobom úspešní – a v čom zlyhali. Vzhľadom na veľké historické otázky postmoderny dnes je to užitočnejšie ako to, čo by sa zdalo lepšie a utešujúcejšie.
Shaw cituje v doslove britského historika lorda Macauleya:
„Katolícka cirkev videla začiatok všetkých vlád a cirkevných zariadení, ktoré dnes na svete existujú a my necítime istotu, že nie je určená k tomu, aby uvidela aj koniec ich všetkých.“
Nepochybne pravdivé, najmä pre katolíka, ktorý verí, že pekelné brány sa nepresadia, aj keď naša súčasná obnova bude možno trvať dlho.

Edward Pentin v knihe „Budúci pápež“ sa zasa sústreďuje na bezprostrednú budúcnosť. Ponúka 19 výrazných kardinálov a to nielen pre ostatných kardinálov, ale aj pre katolíkov i nekatolíkov ako informácie o možných kandidátov na pápeža. … Pápež František totiž zrušil od r. 2014 zvolávanie kolégia kardinálov, ktorí sa tak už nemôžu spoznávať – niektorí hovoria, že zo strachu, že by sa spojili a mohli postaviť proti nemu.
Pentin je jasným a užitočným ukazovateľom cesty. Uvádza kardinálov ako je Tagle, Parolin, Bagnasco a Ouellet. Iní sú silní, no nepravdepodobní: Burke, Müller, Sarah. A sotva môžu byť zvolení kardináli ako O’Malley, Ravasi, Turkson a Zuppi. Pentin má dlhé skúsenosti v Ríme a poskytuje náhľady do histórie aj do charakteru kardinálov. No nič nie je isté …

George Weigel je ctižiadostivý v krátkom opise toho, čo budúci pápež musí vykonať. … Na prvom mieste musí mať budúci pápež osobnú svätosť a schopnosť ukázať svetu, že jej spása a nádej spočíva iba v Ježišovi – v celom Ježišovi a nie len v tom „,milom“ Ježišovi, ktorého mnohí ľudia dokonca v Cirkvi od osvietenstva vyzdvihujú. Weigel píše, že budúci pápež musí urobiť centrálnou súčasťou svojho pápežstva misionársku Cirkev. K tomu patrí obnovené a nanovo zamerané pôsobenie pápeža, ktorý chápe Petrov úrad v spojení s biskupmi, kňazmi a laikmi a s novou evanjelizáciou a kresťanský humanizmus a morálne svedectvo Cirkvi vo svetských záležitostiach nanovo oživí. Vatikánu právom radí, aby sa nevyjadroval toľko k politickým otázkam, o ktorých má málo vedomostí – zvyk, ktorý jeho pôsobenie umenšuje, keď ide o verejné otázky, kde Cirkev má morálne kompetencie
Je prirodzene dobré, keď sa všetko vysloví. Stroskotanie novej evanjelizácie – pokus bývalé kresťanské národy nanovo evanjelizovať – však ukazuje, že svet, kde vládne materializmus a scientizmus potrebuje radikálnu a zásadnú prácu vzdelávania v zásadných duchovných a morálnych pravdách často aj v samotnej Cirkvi predtým, než budú veľké idey vôbec vypočuté. A to nie je ľahká úloha vzhľadom na situáciu v oblasti vzdelávacích zariadení.
Ale Boh je rozhodujúci a on koná. Náš dlhý duchovný úpadok pripravuje niečo, čo je sčasti nepredvídateľné, ale je to nevyhnutný nový zrod, ktorý bude nielen poslaním budúceho pápeža, ale aj viacerých jeho nástupcov.

Robert Royal je prezidentom Inštitútu viera a rozum – „Faith & Reason Institute“, katolícky spisovateľ a expert v EWTN. (https://www.thecatholicthing.org/).

„Nikdy som nebol taký sklamaný Cirkvou ako teraz.“

Kolín, 20.7.2020 (kath.net) 026 542 – Katolícky žurnalista Heribert Prantl v interview pre Dómske rádio v Kolíne ostro kritizoval správanie sa cirkvi počas krízy koronavírusu.
„Nikdy som nebol taký sklamaný reakciou Cirkvi, diecéz, biskupov aj mnohých farností. Aká malomyseľnosť, zdržanlivosť, aký nedostatok fantázie.“
Prantl si kladie otázku, či sa nedalo už skôr sláviť sväté omše vonku. Uviedol aj osobnú skúsenosť z Berlína, kde zrazu bez nejakého vysvetlenia sa objavil na kostole nápis: „Pre koronu zatvorené“ a dvere boli zamknuté.
„Úprimne povedané považujem všetko, čo sa v ostatných mesiacoch zo strany Cirkvi dialo za dosť kruté. A som presvedčený, že pre túto malomyseľnú a úbohú reakciu bez fantázie odstup voči cirkvi ešte skôr vzrástol.“

Švajčiarsko: Aféra v Diecéze Lausanne, Ženeva a Freiburg

Ženeva, 20.7.2020 (kath.net) 026 541 – Vo švajčiarskej Diecéze Lausanne, Ženeva a Freiburg prepukla homosexuálna aféra okolo dómskeho kňaza Paula Frochauxa. Švajčiarske noviny „L’Illustré“ uverejnili minulú stredu v rubrike homosexuálov hľadajúcich partnerov fotografie kňaza a mali tam byť aj jeho akty. Diecéza už reagovala a kňazovi odporúčala vzdať sa na neurčitú dobu úradu.

Kardinál Matteo Zuppi, arcibiskup talianskej Bologne, vyhlásil, že sexuálna orientácia patrí k identite človeka a že nikto si svoju orientáciu nemôže vybrať!

USA: „Komunistický pochod inštitúciami sa dokončuje“

Je čas uznať, že plynule prebieha ľavičiarske preberanie amerických inštitúcií. Požaduje sa zrušenie polície, súdov aj väzníc! Krátené.

USA, 16.7.2020 (Catholic World Report) 026 540 – Je dôležité chápať, že nedávne a násilné protestné pochody v stovkách amerických miest umožnil rozsiahlejší a deštruktívnejší dlhoročný pochod skrze americkú spoločnosť. „Dlhý pochod inštitúciami“ je známa veta talianskeho komunistu Antonia Gramsciho (1891–1937), ktorou opísal, ako podrývať spoločnosť bez použitia zbraní. Prenikaním hlavných inštitúcií spoločnosti ako školy, univerzity, súdy, korporácie, médiá a politické strany môžu zapálení ľavičiari spôsobiť revolučnú zmenu. Dlhú dobu kultúrni kritici hovorili o „dlhom pochode“ smerom do budúcnosti ako o niečom, čo sa môže stať, ak nebudeme bdelí. No je naozaj čas uznať, že preberanie amerických inštitúcií ľavičiarmi úspešne prebieha. V niektorých oblastiach kultúry so všetkými svojimi cieľmi už bolo aj dokončené!
Mnohé ich spôsoby ako súčasné protesty, výtržnosti a zaberanie celých blokov miest iba odrážajú toto úspešné preberanie spoločenských a politických inštitúcií za ostatné desaťročia. Čo je výrazné, sú reakcie rôznych „zodpovedných“ autorít – ako je zrušenie polície a súdov ako aj väzníc!
Starostka Seattle napr. vyhlásila, že zabratie časti jej mesta bolo „vlasteneckým aktom“, ktorý by mohol viesť k „letnému obdobiu lásky“. Uprostred výtržností a požiarov primátor New Yorku zanôtil pieseň Johna Lennona „Imagine“, a divil sa , že prečo nemôžeme mať svet s menej zákazmi. A mestská rada v Minneapolise navrhla úplné zrušenie polície. K tomu trendu sa masívne pridali aj médiá. …
Môžeme ďalej povedať, že ľavičiari už kontrolujú aj americké školstvo. Od začiatku protestov vyhodili už troch profesorov za kritiku radikálnej marxistickej skupiny Black Lives Matter.
Ale čo ľavičiari robia v školských triedach, je oveľa škodlivejšie. Presvedčili generácie amerických detí, aby odmietali rodnú krajinu ako rasistickú s vládou bielych a násilnú spoločnosť. Národ, za ktorý sa nemá bojovať, ale za ktorý sa treba hanbiť. A tak niet divu, že mnohí si myslia že je čas revolúcie.
A čo médiá? Ľavica zatiaľ neovládla všetky posty v nich. Ešte je tu Fox News a viacero konzervatívnych webových stránok. V správach médií dominujú ľavicoví liberáli, ktorí dopĺňajú, čo univerzity zameškajú. Ľuďom skôr vsugerujú veľmi selektívne ľavicové postoje a falošné správy, ako by prezentovali fakty. … A darí sa im, lebo univerzity nevychovávajú študentov ku kritických postojom.
Vo veľkých mestách všade vládnu demokrati, aj na súdoch a na školách a mnohí sú tmavej pleti… Ale títo boli rozhrešení od viny. Všetka vina sa zvaľuje na republikánov. … Ak by demokrati vyhrali v r. 2020 voľby, tento pochod inštitúciami by sa ešte urýchlil. …

V Catholic World Report, Prof. Ronald Jelinek podáva správu:
„Veľké spoločnosti ako Intel, Twitter, Nike, WarnerMedia, Nordstrom, Ben & Jerry’s, YouTube, TikTok, Netflix, Amazon, Twitch, Paramount, Starz a Hulu sa verejne objímajú s Black Lives Matter. … Niektorí reagujú aj veľkými dotáciami – Cisco im poskytol 5 miliónov dolárov. Iní ako Airbnb a DropBox pridali 500 000.“ …
V 50. rokoch sociológovia objavili, že nový typ homo sapiens — „organizujúci človek“ bol vytvorený kultúrou korporácií. No to sa nedá porovnať s personálom súčasných spoločností. V 50. rokoch musel byť človek lojálny značke spoločnosti, no v 20. rokoch nášho storočia má byť úplne lojálny ľavicovej socialistickej transgenderovej filozofii spoločností. Inak ho vyrazia! …
A infiltrovaná komunistami je aj armáda. … Barack Obama nahradil veliteľov liberálnejšími mužmi. …
Novodobé protesty sú dobre organizované neo-marxistickými skupinami ako Antifa a Black Lives Matter. Protestuje sa priamo proti forme americkej vlády a nie je jasné, či toto armáda pochopila. …

„Správne chápanie omše si vyžaduje prijímanie do úst“

USA, 16.7.2020 (LifeSiteNews) 026 539 – Na videokonferencii venovanej svätému prijímaniu 16. júla v USA františkánsky teológ páter Lanzetta zdôraznil dôležitosť prijímania do úst, aby sa navrátila vhodná úcta a dôstojnosť prijímaniu Najsvätejšej Eucharistie. Páter uviedol aj teologické dôvody prečo prijímať Eucharistiu týmto spôsobom.
Biskupi v súčasnosti požadujú od veriacich, aby prijímali Eucharistiu na ruku a dokonca niekde aj zakazujú prijímanie do úst z dôvodu hygienických opatrení proti koronavírusu.
Páter Serafino Lanzetta vysvetľuje históriu spôsobu svätého prijímania na ruku a prečo význam svätej omše ako sprítomnenia Kristovej obety na Golgote si vyžaduje prijímať Eucharistiu do úst.
Cirkev povolila sväté prijímanie na ruku v r. 1969 ako výnimku mimo kánonov Cirkvi povolenú v špecifickom individuálnom prípade. Páter Lanzetta zdôraznil, že toto povolenie sa nemôže nikdy stať príkazom veriacim. Cirkev nemôže vyhlásiť, že sväté prijímanie sa musí prijímať na ruku, len že je to povolené. Ustanovenie Cirkvi znie:
„Všeobecný zákon Cirkvi je prijímať Eucharistiu priamo na jazyk.“
Rozšírenie povolenia veriacim prijímať Eucharistiu na ruku znamená nebezpečie straty úcty, sprofanovania a znesvätenia pravej náuky Cirkvi. V súčasnosti je viera v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii dosť malá. Páter Lanzetta preto zdôrazňuje, že význam prijímania Eucharistie na jazyk prinavráti správnu dôstojnosť a úctu najsvätejšej Eucharistii, pomôže veriacim chápať obetu omše a veriť v skutočnú prítomnosť Krista. A páter kladie otázku:
„Bola Najsvätejšia Eucharistia ustanovená aby sme ju jedli, alebo adorovali a slávili ako obetu? Aby sme s úctou slávili obetu na Golgote, musíme sa pokorne klaňať nášmu Pánovi.“
Páter pripomenul aj tichú adoráciu Panny Márie pod Kristovým krížom ako vzor, ako sláviť obetu nášho Pána s vhodnou dispozíciou. Zdôraznil dôležitosť prijímania Eucharistie s vhodnou vnútornou dispozíciou založenou na obetnej povahe a zameraní svätej omše:
„Svätá omša nie je pripomenutím Poslednej večere, ako si niektorí myslia a je dôležité rozlišovať medzi pripomienkou Poslednej večere a spomienkou obety na Golgote. Nechodíme na omšu, aby sme jedli a pili. Chodíme na svätú omšu, aby sme mali účasť na Kristovej obete na kríži. Účasť na obete si vyžaduje úctu a poklonu.“ Páter Lanzetta tiež varoval:
„Nemôžeme nikdy miešať význam Poslednej večere s významom svätej omše. Významom omše je kontinuita s Kristovým obetným aktom na kríži. Táto obeta si vyžaduje úctu a poklonu. Prijímanie Eucharistie na jazyk umožňuje tú vhodnú úctu a poklonu, ktorú si vyžaduje účasť na Kristovej obete.“

Theresa Habsburg: Prečo prijímať Eucharistiu iba do úst

„Celá štruktúra tradičnej omše je tak veľmi vzdialená nášmu egu a tak nesmierne zameraná len na Boha.“

Rakúsko, 18.7.2020 (LifeSiteNews) 026 538 – Ako súčasť online konferencie o dôležitosti prijímania Eucharistie do úst 16. júla v USA mladá rakúska katolíčka Theresa Habsburg hovorí, ako ju tradičná omša priviedla k nesmiernej úcte k Najsvätejšej sviatosti.
Na video konferencii, ktorú zorganizovalo združenie Hlas rodiny – „Voice of the Family“ v USA sa zúčastnili poprední ochrancovia života a katolícki učenci, aby vysvetľovali potrebu katolíkov prijímať Eucharistiu do úst.
Theresa Habsburg má 22 rokov a v Rakúsku zorganizovala skupinu mladých katolíkov po vyvrcholení krízy koronavírusu, aby prosili rakúskych biskupov znova povoliť slúženie verejných svätých omší.
Na konferencii hovorila o svojej láske k spôsobu svätého prijímania do úst. Povedala, že nie vždy prijímala Eucharistiu týmto spôsobom – predtým ju prijímala na ruku, ako je v Rakúsku bežné. No jej chápanie Najsvätejšej Eucharistie a dôstojnosti jej prijímania postupne rástli. Zdôraznila, že znemožnenie prístupu ku sviatostiam, najmú k Najsvätejšej Eucharistii počas krízy koronavírusu jej pomohlo spoznať dôležitosť svätého prijímania aj toho, prečo to robiť správnym spôsobom:
„Uvedomila som si, aké je dôležité prijímať Eucharistiu a chodiť na svätú omšu. A dospela som k hlbokému pochopeniu, že existuje aj správny spôsob ako prijímať Krista. Ak veríme, čo hovoríme, že veríme, tak je to nesmierne vzácna vec, ak sa nad tým zamyslíme a potom už necítim, že sa nachádzam v nejakej šedej zóne nášho sveta. Ak skutočne veríme, že prijímame pravé Kristovo Telo – ak to skutočne veríme – potom je iba jeden spôsob, ako Kristovo Telo prijímať! Musíme sa aspoň pokúšať prijímať Krista s toľkou pokorou a toľkou milosťou, ako je to len možné a prijímať ho tým najvhodnejším spôsobom ako je možné.“
Theresa povzbudila mladých katolíkov, aby usilovali o hlbšie chápanie svätého prijímania:
„Skutočnosť, že som začala chodiť na tradičnú latinskú omšu znamenala pre mňa neuveriteľnú vnútornú premenu. … Spočiatku som bola veľmi skeptická, no spôsobilo to vo mne obrovský rozdiel v chápaní viery pri tom všetkom, čo sa okolo nás vo svete deje. Celá štruktúra tradičnej omše je tak veľmi vzdialená nášmu egu a tak nesmierne zameraná len na Boha.“
Potom povzbudila všetkých katolíkov, aby si prehlbovali vieru a učili sa ju naozaj chápať. A to ich privedie k potrebe svätého prijímania do úst: „Je to otázka katechézy a chápania toho, čo veríme.“

Nantes: Založený požiar v katedrále – zatkli podozrivého

Nantes, 18.7.2020 (kath.net) 026 537 – Ďalšia veľmi významná katedrálu vo Francúzsku stála v plameňoch! Pomoc privolali v sobotu 18. júla o 7.44 hod. – proti požiaru bojovalo až 100 hasičov. Oheň zničil veľký historický organ a masívne poškodil celé horné podlažie, takže hrozí jeho zrútenie. Poškodená bola aj západná fasáda a vitrážne okná. Strecha väčšinou z betónu nehorela.
V súvislosti s týmto požiarom v historickej Katedrále sv. Petra a sv. Pavla v Nantes polícia už aj zatkla podozrivého muža z Rwandy. Ten sa v katedrále v ten deň správal takým spôsobom, že katedrálu bolo kvôli tomu treba zatvoriť. Teraz sa preveruje, čo tam v sobotu vlastne robil, ako oznámila polícia. Prípad sa vyšetruje ako podozrenie z úmyselného založenia požiaru, lebo ako povedal štátny prokurátor Pierre Sennes, oheň vznikol na troch miestach súčasne – jedno ohnisko požiaru bolo pri organe a druhé dve po oboch stranách katedrály.
Katedrála je dielom neskorej gotiky a má mimoriadne vysokú klenbu. Stavať sa začala v r. 1434. Pôvod predošlých budov na tomto mieste siaha až do 6. storočia. Veže chrámu nie sú dokončené.
Až dodnes je to katedrálny chrám biskupa z Nantes. V r. 1973 bol už raz obeťou požiaru, ktorý spôsobil masívne škody pod strechou, ktoré s nákladnou renováciou odstránili.
Na Twitteri sa okrem smútku okamžite objavili aj heslá oslavy tohto požiaru: „Jediný kostol, ktorý niečo vyžaruje, je kostol, ktorý horí.“

Parížsky arcibiskup sa k tomu na Twitteri vyjadril slovami:
„Horiaca katedrála, to je bolesť, ktorú sme nechceli ešte raz prežívať. Hasičom, ktorí nanovo prejavili odvahu ďakujem a modlím sa za nich i za všetkých, ktorí – jedno či ide o katolíkov alebo nie – sú zasiahnutí touto novou drámou v Nantes.“
Prezident Emmanuel Macron na Twitteri napísal: „Po Notre-Dame je v plameňoch aj Katedrála sv. Petra a sv. Pavla gotický klenot v srdci Nantes.“

Videá: http://www.kathtube.com/player.php?id=50235

http://www.kathtube.com/player.php?id=50234

Čína: Zatkli biskupa podzemnej cirkvi

Peking, 16.7.2020 (CNA) 026 536 – Čínske úrady zatkli 70-ročného biskupa katolíckej cirkvi v meste Xuanhua a „odviezli ho na neznáme miesto“. Oznámil to server „UCA News“ s odkazom na správy od miestnych katolíkov. Biskup Augustín Cui Tai z Xuanhua v provincii Che-pej bol od roku 2007 držaný komunistickými úradmi v domácom väzení. Behom tejto doby bol opakovane zatýkaný a prepúšťaný.
Ako uvádza agentúra „AsiaNews“, uložili mu o. i. aj nútené fyzické práce s odôvodnením, že bez štátneho súhlasu privádza ľudí ku kresťanskej viere.
Biskup Cui bol vysvätený za biskupa v r. 2013. Odvtedy pôsobil ako koadjutor biskupa Thomasa Zhao Duomo z Xuanhua, ktorý má už 96 rokov. Ako pastier podzemnej cirkvi opakovane vystupoval proti „vlasteneckej cirkvi“ ovládanej komunistickou stranou. Táto „vlastenecká cirkev“ je podľa Cuiho nezávislá na Svätom stolci.
Platnosť „dočasnej dohody“ Vatikánu a Číny, ktorá sa stala terčom značnej kritiky, vyprší v októbri. Podľa pápeža Františka si Vatikán od tejto dohody sľuboval zjednotenie katolíckej podzemnej cirkvi s „vlasteneckou cirkvou“. Podrobnosti dohody sú stále tajné.
Medzitým však vláda vedená Si Ťin-pchingom výrazne zostrila proces „počínšťovania“ všetkých náboženstiev. Ako uvádza nemecká redakcia CNA, zahrnuje to šikanovanie duchovných a veriacich, zatváranie kostolov, odstraňovanie krížov, aj pokusy o zmenu Desatera a prepísanie Biblie! K očakávanému menovaniu biskupov nedošlo.
Miestni cirkevní predstavitelia, obrancovia ľudských práv, diplomati a západné vlády reagovali na zmluvu s Vatikánom masívnou kritikou a nepochopením.
Jeden zo zodpovedných „autorov“ dohody, arcibiskup Claudio Maria Celli, 7. júna 2020 uviedol, že by sa podľa jeho názoru mala jej platnosť o rok či dva predĺžiť. Celli tiež v decembri 2018 žiadal dvoch verných biskupov, aby odstúpili a uvoľnili miesto na biskupskom stolci kandidátom komunistickej strany!
Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ktorý je za dohodu rovnako zodpovedný, v pekinských novinách v roku 2019 vyhlásil, že „katolícka inkulturácia a a sinizácia sú vzájomne zlučiteľné“.
Pápež František 25. septembra 2018 vyhlásil, že je za dohodu osobne zodpovedný. A 24. mája 2020 pri Svetovom dni modlitieb za cirkev v Číne pápež povedal, že sa modlí za kresťanov v Čínskej ľudovej republike. Súčasne doslova naliehal na katolíkov v zemi, aby boli „dobrými občanmi“.

USA: Mladá matka zastrelená za obranu života

Indianapolis, USA, 16.7. 2020 (LifeSiteNews) 026 535 – V americkej Indiane zastrelili mladú matku za to, že povedala „All lives matter“ (Na všetkých životoch záleží)! Jessica Doty-Whitakerová (24) zomrela v nemocnici zastrelená skrytým strelcom od chrbta!
Matka trojročného chlapčeka, kráčala pri riečke v Indianapolise s bratancom José Ramirezom a ďalším párom 5. júla. Stretli štyroch mužov a ženu a dostali sa do diskusie o jazyku a hnutí „Black Lives Matter“. Vyslovili sa, že ide nielen o čierne, ale o všetky životy: „All lives matter“. Na to jeden z cudzích vytiahol zbraň a aj Ramirez ukázal svoju. No skupina sa napokon pokojne rozlúčila.
„Mysleli sme si, že odišli, ale vyčkali si nás pod blízkym mostom,“ povedal Ramirez. Začali strieľať a on streľbu opätoval, no nevidel, že by niekoho zranil. Ale Doty bola zasiahnutá do chrbta a v nemocnici zomrela. Pohreb mala 10. júla. Jej sestra Jennifer povedala, že Doty bola sestrička dochádzajúca do domácností a plánovala ďalej študovať.
„Najhoršia na jej smrti bola reakcia jej trojročného synčeka Greysona. Bodalo priamo do srdca, keď babička vysvetlila chlapčekovi, že mamička je anjel v nebi. A on sa opýtal, kedy budeme môcť ísť po ňu a priviesť ju naspäť!“ povedala sestra mŕtvej ženy a dodala:
„Ona nebola nijaká rasistka. Tak sme neboli vychovaní. … „Toto nie je politika, toto je vec života a smrti. Nič neuzdraví ranu tohto nezmyselného činu. A my chceme ukazovať jej synčekovi, že láska nie je zabudnutým pojmom!“ …

Biskup: Rok bez novokňazov by nebola katastrofa

Augsburg, 15.7.2020 (kath.net/mb) 026 534 – Nový biskup nemeckého Augsburgu Bertram Meier pre noviny „Augsburger Allgemeine“ 17. júla povedal, že „jeden rok bez kňazských vysviacok v jeho diecéze, by nebola nijaká katastrofa“. Poukázal na fázy v histórii Cirkvi, „v ktorých to mala Cirkev už spočítané“. „No tí, ktorých vyhlásili za mŕtvych žijú najdlhšie,“ vyhlásil biskup. Spomenul dobu sekularizácie, keď za Napoleona boli mnohé cirkevné inštitúcie najmú kláštory rozpustené a povedal:
„Už v 20. rokoch 19. storočia nastala však náboženská obroda, ktorá cirkvi v Bavorsku a aj inde dodala nové duchovné a pastoračné podnety. Veľkým protagonistom tejto reformy cirkvi bol Johann Michael Sailer, bavorský cirkevný otec. Aj v 70. rokoch bolo málo novokňazov. A Cirkev predsa žije.“
No biskup Meier pripustil, že ako biskup by bol veľmi sklamaný, keby nemohol konať kňazské vysviacky.
Promovaný dogmatik, ktorého vysviacku pre krízu koronavírusu museli presunúť z marca na jún, ďalej povedal:
„Povolania sa nedajú vytvoriť, ale vierohodné vzory a tí čo sa venujú rozvoju duchovných povolaní vo farnostiach, môžu pomôcť, aby sa mladí ľudia znova o toto povolanie viac zaujímali. Treba mať odvahu cielene oslovovať mladých témou kňazských povolaní bez dotieravosti. Odhliadnuc od nedostatku kňazov je však aj nedostatok veriacich:
„Ani pred koronou nebolo treba zatvárať kostoly kvôli ich preplnenosti. Kňazi a nedostatok veriacich to sú dve strany medaily. Ide o otázku ako môžeme cirkev nielen štrukturálne efektívne organizovať, ale aj duchovne prehĺbiť, aby lepšie zodpovedala životu ľudí?“
Biskup Meier ďalej označil „nároky na duchovných pastierov a schopnosť kňazov zvládať svoju službu“ ako „vec vyvolávajúcu starosti“. Zdôraznil, že kňazi by mali byť predovšetkým duchovní pastieri a menej správcovia a manažéri farností:
„Treba ešte viac zapojiť laikov, aby kňazov podporovali a uvoľnili ich pre to, k čomu sú naozaj vyškolení – pre teológiu a starosť o duše. Mnohí farári sú mimo svojho povolania, ak sa zaoberajú vecami mimo pastorácie. … Tam je ešte veľký priestor. Úrady, služby a úlohy sa musia viac prerozdeliť. Falošná konkurencia nám nepomôže, ale iba oslabuje úlohu evanjelizácie.“

USA: Púť k prvému čiernemu katolíckemu kňazovi

Quincy, 15.7.2020 (kath.net/jg) 026 533 – V americkom štáte Illinois sa 9. júla konala po štvrtý raz púť ku ctihodnému Božiemu služobníkovi Augustovi Toltonovi (1854-1897). Tolton bol prvý čierny katolícky kňaz Spojených štátov. Informovala o tom Catholic News Agency (CNA).
Púť sa začala pred katolíckou školou v Quincy a skončila sa pri hrobe Toltona na Cintoríne sv. Petra. Tohto roku sa konala pod znamením nepokojov, ktoré vypukli po smrti Georga Floyda po zaistení políciou.
„Tolton videl dôstojnosť človeka stvoreného na Boží obraz. Cieľom púte je toto ľuďom znova uviesť do povedomia “ povedal farár Daren Zehnle, ktorý tieto púte inicioval. „Akonáhle som sa dozvedel o udalostiach po smrti Georga Floyda, bolo mi jasné, že sa musím pri hrobe Augusta Toltona modliť za pokoj a prekonanie rasizmu.“
August Tolton sa narodil v r. 1854 ako dieťa otrokov. Jeho rodičom sa počas občianskej vojny podarilo ujsť. Tolton vyrastal v Illinois a od r. 1880 mohol študovať na kňazskom seminári Kongregácie pre šírenie viery v Ríme V r. 1886 bol v Lateránskej bazilike vysvätený za kňaza a potom sa vrátil do Illinois. Najprv pôsobil v meste Quincy, no po problémoch s bielym kňazom sa nechal preložiť do Arcidiecézy Chicago. Zomrel v r. 1897 vo veku iba 43 rokov. Proces jeho blahorečenia sa začal v r. 2010. V júni 2019 mu bol priznaný titul ctihodný Boží služobník.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *