Jaskyňa mlieka – nádej pre neplodné páry

Útek  Svätej rodiny do Egypta bol vyvolaný tým, že anjel navštívil Jozefa vo sne a varoval ho, že kráľ Herodes sa bude snažiť ublížiť novonarodenému Ježiškovi, aby ochránil svoj trón. Rýchlo sa teda pozbierali a utekali do Egypta a čoskoro na svojich cestách našli útočisko počas masakry neviniatok pred Herodesovými vojakmi v zázračnej jaskyni, dnes známej ako Mliečna jaskyňa alebo Jaskyňa mlieka.

„Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.“
‭‭Matúš‬ ‭2, 13-14‬

(Po Bazilike Narodenia Pána je jedným z najobľúbenejších pútnických cieľov v Betleheme Jaskyňa mlieka asi 100 m vzdušnou čiarou juhovýchodne od Jaskyne Narodenia. Podľa tradície sa Svätá rodina krátko po Ježišovom narodení presťahovala práve na toto miesto a mohla tu pobudnúť až dva roky. Legenda zo 6. storočia hovorí, že keď sa anjel zjavil Jozefovi a kázal mu ujsť s rodinou do Egypta, Mária práve dojčila malého Ježiška a v zmätku jej padlo niekoľko kvapiek mlieka na dlážku, na čo skala jaskyne obelela a získala liečivú silu. Kresťanské ženy a neskôr aj moslimky sa sem prichádzali modliť o dostatok mlieka pre svoje deti, ale najmä o dar potomka v prípade neplodnosti. Biely vápenec si mrvili na prach a pili ho s mliekom, čím vyjadrovali dôveru v Boží zásah. prevzaté z Katolíckych novín, 15.december 2002) 

Tradícia hovorí, že v tejto jaskyni, keď Svätá rodina odpočívala, predtým než pokračovali po ceste do Egypta, Panna Mária kŕmila – dojčila hladného Ježiška. Pár kvapiek materského mlieka padlo na zem vo vnútri jaskyne a vápenec sa zázračne zmenil z pôvodného žltohnedého na čisto biely.

Mliečna jaskyňa sa rýchlo stala pútnickým miestom pre prvých kresťanov, ktorí verili, že zamiešaním mäkkej bielej kriedy jaskyne do jedla alebo pitia sa zlepší výživnosť a produkcia mlieka. Páry, ktoré majú problémy s počatím, cestujú z celého sveta do mliečnej jaskyne v nádeji, že im biely prášok pomôže priviesť na svet dieťa. Koncom 4. storočia bola okolo jaskyne postavená malá kaplnka, ktorá bola dôkazom úcty k jej zázračnej povahe.

V roku 1872 bola na mieste pôvodnej kaplnky zo 4. storočia, z ktorej ostali len zlomky podlahy, postavená súčasná kaplnka mliečnej jaskyne. Kaplnka sa nachádza v Betleheme na západnom brehu Jordánu, len kúsok na juh od kostola Narodenia Pána.

Dnes pútnici, ktorí navštevujú Milk Grotto, môžu dostať od bratov, ktorý spravujú a strážia jaskyňu malé vrecúško „mliečneho prášku“. Páry, ktoré chcú počať sa modlia  štyridsaťdňovú pobožnosť, ktorá zahŕňa pitie malého množstva prášku denne a dennú modlitbu za plodnosť. Každý rok dostávajú bratia fotografie novonarodených detí a listy od tisícov párov, ktoré potvrdzujú zázračnú povahu prášku a ako im pomohol otehotnieť.

(Kritický pozorovateľ možno usúdi, že ide o primitívnu poverčivosť. Náboženské prežívanie človeka sa však opiera o viditeľné znaky, ktoré nemajú samy osebe žiadnu moc, ale motivujú k viere, ktorá je podstatná. A tak má veriaci na mieste oslavy materstva Panny Márie jedinečnú možnosť zamyslieť sa nad tajomstvom krásy života. Popri zázrakoch daru fyzického života bezdetným manželským párom a uzdravení detí i dospelých zaznamenala Jaskyňa mlieka vo svojej histórii aj mnoho prípadov duševného uzdravenia ľudí, ktorí práve tu našli uspokojivú odpoveď na tie najdôležitejšie existenčné otázky. Zároveň je vzácnym ekumenickým miestom, ktoré spája katolíkov, pravoslávnych, ba aj moslimov.
O úcte k Jaskyni mlieka svedčí aj križiacka hrobka z 12. storočia. Križiaci miesto upravili a zverili rehoľnej komunite, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou zachovala živú úctu k materstvu Panny Márie až do rokov 1349 – 1353, keď moslimovia vážne poškodili kostol i kláštor. Na konci 16. storočia bola jaskyňa pod vplyvom rastúcej náboženskej slobody sprístupnená a miestni veriaci prispeli k jej skrášleniu. Do svätyne prichádzajú desiatky ďakovných listov týkajúcich sa nielen počatia u žien, ktorým nevie pomôcť moderná medicína, ale aj uzdravení detí chorých od narodenia, ba aj chorých v dospelom veku. Zdá sa, že frekvencia zázrakov v posledných rokoch je vyššia. prevzaté z Katolíckych novín, 15.december 2002)

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *