Odprosenie za hriechy alkoholizmu

(Krížová cesta Edwarda Stanieka)

Stretávame sa dnes s trpiacim Ježišom, aby sme ho odprosili za hriechy alkoholizmu. Jeden z najhlúpejších hriechov, ktorým človek vedome a dobrovoľne ničí seba samého. Alkoholizmus je strašnou priepasťou smrti, do ktorej denne vrhá zlo tisíce ľudí. Prichádzame, aby sme odprosovali, ale tiež prosili o pomoc a oslobodenie z tohoto veľkého nešťastia.

I. Výrok smrti

Zlí ľudia vynášajú nad tebou, Pane, rozsudok smrti. Iní tento rozsudok vykonávajú. Aká jasná je tu hranica medzi tvojou dobrotou a ich zákernosťou. Je ľahké určiť vinníkov. Je oveľa ťažšie urobiť to pri stretnutí s opitým. Človek, ktorý sám o sebe vynáša rozsudok smrti a sám ho aj vykonáva. Zlo je zamaskované, očarí chvíľkovým šťastím a potom ničí. Tvoja cesta, Pane, viedla cez zničenie a smrť k životu. Ich cesta vedie cez zničenie k smrti. Pane, aspoň ty nevydávaj o nich výrok smrti. Odpusť, Pane, odpusť svojmu ľudu!

II. Ťažký kríž

Tvoj kríž, Pane, nebol iba tvojím krížom. Bola to ťarcha nás všetkých.
Keď si vzal na seba trám kríža, objal si všetkých hriešnikov. Nauč nás pri pohľade na nešťastie vyplývajúce z alkoholizmu postrehnúť ťarchu kríža, ktorý tak bolestne raní najbližších, rodinu, spoločenstvo, národ, Cirkev. Koľkých raní tento kríž, hoci nikdy neboli opití? Koľkých? Táto ťarcha je tým ťažšia, že je zavinená. Nemusela by tu byť. Nevyhnutné zlo sa nesie ľahšie a toto zlo nie je nevyhnutné. Dovoľ nám, Pane, vidieť, aký široký okruh zasahuje zlo obsiahnuté v alkoholizme a osloboď nás od neho.

III. Prvý pád

Začiatok tvojej ťažkej cesty. Pane, pri tomto páde si si uvedomil ty, aj tí ktorí ti boli blízko, aká ťažká bude táto cesta. Bol si taký slabý. Pane, pamätaj na tých, ktorí berú do rúk prvý pohárik, na tých, ktorí sa opíjajú prvýkrát. Urob z toho pre nich znak výstrahy, pretože sa začína ich životná dráma. Prvé opitie je akýmsi prasknutím vole. Ak nebude scelená, každé ďalšie opitie oslabí vôľu ešte viac, až sa napokon rozsype ne piesok a stane sa nástrojom zla. Pamätaj, Pane, na našu mládež a udeľ jej múdrosť, aby dokázala zavčasu spoznať hrozného nepriateľa.

IV. Bezradná Matka

Stojí tak blízko pri tebe a nemôže ti pomôcť. Si v rukách zlých ľudí a jej dobré srdce je v tejto situácii bezradné. Bolestná Matka, pamätaj na ženy, ktoré sa dostali do rúk alkoholu. nech s pre teba predmetom osobitnej starostlivosti a utrpenia. Ak dom stráži múdra matka, dom obstojí. Ak ona sama privádza nepriateľa do domu, ten zničí všetko. Žena alkoholička – to je najväčšie nešťastie pre rodinu. Bolestná Matka, pros za nás!

V. Pomocník

Pane, kríž bol nad tvoje sily. Otec ti priviedol pomocníka. Bol veľmi potrebný, aby si mohol splniť úlohu tak, ako to ma Otec v pláne. Šimon ťa nebránil, ale pomohlo ti niesť kríž. Najčastejšie vidíme opitého, ale prehliadame jeho blízkych, ktorí nesú kríž jeho nešťastia – matka, manželka, rodičia, súrodenci a najmä deti. Často potrebujú pomoc viac ako sám alkoholik. Pošli im pomocníka. Musí t byť človek, ktorého posielaš ty, Pane. Pomoc nie je ľahká, ale je nevyhnutná. Daj, aby nezahynuli pod ťarchou tohoto kríža.

VI. Utretie tváre

Pane, Veronika túžila vrátiť krásu tvojej tvári. Mala odvahu a vedela to urobiť. Alkoholik stráca svoju dôstojnosť, stráca lesk a krásu tváre. Tvoj obraz je v ňom znetvorený. Treba mu pomôcť, vrátiť krásu jeho tvári, jas a radosť očiam. Pane, je to ťažké umenie. Nestačí len chcieť pomôcť, nestačí plač, nestačí ani samotná modlitba. Treba vedieť pomôcť. Nauč nás, Pane, tomuto ťažkému umeniu podávania ruky alkoholikovi, nauč nás utierať jeho znetvorenú tvár. Nauč nás milovať týchto nešťastných bratov.

VII. Druhý pád

Pane, niekto ťa posotil, potlačil alebo šklbol. Potkol si sa a opäť ležíš na zemi. Bol si slabý, oni boli oveľa silnejší. Bolo také ťažké vstať. Pri tomto zastavení myslíme na kolegov od pohárika. Spoločenstvo, ktoré nepomáha, ale sťažuje situáciu, nedvíha, ale prevracia. To sú tí, ktorí nahovárajú na pitie. Nátlak okolia, ktorému slabý človek nevie odporovať. Ľudia, ktorí majú na svedomí zodpovednosť za druhých. Obťažili sa nielen svojím, ale aj cudzím nešťastím. Spolupracovníci démona. Hroznejší ako tí, ktorí zabíjajú telo – vrahovia duše. Prosíme ťa, Pane, vysloboď ľudí dobrej vole zo zlého prostredia. Osloboď ich z rúk zla.

VIII. Slzy matiek

Zazrel si slzy matiek. Ty vidíš každú slzu, ktorá vypadne z oka a vieš, prečo vypadla. Ty tieto slzy nielen vidíš, ale ich aj počítaš. Pane, čoho je viac na zemi, vypitého alkoholu alebo sĺz, ktoré kvôli nemu vytiekli? Čoho je viac? Ty vidíš neprespané noci, strach a zdesenie detí, bolestné údery rukou alkoholika… More sĺz, ktoré vyliali nevinní. „Neplačte nado mnou, ale nad sebou a nad svojimi deťmi.“ Pane, prijmi tieto slzy a odpusť.

IX. Tretí pád

Síl je čoraz menej. Treba ich však predsa zmobilizovať a vstať, aby si šiel ďalej. Nemožno sa zrútiť. Pane Ježišu, ty si vstal po treťom páde, prosíme ťa za tých alkoholikov, ktorí sa zrútili, stratili nádej, zistili, že si nedokážu poradiť… Presvedči ich, Pane, že niet takého stavu, niet takého pádu, z ktorého by sa nedalo povstať. Naplň ich novou vierou v možnosť víťazstva. Tam, kde sme my bezradní, ty môžeš robiť zázraky. Prosíme ťa, Pane, o zázrak víťazstva nad alkoholizmom.

X. Krista vyzliekajú zo šiat a napájajú žlčou a octom

Podali ti opojný nápoj. Odmietol si. Chcel si trpieť pri plnom vedomí až do konca. Pamätaj, Pane, na abstinentov, na tých ktorí sa rozhodli zdržiavať sa alkoholu, aby vydali vo svojom prostredí svedectvo pevnej vole. Daj im silu, aby vytrvali. Sú oporou pre tých, ktorí sa chcú vymaniť zo závislosti. Nech ich je čoraz viac, nech sú medzi nami.

XI. Ukrižovanie

Je možné znehybniť ruku pribitím na kríž. Možno znehybniť nohy pribitím na drevo. Ale rovnako možno znehybniť ruky človeka, ak do nich vkladáme fľašu, znehybniť nohy opilosťou. Zlo si môže rovnako poslúžiť klincami a kladivom ako aj alkoholom. Pane, pamätaj na našich bratov, ktorí sa stali mrzákmi kvôli alkoholu. Iba ty ich môžeš zachrániť, iba ty im môžeš pomôcť. Iba ty, Pane.

XII. Smrť za hriechy sveta

Taká je cena spásy. Takto platíš ty, Pane, Boží Syn, za naše hriechy, aj za hriechy alkoholizmu, za hriechy našej hlúposti. Pane, daj, aby veriaci ľudia, ktorí siahajú po alkohole, videli spojenie tvojho utrpenia so svojimi hriechmi. Udeľ im silu viery, aby hľadali u teba odpustenie a vyslobodenie. Aby sa dokázali, ako márnotratný syn, vrátiť do Otcovho domu, napriek tomu, že všetko premárnili.

XIII. Ruky Bolestnej Matky

Tak veľmi ťa zničilo zlo. Zničilo tvoje telo, ale duša ostala nedotknutá, zlo ju nedosiahlo. A milujúce srdce Matky trpí. A ako veľmi musí trpieť, keď berie do rúk synov a dcéry, ktorým alkohol zničil nielen telo, ale aj dušu. Pane Ježišu, nech slzy tvojej Bolestnej Matky stanú prameňom milosti obrátenia. Nech stekajú do sŕdc jej márnotratných detí a nech prinesú ovocie pokánia. Bolestná Matka, oroduj za nás.

XIV. V očakávaní na zmŕtvychvstanie

Utrpenie, aké ťa postihlo, Pane, ťa nielen zničilo, ale aj „zdokonalilo“. Táto dokonalosť sa objavila vo veľkonočné ráno. Utrpenie, ktoré postihuje alkoholikov, ničí, ale nezdokonaľuje. Iba ty, dokážeš využiť zlo a zmeniť ho na dobro. My to nedokážeme. Prosíme ťa, použi nešťastie a utrpenie, ktoré na nás dolieha kvôli alkoholizmu, na obohatenie sveta. Nech sa aj v tejto našej porážke zaskvie tvoje víťazstvo Veľkonočnej nedele.

Pre súkromnú pobožnosť z poľštiny preložila sr. M. Alžbeta.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *