Kto je na vine?

Kázeň ctihodného starca Sebastiána

V našich hriechoch a zhubných vášňach, nie sú vinníkmi ani víno, ani ženy, ani peniaze, ani bohatstvo, ako sa mnohokrát niektorí snažia seba samého ospravedlniť, ale naša nezdržanlivosť a naša nestriedmosť. Opilci obviňujú víno, smilníci a smilnice obviňujú mužov alebo ženy, hamižní potom obviňujú peniaze, bohatí vinia bohatstvo atď. Až to nakoniec vyzerá tak, že keby nebolo vína, žien, peňazí, bohatstva, tak by hriešnici nehrešili. Bohom je všetko stvorené a urobené premúdro a prekrásne, avšak od nerozumného upotrebenia a užívania vecí vzniká zlo.

Znášajte navzájom u druhých slabosti a nedostatky, v tom je spasenie. Oheň sa ohňom neuhasí, ale vodou. A nad zlom sa víťazí láskou! Pros Boha o čistotu srdca a o odpustenie hriechov, buď skrúšený v pokání pre to, čo si urobil, považujúc seba za horšieho ako všetkých ostatných. A príde k tebe sám Pán a ty pocítiš takú radosť v srdci, o ktorej svet nevie a nemá potuchu.

Zlo nachádzaj v sebe a nie v druhých ľuďoch, alebo vo veciach, s ktorými si sa ešte nenaučil správne jednať a zaobchádzať. Rovnako tak aj malé dieťa zaobchádza s ohňom, alebo s nožom; seba samé popáli, seba samé poreže.

Prepodobný Sebastián Karagandijský

Zdieľať