Modlitba sv. Jána Pavla II. k Panne Márii Guadalupskej

Jedna z prvých modlitieb, ktoré napísal Karol Wojtyla ako pápež. Krátko po tom, ako bol 22. októbra 1978 svätý Ján Pavol II. zvolený za pápeža, pripravil plány na svoju prvú apoštolskú cestu. Malo to byť v Mexiku na konci januára, len niekoľko krátkych mesiacov po zvolení do jeho pontifikátu.

Mal tam veľa vystúpení a prejavov, vrátane krátkej púte do svätyne, v ktorej sa nachádza pôvodný obraz Panny Márie Guadalupskej severne od Mexico City. Tam sa na chvíľu zastavil, aby predniesol svoju modlitbu k Panne Márii.

Ó, Nepoškvrnená Panna, Matka pravého Boha a Matka Cirkvi! Ty, ktorá z tohto miesta dávaš najavo svoju zhovievavosť a ľútosť všetkým, ktorí ťa prosia o ochranu; vypočuj modlitbu, ktorú ti adresujeme so synovskou dôverou, a predlož ju u tvojho Syna Ježiša, nášho jediného Vykupiteľa.

Matka milosrdenstva, Učiteľka skrytej a tichej obety, Tebe, ktorá prichádzaš v ústrety nám hriešnikom, zasväcujeme v tento deň celé svoje bytie a všetku našu lásku. Zasväcujeme Ti aj svoj život, našu prácu, naše radosti, naše slabosti a naše smútky.

Daj nášmu ľudu mier, spravodlivosť a prosperitu, pretože do tvojej starostlivosti zverujeme to, čo máme a všetko, čím sme, Panna Mária a Matka. Chceme byť úplne tvoji a kráčať s tebou po ceste úplnej vernosti Ježišovi Kristovi v Jeho Cirkvi; drž nás vždy svojou milujúcou rukou.

Panna Guadalupská, Matka Ameriky, modlíme sa k tebe za všetkých biskupov, aby viedli veriacich po cestách intenzívneho kresťanského života, lásky a pokornej služby Bohu a dušiam.

Prihováraj sa u Pána, aby vzbudil hlad po svätosti v celom Božom ľude a udelil hojné povolania kňazov a rehoľníkov, silných vo viere a horlivých rozdávateľov Božích tajomstiev. Udeľ našim domovom milosť lásky a úcty k životu v jeho počiatkoch, s rovnakou láskou, s akou si počala vo svojom lone život Božieho Syna.

Preblahoslavená Panna Mária, Matka spravodlivej lásky, ochraňuj naše rodiny, aby boli vždy jednotné, a žehnaj výchovu našich detí. Naša nádej, zhliadni na nás so súcitom, nauč nás neustále ísť k Ježišovi a ak padneme, pomôž nám znovu vstať, vrátiť sa k Nemu, vyznaním svojich chýb a hriechov sviatosťou pokánia, ktorá dáva pokoj duši.

Prosíme Ťa, udeľ nám veľkú lásku ku všetkým svätým sviatostiam, ktoré sú znakmi, ktoré nám Tvoj Syn zanechal na zemi. Tak, najsvätejšia Matka, s pokojom Božím v našom svedomí, so srdcom oslobodeným od zla a nenávisti, budeme môcť priviesť do všetkého skutočnú radosť a pravý pokoj, ktoré k nám prichádzajú od tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s Bohom Otcom a Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdroj: Ján Pavol II, Modlitba.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *