Čo je to mágia?

Pod pojmom „mágia“ chápeme rituálne spôsoby konania vyjadrené slovami a gestami, pomocou ktorých sa človek usiluje ovplyvniť udalosti a veci, ktoré prirodzene nemôže ovládať. Symboly, predmety, formulky a úkony, ktoré tvoria magický rituál musia byť presne zachované. Ináč by sa vraj nedostavil správny účinok alebo dokonca by mohol byť opačný. Ak sú však splnené všetky podmienky, účinok takéhoto rituálu by automaticky mal nastať. V niektorých prípadoch sa vyžaduje, aby osoba, ktorá ho vykonáva, vykonala rozličné prípravné a očistné úkony. 1
Mágia vychádza z predpokladu, že existujú tajomné sily ovplyvňujúce život človeka, ktoré sú schopné prekročiť známe prírodné sily a možnosti, a ktoré môže vykonávateľ (alebo užívateľ) mágie ovplyvňovať pomocou obradov. Pritom sa nehľadí na Boha a jeho pôsobenie. Zástanci mágie tvrdia, že „môže prinútiť aj duchov alebo démonov, aby sa ukázali a splnili to, čo ona žiada. (…) Tvrdí sa, že sa môže pred týmito silami brániť tým, že sa utieka k zariekavaniu a k amuletom, alebo sa domnieva, že si môže od nich vymôcť dobrodenia zaklínacími formulami, čarodejnými odvarmi alebo úkonmi spojenými s hviezdami, so svetom alebo s ľudským životom.“ 2


Porov. M.ELSER, S. EWALD, G. MURRER, Encyklopedie náboženství, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1999, s. 191-192.

Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska, Mágia, veštenie a démonské vplyvy , Jas, Zvolen 2001, s. 10.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *