V bolesti a nemoci

Pane Ježišu, nie je pre mňa ľahké vysloviť pred nebeským Otcom tvoje slová – „Nech sa stane tvoja vôľa!“ Som stiesnený a malomyseľný. Doliehajú na mňa bolesti a tiež nepochopenie ľudí. Môj život sa stal prázdnym. Nemôžem pracovať, nemôžem sa stretávať s priateľmi, nemôžem už obdivovať krásu tvojho stvorenia. I keď ma mnoho veci trápi a pôsobia mi bolesť, predsa sa chcem pokúsiť povedať svoje áno k tomu, čo teraz prežívam, ku svojim bolestiam, ku svojej prázdnote. Všetko, čo so mnou zamýšľaš, chcem trpezlivo znášať. Nedopusť však, aby moje bolesti boli nadarmo. Rád ich obetujem za tých, ktorí pre teba bojujú v prvých líniách, alebo za tých, ktorí ťa ešte nepoznajú. Rád prijmem, nebeský Otče podiel na utrpení tvojho Syna. Požehnaj Otče mne i všetkým nemocným v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť. Keď si putoval po prašných cestách Palestíny, uzdravoval si rôznych ľudí od nemocí. Preto i ja ťa prosím, uzdrav ma, daj aby som bol opäť zdravý. Ak to nie je tvoja vôľa, potom mi pomôž niesť svoj kríž za Tebou. Nech sa stane tvoja vôľa, nie moja. Dôverujem Ti a prosím, dopraj mi v spojení s Tebou a skrze utrpenie a kríž dosiahnuť veľkonočnú radosť a slávu tvojho zmŕtvychvstania. Ďakujem ti za to. Otče na nebesiach, snažím sa prijať svoju nemoc, ale nemám dosť trpezlivosti a chcel by som byť uzdravený čo najskôr. Je však možné, že nemoc je pre mňa užitočnejšia, že mi tým chceš niečo povedať a pripomenúť mi, čo je pre môj život veľmi dôležité. Ukáž mi, akým smerom sa má uberať môj život a čo odo mňa očakávaš. Daj mi odvahu aby som dokázal niesť to, čo niesť musím a zmeniť to, čo v mojom živote nebolo správne, aby všetko prospievalo mojej večnej spáse.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *