Adorácia: Slobodná vôľa

Kňaz: Najsvätejší Spasiteľu, prichádzame k Tebe, aby sme Ti vzdali úctu a chválu. Klaniame sa Ti tu prítomnému vo sviatosti oltárnej.

Chlapec: Pane Ježišu som šťastný, že môžem byť chvíľu s Tebou, že môžem piť z kalicha Tvojej Lásky. Nechcem byť nadmerne výrečný, chcem Ti len niečo pekné povedať. Nechcem byť príliš múdry, chcem tu byť v skutočnosti taký aký som. ( ticho)

Kňaz: Pane, vieme že skôr než si nás stvoril si povedal: „Učiňme človeka na náš obraz, nám podobného! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa po zemi plazia!“

Ďalej čítame: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na obraz Boží stvoril ho, muža a ženu stvoril ich.“

Dievča: Keď bol človek stvorený, bol stvorený na Boží obraz. Od prvej chvíle svojho jestvovania bol povýšený nad všetky stvorenia. Stal sa ich vládcom a ochrancom. Mohol rozhodovať o ich živote. Dokonca sa môže slobodne rozhodnúť ako bude žiť on sám. Ty, Bože mu dávaš vo svojej veľkej láske možnosť rozhodnúť sa pre život s Tebou, alebo bez Teba.

Chlapec: Sloboda…!? Ako človek zareaguje na tento Tvoj dar? Hoci dostal rozum, ktorým vie rozoznať dobré od zlého, často sa spletie, opúšťa Teba, svojho Pána a Pastiera. Vonkajšie okolnosti vplývajú tak silno, že ostáva skazený aj z vnútra. Tápe v tmách, je zmätený. Ty ho však miluješ. Ukazuješ mu cestu von. Podávaš mu ruku…, ale zase sa musí rozhodnúť on sám, či sa chytí Bože tvojej ruky, alebo inej, ktorá ho vtiahne hlbšie do tmy.

Chlapec: Mnohí dnešní ľudia hovoria: „Ja som slobodný! Užívam si život, zabávam sa, je mi dobre. Čo mi ešte chýba, veď som slobodný.“

Iní hovoria: „Ja som slobodný, lebo mám peniaze, môžem si hocičo kúpiť. Mám aj kariéru, majetok a postavenie. Keď mám peniaze, môžem si vo všetkom vyberať. Čo mi ešte chýba, veď ja som slobodný.“

Sú slobodní, ale len zdanlivo. Nevedia pochopiť pravú slobodu. Ich život je otroctvom. Pane daj, aby pochopili, že sloboda kráča ruka v ruke s láskou.

Dievča: Byť slobodný znamená milovať, no nie seba, ale tých druhých. Milovať tak, ako nás to učil Pán Ježiš, keď povedal: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“

Ak budem milovať tých druhých, budem naozaj slobodný. A milovať môžeme v každom okamžiku. Každý deň sa mi naskytuje možnosť preukázať svoju lásku k ostatným ľuďom. Lásku, ktorá sa nepretvaruje, je slobodná a úprimná.

(Medzi jednotlivými otázkami chvíľa ticha)

Chlapec: Kráčam si životom bezstarostne a slobodne.

Ale je moja sloboda naozajstná, nie je to len zdanlivý pocit?

Vidno z môjho správania v súkromí i na verejnosti, že som človek so slobodnou vôľou?

Nestávam sa otrokom nezriadených vášní, ako je alkohol, fajčenie, alebo televízia?

Viem sa ovládať, keď ma niekto rozčúli?

Nie som otrokom svojej kariéry, postavenia v škole, alebo v zamestnaní?

Nepretvarujem sa pred inými, aby som si získal úctu?

Aký je môj vzťah k ľuďom v mojom okolí?

Som slobodne rozhodnutý milovať druhých ľudí ako to odo mňa chce Ježiš Kristus?

Aký je môj vzťah k Bohu? Chcem ho slobodne milovať celou svojou silou, ako to On odo mňa očakáva? (Ticho, hudba)

Dievča: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na um človeku neprišlo, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú. Skutočne veľmi veľa nám Pane ponúkaš. Ponúkaš a s láskou hovoríš – rozhodni sa sám. Chceš milovať dobro, lásku a pokoj?! Alebo radšej budeš posluhovať zlu, nenávisti a otroctvu? Sám musíš počuť hlas svojho srdca. Ja čakám. Som trpezlivý, lebo ťa milujem. Chcem, aby si okúsil moju radosť. Ale daj pozor, ak zavrhneš moje milosrdenstvo, potom ťa neminie moja spravodlivosť.

Chlapec: Pane, ďakujem ti za tvoju lásku a trpezlivosť. Ty jediný poznáš moje srdce. Vieš lepšie ako ja, do akej miery chcem milovať dobro lásku a pokoj.

Pane, koľkokrát som sa dal do služby zlu a nenávisti – neviem to ani spočítať. Ale ty to vidíš, zarmucuje ťa to. Zarmucujem ťa keď vidíš, ako zneužívam tvoje dary, ako sa vzdiaľujem od teba. Ako často popletený bôžikmi, neviem rozoznať, kde si ty. Vidíš aj to, ako sa snažím konať dobro, ale viem, že to nestačí. Odprosujem ťa za všetko, čo som urobil v nesúlade s tvojou vôľou. Od tejto chvíle chcem ísť priamo za tebou.

 

Chlapec: Žalm 139,1-18,23-24)

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko,
ty vieš, či sedím, či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.
A všetky moje cesty sú ti známe.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Obklopujú ma spredu i zozadu
a kladieš na mňa svoju ruku.
Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť,
je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.
Kam môžem ujsť pred tvojim duchom
a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam,
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
I keby som si pripäl krídla zorničky
a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie
a podchytí ma tvoja pravica.
Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje
a namiesto svetla ma zahalí noc,“
pre teba ani tmy tmavé nebudú
a noc sa rozjasní ako deň.
Tebe je tma ako svetlo.

Kňaz:

Všemohúci Bože, veríme, že si tu prítomný, tajomne skrytý pod spôsobom Chleba. Klaniame sa Ti v najhlbšej pokore a zvelebujeme Ťa zo všetkých síl. Ďakujeme Ti za všetky milosti, ktoré od Teba neustále dostávame.

Prosíme Ťa, daj nám tú milosť, aby sme túžili vrúcne po tom, čo je Tebe milé. Posilni našu vôľu a daj nám silu, aby sme konali to, čo konať máme. Amen.

 

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zošli svoje hojné požehnanie na svätú Cirkev, na Svätého Otca a na všetko duchovenstvo.

Udeľ priateľom, dobrodincom a všetkým spravodlivým dar vytrvať v dobrom, buď na pomoci umierajúcim, vysloboď duše z očistca a na všetky srdcia rozšír láskavé kráľovstvo svojej lásky. Amen.

Požehnanie

 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *