Svätica slovenského pôvodu

Ctihodná sestra Miriam Teresa Demjanovich, SC

(1901 – 1927)

„Cirkev nevyrába svätcov, to robí Boh…

Cirkev ich len rozpoznáva“

~ Fr. James Fitz Patrick, OMI (Postulátor 1996 – 2002)

Tereza Demjanovičová, americké dievča dvadsiateho storočia, sa narodila v Bayonne, štáte New Jersey v roku 1901 ako najmladšie zo siedmich detí Alexandra Demjanoviča a Johanny (rodená Suchá), rusínskych imigrantov do Spojených štátov, kam prišli z východného Slovenska. Tereza prijala naraz krst, birmovanie a prvé sväté prijímanie v byzantsko-rusínskom obrade svojich rodičov.

Kde strávila svoje detstvo?
Po návšteve verejnej školy v Bayonne nastúpila Tereza na strednú školu sv. Alžbety v Convent Station, New Jersey. Vyštudovala s najvyšším vyznamenaním v roku 1923. O dva roky neskôr, v roku 1925 vstúpila do komunity Sestier charity v Convent Station. Po zložení profesijných sľubov ako sestra charity zomiera Tereza v nemocnici sv. Alžbety v New Jersey v roku 1927. Mala len 26 rokov.

Prečo Cirkev uvažuje o jej svätosti?
Pretože viedla svätý život, jej snaha o dokonalosť v jej rehoľnom živote, jej duchovná  tvorba, mystické privilégia darované Bohom počas jej života (stigmy, extázy a videnia) a milosti prijaté ľuďmi po jej smrti od Boha na jej príhovor, sestry charity požiadali Rím o dovolenie otvoriť jej kauzu beatifikácie a kanonizácie.

Aký je momentálny status kauzy jej beatifikácie/kanonizácie?
Prvá polovica beatifikačného procesu je akceptovanie Positio Super Virtutibus (jej heroických cností a svätosť). To musí byť potvrdené a uznané teológmi a nadriadenými (biskupmi a kardinálmi). Jej meno bolo predložené prefektovi Kongregácie pre kauzy svätých, ktorý potom dal jej meno pápežovi Benediktovi XVI.
10. mája 2012 prehlásil pápež Benedikt XVI., že sestra Miriam Teresa Demjanovich, SC, bola heroicky čnostná a teraz ju právom môžeme nazývať ctihodnou.
Druhá časť beatifikačného procesu – Positio Super Miro (zázračné uzdravenie) môže byť považovaná až po prijatí Positio Super Virtutibus.
V našom prípade ide o chlapca, ktorý bol právne vyhlásený za nevidiaceho kvôli bilaterálnej makulárnej degenerácii. Na príhovor sestry Miriam Teresy mu bol jeho zrak obnovený. Tento prípad bude musieť byť preskúmaný a schválený lekárskymi odborníkmi, teológmi a ordinármi (biskupmi a kardinálmi) a prehlásený, že došlo k nevysvetliteľnému vyliečeniu a že toto uzdravenie je pripočítané k orodovaniu sestry Miriam Teresy.

Ako môžem pomôcť k dosiahnutiu úspešného záveru?
Staň sa členom Ligy modlitby za sestru Miriam Teresu a využívaj duchovné benefity tohto členstva.
Odoberaj bulletin tejto ligy (v angličtine).
Podpor finančne túto ligu.
Modli sa, aby Boh viedol Cirkev v jej rozhodnutí.

miriam teresa demjanovich

Modlitba za blahorečenie

Najsvätejšia a blažená Trojica, ktorú sestra Miriam Teresa tak vrúcne milovala,  dovoľ, nech my, tak ako ona, sme sa stali viac vedomí tvojej božskej prítomnosti v našich dušiach. Prosíme ťa, ukáž znamenia, že tvoja pokorná služobnica požíva slávu s Tebou v nebi a urýchli deň, keď jej verejnou poctou môžeme preukázať našu úctu a lásku.
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen

 

Adresa centrály procesu, kde možno nahlasovať svedectvá o prijatých milostiach:

Sister Miriam Teresa League Headquarters

 P. O. Box 476, Convent Station, NJ 07961-0476 USA
E-mailom: 
[email protected] 

alebo telefonicky na +1 973290 5467

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *