Život Cirkvi vo svete 35 * 2013

Obsah

 

Kardinál Koch: Hrdosť na to, čo kresťanstvo dokázalo

Bioetika: Stane sa človek stvoriteľom mozgu?

Fórum katolíkov: Podporte limburského biskupa

Nemecký biskup Limburgu v ťažkej situácii

Katolícka cirkev vojenský zásah v Sýrii z väčšiny odmieta

Biskup: „Vojenský zásah v Sýrii by vyvolal svetovú vojnu!“

„Kausa gloria.tv“: Vyšetrovania v Rakúsku pokračujú

Patriarcha Rai: Kresťanskému východu hrozí zánik

Kult tela – nové náboženstvo

Bukurešť: Blahorečenie kňaza mučeníka Vladimíra Ghiku

Chile: Lekári chceli potratiť údajné siamske dvojičky

USA: Kritické rehoľníčky zasadajú s vatikánskymi „dohliadačmi“

 

Kardinál Koch: Hrdosť na to, čo kresťanstvo dokázalo

 

L e t n á   t e o l o g i c k á  a k a d é m i a  v  R a k ú s k u:

Kardinál Koch: „Je krásne byť kresťanom a katolíkom.“  Biskup Kapellari: „Hľadieť na Krista“.

 

Linec, 29.8.2013 (KAP) 016 265 – „Môžeme byť hrdí na to, čo kresťanstvo v Európe a pre Európu dokázalo.“ Zdôraznil to kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov na 25. Medzinárodnej letnej teologickej akadémii v hornorakúskom Aigen im Mühlkreis pri Linci.

„Je krásne byť kresťanom a katolíkom. Ľudia dnes často strácajú vedomosti o svojich vlastných koreňoch. Už nevieme, kto sme,“ povedal kardinál, ktorý doslova hovoril o „náboženskom analfabetizme“. „Najväčší kultúrny výkon kresťanstva spočíva v tom, že udržuje nebo otvorené vzhľadom na transcendentnosť a večný život“.

Téma akadémie, ktorá sa skončila v stredu, znela:

 

Kristus: Včera, dnes a na veky.

 

V centre prednášok a diskusií bol význam osoby Ježiša Krista vzhľadom na rastúcu sekularizáciu.

Medzi účastníkmi bola j linecký diecézny biskup Ludwig Schwarz, diecézny biskup z Grazu Egon Kapellari aj emeritný linecký diecézny biskup  Maximilian Aichern. Organizátorom tradičného podujatia je Linecký kňazský kruh.

Biskup Kapellari na slávnostnej svätej omši na druhý deň podujatia v homílii pripomenul motto návštevy pápeža v Rakúsku v roku 2007: „Hľadieť na Krista“. Svätci sú napriek všetkým rozdielom „takým niečím ako ukazováčikmi, ktorí ukazujú od seba smerom na Krista a pozývajú nás hľadieť na neho, aby sme sa nechávali stále viac premieňať na ikonu samotného Ježiša Krista.“

Biskup Schwarz na svätej omši v prvý deň podujatia v homílii vyzdvihol význam Eucharistie ako „prameňa a vrcholu celého kresťanského života“.

„To čo sa nám tu poskytuje, nie je kúsok tela, nie je vec, ale je to On sám – Vzkriesený. Tu sa deje skutočné premenenie, nielen nejaké akoby,“ zdôraznil biskup.

 

   *     *     *     *     *

Tento rok sa na akadémii opäť zúčastnili aj viacerí slovenskí kňazi, ktorí svojím vystúpením prispeli aj k obohateniu diskusie. Na podujatí sa zúčastnilo asi 50 kňazov, z toho 20 z postkomunistických krajín a okolo 80 laikov. Účastníci akadémie pricestovali z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Lichtenštajnska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska a USA. –zg-

 

Bioetika: Stane sa človek stvoriteľom mozgu?

 

Nové výsledky výskumu vyvolali búrlivé diskusie

 

Londýn/Münster/Oschatz, 30.8.2013 (kath.net/idea) 016 264 – Môže sa vedcom podariť stvoriť ľudský mozog? O tejto otázke sa diskutuje v súvislosti s článkom v časopise „Nature“ (Londýn). Podľa neho mal britsko-rakúsky tím vedcov v bio-reaktore vytvoriť kmeňové bunky – „mini-mozgy“ – tzv. „cerebrálne organoidy“. Majú iba 4 milimetre, ale majú v sebe okrem iného časti veľkého mozgu a hippocampusu – oblasti riadiacej pamäť. Väzivo sa získalo z kmeňových buniek embryí a kožných buniek človeka.

 

„Lekári za život“: Nepoužívať embryonálne kmeňové bunky

Ako hodnotia tento vývoj odborníci? Predseda organizácie „Lekári za život“, laboratórny lekár Prof. Paul Cullen (Münster), kritizuje „propagandistické rozdiskutovanie“ tejto témy v médiách. U tohto projektu nejde o vytvorenie úplného mozgu. Účelom je skôr výskum vrodeného malého vzrastu mozgu, „mikrocefálie“. Vedci vypestovali istý druh modelu väziva, aby ním preskúmali vývoj mozgu, ako povedal Cullen na otázku Evanjelickej spravodajskej agentúry „idea“. To má v zásade zmysel, ak sa to deje pomocou kmeňových buniek dospelých.

Veľmi problematické však je, že sa pre tento projekt použili aj embryonálne kmeňové bunky a tým sa usmrtili embryá – teda ľudia v ranom štádiu života: „To je eticky neospravedlniteľné.“

Cullen nazval ďalej „absurdným“ myslieť si, že človek dokáže stvoriť mozog v skúmavke: „Je to najzložitejší útvar, aký vôbec existuje. Máme doteraz iba veľmi nedokonalé predstavy o tom, ako mozog vôbec funguje. Ako by sme ho teda dokázali napodobniť?“ „Lekári za život“ sa zasadzujú za ochranu ľudského života od oplodnenia bunky vajíčka až po prirodzenú smrť.

 

„Slovo a vedomosti“: Nijaký „minimozog“

Predseda evangelikálneho študijného spoločenstva „Slovo a vedomosti“, lekár Henrik Ullrich (Oschatz/Sasko), odporoval názoru, že u vypestovaného väziva ide o „minimozog“. Tomu tak nie je ani z hľadiska anatómie, ani funkcie: „Medzi 4 mm veľkým celebrálnym organoidom a 4 mm veľkým mozgom ležia ešte neprekonateľné kvalitatívne veličiny deväťtýždňového ľudského embrya.“ Či tieto poznatky pomôžu v budúcnosti úspešne diagnostikovať choroby mozgu, je úplne otvorené.

Na otázku, či je projekt eticky prijateľný, Ullrich povedal: „Odvrhnúc všetky mediálne prehnané výroky a stále znova prepukajúce ľudské velikášstvo, že sa dokážeme stať stvoriteľom, považujem tieto výskumy za dôležité a správne.“ No smieme na to používať iba také kmeňové bunky, „ktoré sa nezískajú usmrtením človeka v ranom štádiu vývoja“.

 

Ullrich: Čo nás napĺňa obavami

Ullrich podľa vlastných slov nemá strach pred tým, že by sa človeku mohlo podariť vytvoriť mozog: „To ešte môže trvať celú večnosť! Ale mám obavy z toho, že pod zámienkou liečiť choroby, sa budú ľudia v ranom embryonálnom vývoji degradovať na náhradné diely, ktoré možno ľubovoľne pestovať a podľa potreby usmrcovať.“ –zg-

 

Fórum katolíkov: Podporte limburského biskupa

 

Kaufering, 29.8.2013 (kath.net) 016 263 – „Fórum nemeckých katolíkov“ vyzvalo veriacich v Limburskom biskupstve, ale aj v celom Nemecku, aby svojím podpisom podporili biskupa Franza-Petra Tebartza-van Elsta. Vyvolala to podpisová akcia verejných kritikov biskupa vo Frankfurte, ktorí „majú v konečnom dôsledku za cieľ vypudiť tohto biskupa verného viere a pápežovi“. ako uviedol predseda Fóra katolíkov, Prof. Hubert Gindert, vo vyhlásení.

Táto „zostrená kampaň“, ktorá mesiace prebieha proti biskupovi „sa v podstate nezameriava proti uvádzaným vonkajším danostiam a údajným  chybám biskupa“, ale v konečnom dôsledku proti „Cirkvi vernému teologickému postoju biskupa a jeho pastorácii, ktoré je plne v súlade s pápežom Františkom“.  –zg-

 

Nemecký biskup Limburgu v ťažkej situácii

 

Nemecký biskup, ktorý je terčom mnohých útokov, prekvapivo odcestoval do Vatikánu

 

Bonn, 28.8.2013 (kath.net/ Ludwig Ring-Eifel – KNA) 016 262 – Limburský diecézny biskup Franz-Peter Tebartz-van Elst v stredu prekvapivo odcestoval do Ríma. Tam sa stretol s prefektom Kongregácie pre biskupov kardinálom Marcom Ouelletom, ako informoval diecézny hovorca Stefan Schnelle na otázky nemeckej katolíckej spravodajskej agentúry KNA.

Biskup Tebartz-van Elst sám náhle požiadal o termín u kardinála Ouelleta. Pri rozhovore biskup podľa hovorca „získal veľkú podporu a solidaritu v jeho súčasnej situácii“. V utorok večer limburská dómska kapitula situáciu prediskutovala. Schnelle označil túto diskusiu ako „dobrú a konštruktívnu“.

Nijaký biskup v Nemecku nemá v súčasnosti takú ťažkú situáciu ako limburský diecézny biskup Franz-Peter Tebartz-van Elst (53). Už mesiace sa na neho útočí na mnohých frontoch. K tomu sa pridáva, že jeho vlastní sú nejednotní – čo súvisí aj so zvláštnou geografiou a históriou jeho oblasti. Navyše biskupovi Tebartzovi hrozí súdne konanie. A konečne je tu tá skutočnosť, že biskup má problémy s komunikovaním vo verejnosti. Za svojich šesť rokov v úrade na krátko angažoval viacerých tlačových hovorcov.

Nuž ale hovorcovia o veciach nerozhodujú. No limburský biskup, na ktorého ostro útočí hesenský rozhlas aj lokálna tlač a k tomu sa pridávajú aj národné médiá ako FAZ a Spiegel, by musel proti tomuto trvalému útoku niečo v médiách urobiť, ak nechce byť úplne porazený …

V súčasnosti nič z toho, z čoho biskupa obviňujú, „nedostačuje“ na vzdanie sa úradu. Aféra s prekonanými míľami lietadlom, ktorá sa dostala až na súd, je iba sporom o slovíčka: Na let do Indie si objednal lacnú triedu „Business-Class“, avšak vďaka «zvýhodneniu» letel v prvej triede. Či mal voči žurnalistom takýto let označiť ako «let prvej triedy» alebo ako «let v Business-Class», objasní hamburský súd. Pri negatívnom výsledku, mu hrozí trest za krivú prísahu. Alebo sa vec skončí zastavením procesu.

Aj stále novými detailmi „okorenené“ obvinenia časopisov v súvislosti so stavbou biskupského sídla pri limburskom dóme sú iba mierne vzrušujúce: na stavbu sa nezvyčajne prísne dohliadalo, bude stáť vyše 10 miliónov eur a tým bude najmenej trikrát drahšia, ako sa plánovalo. To vyvoláva hnev, aj keď je to u verejných stavieb rozhodne zvyčajné. A vďaka prýštiacim príjmom z cirkevných daní a pri rozpočte biskupstva vo výške vyše 200 miliónov eur nie je táto suma „vhodná“ na zruinovanie diecézy.

No teraz – trvalo podnecované médiami – rastú vnútorné napätia v diecéze. Vo frankfurtskom dóme, odkiaľ sa na provinčné biskupské sídlo Limburg hľadí s odstupom, podpísalo po bohoslužbách v nedeľu 500 katolíkov otvorený list, v ktorom žiadajú od vedenia biskupstva viac dialógu a uznanie chýb. Správa o tejto zaujímavej ale v rozmeroch skôr lokálnej udalosti bola aj na diecéznej domovskej stránke. V «klíme zastrašovania a strachu» ako aj «odmietania dialógu», o ktorom hovoria kritici biskupa, to zrejme nebol prípad pre celonemecké titulky v médiách.

Presne to však biskupovi Tebartzovi vyčítajú tí, ktorí doteraz smútia za «pokrokovým» emeritným biskupom Franzom Kamphausom. Silné liberálne krídlo v Diecéze Limburg u kléru aj laikov nedôverovalo konzervatívnemu  dolnorýnskemu Tebartzovi už čoskoro po jeho nástupe do úradu v r. 2008, pretože v liturgii a v aktivitách laikoch sa pokúšal zrušiť niektoré liberálne zvláštnosti a požadoval prísne dodržiavanie liturgických noriem.

A potom tu zohrávajú úlohu aj osoby a záujmy. Vo Frankfurte sa najvyšší cirkevný sudca známy mestský dekan Johannes zu Eltz, desať rokov pôsobiaci v úrade diecézy, priraďuje do tábora kritikov biskupa. Je to šľachtic a skôr konzervatívny, no nie muž hnutia «Wir sind Kirche» (My sme cirkev). Aj iní «umiernení» duchovní sa vyjadrujú kriticky o stave diecézy a vedení biskupa.
Kľúčovú úlohu tu hrá generálny vikár Franz Kaspar (75). Biskup Kamphaus ho v r. 2006 povolal ako zastupujúceho generálneho vikára. Už desaťročia ako vedúci Katolíckej kancelárie v Hessene má najlepšie kontakty s politikmi, ako aj so susednými diecézami Mainz a Fulda. Práve mnohé lety Kaspara to boli, ktoré spôsobili rozruch okolo limburského biskupa. Kaspar už máji požiadal o uvoľnenie z úradu, keď dosiahol vek 75. rokov. Biskup Tebartz ho vtedy však «až do odvolania» potvrdil v úrade. Teraz stoja v paľbe kritiky obaja. –zg-

 

Katolícka cirkev vojenský zásah v Sýrii z väčšiny odmieta

 

Bonn-Damask, 28.8.2013 (KAP) 016 261 – V katolíckej cirkvi sa možnosť vojenského zásahu USA v Sýrii takmer jednoznačne odmieta. V Biskupskej konferencii Nemecka (BKN) biskup kompetentný pre témy medzinárodných konfliktov Stephan Ackermann z Trieru v stredu vyhlásil, že to treba odmietnuť. Takisto napr. nemecké odvetvie medzinárodnej katolíckej nadácie „Missio“ (Pápežské misijné diela) a patriarcha s Rímom spojených melkitov  Gregorios III. Laham (Damask), varovali pred následkami vojenského úderu Západu proti režimu Bašara al-Assada.

Katolícka cirkev v Nemecku považuje vojenský zásah proti Sýrii „v tomto čase za nezodpovedný“. „Najprv treba nájsť zodpovedných za nasadenie chemických zbraní,“ ako povedal predseda Nemeckej komisie „Iustitia et Pax“, Stephan Ackermann, pre agentúru KNA: „V tom musíme najprv mať istotu.“

Už v pondelok sa chaldejský katolícky biskup z Aleppa, Antoine Audo, vyslovil proti vojenskému zásahu. Jeho sýrsky krajan Gregorios Laham sa ozval cez „Kirche in Not“ z Libanonu. Ako povedal: „Naďalej verím v úspech pokojných iniciatív zmierenia, ktoré majú mať najvyššiu prioritu.“

O tom, že by vojenský zásah priniesol mier, pochybuje aj nemecký prezident diela „Missio“ Klaus Krämer: „Tak sa zbrane neumlčia a utrpenie obyvateľstva bude pokračovať, priepasť medzi oboma stranami bude hlbšia a hlbšia. Čím dlhšie vojna trvá, tým je pravdepodobnejšie, že radikálne islamské sily v krajine získajú prevahu.“

Krämer poukázal na potrebu jasného politického postupu a vyzval nemeckú vládu, aby USA a Rusko priviedla k spoločnej politickej stratégii.

Taktiku hľadania dôkazov o údajných chemických útokov Assadovho režimu proti vlastnému ľudu, ktoré majú prispieť k ospravedlneniu vojenského zásahu, patriarcha Gregorios spochybňuje: „Kto môže teraz už vedieť, kto stojí za útokom chemickými zbraňami?“ Ďalej kritizoval politiku USA voči Sýrii: „Nemalo by sa v jeden deň obviniť vládu a na ďalší deň opozíciu. Tým sa len rozdúchava násilie a nenávisť.“

Povedal, že situácia kresťanov v krajine je tragická: 450 000 sýrskych kresťanov – takmer tretina všetkých kresťanov v krajine – je utečencov v rámci krajiny alebo ušli do zahraničia. Gregorios Laham poukázal aj na problémy v Damasku, doterajšieho útočiska kresťanov a iných utečencov zo severných oblastí.

 

Kardinál Marx: Násilie prináša nové problémy

Mníchovský arcibiskup, kardinál Reinhard Marx, v stredu pripomenul, že násilie nerieši nijaký problém, skôr sa tak pridávajú ďalšie. Už zásah Západu v Afganistane zostal v konečnom dôsledku bez následkov, „lepšie povedané, sú tu následky, ktoré sa neočakávali“. V Sýrii zúri občianska vojna, v ktorej  „moslimovia napádajú moslimov“. Povedal, že doteraz nevidí, ako by sa tu mohla nájsť možnosť zmierenia oboch strán.

Kardinál Marx vyslovil aj obavy zo situácie tamojších kresťanov, ktorí opúšťajú krajinu. Žiadal ich prijatie v Európe. „To celé je veľká tragédia,“ ako vyhlásil. Povedal, že pred niekoľkými rokmi precestoval so študentami krajinu s jej nádhernými historickými miestami, ktoré sa teraz ostreľujú. „Je mi z toho naozaj do plaču.“

Dodal, že pochopiť Východ je ťažké. Už francúzsky prezident Charles de Gaulle (1890 až 1970) nedokázal kedysi odhadnúť situáciu na Blízkom Východe. Na tom sa podľa neho nič nezmenilo.

 

Európska únia „paralyzovaná“

Poľská europoslankyňa Róza, grófka von Thun a Hohenstein, opisuje Európsku úniu vzhľadom na situáciu na Blízkom Východe ako „paralyzovanú“. Povedala, že chýba spoločná bezpečnostná a obranná politika práve tak ako európska vláda, ktorá by mohla v takejto situácii hovoriť jedným hlasom.

Kardinál Marx a Róza von Thun sa takto vyjadrili na tlačovej konferencii k otvoreniu 17. medzinárodného kongresu „Renovabis“ vo Freisingu. Podujatie trvá do 30. augusta. –zg-

 

Biskup: „Vojenský zásah v Sýrii by vyvolal svetovú vojnu!“

 

Chaldejský katolícky biskup z Aleppa, Antoine Audo, naliehavo varuje

pred vojenským zásahom medzinárodného spoločenstva v Sýrii.

 

Vatikán, 26.8.2013 (kath.net/KNA) 016 260 – Chaldejský katolícky biskup zo sýrskeho mesta Aleppo, Antoine Audo, naliehavo varuje pre vojenským zásahom medzinárodného spoločenstva v Sýrii.

„To by vyvolalo svetovú vojnu!“ povedal biskup Audo v pondelok pre Rádio Vatikán. „Tento konflikt sa nedá urovnať jednoducho vojenským úderom. Namiesto toho by malo spoločenstvo štátov zintenzívniť svoje úsilie o dialóg medzi stranami konfliktu.“

Biskup súčasne povedal, že výzvu k pokoju pápeža Františka veľmi privítala veľká časť obyvateľstva.

Podľa správ odporcov režimu o možnom chemickom útoku sýrskou armádou, ktorý mnohí odborníci už hodnotia ako pravdivé, sa zintenzívnila požiadavka vojenského zásahu západného sveta. Objavili sa správy, že USA a Veľká Británia pripravujú raketové útoky na vojenské zariadenia vlády Bašara al-Assada. Sýrska vláda nasadenie chemických zbraní popiera a obviňuje z toho naopak rebelov. V pondelok začali odborníci z OSN v meste Ghuta pri  Damasku hľadať stopy chemických zbraní.

Pápež František v nedeľu znova vyzval konfliktné strany v Sýrii k mieru. Predtým vatikánsky zástupca pri OSN v Ženeve, arcibiskup Silvano Maria Tomasi, varoval pre unáhleným obviňovaním sýrskej vlády a žiadal objektívne vyšetrenie nasadenia chemických zbraní bez nejakých predsudkov. –zg-

 

„Kausa gloria.tv“: Vyšetrovania v Rakúsku pokračujú

 

Viedeň, 23.8.2013 (KAP) 016 259 – Vyšetrovanie internetového portálu „gloria.tv“ v Rakúsku pokračujú. Potvrdila to 23. augusta hovorkyňa štátnej prokuratúry vo Viedni pre Kathpress.  V súčasnosti je spis na súde, pretože po domových prehliadkach vo Viedni a Hornom Rakúsku pred dvomi týždňami postihnutí podali sťažnosť, no vyšetrovanie pokračuje. V Švajčiarsku sa podobné vyšetrovania zastavili. Štátna prokuratúra v Graubündene tam vyšetrovala internetový televízny vysielač obvinený z rasizmu a porušovania slobody viery a kultúry. „Gloria.tv“ okrem iného tam v diskusii o „pilulke po akte“ prezentovala nemeckých biskupov s hákovými krížmi.

Rakúske vyšetrovanie viedla najprv prokuratúra vo Feldkirchu. Odtiaľ preložili proces do Viedne, kde sa v súčasnosti kauza skúma, ako zaznelo zo štátnej prokuratúry. Podľa štátnej prokuratúry v Graubündene sa však ďalej vyšetruje aj vo Švajčiarsku. Majú vraj poukazy na to, že pracovníci tohto portálu sa zdržiavajú vo Švajčiarsku bez povolenia a pre „gloria.tv“ pracovali ilegálne, ako vyhlásil hovorca na otázku Švajčiarskej katolíckej spravodajskej agentúry KIPA.

Predbežným vrcholom rakúskeho vyšetrovania boli domové prehliadky vo Viedni a v Hornom Rakúsku pred dvomi týždňami. Pritom podľa novín „Kronenzeitung“ došlo sčasti k manuálnym útokom, keď  policajti chceli zabaviť počítače.

„Gloria.tv“ vysiela od r. 2005. „Naše smerovanie sa orientuje prísne katolíckou náukou“, uvádza vo vyhlásení. Od r. 2006 vedie vysielač švajčiarsky kňaz Reto Nay. Naya diecézny biskup Churskej diecézy v marci  2013 uvoľnil z úradu. Technickým sídlom servera je Moldavsko. Nay vedie vysielač s kňazom pochádzajúcim z rakúskej Diecézy St. Pölten Markusom Doppelbauerom a jeho sestrou Evou Doppelbauerovou. Účasť na portáli má okrem toho  Moldavčanka Doina Buzutová. Právnym nositeľom je podľa rešerší novín „Zeit“ moldavská firma „Nina Buzut Dodalu S.R.L“, ktorá vyrába kozmetické výrobky, a ktorú vlastní sestra Doiny Buzutovej. –zg-

 

Patriarcha Rai: Kresťanskému východu hrozí zánik

 

Vatikán, 23.8.2013 (kath.net/KAP) 016 258 – Vzhľadom na súčasný vývoj v Egypte, Sýrii a iných krajinách Blízkeho Východu maronitský patriarcha, kardinál Bechara Boutros Rai, sa obáva definitívneho zániku kresťanského dedičstva regiónu.

„V súčasnosti sme svedkami totálneho ničenia toho, čo kresťania za 1700 rokov dokázali vybudovať,“ povedal kardinál Rai 23. augusta v interview pre Rádio Vatikán.

 

Západ ničí arabský svet z hospodárskych záujmov

 

Kardinál súčasne vzniesol vážne obvinenia proti Západu. Povedal, že v súčasnosti možno na Blízkom Východe „pozorovať projekt ničenia arabského sveta z hospodárskych záujmov a vôľu tak často, ako je len možné, podnecovať medzináboženské konflikty medzi šiitmi a sunitmi v islamskom svete“. Poukázal na to, že Moslimské bratstvo dostalo od Západu dve miliardy dolárov.

„Príklady Egypta, Sýrie a Iraku nás naučili, že vždy, keď vládne v krajine Blízkeho Východu chaos, bezdôvodne sa útočí na kresťanov,“ vyhlásil patriarcha. „V Egypte sa kopti v súčasnosti stávajú obeťami konfliktu medzi umiernenými a fundamentalistickými moslimami, v Sýrii sa stávajú obeťami konfliktov medzi sunitmi a šiitmi.“ –zg-

 

Kult tela – nové náboženstvo

 

Schifferstadt, 23.8.2013 (kath.net/idea) 016 257  – „Zrkadielko, zrkadielko povedz mi: Kto je najkrajší …?“ – pýta sa kráľovná v rozprávke o Snehulienke. Aj v skutočnom živote mnohí ľudia sa usilujú vyzerať atraktívne. Plastickí chirurgovia majú konjunktúru. Každý rok sa chcú tisíce mladých žien v Nemecku stať „top modelkou“.

Týmto kultom tela a krásy v postmoderne sa zaoberá katolícka teologička a publicistka Elisabeth Hurthová z Wiesbadenu v Nemeckom farskom liste zo Schifferstadtu. Ako píše pod titulom „Krásne zdanie“, „štíhle, trénované mladistvé telo“ prispieva k úspechu a atraktívnosti.

Usilovnosťou a znalosťami sa už v našich dňoch nedá urobiť nijaká rýchla kariéra. Aj v politike a hospodárstve sa nešportoví, obézni a zostarnuto pôsobiaci ľudia považujú za menej schopných presadiť sa, za menej dynamických a sebavedomých.

To sa prejavuje aj na príjme: Atraktívni a pekní ľudia zarábajú priemerne o 10 percent viac ako tých, ktorých výzor nie je taký dokonalý.

 

„Hriechy“ stravovania a „pokušenie“ sladkostí

O následkoch kultu tela a krásy Hurthová píše: „Tam, kde sa bezpodmienečná zodpovednosť a sebakontrola stávajú životným meradlom, zvaľuje vinu na seba ten, kto neudržiava svoje telo zdravé a pekné. Hriech ako vina pred Bohom sa teraz ako ‚hriech‘ v oblasti stravovania presúva na telo. Kto má nadváhu, podľahol ‚pokušeniu‘ sladkostí.“

Hriech, vina, pokušenie – tieto pojmy ukazujú, „že kult krásy a tela bol povýšený na nové náboženstvo, ktoré funkčne nahrádza tradičné kresťanské náboženstvo“.

 

Samo vyrobené vykúpenie

Večná mladosť, krása a šťastie sa už neočakáva od Boha, ale od plastických chirurgov a špecialistov. Hurthová píše: „Do pekného, dokonalého tela vkladáme očakávania spásy, ako predtým do duše.“

V týchto očakávaniach sa ukazuje istý „mýtus sebastvorenia“, kde sa prekonanie choroby, krehkosti a smrti stáva vlastným výkonom človeka.
Toto samovykúpenie – „urob si sám“ – v konečnom dôsledku prekračuje všetky hranice toho, čo je človeku možné a práve v tom sa prejavuje ako neľudské.

Hurthová sa ďalej venuje pohľadu na krásu z biblického hľadiska. Najkrajším zo všetkých ľudí je podľa žalmu 45,3 Bohom milovaný človek. Jeho Boh naveky požehnal. Predo mnou si krásny, hovorí tento Boh a pritom nehľadí na výzor človeka a na jeho statnú postavu, poukazuje autorka článku na 1. Knihu Samuelovu 16,7, kde sa uvádza: „… Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ –zg-

 

Bukurešť: Blahorečenie kňaza mučeníka Vladimíra Ghiku

 

Bukurešť, 22.8.2013 (KAP) 016 256 – V Bukurešti sa koná 31. augusta slávnostné blahorečenie katolíckeho rumunského kňaza mučeníka Msgr. Vladimíra Ghiku (1873-1954), priateľa francúzskych intelektuálov Paula Claudela a Jacquesa Maritaina. Blahorečenie sa uskutoční v centrálnom pavilóne v bukureštskom veľtržnom areáli Romexpo a povedie ho prefekt vatikánskej Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Angelo Amato.

V novembri 1952 tajná služba Securitate Ghiku zatkla a obvinila z velezrady, pretože sa nechcel pripojiť k štátnej cirkvi založenej komunistami. Zomrel 16. mája 1954 na následky mučenia v bukureštskej väznici, ako informuje nemecká katolícka spravodajská služba  KNA.

Ghikova rodina patrila ku kniežacím domom Rumunska. Vládla od 17. do 19. storočia –  Kniežatstvo Valahiei a Moldavsko. V čase Ghikovho narodenia – 25. decembra 1873 v Konštantínopole – pôsobil jeho otec, rumunský minister, v misii na dvore tureckého sultána. Chlapca vychovali vo Francúzsku. V Paríži a Ríme študoval politiku, filozofiu a teológiu a v r. 1902 oficiálne prestúpil z pravoslávnej do Katolíckej cirkvi.

Pápež Pius X. (1903-1914) odrádzal Ghiku, aby svoje želanie stať sa kňazom či mníchom nerealizoval okamžite. Do kňazskej vysviacky v r. 1923 v Paríži preto Ghika pôsobil v Rumunsku, Ríme a Francúzsku ako laický misionár. Vo svojej vlasti založil okrem iného nemocnicu pre chudobných ako aj ďalšie zdravotnícke zariadenia na Balkáne.

Do r. 1939 tento kňaz Parížskej arcidiecézy pôsobil ako duchovný pastier vo Francúzsku – a okrem iného aj ako člen Stálej komisie medzinárodného Eucharistického kongresu, kam ho povolal pápež. Jeho duchovné a sociálne aktivity priviedli Ghiku na všetky kontinenty.

Pri vypuknutí pôsobil Druhej svetovej vojny v Bukurešti v rôznych funkciách ako duchovný pastier pre rímskokatolícke aj gréckokatolícke komunity. Odmietol opustiť mesto v situácii bombardovania spojencami a trval na tom, že zostane u chudobných a chorých.

Proces blahorečenia Ghiku otvorili v r. 2002. Pápež František, ktorému krátko po jeho zvolení predložili materiály procesu, hneď schválil jeho blahorečenie ako mučeníka.

Slávnosti v Bukurešti sa začínajú v piatok 30. augusta, oficiálnou návštevou vatikánskych, francúzskych a rumunských predstaviteľov v Múzeu Vladimíra Ghiku a hodinou modlitieb v katolíckej Katedrále sv. Jozefa. V sobotu dopoludnia o 11. hodine sa koná slávnostná svätá omša blahorečenia. Popoludní nasleduje gréckokatolícka hodina slávenia. Slávnosti sa končia v nedeľu ďakovnou svätou omšou v katedrále, pri ktorej sa vystavia k úcte relikvie nového blahoslaveného. –zg-

 

Chile: Lekári chceli potratiť údajné siamske dvojičky

 

Santiago de Chile, 22.8.2013 (kath.net/LSN) 016 255 Teraz sú obe tieto dvojičky katolícki kňazi. Čiľania Felipe a Paulo Lizama (foto) boli v roku 1984 akútne ohrození potratom, lebo lekári ich matke stanovili diagnózu, že bude mať dieťa s dvomi hlavami, tromi nohami a štyrmi rukami. No ich matka tento rozsudok smrti odmietla. „Rozhodla sa pre život, hoci aj sama bola údajne v nebezpečenstve.“ V tom čase bol v Chile „terapeutický“ potrat legálny, no matka Rosa Silva vyhlásila, že prijme všetko, čokoľvek „Boh prikáže“.

Kaplán Paulo vysvetľuje: „Chovám vo svojom srdci zvláštne miesto pre myšlienku, že naša matka bola ochotná vydať svoj život za nás.“

Keď mali chlapci 14 rokov, rodičia dvojičiek sa dali rozviesť. „Rozchod  rodičov bol pre nás tvrdý. Predtým sme boli blázni za futbalom a nechodili sme na omšu,“ spomína kaplán Paulo. No po rozvode rodičov sa dvojičky vzdali futbalu.

„V našom malom meste bola podpora iba z jednej strany – od cirkvi. Tak sme tam pristáli.“ Vo veku 18 rokov sa rozhodli vstúpiť do kňazského seminára. Kaplán Felipe spomína:

„Rozhodol som sa, že o tom nebudem hovoriť, aby som svojho brata neovplyvňoval. No keď prišiel čas rozhodnúť sa, čo budeme v živote robiť, rozhodli sme sa obaja pre vstup do seminára.“ Teraz, o desať rokov neskôr, bratia spoločne prijali kňazskú vysviacku v katedrále v Santiagu de Chile.

Obaja vyhlásili, že rozhodnutie ich matky posilnilo ich povolanie.

„Ako by som mohol nehájiť Boha života?“, pýta sa kaplán Paulo. „To všetko posilnilo moje povolanie a dodalo mi špecifickú silu, preto som sa stal schopným vzdať sa existenčne samého seba kvôli tomu, v čo verím. Volanie Boha je tajomné a skryté a rozvíja sa vo vlastnej histórii.“

Potrat je v Chile od roku bez výnimky nezákonný. Krajina vykazuje najnižšiu úmrtnosť matiek v celej Latinskej Amerike. –zg-

 

USA: Kritické rehoľníčky zasadajú s vatikánskymi „dohliadačmi“

 

Zmení pápež líniu oproti svojmu predchodcovi?

 

Vatikán-Washington, 21.8.2013 (KAP) 016 254 – Zastrešujúca organizácia 57 000 rehoľných sestier v USA, ktorú dal Benedikt XVI. pred dvomi rokmi pod dohľad pre závažné omyly odporujúce náuke Cirkvi, si neželá zostrenie konfliktu. Na ostatnom plenárnom zasadnutí „Leadership Conference of Women Religious“ (LCWR) – (Vedúca konferencia ženských reholí) – v Orlande na Floride sa vytvorila „pozitívna klíma“ medzi vedením LCWR a zástupcami pápeža, ako citovalo Rádio Vatikán 21. augusta z komuniké zasadnutia:

„Rozhovory umožnili hlbšiu výmenu názorov a lepšie chápanie istých postojov,“ tak znela obozretná formulácia v komuniké.

 

Americké rehoľníčky sa v Orlande stretli s delegátom menovaným Vatikánom, arcibiskupom Jamesom Petrom Sartainom, ako aj s asistentami delegáta, biskupmi Leonardom Blairom a Thomasom Paprockim a viedli s nimi dôkladnú diskusiu. Vatikánska Kongregácia pre náuku viery menovala arcibiskupa Sartaina v roku 2011 za apoštolského poverenca, aby dohliadal na reformu tohto amerického zväzu. LCWR obviňujú, že už úplne nezastupuje rímsko-katolícke postoje.

V komuniké organizácie sa uvádza, že rozhovor s arcibiskupom Sartainom posilnil pozitívnu klímu medzi Vatikánom a zväzom. Táto klíma by na trvalo možno mohla viesť k vyriešeniu problémov. Členky amerického zväzu dúfajú v pokračovanie tohto dialógu s Vatikánom, cituje Rádio Vatikán z komuniké.

 

Ako k tomu informovali internetové noviny „Huffington Post“ z 21. augusta, nie je jasné, akú líniu chce v tomto konflikte sledovať pápež František. V máji vyzval rehoľníčky k vernosti Rímu a náuke Cirkvi, no v júni prišli úplne iné signály. Tie vyplynuli zo známeho rozhovoru s predstaviteľmi Latinskoamerickej a karibskej konferencie rehoľníkov (CLAR), ktorej protokol nedovolene zverejnili.

K tomuto „súkromnému rozhovoru“ vtedy vatikánsky hovorca páter Federico Lombardi komentár vydať nechcel. Avšak výpovede potvrdila samotná  konferencia CLAR – aj keď zväz sa o ich uverejnení, za ktoré bol  zodpovedný niekto z jej radov, vyslovil s poľutovaním. Časti tohto rozhovoru za zatvorenými dverami rozšíril čilský internetový portál www.reflexionyliberacion.cl.

Pápež podľa predstaviteľov rehoľníkov CLARu, silne orientovaných teológiou oslobodenia, vtedy povedal:

„Majte odvahu, vydajte sa novými smermi! Nebojte sa rizík, keď vychádzate v ústrety chudobným a ľuďom, ktorí práve začínajú na kontinente pozdvihovať svoj hlas. Rozrazte vráta dokorán! Budete robiť chyby, budete iným šliapať na nohy. To sa stáva. Možno k vám príde dokonca list Kongregácie pre náuku viery, v ktorom sa bude písať, že ste povedali to, či ono. Nerobte si z toho nijaké starosti. Vysvetľujte, kde myslíte, že vysvetľovať treba, ale pokračujte ďalej. Otvorte vráta. Konajte tam, kde je počuť výkrik života. Mne je milšia Cirkev, ktorá robí niečo nesprávne, pretože vôbec niečo robí, ako Cirkev, ktorá sa stáva chorou, pretože sa točí iba sama okolo seba.“

Vo zväze LCWR očividne chovajú nádej, že pápež zmení svoju líniu voči kritickým rehoľníkom oproti svojmu predchodcovi, končia noviny „Huffington Post“. –zg-

 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *