Adorácia – zmŕtvychvstanie

Kňaz:

Zvelebujeme ťa, Stvoriteľu a Pane, ukrytý v Najsv. Sviatosti. Zvelebujeme ťa za všetky diela tvojich rúk, v ktorých vidíme toľko múdrosti, dobroty a milosrdenstva. Tvoja dobrota nás posmeľuje, aby sme mohli hovoriť s tebou – pretože nie sme toho hodní a len vďaka tvojmu milosrdenstvu sa stráca medzi nami priepasť, ktorá delí teba – Stvoriteľa od nás, tvojho stvorenia. Osvecuj svojim svetlom náš rozum a učiň ho schopným čoraz hlbšie ťa poznávať – teba, Zmŕtvychvstalého.

Chlapec: Pokoj Vám! Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?

Dievča:

Najskôr temnota zeme, potom sladkosť ovocia. Najskôr obeta, kríž, potom zmŕtvychvstanie. Najprv ťažoba mojich hriechov, mojej viny a teraz odpustenie, nová šanca, ktorú mi dávaš, Bože. Všetko to je skoro neuveriteľné. Je to možné, Pane Ježišu, ty žiješ! Ty si vstal pre mňa! Naozaj si zvíťazil! Naozaj mi dávaš možnosť skúsiť to znova? Mám novú šancu. Ja neviem, neviem, či to zvládnem.

Chlapec: Čo sa ľakáš a prečo ti srdce zachvacujú takéto otázky? Dotkni sa ma! Vlož sa do mojich rán! Všetky svoje nádeje, snahy, hľadania, pády… A nebuď neveriaca, ale veriaca. Neboj sa, veď ja som premohol svet. (chvíľa ticha).

Kňaz: Stačí nám tvoja milosť Pane, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.

Hymnus:

Bronie sa zora na nebi, Už nieto smrtných úzkostí,
už znejú chvály vznešené, už nieto bolestivých rán,
svet jasá plný veleby, zvestuje anjel z výsosti:
a peklo chvie sa zdesené. Vstal slávne z mŕtvych Kristus Pán.

Veď statočný a mocný kráľ, Ježišu, Ty buď naveky
smrť zničil, život obnovil nám veľkonočnou radosťou,
pekelné brány pošliapal pridruž nás k svojmu víťazstvu,
a z úbohých sňal okovy. znovuzrodených milosťou.

Strážilo vojsko jeho hrob, Tebe buď sláva Ježišu,
zapečatený kameňom, ktorý si slávne z mŕtvych vstal,
nastáva zázrak všetkých dôb: Otcovi, Duchu Svätému
vychádza Víťaz z hrobu von. nech večne zuní pieseň chvál Amen.

Chlapec:

Ty si vstal zmŕtvych, Pane! A z hrobu s tebou vyšiel i víťazný život. Odteraz tento prameň života nikdy nevyschne. Tento nový život ponúkaš ty, Pane, aby si nás všetkých ním navždy obohatil. Aby si obohatil tvoje deti. Veď každý deň prežívame tvoje vzkriesenie. Je to vtedy, ak napríklad dieťa ponúka svoje cukríky, no najprv muselo tajne bojovať s tým, aby si všetky nenechalo pre seba. Alebo keď sa manželia opäť majú radi aj po väčšej hádke. Alebo keď protivníci po zdĺhavom boji podpisujú spravodlivý dohodu. Keď sused po dlhom úsilí našiel prácu a prináša domov trochu peňazí – toto všetko nám pripomína vzkriesenie. Dnes večer, Pane, nechcem lamentovať nad svojimi hriechmi, ani nad hriechmi sveta. Dnes večer chcem urobiť zo svojej modlitby hlboký akt vďaky za tie odvalené kamene, za vystúpenie z hrobu a za nový život. (chvíľa ticha)

Kňaz: Život je pekný, lebo ty si ho takým urobil. Pomôž nám Pane pochopiť, že i my sa musíme pričiniť o to, aby rozkvital, a aby sme ti ho každý večer mohli obetovať.

Dievča.

Vravia mi, Pane, že sa treba usmievať, usmievať sa každý deň a znova sa usmievať. Vravia mi, že radosť je pevná kresťanská čnosť a že smutný svätec je vlastne svätý smutlivec. Vravia, že nik nemôže svedčiť o tebe, ak jeho tvár a jeho život nežiaria tvojou radosťou. Rada by som tomu verila… No moja radosť je nestála, utečie, vráti sa a znova odíde. Vo chvíli, keď konečne verím, že som ju chytila, znova sa stráca a modrou oblohou môjho srdca tiahnu oblaky. Či možno byť úplne šťastný, keď v hĺbke pokojných dní, alebo v tichu noci ako výkrik k nám dolieha hlas nezamestnaných, nárek hladných, plač rozídených manželov a roztratených detí, chrapot zomierajúcich a vresk mučených, hrozný rachot bojov… Či môžem byť úplne šťastná?

Chlapec:

Niektorým sa to podarí, Pane Ježišu pri stole, keď pozerajú televíziu a strašné zábery, aké sa každý deň vysielajú, vravia: „To je otrasné!“ a potom po chvíli rozpačitého ticha: „Aký máme dnes dezert?“ Keď otvoria noviny a zbadajú titulok „Znova atentát a nevinní mŕtvi“ skríknu: „To je hrozné“. A potom o minútu: „V nedeľu dávajú výborných film v televízii. Treba si ho pozrieť!“ Modlia sa za všetkých nešťastných a trpiacich a potom spievajú o radosti z toho, že môžu byť spolu s tebou a že môžu ponúkať Otcovi tvoju spasiteľnú obeť. Nepatrím aj ja niekedy medzi nich?(chvíľa ticha)

Kňaz:

Pane Ježišu, nauč nás prijímať svoje obmedzenia. Sme údmi tvojho tela a chceme tak prijímať kúsky radosti ako kúsok výživného chleba, ako hlt osviežujúceho vína.

Dievča: Kde mám hľadať radosť?

Chlapec :

Radostí najviac je tam, kde naoko nijakých niet. Niet ani lístočka, čo k zemi klesá, aby netajil radosť zo zvuku či ticha. Radosť je hosť našej duše. Je ťažko dosiahnuteľná. Je to čnosť, ktorá sa získava a tajomstvo nepochopiteľné pre tých, ktorí ju nezakúsili. Môže existovať v srdci spolu s najväčším trápením. Iba ty, Pane, si dokonalá radosť. Iba ľudia s čistým srdcom, napriek svojím ľudským obmedzeniam, napriek trápeniu z toho, že zazrú na zemi len niekoľko zábleskov krásy a tvojej veľkosti, napriek bolesti môžu dosiahnuť túto radosť. Dosiahnu ju, keď sa otvoria tebe a prijmú radosť od teba, Pane Ježišu. Môžeme my povedať, že sme si úplne privlastnili tvoju radosť? (chvíľa ticha)

Kňaz:

Pane, pomôž nám žiť svoj pozemský život s radosťou v srdci, aby sme raz z tvojich úst počuli: „Dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho Pána.“

Dievča:

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil. Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.. Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, vzdávajte vďaky jeho menu svätému. Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom. Keď som bol v bezpečí, povedal som si: „Už nikdy sa nezakolíšem.“ Pane, vo svojej priazni si ma obdaril mocou a cťou. Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, hneď sa ma zmocnil strach. K tebe, Pane, volám, svojho Boha prosím o milosť. Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal? A či ťa prach môže velebiť alebo hlásať tvoju vernosť? Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci. Môj nárek si obrátil na tanec, roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal, aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.

Kňaz:

Pane Ježišu, ty si vstal. I my raz vstaneme. Nenecháš nás ležať v prachu poníženia. Vstaneme a vrátime sa domov, k Tebe. Práve pre túto krásnu nádej – ba istotu, je kresťanstvo najradostnejším náboženstvom a kresťan má byť najradostnejším stvorením pod nebom. Radosť patrí podstatne k nášmu životu. Jediná naša bolesť, jediný náš dôvod k smútku by malo byť to, že nie sme ešte svätí. Ďakujeme ti, že ťa môžeme spoznávať, že nám ukazuješ cestu k sebe. S radosťou a nádejou chceme kráčať za tebou, Zmŕtvychvstalý Kriste.

Pieseň, požehnanie, pieseň.

 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *