Sv. Gemma

Čím viac o Ňom rozmýšľam, tým viac zisťujem, aký sladký a roztomilý je… Ježiš je nekonečne dobrý a v Ňom mám nádej na prežitie všetkého dobra.

Ó, aký krásny je Ježiš! Keby Ho všetci poznali, ako nesmierne by Ho milovali!

Ó, keby všetci vedeli, aký krásny je Ježiš, aký je roztomilý. Všetci by zomreli od lásky.

Viva Gesu! Všetko pre Ježiša. Jedine Ježiš!

Aj keby som videla pekelné brány otvorené a stála by som na okraji priepasti, nebudem zúfať, nestratím dôveru v milosť, pretože verím v Teba, môj Bože.

Dobre si uvedomujem, že keby Ježiš nebol ku mne taký milostivý a láskavý, bola by som upadla do ťažkých hriechov.

Môj Ježišu, milosrdenstvo!

Tvoje milosrdenstvo je nekonečné.

Vieš, Ježiš, že som celá Tvoja? Áno, celá Tvoja, duša aj telo…  Chcem ísť do neba k Tebe.

Veľký Bože! Ako Ťa milujem, ó, ako Ťa milujem!
 

 

O Sviatosti Oltárnej
Nedá sa opísať, čo sa odohralo medzi Ježišom a mnou. Dal sa mi pocítiť, ach, tak mocne v mojej duši. V tej chvíli som pochopila, že nebeské rozkoše nie sú ako tie pozemské. Chcela som, aby sa moje spojenie s Bohom už nikdy neprerušilo.

A aká šťastná som bola, keď som s Ježišom v srdci mohla zvolať: „Ó, môj Bože, Tvoje Srdce je moje!… Čo viac potom chýba k šťastiu? Nič!“

Idem za Ježišom. Poďme za Ježišom. Je úplne sám a nikto Naňho nemyslí. Úbohý Ježiš!

Bežme k Ježišovi, Srdcu Lásky, Srdcu plnému nežnosti. Zajtra ráno ťa čakám s Ježišom. Zostaňme spolu pred Ježišom v Jeho Sviatosti a spoločne Ho chváľme.

Poponáhľaj sa, Ježiš. Ach, nevidíš, ako toto srdce túži po Tebe? Ach, nevidíš, ako chabne? Nebolí Ťa, ó Bože, vidieť ho také strápené v túžbe? Príď! Príď, Ježiš, ponáhľaj sa, príď bližšie, aby som počula Tvoj hlas… Nevidíš, ako trpím každé ráno, kým sa Tebou nenakŕmim?

Dovoľte mi hovoriť o svätom prijímaní; nemôžem sa zdržať. Je možné, že sú duše, ktoré nerozumejú, čo je to Eucharistia? Ktoré sú necitlivé na Božiu prítomnosť, na tajomné horúce výlevy Svätého Srdca môjho Ježiša? Ó, Srdce Ježišovo! Srdce Lásky!

Aký sladký je Ježišov Duch! Ach, čo podnietilo Ježiša, že sa s nami spája týmto okúzľujúcim a podivuhodným spôsobom? Uvažuj: Ježiš – náš pokrm! Ježiš – môj pokrm! … Darí sa mi len plakať a opakovať: Ježiš, môj pokrm! A v pomyslení, že to Ježiš urobil vo Svojej nesmiernej láske k nám.

Ach! Už to dlhšie nevydržím! Nie, nevydržím pri pomyslení, že Ježiš, v celej nádhere Svojho najmilujúcejšieho Srdca a v zázračnom rozpínaní Jeho otcovskej Lásky, sa takto predstavuje Svojim najnižším stvoreniam.

Po sv. prijímaní som cítila, že prichádza Ježiš, a viete, ako som Ho cítila? Najprv, keď som Ho sotva prijala do srdca, rozbúchal ho, ach, tak prudko, že som myslela, že mi vyskočí z hrude. Potom sa ma spýtal, či Ho naozaj milujem. Odpovedala som, „Áno, a Ty ma miluješ?“ Potom sa ma Ježiš dotkol a pobozkal ma a zostala som ako ľahnutá popolom v Jeho prítomnosti.

Je lepšie prijať Ťa, ako sa na Teba len pozerať.
 

 

O Panne Márii
Ach, aká krásna je naša Nebeská Matka! Už ste ju videli? Hoci som ju videla častokrát, moja horlivá túžba vidieť ju opäť stále zostáva.

Po strate svojej pozemskej matky som sa úplne odovzdala Matke Nebeskej. Kľačiac pred jej obrazom som jej povedala: „Mária, už nemám pozemskú mamičku; teraz buď Ty mojou Nebeskou Mamičkou.“

Ó, koľkokrát som svojej Nebeskej Mamičke predkladala úzkosti a ťažkosti svojho strápeného srdca, ona ma vždy utešila! Áno; spomínam si, že keď som sa ako sirota bez pozemskej matky zmietala vo veľkých úzkostiach, Nebeská Matka mi s najväčšou ľúbeznosťou otvorila svoju náruč.

Aká dobrá ku mne vždy bola táto Nebeská Mamka. Pomáhala mi v duchovných potrebách, ochraňovala ma pred nebezpečenstvami, vyslobodila ma z moci diabla, ktorý ma stále chodil trápiť,… a nakoniec ma naučila poznať a milovať Ježiša, byť dobrou a robiť Mu radosť. Ó, najmilšia Mamička, budem ťa milovať celý svoj život.

Áno, priznávam to, (Ježiš,) som nehodná, aby si ma počúval. Ale pozri, predstavujem Ti ďalšiu advokátku pre svojho hriešnika; je to Tvoja vlastná Matka, ktorá Ťa žiada, aby si mu odpustil. Ach, skús povedať nie Tvojej Matke! Isto jej nemôžeš povedať nie. A teraz mi odpovedz, Ježiš, povedz, že zachrániš môjho hriešnika.

Moja Mamka, odporúčam ti svoju dušu. Povedz Ježišovi, aby bol ku mne milosrdný.
 

 

O chudobných a hriešnikoch
Kedykoľvek som išla vonku, stále som od otecka žiadala peniaze, a keď mi ich niekedy odmietol dať, prosila som ho, aby som mohla vziať chlieb, múku a iné veci. Bola to Božia vôľa, že som stretávala chudobných, lebo traja alebo štyria ma stretli vždy, keď som išla von. Tým, ktorí prišli k domu, som dávala plátno a všetko, čo som mohla uniesť v rukách.

Boli ste dnes ráno na svätej omši?

Modlievate sa ráno a večer?

Rozmýšľali ste niekedy, koľko pre nás Ježiš trpel?

Ó Ježiš, neopúšťaj úbohých hriešnikov; mysli na hriešnikov a na mňa. Chcem, aby boli všetci zachránení.

Áno, trpieť, trpieť za hriešnikov, a ochotnejšie za trpiace duše, a obzvlášť za . . .

Chceš vedieť, (Ježiš,) kto mi zakázal myslieť na hriešnikov? Diabol. Naopak, Ježiš, odporúčam ich Tebe. Mysli na nich, úbohých hriešnikov, a nauč ma robiť pre ich záchranu všetko, čo sa dá.

Keby, ó Ježiš, môj hlas dosiahol hranice sveta; privolala by som všetkých hriešnikov a povedala by som im, aby prišli do Tvojho Srdca! Ach! Keby všetci úbohí hriešnici prišli do toho Srdca! Poďte, poďte, hriešnici, nebojte sa; meč Spravodlivosti vás tam nezasiahne. Ach! Nemôžem to zniesť. Musím to zo seba vydať von, musím spievať, musím jasať. Nestvorená Láska navždy! Srdce môjho Ježiša navždy!
 

 

O utrpení
Začala som cítiť ďalšiu silnú túžbu, neukojiteľnú dychtivosť po utrpení a po zdieľaní bolestí môjho Spasiteľa. Vo svojich nespočítateľných hriechoch som každý deň prosila Ježiša, aby som mohla trpieť viac. „Áno, môj Ježišu,“ zvykla som sa modliť, „túžim trpieť, a trpieť veľmi pre Teba.“

Ako som sa mohla pozerať na Ježiša ako trpí a nepomôcť Mu?

Ježiš, urob ma podobnou Tebe. Dovoľ mi trpieť s Tebou. Nešetri ma.

Ty vieš, ó Pane, aká som hotová obetovať sa vo všetkom. Budem znášať každú formu bolesti pre Teba. Dám každú kvapku svojej krvi, aby som potešila Tvoje Srdce a aby som prekazila urážky hriešnikov voči Tebe.

… stále znesiem ešte o trochu viac.

Radšej trpieť ako ísť do neba, keď je bolesť pre Ježiša, a vzdať Mu tak slávu.

Kto skutočne miluje, rád znáša utrpenie.

Najvzácnejšími chvíľami sú tie najbolestnejšie.

Všetko toto je dielom Lásky.
 

 

O pokušení
Najprv duša, až potom telo.

Tu Ježiša nenájdem; preto, Gemma, leť preč.

Môj Bože! Nepoškvrnená Mária! To nech radšej zomriem!
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *