Život Cirkvi vo svete 39/2018

Obsah

Pápež zaslal posolstvo čínskym katolíkom a Cirkvi

Cesta pápeža Františka v Pobaltských štátoch

Rok troch pápežov: 40 rokov od smrti Jána Pavla I.

Pápežov prívrženec: „Svätý Otec, prelomte mlčanie!“

Viganò píše nový list: Eminencia svedčte o pravde!

Biograf pápeža: Kritika ‚Instrumentum laboris’ sedí

Stretnutie biskupov vo februári „čisto show pre médiá“?

„Čo Viganò hovorí, to v princípe súhlasí …“

Nemeckí biskupi zasadali – kardinál kázal mlčiac

+ Mongolsko smúti za prvým biskupom

Rakúsko: Cirkev si pripomína ružencovú slávnosť v r. 1938

Jezuita: „Buď chlap. Zdvihni sa a odpovedz!“

Cenzúra v pápežovom lietadle?

Pápež hovorí o Číne aj o zneužívaní

Gänswein prvý hlásil korupciu v pápežskom chóre

Vydražili pozostalosť kardinála Meisnera

Kardinál suspenduje farára po spálení dúhovej vlajky

Tikajúca bomba pre pápeža vo Veľkej Británii

Orkán „Fabienne“ zničil barokovú studňu kláštora

Rakúsko: „Nedeľa národov“ a solidarita s utečencami

Litovské médiá: Pápež nepohodlný pre kritikov Cirkvi

Pápež František: „Ja som diabol“

‚Mlčanie pastierov‘

Kanada: ‚Ruženec od pobrežia k pobrežiu’

‘Milión detí sa modlí posvätný ruženec’

Severné Írsko: Podnikatelia za ‚homosexuálne manželstvo’

Čile: Pápež prijal odstúpenie ďalších biskupov

Reagan: Po smrti nás čaká ešte veľkolepejší život

Španielsko: Herec za urážku Boha pred súdom

USA: Kardinál nalieha na Vatikán vyšetriť situáciu

Kardinál: ‘Neuveriteľná zrada’ katolíckej viery

Vatikán – Čína: ‚Predbežná dohoda‘ o menovaní biskupov

Nemecko: Diecéza odporuje strane zelených!

Arcibiskup varuje pred pracovným dokumentom synody o mládeži

Fínsko: Minister pro-life čelí úsiliu odstrániť ho

‚Pápež mlčí, aby nepodporil velikášstvo kritikov’

USA: Prečo kardinál chráni homosexuálnych kňazov?

Austrália: Politik sa v 85 rokoch stal katolíkom

Pápež zaslal posolstvo čínskym katolíkom a Cirkvi

Vatikán, 26.9.2018 (RV) 022 950 – Pápež František zaslal Posolstvo čínskym katolíkom a univerzálnej Cirkvi pri príležitosti nedávneho podpísania Predbežnej dohody medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov. Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-09/papez-frantisek-posolstvo-cinskym-katolikom-univerzalnej-cirkvi.html

Cesta pápeža Františka v Pobaltských štátoch

https://www.vaticannews.va/sk.html

Poprad–Matejovce: Vrátili mariánsky stĺp Immaculata

Rok troch pápežov: 40 rokov od smrti Jána Pavla I.

Christoph Schmidt

Vatikán, 28.9.2018 (KNA) 022 949 – Tá správa vyvolala vo svete šok – v ten 29. september 1978: Iba po 33 dňoch v úrade zomrel v noci náhle pápež Ján Pavol I., nástupca Pavla VI. (1963-1978). Svojimi priateľskými skromnými spôsobmi, svojím ľudovým vyjadrovaním a teplým úsmevom si rýchlo získal mnohé sympatie. Kardináli museli znova na konkláve do Ríma. Rok 1978 sa stal rokom troch pápežov – mnohí dobre poznajú dlhú cirkevnú históriu, no nie často bola doba taká plná prevratov a výzvy na najvyšší úrad Cirkvi také veľké.
Druhý vatikánsky koncil (1962-1965) otvoril Cirkev pre dialóg s moderným svetom, ale roztrhol aj priepasť medzi reformátormi a konzervatívcami. Pavol VI. stál pred úlohou sprostredkovať medzi tábormi a udržať jednotu Cirkvi. Pritom bol súčasne hybnou silou reformy. Cirkev a pápežský úrad dostali za jeho pontifikátu inú tvár – symbolicky sa vzdal tiary – pápežskej koruny.
Ako prvý pápež novoveku sa vydal na cesty. Zrušil „antimodernistickú prísahu“ kňazov, no encyklikou „Humanae vitae“ (1968) zdôrazňoval aj platnosť tradičnej náuky Cirkvi. V dokumente o dôstojnosti ľudského života svet zameral žiaru reflektorov takmer iba na odmietnutie antikoncepcie.
Na diplomaticky nepreskúmanú pôdu vstúpil s obozretnými kontaktami s východným blokom, aby zlepšil situáciu cirkvi za železnou oponou. Aj tým narazil na kritiku. Nakoniec 80-ročného pápeža 6. augusta 1978 opustili všetky sily.

Pápež 33 dní
Presne 111 kardinálov sa potom zhromaždilo na konkláve a medzi 56 Európanmi bol napríklad aj viedenský arcibiskup – kardinál Franz König (1905-2004). Mnohé, čo sa vtedy požadovalo, pripomína voľbu pápeža Františka o 35 rokov neskôr: Nová hlava Cirkvi musí byť mužom zmierenia, pápežom chudobných a utláčaných. Má byť otvorený svetu so všetkou úctou k tradícii. Má mať osobnú charizmu a zaviesť kolegiálny štýl vedenia. Iba po štyroch kolách kardináli toho muža našli: Albino Luciani, benátsky patriarcha, orientovaný na koncil a ako Ján Pavol I. prvý pápež, ktorý si zvolil dve mená, ktorými pripomenul svojich dvoch predchodcov.
„Nech vám Boh tento čin odpustí,“ karhal svojich voličov v Sixtínskej kaplnke. Iba niekoľkí kardináli vedeli, že 65-ročný pápež má chronickú chorobu srdca. „Usmievavý pápež“, ktorý vyzeral tak odlišne od intelektuálne pôsobiaceho Pavla VI., si v ďalších týždňoch dobyl srdcia veriacich. Neobradným jazykom, ktorému každý rozumel, ale aj skromnými gestami. Zrušil pápežské nosidlá – sedia gestatoria – a už nepoužíval majestátnicke „My“.
No dobrotivý duchovný pastier komplikovaný aparát kúrie nezvládal a zostal osamotený. A to v časoch hlbokých premien. Voľba na srdce chorej hlavy Cirkvi v takej fáze sa rovnala – ako neskôr napísal americký pápežský biograf George Weigel – rozsudku smrti. Nebolo treba sprisahania, ani jedu – ako sa neskôr tvrdilo a vyvracalo – aby sa pontifikát Jána Pavla I. po 33 dňoch skončil.

Šok a fámy o vražde
Sestra Vincenza Taffarelová priniesla 29. septembra o 4.30 ráno kanvicu s kávou do pracovne pápeža v Apoštolskom paláci – a zaklopala na dvere spálne. Keď klopanie zostalo bez reakcie, otvorila dvere a našla pápeža Jána Pavla I. nehybne sedieť v posteli. Na očiach mal okuliare a hlava mu visela trocha nabok. V rukách držal niekoľko listov papiera, malá lampa horela. Zlyhanie srdca, znela diagnóza pápežovho lekára Renata Buzzonettiho. Ako čas smrti predpokladal 23. hodinu v noci.
Len nedávno uverejnil Vatikán doteraz neznáme podrobnosti o smrti pápeža. Podľa toho si sťažoval niekoľko hodín pred smrťou na silné bolesti v hrudi, no nechcel zavolať lekára. To podporuje oficiálnu verziu o infarkte. V správe Buzzonettiho pre vatikánsky štátny sekretariát mala byť poznámka o srdcovej slabosti, ktorú Ján Pavol II. utrpel v prítomnosti sekretára Johna Mageeho.

Pápež z Poľska
Šok zo smrti Jána Pavla I. poznačil nové konkláve. Viac ako kedykoľvek išlo kardinálom o to, aby zvolili za pápeža zdravotne odolného muža. A niekoho, kto správny aparát a jeho moci si vedomých kardinálov zvládne. Už pri predošlých voľbách dostal 58-ročný krakovský arcibiskup, kardinál Karol Wojtyla niektoré významné hlasy. Agilný Poliak bol mnohým kardinálom známy svojou prácou na koncilovom dokumente „Gaudium et spes“ o Cirkvi v modernom svete. Zatiaľ čo koncil kritizujúci tábor vsadil na arci-konzervatívneho Janovčana Giuseppe Siriho, viedenský kardinál König na neho znova upozorňoval. Večer 16. októbra dostal Wojtyla v ôsmom kole 99 hlasov a ako Ján Pavol II. sa stal prvým netalianskym pápežom po 455 rokoch. S ním sa začal druhý najdlhší pontifikát v dejinách Cirkvi. V týchto dobrých 26 rokoch sa stal prvý Poliak na pápežskom tróne významnou postavou svetovej politiky – často kritizovaný ako tvrdý konzervatívec, ale aj uctievaný ako víťaz nad komunizmom. –zg-

Pápežov prívrženec: „Svätý Otec, prelomte mlčanie!“

„Boží ľud si zaslúži vedenie, ktoré počúva, odpovedá a rýchlo rozhoduje.“

Washington DC., 28.9.2018 (kath.net) 022 948 – V USA sa naďalej vyvíja trvalý tlak na pápeža, aby prelomil mlčanie o svojich poznatkoch o americkom škandále okolo kardinála Theodore McCarricka. Teraz sa prihlásil o slovo aj bývalý spolupracovník amerického kardinála. Františka vyzval, aby prelomil svoje mlčanie. Informoval o tom „Crux“.
John Carr, ktorý viac a ako dve desaťročia pôsobil na Biskupskej konferencii USA, na prednáške na Univerzite Georgetown oznámil, že na strednej škole ho zneužil kňaz. „Poučenie z toho je, že mlčanie robí veci ešte horšími a nie je vhodným spôsobom pre nikoho z nás.“
John Carr, ktorý sa naďalej chápe ako prívrženec pápeža Františka, sa už dlhý čas zasadzuje za obete zneužívania a v tejto súvislosti kritizuje, že pri diskusiách a rozhodnutiach v Cirkvi, ako k tomu pristupovať, ešte stále väčšinou nesmú byť prítomní rodičia:
„Niet dostatok rodičov v priestore, kde sa tieto rozhodnutia robia. Mnohí kňazi na to hľadia očami svojho spolubrata. Z hľadiska otca je zneužitie – odhliadnuc od smrti dieťaťa – tým najhorším, čo sa dieťaťu môže stať. Podrýva to dôveru a vieru, kňazstvo a Eucharistiu, sexualitu aj rodinu. Musí byť preto prítomných viac rodičov.“
John Carr na prednáške rozprával aj o prudkej diskusii s kardinálom Bernardom Lawom z Bostonu, ktorý v r. 2002 musel po škandáloch zatajovania odstúpiť. Law vtedy Carrovi povedal: „Nikto ešte so mnou nehovoril tak, ako ty.“ A Carr povedal:
„Táto skúsenosť ukazuje, že mnohí biskupi sú izolovaní a obklopení ľuďmi, ktorí ich úsudok iba posilňujú. Táto izolácia, inštitucionálna ochrana a nedostatok spojenia so strachom obetí a ich rodín často viedli k nedostatku empatie a naliehavosti problémov.“
Informoval tiež, že McCarricka raz konfrontoval s obvineniami. No McCarrick mu do očí klamal a tvrdil, že nič z toho nie je pravda: „Tieto tvrdenia mojich nepriateľov stále znova skúmali médiá,“ – tak mu to vtedy objasnil kardinál.
John Carr dodal, že si váži pápeža Františka, ale:
„On je príliš pomalý v chápaní a konaní – nechápe, aké morálne a duchovné následky zneužívanie so sebou prináša. Boží ľud si zaslúži vedenie, ktoré ho počúva, odpovedá a rýchlo rozhoduje.“ –zg-

Viganò píše nový list: Eminencia svedčte o pravde!

Vatikán, 28.9.2018 (kath.net/pl) 022 947 – Bývalý nuncius v USA, arcibiskup Carlo M. Viganò, sa obrátil na verejnosť ďalším listom. List uverejnený na „LifeSiteNews“ je symbolický datovaný 29. septembra – na sviatok sv. Michala archanjela!

V liste arcibiskup Viganò uvádza:

– Prečo cíti povinnosť prelomiť „pápežské mlčanie“, ktoré vlastne sľúbil dodržiavať: „Účelom každého tajomstva – vrátane pápežského tajomstva – je chrániť Cirkev pred jej nepriateľmi, ale nie ututlávať a podieľať sa na zločinoch, ktoré páchajú jej členovia.“
– Výslovne zdôrazňuje: „Jadrom môjho svedectva bolo, že pápež najmenej od 23. júna odo mňa vedel, aký perverzný a zlý McCarrick vo svojich úmysloch a konaní bol a namiesto toho, aby urobil opatrenia, ktoré by urobil každý dobrý pastier, menoval pápež McCarricka do veľmi zodpovednej funkcie vo vedení Cirkvi – pre Spojené štáty, pre Vatikán a dokonca aj pre Čínu, ako v týchto dňoch so starosťou o túto mučenícku cirkev vidíme.“
– Pripomína, že pápež najprv ohlásil, že k veci nechce povedať ani jediné slovo, no potom sa porovnal s Ježišom mlčiacim pred Pilátom a Vigana bez jeho výslovného menovania prirovnal k najväčšiemu obžalobcovi – satanovi – ktorý v Cirkvi rozsieva škandály a rozkol.
– Pápež František zatajoval zločiny kňazov Julia Grassiho a Maura Inzoliho a zastavil vyšetrovanie sexuálneho násilia, z ktorého je obviňovaný anglický kardinál Cormac Murphy O’Connor.
– Viganò tiež priamo oslovuje kardinála Marca Ouelleta, prefekta Kongregácie pre biskupov:
„Eminencia, predtým, než som sa vybral do Washingtonu, boli ste ten, kto mi o sankciách pápeža Benedikta voči McCarrickovi rozprával. Máte k plnej dispozícii kľúčové dokumenty, ktoré McCarricka a mnohých v Rímskej kúrii zaťažujú vinou zo ututlávania zločinov. Eminencia, prosím vás, aby ste svedčili o pravde.“ –zg-

Biograf pápeža: Kritika ‚Instrumentum laboris’ sedí

Kňazi sa otvoreným listom obrátili na synodálnych otcov

Denver, 27.9.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 946 – Po americkom teológovi i arcibiskupovi Ch. Chaputovi z Filadelfie už aj pápežský biograf George Weigel a skupina mladých kňazov kritizovali „Instrumentum Laboris“ (IL) – pracovný materiál na Synodu biskupov o mládeži.
„Dokument je plný sociológie a bolestivo mu chýbajú duchovné a teologické náhľady,“ napísal teológ a spisovateľ George Weigel, známy životopisec sv. pápeža Jána Pavla II.
„IL sa sotva vyjadruje ku katolíckej viere a ak, tak máme dojem, že autorom je katolícka náuka trápna – ale nie preto, že ju mnohí cirkevní predstavitelia na rôznych úrovniach hierarchie ignorujú – ale pretože spochybňuje sexuálnu revolúciu!“
Podobne znie aj kritika ôsmych mladých kňazov, ktorí sa otvoreným listom obrátili na synodálnych otcov. Ich list uverejnila internetová stránka First Things. Kňazi kritizujú nasledovné:
„´Instrumentum laboris´ nemá čo postaviť proti sexuálnej revolúcii, ktorá na mladej generácii napáchala veľké škody. Nespomína mladých ľudí, ktorí sa orientujú náukou Cirkvi, ani programy, ktoré mladým ľuďom úspešne sprostredkujú katolícku vieru.“
„Dokumentu úplne chýba poukaz na možnosti, ako starosti a želania mladých ľudí dneška dať do vzťahu s nadprirodzeným cieľom. Namiesto toho obsahuje vágne narážky na ´niektorých mladých ľudí´, ktorí by tú či onú časť náuky Cirkvi radi zmenili!“
„To nezodpovedá našej pastoračnej skúsenosti. Mnohí mladí ľudia v našom okolí si želajú, aby sa náuka Cirkvi nemenila, ale aby sa ešte dôraznejšie hlásala – a síce presne preto, lebo ju chápu ako ´protijed´ proti kultúrnej púšti súčasnosti. V tom by sa našla pomoc.“
Iba stretnutie s Kristom a radostné hlásanie pravej viery Cirkvi môže tieto „mladé srdcia inšpirovať a mladých ľudí oduševniť pre misie“, ako píšu kňazi. Mládež spoznala, že „sexuálne oslobodenie“ ju v skutočnosti spútava a že „radikálna autonómia“ je lož. Preto aktívne hľadá niečo iné, čo môže nájsť v Evanjeliu,“ navrhujú mladí kňazi.
George Weigel píše, že mladí ľudia nechcú nijakú prispôsobenú Cirkev, ale Cirkev, ktorá hovorí pravdu! Zdôrazňuje, že jasnosť katolíckej náuky Cirkvi je pre mnohých mladých príťažlivá, pretože je v jasnom protiklade s rozpornými predstavami ľudského šťastia v západnom libertinizme. –zg-

Stretnutie biskupov vo februári „čisto show pre médiá“?

Bývalý sekretár Kancelárie pre náuku viery pri BK USA: „Do summitu vo Vatikáne vo februári sa musí objasniť, či sú Viganove obvinenia pravdivé.“

Washington DC. 27.9.2018 (kath.net) 022 945 – Známy americký kapucín Thomas Weinandy, bývalý sekretár Kancelárie pre náuku viery pri Biskupskej konferencii USA, v interview pre „National Catholic Register“ žiadal jasné vyšetrenie škandálu okolo McCarricka.
„Do stretnutia predsedov biskupských konferencií biskupov vo februári vo Vatikáne musí byť objasnené, kto čo vedel a či obvinenia emeritného nuncia v USA, arcibiskupa Carla Vigana, sú pravdivé alebo nie. Ak sa v tom nič neudeje, tak bude stretnutie vo Vatikáne čisto show pre médiá.“
Kapucín tiež očakáva, že pápež František celkom jasne osloví problém aktívnej homosexuality u kňazov a biskupov. Páter Weinandy pripomenul v tejto súvislosti správu Johna Jaya z r. 2004 o sexuálnom zneužívaní v USA, aj správu poroty Grand Jury v Pensylvánie z tohto roku. Uviedol, že z toho jasne vyplýva, že kňazi a biskupi sú homosexuálne aktívni. Páter Weinandy varoval, že laici budú pociťovať toto stretnutie ako hanbu, ak sa o téme homosexualita nebude obsiahlym spôsobom hovoriť. –zg-

„Čo Viganò hovorí, to v princípe súhlasí …“

Rím, 27.9.2018 (kath.net) 022 944 – „Čo Viganò hovorí, to v princípe súhlasí, tvrdia hlasy z Vatikánu pošepky, no v skutočnosti je to ešte horšie.“ Napísal to rímsky korešpondent Benjamin Leven v najnovšej správe o kríze v Katolíckej Cirkvi v známom liberálnom mesačníku „Herder Korrespondenz“. Podľa Levena sa však zatiaľ ešte cítia viazaní „pápežským tajomstvom“. „Počet nespokojných a odstavených v Rímskej kúrii je však veľký. Keď sa to raz rozhodne niekto z tejto frakcie ´vybaliť´, nezostane vo Vatikáne zrejme kameň na kameni,“ píše Leven.
Leven označuje rok 2018 ako „Annus Horribilis“ v histórii Františkovho pontifikátu. Cesta do Čile sa stala „najhoršou jeho pontifikátu“, na ktorej boli veľké plochy vyhradené na pápežove sväté omše len málo zaplnené.
Korešpondent odborného časopisu ďalej pripomenul, že Františka naliehavo v kúrii varovali, že čilskí biskupi boli zapletení do zneužívania, no on týmto informáciám neveril.
Leven označil ako „pozoruhodné“, že Rada kardinálov pred niekoľkými dňami síce ubezpečila Františka o svojej solidarite, no súčasne mu dala na známosť, že „sú si vedomí, že v súčasnej diskusii Svätý stolec bude eventuálne formulovať niektoré objasnenia“. Leven zdôraznil, že iba František sám môže vydať dokumenty o McCarrickovi – ktoré podľa Vigana sú na washingtonskej nunciatúre a na Štátnom sekretariáte – ako aj spis Kongregácie pre biskupov, aby sa objasnilo, či Benedikt XVI. uvalil sankcie na amerického kardinála a či ich František zasa zrušil.
Leven ďalej uvádza, že nie je nezvyčajné, že udelené sankcie vysokopostavených duchovných sa nezverejňujú. To tak bolo aj u zakladateľa Kristových legionárov Marciala Maciela. No Leven tiež nepovažuje za scestné informácie, že pápež František u istých osôb privrie oko a ignoruje varovania. Na to je niekoľko príkladov ako u páchateľov zneužívania – aj vysokopostavených – ktorí prípady ututlali a vplyvných kňazov so sklonom k dvojakému životu a sexuálnym výstrelkom chránili.
Korešpondent v tejto súvislosti pripomína belgického kardinála Godfrieda Danneelsa, ktorého spolubrat roky zneužíval svojho synovca. Danneels sa v r. 2010 pokúsil synovca odradiť od zverejnenia zločinov. Neskôr obeť vystúpila v médiách. Napriek upozorneniam kúrie František potom Danneelsa osobne povolal na synody o rodine 2014 a 2015.
Iný príklad je Luigi Capozzi, sekretár kardinála Francesca Coccopalmeria, bývalého predsedu Pápežskej rady pre výklad textov zákona. V jeho byte na Kongregácii pre náuku viery v r. 2017 vatikánski žandári urobili raziu počas homosexuálnej drogovej párty. Ten byt udelil Capozzimu na príhovor Coccopalmeria priamo pápež. Capozzi bol dokonca vyhliadnutý na post biskupa. No Coccopalmerio má toho ešte viac, za čo sa zodpovedať. Na jeho žiadosť František zrušil aj prepustenie známeho talianskeho kňaza z kňazstva, ktoré nariadil pápež Benedikt XVI. Až po odsúdení kňaza talianskym súdom, František opatrenie zasa vrátil naspäť.
Zaujímavé podrobnosti uvádza Leven aj o troch Františkom prepustených kňazoch Kongregácie pre náuku viery. Dvaja pracovali v oddelení pre disciplinárne záležitosti a spracovávali prípady zneužívania kňazmi. František nikdy neudal dôvody ich prepustenia a kardinál Müller prepustenie verných spoľahlivých kňazov viackrát kritizoval. Tieto miesta nie sú dodnes obsadené, hoci kardinál Müller to dokonca žiadal.
František sa síce stavia problému zneužívania a pravidelne sa stretáva s obeťami a občas aj zasahuje. Súčasne však podľa Levena odhliada od týchto zločinov a „odoláva všetkým radám“ .
Leven pripomína aj francúzsko-nemecký televízny dokument, ktorý dokázal, že František ako arcibiskup Buenos Aires sa pokúsil ovplyvniť justíciu, aby chránil pedofilného kňaza.
Na konci príspevku Leven konštatuje, že táto téma sa používa ako nástroj cirkevného boja o smerovanie, avšak oboma stranami:
„Konzervatívna strana vidí príčinu predovšetkým v morálnej a doktrinálnej uvoľnenosti po koncile a okrem toho aj súvislosť s homosexualitou. Liberálna strana naproti tomu vidí mocenské štruktúry, celibát a vylúčenie žien z kňazstva zodpovedné za prípady zneužívania.“

Nemeckí biskupi zasadali – kardinál kázal mlčiac

Fulda, 26.09.2018 (KAP/KNA) 022 943 – Nezvyčajným gestom pripomenul kolínsky kardinál Rainer Mária Woelki obete sexuálneho zneužívania a vyzval katolícku cirkev k obráteniu, ľútosti a pokániu:
„Aby sme vždy len nerozprávali, budem zvyšných päť minút mojej homílie mlčať,“ povedal v stredu ráno na svätej omši na plenárnom zasadnutí nemeckých biskupov vo Fulde. Na záver sa v prosbách modlili veriaci za obete a ich príbuzných a pripomenulo sa zlyhanie Cirkvi.
Na začiatku omše kolínsky arcibiskup vyzval Cirkev k obráteniu a pokániu. Poznatky zo štúdie o zneužívaní „nám vohnali do tváre červeň a ohromenie“. „To, že zástupcovia Cirkvi niečo také robia a že to ešte aj inštitúcia Cirkev tak často pripúšťala, nás robí bezradne zhrozenými. Zneužili sme dôveru – mládeže a detí, ich rodičov a celých rodín.“
V cirkevných aktoch našli experti v r. 1946-2014 zachytených 3677 sexuálnych prečinov a 1670 obvinených kňazov, diakonov a rehoľníkov. Experti predpokladajú aj ďalšie nezachytené prípady.

Diecézy ohlasujú ďalšie konzekvencie
Pri prezentácii štúdii o zneužívaní v utorok nemeckí biskupi poprosili o odpustenie a vyhlásili, že sa príliš dlho tieto prípady popieralo, ututlávalo a odhliadalo od nich. Vedci, politici a zväzy obetí žiadali o. i. diskusiu o cirkevných štruktúrach, ktoré zneužívanie môžu podporovať.
Mnohé nemecké diecézy sa vyjadrili k regionálnym výsledkom štúdie s možnými dôsledkami.
Biskup Franz Jung z Würzburgu sa vyslovil za nulovú toleranciu voči páchateľom. Pripustil chybné konanie, lebo v minulosti stála ochrana Cirkvi nad ochranou obetí a zanedbala sa aj povinnosť dokumentácie prípadov. Biskup ohlásil prehodnotenie úsilia o prevenciu: „Personál Cirkvi sa má starostlivo vyberať. Celibátna forma života potrebuje stále znova riešenie vlastnej sexuality.“
Berlínsky arcibiskup Heiner Koch vyhlásil, že ide o dosiahnutie kultúry obozretnosti a dôkladného pozorovania situácie. Generálny vikár Manfred Kollig povedal, že Cirkev sa musí rozlúčiť s tradičnou predstavou, že je „dokonalým spoločenstvom“.
Diecéza Regensburg navrhla štátom organizované nezávislé certifikačné centrum. Prevziať by to mohol nemecký poverenec spolkovej vlády pre otázky zneužívania Johannes-Wilhelm Rörig. Centrum musí byť otvorené všetkým zariadeniam v Nemecku, ktoré pracujú s deťmi. „Musíme sa stať ešte lepšími, rýchlejšími, transparentnejšími a spoľahlivejšími,“ povedal generálny vikár Michael Fuchs.
Arcidiecéza Mníchov-Freising vyhlásila, že okrem spracovania, uznania prípadov a prevencie sa musia presne analyzovať ďalšie dôsledky – najmä vzhľadom na štruktúry cirkvi a prístup k sexualite. Pri voľbe personálu, najmä kňazov, treba ešte viac prihliadať na sexuálnu zrelosť a osobnú kompetenciu.

Rozhodli o opatreniach
Nemeckí biskupi na záver rozhodli o konkrétnych opatreniach boja proti zneužívaniu ako je transparentný proces rozhovorov s expertmi o celibáte a sexuálnej morálke Cirkvi. Má sa preskúmať aj odškodnenie obetí a chcú zriadiť externé centrá pre prípady zneužívania. Biskupi si želajú aj viac stretnutí s obeťami. Má sa tiež vyvinúť štandardné vedenie personálnych aktov duchovných, ako aj nad-diecézne kontrolné procesy vyšetrovania a prevencie.
Kardinál Reinhard Marx povedal, že nesmie byť nijaké tabu. Ide tu o delenie a kontrolu moci a nové spolužitie v Cirkvi.

Kňazský úrad „pôsobí magneticky“ na nevhodných
Starostlivý výber kandidátov na kňazov naliehavo žiadal biskup Ackermann v stredu v televízii v Kolíne a povedal: „Táto životná forma, táto služba pôsobí akosi magneticky na tých, ktorí na to nie sú vhodní.“
Nemeckí katolícki biskupi zasadali vo Fulde do štvrtka. Podľa ich názoru diskusie o sexuálnom zneužívaní duchovnými budú po prezentácií štúdie pokračovať. Biskupi sa zaoberali aj prácou s utečencami, diskusiou o darovaní orgánov i Synodou biskupov o mládeži.
Riešili znova aj prijímanie Eucharistie nekatolíckymi manželskými partnermi katolíkov nechcú už ďalej diskutovať o spoločných smerniciach. Kardinál Marx vo štvrtok povedal, že rozhodnutie o prijímaní je na jednotlivých biskupoch a musí sa zohľadňovať jednotnosť ako aj starosť o plnú viditeľnú jednotu Cirkvi. Zdôraznil, že nejde o pripustenie, či nepripustenie k prijímaniu, ale o to dodať farárom a postihnutým základ na zodpovedné rozhodnutia. …

Rehole: „Príliš veľa moci, príliš málo Evanjelia
Aj Nemecká konferencia reholí (DOK) sa vyjadrila k „potrebnej hlbokej premene Cirkvi“. „Obroda Cirkvi je prinajlepšom na počiatku – príliš veľa moci, príliš málo Evanjelia,“ vyhlásila predsedníčka DOK Katharina Kluitmannová vo Fulde a povedala:
„Aj rehole musia prevziať perspektívu obetí zneužívania a počúvať ich. Som si vedomá, že vzhľadom na často celoživotné utrpenie obetí sú všetky naše snahy ešte stále príliš málo.“

Biskup Oster: „Celibát nie je ten vlastný problém“.
„Výsledky štúdie jasne ukázali, že celibát nie je ten vlastný problém,“ povedal v stredu biskup z Pasova Štefan Oster v rannom magazíne televízie ZDF. „Problém spočíva skôr v tom, že životná forma a systém Katolíckej cirkvi stále znova priťahovali ľudí, ktorí boli možno sexuálne nezrelí, mali problém a dúfali, že to dokážu v štruktúre Cirkvi potlačiť a nemusia sa tomu postaviť. Táto nezrelá dispozícia v kombinácii s celibátom tieto prípady zrejme napomáhala,“ povedal biskup Oster.
Nanovo zdôraznil význam zmeny systému v rámci Cirkvi. Povedal, že systém Katolíckej cirkvi, ktorá je sčasti „uzavretým mužským spoločenstvom“, prípady zneužívania umožnila. „Nehľadeli sme na postihnutých, alebo príliš málo. Potrebná je zmena kultúry, ktorá postaví obete do centra a bude ich počúvať. To platí zvlášť pre spracovanie prípadov, pri ktorom sa spoľahneme naďalej na nezávislú podporu.“ –zg-

+ Mongolsko smúti za prvým biskupom

Rím, 26.09.2018 (KAP) 022 942 – Cirkev v Mongolsku smúti za svojím prvým biskupom Mons. Wenceslaom Padillom. Biskup Padilla zomrel tesne pred 69. narodeninami v utorok na srdcový infarkt. Informovala o tom rímska tlačová služba „AsiaNews“ v stredu.
Biskup Padilla pochádzal z Tubao na Filipínach a bol pátrom belgickej rehole Scheutovych misionárov. V Mongolsku pôsobil od r. 1992 a mongolskú miestnu cirkev, ktorej stopy sa za desaťročia komunistickej vlády vymazali, prakticky nanovo vybudoval.
Pápež Ján Pavol II. povýšil misiu „sui iuris“ vedenú Padillom v Urge so sídlom v Ulánbátare v r. 2002 na apoštolskú prefektúru a Padilla sa stal prvým apoštolským prefektom tejto cirkevnej oblasti. V r. 2003 Ján Pavol II. menoval Padillu titulárnym biskupom Tharrosu. To zdôraznilo záujem pápeža o Mongolsko.
Dnes pôsobí v Mongolsku 64 misionárov z 9 kongregácií a 18 krajín sveta. Hospodársky rozmach štátu nomádov viedol v minulých rokoch k razantným zmenám. Katolíkov žije v krajine asi 1100. Cirkev pôsobí najmä v sociálnej oblasti a vo vzdelávaní. V Mongolsku je päť farností a okolo nich sa rozvíjajú sociálne aktivity, ktoré oceňujú aj miestne štátne orgány. Cirkev pracuje s deťmi na uliciach, sestry Matky Terézie vydávajú obedy chudobným, saleziáni budujú vzdelávacie centrá atď. Diplomatické vzťahy vlády v Ulanbátare a Svätým stolcom sa nadviazali už v r. 1992. –zg-

Rakúsko: Cirkev si pripomína ružencovú slávnosť v r. 1938

Viedeň, 25.09.2018 (KAP) 022 941 – Viacerými podujatiami si katolícka cirkev v Rakúsku okolo 7. októbra pripomenie historickú ružencovú slávnosť pred 80 rokmi v Dóme sv. Štefana vo Viedni, ktorá sa považuje za najväčšiu manifestáciu proti nacistickému režimu. Vrcholom osláv bude sympózium Biskupskej konferencie Rakúska, ktoré sa nezaoberá iba udalosťami roku 1938, ale aj úlohou cirkvi v r. 1918 pri prechode z monarchie do prvej republiky. Sympózium organizuje Spoločenstvo katolíckych združení s Katolíckou akciou v piatok 5. októbra v arcibiskupskom paláci vo Viedni. Ukončí sa svätou omšou, ktorú bude celebrovať linecký biskup Manfred Scheuer o 19. hod. v Dominikánskom kostole.
V Dóme sv. Štefana sa koná v sobotu 6. októbra o 17. hod. spomienková bohoslužba na udalosti v októbri 1938. Hlavným celebrantom je em. biskup zo St. Pöltenu, Mons. Klaus Küng. V nedeľu 7. októbra o 18. hod. sa koná podujatie mládeže, ktoré pripomenie, že dnes sa nemusíme báť verejne sa modliť a stáť pri svojej viere.

„Kristus je váš vodca“
Na ružencovú slávnosť do Dómu sv. Štefana pozval 7. októbra 1938 vtedajší viedenský arcibiskup Theodor Innitzer. V improvizovanej homílii kardinál vtedy asi 7000 mladým hovoril o politických udalostiach po vpochodovaní nemeckých oddielov do Rakúska. Kázeň vyvrcholila posolstvom: „Kristus je váš vodca“, čo mladí nadšene prijali a noví mocnári podozrievavo registrovali. Ešte v ten istý deň došlo k prvým zatýkaniam, na ďalší deň vtrhla poštvaná „Hilter-Jugend“ (Hitlerova mládež) do arcibiskupského paláca a 13. októbra došlo k nacistickej proticirkevnej manifestácii na námestí Heldenplatz.
Predtým, po konci Rakúska v marci 1938, katolícka cirkev podnikla márny pokus nájsť modus vivendi s novými mocnármi. Výrazom tohto úsilia bolo aj tzv. „Slávnostné vyhlásenie“ biskupov z 18./21. marca 1938, v ktorom sa pred referendom 10. apríla 1938 vyslovili za „Anschluss“ (Pripojenie) k Nemecku.
„Tieto udalosti sú v centre sympózia BKR, ako aj obdobie vojny a doby po r. 1918. Skúsenosti týchto udalostí formovali nielen Rakúsko po r. 1945, ale dodnes sú smerodajné pre vzťah štátu a cirkvi,“ ako sa uvádza v pozvánke. … –zg-

Jezuita: „Buď chlap. Zdvihni sa a odpovedz!“

USA, 26.9.2018 (kath.net) 022 940 – Páter Jozef Fessio, jeden z najznámejších jezuitov USA kritizoval na CNN mlčanie pápeža Františka k obvineniam arcibiskupa Vigana a povedal:
„On útočí na Vigana a na všetkých, ktorí žiadajú odpovede. Myslím si, že je to poľutovaniahodné. Buď chlap. Zdvihni sa a odpovedz!“
Páter Fessio je spoluzakladateľom známeho vydavateľstva „Ignatius Press“ aj spoluzakladateľom Univerzity Ave Maria v USA. Doktorát absolvoval v Nemecku na Univerzite Regensburgu za vtedajšieho profesora Josepha Ratzingera. –zg-

Cenzúra v pápežovom lietadle?

Vatikán, 26.9.2018 (kath.net) 022 939 – „Bola to tlačová konferencia ‚pod ochranným pancierom‘, ktorú pápež poskytol v utorok pri leta z Pobaltských krajín,“ uviedol vatikánsky žurnalista Marco Tosatti na blogu s odvolaním sa na žurnalistov, ktorí boli v lietadle.
Vystupovanie pápeža hodnotili ako „nervózne“. Otázky, ktoré nemali do činenia s cestou, boli explicitne zakázané! Tým neboli dovolené otázky o bývalom kardinálovi McCarrickovi, arcibiskupovi Viganòvi, či kardinálovi Murphy-O’Connorovi. De facto sa neprijímali ani nijaké otázky anglicky hovoriacich žurnalistov!
Keď chcela jedna žurnalistka položiť otázku k ceste do Írska v súvislosti s prípadmi zneužívania, František ju utešil: „Musíte počkať, najprv chceme hovoriť o tejto ceste.“ No na koniec ju pri otázkach už nebrali vôbec do úvahy a otázka zostala nezodpovedaná. Mnohí anglicky hovoriaci žurnalisti v lietadle, ktorí museli pápežovu cestu drahými letenkami spolufinancovať, boli kvôli tejto cenzúre nahnevaní.
Pozornosť žurnalistov vyvolalo aj to, že potom práve pápež sám – v úplne inej súvislosti – ešte aj vyhlásil: „Ak sa vláda stane diktatúrou, alebo sa ňou stať chce, tak prvé čo urobí, je, že vezme do rúk médiá.“ –zg-

Pápež hovorí o Číne, zneužívaní a diktatúre

Rím, 26.09.2018 (KAP) 022 938 – Pápež František bránil novú dohodu s Čínou. Dohoda o menovaní biskupov znamená „dialóg o možných kandidátoch“, ale nakoniec menuje biskupov pápež – to je jasné,“ povedal František na spiatočnom lete z Baltických krajín do Ríma v utorok večer zástupcom médií. Zodpovednosť za dohodu má iba on, ako zdôraznil.
Rozhodujúcim impulzom na podpísanie dohody s Pekingom, bolo spoločné vyhlásenie solidarity čínskych biskupov, ako povedal pápež. Po obvineniach bývalého nuncia v USA arcibiskupa Carla Máriu Vigana voči nemu koncom augusta mu napísali čínski biskupi, že stoja za ním. List mal podpísať biskup vlasteneckej cirkvi, ako aj biskup tej podzemnej. „To bolo pre mňa Božie znamenie,“ povedal František.
Súčasne však dal najavo, že dohoda s Pekingom nie je pre Cirkev optimálna. „Keď podpisujeme dohodu o mieri, alebo nejakú inú, strácajú obe strany niečo,“ vyslovil sa pápež. Povedal, že pozná odpor v prostredí katolíkov v Číne, ktorí veľa trpeli. No majú silnú vieru a dôveru v to, čo rozhodne Petrov nástupca. To sa mu stalo jasným po mnohých listoch z Číny.
K doteraz bližšie nepoznanému obsahu dohody podpísanej minulú sobotu sa však pápež bližšie nevyjadril. Len pripomenul, že ani predtým pápež o biskupoch nerozhodoval sám. Povedal, že 350 rokov menovali biskupov v Južnej Amerike králi Španielska a Portugalska. Tým dal pápež už len svoje požehnanie. Podobne to bolo aj v Rakúsko-Uhorsku za cisárovnej Márie Terézie. Do konca habsburskej monarchie mal právo menovať biskupov cisár príp. byrokracia ministerstva pre kulty. Cisárom menovaných kandidátov na biskupov potom pápež potvrdil.
„Predbežná dohoda s Čínou je výsledkom dlhoročnej neúnavnej práce mnohých pracovníkoch Rímskej kúrie,“ povedal ešte František. „Oni návrhy textov, ktoré prišli na jeho písací stôl, viackrát prediskutovali a čo najdôkladnejšie vypracovali. Preto mal on, ktorý nesie konečnú zodpovednosť, veľkú dôveru v ich prácu, ako povedal. Nakoniec pápež požiadal o modlitbu za tých, ktorí to nedokážu pochopiť, alebo roky trpeli v podzemí.
Vatikán a Čína podpísali v sobotu predbežnú dohodu o menovaní biskupov. František tým uznal ôsmych režimu verných biskupov, vysvätených bez súhlasu pápeža. Tým sú po prvý raz za 60 rokov všetci katolícki biskupi Číny v spoločenstve s Rímom. Časti čínskej cirkvi sledovali rokovania so starosťou. Vatikán obvinili z naivnosti a varovali pred „výpredajom“ cirkvi v Číne.

Každé jedno zneužitie je „nehorázne“
V súvislosti so škandálom zneužívania pápež poukázal na to, že prípadov je v ostatnej dobe menej, pretože Cirkev spoznala, že proti tomu musí bojovať iným spôsobom ako v minulosti. No je potrebné toto chybné správanie neposudzovať výlučne dnešnými kritériami. V minulosti sa takéto prečiny všade zamlčovali aj v rodinách, kde „strýko znásilnil neter, otec deti – pretože to bola veľká hanba“, ako povedal František. Tak sa žiaľ v minulom storočí k tomu pristupovalo.
Prirodzene, že sú ľudia v Cirkvi dnes napriek tomu zo škandálov právom rozhorčení, najmä keď ide o zneužívanie, ako odpovedal pápež na otázku žurnalistu. A každé jedno zneužitie dieťaťa duchovnými je zvlášť nehorázne, pretože Cirkev má deti privádzať bližšie k Bohu namiesto toho, aby ničila ich život.
„No existuje princíp, ktorý mi pomáha chápať históriu. Historický fakt treba vysvetľovať v kontexte jeho doby a nielen cez hermeneutiku dneška. To platí napríklad pre posudzovanie zločinov voči domorodému obyvateľstvu, ktoré boli často plné nespravodlivosti a krutosti. Podobne je to u trestu smrti, ktorý sa používal ešte koncom 19. storočia aj v cirkevnom štáte.“
„Morálne povedomie rastie po celé roky. Aj Cirkev sa musela učiť. Tak ukazuje napr. správa o prístupe k sexuálnemu zneužívaniu v diecézach štátu Pensylvánia, že kňazi to páchali najmä počiatkom 70. rokov. V tejto dobe počty týchto prípadov zreteľne poklesli, pretože Cirkev sa stala pozornejšou,“ povedal pápež. „Prišli mnohé rozsudky voči kňazom z Kongregácie pre náuku viery a ja som dikastérium vyzval, aby pracovalo ďalej. O tom sa nebude diskutovať.“

Sloboda tlače a diktatúra
Pápež František zdôraznil v lietadle aj slobodu tlače: „Ak sa vláda stane diktatúrou, alebo sa ňou stať chce, tak prvé čo urobí, je, že vezme do rúk médiá,“ povedal podľa „Vatican News“ žurnalistom.
Komunistickí mocnári okrem iného v Baltických krajinách presadzovali aj ruštinu a potláčali miestny jazyk. Pápež ocenil v tejto súvislosti starých ľudí, ktorí po desaťročia vnukom odovzdávali svoj jazyk, kultúru a identitu.
„Celá generácia sa učila materinský jazyk od starých rodičov,“ povedal František.
Pápež, ktorý sám v Buenos Aires mal skúsenosti s argentínskou diktatúrou, pripomenul cenzúru médií na príklade sovietskej diktatúry: „Nemohlo sa nič iné myslieť, pretože všetky médiá, bolo ich vtedy málo – najmä rozhlas – prebral štát.“

Studená vojna: Rádio Vatikán hralo dôležitú úlohu
V čase sovietskej diktatúry hralo Rádio Vatikán dôležitú úlohu v oblastiach strednej a východnej Európy, kde vládli komunisti, ako pripomenul „Vatican News“. V r. 1931 založený pápežský vysielač bol zakázaný, no tajne ho mnohí počúvali. Litovský program napríklad šíril „Kroniku katolíckej cirkvi v Litve“, ktorú v podzemí pripravoval kňaz Sigitas Tamkeviius a každý mesiac ju dal prepašovať na Západ. Vďaka tomu sa veriaci v Litve cez Rím dozvedeli o realite prenasledovania vo svojej krajine. –zg-

Gänswein prvý hlásil korupciu v pápežskom chóre

Vatikán, 25.9.2018 (kath.net) 022 937 – Pápežský sekretár arcibiskup Georg Gänswein (foto) ako prvý upozornil na podozrenie z finančných nezrovnalostí v pápežskom chóre Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne. V týchto dňoch ho vypočuje ako svedka vatikánska justícia. Informoval o tom rakúsky denník „Presse“. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie kvôli praniu špinavých peňazí, podvodom a sprenevere riaditeľa a hudobného vedúceho chóru – obaja však vyhlasujú, že sú nevinní. Vatikán požiadal talianske orgány o justičnú podporu pri vyšetrení tohto prípadu. –zg-

Vydražili pozostalosť kardinála Meisnera

Kolín, 25.9.2018 (kath.net/pek) 022 936 – Dražba umeleckých predmetov v r. 2017 zomrelého kolínskeho arcibiskupa, kardinála Joachima Meisnera, bola úspešne dokončená. V rámci druhej benefičnej aukcie 20. septembra vydražili 575 predmetov za 364 000 eur. Suma oboch aukcií je 1,2 milióna eur a dostane ju Nadácia kardinála Meisnera. Nadácia sa stará o napomáhanie pastorácie v Kolínskom arcibiskupstve, ako aj v strednej, južnej a východnej Európe. …
Po aukcii významných umeleckých diel na jar teraz dražili najmä ikony, maľby, sošky a porcelán. Časti umeleckej zbierky pochádzali aj z Meisnerovej sliezskej domoviny alebo z Erfurtu či Berlína, kde pôsobil. –zg-

Kardinál suspenduje farára po spálení dúhovej vlajky

Washington, 25.09.2018 (KAP/KNA) 022 935 – Arcibiskup z Chicaga, kardinál Blase Cupich, suspendoval farára, ktorý spálil dúhovú vlajku! Táto vlajka sa považuje za medzinárodný symbol spoločenstva LGBT. Ako informovali noviny „Chicago Tribune“, kardinál konal „zo starosti“ o 56-ročného kňaza a svoje rozhodnutie odôvodnil nasledovne:
„On potrebuje čas mimo farnosti, aby sa mu dostalo pastoračnej podpory. Tento krok sa mi nerobilo ľahko. No konal som zo starosti o blaho farára a členov Farnosti vzkriesenia. Ja mám zodpovednosť za podporu našich kňazov, keď majú problémy, ale ja mám aj povinnosť postarať sa o to, aby tí, ktorí našim veriacim slúžia, boli v plnom rozsahu schopní slúžiť im spôsobom, aký od nich Cirkev očakáva.“
Farár predtým hovoril o vlastnom zneužití susedom, keď bol dieťaťom, ako aj o neskoršom zneužití kňazom, keď mal 19 rokov a dodal: „Kríza zneužívania v Cirkvi je definitívne otázka gejov.“ Pre „Chicago Tribune“ kňaz uviedol, že nie je homosexuál.
Hovorkyňa arcidiecézy pre noviny povedala, že „suspendovanie farára nemá nič do činenia so spálením dúhovej vlajky, ale pracovalo sa na tom už predtým“. –zg-

Tikajúca bomba pre pápeža vo Veľkej Británii

Londýn-Vatikán, 25.9.2018 (kath.net) 022 934 – Proti pápežovi Františkovi sa v pondelok objavili nové obvinenia v súvislosti s prípadmi zneužívania v Katolíckej cirkvi. Pápež mal v r. 2013 niekoľko mesiacov po zvolení osobne zastaviť vyšetrovanie britského kardinála Cormaca Murphyho-O’Connora. Informuje o tom „LifeSiteNews“, aj taliansky vatikánsky žurnalista Marco Tossati. Žurnalista sa odvoláva na informácie vysokopostaveného zdroja z Vatikánu, ktorý pôsobí vo vedení kúrie a zaoberal sa priamo touto kauzou. Brizantná je táto záležitosť aj preto, lebo britský kardinál, ktorý zomrel v r. 2017, bol považovaný za člena tzv. „Mafie Sankt Gallenu“, ktorá vo voľbách pápeža 2013 zohrala podstatnú úlohu.
Podľa správ médií ide o ženu, ktorá vo veku asi 14 rokov bola po prvý raz zneužitá anglickým kňazom. Pedofilný kňaz Hill bol v r. 1997 odsúdený po prvý raz a v r. 2002 znova za tento aj iné zločiny. Kňaz mal zneužiť aj vyše 30 chlapcov. Už pred mnohými rokmi britské noviny „The Guardian“ k tomu napísali: „Jeho prípad je zvlášť zlovestný, pretože popredný cirkevný predstaviteľ, kardinál Cormac Murphy-O’Connor, mu dal tento post, hoci ho varovali, že už zneužíval chlapcov.“
Hill bol napriek sťažnostiam rodičov prekladaný z jednej farnosti na druhú. Murphy-O’Connor bol vtedy biskupom v Arundeli a Brightone a Hilla v r. 1985 menoval za kaplána pre letisko Gatwick. Už krátko nato, sa vyskytol prvý prípad zneužívania.
Správa, ktorú neskôr vypracovali, ukázala, že Murphy-O’Connor od istého času musel pripustiť, že jeho kňaz je páchateľom zneužívania. Kardinál mal obetiam ponúknuť po 50 000 libier za mlčanie na verejnosti. Neskôr to kardinál poprel a vyhlásil, že to ponúkol pomocný biskup v jeho mene.
Žena nakoniec podala sťažnosť na kardinála na Kongregáciu pre náuku viery. Podľa jej výpovedí sa prvé Hillove prípady zneužívania vyskytli koncom 60. rokov. Za to dostala od diecézy neskôr 40 000 libier odškodného. Zaujímavé však je, že žena hovorila aj o ďalšom prípade zneužívania a pritom malo ísť priamo o vtedy mladého Murphyho-O’Connora. Žena opísala tento prípad medzi rokmi 2009 a 2010 vtedajšiemu kardinálovi Vincentovi Nicholsovi, arcibiskupovi Westminsteru. No nástupca kardinála Murphyho-O’Connora odmietol vec prešetriť.
V r. 2011 nakoniec dve anglické diecézy – Portsmouth a Northampton informovali o tom Kongregáciu pre náuku viery a vtedajšieho kardinála Williama Levadu požiadali, aby vec prešetril. Súčasne oznámili, že Westminsterská arcidiecéza odmietla prípad protokolárne riešiť. Charles Scicluna, dnešný arcibiskup Malty, si vtedy vyžiadal všetky spisy z Anglicka . V r. 2012 bol menovaný za arcibiskupa a tak bol z kauzy „Murphy-O’Connor“ na Kongregácii pre náuku viery stiahnutý. Po ňom to prevzal Mons. Robert W. Oliver. Ten sa v r. 2013 stretol a anglickými biskupmi, aby vec prediskutovali. Westminster bol nakoniec ochotný prijať prvú obeť – prijal ju pomocný biskup. Vyšetrovanie však arcidiecéza odmietla a tak bolo zasa na Kongregácii pre náuku viery prípad ďalej riešiť.
Medzitým sa stal pápežom František. Kardinál Murphy-O’Connor, ktorý Františka označil ako „svojho muža“ sa mal pred voľbami pápeža veľmi angažovať za jeho voľbu. A stalo sa niečo zvláštne. Niekoľko mesiacov po zvolení dal zrazu pápež František zastaviť celé vyšetrovanie anglického kardinála novým prefektom kongregácie kardinálom Müllerom.
Marco Tosatti, vatikánsky žurnalista informuje, že František to dal kardinálovi Müllerovi tak bezprostredne oznámiť, že sekretár Františka prerušil svätú omšu, ktorú kardinál Müller práve slávil v Kostole sv. Moniky tak, že sa vrhol priamo k oltáru. Tosatti opisuje tento prípad, ktorý videli aj prítomní nemeckí študenti takto:
„Pápež by chcel s vami hovoriť.“ – „Povedali ste mu, že práve slávim svätú omšu? – „Áno, ale on povedal, že to vôbec nevadí. Chce okamžite s vami hovoriť.“ Obaja potom odišli do sakristie. Tam sa nachádzal František, ktorý mal veľmi zlú náladu. Odovzdal mu nejaké príkazy ku spisu priateľa, kardinála z Anglicka.
Podľa Tossatiho išlo o kardinála Murphyho-O’Connora. „Ten bol obvinený, že zneužil jednu ženu.“ Už mnohé roky sa stále znova sťažovala a nakoniec poslala sťažnosť na Kongregáciu pre náuku viery. Podľa Tossatiho František dal vyšetrovanie zastaviť.
„LifeSiteNews“ sa pýtal na kongregácii, či to môžu potvrdiť, alebo vyvrátiť. Kongregácia to však nechcela komentovať, čo sa vykladá ako nepopretie veci. A ani tlačová kancelária odpoveď neposkytla.
Celá kauza je však nezávisle od cirkevného vyšetrovania tikajúcou časovanou bombou pre Františka. Medzitým totiž prebieha vo Veľkej Británii vyšetrovanie prípadov zneužívania v katolíckej cirkvi priamo štátom. Organizácia pre obete zneužívania tzv. „Truth Project“ sa už skontaktovala so ženou a štát si od Westminsterskej arcidiecézy vyžiadal vydanie spisu „Murphy-O’Connor“. Okrem toho ďalšie tri diecézy (Arundel-Brighton, Portsmouth a Northhampton) už svoje spisy prokuratúre odovzdali. –zg-

Orkán „Fabienne“ zničil barokovú studňu kláštora

Viedeň, 24.09.2018 (KAP) 022 933 – Vážne škody spôsobil v noci z nedele na pondelok orkán „Fabienne“ v známom kláštore Heiligenkreuz pri Viedni. Z veľkého platanu na nádvorí strhol veľký ťažký konár, ktorý dopadol na barokovú Studňu sv. Jozefa a vážne ju poškodil. Hlava sv. Jozefa, diela Giovanniho Giulianisa (1664-1744) z r. 1739, sa odlomila a leží v studni. Sochu sv. Jozefa znovu zrenovujú, ako sa uvádza na webovej stránke cisterciánskeho opátstva: „Bohu vďaka vznikli u nás iba vecné škody. V modlitbách myslíme najmä na ženu v Bavorsku, ktorá v tejto noci zomrela a na ťažko zraneného štvorročného chlapčeka, ktorý bojuje v nemocnici o život,“ píšu mnísi.
V Heiligenkreuzi sú viaceré studne. Je to známa gotická studňová sála s piatimi misovitými studňami z olova, aj studňa v prednom nádvorí, ktorú daroval opát Uldarich II. v r. 1584. Mariánska studňa z 18. storočia je v bývalom Meierhofe. Benátsky sochár Giovanni Giuliani žil od r. 1690 v Rakúsku a obohatil tu barokové umenie prvkami talianskej plastiky. Finančné problémy ho prinútili od r. 1711 nadviazať celoživotný zväzok s kláštorom Heiligenkreuz. Ten mu umožnil vybaviť si sochársku dielňu a poveril ho barokovou prestavbou kláštora.
Orkán „Fabienne“ postihol celú severnú oblasť Álp. V Stadelschwarzachu v Bavorsku strhol strechu veže Kostola sv. Bartolomeja, vrcholok veže spadol do záhrady. Veža zo 16. storočia mala tzv. Echterskú helmu, nazvanú podľa würzburského kniežaťa – biskupa Júliusa Echtera (1545-1617).
Orkán v nedeľu popoludní tiahol tornádami cez Bavorsko a v noci dosiahol Horné a Dolné Rakúsko. V kempe pri bavorskom Bambergu zabil strom 78-ročnú ženu a spôsobil aj zastavenie železničnej dopravy. –zg-

Rakúsko: „Nedeľa národov“ a solidarita s utečencami

Viedeň, 24.09.2018 (KAP) 022 932 – Cirkev v Rakúsku organizuje v nedeľu 30. septembra „Nedeľu národov“, aby upozornila na mnohorakosť národov v rímsko-katolíckom spoločenstve. Sústredí sa najmä na motto „prijímať, ochraňovať, napomáhať a integrovať“ utečencov. Konať sa budú zvlášť na tento účel stvárnené sväté omše, v ktorých centre budú veriaci cudzinci. Najrozmanitejšia je v tom Viedeň, kde sú desiatky spoločenstiev ako arménske, indonézske, japonské, či juhoamerické. V Dóme sv. Štefana hudobne stvárnia svätú omšu o 10.15 hod. tieto spoločenstvá.
Liturgické podklady k viacjazyčným svätým omšiam „Nedele národov“ v rakúskych diecézach s biskupmi pripravil Lászlo Vencser, národný riaditeľ katolíckej cuzojazyčnej pastroácie v Rakúsku.
„Nedeľa národov“ sa predtým nazývala „Nedeľa hosťujúcich robotníkov“ alebo „Nedeľa cudzincov“. Katolícka cirkev kladie veľký dôraz na „stretávanie národov“ aj v rámci kresťanských spoločenstiev. V r. 2004 uverejnil Vatikán dokument, kde sa uvádza: „Cudzinci sú viditeľným znamením a účinnou výzvou toho univerzalizmu, ktorý je základným prvkom Katolíckej cirkvi.“ Aj Ježišove slová: „Bol som pocestný a pritúlili ste ma“ (Mt 25,35) musia pre prijímanie cudzincov zostať trvalým znamením Kristovej Cirkvi. Každá farnosť by mala byť pohostinnou pre cudzích vzhľadom na vlnu utečencov, ako viackrát vyzval pápež František.
V tohoročnom posolstve k Svetovému dňu migrantov a utečencov František žiadal všetky strany k prekonaniu obáv a vzájomnému rešpektovaniu. Mať pochybnosti a obavy nie je hriech, ale hriechom je „pripustiť, aby tieto obavy ovládali naše reakcie“, povedal František 14. januára v Bazilike sv. Petra. Pápež sa výslovne obrátil na obe strany a napomínal migrantov a azylantov rovnako ako ľudí v prijímajúcich krajinách. Napomenul nedopustiť, aby obavy podmieňovali naše rozhodnutia, aby tým utrpel rešpekt a veľkodušnosť, aby sa živilo odmietanie a rozdúchavala nenávisť“. Migrantov vyzval, aby sa integrovali a výhrady v prijímajúcich krajinách brali s porozumením. … –zg-

Litovské médiá: Pápež nepohodlný pre kritikov Cirkvi

Vilnius, 24.09.2018 (KAP/KNA) 022 931 – So zamyslením komentujú litovské médiá návštevu pápeža Františka v Baltskej oblasti. Internetový portál „delfi.lt“ píše, že v Litve je naďalej viera – aj keď vo verejnom živote zohráva iba okrajovú úlohu.
„Pápež František je nepohodlný pre kritikov Cirkvi. Petrovho nástupcu, ktorý vyslovuje iba zákazy, presadzuje tresty a odsudzuje hriešnikov, by sa ateistom a neveriacim kritizovalo jednoduchšie. No tento pápež je niekto, kto sa smeje a pozýva ľudí k radosti z viery a nezdôrazňuje naše chyby.“
„Pápež František,“ ako píše komentátor, „kráča vpred svojím príkladom. Odkladá všetok luxus a tak môže hovoriť o solidarite a humanite.“
Kresťansko-demokratický poslanec Zygimantas Pavilionis porovnáva v novinách „Lietuvos Zinios“ návštevu pápeža Jána Pavla II. v Litve s návštevou Františka o 25 rokov neskôr:
„Vtedajšia návšteva pápeža po 50 rokoch prenasledovania bola ako sen, ktorý sa stal realitou – inšpirácia pre ľudí, aby nasledovali cestu pravdy, aby sa uzdravili rany sovietskej okupácie, aby sa vybudovalo jedno spoločenstvo a jeden štát. O 25 rokov neskôr prichádza pápež František do Litvy, v ktorej sa síce takmer 80 percent Litvanov považuje za katolíkov, no väčšina z nich vieru praktizuje iba príležitostne. A tak sa aj v politike slová ako hodnoty, morálka a pravda stávajú cudzími slovami. Politická moc je ovládaná určitou skupinou, menej celým národom.“ konštatuje poslanec. Ako príklad uvádza úsilie zaregistrovať pohanstvo ako náboženské spoločenstvo. To v parlamentnej diskusii predbežne odložili.
„Pápež prichádza v dobe, keď sa nachádzame v slepej uličke. Môžeme len dúfať, že táto návšteva bude politikov motivovať znovu vrátiť do litovskej spoločnosti most ku viere a Cirkvi.“
Noviny „Lietuvos Rytas“ (Litovské ráno) analyzujú, čo z pápežovej návštevy zostáva:
„Pápež prichádza a odchádza […] a mestá, ktoré navštívi zostávajú a žijú svoj život. Ľudia sa rýchlo znova vrátia ku každodennému životu, akonáhle papamobil odišiel. Po návšteve Jána Pavla II. pred 25 rokmi počet katolíkov poklesol a to hoci celé generácie žiakov mali v škole výuku náboženstva. Avšak počet veriacich zdecimovala menej sekularizácia ako skôr vysťahovalectvo a demografické zmeny,“ píšu noviny z Vilniusu. –zg-

Pápež František: „Ja som diabol“

Petra Lorlebergová

Vatikán, 24.9.2019 (kath.net/pl) 022 930 – Pápež Ján Pavol II. „bol svätec, ja [však] som diabol“. To povedal podľa médií pápež František doslova žurnalistom, keď mu počas návštevy Litvy darovali biografiu poľského pápeža. Informovala o tom „Catholic News Agency“ a „Associated Press“. Čo si máme myslieť o najnovšej výpovedi pápeža?
Na jednej strane: Pri takýchto veciam musíme zohľadňovať celý kontext a jazykové zvyklosti. Pápež František sa očividne vyjadril v žartovnom tóne, okrem toho je mysliteľné, že nemienil skutočne diabla, ale v horizonte taliansko-argentínskych jazykových zvyklostí jednoducho chcel len povedať: ‚Ján Pavol II. bol svätý na rozdiel odo mňa.‘ Vtedy by sme mali výraz „diabol“ prekladať skôr výrazom „hriešnik“, alebo aj „lapaj“– a predovšetkým musíme vnímať úmysel pápeža vyjadriť jeho veľkú úctu pred Jánom Pavlom II. a seba cvičiť v skromnosti.

Na druhej strane: Toto označenie seba sa radí do dlhého zoznamu nepríjemných pápežových výpovedí a u mnohých praktizujúcich kresťanov spôsobuje inštinktívne odstrašenie. Od pápeža – teda osoby s teologickou a cirkevnou skúsenosťou, aj ako človeka, ktorý je najneskôr od zvolenia za pápeža neustále konfrontovaný s rečovými úskokmi v mnohých jazykoch, môžeme od Františka vlastne očakávať obozretnosť pri slove „diabol“. Slovo „diabol“ má totiž v mnohých jazykoch význam ničivého a nákazlivého zdroja zla. Z tohto hľadiska je táto voľba slov prinajmenšom veľmi nešťastná.
Odpoveď sa nachádza vo všeobecnosti asi niekde v strede – vo význame „ako jedno, tak aj druhé“. Nuž dúfajme, že nie aj v tomto prípade? Vtedy by sme sa totiž už naozaj dostali do diabolskej situácie … –zg-

‚Mlčanie pastierov‘

Berlín, 24.9.2018 (kath.net) 022 929 – Nemecký spravodajský magazín „Der Spiegel“ cez víkend uverejnil 19-stránkovú rešerš pod názvom „Mlčanie pastierov“ o Katolíckej cirkvi, prípadoch zneužívania a spoluzodpovednosti pápeža Františka. K slovu sa dostávajú aj hlasy z najhlbšieho vnútra Vatikánu – väčšina nechce byť menovaná. Istý kardinál sa cituje slovami: „Tomuto Františkovi som od počiatku neveril ani slovo. On káže milosrdenstvo, ale v skutočnosti je ľadovo-chladný, prefíkaný machiavelista a čo je ešte horšie – on klame.“
V článku sa rozoberá aj to, prečo pápež doteraz ešte necestoval do Argentíny. Odpoveď poskytuje Juan Pablo Gallego, najznámejší právnik obetí v krajine: „František je v Ríme v exile, on tam kvázi našiel útočisko. V Argentíne by sa musel v prvom rade obhajovať z podozrenia, že dlhé roky chránil znásilňovateľov a przniteľov detí.“ Právnik potom hovorí aj o kauze kňaza Grassiho. Tento pedofilný kňaz sedí od r. 2013 na 15 rokov vo väzení a František ho mal masívne chrániť. „Prečo František tieto obete nikdy neprijíma? Prečo prijíma namiesto toho Lionela Messiho?“ pýta sa právnik.
A svedectvo vydáva aj Julieta Añazcová, žena z Bergogliovej diecézy, ktorú zneužil istý kňaz. V r. 2013 napísala spolu s 13 obeťami list Františkovi a opisovala svoje depresie a pokusy o samovraždu. Poukázala na to, že kňazi, ktorí tieto zločiny páchali, naďalej celebrujú sväté omše a zaoberajú sa deťmi. Odpoveď nikdy nedostali a hovoria: „Chceme dosiahnuť pápeža, ale on sa o nás nezaujíma.“
Julieta Añazcová opisovala, že v čase, keď bol kardinálom, nepripustili k nemu jedinú obeť. Medzitým bežia v Argentíne procesy so 62 kňazmi. Kriticky potom „Spiegel“ hovorí o tom, že František síce už dva roky bojuje a nadáva proti globálnemu kapitalizmu, ale nemal problém prijať miliónové sumy od hlboko padnutého kardinála McCarricka, ktoré dostal od darcov. Aj jeho zasadzovanie sa za manželstvo a rodinu vidí magazín skepticky:
„Pápež chváli hodnotu tradičnej rodiny, ale obklopuje sa poradcami a pomáhačmi, ktorí žijú opak – vo viac či menej očividnom konkubináte s osobami jedného či druhého pohlavia.“
Podľa magazínu kritika už ďaleko presahuje oblasť ultra-konzervatívcov. Alarmujúce signály prichádzajú už aj z jeho najužších kruhov:
„Pápež a jeho verní sú očividne nervózni,“ vyhlásil skúsený vatikánsky žurnalista Edward Pentin. „On a jeho verní veria v konzervatívne sprisahanie s cieľom zbaviť sa ho – pritom hlavný problém Františka spočíva v tom, že ľudí, ktorí majú iný názor, nedokáže počúvať. A tí sa za to chcú pomstiť.“
Magazín potom pripomína, že František mimoriadny tribunál pre biskupov, podozrivých z ututlávania trestných činov, ktorý ohlásil v r. 2015, dodnes nezriadil. „Spiegel“ považuje za možné, že pápež dramaticky podceňuje „veľkú mieru morálneho rozkladu vo vnútri Cirkvi a rozsiahlu plošnú kultúru zneužívania a ututlávania“. „Je však tiež možné, že poukazy na trestné činy v jeho najbližšom okolí odbaví mávnutím rukou, lebo z mocenských dôvodov by chcel toho či onoho kardinála alebo biskupa udržať v úrade,“ píše magazín.
„Spiegel“ píše aj o „najvyššom poradcovi“ pápeža, za ktorého sa považuje Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga a o sexuálnych škandáloch v jeho domovskej diecéze. Tento „vyznávajúci sa prívrženec ‚cirkvi chudobných‘ bol obvinený, že v r. 2015 si privlastnil takmer 600 000 dolárov“. Magazín kladie otázku, prečo sa František obklopuje mužmi, ktorí vo svojom živote napáchali mnohé z toho, čo on sám, pápež, vo svojich kázňach pranieruje ako zavrhnutiahodné? „Vynára sa tu predpoklad, že pridržiavanie sa sporných duchovných vyplýva zo zmesi nevšímavosti a falošne chápaného ducha svornosti,“ odpovedá magazín. Pritom ide o rôznorodé prípady – o homosexuálnych duchovných, klerikov porušujúcich celibát a kardinálov, ktorí páchajú zlo na maloletých.
„Spiegel“ pripomína aj kardinála, ktorý patrí k dôverníkom pápeža a ktorý sa prizerá, ako jeho sekretár poriada sexuálne a kokaínové večierky v byte Kongregácie pre náuku viery, ktorý mu pridelili na príkaz zhora. Ďalšou problematickou osobnosťou je podľa „Spiegela“ riaditeľ hosťovského domu Sv. Marty. Ten bol nápadný ako muž z Vatikánu už v Uruguaji, kde ho prichytili v bare homosexuálov. Kritický je pre Františka aj prípad „Mauro Inzoli“. Ten bol zbavený úradu Benediktom XVI. za zneužívanie detí. V r. 2014 bol napriek odporu Kongregácie pre náuku viery znova rehabilitovaný! Muža kvôli jeho láske k luxusným autám vo Vatikáne nazývali iba „Don Mercedes“. Medzitým už sedí vo väzení za desiatky zneužití chlapcov.
Po spomenutí šokujúcej správy o 1000 prípadoch zneužívania v štáte Pensylvánia píše magazín aj o katolíckej cirkvi v Nemecku a o „vysokopostavenom mníchovskom duchovnom“, ktorý bez problémov usádza svoju milenku do prvých lavíc v kostole a o otvorene homosexuálnych farároch v Mníchove. A kriticky sa píše aj o kardinálovi Marxovi:
„Raz hovorí, koketujúc so svojím menom, o prichádzajúcej ´renesancii marxizmu´. Raz zasa zloží na jeruzalemskej Chrámovej hore svoj kríž z hrude, aby moslimských hostiteľov nepohoršil.“
Na záver sa ešte v „Spiegeli“ dostáva nakrátko k slovu arcibiskup Georg Gänswein. V tej súvislosti magazín tiež pripomína, že Benedikt XVI. odstránil zo služby v Cirkvi asi 800 kňazov a tým podnikol viac ako každý jeho predchodca. To sa akosi stratilo z povedomia. K otázke, či môže povedať niečo k obvineniam arcibiskupa Vigana Mons. Georg Gänswein odpovedal: „K tomuto tzv. Viganòvmu memorandu nepoviem ani slovíčko.“ –zg-

Kanada: ‚Ruženec od pobrežia k pobrežiu’

Toronto, 23.9.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 928 – Organizácia „Deti Eucharistie v Kanade“ organizuje 7. októbra akciu „Ruženec od pobrežia k pobrežiu“.
„Katolíci celej krajiny sú pozvaní spoločne sa modliť k Bohu za uzdravenie a posvätenie Kanady,“ napísali organizátori na internetovej stránke. Kto sa nemôže zúčastniť v modlitbovej skupine, má možnosť sledovať livestream z Toronta, kde sa podujatie začína o 15. hodine. Ako prípravu navrhli organizátori od 15. augusta 54-dňovú novénu za krajinu. Vo videu k podujatiu kňaz hovorí:
„Kanada sa nachádza v boji, v ktorom sa útočí na manželstvo a rodinu. Panna Mária je najmocnejšia Orodovníčka ľudstva. Ona vyzýva svoje deti, aby sa neustále modlili. Panna Mária sľúbila, že jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“
Dňa 7. októbra slávi Cirkev sviatok Ružencovej Panny Márie. Podobné modlitbové akcie na pobrežiach a hraniciach krajín sa už konali v Írsku, Veľkej Británii, Poľska aj v USA. –zg-

‘Milión detí sa modlí posvätný ruženec’

Mníchov, 22.9.2018 (kath.net/ KiN) 022 927 – Pápežská nadácia „Kirche in Not“ pozýva farnosti, materské škôlky, školy a rodiny ako každý rok na akciu „Milión detí sa modlí ruženec“ – 18. októbra. Úmysel modlitby je za jednotu a pokoj vo svete.
„V mnohých krajinách strašne trpia práve deti vojnou a prenasledovaním. Akcia modlitby ruženca je dobrou príležitosťou, pri ktorej aj maličkí môžu vyjadriť svoju solidaritu. Modlitbová akcia prebieha už v 79 krajinách a v 25 jazykoch. Už len to ukazuje: Modlitba detí je mocná!“ povedal riaditeľ „Kirche in Not“ v Nemecku, Florian Ripka.
Akcia detského ruženca vznikla v r. 2005 vo venezuelskom Caracase. Keď sa niekoľko detí modlilo pri soche ruženec, spomenuli si niektorí z prítomných na výrok sv. pátra Pia:
„Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“
Akcia sa v krátkom čase rozšírila do celého sveta. Od r. 2008 podporuje akciu nadácia „Kirche in Not“ a pred dvomi rokmi prevzala celú jeho organizáciu.
„Každý rok dostáva naša medzinárodná centrála v nemeckom Königsteine správy z celého sveta, ako sa deti modlili,“ povedal Florian Ripka. „Je to rôzne – niektorí sa modlia celý ruženec, niektorí iba časť. Iní spájajú modlitbu s vysvetľovaním ruženca, s krátkymi čítaniami a detskými piesňami. Iní pozývajú deti okrem modlitby aj k maľovaniu tajomstiev ruženca. Niekde učitelia prerušujú vyučovanie, aby sa s deťmi pomodlili. Tešíme sa, že aj v Nemecku záujem o to stále rastie. Do polovice septembra sme už rozoslali vyše 2000 brožúrok na stvárnenie akcie. To je požehnanie pre našu krajinu!“ povedal Ripka.
„Kirche in Not“ ponúka zdarma plagát, knižku s modlitbou ruženca, meditáciami a modlitbu zasvätenia detí Panne Márii. Ponúka aj ruženec s popisom tajomstiev v puzdre za jedno euro. –zg-

Severné Írsko: Podnikatelia za ‚homosexuálne manželstvo’

Belfast, 23.9.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 926 – Takmer 30 veľkých podnikov, medzi nimi Coca Cola a IBM, podpísali list vláde Severného Írska, v ktorom žiadajú zavedenie tzv. „homosexuálneho manželstva“ v tejto časti Spojeného kráľovstva. Iniciatíva vychádzajúca z „Amnesty International“ a odôvodňuje požiadavku ekonomickými argumentami:
„Mnohoraká, otvorená a inkluzívna spoločnosť je zásadným predpokladom pre živé, konkurencie schopné hospodárstvo a úspešnú budúcnosť Severného Írska,“ uvádza sa v liste. „Rovnosť by prispela k prostrediu, v ktorom sa pracovníci z okruhu osôb LGBT môžu úplne integrovať na pracovisku, kde sa budú rešpektovať ich vzťahy.“
K signatárom patria okrem už menovaných aj banky Citi a Santander, audítorské a poradenské firmy ako Price Waterhouse Cooper, Deloitte a Sodexo.
Írska republika aj Veľká Británia (Anglicko, Škótsko a Wales) už „homosexuálne manželstvo“ zaviedli. Aktivisti LGBT tvrdia, že talentované pracovné sily opúšťajú Severné Írsko o. i. aj preto, že sa tam homosexuáli nemôžu sobášiť. –zg-

Čile: Pápež prijal odstúpenie ďalších biskupov

Vatikán, 23.9.2018 (kath.net/ KAP) 022 925 – Pápež František prijal predčasné odstúpenie dvoch ďalších biskupov v Čile. Ako Vatikán oznámil, biskup Carlos Pellegrin Barrera (60) a biskup Cristian Contreras Molina (71) sa vzdávajú úradu diecéznych biskupov v Chillane a San Felipe. Do menovania nových biskupov budú diecézy viesť apoštolskí administrátori. Tým je v Čile už osem diecéz s dočasným vedením, sedem z nich kvôli spracovaniu prípadov zneužívania. Dôvody odstúpenia Vatikán ako zvyčajne neoznámil.
Proti Carlosovi Pellegrinimu, biskupovi od r. 2006 vedie vyšetrovanie prokuratúra od r. 2011 kvôli sexuálnemu zneužívaniu maloletých žiakov. Verbista Pellegrin bol v r. 2007-2010 predsedom komisiu Biskupskej konferencie Čile pre vzdelávanie. V r. 2007 sa stal prezidentom Medzinárodnej katolíckej organizácie pre vzdelávanie OIEC.
Biskupa Cristiana Contrerasa vyšetruje prokuratúra kvôli údajnému sexuálnemu útoku na dospelého muža. Contreras to podľa médií popiera. Biskup z Rehole mercedariánov bol hlavou Diecézy San Felipe od r. 2002. …

Rozhovor u pápeža o kríze
Popri odstúpení oboch biskupov Vatikán tiež oznámil, že pápež prijal čilského arcibiskupa Fernanda Chomaliho (61). Bližšie informácie nevydal. Arcibiskup Chomali vedie Arcidiecézu Concepcion od r. 2011 a podľa čilských médií je možným nástupcom kardinála Ricarda Ezzati v Arcidiecéze Santiago. Kardinál Ezzati (76) je pod tlakom vzhľadom na krízu zneužívania. Už v januári 2017 sa dožil veku 75 rokov, keď biskupi musia podať žiadosť o odstúpenie. Arcibiskup Chomali reagoval podľa čilských médií vyhýbavo na otázky, či nahradí kardinála Ezzatiho.
„S pápežom mám hovoriť o iných veciach. Stretnutie v Ríme sa naplánovalo už pred tromi mesiacmi. Personálne rozhodnutia sú vecou pápeža,“ povedal podľa internetových novín „El Dinamo“ pred audienciou u Františka. Súčasne naznačil, že na audiencii pôjde o škandál zneužívania.
Ako hlásil čilský vysielač „Bio Bio“ s odvolaním sa na štátnu prokuratúru, vyšetrujú sa prípady zneužívania alebo ich zatajovania u siedmych biskupov, 96 kňazov, 4 diakonov, 30 rehoľníkov, 10 laikov a ďalších 20 osôb. Pritom ide údajne o 119 prípadov zneužívania od r. 1960 a týkajú sa 178 obetí. –zg-

Reagan: Po smrti nás čaká ešte veľkolepejší život

Washington D.C., 23.9.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 924 – Americký prezident Ronald Reagan sa v podrobnom liste pokúsil presvedčiť svojho svokra Loyala Davisa o pravde kresťanstva. Žurnalistka a spisovateľka Karen Tumultyová, ktorá v súčasnosti pracuje na biografii v r. 2016 zomrelej bývalej „First Lady“ USA, našla list v krabici s osobnými vecami Nancy Reaganovej. Prezident Reagan napísal list 7. augusta 1982, dva týždne pred smrťou svojho svokra. Regan v ňom napísal:
„Davis zakúsil v živote veľa lásky. Táto láska sa smrťou nekončí. Boh prisľúbil, že nás čaká ešte veľkolepejší život, väčšia sláva.“
Najprv Reagan rozpráva o osobnom zážitku. V prvom roku ako guvernér v Kalifornii trpel žalúdočným vredom. Bolesti, ktoré to trápili, jedného dňa zrazu zmizli. Keď v ten deň otvoril v kancelárii poštu, boli prvé dva listy od neznámych ľudí. Obe osoby nezávisle od seba napísali, že sú v modlitbových skupinách, ktoré sa za neho modlia. Krátko na to k nemu prišiel jeho pracovník, aby prediskutoval rutinnú pracovnú záležitosť. Na ceste z kancelárie mu mladý muž povedal, že je členom skupiny, ktorá sa každý deň za neho – guvernéra – modlí. „Náhoda? Nemyslím si,“ napísal Reagan.
O niekoľko týždňov neskôr lekár konštatoval, že vred nielenže zmizol, ale že už nie sú ani náznaky toho, že by ho niekedy mal.
Reagan potom píše o početných proroctvách o Mesiášovi v Biblii, ktoré sa všetky splnili – od panenského pôrodu až po násilnú smrť. „Najväčším zázrakom však je Kristov život sám. Bez vyššieho vzdelania tri roky kázal a bol popravený ako obyčajný zločinec. Napriek tomu mal za dvetisíc rokov väčší vplyv na svet ako všetci učitelia, vedci, cisári, generáli a admiráli, ktorí dovtedy žili.“
Ronald Reagan bol prezidentom USA v r. 1981-1989. V r. 1967-1975 bol guvernérom Kalifornie. Zomrel 5. júna 2004. –zg-

Španielsko: Herec za urážku Boha pred súdom

Madrid, 22.9.2018 (kath.net) 022 923 – Súd v Madride určil trest väzenia španielskemu hercovi, ktorý sa dvakrát odmietol dostaviť na pojednávanie. Španielsky herec Willy Toledo (48) sa mal postaviť pred súd, pretože na Facebooku urazil Boha a Pannu Máriu a tým zranil náboženské cítenie mnohých Španielov. Informoval o tom „Standard“. Na Facebooku v júli napísal:
„Ser…m na Boha. A mám potom ešte toho dosť, aby som na …al aj na dogmu o svätosti a panenstve Panny Márie.“
Združenie kresťanských právnikov na to s odvolaním sa na španielsky trestný zákonník podalo na neho trestné oznámenie. V prípade odsúdenia hrozila Toledovi peňažná pokuta až do 5000 eur. Teraz však pôjde do väzenia. –zg-

USA: Kardinál nalieha na Vatikán vyšetriť situáciu

Washington, 22.09.2018 (KAP) 022 922 – Newyorský kardinál Timothy Dolan nalieha na cirkevné vyšetrenie americkej cirkvi Vatikánom. Podľa „Catholic Heraldu“ povedal, že „netrpezlivo očakáva“ apoštolskú vizitáciu, aby sa vyšetril škandál zneužívania okolo emeritného arcibiskupa New Yorku Theodora McCarricka,
„Niektorí katolíci už strácajú dôveru v biskupov, keď vidia, že muž ako McCarrick by mohol v cirkevnej hierarchii ešte aj postúpiť vyššie. Dokážem ich veľmi dobre pochopiť,“ povedal kardinál Dolan. Súčasne potvrdil, že má plnú dôveru v pápeža Františka pri riešení krízy zneužívania.
Noviny tiež informovali, že kardinál Jozef Tobin sa vzdal účasti na Synode biskupov o mládeži vo Vatikáne. V pastierskom liste to odôvodnil pastoračnými úlohami vo svojej arcidiecéze Newark uprostred pretrvávajúcej krízy zneužívania v USA.
Americká agentúra „Catholic News Service“ (CNS) medzitým hlásila, že emeritný pomocný biskup v Green Bay vo Wisconsine, Robert Morneau (80), požiadal pre obvinenie z neoznámenia prípadu zneužívania v r. 1979 o oslobodenie zo všetkých verejných povinností. Jeho biskup David Ricken (65) tomu vyhovel.
CNS citovala aj arcibiskupa z Miami, Thomasa Wenského, slovami:
„Naši ľudia naďalej veria v Boha. Ale stratili vieru v nás biskupov a kňazov.“ A hovoril o „kríze vedenia“ .

Prosba o vizitáciu bez reakcie
V polovici augusta požiadal predseda Biskupskej konferencie USA, kardinál Daniel DiNardo, oficiálne o apoštolskú vizitáciu z Vatikánu. Viacerí americkí biskupi prosbu medzitým zopakovali. Ani po audiencii špičiek BK USA u pápeža pred týždňom však nedostali nijakú odpoveď na túto prosbu.
Vo štvrtok kardinál Dolan ohlásil, že bývalá federálna sudkyňa Barbara Jonesová (71) prešetrí postup arcidiecézy v prípadoch zneužívania a vyhodnotí ho. Na tlačovke v prítomnosti sudkyne kardinál Dolan povedal, že jeho spolupracovníkov čakajú teraz „starostlivé vyšetrovania a tvrdé otázky“.
Tento krok podniká arcidiecéza dva týždne po tom, čo newyorská štátna prokuratúra začala rozsiahle vyšetrovanie prístupu cirkvi k prípadom zneužívania v celom štáte. Všetkých osem diecéz dostalo predvolania ku generálnej prokuratúrke Barbare Underwoodovej. –zg-

Kardinál: ‘Neuveriteľná zrada’ katolíckej viery

Hong Kong, 22.9.2018 (kath.net) 022 921 – Kardinál Jozef Zen, známy emeritný arcibiskup Hongkongu, ostro kritizoval dohodu Vatikánu s Čínou. Informovala o tom agentúra „Reuters“.
Táto dohoda je „neuveriteľnou zradou“ katolíckej viery, ako povedal. V jadre dohody ide o to, že čínski katolíci uznajú pápeža a za to uzná Vatikán exkomunikovaných biskupov menovaných štátom a pôsobiacich v komunistickej oficiálnej katolíckej cirkvi. V konečnom dôsledku sa preto musia aj dvaja pápežom menovaní biskupi dvoch diecéz vzdať svojho biskupského úradu. Zvlášť ostro kritizuje kardinál Zen štátneho sekretára kardinála Parolina (foto):
„On by mal odstúpiť. Nemyslím si že má vieru. On je iba dobrý diplomat v tom veľmi sekulárnom význame. Dôsledky tejto dohody sú pre celý svet veľmi závažné. Cirkev sa tým stáva nevierohodnou.“
Preto sa aj dohoda podľa kardinála Zena udržiava podľa možnosti v tajnosti. Dohodu s Vatikánom akceptuje podľa kardinála nanajvýš polovica katolíckej cirkvi v Číne a kardinál dodáva:
„Obávam sa, že oni urobia niečo iracionálne, že vyvolajú revolúciu.“ –zg-

Vatikán – Čína: ‚Predbežná dohoda‘ o menovaní biskupov

Vatikán, 22.9.2018 (kath.net) 022 920 – Vatikán a Čína podpísali 22. septembra sporný dokument o menovaní biskupov v Číne. „VaticanNews“ k tomu uverejnil komuniké o podpísaní predbežnej dohody Svätého stolca s Čínou:
V rámci kontaktov medzi Svätým stolcom a Čínskou ľudovou republikou, ktoré sa už nejaký čas zaoberajú cirkevnými otázkami a majú napomáhať ďalšie porozumenie, sa konalo dnes, 22. septembra 2018, v Pekingu stretnutie Mons. Antoine Camilleriho, podsekretára pre vzťahy Svätého stolca so štátmi a Jeho Excelenciou Wang Chaom, zástupcom ministra zahraničných vecí Číny a delegácií Vatikánu a Číny. V rámci stretnutia obaja zástupcovia podpísali predbežnú dohodu o menovaní biskupov.
Dohoda, ktorá je výsledkom postupného vzájomného zbližovania, bude uzavretá po dlhom procese starostlivých rokovaní a predpokladá pravidelné hodnotenie jej realizácie. Ide o menovanie biskupov, ktorí majú pre život Cirkvi veľký význam a vytvára predpoklady na širšiu spoluprácu na bilaterálnej úrovni.
Je našou spoločnou nádejou, že toto porozumenie bude napomáhať plodný a ďalekosiahly dialóg a pozitívne prispeje k životu katolíckej cirkvi v Číne pre blaho čínskeho ľudu a k mieru vo svete. –zg-

Nemecko: Diecéza odporuje strane zelených!

Berlín-Regensburg, 22.9.2018 (kath.net/pbr) 022 919 – V sobotu 22. septembra sa katolíci z bavorského Regensburgu – medzi nimi aj biskup Rudolf Voderholzer – zúčastnili na „Pochode za život“ v Berlíne. Zúčastnil sa aj luteránsky biskup Hans-Jürgen Abromeit.
V tlačovom vyhlásení poslanec Štefan Schmidt zo strany Koalícia 90/Zelení sa predtým rozhorčoval nad údajne „extrémistickým podkopávaním“ Pochodu za život a varoval katolíkov z Diecézy Regensburg ako aj biskupa Rudolfa Voderholzera pred tým, aby v sobotu v Berlíne využili svoje právo na demonštráciu podľa čl. zákonníka 8. Na čo sa jeho varovanie vzťahovalo, to sa ľudia nedozvedeli – no jeho varovanie nebolo možné úplne ignorovať. Kto si pozrie fotografie z minulého Pochodu za život, vidí naozaj hrozivú ochotu k násiliu, nenávisť, štvanie a zrážky. A to všetko nie zo strany ochrancov života, ale zo strany účastníkov tzv. proti-pochodu, ku ktorému vyzýva o. i. aj Koalícia 90/Zelení, Ľavica a iné skupiny.
Namiesto toho, aby varoval katolíkov Regensburgu pred uplatnením ich práva na demonštráciu, mal by pán Schmidt zvážiť, či sa nemá dištancovať od nenávistnej demonštrácie, ku ktorej vyzýva jeho vlastná strana. –zg-

Arcibiskup varuje pred pracovným dokumentom synody o mládeži

Filadelfia, 21.9.2018, (LifeSiteNews) 022 918 – V príprave na Synodu biskupov o mládeži arcibiskup Charles Chaput z Filadelfie v USA zdieľa názory uznávaného amerického teológa v jeho analýze sporného prípravného materiálu na synodu o mládeži – Instrumentum laboris.
Arcibiskup Chaput uviedol, že mnohé listy kňazov, teológov vedcov aj laikov, ktoré dostal, vyjadrujú starosť o časovom zaradení synody a jej možný obsah. Teológ identifikoval päť zásadných teologických problémov v pracovnom dokumente „Instrumentum Laboris“ (IL) „ktoré si zaslúžia oveľa širšie úvahy a diskusiu, ako im biskupi chcú venovať,“ ako uviedol arcibiskup Chaput.
Tu je päť problematických oblastí, ktoré teológ identifikuje:
1. Naturalizmus – IL sa prenikavo zameriava na sociálno- kultúrne prvky a tak obchádza hlbšie náboženské a morálne otázky. Hoci dokument vyjadruje túžbu čítať konkrétnu realitu vo svetle viery a skúsenosti Cirkvi, IL to žiaľ nerobí.
Inými slovami základ synody biskupov ignoruje za 2000 nazbieranú múdrosť Rímsko-katolíckej cirkvi v prospech populárnych kultúrnych trendov, čo vyúsťuje do trivializácie a oslabenia náuky Cirkvi.
Čo sa týka prístupu k sexuálnemu hriechu, ktorý svet dnes prezentuje mladým ľuďom – vrátane ranej sexuálnej aktivity, viacerých partnerov a digitálnej pornografii – vôbec sa nespomína deformácia duše a následkom toho jej duchovná slepota a účinky na prijímanie Evanjelia takto zraneným človekom.
Je veľa diskusie o tom, čo mladí ľudia chcú – a málo o tom, ako tieto túžby musia byť pretvárané milosťou v živote, ktorý je v súlade s Božou vôľou pre život mladých. Ponúkajú sa bezvýznamné úvahy o duchovných, existencionálnych a morálnych otázkach. Je šokujúce, že nádej Evanjelia badateľne chýba.
2. Neadekvátne pochopenie duchovnej autority Cirkvi
Celý dokument je založený na presvedčení, že hlavnou úlohou Magistéria Cirkvi je „načúvanie“, ako uvádza teológ. Ponúka sa dialóg ako jej štýl a metóda a nie jej Učiteľský úrad: „Cirkev nevlastní pravdu, ale musí zaujať svoje miesto medzi inými hlasmi. Tí, ktorí mali úlohu učiteľa a kazateľa v Cirkvi musia nahradiť svoju autoritu dialógom.“
Autor tvrdí, že synoda plánuje riskovať, že Cirkev stratí svoje poslanie kázania a prehodí úlohy tých, čo učia – kňazstva – a tých čo počúvajú – laikov.
Teológ ďalej predpokladá, že aj hierarchia samotná bude takto zmenená a kňazstvo služby upadne na krstiace kňazstvo: „Skrátka staneme sa luteránmi.“
Je všeobecne známe, že adolescenti túžia po rodičoch, ktorí sa starajú, určia hranice a udajú smer, dokonca aj keď proti tomu rebelujú. Podobne Cirkev ako matka a učiteľka nemôže zanedbávaním alebo zbabelosťou zanedbať túto potrebnú úlohu určovania hraníc a udávania smeru.
3. Čiastková teologická antropológia
Ak IL vôbec nespomína dôležitosť úlohy, akú hrá vôľa v živote každého Božieho dieťaťa a namiesto toho zredukuje ľudskú osobu na „intelekt a túžbu, rozum a emocionálnosť,” budú teologické dôsledky tohto kritického zlyhania mimoriadne významné, keďže jadro morálneho života spočíva vo vôli a nie v meniacom sa šťastí vyplývajúcom z emócií.“
4. Relativistická koncepcia povolania
Dokument vyvoláva dojem, že „povolanie“ sa netýka ničoho viac ako hľadania súkromného názoru a pravdy jednotlivca. Autor zdôrazňuje zvlášť tri odseky IL, ktoré preukazujú znepokojujúci príklon k relativizmu:
§129 Čo sa myslí „osobnou formou svätosti“? Alebo „vlastnou pravdou“ jednotlivca? Toto je relativizmus. Zatiaľ čo Cirkev iste predkladá osobné privlastnenie si pravdy a svätosti, Sväté písmo je veľmi jasné v tom, že Boh, Prvá Pravda je Jeden a diabol je légia.
• §139 – Vzniká dojem, že Cirkev nemôže prekladať (singulárnu) pravdu ľuďom a že oni sa musia rozhodnúť sami! Úloha Cirkvi spočíva podľa toho iba v ich sprevádzaní. Táto falošná pokora riskuje umenšovanie legitímneho prínosu Cirkvi, ktorý Cirkev môže a mala by poskytovať.
• §157 – Prečo by Cirkev mala „podporovať cestičky na zmenu životného štýlu“? A to v kombinácii s nabádaním mladých, aby prevzali zodpovednosť za svoj vlastný život (§62) a sami si vytvorili jeho zmysel (§7, §68-69), čo vyvoláva dojem, že absolútnu pravdu nenájdeme v Bohu.
• 5. Ochudobnené chápanie kresťanskej radosti, kresťanskej spirituality a morálneho života – tie sa odsúvajú na okraj v prospech sentimentalistickej koncepcie „radosti“.
Ako to prezentuje IL, „radosť sa zdá byť čisto emocionálnym stavom, emóciou šťastia“, a vôbec sa neopisuje radosť ako „plod teologickej cnosti kresťanskej lásky“. „Ani sa necharakterizuje kresťanská láska ako správny výraz lásky, ktorá kladie Boha na prvé miesto a až potom dáva všetky ostatné lásky do súvislosti s Bohom. Teologickým dôsledkom toho je, že IL chýba akákoľvek teológia kríža,“ píše teológ.
Kresťanská radosť nie je protikladom utrpenia, ktoré je potrebnou zložkou života s krížom. Dokument vyvoláva dojem, že pravý kresťan bude „šťastný“ v bežnom zmysle. Zahrňuje tiež omyl, že duchovný život samotný vždy vyústi do pociťovanej emocionálnej radosti. Pastoračný problém z toho vyplývajúci sa najjasnejšie ukazuje v §137: Je úlohou Cirkvi pôsobiť, aby sa mládež „cítila milovaná Bohom“, alebo pomáhať mladým v poznaní, že sú milovaní bez ohľadu na to, ako by sa mohli cítiť?
„Okrem týchto úvah sú v IL aj iné vážne teologické problémy,“ uvádza teológ: „Falošné chápanie svedomia a jeho úlohy v morálnom živote, falošná dichotómia medzi pravdou a slobodou; falošná rovnocennosť medzi dialógom s mladými LGBT a ekumenickým dialógom a nedostatočné spracovanie škandálu sexuálneho zneužívania.
Dokument sa vo veľkej miere zaoberá obhajobou úlohy Cirkvi skôr pri „formácii“ ‘zodpovedných občanov’ ako svätcov. –zg-

Fínsko: Minister pro-life čelí úsiliu odstrániť ho

Helsinki, 21.9.2018 (Society for the Protection of Unborn Children) 022 917 – Ako odvážny príklad toho, čo sa stane, keď politici stoja za svojimi princípmi, bol prípad fínskeho ministra – ochrancu života – ktorý odolal pokusu vysloviť mu nedôveru. Timo Soini, fínsky minister zahraničných vecí, vyšiel úspešne z hlasovania o vyslovení nedôvery – dôveru mu vyslovilo 100 poslancov proti 60.
Timo Soini, konvertita na katolícku vieru v prevažne luteránskom Fínsku, opakovane čelí kritike za to, že vyjadruje svoje názory na potrat a najmä po tom, čo sa zúčastnil sviečkovej vigílie za potratené deti v Kanade na služobnej ceste. Pod paľbu kritiky sa dostal aj po tom, čo vyjadril ľútosť nad schválením potratu v Írsku a za gratuláciu argentínskym zákonodarcom za ich zamietnutie zákona o potrate.

„Nehanbím sa za to a nikdy sa nebudem.“
Timo Soini povedal, že sa zúčastnil akcie v Kanade skôr ako súkromná osoba, nie ako minister zahraničia. Neskôr to v blogu zopakoval a bránil svoje odmietanie potratu:
„Aké je len zvláštne, že niekto musí brániť právo na obranu života. Ja som proti kultúre smrti už 30 rokov a celé to obdobie ako aktívny politik. Pre nikoho by nemalo byť preto prekvapením, že zastávam tento postoj. A ja sa za to nehanbím, ani sa nikdy nebudem.“
Členovia jeho kabinetu opakovane útočia na Soiniho za jeho názory, ktoré protirečia veľmi pro-potratovému stanovisku Fínska. Opozičný poslanec napísal v tweete: „Postoj Tima Soiniho k potratu spôsobuje Fínsku ťažkosti.“ Sťažnosti proti nemu viedli generálneho prokurátora k vyšetreniu prípadu. Počiatkom minulého týždňa povedal, že „problematický“ minister zahraničných vecí vyjadril názor veľmi odporujúci oficiálnemu postoju Fínska k potratu, no pripustil, že neporušil nijaký zákon.

Musíme mať odvahu
Minister Soini sa bráni a zdôrazňuje, že výkon jeho povinností ako ministra mu nebráni využívať jeho základné práva:
„Účasť na sviečkovej vigílii na pamiatku obetí potratu bol výraz môjho úprimného a hlbokého presvedčenia a mojej viery, ktoré obe sú chránené slobodou myslenia, svedomia a náboženstva,“ napísal minister.
V reakcii na kritiku Timo Soini tiež povedal:
„Niekedy musíte mať odvahu byť väčšinou jedného muža.“
Jeho odvaha otvorene hovoriť za nenarodené deti v parlamente, ktorý je v tomto oveľa nepriateľskejší ako tie naše, je určite inšpirujúca. –zg-

‚Pápež mlčí, aby nepodporil velikášstvo kritikov’

La Plata, 21.9.2018 (kath.net/jg) 022 916 – „Pápež František neodpovedá na obvinenia proti jeho osobe, aby nenapomáhal úsilie o vyvolanie pozornosti zo strany jeho kritikov.“ Povedal to Victor Fernàndez, biskup z argentínskeho La Plata v interview.
„František vždy zdôrazňoval, že nie je zmysluplné brániť sa proti ľuďom, ktorí usilujú o pozornosť verejnosti, pretože by im to dalo to, po čom túžia a posilnilo by to ich velikášstvo,“ vyhlásil Fernàndez. „Myslím si, že toto presvedčenie stojí za rozhodnutím pápeža nevyjadriť sa k obvineniam arcibiskupa Vigana, ktoré uverejnil v memorande koncom augusta.“
Fernàndez kritizoval aj biskupov, ktorí žiadali vyšetrenie Viganòvých obvinení a jeho analýza znela:
„Je pozoruhodné, že existujú biskupi, ktorí zďaleka neobídu niekoho, kto je úplne bez seba. Ideologické posadnutosti sú očividne mocnejšie ako rozum.“ Biskup Victor Fernàndez je považovaný za autora po-synodálnej exhortácie „Amoris laetitia“. Je dôležitým poradcom a priateľom pápeža Františka. –zg-

Prečo kardinál chráni homosexuálnych kňazov?

Vo farskom liste postavil homosexuálne rodiny na úroveň Svätej rodiny!

Boston, 21.9.2018 (kath.net/jg) 022 915 – Boston Catholic Insider, blog anonymných autorov blízkych Bostonskej arcidiecéze, obvinil kardinála Seana O’Malleyho, arcibiskupa Bostonu a predsedu Komisie pre ochranu maloletých vo Vatikáne! že chráni homosexuálnych kňazov vo svojej arcidiecéze. Autor príspevku uvádza viaceré príklady kňazov, ktorí sú otvorene homosexuálni, alebo homosexualitu schvaľujú. Kardinál O’Malley, nič proti tomu nepodniká, ako píše.

Farnosť sv. Cecílie v Bostone
Farnosť sv. Cecílie má aktívnu službu „Rainbow Ministry“ (Dúhová pastorácia) pre homosexuálnych katolíkov, ktorí sa zúčastňujú na každoročných pochodoch homosexuálov v Bostone. V r. 2011 chceli dokonca zorganizovať bohoslužby pri príležitosti tohto pochodu, ktorý arcidiecéza zakázala – avšak až po protestoch! „Rainbow Ministry“ bola prítomná aj na pochode v tomto roku. Vo farnosti tiež opakovane vystupujú ľudia, ktorí homosexuálne akty označujú ako pozitívne a dobré konanie.

Farnosť Svätej rodiny v Concorde
V knihe o homosexuálnych praktikách medzi duchovnými sa píše, že Austin Fleming, farár Farnosti Svätej rodiny sa pred inými kňazmi aj farníkmi verejne označil ako aktívny homosexuál a požehnal už viaceré homosexuálne páry. Vo farských listoch Fleming kritizoval postoj kardinála O’Malleyho, ktorý označil adopciu detí homosexuálnymi pármi ako „nemorálnu“.
Fleming verejne priznal, že bol na dovolenke na pláži v Massachusetts, ktorá sa považuje za centrum stretávania homosexuálov.
Sťažnosti, ktoré kardinálovi O’Malley na kňazov prichádzajú, nemajú nijaké dôsledky.

Mons. Paul Garrity
Mons. Garrity zasa vo farskom liste postavil homosexuálne rodiny na úroveň Svätej rodiny! „Každá rodina je iná. Cirkev musí preto definíciu rodiny rozšíriť. Rodina obsahuje aj osamelých rodičov, rodiny po novom sobáši po rozvode a rodiny s dvomi matkami alebo dvomi otcami,“ napísal.
Aj v tomto prípade boli napísané sťažnosti kardinálovi O’Malleymu bez akejkoľvek reakcie, či následkov.
Správa z r. 2003 podáva aj ďalšie príklady situácie v Bostonskej arcidiecéze. Prípady zneužívania sú tam iba malou časťou problémov necudnosti medzi kňazmi. Veľký počet diecéznych a rehoľných kňazov má pravidelné sexuálne styky, väčšinou homosexuálne. Otvorené tajomstvo je za solídnym klerikálnym múrom mlčania dobre chránené, ako sa uvádza v správe.
Boston Catholic Insider už písal aj o ďalších kňazoch, ktorí sú otvorene homosexuálni, alebo to podporujú. –zg-

Austrália: Politik sa v 85 rokoch stal katolíkom

Austrálsky arcibiskup Coleridge: „Je to dar nielen pre neho a jeho rodinu, ale tak povediac pre celú Cirkev.“

Brisbane, 20.9.2018 (kath.net/pl) 022 914 – Bol ministrom zahraničia aj generálnym guvernérom Austrálie, bol vysokopostaveným politikom a v r. 2007 ho menovali za čestného člena strany práce a bol ateista.
Vo veku 85 rokov Bill Hayden prijal krst a stal sa katolíkom. Informovali o tom austrálske médiá.
„V mojom srdci a v mojej duši bola hlodajúca bolesť z otázky zmyslu života a mojej úlohy v ňom,“ povedal Hayden. Vyjadril nádej, že nová nájdená viera posilní aj iných práve teraz, keď Cirkev putuje cez nepokojné časy – že jeho krst iným pomôže vidieť hodnotu Cirkvi novými očami práve teraz po odhaleniach sexuálneho zneužívania duchovnými.
„Oddnes som Boží svedok,“ vyhlásil Hayden pre „Catholic Leader“ po krste. Bill Hayden, už trocha s podlomeným zdravím, ale duchovne úplne svieži, hovorí, že dlho zápasil s myšlienkou stať sa katolíkom. Ako vierohodného človeka, ktorý ovplyvnil jeho rozhodnutie uvádza svoju matku, ktorá bola katolíčka a od manžela si musela veľa vytrpieť, aj sestru uršulínku zo základnej školy no najmä teraz už 93-ročnú rehoľníčku Angelu Mary Doyle, ktorá predtým viedla nemocnicu v Brisbane. Bola mu dlhoročným vzorom služby. S manželkou nedávno rehoľníčku v nemocnici navštívili, keď tam bola sama ako pacientka: „Na ďalšie ráno som sa prebudil so silným dojmom, že som bol v prítomnosti svätej ženy. To mi ukázalo cestu do Katolíckej cirkvi.“ Rehoľníčka bola prítomná aj na jeho krste.
Hayden sa chce pokúsiť zohrať aktívnu úlohu v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul a plánuje aj zlepšiť si teologické vedomosti čítaním Svätého písma.
Arcibiskup Mark Coleridge k Haydenovmu krstu povedal:
„Teším sa pre Billa a myslím si, že je to dar nielen pre neho a jeho rodinu, ale tak povediac pre celú Cirkev. Je to ďalší mimoriadny moment neskoro v živote muža, ktorý mal mimoriadnu životnú cestu. Možno nebol politikom bez chýb, no jeho prínos bol pozoruhodný.“ –zg-

Naša príloha

Srdce lotyšského katolicizmu

Riga / Mníchov, 22.9.2018 (kath.net/ Kirche in Not) 022 913 – Lotyšsko je dnes prevažne evanjelickou krajinou. Protestantmi boli od reformácie Nemci v Pobaltí a domáci Lotyši a Livania. Popri státisícoch prisťahovaleckých pravoslávnych Rusoch žije v Lotyšku dnes aj 400 000 katolíkov.
Arcibiskupstvo a sídlo cirkevnej provincie je v Rige, kde arcibiskupovi a kardinálovi podliehajú sufragánne diecézy Liepaja, Jelgava a Rezekne-Aglona. Tie štyri diecézy zodpovedajú historickým provinciám Lotyšska.
Dvojitému názvu Rezekne-Aglona vďačí diecéza mariánskemu centru krajiny Aglone v Latgálii. Tam neďaleko Daugavpilsu leží pútnické miesto Aglona, ktorého pútnická bazilika je konkatedrálou mladej diecézy. Pútnici sem putujú k milostivému obrazu, ktorý sa uctieva od r. 1400. Kostol je barokový z 18. storočia a prežil ruskú okupáciu po r. 1795 rovnako, ako obsadenie Lotyšska v r . 1945. Iba tam na východe krajiny tvoria katolíci spolu s poľskou menšinou väčšinu.

Milostivý obraz sa uctieva od r. 1400
Koncom 19. storočia sa začala národná obroda po tom, čo v Latgálii bola politika porušťovania prudkejšia ako v baltických provinciách. Oblasť patrila ku gubernii Vitebsk. Porušťovanie išlo ruka v ruke so zákazom jazyka a tlače v latgáčine do r. 1904, zatiaľ čo lotyštiny sa zákaz netýkal na rozdiel od litovčiny.
Dňa 18. novembra 1918 bola založená Republika Lotyšsko, v ktorej Latgália tvorila tretiu hviezdu na štátnom erbe. V tvrdých časoch sovietskej okupácie od r. 1949 stála katolícka cirkev za latgálskym etnikom. Kardinál Julijans Vajvods, biskup v Rige povolil po Druhom vatikánskom koncile okrem lotyštiny aj latgálčinu ako liturgický a cirkevný jazyk.
Kardinál Vajvods, ktorý ako 90-ročný ešte zažil koniec komunizmu, chcel byť pochovaný v Aglone, rovnako ako biskup Boleslaus Sloskans, ktorý zomrel v r. 1981 v exile v Belgicku a bol blízkym priateľom pátra Werenfrieda van Straatena.
V r. 1986 za sovietov mohli iba Lotyši v exile osláviť 800. výročie svojho kresťanstva. Oslávili ho v Ríme s pápežom Jánom Pavlom II., ktorý vyjadril nádej, že bude môcť čoskoro navštíviť Lotyšsko a mariánsku svätyňu v Aglone. Umožnilo sa mu to až v r. 1993.

Púť na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
V r. 1186 arcibiskup Hartwig II. z Brém vysvätil augustiniána Meinharda z Bad Segebergu v Holsteine za biskupa pre Livanov. Mohol pôsobiť desať rokov a zomrel 14. augusta 1196. Jeho sviatok sa slávi deň pred slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie v deň tradičnej púte do Aglony.
Hoci sa počas reformácie väčšia časť dnešného Lotyšska od Katolíckej cirkvi oddelila, zostalo Lotyšsko mariánskou krajinou. Milostivý obraz Sedembolestnej Božej Matky v Rige zostal zachovaný. Cirkev má veľa mariánskych básní a piesní od evanjelických autorov. To platí ešte viac o tej časti krajiny, ktorá pod poľskou nadvládou zostala katolícka a až po rozdelení sa dostala k Rusku – Latgália s jej hlavnou svätyňou Aglona na východe Lotyšska.

Kostol dokončili v r. 1780
Dominikánsky kláštor Aglona založený v r. 1699 uchováva v kostole dokončenom v r. 1780 milostivý obraz – kópiu obrazu Božej Matky v Trakai v Litve. Pred druhou svetovou vojnou, keď Lotyšsko, Litva a Estónsko boli nezávislé, navštevovalo pútnické miesto do 200 000 pútnikov ročne.
Po obsadení Rusmi v 1940/41 bol aj kláštor so vzácnou kláštornou knižnicou úplne zničený. Kostol s milostivým obrazom však zostal zachovaný a napriek boľševickej okupácii ho naďalej navštevovalo mnoho pútnikov.
Dnes je Aglona srdcom katolicizmu v Lotyšsku a pomodlil sa tam aj poľský pápež pri návšteve Božej Matky. Putuje tam mnoho Poliakov, Litvanov a Bielorusov.
Tomuto duchu zmierenia národov zasvätil svoj život aj biskup Boleslaus Sloskans. Po tom, čo v r. 1981 v belgickom exile zomrel, zaviedla cirkev po obrate proces jeho blahorečenia. Boleslaus Sloskans sa narodil 31. augusta 1893 v cárom ovládanom Lotyšsku a tam aj vyrastal. Ako 18-ročný vstúpil do seminára v Petrohrade, kde ho 21. januára 1917 arcibiskup Johann Cieplaks vysvätil za kňaza.

Proces blahorečenia biskupa Sloskansa
V čase prenasledovania poslal pápež Pius XI. jezuitu Michela d’Herbignyho do Moskvy. Páter d’Herbigny tam oficiálne jednal kvôli pomoci obyvateľstvu a najmä hladujúcim deťom. No prijal aj vysviacku od nuncia Eugenia Pacelliho v Berlíne a mal plnú moc od pápeža tajne svätiť biskupov pre cirkev v Rusku. Za zatvorenými dverami Kostola sv. Ludviga v Moskve vložil 10. mája 1926 ruky aj na hlavu mladého kňaza Boleslausa Sloskansa a vysvätil ho za biskupa. Menoval ho aj za apoštolského vizitátora pre Mohilev a Minsk.
Tajne vysvätený biskup sa vrátil teraz už do Leningradu, kde žil ako jednoduchý kňaz, ale cestoval po diecéze, aby tajne birmoval. Už za rok bol biskup Sloskans 11. mája 1927 zatknutý. Šesť rokov bol mučený a týraný medzi iným aj v neslávne známom koncentráku na ostrove Solovki v Bielom mori.

Trpel pre vieru
Páter Werenfried napísal o jeho osude: „V 17 sovietskych väzeniach trpel pre vieru. V moskovskom väzení Ľubjanka ho nahého priviazali na stôl a bičovali do krvi. Vtlačili ho postojačky do úzkej klietky, kde sa nemohol ani pohnúť a deň a noc mu na hlavu kvapkala ľadová voda. Celé týždne bol za oslepujúceho svetla priviazaný na zemi ležiac na chrbte. Tri mesiace čakal v tmavej cele smrti na popravu. Jedinou potravou mu bola skazená polievka a čas mohol odhadnúť iba krokmi väzňov, ktorých viedli na zastrelenie.“

Priviazaný reťazami k zemi
„Napriek tomuto mučeniu zostal jeho duch nezlomený. Bez prestávky meditoval a modlil sa krížovú cestu a tajomstvá ruženca. Keď strážca videl jeho úsmev užasnutý vykríkol: ‚Ty si šťastný?!’ a biskup odpovedal: ‚Áno, lebo ja som úplne slobodný, zatiaľ čo vy nie ste.’“
„V r. 1933 vláda v Lotyšsku vyjednala jeho prepustenie výmenou za ruského špióna. Biskup odmietol opustiť ZSSR, lebo cítil povinnosť ako pastier zostať u svojho stáda. Keď mu cirkevný diplomat nepravdivo povedal, že pápež ho povolal do Ríma, poslúchol s krvácajúcim srdcom. V Ríme zistil, že pápež Pius XI. o ničom nevedel a potvrdil, že biskup má zostať u svojho stáda.
Keď o mnohé roky neskôr sa znova konalo proti tomuto princípu, biskup Sloskans mi zveril tajomstvo s dovolením zverejniť ho po jeho smrti. To teraz robím z lásky k Cirkvi, v ktorej diplomati nehrajú vedúcu úlohu, ale musia hrať len podriadenú úlohu.“
Z Ríma sa Sloskans vrátil do Lotyšska, kde učil na Teologickej fakulte v Rige morálku a asketiku. Koncom vojny ho nacisti odviezli do Nemecka. Istý čas strávil v bavorskom Eichstätte.
V r. 1947 odišiel do Belgicka, kde pri Bruseli založil seminár pre lotyšských kňazov. V r. 1952 ho Pius XII. menoval za apoštolského vizitátora pre Rusov a Bielorusov a v r. 1955 za moderátora pre Lotyšov a Estóncov v exile.
Do r. 1979 býval biskup Sloskans v Opátstve Keyserberg v Leuvene. Pravidelne sa zúčastňoval kongresov „Kirche in Not“ v Königsteine, kde mu zverili aj otvorenie kongresu, lebo ho považovali za živý symbol prenasledovanej Cirkvi.

Sovieti vyvraždili celú jeho rodinu
Až do smrti v r. 1981 zostal biskup Sloskans mužom hlbokého vnútorného života a modlitby. Bol posledným svedkom ranej vatikánskej ostpolitiky od r. 1920. Sovieti vyvraždili celú jeho rodinu, nijaké utrpenie však nedokázalo z neho urobiť zatrpknutého človeka.
Páter Werenfried ešte zažil rozpad ZSSR v r. 1991 aj to, že Lotyšsko dosiahlo znova slobodu a že mŕtvy biskup sa mohol vrátiť do svojej vlasti a byť pochovaný v krypte baziliky v Aglone. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *