Sv. František Saleský – jún

1. Usilujte sa nikdy nestrácať dôveru v Boha. Keď vám dá padnúť, nie je to preto, že vás chce opustiť, ale preto, aby vás ponížil a aby ste si v budúcnosti dávali väčší pozor.

2. Nič nerobí boží zákon taký ťažký ako chcieť ho zachovávať iba vtedy, keď sa zhoduje s našimi chúťkami a záľubou.

3. Neponosujte sa, že máte mnoho ťažkých dlhých trápení. Boh riadi všetko, aj počet, aj váhu, aj mieru.

4. Kamkoľvek idete, usilujte sa nazbierať dačo dobrého. A robte ako včely, ktoré znášajú domov iba med.

5. Riaďte sa pravidlom, že nikdy nebudete odsudzovať pobožnosť a správanie iných. Takto urážať lásku je veľmi riskantné.

6. Je dobre prijímať nepríjemnosti, ktoré nás sem – tam postihujú, bez toho, že by sme sa ich vopred obávali a pre ne sa trápili.

7. Nesužujte sa pre zlé myšlienky. Iné je cítiť a iné súhlasiť <Sentire – acconsentire>

8. Pokora nás vedie k tomu, že trápenia znášame s odovzdanosťou, lebo vieme, že si ich zasluhujeme.

9. Neposudzujte dobré skutky podľa toho, ako vyzerajú navonok, ale podľa toho, ako sa páčia Bohu.

10. Pri rozhovoroch sa zabávajte a správajte slušne. Prehovorte len vtedy, keď je to vhodné a doprajte hovoriť druhým.

11. Chvála je sladký a ťažko rozoznateľný jed. Neraz zabila čnosť a nábožnosť i najsvätejších a najhorlivejších ľudí.

12. Kto je naozaj pokorný, nikdy si nebude myslieť, že sa mu dakde robí krivda.

13. Každý náš blížny má svoje miestečko v Spasiteľovom srdci. Kto by nevedel milovať a znášať nedokonalosti tých, ktorí sú na takom svätom mieste?

14. Veľmi rád by som vám vtlačil do duše preužitočnú zásadu: nič nežiadať, nič neodmietať.

15. Určitá rozcítenosť pri pobožnostiach býva často diablovým klamom, ktorý takto uspáva duše a vyvoláva v nich dojem, že sú už sväté.

16. Nikdy nehovorte, že niekto je zlý, aj keď viete, že sa raz dopustil hriechu. Jeden skutok ešte netvorí stav.

17. Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vzniká tam, kde je neviazanosť na svetské veci.

18. Aká krásna je chvála, keď prichádza spontánne. Aká je ošklivá, keď ju vyhľadávame a robíme si na ňu nárok.

19. Uvažujte pozorne, koľko trpel náš Pán a vedzte, že trpel pre to, aby si získal vaše srdce a vašu lásku.

20. Koľko uspokojenia je v duchovnom boji! Stačí chcieť vždy bojovať, aby ste iste zvíťazili.

21. Veľký strach pred smrťou nie je hriechom, ale škodí srdcu, lebo sa v tomto súťažení nemôže v láske spojiť s Bohom.

22. Aká hlúposť a ctižiadosť namýšľať si, že sme tým, čím nie sme, a že vieme to, čo nevieme.

23. Bohu sa veľmi páči poslušnosť, ktorá prijíma a využíva aj rady od iných, najmä od duchovných vodcov.

24. Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko.

25. Nevyhľadávajte príliš vo svojich skutkoch väčšiu alebo menšiu zásluhu, ale radšej väčšiu božiu slávu.

26. Dokiaľ sa dušu nepodarí zlomiť sa, bude vždy vystavená tomu, že sa bude rozčuľovať, alebo hanbiť za to, čo sa jej nepodarí.

27. Blížneho milujeme lepšie, keď ním spôsobuje dajaké nepríjemnosti, lebo tak milujeme z čistej lásky k Bohu.

28. Zúčastňujte sa na spoločných cirkevných bohoslužbách. Budete mať z toho nielen zásluhu, ale aj väčšiu radosť ako zo svojich súkromných pobožností.

29. Ľútosť nad vaším pomýlením musí byť pravá a úprimná, ale aj pokojná a odovzdaná.

30. Vytrvalosť je čnosť, ktorá nás udržuje v pokornej oddanosti do Božej vôle, a keďže omrzenosť pochádzajúca z dlhého utrpenia je veľmi nebezpečným nepriateľom, treba proti nemu náležíte bojovať a ho premáhať.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *