Krížová cesta /nielen/ pre deti

Cestou, ktorou Ježiš kráčal z Jeruzalema na Kalváriu, je a vždy bola nazývaná Krížovou cestou, Via Crucis. Bola a stále je púťou a modlitbou, v ktorej sme vyzývaní doprevádzať kroky Ježiša, ktorý daroval svoj život svetu. Pri modlitbe krížovej cesty nemôžeme v utrpení Božieho Syna nevidieť utrpenie sveta, zvlášť malých a nevinných. V ten Veľký piatok boli oni všetci prítomní a v Ňom utrpenie detí zmierilo svet s Bohom.

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

„Pilát však Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.“ (Mk 15,15)

V niektorých krajinách sú obžalovaní a súdení aj maloletí chlapci. Nemajú žiadnu možnosť obhajovať sa a bez nádeje čakajú na svoj trest.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, keď ťa Pilát odsúdil na smrť, chcel si sa vzbúriť, lebo si bol nevinný. Ale potom si pozrel do diaľky a videl tváre mnohých detí odsúdených na smrť kvôli nespravodlivým vojnám, hladu, chorobám a krajnej mravnej a hmotnej biede. Tie tváre ťa, Pane, presvedčili, aby si prijal rozsudok bez toho, aby si sa obhajoval, ako dieťa, ktoré nepozná a nemôže žiadať vysvetlenie pre utrpenie, ktoré si nezaslúžilo.
Odpusť nám, Pane, ak sme ešte nespoznali ako si vážiť ľudský život a každý deň dopúšťame, aby boli tvoje stvorenia, stvorené na tvoj obraz a podobu, odsudzované na smrť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

2. Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž

„ Ježiš si sám niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.“ (Jn 19,17)

250 miliónov detí vo svete pracuje ako otroci v továrňach, vyrábajú koberce, zápalky, mraziace boxy, topánky, hračky, tehly. Pracujú v uhoľných baniach, sklárňach, na čajových a trstinových plantážach…

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, keď ti dali kríž, vzal si ho, lebo lásky a súcit ti pomáhali niesť jeho ťarchu, láska a súciť s tými deťmi, ktoré deň čo deň nesú na svojich chrbtoch ťažké náklady tehál, s tými maličkými, ktorí tlačia ťažké vozíky uhlia v baniach. Myslel si na tých, ktorí bez oddychu zbierajú cukrovú trstinu pod páliacim slnkom, na tkáčov kobercov zatvorených v malých a vlhkých miestnostiach, na dievčatká vyrábajúce hračky a zápalky v továrňach, na malých zberačov čaju, na malých pastierikov, na 250 miliónov pracujúcich detí vyčerpaných od únavy a veľmi zle platených.

Ježišu, prosíme ťa za odpustenie, že naša spoločnosť kladie veľmi ťažké bremená na deti a necháva ich samé niesť ich kríž.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

 

3. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

„Pane, bráň ma pred rukou hriešnika a chráň ma pred násilníkom, lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.“ (Žalm 140,5)

Na celom svete je viac ako 600 tisíc vojakov – detí.
Sú cvičené pre vojnu, odvážne strieľajú, ale v srdci majú veľa strachu.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, keď si padol pod ťarchou kríža, nestaral si sa o seba, ale o tvojich a našich malých bratov, ktorí padajú do siete krutých vojakov. Sú ešte veľmi malí a napriek tomu sú už cvičení pre vojnu, nútení strieľať, nenapraviteľne ranení vo svojich srdciach. Malý samopal je krížom chlapcov – vojakov: zvesia ho, nabijú a vystrelia. Vyzerajú odvážne, ale v srdci cítia hrozný strach. Večer používajú ako vankúš špinavý kus látky na leštenie zbrane a ich sny majú nádych krvi. Títo chlapci, podobní tebe, bez toho, aby ju hľadali, stúpajú na Kalváriu, zaťažení zbraňami a násilím.

Odpusť nám, Pane, lebo sme vložili zbrane do rúk detí, zničili ich hry a sny ich detstva.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

4. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

„Simeon povedal Márii: tvoju vlastnú dušu prenikne meč.“ (Lk 2,35)

V chudobných krajinách údajne každý mesiac umierajú pri pôrode desaťtisíce matiek pre nedostatok liekov, hygieny a potrebnej výživy.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, keď sa s tebou tvoja matka stretla na ceste na Kalváriu, mohla svoj žiaľ nahlas vykričať do celého sveta; namiesto toho tíško plakala s matkami postihnutých, zmrzačených, uväznených, hladujúcich , zneužívaných a zraňovaných detí. Spojila svoje utrpenie s utrpením matiek, ktoré stratili svoje deti kvôli drogám, násiliu a nehodám na cestách. Myslela na matky v Iraku, v Afganistane, v Sudáne, v Angole, v Palestíne a Izraeli, ktoré videli svoje deti zmasakrované vojnou. Objala svojho Syna a v ňom chcela prijať utrpenie všetkých matiek.

Odpusť nám, Panna Mária, že priveľmi myslíme na seba a naše malé bolesti a nevieme ako utešiť tie matky, ktoré trpia.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

 

5. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

„ Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž.“ (Mk 15,21)

V 110 krajinách deti z Pápežského misijného diela detí pomáhajú deťom sveta modlitbami, obetami a skutkami lásky.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, keď vojaci videli tvoje vyčerpanie, chceli, aby ti pomohol muž, ktorý práve prechádzal okolo. Volal sa Šimon z Cyrény. Vracal sa z polí, kde celé dopoludnie pracoval. Šimon, keď videl tvoju únavu, priložil svoje rameno k tvojmu, aby ti uľahčil bremeno. Prijal si to ochotne, lebo v tom mužovi plnom súcitu si videl všetkých dobrých ľudí, ktorí zabudli na svoju vlastnú únavu, aby pomohli druhým. Myslel si na matky, otcov, kňazov misionárov, sestry a veľa dobrovoľníkov, ktorí ponúkajú svoj vlastný život do služieb pre druhých a v svojom srdci, Ježišu, si ich požehnal.

Ježišu, odpusť nám našu lenivosť a naše sebectvo. Urob, aby sme boli vždy pripravení niesť bremená druhých.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

„Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali .“ (Lk 23,27)

Na svete je veľa misionárov: kňazi, rehoľní bratia a sestry, laici. Hlásajú evanjelium, pomáhajú bratom a sestrám a snažia sa odhaľovať tvár Boha ukrytú v ich srdciach.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pane, žena, hoci ťa nepoznala, mala súcit s tvojím utrpením a napriek zúrivosti vojakov pristúpila k tebe, aby ti utrela tvár zaliatu krvou a potom. Chcel si odmeniť jej gesto a nechal si jej na šatke odtlačenú svoju tvár. Pane, v srdciach ľudí drieme svetlo tvojej tváre. Misionári sa ju snažia oživiť hlásaním tvojho evanjelia, ale aj po 2000 rokoch ťa ešte stále nepoznajú takmer 4 miliardy ľudí. Nevedia, že si prišiel, aby si nás spasil a že všetky stvorenia môžu Boha nazývať menom „Otec“.

Pane, daj precitnúť svojej tvári ukrytej v srdci každého človeka a povolaj veľa misionárov, aby ohlasovali svetu tvoju spásu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

7. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom

„Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol; čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.“ (Ž 69,21bc)

V chudobnom svete zomierajú deti na bežné choroby – také, ktoré naša mama vďaka liekom a hygiene zvláda ľavou rukou.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, Ty vieš ako sa hanbím, keď padnem druhý raz. Viem, že to tak nemá byť, viem a chcem sa vyhnúť zlému, a predsa to pobabrem. Pane, po toľkom utrpení si aj Ty zoslabnutý a naša krehkosť, nestálosť v dobrom sú zavesené na Tvojom kríži.

Pane Ježišu, Ty si nevyčerpateľný prameň milosti. Pre nás si tak zoslabol. Pomáhaj misionárom – lekárom a všetkým zdravotníkom zabezpečiť základnú pomoc chorým deťom.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

„Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, naplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ (Lk 23,27-28)

Opustené deti plačú, nariekajú, v ich osamotení ich nik nepočuje. Rodičia, starší súrodenci sú v práci. Misionári zabezpečujú starostlivosť o opustené deti.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Muž bolesti kráča na Kalváriu. Sleduje ho aj skupina súcitných žien. Plačú nad ním. Pán Ježiš im pripomína ich materskú zodpovednosť. Ak je niekto sám, opustený, smutný, je to aj moja vina. Nechce sa mi urobiť prvý ústretový krok. Ako málo niekedy stačí – slovo, úsmev, podanie ruky …

Prosím, Pane, odpusť mi. Keď ťa vidím trpieť za mňa, pripomínam si svoje hriechy a veľmi ich ľutujem.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

9. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

„Týrali ho, on to ponížene znášal a neotvoril ústa; ako baránok vedený na zabitie.“ (Iz 53,7)

Deti na plážach – soľných baniach strácajú zrak. Soľ sa na slniečku trbliece a to ich oslepuje. Iné zas, vo fabrikách, strácajú zdravie v chemických výparoch lepidiel, náterov, …

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, padáme a ty nás pozývaš vstať. Aj tisíckrát môžem padnúť, som slabý, ale tisíckrát musím aj vstať – s tvojou pomocou, s pomocou svätej Cirkvi. Koľkokrát si mi už odpustil!

Pane Ježišu, prosím, odpusť mi aj tento tisíci pád, moje nespočetné hriechy. Som tu a svoje poníženie, prehru, hriech ľutujem aj ako pokánie a dar za deti, ktoré v ťažkej práci strácajú zdravie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

„…a rozdelili si jeho šaty – hodili o ne lós, kto si má čo vziať. “ (Mk 15,24)

Odhaduje sa, že každú hodinu vo svete umiera 1 270 detí na nedostatok potravín, hygienickej starostlivosti a pitnej vody.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, urobili ti to, čo sa často robí chudobným: celého ťa vyzliekli a vzali šaty. Vo svete ostáva zvrátený systém, ktorý ryje brázdy nespravodlivosti. Sú deti, ktoré umierajú od hladu a deti, ktoré sa prejedajú. Sú deti, ktoré nemôžu chodiť do školy a deti, ktoré nechcú študovať; deti, ktoré hľadajú chlieb v odpadkoch a deti, ktoré plytvajú jedlom; deti, ktoré majú nádherný domov a deti žijúce na ulici; deti, ktoré pracujú 12 hodín denne a deti, ktoré sa chcú len hrať; dobré deti, ktoré pomáhajú druhým a deti, ktoré nikdy nepremýšľajú o utrpení a biede svojich menej šťastných bratov a sestier.

Pane, odpusť nám, lebo máme veľa a často sa sťažujeme bez toho, aby sme mysleli na našich bratov a sestry, ktorým, chýba všetko.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

 

 

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

„Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo.“ (Mk 15,27)

V zemi je zahrabaných 100 miliónov mín. Zbabelá mínová vojna nielen, že zabila tisíce ľudí, ale tiež zranila mnoho mužov, žien a detí.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, keď ťa pribíjali na kríž, cítil si nesmiernu bolesť, ako mnoho detí, žien a mužov, zasiahnutých alebo zmrzačených mínami. Pane, po násilných vojnách sme vynašli vojny zbabelé a falošné hrdinstvá…. Nimi sme zničili životy miliónov ľudských bytostí, ktoré prišli o ruky, nohy, oči. Ich bolesť bude trvať celý ich život, lebo nikto nebude schopný zvrátiť pustošiacu skazu týchto smrteľných objektov. Zbav nás, Pane, pokušení vymýšľať stále dômyselnejšie vojenské nástroje, ktoré pribíjajú našich bratov a sestry na veľmi ťažké kríže a ktorým nikdy nepomôže niekto z Cyrény.

Pane, odpusť nám našu krutosť a daj nám silu zneškodniť míny zla, ktoré nosíme v našom srdci.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

12. Pán Ježiš na kríži zomiera

„Ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.“ (Jn 19,34)

V posledných desaťročiach, nielen v Európe, závratne rastie počet rozvodov a rozbitých manželstiev. Tie spôsobujú utrpenie deťom, ktoré sa cítia nešťastné.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, rímsky vojak prebodol tvoj bok kopijou, aby sa uistil o tvojej smrti a vytryskla krv a voda. Dal si nám všetko, svoju krv si prelial do poslednej kvapky, lebo miluješ nekonečnou láskou. Tvoj život bol obetovaný za spásu sveta. Koľko životov, Pane, vyhasína každý deň: deti, ktoré trpia a umierajú kvôli nedostatku lekárskej starostlivosti, hygieny, jedla. Koľko bratov umiera kvôli vojnám, zemetraseniam a biede! Ty spolu s nimi prežívaš ich muky. Umieraš s nimi a pre nich.

Odpusť nám, Pane, že nie sme schopní zachrániť milióny detí odsúdených na smrť kvôli biede.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

13. Pána Ježiša skladajú z kríža

„Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolili sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi uňho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou.“ (Jn 19,38-39)

Násilie na deťoch je ťažký hriech. Deti sú klamané, zneužívané, pozývané k zlu a nútené konať zlo. Misionári deťom pomáhajú, bránia ich, zasadzujú sa za ich práva.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Jozef, člen veľrady, človek z Arimatey, ktorý nesúhlasil s rozhodnutím veľrady o Kristovej smrti; podobne aj Nikodém, tajný Kristov učeník, sú odhodlaní dôstojne pochovať Ježiša. Pochovávať mŕtvych je jedným zo siedmych skutkov telesného milosrdenstva. V tomto prípade to bol odvážny čin. Mŕtve telo položili do lona Panny Márie, jeho matky.

Panna Mária, pre bolesť tvojho srdca ťa prosíme, zober do svojho materinského náručia ľudskou zlobou zranené deti, aby ostali pod tvojou ochranou a tak dosiahli spásu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

14. Pána Ježiša pochovávajú

„ Jozef z Arimatey vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu…“

(Mt 27,59-60)

V niektorých krajinách východnej Európy veľa detí zalieza na zimu pod zem, do kanálov a k plynovodom, aby sa zohriali.

Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, zdalo sa, že náhrobný kameň ukončil akékoľvek nádeje. Ty si však premohol temnotu a vyšiel ako víťaz. Aj my sme si istí, že život detí nebude stále sivý. Dostane farbu nádeje. Robíme, čo môžeme, aby sme zvíťazili nad smrťou. Pomôž nám, lebo je to neľahká úloha. Nechceme skončiť v slzách na tvojom hrobe, nechceme stále počítať pozabíjané, vykorisťované, zbedačené deti. Vieme, že tvoj hrob ostal prázdny, pretože ty si premohol smrť.

Pane, pomôž nám vyprázdniť studne ľahostajnosti a naplniť srdce nádejou, ktorá sa zrodila v deň tvojho zmŕtvychvstania.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

Zbav, Pane, naše srdce kameňa,
ktorý ukrýva smrť
a otvor nás pre bratstvo, pokoj, radosť
a vďačnosť.
Prameň naše hroby na miesta nádeje,
kde svetlo môže zrušiť znamenie smrti
a daj nový podnet životu.
Vráť ľuďom nevinnosť,
aby sa mohli tešiť zo života
s nežnosťou a úžasom detí.

„ Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského,
ktorý bol ukrižovaný? Vstal z mŕtvych.
Niet ho tu.“

„A kto prijme jedno takého dieťa
mojom mene, mňa prijíma.“

(Mt 18,5)

 

Nemôžu byť a nesmú byť
opustené deti, deti bez
rodín, deti z ulice.

Nemôžu byť a nesmú byť
deti využívané pre obchod
s drogami, pre malé
aj veľké zločiny, pre zlé
aktivity.

 

Nemôžu byť a nesmú byť

vraždené deti,
deti zabíjané pri potratoch
deti určené na smrť.

Nemôžu byť a nesmú byť
Je to Svätý Otec, ktorý
si to želá, ktorý toto chce,
V mene Boha a jeho
Syna, ktorý sa stal
dieťaťom.

Vzkriesený Ježiš

Jedno žiarivé veľkonočné ráno
som prišiel k hrobu,
aby som plakal nad žiaľom Veľkého piatku.
Vzduch naplnený svetlom obklopoval hrob
a v tej žiare nemohli moje oči nájsť sĺz.

Okolo tvojho hrobu boli anjeli a deti,
ktoré trhali kvety, naháňali sa za motýľmi
a spievali z plného hrdla.

Biele deti, čierne deti,
deti všetkých farieb vchádzali a vychádzali
odtiaľ, kde bol tvoj hrob
a anjeli na nich hľadeli s radosťou.

Pridal som sa, stal sa jedným z nich
a zabudol na slzy Veľkého piatku.

sv. Ján Pavol II. (Brazília, 1992)
Zdroj: PMD; http://www.papezskemisijnediela.sk , ďakujeme za ich láskavé dovolenie zverejniť túto krížovú cestu

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *