Sv. František Saleský – marec

1. Strach, z ktorého vznikajú škrupule, netreba vyčitovať tomu, kto sa začína odpútavať od hriechu. Naopak, býva obyčajne znakom čistého svedomia. No nemožno ho schvaľovať u tých, čo si už dávno mali osvojiť lásku, lebo láska strach vyháňa.

2. Ľudia sa obyčajne vystatujú tým, čo nie je v nich. A keď je to v nich, nemožno povedať, že je to ich. A keď je to ich, netreba sa tým vychvaľovať.

3. Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez citových nežností, je Bohu menej príjemný.

4. Buďte, natoľko možno, vždy rovnakej nálady, aby ste ukázali, že ste sa trvale rozhodli milovať Boha.

5. Kto myslí na večnosť, ľahko nájde útechu aj v protivenstvách tohto života, lebo trvajú len chvíľu.

6. Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou lebo bez pokory sa neobídu ani ľudia, ktorí sú už dobre zachodení na ceste dokonalosti.

7. Na duchovnej ceste sa nikdy nezastavme. Aj keď ideme pomaly, ideme dopredu a robíme pokrok.

8. Skúmať život iných okrem prípadu, že sme povinní viesť a sa o nich starať, je prinajmenej zbytočná strata času.

9. Boh nemeria našu dokonalosť podľa množstva vecí, ktoré preň robíme, ale podľa spôsobu, ako ich konáme.

10. V duchovnom živote treba napredovať bez veľkého špekulovania.

11. Načo sa znepokojovať a meniť spôsob ako slúžiť Bohu? Každý nech sa venuje tomu, čo si vyžaduje jeho povolanie a čo zodpovedá jeho stavu a podmienkam. To stačí.

12. Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť.

13. Svoje chyby majme v nenávisti, ale neznepokojujme a nehnevajme. Už to je mnoho, že získavame v nich sväté poníženie, keď poznáme svoju biedu.

14. Treba skrývať a úzkostlivo strážiť, čo je na našich dobrých skutkoch najlepšie, aby o nich okrem Boha nik nevedel.

15. Prv než posúdite svojho blížneho, pomyslite si, že ste na jeho mieste a on na vašom. Uisťujem vás, že budete súdiť správne a dobre.

16. Verte, umŕtvovanie zmyslov, očí, citov, reči je viac ako nosiť cilicium.

17. Srdce, ktoré ej pevné zakorenené vo viere, sa neľaká ťažkostí, lebo veľmi dobre vie, že toho, kto v Boha dôveruje, Boh miluje a neopúšťa.

18. Vaša pokora nech je šľachetná a veľkodušná. Nech nerobí nič pre chválu, ale nech zo strachu pred chválou dobro ani nezanedbáva.

19. Kto sa dá ovládať hnutiami hnevu, čoskoro sa stane zúrivým a neznesiteľným.

20. Nie ste kazateľom. Ale tešte sa, aj pre vás jestvuje veľmi účinný spôsob ako kázať, je to dobrý príklad.

21. Jediný gram skromnosti váži a vynáša viac ako tisíc kíl pôct.

22. Pravý trpiaci nielenže sa neponosuje na svoje utrpenie, ale ani netúži po tom, aby ho iní ľutovali.

23. Keď spozorujete, že svet sa vám posmieva, za to, že ste nábožnými. vysmejte sa aj vy jemu a radujte sa z toho slávneho pokorenia trpieť pre čnosť.

24. Kde panuje svätá oddanosť do božej vôle, tam nemôže vládnuť smútok a melanchólia.

25. Duchovnému vodcovi treba otvoriť srdce, svedomie a vnútro so všetkou dôverou, tak ako sa otvára syn otcovi a ako chorý odkrýva svoje rany lekárovi.

26. Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti.

27. Kritizovať iných je veľmi ľahko, ale ťažko je naprávať seba.

28. Len v nebi nájdeme dokonalú radosť a pokoj. Dokiaľ žijeme, dobro je vždy zmiešané so zlom.

29. Myslím, že keď zbadáme svoje nedokonalosti, nemali by sme sa znepokojovať, ale tešiť, že sme ich spoznali, aby sme sa mohli napraviť.

30. Zbožné city, čo máme pri modlitbe, nie sú stále, a treba s stým počítať, ale nemať v nich záľubu, aby sme nezabudli na čnosti a umŕtvovanie vášní.

31. Chcete sa cvičiť v dajakej čnosti? Vyberte si tú najlepšiu a najsolídnejšiu a nie tú najnápadnejšiu.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *