Sv. Ján Bosco

Diabol sa bojí veselých ľudí.


Zvlášť sa starajte o chorých, deti, starých a chudobných ľudí – získate si tak Božie požehnanie a priazeň ľudí.


Láska nám umožňuje znášať únavu, nudu, nevďačnosť, nedostatky, prehliadnutia.


Nezabúdaj na to, že máš anjela, ktorý je tvoj sprievodca, druh a priateľ.


Dobrotu si vážia aj skazení ľudia, ktorí ju nepraktizujú.


Vy nie ste kazatelia, ale máte k dispozícii účinný spôsob, ako kázať: dobrý príklad.


Láska všetko znáša, preto ten, kto neznáša nedostatky druhých, nemá pravú lásku.


Na to, aby sme konali dobro, postačí trochu odvahy.


Cesta kríža je cesta, ktorá vedie k Bohu.


Ak peniaze robia veľa, modlitba robí oveľa viac.


Mysli na to, syn môj, že Boh ťa krstom urobil svojim dieťaťom, zamiloval si ťa a miluje ťa ako nežný otec.

Neboj sa, Boh ti dá všetko.


Všetci mladí ľudia majú svoje ťažké dni, i vy ste ich mali. Beda nám, ak sa nepousilujeme im pomáhať, aby im prešli rýchlo a bez škody.


Krásne reči bez príkladu sú na nič.


Čerpaj odvahu z viery a zo svojho presvedčenia. Tí zlí sa musia báť dobrých, a nie dobrí zlých.


Zverme sa do rúk Božích v úplnej dôvere, modlime sa a všetko dobre dopadne.


Život je príliš krátky. Je treba rýchlo robiť tu trochu dobra, ktoré sme schopní, kým nás prekvapí smrť.


Nie sme sami. Ježiš je s nami.


Dôverujte vo všetkom sviatostnému Ježišovi a Panne Márii Pomocnici, a uvidíte, čo sú to zázraky.


Dajme sa vždy viesť láskou.


Ježiš bude vždy našim učiteľom, našim vodcom, našim vzorom.


Pracujme ustavične v tomto živote pre spásu svojej duše a duší tých druhých: odpočinieme si v blaženej večnosti.


Beda tomu, kto pracuje preto, aby získal chválu od tohto sveta: svet je špatný plátca a odpláca sa vždy nevďačnosťou.


Urobte to, čo môžete. To, čo nie sme schopní urobiť my, urobí Boh.


Snažte sa, aby ste si zaslúžili chválu od Boha, a nie od ľudí.


Mária je naša vodkyňa, naša učiteľka, naša matka.


Dôvody našej úcty k Panne Márii sú tieto: Mária je najsvätejšia zo všetkých tvorov, Mária je Matkou Božou a Mária je Matkou našou.


Kto dôveruje Márii, nebude sklamaný.


Mária nič nerobí napoly.


Boh sa stáva človekom, aby spasil našu dušu. Naša duša musí byť preto niečo veľmi veľkého.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *