Požehnanie kríža

ÚVOD

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista. On je naša spása, náš život a naše vzkriesenie. On nás oslobodil a spasil.

 

Modlime sa.
Láskavý Otče,
Ty si poslal na svet svojho milovaného Syna,
Aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí;
daj, prosíme,-
aby sne na zemi stále lepšie poznávali
tajomstvo jeho vykupiteľskej smrti
a dosiahli účasť na jeho sláve v nebi.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
Ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
V jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *