Pane, prečo nemôžem ísť za Tebou teraz? (Jn 13,37)

Dobrý Ježišu,
ďakujem Ti za to, že znova môžem s úžasom objavovať Tvoju prítomnosť v Eucharistii ako skutočnosť, ktorá mi otvára oči, a môžem vnímať Tvoju osobnú blízkosť. Velebím Ťa za to, že posilňuješ moju vieru a robíš ju reálnejšou i osobnejšou.
Ježišu, odusť mi, že som bol doteraz tak málo vnímavý na Tvoju osobnú prítomnosť. Odpusť mi, že som tak málo srdcom prežíval, že si tu, že ma vidíš, počuješ a najmä miluješ.
Som rád, že sa môžem s Tebou zhovárať a modliť sa vo svetle udalosti Tvojho evanjelia. Chcem sa na Teba obrátiť s otázkou, akú Ti dal apoštol Peter: Pane, kam ideš? Pane, prečo nemôžem ísť za Tebou?
Ježišu, možno by si mi dnes skôr Ty sám dával tieto otázky. Možno sa ma aj v tejto chvíli spýtaš:
Kam ideš? Kam ideš vo svojom živote, vo svojom povolaní, vo svojej osobnej modlitbe?
Kam ideš vo svojich vzťahoch a postojoch?
Kam ideš vo svojich myšlienkach, vo svojich túžbach…?
Kam ideš v tomto svete, vo svojej Cirkvi?
Kam ideš vo svojich záujmoch, ťažkostiach, sklamaniach, v únave, v nedorozumení s najbližšími?
Čo Ti na to, Ježišu, odpovedať?
Rád by som Ti na každú Tvoju otázku dopovedal: Idem k Tebe, Ježišu. Chcem vždy prichádzať k Tebe. Chcem a túžim ísť za Tebou.
Ty však vieš, že vždy to tak nie je. Často sa zastavím iba pri sebe samom. Inokedy zostávam pri veciach, myšlienkach, túžbach, pri druhých ľuďoch, ale nie som pri Tebe. Nemyslím Tvojím myslením. Podobne nevidím Tvojimi očami. Nepočujem, čo hovoríš. Nemám zmysel pre Tvoje veci. Nemilujem Tvojou láskou. Kam potom idem, Ježišu?
Dobrý Ježišu, nechcem len ísť za Tebou, ale chcem ísť a kráčať s Tebou. A chcem kráčať tam, kam Ty ideš.
Aj druhú otázku apoštola Petra chcem pred Tebou vysloviť: Pane, prečo nemôžem ísť za Tebou teraz?
Petrovi si odpovedal, že pôjde za Tebou neskôr, že teraz ešte nie je na to pripravený, dostatočne zrelý, ešte na to nemá dostatok síl. Teraz Ťa ešte zaprie, prejde krízou, no neskôr pôjde za Tebou, neskôr položí za Teba život.
Pane, neviem, čo spôsobili v Petrovi tie slová. Neviem ani, či im veril a či ich bral vážne. Jedno viem, že sa stali pravdou. Tvoje slovo je totiž pravda.
Touto otázkou sa obraciaš opäť aj na mňa a spytuješ sa ma: Prečo nemôžeš ísť teraz za mnou? Prečo nejdeš teraz tam, kam ja idem?
Čo vo mne vyvolávajú tieto Tvoje otázky, Ježišu?
Azda ma prekvapujú? Vzbudzujú vo mne strach a obavu? Veď som Ti zasvätil celý svoj život! Veď hovorím, že som Ti uveril, že Ťa nasledujem, že som kresťan, že v Teba verím, že Ťa milujem!
Neprivádza ma Tvoja otázka do rozpakov? Usvedčuje ma Tvoja otázka z mojej slabosti, nedôslednosti? Odkrýva vo mne slabé miesto, moje výhovorky, ktorými Ti zdôvodňujem svoj spôsob života, svoje správanie, svoje postoje, ktoré však nie sú zachovávaním Tvojho slova, Tvojho evanjelia, ale skôr sledovaním mojich výhod, môjho prispôsobenia si Tvojho slova na môj vlastný spôsob?
Alebo je táto Tvoja otázka darom, ktorým ma učíiš, že ísť za Tebou aj teraz nie je iba záležitosťou mojich vlastných síl, mojich schopností a vlastných rozhodnutí, ale Tvojej milosti a skutočnosti, že bez Teba nič nebudem môcť urobiť?
Dobrý Ježišu, ďakujem Ti za tieto otázky, za múdrosť, ktorej ma nimi učíš.
Ďakujem Ti za Ducha, ktorého mi nimi sprostredkúvaš.
Ďakujem Ti za skúsenosť Tvojej osobnej prítomnosti, na ktorej mi dávaš teraz účasť.
Ďakujem Ti, že ma učíš aj týmito otázkami svojho evanjelia.
Prosím Ťa, Ježišu, očisťuj ma svojím slovom.
Prosím Ťa, Ježišu, uč ma svojím slovom.
Prosím Ťa, Ježišu, posilňuj ma svojou eucharistickou prítomnosťou, jej duchom, lebo Ty sám hovoríš: Telo nič neosoží, iba Duch dáva život.
Prosím Ťa, Ježišu, daruj mi lásku k Tebe, vieru v Teba, dôveru v Teba a tak ma uschopni ísť za Tebou teraz, nasledovať Ťa v pokore, v tichu, v dôvere, v Tvojom Duchu, v tých možnostiach, aké mám vďaka Tvojej milosti.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *