Ruženec svetla 11/1999

1.Krst v Jordáne

Mária, tvoj Syn sa pokorne radí k hriešnym ľuďom, ktorí sa chcú očistiť od hriechu a ponára sa do vody. Je to znamením jeho ponorenia do vĺn smrti na kríži. Pomôž nám, Mária, aby sme spolu s Kristom zomreli a spolu s ním boli aj vzkriesení.

2.Svadba v Káne Galilejskej

Mária, obdivujeme a ďakujeme ti za tvoju pozornosť voči ľudským potrebám. Tvoj príhovor je veľmi mocný pri nebeskom tróne. Preto k tebe voláme: „pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.“

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva

Mária, Ježiš ohlasuje hlavné prikázanie – milovať Boha a blížneho- a predsa sa ho mnohí chystajú zabiť. Pomáhaj nám, aby sa naše srdce očistilo od hriechu a prinášalo hojné ovocie skutkov lásky a poslušnosti voči Božej vôli.

4.Premenenie na hore Tábor

Mária, Ty si celý život uctievala vo svojom Synovi svojho Boha. Pomáhaj ľuďom našej doby, aby si našli čas na chvíľu odísť do ústrania a takto prežívať Božiu prítomnosť. Len potom môžeme byť skutočnými svedkami Krista.

5.Ustanovenie Eucharistie
Mária, Tvoj Syn nás vykúpil obetou na kríži a táto jediná spásonosná obeta sa sprítomňuje na našich oltároch. Kiežby nás táto obeta čoraz viac spájala s Ježišom, ba viac, aby sme sa stávali ním.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *