Život Cirkvi vo svete 51-52/2017

Obsah

Rím: Jasličky zametačov pri Námestí sv. Petra

Betlehemské svetlo pokoja z Viedne do celého sveta

„Tichá noc“ zaznela po prvý raz pred 200 rokmi

Finančný škandál najvyššieho poradcu pápeža

Vatikán a štátna televízia Rai potvrdili spoluprácu

+ V Ríme zomrel kardinál Bernard Law z USA

Viedeň: Moslimskí otcovia hrozia učiteľkám smrťou!

Svet sa má dozvedieť, ako sa správajú k prisťahovalcom

Pápežské dokumenty o manželstve 1993 a 2016

Stále viac Nemcov by chcelo kresťanskú krajinu

Nemecko: Škola prekladá vianočné oslavy kvôli moslimke

Pápež: Pokrytci a fundamentalisti škodia náboženstvu

Anonymný autor knihy ‚Pápež diktátor ’ ráta s odhalením

Mexiko: Zavraždili dve tanečnice v Guadalupe

Vatikánsky poradca tvítuje sporný obraz Guadalupskej Panny Márie

Z ohľadu na moslimov musel vianočný stromček preč

Veľký záujem vo svete o Poľsko a Cirkev

Maďarsko: Cirkev plánuje Eucharistický kongres

Nemeckí „Mladí liberáli“ za zrušenie polygamie!

Rakúsko bude pre migrantov nezaujímavé

František prekročil hranicu?

Vatikán spustil nový portál Vatican News

Bermudy chcú zrušiť ‚homosexuálne manželstvo’

Švédsko: Kardinál „osobnosťou roka”

Kardinál Marx proti zmene Otčenáša

Kardinál Schönborn sa modlí Otčenáš v zmysle pápeža

Roberto de Mattei: V Cirkvi nastala nová situácia

Naša príloha
Ars celebrandi – rozhovor s Bohom v modlitbe

Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista (Tit 2,11-13)
Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky (Iz 9,6)

Drahí otcovia biskupi, milí kňazi a priatelia,
veľa milostí, pokoja a lásky od Božieho Dieťaťa
a požehnaný rok 2018 želá Zuzana

WEIHNACHTEN
IM JAHR DES HERRN 2011
VON GANZEM HERZEN WÜNSCHEN WIR EINE GESEGNETE WEIHNACHTSZEIT,
EIN GNADENREICHES NEUES JAHR 2012,
GUTE GESUNDHEIT UND EIN LEBEN IN GOTTES GNADE.
EUERE PFR. BERNWARD MARIA WEIß UND ANNELIES MILZ

DIE SONDERBAREN GÄSTE AN DER KRIPPE

VOJDIME S MÁRIOU DO JASKYNE, KDE SA NARODÍ BOŽSKÉ DIEŤA!
ZOHREJME NÁŠ NAJDRAHŠÍ POKLAD BOZKOM NAŠEJ LÁSKY,
ODEJME HO DO ŠIAT NAŠICH CNOSTÍ,
OSUŠME MU SLZY PLÁTNOM NAŠEJ OBETY!
POKOJNÉ A POŽEHNANÉ VIANOCE A VEĽA MILOSTÍ OD DIEŤAŤA V NOVOM ROKU 2012
ŽELÁ ZUZANA

 

Rím: Jasličky zametačov pri Námestí sv. Petra

Rím, 18.12.2017 (KAP) 021 570 – Najznámejší príbeh svetovej histórie, ktorý rozpráva o narodení Ježiša v Betleheme, je od evanjelistu sv. Lukáša. Na rímskej ulici Via dei Cavalleggeri, asi 100 metrov južne od Námestia sv. Petra sa evanjelista volá Giuseppe. V garáži, kde predtým parkovali smetiarske autá, rozpráva 82-ročný Giuseppe Ianni – statný, s veľkou bielou bradou a srdečným úsmevom – svoj príbeh o Betleheme a jasličkách zametačov ulíc. Je to jeho dielo. A pred nimi sa už modlili pápeži a prezidenti.
Príbeh sa začal na začiatku 70. rokov veľkolepým oznamom: „Postavím najkrajšie jasličky Ríma a pápež príde, aby si ich pozrel,“ ohlasoval vtedy 30-ročný zametač. Kdejaký kolega v rímskej firme upratovania a odvozu odpadu AMA si asi poklepal na čelo. No Ianni sa nenechal pomýliť a v r. 1972 začal so stavbou. Dostalo sa mu pomoci aj od kolegov a mal pravdu. V r. 1974 putoval k jasličkám smetiarov pápež Paul VI. Ján Pavol II. prišiel na návštevu 11-krát od r. 1979 do r. 2002 – a Benedikt XVI. v r. 2006.
František tam ešte nebol. Ale Matka Terézia, taliansky prezident Giorgio Napolitano, primátor, kardináli a prirodzene každoročne mnohí Rimania a turisti. Koľkí, to Ianni nevie povedať: „Nerátame ich, ale tešíme sa z každého,“ hovorí a smeje sa. Ach áno a peniaze nechcú: „Nedávajte peniaze, ale modlite sa za pokoj vo svete! Vaši zametači,“ prosí plagát. Nad vchodom k hrubo omietnutým jasličkám stojí niečo ako krédo projektu: „Prišiel som, aby som sa ti poklonil. Ježiš zostúp do môjho srdca.“ Niet pochýb, Giuseppe Ianni je zbožný muž.

Mnoho materiálu Ianni už prestaval: rímsky tuf, aj mramor z reštaurovanej fasády Baziliky sv. Petra. Vyrobil zurčiace vodopády a kvapľové jaskyne, blikajúce svetielka, jemné postavičky a predovšetkým tam dal biblické citáty. „Sú tu žeravé uhlíky, ako tie, ktorými boli očistené pery proroka Izaiáša predtým, ako mal hlásať Božie slovo,“ vysvetľuje Ianni a ukazuje na kováčsku dielňu. „Neďaleko ležia tehly, aké museli vláčiť izraelskí otroci v Egypte.“ Je pri tom aj Jakubova studňa, pri ktorej Ježiš hovoril so Samaritánkou.

„Ako to vyzeralo v Betleheme v minulosti“.
Cesty a ulice, ktoré Ianni urobil do typicky talianskej scény betlehema, majú 52 metrov. „A všetky vedú k Ježišovi, pretože On je ten najdôležitejší,“ zdôraznil. Judejskú dedinku rímsky zametač postavil tak, „ako to v Betleheme vyzeralo v minulosti“, ako hovorí presvedčivo.
Moderné prvky, aké sa neraz nachádzajú v betlehemoch, Ianni neuznáva. Iba ak rímske akvadukty ako pripúšťa. Tie sú asi 15 cm vysoké, 4 cm široké a „také stabilné, že na nich môže stáť muž“. A ukazuje fotografiu, na ktorej je bez bielej brady a s čiernymi vlasmi – spolu s dvomi kolegami – naozaj stoja na viadukte po ľavej strane. Na piatom najvyššom vlyse je Ježišov rodokmeň podľa sv. Matúša: Od Abraháma, Izáka, Jakuba, Júdu … až po Jozefa, „Máriinho muža, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus“.
Drevo brány maštaľky je z olivového dreva z Betlehema. Či už bol sám niekedy v Betleheme, ktorý v Ríme s takou láskou postavil? Nie, hovorí trocha nesmelo, to je mu príliš ďaleko a príliš nebezpečné. Čo sa týka budúcnosti jasličiek smetiarov, tu má Giuseppe Ianni dôveru. Kto raz bude pokračovať v jeho diele, ak už nebude vládať, nevie. „Ale Boh sa o to postará,“ hovorí. A rozhodne to neznie ako len tak prehodené slovo. –zg-

Betlehemské svetlo pokoja z Viedne do celého sveta

Skauti zo Slovenska odovzdali betlehemské svetlo na 3. adventnú nedeľu skautom v Poľsku a svetlo pokoja putovalo ďalej do Baltských krajín a Ruska

Viedeň-Bratislava-Berlín, 17.12.2017 (KAP) 021 567 – Betlehemské svetlo pokoja, ktoré tohoročné „dieťa svetla pokoja ORF“ Tobias Flachner v sobotu 16. decembra popoludní vo Viedni odovzdal delegáciám skautov z mnohých krajín už putovalo do 30 krajín sveta. Už 28. krát prevzali svetlo z Betlehema vo Viedni napríklad slovenskí skauti. V ten istý deň ho odniesli poľským skautom, ktorí ho zasa ďalej dopravili do Ruska a Baltských krajín. Slávnostné odovzdanie svetla Slovákmi Poliakom sa konalo v noci na nedeľu v rámci svätej omše v poľskom stredisku zimných športov Zakopanom. V nedeľu popoludní odovzdali skauti betlehemské svetlo aj slovenskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi v jeho bydlisku v Poprade na úpätí Vysokých Tatier. V nedeľu popoludní sa konala slávnostná svätá omša aj na Hlavnom námestí v Bratislave, kde je betlehemské svetlo k dispozícii slovenským kostolom do Vianoc.
Vlastný rozvoz betlehemského svetla vykonajú skauti v sobotu 23. decembra s pomocou Železničnej spoločnosti Slovenska, ale aj pešo do 330 farností krajiny a bude žiariť v kostoloch, ale aj v nemocniciach, v domovoch dôchodcov, sirôt, azylových domoch, aj útulkoch bezdomovcov. A nesmie chýbať ani púť na „Strechu Slovenska“ – Meteorologickú stanicu na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách.

Betlehemské svetlo v Nemecku
Viac ako 10-hodinovým programom sprevádzali katolícke médiá v nedeľu príchod betlehemského svetla v Nemecku. Celý deň prenášali online redakcie katolíckych reholí, zväzov a nadácií bohoslužby a modlitby zo Speyeru, Aachenu, Kolína, Mníchova, Freiburgu, Osnabrücku a Kielu na YouTube, Facebooku a katholisch.de. Program s titulom „Deň v Advente“ koordinovali zo štúdia internetového portálu katholisch.de v Bonne. Prepínalo sa na adventné trhy v Eichstätte, na Aachenský štadión, ku koledníkom, na výstavy betlehemov pri dóme vo Würzburgu, ako aj rozhovory naživo a predvianočné akcie. Kláštory z Nemecka a celého sveta prezentovali svoje život v Advente.
Svetelnou štafetou odovzdávajú účastníci akcie betlehemské svetlo do 300 nemeckých farností a obcí. Akcia sa tento rok koná pod mottom „Na ceste k pokoju“.
Na slávení prijatia betlehemského svetla vo Viedni sa tento rok zúčastnili skauti z Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Francúzska, Holandska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska, Španielska, Švajčiarska a USA.
Betlehemské svetlo sa prináša z Jaskyne narodenia Ježiša Krista v Betleheme do Rakúska od r. 1986 a ako symbol nádeje a pokoja sa roznáša do sveta. Tento vianočný zvyk, iniciovaný hornorakúskym rozhlasom ORF na Štedrý deň, sa už udomácnil v 30 krajinách okrem Európy aj v USA a Latinskej Amerike. V Rakúsku bude žiariť svetlo pokoja a bude k dispozícii 24. decembra v kostoloch, na železničných staniciach, staniciach Červeného kríža, v kasárňach a štúdiách ORF. –zg-

„Tichá noc“ zaznela po prvý raz pred 200 rokmi

Salzburg-Linec-Innsbruck, 17.12.2017 (kath.net/KAP) Na Štedrý deň 1818 zaznela v kostole v Oberndorfe v Salzburge po prvý raz pieseň „Tichá noc“. O 200 rokov neskôr je to už najznámejšia vianočná pieseň sveta preložená do 200 jazykov. Preto vyhlásili celý „Rok Tichej noci“ s mnohými podujatiami v Hornom Rakúsku, Salzburgu a Tirolsku.
Text pochádza od Josepha Mohra, ktorý bol vysvätený na kňaza v r. 1815. Do Oberndorfu pri Salzburgu prišiel v r. 1817. Rok 1816, vošiel do histórie ako „rok bez leta“. Po výbuchu sopky v Indonézii bolo v strednej Európe nezvyčajne chladno, dokonca v júni padal sneh. Nastala neúroda, milióny hladovali, desaťtisíce pomreli. Európa okrem toho trpela napoleonskými vojnami.
V tejto dobe túžby po pokoji a lepších časoch napísal Mohr báseň so šiestimi strofami, dnes sa spievajú prvé tri a šiesta. Pred Vianocami v r. 1818 skomponoval dedinský učiteľ, kantor a organista Franz Xaver Gruber k textu melódiu. Premiéra „Tichej noci“ sa konala na polnočnej svätej omši 24. decembra 1818 v Kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe.
Víťazné ťaženie piesne dal do pohybu staviteľ organov, ktorý pri oprave organu v Oberndorfe našiel text s notami a vzal si to domov – do tirolského údolia Zillertal. Odtiaľ sa pieseň dostala do celého sveta – od polovice 19. storočia speváckymi rodinami do Nemecka a do USA, potom ju katolícki a protestantskí misionári priniesli na všetky kontinenty.
Od r. 2011 je pieseň rakúskym nehmotným kultúrnym dedičstvom Unesca. Každý rok ju spieva odhadom viac ako dve miliardy ľudí už v 200 jazykoch.
Kraj Salzburg a „Spoločnosť piesne Tichá noc“ vyhlásili nedávno rok 2018 za „Rok Tichej noci“ a so súhlasom biskupov pozvali dokonca pápeža.
„Jubileum má podnietiť intenzívne sa zaoberať otázkami pokoja v našej dobe a v našej spoločnosti od rodín až po medzinárodnú politiku,“ uvádza sa vo vyhlásení. … –zg-

 

Deň modlitieb za prenasledovaných kresťanov 26. decembra

Bonn, 21.12.2017 (kath.net/DBK) 021 584 – Katolíci v Nemecku sa budú 26. decembra modliť za prenasledovaných a utláčaných kresťanov. Pri svätých omšiach si v prosbách pripomenú zvlášť bratov a sestry, ktorí na celom svete trpia prenasledovaním pre vieru. Biskupská konferencia Nemecka zvolila na to druhý vianočný sviatok, keďže Cirkev si pripomína prvého mučeníka kresťanstva sv. Štefana.
Veriaci sú vyzvaní aj k osobným modlitbám. V r. 2017 sa modlili najmä za kresťanov v Nigérii vystavených teroristickým útokom.
Sekretariát Biskupskej konferencie Nemecka pripravil modlitby aj plagáty pre farnosti. Modlitbový deň 26. decembra je súčasťou iniciatívy „Solidarita s prenasledovanými kresťanmi našej doby“ založenej v r. 2003. … –zg-

Pápež pranieruje pred kúriou intrigy a nelojálnosť

Vatikán, 21.12.2017 (KAP/RV) 021 585 – Pápež František vo štvrtok vo vianočnom príhovore k členom Rímskej kúrie tak ako už v minulých rokoch opäť pranieroval intrigy a nelojálnosť.
Sú tu skupinky, ktoré sú presvedčené o svojich dobrých úmysloch a dokážu sa aj obhajovať, no títo ľudia predstavujú v skutočnosti „rakovinový nádor.“ V minuloročnom vianočnom príhovore k členom kúrie sa František takisto vyjadril k odporu v kúrii proti prioritám jeho pontifikátu a zdôraznil, že popri konštruktívnej kritike, strachu a pohodlnosti je tu aj zlovoľný odpor tých, čo prichádzajú ako „vlci v ovčom rúchu“ a skrývajú sa za „tradíciu, zdanie, formalitu a to doposiaľ známe“. Konkrétne príklady neuviedol a neurobil to ani tento raz. V r. 2014 obviňoval argentínsky pápež svojich vedúcich pracovníkov dokonca z „duchovnej Alzheimerovej choroby“ a „diagnostikoval“ u nich 15 ďalších „chorôb“. František po prvý raz prelomil tradíciu – jeho predchodcovia vo vianočných príhovoroch hovorili o udalostiach uplynulého roka alebo mali teologickú prednášku.

Kritiky „samozvaným mučeníkov“
V texte príhovoru sa nachádza kritika pápeža o tzv. „samozvaných mučeníkoch“, ktorí v skutočnosti ignorujú svoje poslanie byť „anténami v dvojakom zmysle“ a síce „nástrojmi na vysielanie signálov a nástrojmi na prijímanie signálov“. V kúrii sú obe skupiny, tí menovaní, ale aj tá veľká väčšina verných ľudí, ktorí tam pracujú s obdivuhodnou oddanosťou, lojalitou, kompetentnosťou a aj so skutočnou svätosťou“.
Popri drvivej väčšine verných spolupracovníkov pápež poukázal aj na osoby, ktoré zverenú dôveru zradili a namiesto vernej služby „ťažili z materského postoja Cirkvi“ a „nechali sa skorumpovať ambicióznosťou a svetskou slávou“.
„Z tohto pohľadu odkaz na zmysly ľudského tela pomáha mať vnímavosť smerom von, pozornosť na to, čo je vonku. V ľudskom tele, sú v skutočnosti zmysly našim prvým spojením so svetom ad extra, sú ako most smerom k nemu, sú tým, čo nám umožňuje vytváranie vzťahov. Zmysly nám pomáhajú pochopiť skutočnosť a zároveň nájsť svoje miesto uprostred reality. Nie náhodou sa sv. Ignác z Loyoly rozhodol aplikovať zmysly pri kontemplovaní Kristových tajomstiev a pravdy.
Toto je veľmi dôležité pri prekonaní tej nevyváženej a degenerovanej logiky komplotov alebo malých krúžkov, ktoré v skutočnosti predstavujú – napriek všetkým ich odôvodneniam a dobrým úmyslom – rakovinu, ktorá vedie k autoreferencialite, čo preniká aj do cirkevných štruktúr ako takých a zvlášť medzi osoby, ktoré v nich pracujú. Keď sa toto stane, tým pádom sa stratí radosť z Evanjelia, radosť z ohlasovania Krista a zo spoločenstva s ním, stratí sa veľkodušnosť nášho zasvätenia. (porov. Sk 20,35 a 2 Kor 9,7).
Dovoľte mi tu pár slov o ďalšom nebezpečenstve, a to o zradcoch dôvery alebo o zneužívateľoch materského postoja Cirkvi, inak povedané o osobách, ktoré sú starostlivo vybraté, aby dali väčšiu silu organizačnému celku a reforme, ale – nepochopiac výšku svojej zodpovednosti – nechajú sa skorumpovať ctižiadostivosťou alebo márnivosťou, a keď boli delikátnym spôsobom poslané preč, prekrútene prezentujú sami seba ako martýrov systému, „neinformovaného pápeža“ či „starej gardy“…, miesto toho, aby povedali „mea culpa“ (moja vina).
Popri týchto osobách sú ďalej iní, ktorí ešte pracujú v kúrii, a ktorým sa dáva všetok potrebný čas, aby sa vrátili na správnu cestu, v nádeji, že nájdu v trpezlivosti Cirkvi príležitosť k obráteniu a nie k tomu, aby z toho ťažili. Toto samozrejme bez zabudnutia na drvivú väčšinu verných ľudí, ktorí tu pracujú s chvályhodným úsilím, vernosťou, odbornosťou, obetavosťou a tiež s mnohou svätosťou.“
František potom podrobne rozviedol svoj obraz antény a poukázal na jej funkciu vernsoti signálu – „high hidelity“:
„Slovo ‚vernosť‘ nadobúda pre všetkých, ktorí pracujú pri Svätom stolci, mimoriadny charakter, od chvíle, keď vložia do služby Petrovmu nástupcovi a jeho poslaniu dobrú časť svojej energie, svojho času a každodenných povinností. Je to závažná zodpovednosť, ale aj zvláštny dar, ktorý časom vyvinie citové spojenie s pápežom, vnútornú dôveru, ‚sensus naturalis‘, ktoré sa vyjadrujú slovom ‚vernosť‘,“ povedal pápež. Vybavení hlbokou vnímavosťou musia dikastériá Rímskej kúrie preto „veľkodušne vstúpiť do procesu načúvania a synodality,“ ako načrtol František svoj projekt reformy.

Viac na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/21/pred_vianocami_p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijal_%C4%8Dlenov_k%C3%BArie_a_rodiny_/1355874

Finančný škandál najvyššieho poradcu pápeža

Vatikán, 21.12.2017 (kath.net) 021 584 – Vatikán otriasa nový škandál. Najvyšší pápežov poradca, kardinál Oscar Maradiaga, ktorý sám kázal chudobu, má podľa talianskeho denníka „L’Espresso“ roky dostávať z Katolíckej univerzity v Hondurase mesačný (!) plat asi 35 000 eur a ako bonus dostal v jednom mesiaci dokonca vyše 55 000 eur. Maradiaga bol v minulosti prezidentom medzinárodnej charity – Caritas International – a je hlavným koordinátorom pápežskej reformy Rímskej kúrie. Pápež František bol medzitým o týchto obvineniach informovaný. Okrem toho je tu aj vážne obvinenie, že Maradiaga v rôznych firmách v Londýne investoval vyše 1,2 milióna dolárov. Peniaze sa medzitým de facto rozplynuli vo vzduchu.
„Pápež je smutný a chcel by zistiť pravdu.“ Touto vetou citujú talianske noviny ľudí z okolia pápeža.
Vo vyšetrovacej správe, ktorú má denník „L’Espresso“ k dispozícii, sa uvádza, že len v r. 2015 dostal kardinál sumu 600 000 dolárov. Podľa zdrojov kardinál zbieral desať rokov výnosy zbierok, aby túto sumu ako veľký kancelár univerzity zohnal. Čo bude s kardinálom Maradiagom ďalej, je úplne nejasné. –zg-

Vatikán a štátna televízia Rai potvrdili spoluprácu

Vatikán, Rím, 20.12.2017 (KAP) 021 583 – Vatikán a verejnoprávna televízia Talianska Rai potvrdili a obnovili spoluprácu. Vedúci Vatikánskeho komunikačného sekretariátu, Dario Vigano, a generálny riaditeľ Rai Mario Orfeo podpísali v utorok protokol o dohode, ako informovala biskupská tlačová služba SIR.
V súvislosti s vatikánskymi reformami médií „posilňuje nová dohoda spoluprácu redakčným profilom ako aj technologickou modernizáciou“, ako povedal generálny riaditeľ Orfeo podľa SIR. Ide o inovatívne a technicky vysokokvalitné produkcie. Napríklad polnočná svätá omša s pápežom 24. decembra sa bude prenášať cez satelit v novom formáte Ultra HD 4K a v Taliansku sa bude vysielať na Rai 4K.
Medzi produktami novej spolupráce je aj seriál o vatikánskych žandároch s názvom „Custodire e proteggere“ (Strážiť a chrániť). Vysielať sa bude od 29. decembra na 1. programe Rai. –zg-

+ V Ríme zomrel kardinál Bernard Law z USA

Rím, 21.12.2017 (kath.net/KAP) 021 582 – Kardinál Bernard Law, bývalý bostonský arcibiskup, zomrel po dlhej chorobe v noci na stredu vo veku 86 rokov v Ríme. Po dlhotrvajúcich obvineniach, že rozhodne nepostupoval proti kňazom, ktorí sexuálne zneužívali mladistvých, v decembri 2002 predčasne odstúpil. Bol jedným z najvyprofilovanejších amerických biskupov.
Bernard Law sa narodil 4. novembra 1931 v mexickom Torreone a študoval na Harvarde a v Ohiu teológiu, filozofiu a históriu. V r. 1984 ho Ján Pavol II. menoval za arcibiskupa Bostonu, kardinálom sa stal v r. 1985.
V BK USA bol jednou z najvýznamnejších osobností. Viedol komisiu pre ekumenické a medzináboženské vzťahy a manažoval anglikánskych kňazov, ktorí prestúpili do Katolíckej cirkvi. Bol energickým hlasom za sociálnu spravodlivosť a v boji proti rasizmu. Bol však aj autoritatívny obhajca katolíckej náuky, ak išlo o zákony proti potratu a otázky cirkevnej hierarchie.
Napriek štátnemu embargu osobne rokoval s diktátorom Fidelom Castrom na Kube o ľudských právach. Často hovoril s prezidentmi Ronaldom Reaganom aj s Georgeom Bushom, s ktorým ho podľa „New York Times“ spájalo úzke priateľstvo.

„Boston Globe“ skúmal prípady zneužívania
V 90. rokoch prišiel jeho pád po tom, čo noviny „Boston Globe“ odkryli prípady sexuálneho zneužívania mladistvých kňazmi a odhalili ako Law k tomu pristupoval. Reportéri z „Globe“ postupovali v týchto prípadoch s dovtedy neznámou vytrvalou tvrdosťou. Čím viac sa verejnosť o páchateľoch dozvedala, tým ťažšie bolo pre arcibiskupa ospravedlniť jeho miernosť voči týmto kňazom. Organizácie obetí a médiá urobili bostonského kardinála svojím najnenávidenejším terčom, keď išlo o pranierovanie zlého správania Katolíckej cirkvi.
Pri zasadaniach biskupskej konferencie sa schádzali demonštranti a žiadali odstúpenie Lawa. Kardinál dostal dokonca vyhrážky zabitia. Keď sa tlak stále zvyšoval, zlomený muž nakoniec podal žiadosť o odstúpenie, ktorú Ján Pavol II. 13. decembra 2002 prijal.
To, že verejne oľutoval chyby vo vedení úradu, malo malé účinky. Médiá a justícia ho nešetrili, niekoľkokrát bol povolaný k súdu ako svedok. Žaloby o odškodnenie priviedli arcidiecézu na pokraj zruinovania. Cirkevne alebo občiansky však arcibiskup Law nikdy nebol odsúdený za porušenie zákona.
Ján Pavol II., ktorý si minulé zásluhy kardinála cenil, ho nakoniec urobil v máji 2004 arcikňazom v Santa Maria Maggiore v Ríme. Dal tak 73-ročnému kardinálovi druhú šancu. Aj v národnom chráme Američanov v Ríme, Santa Susanna, od r. 1985 jeho titulárneho chrámu ako kardinála, zostal Law pevnou veličinou. V r. 2011 potom podal demisiu kvôli vekovej hranici pre úrad v Santa Maria Maggiore. Kardinál Law zostal aj po emeritovaní v Ríme. Jeho hrob bude v Santa Maria Maggiore. –zg-

Viedeň: Moslimskí otcovia hrozia učiteľkám smrťou!

Viedeň, 21.12.2017 (kath.net) 021 581 – Nový rozruch nastal vo Viedni po prezentácii štúdie Viedenskej univerzity o materských škôlkach. V štúdii religionistu Ednana Aslana sa dokumentuje, ako moslimskí otcovia zastrašujú učiteľky, ba dokonca im hrozia smrťou! Informuje o tom denník „Krone“.
Násilnícki moslimskí otcovia žiadajú napriek jasným pravidlám naďalej výuku islamu pre svoje deti.
Citát zo štúdie: „Pani A. (učiteľka) povedala, že otec ju prenasledoval až k podzemnej dráhe a hrozil jej smrťou.“ Iný otec povedal, že „syna pani A., pána G, udá za sexuálne zneužitie svojej ženy, ak sa jeho požiadavky nesplnia!“
A ďalej: „V jednej materskej škôlke sa učiteľka zo strachu pred otcom zamkla v komore na náradie. Jej kolegyne uvažujú, že si zaobstarajú slzotvorný sprej.“
Ďalšia učiteľka informovala:
„Máme strach pred agresívnymi otcami, ide pritom zrejme o salafistov. Už nám hnusne ponadávali a osobne nás urážajú každý deň. A to iba preto, že korektne konáme svoju prácu.“ –zg-

Svet sa má dozvedieť, ako sa správajú k prisťahovalcom

Deggendorf, 21.-12.2017 (kath.net) 021 580 – „Vzbura utečencov“ v bavorskom Deggendorfe sa postarala o ostrú diskusiu na internete a medzi nemeckým obyvateľstvom. Čo sa stalo? Asi 175 utečencov zo Sierra Leone demonštrovalo v Deggendorfe proti situácii v ich ubytovaní. Informoval o tom „Welt“.
Utečenci kritizujú odmietanie ich žiadostí o azyl, 2-ročný pobyt v tranzitnom centre, vraj nedostatočné školské vzdelávanie detí, chýbajúce pracovné povolenia, zlú kvalitu stravy, hygienu, aj lekársku starostlivosť. Okrem toho sú izby s ôsmimi ľuďmi preplnené. Ich protestom sa má „celý svet dozvedieť, ako sa Nemecko správa k prisťahovalcom“!
Vláda Dolného Bavorska obvinenie jasne odmietla a vyhlásila, že pre ohľady na utečencov moslimskej viery sa dokonca nepodáva bravčové mäso, ale veľmi často dokonca morčacie mäso. „Za hygienu v izbách sú utečenci zodpovední sami. Školské vyučovanie aj lekárska starostlivosť sú dokonca aj v priestoroch tábora. V izbách sú priemerne tri osoby, iba v jedinej izbe je sedem ľudí – matka so štyrmi deťmi a dvomi neterami.“
Zreteľne ostrejšie kritizoval protest predseda frakcie CSU v mestskej rade Deggendorfu Paul Linsmaier, pre ktorý má „nulové pochopenie“:
„Kto sa na našu pohostinnosť a pomoc sťažuje, nemal by demonštrovať, ale okamžite sa vrátiť domov! To, že sa pomoc občanov Deggendorfu takto šliape nohami, je drzosť, ktorá nemá obdoby.“
A jednoznačný je aj názor čitateľov periodika „Welt“. Takmer všetky reakcie boli ostrou kritikou protestov: „To je skutočne drzé!! Nikto nie je nútený v Deggendorfe žiť“, „Nemám s tým problém, ak je u nich doma krajšie! Šťastnú cestu!“, „Dúfam, že ste svoje sklamanie oznámili SMS-kami aj priateľom doma? Lepšie odporúčanie sem neprísť neexistuje!“ Okrem iného čitatelia uviedli aj toto: „Nech sa len celý svet dozvie, že tu nie je zasľúbená zem. Potom sa možno aj menej ľudí vydá na cestu do Európy.“ –zg-

N a p í s a l i o n á s

Pápežské dokumenty o manželstve 1993 a 2016

Konferencia s kardinálom L. G. Müllerom

Bratislava, 20.12.2017 (KAP) 021 579 – Emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard Ludwig Müller, je hlavným prednášateľom na medzinárodnej konferencii o „aktuálnych otázkach ľudskej morálky“, ktorá sa koná 6. februára 2018 v Bratislave. Koná sa pri príležitosti 25. výročia uverejnenia encykliky pápeža Jána Pavla II. „Veritatis Splendor“ o základných otázkach morálnej náuky Cirkvi. V centre však bude zrejme aj – aspoň po prezretí zoznamu prednášajúcich – diskusia o posynodálnom dokumente „Amoris laetitia“ (2016) pápeža Františka.
Konferenciu organizuje Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s rímskokatolíckou fakultou bratislavskej Univerzity J. A. Komenského. Koná sa v „Aule Benedikta XVI.“ neďaleko Dómu sv. Martina.
Konferenciu otvorí predseda KBS, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, potom bude kardinál Müller referovať o obsahu, posolstve a výzvach encykliky z r. 1993. Témou „Svedomie a pravda“ sa bude zaoberať bývalý prezident „Teologického inštitútu Jána Pavla II.“ v Ríme, Livio Melina. Melina bol pred rokom v rámci reštrukturalizácie inštitútu, ktorú si želal pápež, emeritovaný.
O „morálnom konaní“ bude hovoriť profesor pre filozofickú antropológiu z toho inštitútu, Stephan Kampowski. Kampowski je jedným z autorov súborného diela „Sprevádzať, rozlišovať, začleňovať: Smernice novej pastorácie rodiny po Amoris laetitia“, ktoré vyšlo nedávno vo vydavateľstve „Fe Medien“ (Kisslegg/Bavorsko). Záverečnú prednášku o „vnútorne nezriadenom konaní“ bude mať rektor Kňazského seminára v Badíne, Ján Víglaš.
Sekretár KBS Anton Ziolkovsky vyjadril presvedčenie, že konferencia v Bratislave ponúkne „vynikajúcimi prednášateľmi priestor pre pochopenie súčasnej situácie v kľúčových témach ako pravda, svedomie, alebo morálne konanie“.
Viacerí konzervatívni autori – medzi nimi nemecký filozof Robert Spaemann – vidia ostrý protiklad medzi „Amoris laetitia“ a „Veritatis splendor“. Ján Pavol II. odmietal situačnú etiku a v encyklike „Veritatis Splendor“ ju odsúdil. No s vtedajším dokumentom, ktorý hovorí o situačnej etike, „Amoris laetitia“ skoncovala, ako povedal Spaemann v interview na jeseň.

Stále viac Nemcov by chcelo kresťanskú krajinu

Berlín 20.12.2017 (kath.net) 021 578 – Stále viac Nemcov by chcelo, aby Nemecko bolo silne formované kresťanstvom a kresťanskými hodnotami. Ukazuje to prieskum Inštitútu pre demoskopiu v Allensbache na objednávku denníka FAZ. Vyslovilo sa za to viac ako 63 percent opýtaných. Pred 5 rokmi to bolo iba 48 percent. Asi 56 percent uviedlo, že Nemecko má na verejnosti jasne ukázať, že je kresťanskou krajinou. Až 85 percent odmieta návrhy škrtnúť kresťanský sviatok a namiesto toho zaviesť moslimský.
V cirkvách sa to však neprejavuje, chodí sa stále menej na bohoslužby. Už iba 32 percent chodí občas do kostola.
Súhlas s ústrednými kresťanskými zásadami podľa štúdie výrazne poklesol. Rovnaký zostal podiel tých, čo veria v „nadpozemskú moc“. Pred 31 rokmi to bolo 49 percent dnes je to 48 percent.
Vzrástol počet tých, čo veria v existenciu anjelov na 30 percent, pred 31 rokmi ich bolo 22 percent. Aj viera v zázraky vzrástla z 33 percent na dnešných 51 percent.

V r. 2017 už iba 21 percent Nemcov na vianočnej omši
Prieskum inštitútu INSA pre noviny „Bildzeitung“ zasa ukázal, že už iba 21 percent, teda každý piaty Nemec, chce na Vianoce ísť na svätú omšu. Asi 55 percent si je istých, že na Vianoce do kostola nepôjdu – teda niečo vyše polovice Nemcov.
Z veriacich evanjelických slobodných cirkví plánuje vianočné bohoslužby navštíviť 43 percent, z katolíkov 36 percent a z veriacich evanjelických krajinských cirkví 31 percent. Za to však navštívi kresťanské bohoslužby 9 percent moslimov, ba aj 8 percent ľudí bez vyznania.
V súčasnosti sa ku katolíckej alebo evanjelickej cirkvi hlási už iba 55 percent Nemcov a 2 percentá tvoria pravoslávni kresťania. –zg-

Nemecko: Škola prekladá vianočné oslavy kvôli moslimke

Lüneburg, 20.12.2017 (kath.net) 021 577 – Znova raz rozruch kvôli moslimskému žiakovi v Nemecku. Gymnázium v Lüneburgu preložilo na protest moslimskej žiačky vianočné oslavy na dobu po vyučovaní. Informoval o tom „Welt“. Už minulý rok sa podľa správy televízie NDR žiačka sťažovala, že kresťanské piesne, ktoré sa spievali, nie sú zlučiteľné s jej vierou.
Evanjelický zväz CDU/CSU (EAK) vidí v rozhodnutí školy „výsostne povážlivý alarmujúci signál“. Rozhodnutie školy je „poľutovaniahodné a neprimerané“, ak vedie sťažnosť moslimskej žiačky „na spev kresťanských piesní nakoniec k tomu, že si spochybníme stáročnú a dobrú školskú tradíciu!“ –zg-

Rakúsko: Biskup Aichern dúfa v skorý diakonát žien

Linec, 20.12.2017 (KAP) Emeritný linecký biskup Maximilian Aichern dúfa v „prelom“ v pripustení žien k diakonátu. Schon in seiner aktiven Amtszeit habe er sich dafür eingesetzt und dieses Anliegen auch in Rom vorgebracht, erklärte Aichern der Linzer „KirchenZeitung“ (aktuelle Ausgabe) in einem Interview zu seinem 85. Geburtstag nächste Woche. „In der Praxis erfüllen ja schon lange viele Frauen den diakonalen Dienst in der Kirche und in der Welt“, so der Jubilar.

Die „Beseitigung der Bremsen, mehr Mut und ein größeres Tempo bei notwendigen neuen Wegen“ sei in der katholischen Kirche bei dieser und auch anderen Fragen wünschenswert. Ebenso bräuchten die Bemühungen von Papst Franziskus noch mehr Unterstützung, erklärte der emeritierte Linzer Bischof. Er sei dankbar, „dass wir Papst Franziskus haben, der die Zuwendung zu den Menschen so sehr in den Vordergrund stellt“. Das sei auch bei den letzten Bischofsernennungen in Österreich sichtbar gewesen.

Manche weltweiten Entwicklungen bereiteten ihm Sorgen, betonte Aichern, etwa der „Gegenwind aus den USA und anderen Ländern, die Rückschläge im Bemühen und Frieden und Sicherung der Zukunft für die nächsten Generationen.“

Der Zukunft sehe er dennoch „nicht nur besorgt entgegen“, gebe doch die Perspektive des Glaubens „und die Zusicherung Jesu, immer bei uns zu sein“, Vertrauen und Hoffnung. Als positive Ansätze und Trends bezeichnete Bischof Aichern zudem, „dass sich viele Menschen, gerade auch Junge, für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzen und neue Wege in der Gesellschaft und in der Kirche suchen.“

„Sehe das Älterwerden als Chance“

Er selbst sei weiter in die Diözese Linz eingebunden und nehme noch immer Anteil am Weg der Kirche, sei dabei aber „gelassener und geduldiger geworden“, erklärte der bald 85-jährige Kirchenmann. Nach wie vor pflege er die Kontakte in der Linzer Pfarre Christkönig sowie in seinem Heimatkloster St. Lambrecht-Mariazell, treffe sich regelmäßig mit anderen Altbischöfen in Österreich, Bayern und Italien und arbeite auch mit Freude an historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Forschungen mit. „Ich sehe das Älterwerden als Chance, großen Fragen des Lebens und unserer Beziehung zu Gott mehr Zeit zu widmen, die Lebenserfahrungen zu überdenken und manches weiterzugeben“, so Aichern.

Maximilian Aichern wurde am 26. Dezember 1932 in Wien geboren, arbeitete nach der Matura in der elterlichen Fleischhauerei und trat 1954 in das Kloster St. Lambrecht ein. Nach dem Studium in Salzburg und Rom wurde er 1959 zum Priester geweiht, wurde 1977 Abt von Sankt Lambrecht sowie schon im Jahr darauf zum Abtpräses der österreichischen Benediktiner gewählt. Ende 1981 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Linz, gefolgt von der Bischofsweihe am 17. Jänner 1982 mit rund 10.000 Gläubigen im Linzer Dom.

Höhepunkte in Aicherns diözesanem Wirken waren u.a. die Feier zum 200jährigen Bestehen der Diözese Linz 1985, eine Diözesanversammlung 1986 und die Besuche von Papst Johannes Paul II., der 1988 nach Enns-Lorch sowie ins ehemalige Konzentrationslager Mauthausen kam. In nur zehn Jahren war Aichern in sämtlichen 485 Pfarren der Diözese zur offiziellen bischöflichen Visitation.

Einen besonderen Namen machte sich Aichern jedoch auch österreichweit als „Sozialbischof“: Etwa durch seine Federführung beim „Sozialhirtenbrief“ der österreichischen Bischöfe 1990, beim Sozialwort der 14 christlichen Kirchen 2003 oder durch seinen vehementen Einsatz in der „Allianz für den arbeitsfreien Sonntag“. In Linz gründete er die Bischöfliche Arbeitslosenstiftung und beherbergte Flüchtlingsfamilien im Bischofshaus.

Am 18. Mai 2005 nahm Papst Benedikt XVI. das Rücktrittsgesuch von Bischof Aichern an, der sein Amt vier Monate später an seinen Nachfolger, Bischof Ludwig Schwarz, übergab. Diesen sowie auch den derzeitigen Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer unterstützte Aichern weiter in liturgischen und repräsentativen Aufgaben und übernahm laufend Aushilfen in oberösterreichischen Pfarren oder Dienste in österreichischen Klöstern.

Pápež: Pokrytci a fundamentalisti škodia náboženstvu

Vatikán, 19.12.2017 (kath.net/KAP) 021 576 – Podľa slov pápeža Františka pravá náboženská viera dáva človeku rásť a slúžiť iným. V inom prípade ide o nezrelú vieru, v najhoršom prípade o „pokrytectvo alebo fundamentalizmus“, ako povedal František v pondelok vo videokonferencii so študentami Univerzity Sophia v japonskom hlavnom meste Tokiu. Témami rozhovoru boli okrem toho: mládež, migranti, peniaze a životné prostredie.
Na otázku o nebezpečenstvách a význame náboženstva v dnešnom svete pápež odpovedal:
„Náboženstvo nie je vynájdené divadlo, ale vzniká z ľudského nepokoja, z vyjdenia zo seba a stretnutia sa s absolútnym Bohom. Týmto spôsobom vznikli všetky veľké náboženstvá. Kresťanské zjavenie, ktoré vyznávam, pozná ako základné pravidlo klaňať sa Bohu a slúžiť aj tomu poslednému.“
Študenti kládli otázky, na ktoré pápež odpovedal. Jeho najväčšou starosťou o mladých ľudí je „mládež bez koreňov“, ako povedal. Znepokojujú ho napríklad stále sa zrýchľujúce medziľudské vzťahy. Na druhej strane sú mu mnohí mladí príliš pokojní – mnohí sa cítia „už s 25 rokmi hotoví“.

V Európe je „najväčšia kríza od svetovej vojny“
Na otázku o spolužití migrantov a hosťovských krajín pápež znova zdôraznil, že každá krajina si musí úprimne položiť otázku, koľko prisťahovalcov môže prijať. Ako chvályhodné príklady uviedol Švédsko, Grécko a Taliansko. Pre Európu je súčasný utečenecký a migračný problém najväčšou krízou od druhej svetovej vojny. Migranta nemožno jednoducho poslať naspäť, je to ľudská osoba s dôstojnosťou, ktorá utiekla pred vojnou a hladom. Integrácia však vyžaduje veľa času a neustály dialóg, ako povedal pápež.
Ako najkrajší zážitok od svojho zvolenia za pápeža označil František mnohé stretnutia s ľuďmi, rozhovory s deťmi, starými a chorými. Prítomnosť iných ľudí a výmena názorov s nimi „mi pomáhajú, robia ma mladším“, ako povedal.
Univerzitu Sophia v tokijskej mestskej časti Kiyoda založili v r. 1913 jezuiti. Považuje sa za jednu z najrenomovanejších vysokých škôl Japonska. –zg-

Viac na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/18/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_sa_cez_telemost_rozpr%C3%A1val_so_%C5%A1tudentmi_tokijskej/1355434

Anonymný autor knihy ‚Pápež diktátor ’ ráta s odhalením

Rím, 19.12.2017 (kath.net/jg) 021 575 – Anonymný autor knihy kritizujúcej pápeža „Il Papa Dittatore“ ráta s tým, že jeho identitu odhalia. Oznámil to pod pseudonymom „Marcantonio Colonna“ píšuci publicista v maile pre Catholic Herald.
Pápež František dostal podľa jeho informácií zoznam šiestich mien, ktoré sú v podozrení, že by mohli byť autorom knihy, ako tvrdí „Colonna“.
„Za súčasného pápeža vatikánsky aparát priviedol špionáž na doteraz najvyššiu úroveň. Mám málo nádeje, že moje meno zostane natrvalo tajné. Vatikán však musí uvážiť, či chce riskovať ďalšiu publicitu, ktorú by prinieslo zverejnenie môjho mena,“ vyhlásil „Colonna“.
Kritici knihy tvrdili, že obsahuje hlavne klebety. Jeden kritický bod sa vzťahuje na bývalého generálneho predstaveného jezuitov Petra Hansa Kolvenbacha, ktorý v správe neodporúčal, aby bol páter Jorge Bergoglio menovaný za biskupa pre závažné charakterové nedostatky. Túto správu nemožno nájsť, lebo bola podľa „Colonnu“ odstránená z archívov.
K tomu sa „Colonna“ vyjadril, že o záležitosti neinformoval na základe fámy, ale po rozhovore s kňazom, ktorý správu pátra Kolvenbacha sám čítal.
Autor pre Catholic Herald zdôrazňuje, že mu nejde o doktrinálne kontroverzie ostatných rokov. Chcel vraj ukázať rozdiel medzi obrazom „liberálneho, demokratického“ pápeža Františka a „pravým charakterom tohto pontifikátu“. „Pre katolíkov je to dostatok príčin ku starostiam,“ ako napísal.

Mexiko: Zavraždili dve tanečnice v Guadalupe

Ciudad Juárez, 19.12.2017 (kath.net/Fides) 021 574 – „Už niet nijakej úcty voči nikomu, to je niečo extrémne zlé, ako sa na to mohol niekto odvážiť?“ rozhorčil sa biskup José Guadalupe Torres Campos zo Ciudad Juárez, (Chihuahua, Mexiko) v rozhovore pre tlač. Reagoval na vraždu dvoch matachiniek – tanečníc slávnosti na počesť Guadalupskej Panny Márie, ktoré boli zavraždené na skúške tanca na slávnosť 12. decembra.
„Tento čin síce posilňuje vieru, je však súčasne aj smutné a poľutovaniahodné, že v meste naďalej dochádza k násiliu a smrti. Tieto vraždy nie sú ako iné, hoci nijaká vražda nie je dobrá, ale tieto ženy chceli ako matachinky tancovať pre Guadalupskú Pannu Máriu v znamení viery a lásky. To ukazuje, že už niet úcty voči nikomu,“ povedal biskup.
Ako informovala tlač mesta Ciudad Juarez počiatkom týždňa, zavraždili tam iba za dva týždne šesť ľudí. V Mexiku sa má onedlho schváliť zákon o vnútornej bezpečnosti. V tejto súvislosti sa biskupi sťažujú na stroskotanie bezpečnostnej politiky krajiny. –zg-

Vatikánsky poradca tvítuje sporný obraz Guadalupskej Panny Márie

New York City, 19.12.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 573 – Páter James Martin SJ, poradca vatikánskeho Štátneho sekretariátu rozoslal v správe na Twitteri zobrazenie Guadalupskej Panny Márie, ktoré mexickí katolíci označili ako urážlivé a rúhavé!
Páter Martin rozposlal sériu obrázkov americkej maliarky Yolandy Lopezovej z r. 1978. Séria má za základ milostivý obraz z Guadalupe. Jeden z obrázkov ukazuje Pannu Mária s hadom v ruke pričom nohou rozšliapava anjela! Jej nohy sú znázornené ako svalnaté a viditeľné až nad kolená. To má vyjadrovať „silu a dynamiku hispánsko-americkej ženy“ … Anjel je vo feminizme symbolom patriarchátu.
Lopezová chcela týmto znázornením spochybniť „obvyklý obraz ideálnej ženy v hispánsko-americkej kultúre“, ako sa uvádza na internetovej stránke maliarky.
„Pozrite si tieto pekné obrázky Panny Márie z Guadalupe, na ktorých je znázornená ako súčasná žena. Spomeňte si, že Panna Mária žila skutočný život v Nazarete,“ napísal páter Martin na Twitteri. Správa sa objavila 12. decembra, na spomienku Guadalupskej Panny Márie. Kritika nadšeného prijatia obrázku pátrom Martinom nenechala na seba dlho čakať:
„Obrázok, ktorý ste poslali, je urážlivým a rúhavým zobrazením Guadalupskej Panny Márie! napísal istý Mexičan v odpovedi jezuitovi.
Obraz našej Panny Márie je božský. Tento váš nie je – je to karikatúra a sakrilég! “, napísal mu rozhorčene zasa iný. –zg-

Z ohľadu na moslimov musel vianočný stromček preč

Bolzano, 19.12.2017 (kath.net) 021 572 – Zo sály obecného domu v Bolzane v Južnom Tirolsku museli nedávno odstrániť vianočný stromček, aby sa bral ohľad na sláviacich moslimských občanov. Informoval o tom rakúsky denník „Krone“. Podľa médií si športový klub sálu prenajal na štvrtok a mala sa v ňom odovzdávať cena „Atlét roka“. Na oslavu postavili do sály okrem iného aj vianočný stromček z papiera. Prezident klubu Alberto Ferrini dostal však v piatok ráno telefonát od zástupcu mesta Bolzano a ten ho požiadal, aby vianočný stromček tak rýchlo, ako je len možné, odstránili, pretože na piatok popoludnie si sál prenajal moslimský spolok a vianočný stromček by mohol „zraniť cítenie hostí“! –zg-

Veľký záujem vo svete o Poľsko a Cirkev

Katolícka cirkev v Poľsku začína ofenzívu na Twitteri

Poľsko, 18.12.2017 (kath.net) 021 571 – Katolícka cirkev v Poľsku si založila anglické konto na Twitteri. Podľa médií je očividne stále väčší záujem o Poľsko všeobecne, aj o činnosť jeho katolíckej cirkvi.
„Konštatujeme veľký záujem o katolícku cirkev v Poľsku na celom svete. Preto by sme chceli slúžiť tomuto záujmu anglickým kontom na Twitteri,“ povedal Pawel Ryteł-Andrianik, hovorca katolíckej cirkvi v Poľsku nedávno médiám. Spoluzodpovedná za tento záujem je ešte stále osobnosť sv. Jána Pavla II. Nedávno sa modlitba posvätného ruženca na poľských hraniciach postarala o celosvetovú veľkú odozvu v médiách.

Informácia na Twitteri:
@ChurchInPolnad – is a new source of information about the Catholic Church in Poland. You can find here information about current life of the Church in Poland, the Episcopate’s statements and comments on Church and social matters. Tweets are published in English.
(@ChurchInPolnad – je nový zdroj informácie o katolíckej cirkvi v Poľsku. Nájdete tu informácie o bežnom živote cirkvi v Poľsku, výpovede biskupov a komentáre o cirkevných a spoločenských záležitostiach. Tweety sú v angličtine.) –zg-

Maďarsko: Cirkev plánuje Eucharistický kongres

Budapešť, 18.12.2017 (KAP) 021 570 – V Budapešti sa plánuje na rok 2020 Svetový eucharistický kongres (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus/NEK2020), ktorý má byť výrazne ekumenický a maďarská cirkev dúfa aj v návštevu pápeža. Zdôraznil to generálny sekretár NEK2020 Kornel Fábry v Budapešti cez víkend pre médiá. Jedným z vrcholov má byť vystúpenie gigantického gospelového chóru s 20 000 členmi.
Svetový kongres má okrem domény viery ponúkať aj programy s kultúrnym zameraním. Usilujú sa okrem toho aj o istý druh svetového dňa mládeže no v skromnejšom formáte.
„Hudbou chceme prinášať radostnú zvesť a radosť,“ povedal spoluorganizátor Zsolt Rück. Naskicoval reklamnú kampaň pre gospelový chór a zdôraznil, že v prvom rade chcú pre to získať mládež. Nadviazali preto kontakt so školami. Jedna z hlavných postáv bude pritom populárna zrakovo postihnutá speváčka a autorka piesní Szilvia Agardi. Bude navštevovať školy a hovoriť o tom, akou veľkou pomocou pre ňu bola hudba a spev pri prekonávaní kríz.
Zsolt Rück zdôraznil, že reklamu chóru budú robiť aj v cirkvi a veľmi sa ráta aj so zahraničnými Maďarmi. Pri budovaní chóru dúfajú v stavanie mostov medzi rôznymi vyznaniami.
Eucharistické kongresy majú prehlbovať chápanie Najsvätejšej sviatosti oltárnej a úctu k nej v miestnych cirkvách aj vo svetovej Cirkvi. Konajú sa od r. 1881 na rôznych miestach, naostatok v r. 2016 vo filipínskom Cebu, po Dubline (2012), Quebecu (2008), Guadalajare (2004) a Ríme (2000). Budapešť bol v r. 1938 hostiteľom podujatia a Viedeň v r. 1912. Realizuje ich pápežský prípravný výbor, ktorý vedie taliansky arcibiskup vo Vatikáne Piero Marini. –zg-

Nemeckí „Mladí liberáli“ za zrušenie polygamie!

Kiel, 18.12.2017 (kath.net) 021 569 – „Mladí liberáli žiadajú zrušenie zákazu polygamie“. Toto vyhlásenie čítame na Facebooku nemeckej skupiny „Mladí liberáli“ Schleswig-Holsteinu.
„Kto s kým a s koľkými svoj život plánuje a zdieľa, nie je záležitosť, ktorú by mal upravovať svetonázorovo neutrálny štát. Úpravy, ktoré chránia slobodu rozhodovania na uzavretie manželstva alebo zodpovedného spoločenstva majú platiť aj pri polygamných konšteláciách.“
„Mladí liberáli“ sú blízki Strane slobody FDP, no organizačne a finančne sú nezávislí. Požiadavka „Mladých liberálov“ je podmaľovaná obrázkom muža so štyrmi ženami v bielych šatách a závojom. „Rovnoprávne“ zobrazenie ženy so štyrmi mužmi tam nie je, preto na Facebooku mnohí komentujú, že obrázok je „sexistický a diskriminačný“.
Táto požiadavka však vyvolala na Facebooku aj záplavu kritiky ako:
– „Zvyčajne sú také témy v satirickom Postillone … pekné, že liberáli sa teraz pokúšajú aj o kabaret! 😂😂 super idea, háremy pre všetkých!“

– „Musel som sa ozaj trikrát pozrieť, či to naozaj sú liberáli. Vážne, milí priatelia, dnešné polygamné manželstvá nesvedčia zrovna o slobode! Skôr o utláčaní a veľmi zastaranom obraze ženy a rodiny. To bola rana do vlastných radov.“
– „Ale inak sa máte dobre??? Polygamia, nuž dobre, ale prečo ten klasický „islamský hárem“ na obrázku? Ak už revolucionársky, tak prečo nie opačne???“
Požiadavka liberálov je jednou z radu požiadaviek, ktoré majú predstavovať adventný kalendár! Je medzi nimi aj požiadavka zrušenia nútenia do autoškoly! –zg-

Rakúsko bude pre migrantov nezaujímavé

Viedeň, 18.12.2017 (kath.net) 021 568 – Nová rakúska vládna koalícia ľudovcov a slobodných (ÖVP-FPÖ) vedená Sebastiánom Kurzom by chcela počet azylantov v Rakúsku masívne zredukovať. Kto bude chcieť v Rakúsku dostať azyl, musí pri podaní žiadosti odovzdať všetku hotovosť. Tieto príspevky majú pokryť ich základné potreby. Okrem toho sa budú preverovať mobily, aby sa preskúmala identita a trasy cesty. Počas azylového konania už azylanti nedostanú peniaze, ale iba vecné zaopatrenie.
Zoznam bezpečných krajín ich pôvodu sa má rozšíriť. Azylový proces sa má urýchliť. Má sa zrušiť aj lekárska mlčanlivosť, ak choroba azylanta je relevantná pre základnú starostlivosť. –zg-

František prekročil hranicu?

Berlín, 18.12.2017 (kath.net) 021 567 – Teológ a publicista Alexander Görlach v nedeľu v novinách „Bild am Sonntag“ (BamS) žiadal zosadenie pápeža Františka:
„Pápež nie je schopný plniť výzvy svojho úradu. Nezostáva nič iné, ako ho zosadiť,“ vyhlásil Görlach. Túto ostrú kritiku vyvolali najnovšie výroky pápeža k Otčenášu.
„Tento raz pápež prekročil hranicu. Keď pápež iba povie Boh to nerobí – to nie je nijaké odôvodnenie. František je populista – taký dobrý druh populistu – na rozdiel od zlých populistov nechce ľudí deliť, ale spájať. Ale všetci populisti sú zjednodušovatelia. To sa teraz pápežovi stáva osudným, pretože nikto si nemôže – ani Svätý Otec – pristrihnúť jednoduchého Boha, ako sa mu to práve hodí,“ vyhlásil Görlach. Podľa teológa František veriacich zneisťuje: „Týmto zmätením vzniká spor a polarizácia vo vnútri Cirkvi.“ –zg-

Vatikán spustil nový portál Vatican News

Vatikán, 16.12.2017, (RV) 021 566 – V predvečer 81. narodenín pápeža Františka spustila Svätá stolica nový spravodajský portál s názvom Vatican News. Ako vysvetlil prefekt Sekretariátu pre komunikáciu Mons. Dario Edoardo Viganò, portál s adresou www.vaticannews.va je zatiaľ pre šesť svetových jazykov a funguje v pracovnej verzii Beta.
Zo súčasnej angličtiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny, nemčiny a portugalčiny by sa mal portál Vatican News postupne rozšíriť na 40 jazykov, medzi ktorými je aj slovenčina. Slovenská redakcia vatikánskeho spravodajstva bude dovtedy pokračovať vo svojom multimediálnom internetovom spravodajstve na doterajšom portáli Vatikánskeho rozhlasu s adresou sk.radiovaticana.va. -jb-

Bermudy chcú zrušiť ‚homosexuálne manželstvo’

Hamilton, 16.12.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 565 – Ostrovný štát Bermudy sa ako prvý štát pripravuje znova zrušiť homosexuálne „manželstvo“, ktoré pred menej ako rokom na základe rozsudku najvyššieho súdu zaviedol. Členovia hornej komory parlamentu Bermúd odhlasovali 24 hlasmi k 10 hlasom zákon „Domestic Partnership Act“, ktorý predpokladá občianske partnerstvo osôb rovnakého pohlavia. Ak zákon vstúpi do platnosti, bude manželstvom iba zväzok muža a ženy. Zákon musí ešte odsúhlasiť senát ostrovného štátu, ktorý má 11 členov.
Senát iba zriedkakedy odmietne zákon, o ktorom rozhodli poslanci. No v júli 2016 odmietol zákon, ktorý definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy.
Nový zákon by priniesol pre osoby LGBTQ výhody, ktoré si želajú. No súčasne by klasická definícia manželstva zostala platná, ako povedal poslanec Lawrence Scott.
V r. 2016 viac ako 60 percent voličov na Bermudách odmietlo manželstvo ako aj registrovanie partnerstiev homosexuálov v nezáväznom referende. Po rozhodnutí najvyššieho súdu v máji 2017 zaviedli homosexuálne „manželstvo“ bez toho, že by mali rovnaké práva ako heterosexuálne páry. –zg-

Švédsko: Kardinál „osobnosťou roka”

Švédsko, 15.12.2017 (kath.net) 021 564 – Jediný švédsky kardinál Anders Arborelius (foto) bol zvolený za „Švéda roka“. Informovalo o tom Rádio Vatikán. Voľbu robí každoročne magazín „Fokus“. Kardinál Arborelius je od r. 1998 štokholmským biskupom a prvý vo Švédsku narodený katolícky biskup. Podľa magazínu „Fokus“ zohráva kardinál „rozhodujúcu úlohu pri možnom stretnutí švédskych občanov a prisťahovalcov“.
Anders Arborelius je podľa Rádia Vatikán vo svojej domovine pre svoju skromnosť a úprimné vystupovanie mimoriadne populárny. „Postupne vidíme, že Cirkev sa stáva stále viac súčasťou spoločnosti a kultúry vo Švédsku,“ povedal kardinál nedávno v rozhovore pre Rádio Vatikán. –zg-

Kardinál Marx proti zmene Otčenáša

München, 16.12.2017 (kath.net) 021 563 – Po tom, čo pápež František vyjadril kritiku prekladu šiestej prosby Otčenáša, predseda Biskupskej konferencie Nemecka kardinál Reinhard Marx povedal: „Nevidím nijakú potrebu to zmeniť. Mám dojem, že väčšina biskupov to vidí tak ako ja a nevidia potrebu konať.“ Informovala o tom spravodajská televízia N-TV. Na jednej strane pápež František síce právom poukázal na to, že sa šiesta prosba občas zle chápe. No myslí sa tým, „že Boh nás uvádza do osvedčenia sa vo viere“, ako vysvetlil mníchovský arcibiskup Marx. V širokej diskusii o Otčenáši vidí aj niečo dobré – môže viesť k tomu, že najdôležitejšiu modlitbu kresťanstva mnohí znova objavia. A kardinál zdôraznil: „Každý deň jeden Otčenáš je minimálny program kresťana.“
Biskup Stephan Ackermann z Trieru a predseda Liturgickej komisie BKN k tomu 15. decembra povedal, že „nemecký preklad by sa mal nechať tak, ako je, je to verný preklad gréckeho originálu.“ „Moment skúšky“ má podľa biskupa Ackermanna slúžiť na „prehĺbenie vzťahu s Bohom a dozretie viery“. Biskup v tejto otázke neočakáva nijaký tlak z Ríma: „Nepredpokladám, že pápež povie: To nemôže v Nemecku tak zostať.“ –zg-

Kardinál Schönborn sa modlí Otčenáš v zmysle pápeža

Viedeň, 15.12.2017 (KAP) 021 562 – „To, že by nás Boh mal uvádzať od pokušenia, nepohoršuje iba pápeža“: Rakúsky kardinál Christoph Schönborn sa vo svojom piatkovom príspevku pre bezplatné noviny „Heute“ venoval veľa diskutovanej otázke teologickej interpretácie šiestej prosby Otčenáša „A neuveď nás do pokušenia“. On sám sa túto prosbu modlitby Otčenáš modlí asi v tomto zmysle: „Dobrý Bože, ty vieš, že som slabý. Ty ma poznáš lepšie, ako sa poznám ja sám. Pomôž mi, aby som neprišiel do situácií, v ktorých je pokušenie silnejšie ako moja vôľa. Nenechaj ma prísť do pokušenia. A pomôž mi, aby som sa sám ľahkovážne do pokušenia nepriviedol.“
Tým sa viedenský arcibiskup pridáva k výhradám pápeža Františka, ktorý si „Boha, milujúceho Otca“ nepredstavuje, tak, že On sám uvádza do pokušenia. Preto sa František vyjadril pozitívne k francúzskemu prekladu Otčenáša, v ktorom prosba teraz znie: „Ne nous laisse pas entrer dans la tentation“ (Nenechaj nás upadnúť do pokušenia). S týmto podnetom vznikla aj v nemeckej oblasti široká diskusia o kresťanskom obraze Boha.
Kardinál Schönborn k tomu uvádza: „Pápež vyvolal diskusiu, ktorá má v sebe niečo dobré – premýšľať o Otčenáši. Je to modlitba, ktorú nás naučil sám Ježiš. Je dobré sa ju jednoducho často modliť!“ –zg-

Roberto de Mattei: V Cirkvi nastala úplne nová situácia

OnePeterFive, 15.12.2017 – 021 561

Nebudú to ľudia, ktorí zachraňujú Cirkev. Situácia sa môže zmeniť iba v dôsledku mimoriadneho zásahu Božej milosti, ktorý musí byť sprevádzaný aktívnym nasadením katolíckych veriacich.
Za aktuálnej krízy si niektorí jedinci myslia, že jediné, čo môžu urobiť, je tichá modlitba a očakávanie zázraku. Tak to však nie je. Pravdou je nielen to, že potrebujeme Boží zásah, ale milosť tiež predpokladá prirodzenosť a každý z nás musí vložiť maximum toho, čo je v jeho možnostiach. …
Zdá sa mi, že sa potvrdzuje téza pátra Giovanniho Scaleseho, že tým vstupujeme do novej fázy pontifikátu pápeža Františka: je to prechod od pastoračnej revolúcie k otvorenému novému formulovaniu katolíckej náuky viery. Príhovor z 11. októbra pri príležitosti 25. výročia nového katechizmu sa javí ako zavedenie novej interpretácie Katechizmu Katolíckej cirkvi vo svetle „Evangelii Gaudium“ a „Amoris laetitia“.
Názor tých kardinálov, biskupov a teológov, ktorí pokladajú za možnú interpretáciu AL v kontinuite s Familiaris consortio č. 84 a inými dokumentami učiteľského úradu už neplatí.

Úryvok z rozhovoru nemecko-americkej katolíčky Maike Hicksonovej na OnePeterFive s intelektuálom a historikom prof. Robertom de Mattei o situácii v Cirkvi.

Naša príloha
Ars celebrandi – rozhovor s Bohom v modlitbe

Rím, 15.12.2017 (kath.net/as) 021 560 – Benedikt XVI. a jeho stretnutia s kňazmi – k tradícii patrilo jeho stretnutie s rímskym klérom na začiatku pôstneho obdobia. Často sa tieto stretnutia vyvinuli na dialóg pápeža s kňazmi, ktorí sa na neho obracali s otázkami. Ale Benedikt XVI. sa rád venoval miestnym kňazom aj na miestach svojej dovolenky.
Pri stretnutí s kňazmi Diecézy Albano v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe 31. augusta 2006 sa otázky týkali témy „ars celebrandi“ a súvislosti s poslaním misií a hlásania viery.
„Sv. Benedikt hovorí mníchom vo svojej reguli vzhľadom na vzťah modlitby žalmov: »Mens concordet voci«. Slová »vox«, predchádzajú náš rozum. Zvyčajne to tak nie je: Najprv musíme premýšľať a potom sa myšlienka stáva slovom. Tu však prichádza najprv Slovo. Svätá liturgia nám daruje slová, my musíme do týchto slov vstúpiť, nájsť súlad s touto skutočnosťou, ktorá nás predchádza.“

Stretnutie pápeža Benedikta XVI. s kňazmi Diecézy Albano, Apoštolský palác v Castel Gandolfe, 31. augusta 2006:

D. Vittorio Petruzzi, farský vikár v Aprilii:
[…] My sme ako kňazi povolaní k tomu, aby sme liturgiu stvárnili »seriózne, jednoducho a pekne«, aby som použil peknú formuláciu z dokumentu talianskeho episkopátu »Evanjelium sprostredkovať v meniacom sa svete«. Svätý Otec, môžete nám pomôcť pochopiť, ako to všetko možno realizovať v »ars celebrandi«?

BENEDIKT XVI. :
»Ars celebrandi«: Aj tu by som povedal, že sú rôzne úrovne. Prvá úroveň je tá, že »celebratio« je modlitba a rozhovor s Bohom. Boh s nami hovorí a my hovoríme s Bohom. Preto je prvým predpokladom dobrého liturgického slávenia, že kňaz skutočne vstupuje do tohto rozhovoru. Pri hlásaní Slova sa sám cíti byť v rozhovore s Bohom. On je poslucháč Slova a hlásateľ Slova, tým, že sa stane nástrojom Pána a pokúša sa toto Božie slovo, ktoré má odovzdať ďalej Božiemu ľudu, pochopiť. On sa nachádza v rozhovore s Bohom, pretože texty svätej omše nie sú texty pre divadlo, či niečo podobné, ale modlitby, skrze ktoré ja spoločne so zhromaždenými veriacimi hovorím s Bohom. Je teda dôležité do tohto rozhovoru vstúpiť. Sv. Benedikt v reguli vzhľadom na modlitbu žalmov hovorí: »Mens concordet voci«. »Vox«, slová, predchádzajú náš rozum. Zvyčajne to tak nie je: Najprv musíme premýšľať a potom sa myšlienka stáva slovom. Tu však prichádza najprv Slovo. Svätá liturgia nám daruje slová, my musíme do týchto slov vstúpiť, nájsť súlad s touto skutočnosťou, ktorá nás predchádza.“
Okrem toho sa musíme naučiť chápať stavbu liturgie a musíme sa naučiť, prečo je tak členená. Liturgia rástla v časovom období 2000 rokov a ani po reforme sa nestala niečím, čo iba vypracovali niekoľkí liturgici. Ona sama zostáva neustále ďalším vedením tohto stáleho rastu v poklone Bohu a hlásaní viery. Aby sme sa s tým mohli zladiť, je preto veľmi dôležité, aby sme v priebehu času narastenú stavbu chápali a so svojím »mens« vstúpili do »vox« Cirkvi. Do tej miery, do akej túto štruktúru vnútorne prežívame a slová liturgie do seba prijímame, môžeme vstúpiť do tohto vnútorného súladu a preto môžeme hovoriť s Bohom nielen ako jednotlivá osoba, ale môžeme vstúpiť do toho »my« modliacej sa Cirkvi. A týmto spôsobom môžeme premeniť aj svoje »ja« tým, že vstúpime do »my« Cirkvi – urobiť toto »ja« bohatším a širším, s Cirkvou, so slovami Cirkvi sa modliť a tak skutočne byť v rozhovore s Bohom.
To je najdôležitejší predpoklad – musíme vnútorne prežívať samotnú stavbu, slová liturgie, Božie slovo. Tak bude naše slávenie skutočne slávením »s« celou Cirkvou. Naše srdce sa rozšíri a nerobíme len niečo, ale sme »s« celou Cirkvou v rozhovore s Bohom.
Mne sa zdá, že ľudia cítia, či skutočne sme spolu s nimi v rozhovore s Bohom, a iných tak povediac vtiahneme do našej spoločnej modlitby, do spoločenstva Božích detí, alebo či naproti tomu robíme iba niečo vonkajšie. Zásadný prvok pravého »ars celebrandi« je teda tento súlad, táto zhoda medzi tým, čo ústami hovoríme a tým, čo si v srdci myslíme. To »Sursum corda«, tie prastaré liturgické slová, by mali byť už pred prefáciou, už pred liturgiou »cestou« nášho hovorenia a myslenia. Musíme pozdvihnúť svoje srdce k Pánovi nielen ako slová obradu, ale ako výrazu všetkého, čo sa v tomto srdci deje, čo sa usiluje pozdvihnúť do výšky a aj iných do výšky ťahať.
Inými slovami »ars celebrandi« nechce pozývať na nejaký druh divadelného predstavenia, ale k zvnútorneniu, ktoré je citeľné a ktoré sa prítomným zjavuje a môžu ho prijímať. Iba ak ľudia vidia, že to nie je nijaké čisto vonkajšie »ars« podľa vzoru divadla – my nie sme nijakí herci! –, ale výraz cesty nášho srdca, ktoré získava aj ich srdcia, stáva sa liturgia peknou, stáva sa tak spoločenstvom so všetkými prítomnými s Pánom.
Prirodzene musia s týmto základným predpokladom – ktorý vyjadrujú slová sv. Benedikta: »Mens concordet voci«, srdce skutočne pozdvihnúť k Pánovi – byť spojené aj vonkajšie veci. Musíme sa naučiť slová dobre vyslovovať. Keď som bol ešte profesorom v mojej domovine, prednášali niekedy mladí ľudia čítania zo Svätého písma. A čítali ich tak, ako sa číta text básnika, ktorého sme nepochopili. Na to, aby sme sa naučili dobre čítať a hovoriť, musíme prirodzene predtým text pochopiť v jeho dramatičnosti a v jeho vzťahu k teraz a dnes. To platí aj pre prefáciu. A pre eucharistickú modlitbu. Pre veriacich je ťažké taký dlhý text, ako je naša Eucharistická modlitba, sledovať. Preto dochádza stále k novým »vynálezom«. Ale stále nové Eucharistické modlitby nie sú odpoveďou na tento problém. Problém je, že to má byť okamih, ktorý aj iných pozýva k tichu s Bohom a k modlitbe s Bohom. Iba vtedy, ak je Eucharistická modlitba dobre prednesená aj s potrebnými okamihmi ticha, ak sa prednesie s vnútorným prežívaním, ale aj s rečníckym umením, môžu sa tieto veci zlepšiť.
Z toho vyplýva, že Eucharistická modlitba si vyžaduje okamih zvláštnej pozornosti, aby sa predniesla tak, že vtiahne do seba aj iných. Myslím si, že musíme v katechéze ako aj v homíliách a pri iných aktivitách nájsť príležitosť, aby sme Božiemu ľudu túto Eucharistickú modlitbu dobre vysvetlili, aby ju v týchto veľkých chvíľach dokázal sledovať – slová uvádzania, modlitbu za živých a mŕtvych, vďakyvzdanie Pánovi, epiklézu – aby sme veriacich naozaj do tejto modlitby vtiahli.
Slová sa musia preto dobre prednášať. Okrem toho musí na to byť príslušná príprava. Miništranti musia vedieť, čo majú robiť, lektori musia skutočne vedieť, ako majú text prednášať. Potom sa musí pripraviť spev, dobre pripraviť oltár. To všetko patrí – aj keď ide o mnohé praktické veci – k »ars celebrandi«. Ale – a tým končím – zásadným prvkom je umenie vstúpiť do spoločenstva s Pánom, ktoré celým našim životom ako kňazi pripravujeme. –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *