Ruženec svetla 3. knika

1.Krst v Jordáne

V samote môžeme počuť Boží hlas. Hoci predstierame, že po nej túžime, vyhýbame sa jej a robíme hluk v nás samých. Svätý Ján v samote púšte poznáva, že Ježiš je Boží Baránok.

2.Svadba v Káne Galilejskej

Mária poznáva ľudské potreby a má odvahu prosiť Ježiša aj keď ešte neprišla jeho hodina. Keď vidíme, že je treba, aby Boh zasiahol, prichádzajme kedykoľvek s dôverou k nemu a on nás vypočuje.

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva

Všetky prikázania Božieho kráľovstva sú zhrnuté do prikázania lásky k Bohu a k blížnemu. Milovať nielen svojho priateľa a blízkeho, ale aj nepriateľa a nepríjemného človeka. Asi to nikdy stopercentne nedokážeme. Modlime sa, aby sme sa aspoň k tomuto ideálu priblížili.

4.Premenenie na hore

Kazateľ hovorí: „Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa.“ (Kaz 3,4) Do života patria krásne chvíle, kedy je nám dobre, ale aj chvíle opustenosti a zármutku. Vytrvajme v modlitbe aj vtedy, keď nám je ťažko.

5.Ustanovenie Eucharistie

Boh sa chce podeliť s človekom v konaní zázrakov. Ježiš apoštolom a ich nástupcom dal moc sláviť eucharistiu, premieňať chlieb a víno na Ježišovo Telo a Krv. Zotrvajme v rozjímaní nad týmto veľkým darom a tajomstvom.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *