Slávnostný ruženec III.

1. O čom hovorí Kristov prázdny hrob

Či smrť na kríži je tragickým koncom, neúspechom, alebo víťazstvom, o tom rozhodlo až Zmŕtvychvstanie.
Prázdny hrob je najlepším vysvetlením kríža. Keby Kristus nebol vstal zmŕtvych, márna by bola naša viera. To, či smrť je koniec všetkého, alebo začiatok nového života, to mení zmysel celého života.
Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoje zmŕtvychvstanie. Ono je zárukou aj môjho zmŕtvychvstania. Chápem už, že nie som kandidátom zániku, ktorý každodenne zúfalejšie stráca pôdu pod nohami, ale som staviteľom nového života. Stojí to za to premáhať sa, odopierať si, aj trpieť. Ďakujem ti za tie malé utrpenia, ktorými smiem odčiniť svoje viny. Ďakujem ti za tie slzy, ktorými si pripravujem svoje budúce šťastie. Tvoj prázdny hrob napĺňa nádejou aj môj budúci hrob a robí z neho bránu do večného šťastia.

2. Sviatosť nášho nanebovstúpenia

Jeden z posledných darov akoby na rozlúčku pred nanebovstúpením je dar odpúšťať hriechy. „Prijmite Ducha Svätého. Ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im… “
Posledný dar Božej dobroty, úzkostlivo predvídajúcej naše pády. Sviatosť pokánia je sviatosť nášho nanebovstúpenia. Vždy, keď sa vzdávame zemskej príťažlivosti, vracia nám krídla. Vždy, keď v nás živočích premohol človeka, vracia nám hodnosť Božieho synovstva. Ako by som mohol tvoju bezhraničnú ochotu odpúšťať, zneužiť ľahostajnou ochotou hrešiť? Naopak, chcem použiť krídla, ktoré mi dávaš v tejto sviatosti môjho nanebovstúpenia na to, aby som sa dostal čím vyššie, aby som sa stal Božím dieťaťom a zabezpečil si občianstvo v tvojom kráľovstve.
Každý Zdravas tohto desiatku je prosbou, aby som veľkú sviatosť tvojho milosrdenstva prijímal čo najúčinnejšie.

3. V modlitbe s Pannou Máriou

Po odchode Pána Ježiša je Panna Mária stredom a osou skupiny apoštolov. Okolo nej zhromaždení očakávajú Ducha Svätého, modlia sa, prijímajú a aj keď sa rozchádzajú, ona je vzdialeným priesečníkom, východiskom aj návratom ich ciest. To bola vôľa jej Syna.
Keď očakávam osvietenie, posilu a útechu Svätého Ducha, keď odchádzam do práce na vinici, za všetkým stojí Ona, najpevnejší bod po Eucharistii. Z vôle Vykupiteľa jej rukami prechádzajú všetky milosti. Aká výhoda pre mňa a aká radosť, že sú to ruky Matky. Keď sa budem modliť, keď budem ďakovať, pracovať, bojovať, trpieť, umierať, vždy a všetko s Tebou!
Pane Ježišu, naplň mi srdce nesmiernou dôverou voči Matke, ktorú si mi dal.

4. Znepokojujúca túžba

Pán Ježiš si vzal do neba svoju Matku i s telom. Tak zvečnil svoj vzťah k tej, ktorá mu dala pozemský život. Nebo Synovo je v šťastí Matky, nebo Matky je v šťastí Syna.
Je to pravda. Najdôležitejšie je spasiť si dušu, dostať sa do neba. Ale len sám? Môže nám byť ľahostajný osud tých, ktorí nás majú radi a ktorých my máme radi? Zdá sa mi, že by naše nebo nebolo dosť úplné, keby sme nevideli vedľa seba tých, s ktorými sme sa na zemi tešili a trpeli. Zdá sa mi, že by naše miesto v nebi bolo veľmi neisté, keby nám nezáležalo naozaj až bolestne na spáse druhých. Tie prázdne miesta okolo nás by boli obžalobou ešte pred bránou neba.
Panna Mária, daj mi dosť znepokojujúcej túžby po spáse druhých duší. Vezmi si raz nielen mňa, ale aj mojich drahých k sebe do neba, aby naše nebo bolo úplnejšie a tvoja sláva väčšia.

5. Prekonávať strach pred svätosťou

Kráľovná všetkých svätých.
Spomíname si na všetky tie tituly Kráľovnej, ktoré kresťanská viera a láska nazbierala v loretánskych litániách. To je sedem titulov – sedem dúhových farieb, rozložených v jednej bielej: Kráľovná všetkých svätých.
Mučeníctvo, vyznavačstvo i panenstvo nachádza svoj vzor, pôvod a príčinu v mučeníctve a v panenstve Panny Márie. Svätá Matka netúži viac po ničom inom ako mať aj sväté deti. Nebojme sa siahnuť po tomto ľudsky najvyššom ideále, vykročiť na túto odvážnu cestu.
Panna Mária, pomáhaj mi prekonať strach pred svätosťou. Ponúkaš mi nepomerne viac ako ľudskú priemernosť. Ponúkaš mi ľudskú veľkosť. Svätí to dokázali, že aj ako ľudia boli nesmierne príťažliví. Nechcem stáť obďaleč ako bezmocný obdivovateľ plný závisti, keď ma chceš mať celkom blízko ako dieťa.
Kráľovná všetkej svätosti, oroduj za nás.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *