Tajomstvá slávnostného ruženca 3. knika

1. Zmŕtvychvstanie

Aký veľký sviatok to bude, keď si nás Boh očistí a my vstúpime do radosti Svetla. To je však ovocie života. Myslím na sv. Teréziu z Lisieux a ďalších svätých. Oni počuli slová: „Prekonali ste moje očakávanie.“ Kiežby sme aj my prežili svoju Veľkú Noc.

2. Nanebovstúpenie

Máme pred očami cieľ neba, život v prítomnosti Božej, v plnosti. Najprv však musíme hľadať a vyplniť Božiu vôľu v našich životoch. „Odchádzam k Otcovi,“ hovorí Ježiš. Šťastní sú tí, čo hľadajú Boha, lebo on si ich raz zhromaždí pred svojou tvárou.

3. Zoslanie Ducha Svätého

Musíme si jasne uvedomiť, že modlitba, život v Bohu, nie je výsledkom našich techník, hocijako snaživých, ale že ona vyplýva z prítomnosti Boha v našom srdci – Boha v troch osobách. A Duch Svätý otvára dvere k hlbšiemu poznaniu Boha.

4. Nanebovzatie Panny Márie

Mária je v nebi. Žena modlitby, naša Orodovnica u Boha. „Dieťa, hľa tvoja Matka.“ Boh nás zveruje jej, lebo vie, že Ona nás dovedie k Nemu. Ruženec je jej cestou, ktorou nás bezpečne sprevádza.

5. Korunovanie Panny Márie

Mária je Uciteľkou svätosti. Božími priateľmi sú „maličkí“, tí, ktorí ho nechajú pôsobiť vo svojich životoch, často zložitých a problematických. Nechávajú si Ním utrieť slzy, on sám ich živí chlebom života. Život Márie a mnohých svätých sa uberal vo veľkej dôvere v starostlivosť Božiu. Bol to život modlitby. A to je cesta aj pre nás.
 

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *