Radostný ruženec 11/1999

1.Zvestovanie

Mária, ty hovoríš „áno“ a Boh sa v tej chvíli stáva jedným z nás. Dnes sa však zdá, že Boh už nemá miesto v životoch mnohých ľudí. Matka Božia, oroduj za nás, aby sa nám, tak ako tebe, otvorili srdcia pre Kristov príchod.

2.Navštívenie Alžbety

Mária, hovoríš Alžbete o radosti, ktorá ti naplnila srdce. Pros za tých, ktorí majú srdcia naplnené smútkom. Oroduj za svet, ktorý príliš vzdychá pod množstvom svojich problémov a možno preto nevie precítiť radosť, ktorá vychádza od Otca.

3. Narodenie

Mária, ty dávaš svetu najkrajšie ovocie. Oroduj za nás, aby sme sa nestali civilizáciou smrti. vypros nám milosť, aby Duch Svätý riadil naše slová a skutky, aby sme sa stali plodným tajomstvom pre tento svet.

4.Obetovanie v chráme

Mária, Archa zmluvy, v tebe sa spája nebo so zemou. Pros za nás, aby sme sa stali hodnými byť súčasťou obnovenej zmluvy medzi Bohom a ľuďmi, ktorú na začiatku narušil hriech, a ktorú svojou obetou obnovil tvoj Syn.

5.Nájdenie Ježiša v chráme
Mária, na chvíľu si stratila Syna, ktorý prišiel, aby vyplnil vôľu Otca. Pros za nás, aby sme sa nechali viesť Ježišom a ty sama usmerňuj naše kroky na ceste k Otcovi, ktorá je vydláždená potrebami našich blížnych.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *