Život Cirkvi vo svete 50/2017

Obsah

Obraz tajomstva Krista a Cirkvi

Slovensko navštívi kardinál Müller

Poľsko: Obrovská socha Krista – magnet turistov

Jeruzalem – Sväté mesto Židov

„Cirkev zrádza Evanjelium, ak kladie politiku pred Boha“

Prísaha vernosti katolíckej viere, nie blúdiacim pastierom

Južné Tirolsko: Vulgárne znesvätenie jasličiek

Skúmavé dotyky medzi Moskvou a Kyjevom

Mexiko: Viac ako 7 miliónov pútnikov v Guadalupe

Rakúsko: Telefonická pastorácia na Vianoce

Po únose dostal indický salezián cenu Matky Terézie

Arcibiskup: „Obávam sa explózie v arabskom svete“

Moslimský teológ za viac kritického dialógu s islamom

Nemecko: Počet salafistov rekordný!

Výbor katolíkov: „To nie je ani len umenie!“

Kurz: Urobíme viac pre prenasledovaných kresťanov

Pápež František varuje pred diablom

„Zvolili sme ťa pre reformy, nie aby si všetko zničil!“

USA: Ministerstvo vyšetruje „Planned Parenthood“

Prelomová návšteva v Riade – kardinál s krížom!

Berlín: Jezuitské gymnázium zamestná moslimku

„Dekonštrukcia učiteľského úradu“

Vatikán povolí oficiálne púte do Medžugoria

Los Angeles: 30 000 katolíkov na mega-procesii

Rada kardinálov C9 sa zišla vo Vatikáne

Pápež menuje biskupa pre diecézu „Vtákov v tŕní“

Diecéza Oslo a „kauza registrácie katolíkov“

Hovorca KBS k prosbe „Neuveď nás do pokušenia

Zmena ‚Otčenáša‘ – masívna kritika Františka

„A neuveď nás do pokušenia“

Kardinál: Diskusia o „A L“ by mala byť skončená

O Medžugorí pápež stále nerozhodol

Neapol: Procesia s Madonou končí takmer bitkou

Pápež pranieruje úpadok Ríma

Taliansko: Biskup kritizuje jasličky s nafukovacím člnom

Brizantné úmysly modlitby za pápeža v kostoloch Ríma

‘Manželstvo pre všetkých’: Teológ o zlome právnej tradície

Od duba Donara k vianočnému stromčeku

Rakúsko: Posviacka oltára po prestavbe chrámu

Obraz tajomstva Krista a Cirkvi

Benedikt XVI. – Svetlo sveta: Svet bude vykúpený Ukrižovaným a nie križujúcimi. Svet bude vykúpený trpezlivosťou Boha a nie znivočený netrpezlivosťou ľudí. Armin Schwibach

Rím, 13.12.2017 (kath.net/as) 021 559
„Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých“ (Mt 18,12-14).

Z homílie sv. omše uvedenia pápeža Benedikta XVI. do úradu, 24.4.2005:

Božia vôľa nás neodcudzuje, ona náš očisťuje – a to môže bolieť – ale tak nás privádza k nám samým a tak slúžime nielen jemu, ale spáse celého sveta, celej histórie. Ale symbolika pália je konkrétnejšia: Z vlny baránkov utkané chce predstavovať zatúlaného, alebo aj chorého a slabého baránka, ktorého pastier berie na plecia a nesie k vodám života.
Podobenstvo o stratenej ovci, ktorú pastier v púšti hľadá, bolo pre cirkevných otcov obrazom tajomstva Krista a Cirkvi. Ľudstvo, my všetci, sme stratenou ovcou, ktorá v púšti už nenachádza nijakú cestu. Boží Syn sa tomu v nebi nemôže prizerať, on nedokáže človeka nechať stáť v takej núdzi. On sám vstáva, opúšťa slávu neba, aby našiel ovcu a kráča za ňou až ku krížu. Kladie si ju na plecia, nesie naše ľudské bytie, nesie nás – on je ten pravý Pastier, ktorý za ovcu dá vlastný život. […]
Pastiera musí oduševňovať svätý nepokoj Krista, ktorému nie je ľahostajné, že toľkí ľudia žijú na púšti. A existuje veľa druhov púšte. Je tu púšť chudoby, púšť hladu a smädu. Je tu púšť opustenosti, samoty, zničenej lásky. Existuje aj púšť zatemnenia Boha, vyprázdnenia duší, ktoré už nepoznajú dôstojnosť a cestu človeka. Vo svete rastú vonkajšie púšte, pretože tie vnútorné púšte sa stali takými veľkými. Poklady Zeme preto už neslúžia budovaniu Božej záhrady, v ktorej môže všetci žiť, ale budovaniu mocností ničenia.
Cirkev ako celok a pastieri v nej sa musia ako Kristus vydať na cestu, aby ľudí vyviedli z púšte k miestam života – k priateľstvu s Božím Synom, ktorý nám dáva život, život v plnosti. Symbol baránka má však aj druhú stranu. V starom Oriente bolo zvykom, že králi sa označovali ako pastieri svojich národov. To bol obraz ich moci, cynický obraz: Národy boli pre nich ako ovce, ktorými pastier disponuje.
Pravý Pastier všetkých ľudí, samotný živý Boh, sa sám stal Baránkom, postavil sa na stranu baránkov, pošliapaných a vedených na porážku. Práve tak sa prejavuje ako skutočný Pastier. „Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. … Aj svoj život položím za ovce,“ hovorí Ježiš o sebe (Jn 10, 14f). Nie násilie vykupuje, ale láska. Ona je znamením Boha, ktorý je sám láska.
Ako často si želáme, aby sa Boh silnejšie prejavil. Aby do toho udrel, vykorenil zlo a vytvoril lepší svet. Všetky ideológie násilia sa ospravedlňujú motívmi ako: Treba zničiť to, čo stojí proti pokroku a oslobodeniu ľudstva. My trpíme trpezlivosťou Boha. A napriek tomu ju potrebujeme my všetci. Boh, ktorý sa stal baránkom, nám hovorí: Svet bude vykúpený Ukrižovaným a nie križujúcimi. Svet bude vykúpený trpezlivosťou Boha a nie znivočený netrpezlivosťou ľudí. […]
Kto Krista vpustí k sebe, tomu sa nič, vôbec nič, nestratí z toho, čo robí život slobodným, pekným a veľkým. Nie, až v tomto priateľstve sa otvárajú dvere života. Až v tomto priateľstve sa otvárajú veľké možnosti ľudského bytia. Až v tomto priateľstve zakúšame, čo je pekné a oslobodzujúce. –zg-

Vyšlo posolstvo k Svetovému dňu chorých 2018

Viac na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/11/vy%C5%A1lo_posolstvo_k_svetov%C3%A9mu_d%C5%88u_chor%C3%BDch_2018_h%C4%BEa_tvoj_syn/1354220

Slovensko navštívi kardinál Müller, em. prefekt Kongregácie pre náuku viery

Slovensko 13.12.2017 (TK KBS) 021 558 – Slovensko navštívi emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard Ludwig Müller. Ako informovala Tlačová kancelária KBS, nemecký kardinál vystúpi 6. februára 2018 v Bratislave na medzinárodnej konferencii s názvom „Aktuálne otázky ľudskej mravnosti“, ktorú organizuje Konferencia biskupov Slovenska.
Každoročné medzinárodné podujatie KBS sa tentoraz inšpiruje 25. výročím encykliky sv. Jána Pavla II. Veritatis splendor. Uskutoční sa v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK na Kapitulskej ulici v Bratislave. -jb-

Poľsko: Obrovská socha Krista – magnet turistov

Swiebodzin, 14.12.2017 (kath.net) 021 557 – Až 36 metrov vysoká je socha Krista v poľskom mestečku Swiebodzin, dokonca vyššia ako svetoznáma socha Krista v Rio de Janeire. Tým je poľská socha jedna z najvyšších na svete.
Rozruch vzbudzuje množstvo návštevníkov, ktorí prúdia ku soche – iba v skupinách prichádzajúcich registrovaných pútnikov je ročne aj do 20 000. K nim sa pridávajú nespočetní jednotliví pútnici. Informoval o tom rakúsky ORF. A počet návštevníkov stále rastie, mnohí z nich očividne prichádzajú z Nemecka. –zg-

Jeruzalem – Sväté mesto Židov

Jeruzalem, 15.12.2017 (kath.net) 021 556 – Prehnaná kritika uznania Jeruzalema za hlavné mesto Izraela nie je právnicky ani racionálne vysvetliteľná. Upozornil na to David Klein v napínavej správe vo švajčiarskych novinách „Basler Zeitung“:
„Jeruzalem bol až 50 krát dobytý, zrovnaný so zemou a znova vybudovaný. No okrem Židov nijaký iný národ alebo štát nikdy nepovažoval Jeruzalem za svoje hlavné mesto. Židia sa modlia smerom k Jeruzalemu, spomínajú toto meno stále v modlitbách, končia sviatok Pesach želaním «Na budúci rok v Jeruzaleme“ a pripomínajú si mesto aj v modlitbe pri stole na konci každého jedla. Zničenie jeruzalemského chrámu má nesmierny význam pre židovské povedomie.“
Autor ďalej pripomína, že Jeruzalem bolo jediné mesto so židovskou väčšinou obyvateľstva po celé ostatné storočie. Kriticky vidí Klein moslimské nároky na Jeruzalem:
„Moslimovia sa modlia smerom k Mekke a nie k Jeruzalemu, mesto sa v moslimských modlitbách nespomína a nie je spojené so životom proroka Mohameda nijakou pozemskou udalosťou. Jeruzalem nikdy nebol hlavným mestom autonómneho moslimského štátu a nikdy nebol kultúrnym alebo vedeckým centrom.“
Jedno porovnanie tento bod zvlášť dobre osvetľuje: Jeruzalem sa v židovskej biblii objavuje 699 krát a termín Sion (ktorý sa často používa ako synonymum pre Jeruzalem) 154 krát – teda spolu 853 krát. Nový zákon spomína Jeruzalem 154 krát, Sion 7 krát.
V protiklade k tomu sa Jeruzalem a Sion v Koráne objavujú asi tak často ako v hinduistickom «Bhagavad-Gita», alebo taoistickom «Tao-Te Ching»: teda vôbec nie! –zg-

„Cirkev zrádza Evanjelium, ak kladie politiku pred Boha“

Rím, 15.12.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 555 – „Čím viac sa Cirkev venuje politike a zanedbáva realitu Boha, milosti a hriechu, tým viac zrádzame Evanjelium.“ Povedal to kardinál Walter Brandmüller v interview pre taliansky denník il Giornale online. Kardinál Brandmüller odpovedal v rozhovore na otázky o Lutherovi a spomienke protestantskej reformácie pred 500 rokmi.
„Vysoký predstaviteľ nemeckého protestantizmu vo viac ako 20-minútovom príhovore ani jediný raz nespomenul Boha alebo Ježiša. To zasahuje až do nervu,“ povedal kardinál doslova.
Martina Luthera a reformáciu v katolíckych krajinách radi považujú za exotické a pre niektorých fascinujúce javy, ako povedal ďalej kardinál. To vysvetľuje výpovede ako je tá od talianskeho biskupa Nunzia Galantina, ktorý vychvaľoval reformáciu ako „udalosť Ducha Svätého“. „Predtým než vyjadríme takéto názory, mali by sme si záležitosť presnejšie preštudovať,“ odporúčal kardinál Brandmüller, ktorý sám ako mladistvý prestúpil z protestantizmu do Katolíckej cirkvi.
„Rozdiely medzi rôznymi formami protestantizmu a katolíckej viery sa týkajú úplných základov. Protestantské chápanie viery, sviatosti, milosti a cirkvi je v ostrom protiklade s katolíckou vierou,“ zdôraznil kardinál Brandmüller.
„To platí aj pre svätú omšu,“ ako povedal k fámam o možnej „ekumenickej omši“, ktorá sa údajne vo Vatikáne plánuje.
„Plná kresťanská jednota je možná iba na základe pravdy o svätej omši – slávení tajomstva eucharistickej obety, ako to učí ‚Sacrosanctum Concilium’ Druhého vatikánskeho koncilu,“ povedal kardinál.
„Nie sú takéto prísne postoje tradicionalistickým vyrývaním?“ opýtal sa redaktor na záver. Odpoveď kardinála Brandmüllera znela: „Som taký (tradicionalistický vyrývač), ak som presvedčený o tom, že Pytagorova veta je ešte stále platná???“ –zg-

Prísaha vernosti katolíckej viere, nie blúdiacim pastierom

Londýn, 14.12.2017 (kath.net/jg) 021 554 – „Prísahu vernosti autentickej náuke Katolíckej cirkvi“ podpísalo zatiaľ 37 vedúcich osobností z oblasti ochrany života a rodiny v Londýne. Dokument má dátum 12. decembra 2017, spomienku Guadalupskej Panny Márie, dôležitej patrónky ochrany života.

„V ostatných rokoch bolo možné pozorovať rastúcu stratu jasnosti vo vieroučných a morálnych otázkach, najmä v témach podstatných pre ochranu života a klasickej rodiny ako rozvody, antikoncepcia, prijatie homosexuálnych aktov a zväzkov, šírenie ideológie gender – rodovej rovnosti.
Pri našej činnosti sme mohli z prvej ruky pozorovať škody a zmätenie, ktoré vznikli nejasným hlásaním viery. Aby sme mohli plniť úlohy pre tých, ktorých chceme ochraňovať, je potrebný jasný postoj v týchto otázkach,“ uvádza sa v dokumente. Signatári potom uvádzajú nasledovné body:

– Existujú zlé konania. Tie sú za každých okolností zakázané.
– Patrí k nim potrat, eutanázia a pomoc pri samovražde.
– Manželstvo je nerozlučiteľný zväzok muža a ženy. Všetky sexuálne úkony mimo manželstva sú sami v sebe zlé. Cudzoložníkov možno pripustiť k spovedi a Eucharistii, iba ak oľutujú svoj životný štýl a zmenia ho.
– Oddelenie sexuality od plodenia detí antikoncepciou je samo v sebe zlé a má veľmi zlé následky pre rodinu, spoločnosť a Cirkev.

„Signatári sa výslovne podriaďujú hierarchii Katolíckej cirkvi. Odchýlenie sa od katolíckej viery je však pre nás nemysliteľné. Ak bude konflikt medzi slovami a konaním predstaviteľa hierarchie vrátane pápeža a stálou náukou Cirkvi, budeme verne stáť pri nezmenenom poklade viery.“

K prvým signatárom patrí aj Nemec Mathias von Gersdorff, predseda „Akcie deti v nebezpečí“, Roberto de Mattei, prezident nadácie „Fonazione Lepanto“ a John-Henry Westen, spoluzakladateľ a vydavateľ „LifeSiteNews“ ako aj ďalší zástupcovia organizácií na ochranu života a rodiny z Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Nového Zélandu. –zg-

Link k Prísahe vernosti – „Pledge of Fidelity“: fidelitypledge.com

Južné Tirolsko: Vulgárne znesvätenie jasličiek

Bolzano, 15.12.2017 (kath.net) 021 553 – Noha na Dieťati Ježiškovi, ovca a svätý Jozef, s ktorými … – človek to radšej nechce napísať. Dvaja mladí muži a mladá žena prekonali na vianočných trhoch v Bolzane uzávery, nechali sa vo vulgárnych pózach vyfotografovať v jasličkách a fotografiu uverejnili na sociálnej sieti. Zožali za to búrku zúrivosti.
Mladí muži, ktorí toto v Južnom Tirolsku spáchali, boli podľa médií Taliani. Talianska polícia prípad vyšetruje a očividne už dvoch mužov identifikovala. –zg-

Skúmavé dotyky medzi Moskvou a Kyjevom

Viedeň-Atény-Kyjev, 14.12.2017 (KAP) 021 552 – Vedúci Úradu pre zahraničie Moskovského patriarchátu, metropolita Hilarion, pri púti na severo-grécky polostrov Atos vyjadril svoj postoj v rozpore okolo pravoslávia na Ukrajine. Na stretnutí s mníchmi kláštora Xenofon s opátom archimandritom Alexiom na čele sa metropolita poďakoval za „pevný postoj“ konventu pri obrane kánonickej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine. Informovala o tom nadácia „Pro Oriente“ vo štvrtok.
Situácia autonómnej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu je bolestná, pretože na ňu útočia „schizmatici, uniáti aj vláda“, ako povedal Hilarion. Preto prosil mníchov na Atose o modlitby za túto trpiacu časť Ruskej pravoslávnej cirkvi.
V kláštore Vatopedi informoval Hilarion o koncile v Moskve, kde čítali list „bývalého metropolitu Filareta z Kyjeva, ktorý pred 25 rokmi vyvolal schizmu“. V liste bez hlavičky a bez titulu pri podpise Filaret prosil Ruskú pravoslávnu cirkev o odpustenie. Ako odpoveď zriadil biskupský koncil komisiu pre dialóg s ukrajinskými schizmatikmi, ako povedal Hilarion. Avšak Filaret na ďalší deň usporiadal v Kyjeve tlačovú konferenciu, na ktorej „prakticky všetko odvolal, čo v liste formuloval“.
Napriek tomu komisia pre dialóg existuje ďalej. Nedá sa odhadnúť, či rokovania s Filaretom „k niečomu povedú, alebo nie, je aj neisté, či sa vôbec začnú, alebo nie,“ ako povedal Hilarion a doslova dodal: „A predsa sa zdá, že sa v duši vodcu schizmy niečo pohlo, má 88 rokov. A my sme na toto pohnutie duše reagovali.“

V Kyjeve zasadala Filaretova synoda
Svätá synoda – nekánonického, „patriarchom“ Filaretom vedeného Kyjevského patriarchátu – zasadala v stredu v hlavnom meste Ukrajiny. Na nej odsúhlasili začatie dialógu s Moskvou. „Cieľom dialógu musí byť vytvorenie jednotnej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, znovu nastolenie eucharistickej jednoty a uznanie autokefálie Kyjeva Moskvou,“ uvádza sa v záverečnom vyhlásení synody. Zdôrazňuje sa však, že je nemožné, aby Kyjevský patriarchát sa stal administratívnou štruktúrou Moskovského patriarchátu – „to nemôže byť predmetom dialógu!“ –zg-

Mexiko: Viac ako 7 miliónov pútnikov v Guadalupe

Mexiko-City/Viedeň, 14.12.2017 (kath.net/KAP) 021 551 – Na každoročný sviatok Guadalupskej Panny Márie 12. decembra prišiel k bazilike V Mexiku City rekordný počet pútnikov: 7,28 milióna veriacich z celého Mexika aj zo zahraničia. Asi 4700 ľudí bolo treba ošetriť, mnohých pre vyčerpanie alebo nízky tlak. Na spiatočnej ceste prišlo o život 11 pútnikov pri dopravnej nehode. Púť do Guadalupe je jednou z najväčších vo svete.
V centre modlitieb boli obete veľkého zemetrasenia v strednom Mexiku, no aj korupcia, násilie a kriminalita v krajine, čo pranieroval aj kardinál Norberto Rivera Carrera v homílii v bazilike.
„Kto berie posolstvo z Guadalupe vážne, sa musí proti týmto zlám zasadzovať. Pri poverení Juana Diega postaviť chrám Božia Matka Mária nemyslela iba na materiálny dom, ale na ´svätý chrám´, ktorý musí každý človek vybudovať vo svojom srdci, v ktorom sa bude stavať proti falši, strachu, zrade, lži a egoizmu,“ ako povedal kardinál, ktorý odstupuje pre dosiahnutie veku 75 rokov.
Obchod s drogami, ktorý „človeka otravuje a usmrcuje“, ako aj mnohé vraždy, únosy a iné zločiny v Mexiku sú katastrofou, ktorá udúša nádej a je neustálym zemetrasením, ktoré ničí svätý dom našej dôstojnosti, hodnôt a existencie, no aj životy našich rodín, našej mládeže“, zdôraznil kardinál a pokračoval:
„Pri slávení zjavení Guadalupany spred 486 rokov ide o identitu Južnej Ameriky, o to, že Mária našu domovinu formovala a naďalej s nami kráča. Panne z Guadalupe sa podarila dokonalá inkulturácia. Služba pohanským bohom, ani domorodé kulty skrze ňu nepokračovali, ona skôr podchytila to, čo bolo v ľudskej kultúre dobré a pravdivé a ďalej to rozvinula v plnosti svojho Syna Ježiša Krista.“ …
Vrúcnu úctu k „Virgencite“ (Panne), ktorú pápeži 20. storočia pozdvihli na národnú patrónku celej Ameriky, chovajú aj Mexičania žijúci v zahraničí.
Je už dlhou tradíciou, že 12. decembra sa slúži omša pre veriacich Južnej Ameriky nielen v Bazilike sv. Petra v Ríme, ale napríklad aj vo Votívnom kostole vo Viedni, kde je Guadalupskej Panne Márii venovaný bočný oltár. … –zg-

Oči a tvár Guadalupskej Panny Márie

Rakúsko: Telefonická pastorácia na Vianoce

Viedeň, 14.12.2017 (KAP) 021 550 – „Je Štedrý večer a ja čakám na mojich príbuzných. Ale doteraz nikto neprišiel. Môžem sa s vami trocha porozprávať?“ Nielen pri túžbe po láske a ochrane, ale na čísle 142 telefonickej pastorácie v Rakúsku majú Vianoce najväčšiu sezónu.
„Osamelosť a problémy vo vzťahoch sa v tejto dobe pociťujú ešte ťaživejšie. Stále znova dochádza pri vianočných oslavách aj k sporom a sklamaniam,“ hovorí Marlies Matejková, vedúca Telefonickej pastorácie Rakúska pre „Kathpress“.
„Starosti z blížiacich sa sviatkov sa vyjadrujú už v období Adventu. Platí to zvlášť, ak sú to Vianoce po úmrtí milovaného člena rodiny, keď sú v rodine skryté konflikty a keď robí problém ako a s kým sláviť Vianoce.“
Z telefonických rozhovorov sa službukonajúci dozvedia napríklad o finančných problémoch, ak niet peňazí na darčeky pre deti, aj o osamelosti: „Mnohí sa obávajú, že budú opäť sami, keď rodina napríklad odcestuje na dovolenku.“
Šiesti z desiatich volajúcich žijú – často nechtiac – sami. Okrem toho siahajú po slúchadle aj ľudia s psychickými chorobami, alebo ľudia vo vzťahovej kríze. V mnohých prípadoch nie sú Vianoce vôbec témou, zvlášť vtedy, keď sú psychické alebo iné problémy zaťažujúcejšie a nedajú tomu priestor. Stále znova sa vyjadrujú aj myšlienky na samovraždu. Čo už môže telefonický rozhovor zmeniť?
„Denne zažívame, že veľmi pomáha, keď sa možno s niekým pozhovárať. Každý človek má potrebu byť vypočutý. Ak človeku dáme cez telefón možnosť vyjadriť sa a popremýšľať o tom, v čo v najhlbšom srdci verí, posilňuje to vlastnú hodnotu človeka a jeho sebaúctu a niekedy mu to dodá odvahu znova vstúpiť do vzťahov s inými ľuďmi,“ hovorí pani Matejková. Mnohí, čo zavolajú, si veľmi cenia, že môžu hovoriť s niekým, kto nie je expert, nebude stanovovať diagnózu, či mať nejaké nároky, ale jednoducho je tu a berie človeka takého, aký je.“
Asi 800 pracovníkov telefonickej pastorácie na deviatich miestach v rakúskych diecézach je vyškolených povinnými kurzami. Číslo 142 je v celom Rakúsku bezplatné, je k dispozícii po celý rok, teda aj na Vianoce a na Silvestra a zaručuje absolútnu dôvernosť. Prevádzkuje to katolícka aj evanjelická cirkev.
K telefonickej linke je k dispozícii už vyše roka aj chatové poradenstvo (www.onlineberatung-telefonseelsorge.at) a čoskoro bude vo Viedni aj možnosť poradiť sa v iných jazykoch ako napr. anglicky alebo poľsky. Existuje aj vlastná adresa pre deti a mladistvých – www.kids-line.at – zo Salzburgu. –zg-

Po únose dostal indický salezián cenu Matky Terézie

Neu Delhi, 13.12.2017 (KAP) 021 549 – Pred tromi mesiacmi po 1,5 roku zajatia v občianskou vojnou zmietanom Jemene oslobodený salezián Tom Uzhunnalil dostal v Indii Cenu Matky Terézie – „Mother-Teresa-Award“. Cenu dostal za oddané nasadenie za ľudskú dôstojnosť na nebezpečnom mieste, ako uviedol rímsky spravodajský portál „Asianews“. Uzhunnalil bol v marci 2016 pri prepade islamistov v dome sestier Matky Terézie v Adene odvlečený. Pri útoku boli usmrtené tri sestry a 12 ďalších ľudí.
Abrahám Mathai z nadácie „Harmony“, ktorá cenu od roku 2007 každoročne prepožičiava, označil kňaza za „inšpirujúci príklad súcitiacej ľudskosti“, pretože v starobinci sestier v Jemene pokračoval v práci aj po tom, čo sa situácia stala nebezpečnou a dostal možnosť vycestovania.
„Vojny nie sú pre ľudstvo nikdy riešením,“ zdôraznil Uzhunnalil pre „Asianews“. „Človek je stvorený na Boží obraz, preto by sme mali v každom človeku vidieť Boha a ku všetkým sa správať ako k bratom a sestrám. Ako saleziánskeho kňaza je mojou úlohou pracovať pre znevýhodnených ľudí,“ konštatoval „Father Tom“ (otec Tom). Mnohí ľudia – hindovia, kresťania aj moslimovia – sa modlili za jeho oslobodenie, za čo je vďačný. Svoje väznenie neprežíval ako duchovnú temnotu, skôr bolo „stále jasno“ a zachoval si pokoj, ako povedal.

Situácia v Jemene stále horšia
Medzitým je situácia v Jemene horšia ako kedykoľvek predtým. Po zavraždení ex-prezidenta Aliho Abdullaha Saleha hrozí vojna eskalovať a pomoc je stále zložitejšia, ako povedala riaditeľka zväzu „Akcia Nemecko pomáha“, Manuela Roßbachová v stredu v Bonne. „Medzinárodné spoločenstvo pridlho zatváralo oči. Hoci bolo obyvateľstvo už pred rokom odrezané od lekárskej pomoci, pitnej vody a potravín, dostatočná pomoc neprišla. Aj v minulých dňoch prišlo o život v bojoch mnoho ľudí.“
Útek je pre Jemenčanov nemožný – hranice so Saudskou Arábiou sú zahradené, krajiny na druhej strane mora – Džibuti, Eritrea a Somálsko nie sú bezpečné. Až 75 percent obyvateľstva je odkázaných na pomoc. Po hladomore zúri od začiatku roka v krajine aj cholera. Zomrelo na ňu už 2200 ľudí, počet podozrivých prípadov je už 900 000! –zg-

Arcibiskup: „Obávam sa explózie v arabskom svete“

„Dokiaľ náboženstvá nenájdu riešenia, ktoré zohľadnia aj toho druhého, bude nemožné dohodnúť sa o Jeruzaleme. Jeruzalem je viac ako hlavné mesto – on zasahuje jadro náboženskej identity.“

Jeruzalem , 14.12.2017(kath.net/Kirche in Not) 021 548 – Najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi vo Svätej zemi, arcibiskup Pierbattista Pizzaballa, označil rozhodnutie Donalda Trumpa uznať Jeruzalem oficiálne ako hlavné mesto Izraela, ako ťažkú ranu mierovému procesu:
„Nepovažujem za múdre pristupovať k problému týmto spôsobom. Myslím, že toto rozhodnutie privolá úplnú explóziu v arabskom svete.“
Administrátor Latinského patriarchátu Jeruzalema sa vyjadril na okraj konferencie o prenasledovaní kresťanov na Blízkom Východe, ktorú pomáhala zorganizovať nadácia „Kirche in Not“. Konala sa 5. decembra v Bruseli. O deň neskôr oznámila vláda USA rozhodnutie preložiť americké veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema.
„Každé jednostranné rozhodnutie vyvolá len viac frustrácie a hnevu. Jeruzalem má stáť na konci a nie na začiatku procesu. Súčasný stav rokovaní Izraelčanov a Palestínčanov je frustrujúci. Neviem, koľko intifád, útokov a vojen oba národy prekonali. No skončili sa takmer iba neúspechmi. To je veľmi smutné,“ povedal Pizzaballa.
To, že nemožno nájsť riešenie, nespočíva podľa neho v neochote rokovať. Už takmer 50 rokov sa diskutuje, všetky argumenty ležia na stole. Chýba dobrá vôľa. Ani jedna strana nie je ochotná ku kompromisom. Ako kľúčové kritické body uviedol arcibiskup líniu hraníc medzi oboma teritóriami, štatus palestínskych utečencov a otázku hlavného mesta: „Nikto nie je ochotný dohodnúť sa o Jeruzaleme.“
„Zaseknuté rokovania vedú k tomu, že medzi obyvateľstvom sa šíri frustrácia a letargia – so závažnými následkami na politiku. Je to diabolský kruh. Ak ľudia už nebudú veriť v úspech, politici už nebudú podnecovaní niečo robiť,“ povedal Pizzaballa. Františkán Pizzaballa, ktorý bol pred vysviackou za biskupa správcom kresťanských pútnických miest vo Svätej zemi, vidí v spore o hlavné mesto nielen výzvu pre vlády, ale aj pre náboženské spoločenstvá:
„Dokiaľ náboženstvá nenájdu riešenia, ktoré zohľadnia aj toho druhého, bude priam nemožné dohodnúť sa v otázke Jeruzalema. Jeruzalem je viac ako hlavné mesto – on zasahuje jadro náboženskej identity. Kto nechápe, že v Izraeli tak ako v arabských krajinách je náboženstvo súčasťou identity, nechápe Blízky Východ.“ –zg-

Moslimský teológ za viac kritického dialógu s islamom

„Ak budú politici reagovať defenzívne, mohol by sa etablovať konzervatívny islam a ten nie je zlučiteľný so sekulárnym a pluralistickým poriadkom štátu!“

Freiburg, 14.12.2017 (kath.net) 021 547 – Islamský vedec z nemeckého Freiburgu, Abdel-Hakim Ourghi, vyzval cirkvi a politikov v Nemecku, aby viedli viac kritického dialógu s islamom: „Rešpektujem síce, ako veľmi sa politici etablovaných strán a obe cirkvi usilujú o dialóg s konzervatívnymi zväzmi,“ ako napísal pre noviny „Süddeutsche Zeitung“. No varoval pred tým, že sa „pri kritike nevyslovujú aj nepríjemné pravdy, aby si na seba neprivolali hnev moslimskej menšiny spoločnosti“. „Ak však budú tí čo rozhodujú reagovať príliš defenzívne, mohol by sa etablovať konzervatívny islam a tento islam nie je zlučiteľný so sekulárnym a pluralistickým poriadkom štátu.“
Ourghi vyzval aj moslimov k väčšej sebakritike. Mnohí moslimovia sa cítia byť kritikou „zranení v náboženskej cti“, aj vtedy, keď sa táto kritika vyjadrí diferencovane. To situáciu ešte zhoršuje. Preto Ourghi žiada:
„Kritika musí byť súčasťou našej kolektívnej identity, iné názory sa nesmú považovať za spochybnenie toho vlastného. Veď väčšina moslimov je pokojamilovná a o tom nik nepochybuje. No prikrášľovanie vecí a ospravedlňovanie sa namiesto osvety a reformy je súčasť nášho problému.“
Moslimský teológ Ourghi sa považuje za orientovaného na reformy. Je spoluzakladateľom liberálnej Mešity Ibn-Rushda a Goetheho v Berlíne. O reforme islamu vydal aj knihu. –zg-

Nemecko: Počet salafistov rekordný!

Radikalizujú sa už aj žiaci základných škôl!

Berlín, 13.12.2017 (kath.net) 021 546 – V Nemecku dosiahol počet salafistov nový rekord – počet 10800. „To poukazuje na pretrvávajúcu atraktívnosť salafistickej ideológie,“ vyhlásil prezident nemeckého Úradu na ochranu ústavy Hans-Georg Maaßen v nedeľu. Informoval o tom rakúsky denník „Krone“. Maaßen hovoril o „mimoriadnej výzve pre ochranu ústavy“. Táto scéna má sieť po celej Európe a navonok je silne „opevnená“.
Podľa médií je salafizmus už roky najsilnejšie rastúcim islamistickým hnutím v Nemecku. Je to fundamentalistický prúd islamu a pre mladých moslimov často medzi-zastávkou na ceste do džihádu.
Už v októbri Maaßen oznámil, že aj počet násilných islamistov v Nemecku silne rastie. Do islamistického teroristického potenciálu treba zarátať viac ako 1800 osôb. V rámci jedného roka tým ich počet nápadne silne narástol. Brizantné je, že sa radikalizujú už aj žiaci základných škôl! –zg-

Výbor katolíkov: „To nie je ani len umenie!“

Berlín, 13.12.2017 (kath.net) 021 545 – „To nie je ani len umenie. Iba nevkusné a hlúpe. Iní umelci pracovali s týmto porušením tabu už oveľa inteligentnejšie. Je úbohé, že si nejaký podnik myslí, že zraňovaním náboženského cítenia dokáže robiť reklamu!“ vyhlásil Thomas Sternberg, prezident Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK), pre „Bild“. Vyslovil tak svoj názor na reklamnú fotografiu akcie „Lottohelden“ (Hrdinovia Lotta) pod heslom „Vianoce budú teraz ešte krajšie“. Modelka a moderátorka Sophia Thomalla „visí s podprsenkou a zvinovacou minisukňou na kríži“, ako to opisuje „BILD“ a pýta sa: „Čo to má do čerta byť? Thomalla zarába peniaze kopírovaním Ježiša.“ –zg-

Kurz: Urobíme viac pre prenasledovaných kresťanov

„Z viery v Krista sa vyvinul sekulárny humanizmus, naivný tolerantizmus a zľahčujúci pacifizmus. Prenasledovanie kresťanov je však krvavou realitou!“

Viedeň, 13.12.2017 (kath.net/KAP/pew) 021 544 – Fakľovým sprievodom od opery cez centrum Viedne až k Dómu sv. Štefana v utorok stovky zástupcov rôznych kresťanských cirkví a organizácií upozornili na prenasledovanie kresťanov vo svete. „Vyjadrujeme tak, že na našich prenasledovaných bratov a sestry nezabúdame,“ povedal pomocný viedenský biskup Franz Scharl.
Minister zahraničných vecí a predseda strany ÖVP Sebastian Kurz (foto) v prečítanom príhovore na pochode prisľúbil, že sa bude viac zasadzovať za náboženskú slobodu vo svete:
„Ochrana kresťanov sa musí viac prejaviť v konaní našej zahraničnej politiky, bilaterálne aj na úrovni EÚ. Situácia kresťanov a iných náboženských menšín najmä v Ázii a na Blízkom Východe vyvoláva starosti. Závažné systematické porušovanie ľudských práv až po genocídu chaldejských, sýrskych, asýrskych, melkitských a arménskych kresťanov ale aj jezídov, Turkménov, šiitov, sunitov a iných etnických menšín dramaticky zmenili povahu konfliktu na Blízkom Východe. Rakúsko sa preto zasadzuje za to, aby sa vojnové zločiny vyšetrili a zodpovední boli potrestaní.“
Rakúsko má dlhú tradíciu humanitárnej angažovanosti a podporuje úsilie spoločenstva štátov v tejto oblasti. Ide najmä o stabilizáciu krízových regiónov a tým o boj proti príčinám úteku a migrácie, ako uviedol Kurz a zdôraznil: „Pomoc na mieste má prispieť najmä k vytvoreniu vhodného prostredia pre návrat a novú integráciu utečencov zo zahraničia aj v rámci krajín.“ …

Páter Wallner: „Západ sa nečinne prizerá“
Národný riaditeľ „Missio“, cistercián z Heiligenkreuzu, páter Karl Wallner povedal: „Dnes sú kresťania vo svete prenasledovaní ako nikdy predtým. A tragické je, že Západ sa nečinne prizerá. Viera v Európe oslabla. Z viery v Krista sa vyvinul sekulárny humanizmus, naivný tolerantizmus a zľahčujúci pacifizmus. Prenasledovanie kresťanov je však krvavou realitou! Moje svedomie mi preto zakazuje mlčať!“
Kurt Igler z „Open Doors“ poukázal na zvlášť dramatickú situáciu konvertitov v moslimských krajinách. Často im hrozí smrťou vlastná rodina. A v Iráne je už do 1 milióna kresťanov v podzemí.
Poslankyňa Dr. Gudrun Kuglerová vidí súvislosť medzi nečinnosťou Európy a odporom európskych elít voči kresťanským postojom vo verejnosti. Príkladom toho sú nenávistné reakcie, ktorým bol vystavený kardinál Christoph Schönborn, keď kritizoval výnos ústavného súdu k manželstvu, ako uviedla.
Jej internetový „Dokumentačný archív intolerancie voči kresťanom v Európe“ zverejnil 42 zákonov v 15 európskych krajinách, ktoré obmedzujú náboženskú slobodu, slobodu svedomia, či práva kresťanských rodičov, ako povedala a dodala: „OBSE štáty už v r. 2011 vyzvala, aby zákony preverili. Žiaľ to sa nestalo.“ Pochod ukončili ekumenickou pobožnosťou v Dóme sv. Štefana. –zg-

Pápež František varuje pred diablom

Vatikán, 13.12.2017 (kath.net) 021 543 – Pápež František naliehavo varoval katolíkov pred každým kontaktom s diablom. Veriaci „by sa nemali rozprávať so satanom“, pretože ten je veľmi inteligentnou, rétoricky oveľa šikovnejšou „osobou“ František to vyhlásil pre katolícky vysielač TV2000. Podľa Františka satan predstavuje „konkrétne zlo“. „Keď začneš so satanom hovoriť, si stratený. On ti pomoce hlavu,“ povedal pápež a dodal: „Človek by mal radšej odtiaľ odísť. Aj kňazom a biskupom satan predstiera učenosť. A ak to včas nezbadáš, tak to zle skončí.“ –zg-

„Zvolili sme ťa pre reformy, nie aby si všetko zničil!“

Vatikán, 13.12.2017 (kath.net) 021 542 – „Zvolili sme ťa, aby si realizoval reformy a nie aby si všetko zničil!“ To malo pri istej audiencii hlasno preniknúť cez dvere a múry Vatikánu. Informuje o tom taliansky žurnalista Marco Tosatti s odvolaním sa na dva zdroje vo Vatikáne. Napísal o tom „Freie Welt“. Pritom sa malo podľa zdrojov jednať o „veľmi úctyhodného“ kardinála, ktorý bol bývalým diplomatom s významnou životnou kariérou a bol aj prefektom kongregácie a na významnom poste na Štátnom sekretariáte.
Podľa pozorovateľov by mohlo ísť o kardinála Sandriho, bývalého prefekta Kongregácie pre východné cirkvi. No mohol to byť aj kardinál Giovanni Battista Re, subdiakon kolégia kardinálov a emeritný prefekt Kongregácie pre biskupov. Audiencia sa mala konať 4. decembra.

USA: Ministerstvo vyšetruje „Planned Parenthood“

Washington D.C., 12.12.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 541 – Ministerstvo spravodlivosti USA zaviedlo oficiálne vyšetrovanie Federácie plánované rodičovstvo v Amerike (PPFA). To má objasniť, či organizácia robila obchody s orgánmi a väzivom potratených detičiek. V r. 2015 organizácia pre ochranu života „Center for Medical Progress“ (CMP) zverejnila skryto natočené videá, ktoré podozrenie potvrdzujú.
Rozhodnutie je výsledkom práce vyšetrovacích výborov oboch komôr kongresu USA. Kath.net o videách už raz informoval. Vysielač FOXNews oznámil, že dostal kópiu listu zástupcu ministra spravodlivosti Stephena Boyda. V liste Boyd vyzýva právnický výbor senátu, aby jeho ministerstvu poskytol nespracované originálne podklady.
„To je dlho očakávaná dobrá správa,“ hovorí Abby Johnsonová, ktorá sama pracovala pre Planned Parenthood, no teraz sa angažuje za ochranu života. „Planned Parenthood sa aktívne podieľala na ilegálnej činnosti, keď so ziskom predávala časti telíčok potratených detí. Oklamali ženy, za ktoré údajne bojujú. Zažila som to z prvej ruky, keď som pre tohto potratového giganta pracovala,“ povedala Abby. –zg-

Prelomová návšteva v Riade – kardinál s krížom!

Saudská Arábia, 12.12.2017 (kath.net) 021 540 – Maronitského patriarchu Libanonu, kardinála Bécharu Boutrosa Raia (foto) prijal v novembri na oficiálne pozvanie vedenia v Riade kráľ Salman. Pritom mal on a niektorí duchovní, ktorí ho sprevádzali dobre viditeľné kríže na hrudi. Informovala o tom ľudsko-právna organizácia CSI na webovej stránke. Normálne je dokonca len ukazovanie kríža, alebo vlastníctvo Biblie v Saudskej Arábii zakázané.
Hovorilo sa o. i. o náboženskej tolerancii a boji proti extrémizmu. Aj v miestnych novinách sa o stretnutí podávali rozsiahle správy.
Na konci pobytu v Riade patriarcha naznačil, že princ Mohamed si želá politiku otvárania sa voči náboženstvám a kultúram. „Prezentoval som memorandum s otázkami k náboženskej slobode a v tomto kontexte som oslovil aj úlohu Viedenského centra dialógu kráľa Abdulaha (KAICIID),“ povedal Rai pre Rádio Vatikán. –zg-

Berlín: Jezuitské gymnázium zamestná moslimku

Berlín, 12.12.2017 (kath.net) 021 539 – Jezuitmi spravované Kaníziovo kolégium zamestná Berlínčanku – moslimku so šatkou – ako učiteľku. „Pre túto kandidátku sme sa rozhodli vedome,“ povedal rektor humanistického gymnázia, páter Tobias Zimmermann, v interview pre „Welt“. „Pri konkurze nás táto moslimka najviac presvedčila. Zo strany gymnázia sa vie, že týmto rozhodnutím sme ´zaťali klin´ a presne to sme chceli.“
Zamestnanie moslimky so šatkou chápe rektor ako službu spoločnosti. Moslimku s burkou by však nezamestnal a ani moslimku, ktorá odmieta podať mužom ruku. Rektor zdôraznil, že by ho urobilo „šťastným“, keby to mohlo vyvolať otvorenú diskusiu o náboženstve.
Berlínsky zákon o neutrálnosti zakazuje určitým štátnym zamestnancom nosiť odev alebo šperky, ktoré zreteľne symbolizujú politický, či náboženský postoj. No tento zákon neplatí pre katolícke školy. Zimmermann pre „Welt“ povedal, že podľa neho tento zákon robí náboženstvo súkromnou vecou a zdôraznil: „To, že kresťania sa na tomto vypudení viery do súkromia podieľajú, prispieva k úpadku kresťanstva v Nemecku.“ Vyslovuje sa aj za to, aby kresťania znova viac vnášali kríž do každodenného života. Za tým má podľa predstáv Zimmermanna nasledovať otvorená diskusia s islamom, aj o prístupe k symbolom.
V Berlíne sa o zákone neutrálnosti veľmi diskutuje. Strany CDU a SPD sa zastávajú jeho zachovania. Cirkvi, zelení a ľavičiari sa vyslovujú za jeho preverenie. Došlo napríklad k žalobám učiteliek, ktoré pre šatku nezamestnali. A istá evanjelická učiteľka zasa dostala od zamestnávateľa zákaz nosiť malý krížik na retiazke na krku v škole. –zg-

Dekonštrukcia učiteľského úradu

Peter Winnemöller, nemecký katolícky žurnalista

Linec, 11.12.2017 (kath.net) 021 538 – Teraz to vieme: Argentína vyhrala proti Poľsku 1:0. Ide o svetové majstrovstvá v chápaní pápeža, tu biskupi z pápežovej vlasti svojho brata v Petrovej službe pochopili najlepšie. Hovorí to v každom prípade pápež František sám. Musia poľskí biskupi svoje smernice na aplikovanie „Amoris laetitia“ v Poľsku zmeniť? V nijakom prípade. Aspoň zatiaľ nie. Osobný list, ktorý pápež napísal argentínskym biskupom, dodatočne vyhlásil za úradný list a zverejnil ho. To je samo osebe zvláštny postup, ktorý však úplne zodpovedá neortodoxnému vedeniu úradu pápeža. Celkom zvláštnym a mimoriadnym sa to však stáva pre rozdielnu prax interpretovania „Amoris laetitia“ rôznymi biskupskými konferenciami.
Univerzálny učiteľský úrad Cirkvi, ktorý bol garanciou, že katolícka viera v krajine A nehovorí jedno a v krajine B sa zastáva iný odchýlený názor – už v súčasnosti neexistuje, aspoň v tejto dobe. Pápež si zostáva verný. Bolo jeho želaním, aby miestne cirkvi prevzali viac zodpovednosti, aby ich posilnil. Zodpovednosť, o tom pápež nedal nikomu nikdy pochybovať, zahrňuje vieroučné otázky. A ako odnedávna vieme, týka sa táto zodpovednosť aj liturgických otázok. Preklad liturgických kníh je úplne v kompetencii biskupských konferencií. Nech si teraz nikto nerobí starosti, že následkom toho nastane dekonštrukcia celej katolíckej viery. Vývoj náuky minulých stáročí je celkom stabilný. A kto sa osobne drží Katechizmu Katolíckej cirkvi, nebude ani v budúcnosti robiť chyby.
Okrem toho Cirkev má od svojho božského Zakladateľa prísľub opory a my veríme v túto oporu, Ducha Svätého, ktorý nás všetko naučí. Každá panika, či dokonca pranierovanie pápeža, je proti Duchu Svätému. Strach je pre kresťana nepríhodný. Obava o vlastnú spásu, ktorá nie je v nijakom prípade istá, môže poznačiť myslenie, modlitby a konanie – strach o Cirkev však nie. Pritom je jasné, že aj v cirkevnej histórii sa stávalo, že čiastkové cirkvi zanikali. Teda, prosím, Európa, nijaká príliš veľká sebaistota! Tu sa rozhodne schyľuje k súmraku Cirkvi.
Niekedy sa zdá, akoby sa Cirkev naozaj chcela vymaniť z obrovského historického tieňa Západu. No na Západe budú kresťania ešte aj vtedy, keď situácia úplne zmutuje na diasporu. Potom pôjde o to, aby kresťania aj bez univerzálneho učiteľského úradu bezpečne a pravdivo odovzdávali vieru ďalej. Je na to aj historický príklad. Za vlády Togukavu Shogunata v Japonsku boli usmrtení všetci kňazi a kresťania boli krvavo prenasledovaní. V podzemí sa udržala laická cirkev bez kňazov po stáročia. Misionári, ktorí v 19. storočí prišli do Japonska, si v úžase pretierali oči. Podobné kryto-cirkvi existovali aj v Albánsku alebo v Kosove. Stále znova sa ukazuje, že viera za takých podmienok naberá vlastné formy. Tak viera japonských kresťanov sa podstatne od katolíckej náuky odchýlila.
V tom spočíva nebezpečie, že pápežom umožnený individuálny učiteľský úrad čiastkových cirkví skrýva dekonštrukciu univerzálneho učiteľského úradu. Veríme v Nemecku skutočne ešte v to isté, ako naši poľskí susedia, keď máme už desaťročia inú prax manželskej pastorácie? A čo je s Otčenášom, ktorý sa nemeckí a francúzski katolíci už nemôžu spoločne modliť?
To je nebezpečie, na ktoré treba poukázať. Ak sa modlitby a skutky čiastkových cirkví od seba odlišujú, nebude sa potom niekedy odlišovať aj ich viera? To je otázka, ktorú – ak by sme mali vyhliadky na odpoveď – by bolo treba pápežovi predložiť ako dubia. –zg-

Vatikán povolí oficiálne púte do Medžugoria

Rím, 11.12.2017 (kath.net) 021 537 – Vatikán povolí uctievanie Panny Márie v Medžugorí a oficiálne púte. Vyhlásil to arcibiskup Henryk Hoser, oficiálny vyslanec Svätého Otca do Medžugoria, podľa správy „Aleteia“.
„Teraz môžu diecézy a iné inštitúcie organizovať oficiálne púte. Už niet nijakých problémov.“
Dekrét miestnej biskupskej konferencie, ktorý doteraz oficiálne púte zakazoval, je preto podľa arcibiskupa Hosera zrušený. Pápež František dokonca nedávno požiadal kardinála z Albánska, aby sprostredkoval jeho požehnanie veriacim v Medžugorí. „Obdivujem prácu františkánov na tomto mieste. S relatívne malým tímom konajú úžasné dielo.“ Arcibiskup Hoser veľmi ocenil aj „neuveriteľné množstvo spovedí v Medžugorí“: „To je úžasný jav.“ –zg-

Los Angeles: 30 000 katolíkov na mega-procesii

USA, 11.12.2017 (kath.net) 021 536 – Niekoľko dní pred sviatkom Božej Matky z Guadalupe sa v Los Angeles zúčastnilo 30000 katolíkov na procesii na počesť Guadalupskej Panny Márie.
„Darujeme svoje srdce Božej Matke z Guadalupe a prosíme ju, aby sa za nás stále prihovárala,“ povedal arcibiskup José Gomez v kázni na záver procesie v East Los Angeles College Stadium. „Objavovať Boha a objavovať Ježiša. To je krásna rola, v ktorej vystupuje naša Matka.“
Procesia je najstaršou procesiou v Los Angeles – zaviedli ju pred 86 rokmi mexickí katolíci, ktorí vtedy ušli z Mexika pred prenasledovaním katolíkov. –zg-

Rada kardinálov C9 sa zišla vo Vatikáne

Vatikán, 11.12.2017 (RV) 021 535 – Rada kardinálov C9 sa opäť zišla vo Vatikáne, kde pokračuje vo svojej práci na pomoc Svätému Otcovi pri reforme Rímskej kúrie a iných významných otázkach života Cirkvi. V poradí už 22. stretnutie deväťčlenného poradného orgánu Svätého Otca potrvá v Ríme až do stredy 13. decembra. Pápež František sa zúčastňuje na jednotlivých pracovných zasadnutiach. Členovia C9 s ním 11. decembra ráno koncelebrovali pri omši v Dome sv. Marty. -jb-

Viac o zasadnutí kardinálov na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/13/rada_kardin%C3%A1lov_sk%C3%BAmala_stav_reformy,_spravodajsk%C3%BD_port%C3%A1l/1354647

Pápež menuje biskupa pre diecézu „Vtákov v tŕní“

Vatikán-Dublin, 11.12.2017 (KAP) 021 534 – Írska Diecéza Galway a Kilmacduagh dostane nového biskupa Brendana Kellyho (71).Vatikán to oznámil v pondelok. Biskupský stolec bol vakantný od júla 2016, keď biskup Martin Drennan v 72 rokoch odstúpil zo zdravotných dôvodov. Biskup Kelly, doteraz diecézny biskup v Achonry, pochádza z Diecézy Galway a bol tam generálnym vikárom od r. 2006 až do svojho menovania za biskupa v novembri 2007.
Diecéza sa dostala do titulkov médií pre svojho biskupa Eamona Caseya, ktorý tam pôsobil v r. 1976 až 1992 a ktorý v marci zomrel. Jeho príbeh sa totiž podľa médií veľmi podobal televíznemu seriálu „Vtáky v tŕní“. Médiá zverejnili, že Casey mal syna narodeného v r. 1974. Na to Casey odstúpil z úradu biskupa a prešiel ako duchovný do farnosti v Ekvádore. Matka ich spoločného syna Annie Murphyová uverejnila neskôr knihu o svojom vzťahu s Caseym. –zg-

Diecéza Oslo a „kauza registrácie katolíkov“

Kodaň-Oslo, 11.12.2017 (KAP) 021 533 – Vo februári 2015 podali na Diecézu Oslo žalobu za pochybnú registráciu prisťahovalcov. Polícia prehľadala priestory generálneho vikariátu a byt ekonóma a zaviedla vyšetrovanie kvôli podvodu. Diecézu obvinili, že prisťahovalcov z katolíckych krajín bez ich vedomia registrovala ako katolíkov, aby dostala vyššie štátne príspevky. Pritom išlo o pochybné metódy, ako napríklad použitie telefónnych zoznamov a iných verejných registrov.
Biskup Bernt Eidsvig opakovane vyjadril ľútosť nad týmito pochybeniami a nezhodami v registrácii, no vedomý podvod odmietol.
Bývalý ekonóm katolíckej Diecézy Oslo bol 8. decembra oslobodený z obvinenia podvodu v tejto „registračnej kauze“. Nórska diecéza však bola odsúdená na pokutu 2 milióny korún (205.000 eur), za „nedostatočnú kontrolu“, ako oznámila tlačová kancelária Severskej biskupskej konferencie v pondelok.
„Tešíme sa, že náš bývalý ekonóm bol oslobodený a že rozsudok, aj keď ešte nie je právoplatný, hovorí, že nespáchal trestný čin. Prípad jeho a jeho rodinu veľmi ťažil,“ ako povedal úradujúci diecézny ekonóm v Osle Sindre-Jacob Bostad.
Rozsudok vyniesol okresný súd v Osle. Peňažnú pokutu diecéze udelil za hrubú nedbanlivosť vzhľadom na kontrolu a stav rutinnej prevádzky, nie za podvod.
Bostad neskrýva sklamanie z obvinenia z nedostatočnej kontroly. Odporuje to podľa neho vnímaniu toho, čo sa stalo. „S trestom nie sme uzrozumení a rozsudky si prečítame, kým sa rozhodneme, či sa odvoláme, alebo nie.“
Naďalej však beží občiansko-právny proces, v ktorom ide o vrátenie v prepočte 4,5 milióna eur, ktoré mala diecéza údajne neprávom dostať. Diecéza podala v apríli odvolanie. Štát požaduje plnú sumu za všetkých registrovaných katolíkov v r. 2011 až 2015, no diecéza je ochotná vrátiť iba časť za skutočne neprávom registrovaných katolíkov. Týka sa to asi 6000 katolíkov a zodpovedajúcej sumy do 12 miliónov nórskych korún (do 1,3 milióna eur). –zg-

Hovorca KBS k prosbe „Neuveď nás do pokušenia

Vatikán-Bratislava, 11.12.2017 (RV) 021 532 – K otázke, či sa táto záležitosť týka aj slovenského jazyka, poskytol ešte8. decembra vyjadrenie hovorca Konferencie biskupov Slovenska o. Martin Kramara. Na internetovej stránke KBS čítame:
„Je zrejmé, že otázka sa dotýka jazyka, teda slov, ktoré používame, a ich významov. Pre správne chápanie modlitby Otčenáš veriacich vždy pozývame k čítaniu Katechizmu Katolíckej cirkvi. Ten pripomína, že daná prosba (neuveď nás do pokušenia) je spojená s predchádzajúcou (odpusť nám naše viny) – lebo naše hriechy sú ovocím súhlasu s pokušením. Ako zdôrazňuje aj pápež v publikovanom rozhovore: sme to my, kto padá – ale nie Boh, kto nás „strká“, aby sme spadli, kto pád spôsobuje. On nie je príčinou nášho pádu.
Katechizmus v tomto súvise hovorí, že je ťažké preložiť jedným slovom grécky výraz, ktorý doslovne znamená „nedovoľ, aby sme prišli do pokušenia“, „nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“ (pôvodný grécky text modlitby kai mé eisenegkés hymas eis peirasmon; v aramejčine, pôvodnom Ježišovom jazyku, wě ’al ta‘•linnán‚’ lěnisjôn).
„Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša“, píše svätý apoštol Jakub. Práve naopak, Boh nás chce od pokušenia oslobodiť. Prosíme ho teda, aby nám nedovolil nastúpiť cestu, ktorá vedie k hriechu.
Keď vysvetľujeme modlitbu Otčenáš, zdôrazňujeme, že Boh nie je ten, kto spôsobuje náš pád. Boh skúša, ale nepokúša. Pokúša diabol: ten sa človeka snaží zlomiť na zlé. Skúška zo strany Boha je na uistenie, na posilnenie viery, ale nie na jej zrútenie. Ako keď skúšame mosty: nie preto, aby sme ich zrútili, ale pre uistenie sa o ich pevnosti. Cieľom diabla je, naopak, aby „most spadol“.
Problémom konkrétneho talianskeho slova „indurre“ (uviesť) však je to, že ako sami Taliani píšu, vývojom jazyka má dnes v bežnej reči skôr ten význam ako „costringere“ (nútiť). A tam skutočne vzniká problém, pretože nútenie do pokušenia nijako nemožno pripísať Bohu. Ak si teda v modlitbe Otčenáš slovo „uvedenie“ žiada vysvetlenie, slovo nútenie volá po zmene. Takto isto potrebu zmeny v talianskom texte vysvetľuje aj bývalý generálny sekretár talianskej biskupskej konferencie, súčasný arcibiskup Florencie, kardinál Giuseppe Betori.
Pre pochopenie kontextu: zmeny v textoch modlitieb v jednotlivých jazykoch sa robia iba v prípadoch, keď sa to javí skutočne nevyhnutné – kvôli adekvátnosti prekladu. Ak by slovo „uviesť“ vplyvom vývoja jazyka v slovenčine nadobudlo taký význam, že by vyjadrovalo nútenie z Božej strany, bolo by potrebné zmeniť ho aj u nás. V tejto chvíli sa to ale v slovenčine nejaví ako nevyhnutné. Potrebné je však vysvetľovať, aby sme správne rozumeli tomu, čo sa modlíme: Boh nie je príčinou pádu do pokušenia. Prosíme ho, nech nedopustí, aby sme pokušeniu podľahli.“

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/11/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pre_tv_2000_boh_n%C3%A1s_netisne_do_poku%C5%A1enia/1354135

Zmena ‚Otčenáša‘ – masívna kritika Františka

Rím, 11.12.2017 (kath.net) 021 531 – Dva významné denníky nemeckej oblasti uverejnili cez víkend masívnu kritiku pápeža Františka, pretože kritizoval prosbu v Otčenáši „Neuveď nás do pokušenia“. V nemeckom denníku FAZ čítame:
„Kto ešte neodpadol, ten môže teraz byť v pokušení tak urobiť – nie od viery ako takej, ale od tej v múdrosť svojho najvyššieho predstaviteľa.“
Denník kritizuje slovami „Sancta simplicitas“ – že de facto niet veľkého rozdielu medzi „uvádzať do pokušenia“ a „nenechať upadnúť do pokušenia“. Nezávisle od toho Boh iste aj umožnil pokušenia človeka. „Alebo ako by chcel pápež František chápať príbeh o strome poznania dobra a zla, z ktorého ovocia Boh prvému páru ľudí, Adamovi a Eve – teda úplne prvým z nás – zakázal jesť? Či nespočívalo v tomto zákaze nijaké pokušenie? Kto Abrahámovi prikázal, aby obetoval svojho syna? Tiež satan?“
Aj najväčší rakúsky denník „KRONEN-Zeitung“ masívne kritizoval Františka. Michael Jeannée tam označil Františkovu ideu ako „čisté prekrúcanie významu slov“ a napísal: „Otčenáš – veď ty si jednou z mála modlitieb, ktoré u nás väčšina veriacich dokáže bez koktania odrecitovať. A z toho sa ani ja nevynímam.“ -zg-

Biskup: „Mne sa nezdá zmysluplné riediť Boží obraz“

V šiestej prosbe Otčenáša „nejde o malé pokušenia, ale o situáciu zásadného rozhodnutia za Boha, alebo proti Bohu“.

Mainz, 12.12.2017 (kath.net) 021 530 – „Ustarostení alebo záujem prejavujúci veriaci“ aj v jeho prostredí diskutujú o možnej novej formulácii prosby Otčenáša „Neuveď nás do pokušenia“ a diskusia dávno opustila odborný teologický svet. Diecézny biskup nemeckého Mainzu, Peter Kohlgraf, preto vyjadril k tomu svoj postoj na Facebooku:

Nevedie nijaká cesta pomimo konštatovania, že nemecký preklad „Neuveď nás do pokušenia“ zodpovedá prapôvodnému gréckemu textu v Evanjeliu sv. Matúša, aj sv. Lukáša. „A predchádzajúce pokusy preložiť grécku verziu naspäť do Aramejčiny, Ježišovho jazyka, „sa jednoznačne nepodarili“, preto berieme „grécky text ako Ježišovu modlitbu“.
Pritom v šiestej prosbe Otčenáša „nejde o malé pokušenia, ale o situáciu zásadného rozhodnutia za Boha, alebo proti Bohu“, ako vysvetľuje biskup Kohlgraf. „V Starom zákone Abrahám, ľud Izrael, alebo Jób prežívajú také pokušenia, v ktorých ide o všetko. Kto predpokladá, že táto myšlienka v Novom zákone nehrá úlohu, ten sa mýli. Ježiš sám prežíva, že ho Duch vedie na púšť, kde potom zakúsi pokušenia diablom. Duch sám teda vovádza Ježiša do situácie, keď sa musí rozhodnúť za Otca, alebo proti Otcovi (porovn. Mt 4,1-11). Zodpovedajúca situácia sa opakuje pred jeho utrpením v Getsemanskej záhrade (Mt 26,36-46). Pre Ježiša je to pokušenie poddať sa zúfalstvu z budúceho utrpenia, ujsť, alebo vydržať prežívanú neprítomnosť Boha a prijať utrpenie. Biskup zvlášť zdôrazňuje, že Boh „očividne nie je iba ‚milý‘, ale že „v jeho rozhodnutiach nám ľuďom mnohé zostáva skryté“.
Ďalej vysvetľuje, že ľudia sa dostávajú do „takých existenčných situácií skúšok“, v ktorých stoja pred „zásadnou otázkou“, či Bohu dôverujú, alebo sa ho zrieknu. Pritom Biblia prinajmenšom pripúšťa možnosť, „že Boh ľudí takej situácie neušetrí, ba dokonca ju pripraví. „A to naozaj zodpovedá životnej realite. Boh je pre mnohých ľudí otáznikom, vieru prežívajú skúšaní a neistí pred utrpením a smrťou. Nerobíme im nijakú dobrú službu, ak ich výkrik, ich žalobu, ich hnev, ktorý prípadne aj sformulujú, neberieme vážne tým, že vylúčime zahalené a nepochopiteľné stránky Boha. Ani sám Ježiš na kríži nezostáva ušetrený volania po neprítomnom Bohu.“
Preto sa modlíme v šiestej prosbe Otčenáša, „aby Boh takúto situáciu neprivodil, ani nepripustil, a aby nás skôr zachránil pred Zlým. Mne sa nezdá zmysluplné, riediť Boží obraz a vymazať všetko, čo nechápeme. Už len to, že sa o modlitbe v súčasnosti toľko diskutuje, hovorí pre to, aby sme tento náš preklad ponechali.“ –zg-

„A neuveď nás do pokušenia“

Rím, 11.12.2017 (kath.net/as) 021 529 – „Neuveď nás do pokušenia – tým Bohu hovoríme: Viem, že potrebujem skúšky, aby sa moja bytosť očistila. Ak mi takéto skúšky uložíš – ako u Jóba – ak dáš Zlému kúsok voľného priestoru, tak pomysli, prosím, na obmedzenú mieru mojej sily. Neskúšaj ma príliš. Vytýč hranice, v ktorých smiem byť pokúšaný, nie príliš široké a buď mi blízko so svojou chrániacou rukou, keď to bude na mňa príliš veľa.“

kath.net uverejňuje úvahu Benedikta XVI. z 5. kapitoly knihy „Ježiš Nazaretský I: „Modlitba Pána“ – k prosbe „A neuveď nás do pokušenia“.

A neuveď nás do pokušenia

Formulácia tejto prosby je pre mnohých pohoršujúca: Boh nás predsa neuvádza do pokušenia. A naozaj sv. Jakub nám hovorí: „Nech nik v pokušení nehovorí: ´Boh ma pokúša´. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša“ (1,13).
O krok vpred nám pomôže, keď si pripomenieme slová Evanjelia: „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal“ (Mt 4,1). Pokušenie prichádza od diabla, ale k Ježišovej mesiášskej úlohe patrí odolať veľkým pokušeniam, ktoré ľudstvo odviedli od Boha a stále znova ho odvádzajú. Musí, ako sme videli, tieto pokušenia pretrpieť až po smrť na kríži a tak pre nás otvoriť cestu spásy. Takže musí nielen až po smrti, ale s nimi v celom svojom živote „zostúpiť do pekiel“, do priestoru našich pokušení a porážok, aby nás mohol vziať za ruku a vyniesť nahor. List Hebrejom na tento aspekt kládol zvláštny dôraz, vyzdvihol ho ako podstatnú súčasť Ježišovej cesty: „A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní (2,18). „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu“ (4,15).
Pohľad na Knihu Jób, v ktorej sa v toľkom ohľade už rysuje Kristovo tajomstvo, nám môže pomôcť k ďalšiemu objasneniu. Satan sa vysmieva človeku, aby sa tak vysmial Bohu: Jeho bytosť, ktorú stvoril na svoj obraz, je úbohá kreatúra. Všetko, čo sa zdá byť na ňom dobré, je iba fasáda – v skutočnosti ide človeku – každému – predsa len o vlastný blahobyt. To je diagnóza satana, ktorého Zjavenie sv. Jána označuje ako „žalobcu našich bratov, … ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom“ (Zjv 12,10). Urážanie človeka a stvorenia je v konečnom dôsledku urážaním Boha, ospravedlňovaním jeho odmietania.
Satan chce spravodlivému Jóbovi dokázať svoju tézu: Ak sa mu vezme úplne všetko, tak rýchlo zhodí zo seba aj svoju zbožnosť. Tak Boh dáva satanovi slobodu na preskúšanie, pravdaže s presne definovanými hranicami. Boh nenecháva človeka padnúť, ale skúša ho. Tu sa zdá prejavovať celkom tíško, ešte nevyslovene, no predsa už tajomstvo zástupnosti, ktoré dostáva veľkú podobu v Izaiášovi 53: Jóbove utrpenia slúžia na ospravedlnenie človeka. Svojou v utrpení overenou vierou znovu napráva česť človeka. Tak sú Jóbove utrpenia už vopred utrpeniami v spoločenstve s Kristom, ktorý česť nás všetkých pred Bohom znova napravil a ukazuje nám cestu, aby sme ani v najhlbšej tme nestratili vieru v Boha.
Kniha Jób nám môže pomôcť aj rozlišovať skúšku a pokušenie. Na dosiahnutie zrelosti, aby sme skutočne prenikli do stále hlbšej zbožnosti a jednoty s Božou vôľou, potrebujeme ako ľudia skúšku. Ako sa musí kvasiť šťava hrozna, aby sa stala ušľachtilým vínom, tak potrebuje človek očisťovanie, premeny, ktoré sú pre neho nebezpečné, v ktorých sa môže zrútiť dolu, ale ktoré sú napriek tomu spoľahlivými cestami, aby našiel seba a dospel k Bohu. Láska je vždy proces očisťovania, zriekania, bolestných premien nás samých a tak cestou dozrievania.
Keď sv. František Xaverský modliac sa k Bohu mohol povedať: ,,Milujem ťa, nie preto, lebo môžeš dávať nebo alebo peklo, ale jednoducho preto, že ty si ty – môj Kráľ a môj Boh,“ tak bola iste potrebná dlhá cesta vnútornej očisty až po túto poslednú slobodu – cesta dozrievania, na ktorej striehlo pokušenie, nebezpečie pádu – a predsa cesta potrebná.
Tak si môžeme teraz šiestu prosbu Otčenáša vyložiť už trocha konkrétnejšie. Bohu tým hovoríme: „Viem, že potrebujem skúšky, aby sa moja bytosť očistila. Ak mi takéto skúšky uložíš – ako u Jóba – ak dáš Zlému kúsok voľného priestoru, tak pomysli, prosím, na obmedzenú mieru mojej sily. Neskúšaj ma príliš. Vytýč hranice, v ktorých smiem byť pokúšaný, nie príliš široké a buď mi blízko so svojou chrániacou rukou, keď to bude na mňa príliš veľa.“
V tomto zmysle vyložil túto prosbu aj sv. Cyprián. Hovorí: Keď prosíme „a neuveď nás do pokušenia“, tak vyjadrujeme vedomie, „že nepriateľ proti nám nič nezmôže, ak sa mu to predtým nedovolí, takže naše plody, naša odovzdanosť a naša pozornosť sú zamerané na Boha, pretože Zlému nie je nič dovolené, ak sa mu k tomu nedá plná moc“ (De dom or 25, a. a. 0., str. 285f).
A zvažujúc psychologickú podobu pokušenia uvádza, že môžu existovať dva rozdielne dôvody, prečo Boh udelí Zlému obmedzenú moc. Môže sa to stať, aby nás priviedol k pokániu, aby sme stlmili našu pýchu, aby sme znova zakúsili úbohosť našej viery, nádeje a lásky a nenamýšľali si, že sme veľkí sami zo seba: Pomyslime na farizeja, ktorý Bohu vykladá o svojich vlastných skutkoch a domnieva sa, že nepotrebuje nijakú milosť.
Sv. Cyprián žiaľ nevyložil, čo znamená to druhé pokušenie – pokušenie, ktoré nám Boh ukladá ad gloriam – na svoju slávu. No nemali by sme pritom myslieť na to, že Boh svojim mimoriadne blízkym ľuďom od sv. Antona na púšti až po sv. Teréziu z Lisieux v zbožnom svete Karmelu naložil bremeno mimoriadne ťažkého pokušenia?
Sú to tak povediac nástupcovia Jóba, ako apológie človeka, čo je zároveň obhajobou Boha. Ba ešte viac: sú mimoriadnym spôsobom v spoločenstve s Ježišom Kristom, ktorý naše pokušenia pretrpel. Sú povolaní zdolávať pokušenia istého obdobia na vlastnom tele, vo vlastnej duši, pretrpieť ich pre nás, jednoduché duše a pomáhať nám v ich prekonávaní so zameraní na toho, ktorý všetko naše bremeno vzal na seba. V našej modlitbe šiestej prosby Otčenáša musí byť teda obsiahnutá ochota vziať na seba bremeno pokušenia, ktoré je nám primerané.
Na druhej strane je to prosba o to, aby nám Boh neprisúdil viac, ako dokážeme uniesť, aby nás nepustil zo svojich rúk. Vyslovujeme túto prosbu v dôverčivom vedomí, pre ktoré nám sv. Pavol daroval tieto slová:
„Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10,13). –zg-

Kardinál: Diskusia o „A L“ by mala byť skončená

Kasper: „Kritici ´Amoris laetitia´ zastávajú jednostranný morálny objektivizmus, ktorý nedoceňuje hodnotu významu osobného svedomia pri morálnych rozhodnutiach.“

Vatikán, 11.12.2017 (kath.net/KAP) 021 528 – Podľa názoru kardinála Waltera Kaspera trápna diskusia o pápežovom „Amoris laetitia“ by mala byť, ako dúfa, skončená. V komentári pre „Rádio Vatikán“ zo 7. decembra Kasper uvádza, že úradným uverejnením listu pápeža Františka biskupom regiónu Buenos Aires vo vatikánskom vestníku je otázka interpretácie prijímania sviatostí u znovu zosobášených rozvedených vyjasnená. Ako oznámili 5. decembra, pápežov list a vyhlásenie štátneho sekretára Pietra Parolina, že list ako súčasť pápežského učiteľského úradu, boli prijaté do vydania „Acta Apostolicae Sedis“ z októbra 2016. Doteraz je to k dispozícii iba na internete.
Kardinál Kasper ďalej píše: „Veľká väčšina Božieho ľudu tento dokument už doteraz s radosťou prijímala a teraz sa môže cítiť v tom potvrdená.“ Rozhodujúcou chybou kritikov je, že „sa zahryzli do jedinej poznámky“ a tú vytrhli zo súvislosti, ako uviedol kardinál.
Pripustenie znovu zosobášených rozvedených v jednotlivých prípadoch ku sviatostiam, je odôvodnené v náuke tradície, najmä u sv. Tomáša Akvinského (1225-1274) aj v náuke Tridentského koncilu (1545-1563). Nepredstavuje to nijaké nóvum, ale obnovuje sa stará tradícia oproti neskorším obmedzeniam, ako vyhlasuje Kasper a uvádza: „Už vždy sa rozlišovalo medzi objektívnou závažnosťou prikázania – v tomto prípade zákazu rozvodu a cudzoložstva – a závažnosťou subjektívnej viny. „Na jej zistenie sa musíme s láskou vedenou múdrosťou pýtať, čo je v konkrétnej situácii pravou a vhodnou aplikáciou prikázania. Ostrí kritici ´Amoris laetitia´ zastávajú jednostranný morálny objektivizmus, ktorý nedoceňuje hodnotu významu osobného svedomia pri morálnych rozhodnutiach.“ –zg-

O Medžugorí pápež stále nerozhodol

Vatikán, 10.12.2017 (KAP) 0321 527 – K Medžugoriu očividne stále niet rozhodnutia pápeža Františka. Informoval o tom taliansky spravodajský portál „Vatican Insider“ s odvolaním sa kruhy Rímskej kúrie cez víkend. To však neznamená, že Vatikán je proti púťam do Medžugoria.
V piatok pápež prijal odstúpenie varšavského arcibiskupa Henryka Hosera (75) z dôvodu veku, ktorý bol mimoriadnym vyslancom pre Medžugorie. Hoser v interview povedal, že ráta s tým, že Cirkev uzná ako pravé prvé zjavenia od r. 1981.
Benedikt XVI. (2005-2013) zriadil v r. 2010 komisiu pod vedením kardinála Camilla Ruiniho, aby objasnila nadprirodzený charakter udalostí V Medžugorí. V r. 2014 komisia predložila svoje výsledky Kongregácii pre náuku viery. Následne putovali na Štátny sekretariát.
Väčšina členov komisie podľa správ určila ako autentické prvých sedem zjavení medzi 24. júnom a 3. júlom 1981. Pochybnosti boli podľa správ prevažne o nezverejnenom spise, v ktorom sa dokumentuje následných 42 000 vízií od konca roku 1981 podnes. –zg-

Neapol: Procesia s Madonou končí takmer bitkou

Rím, 10.12.2016 (kath.net/ KAP) 021 526 – Všetko z vášnivosti pre Madonu: prerušením mariánskej procesie kvôli zlému počasiu vyvolal farár v Torre del Greco pri Neapole takmer bitku. Ako informovali lokálne médiá, Don Giosue Lombardo skrátil tradičnú procesiu na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie kvôli prudkému lejaku.
Na to došlo k slovným potýčkam a ku ´schizme´: Zatiaľ čo farár s kapelou sa vrátili priamou cestou do kostola, nosiči milostivého obrazu pokračovali po obvyklej trase s časťou veriacich. Po tom, čo nakoniec pri návrate do Santa Croce neboli privítaní zvonením zvonov a nedostali ani slávnostné požehnanie, pokúšali sa rozhnevané veriacich vrútiť do sakristie, kde sa farár zabarikádoval.
Na ochranu farára musela zasiahnuť polícia a z kostola ho eskortovať. Medzitým mnohí účastníci procesie zo strachu ušli. Podľa lokálnej televízie TV City zdravotná služba musela ošetriť 20 ľudí s pomliaždeninami. –zg-

Pápež pranieruje úpadok Ríma

Rím, 9.12.2017 (KAP) 021 525 – V prítomnosti primátorky Ríma Virginie Raggiovej pranieroval pápež František úpadok talianskeho hlavného mesta. Na pobožnosti v historickom centre v piatok popoludní sa sťažoval na „úpadok životného prostredia a mravov“, dopravné problémy, chýbajúci zmysel pre spoločenstvo ako aj nenávisť k cudzincom. Bolo to pri príležitosti návštevy mariánskeho stĺpa pri Španielskych schodoch 8. decembra.
Františka pri príchode privítala primátorka z protestnej strany „Päť hviezd“. Často ju kritizujú pre biednu infraštruktúru, chýbajúci rozvoj mesta a mnohé nedostatky správy v Ríme.

Modlitba pápeža Františka na Španielskom námestí

Matka Nepoškvrnená, po piaty krát prichádzam k tebe ako Rímsky biskup, aby som ti vzdal úctu v mene všetkých obyvateľov tohto mesta.
Chceme ti ďakovať za neustálu starostlivosť, s ktorou nás sprevádzaš na našej ceste, ceste rodín, farností, rehoľných spoločenstiev, ceste tých, ktorí každý deň, často s problémami prechádzajú Rímom idúc do práce; chorých, starých, všetkých chudobných, mnohých emigrantov z oblastí vojen a hladu.
Ďakujeme ti, pretože v momente, keď sa obrátime na teba myšlienkou alebo pohľadom, alebo letmým ´Zdravas Mária´ vždy cítime tvoju materskú blízkosť, jemnú a silnú zároveň.
Ó, Matka, pomôž tomuto mestu vyvinúť „protilátky“ proti niektorým vírusom našich čias: ľahostajnosti, ktorá hovorí: „To sa ma netýka“; občianskej nevychovanosti, ktorá pohŕda spoločným dobrom; strachu z iného a z cudzinca; konformizmu prezlečeného za priestupok; pokrytectva pri odsudzovaní iných, zatiaľ čo človek sám robí to isté; rezignácie na environmentálny a etický úpadok; zneužívania mnohých mužov a žien.
Pomôž nám odpudiť tieto a iné vírusy pomocou ´protilátok´, ktoré pochádzajú z Evanjelia. Daj, aby sme nadobudli dobrý zvyk čítať každý deň úryvok z Evanjelia a podľa tvojho príkladu si uchovávali v srdci Božie slovo, aby ako dobré zrno prinášalo plody v našom živote.
Nepoškvrnená Panna, pred 175 rokmi si sa neďaleko odtiaľto, v Kostole sv. Andreja delle Fratte, dotkla srdca Alfonza Ratisbonna, ktorý sa v tej chvíli z ateistu a nepriateľa Cirkvi stal veriacim. Jemu si sa zjavila ako Matka milosti a milosrdenstva. Daj aj nám, osobitne vo chvíľach skúšok a pokušenia, upriamiť náš pohľad na tvoje rozostreté ruky, ktoré nechávajú prúdiť na zem Pánove milosti a daj nám zbaviť sa každej pyšnej nadutosti, uznajúc kým skutočne sme: malí a chudobní hriešnici, ale vždy tvoje deti.
A tak, chytiac ťa za ruku, necháme sa viesť k Ježišovi, nášmu bratovi a Spasiteľovi a k nebeskému Otcovi, ktorý nás vždy neúnavne očakáva a vždy nám odpúšťa, keď sa k nemu vrátime.
Ďakujeme ti, Matka, pretože nás vždy vypočuješ. Požehnaj Cirkev, ktorá je v Ríme, požehnaj toto mesto a celý svet. (Preklad: Slovenská redakcia VR)

Taliansko: Biskup kritizuje jasličky s nafukovacím člnom

Rím, 9.12.2017 (kath.net) 021 524 – Taliansky biskup Ernesto Vecchi kritizoval sporné znázornenie jasličiek v talianskom meste Castenaso, v ktorom Panna Mária a Ježiško sú prezentovaní ako migranti v nafukovacom člne. Informoval o tom RT Deutsch. Jasličky navrhol Stefano Sermenghi, starosta mesta a majú pripomínať migrantov, ktorí chcú prísť na malých nafukovacích člnoch cez Stredozemné more do Európy. Obraz sporných jasličiek sa používa aj na vianočných pozdravoch mesta.
Biskup Vecchi objasnil, že sa tým porušujú tradičné zobrazenia scény v Betleheme. „Ústredné jadro jasličiek si vyžaduje, aby sa do jasličiek vložilo dieťatko v plienkach a to sa musí rešpektovať,“ zdôraznil biskup pre miestne noviny „Il Resto del Carlino“. –zg-

Brizantné úmysly modlitby za pápeža v kostoloch Ríma

Rím, 9.12.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 523 – V niektorých rímskych kostoloch sa objavili letáky, v ktorých sa kritizuje pontifikát pápeža Františka a vyzýva sa k modlitbám za opätovnú obnovu Cirkvi. Taliansky vatikánsky expert Marco Tosatti informoval, že anonymné letáky sa našli po prvý raz 2. decembra a na ďalšiu nedeľu znova. K úmyslom modlitieb pri obrázku ruženca patria:
– Aby sa Rím vrátil ku viere
– Aby mala Božia Matka prednosť pred Lutherom
– Aby viera mala prednosť pred politikou
– Aby (Marco) Pannella a (Emma) Boninová sa už neprezentovali ako vzory
– Aby pápež znova hovoril s kardinálmi predtým, než hovorí k žurnalistom
– Aby pápež už neprenasledoval kňazov a rehole, ktoré nemá rád
– Aby pápež už nemlčal o tých, ktorí bojujú proti rodine a životu

Pannella a Boninová boli politici radikálnej strany Talianska. Marca Pannellu po smrti v r. 2016 ocenil arcibiskup Vincenzo Paglia, predseda novo obsadenej Pápežskej akadémie za život. Pannella sa zasadzoval za „právo“ na rozvod a potraty, ako aj za legalizovanie cannabisu. Emmu Boninovú označil v r. 2016 pápež František ako „zabudnutú veličinu Talianska“, hoci sa od r. 1968 zasadzovala za legalizovanie potratu. –zg-

‘Manželstvo pre všetkých’: Teológ o zlome právnej tradície

„Ústavní sudcovia mohli rozhodne konať inak. Právne možné by bolo aj Európskym súdom pre ľudské práva odporúčané rozlišovanie medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom.“

Viedeň, 9.12.2017 (kath.net/ KAP) 021 522 – Kritiku najnovšieho rozsudku ústavného súdu (VfGH) vyslovil viedenský dogmatik Prof. Jan-Heiner Tück: „Nerovné by sa malo aj naďalej nazývať nerovným,“ vyhlásil 8. decembra v interview pre „Kathpress“ k výnosu súdu, že zákonodarca musí urovnať cestu pre „manželstvo pre všetkých“.
„Je eufemizmom vidieť v tomto rozhodnutí výraz právneho vývoja. Skôr to má za účinok – a to treba jasne povedať – zlom právnej tradície. Ústavní sudcovia mohli rozhodne konať inak. Právne možné by bolo aj Európskym súdom pre ľudské práva odporúčané rozlišovanie medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom,“ konštatoval Prof. Tück.
Teraz sa vykonala „nivelizácia diferencovania“, ktorá zarovnáva rozdiel medzi manželstvom muža a ženy a partnerstvom rovnakých pohlaví. Pritom sa v prospech marginálnej skupiny, ktorú iste treba chrániť pred diskrimináciou, prevracia naruby celá právna konštrukcia v oblasti rodinného práva.
„Mám podozrenie istého prispôsobovania sa zúčastnených juristických elít! A to podľa hesla: Čo môže veľký sused Nemecko, to môžeme my v Rakúsku tiež,“ vyhlásil Prof. Tück,
Pre teológa je jasné, že Katolícka cirkev – ktorej najvyšší predstavitelia sa vyjadrujú jasne odmietavo k rozhodnutiu – dnes už nemôže uplatniť výsostnú definíciu v otázkach úpravy osobného života a v sekulárnej spoločnosti musí svoje postoje vysvetľovať. A stoja pred ňou aj „veľké úlohy na učenie“, čo sa týka rozvoja „zvýšenej citlivosti pre tých ľudí, ktorí sa už nedokážu stotožniť s binárnymi modelmi muž – žena“.
„Napriek tomu treba konštatovať, že chápanie manželstva zo strany štátu, ktorého právo je zakorenené v zákonníku od r. 1811, spočíva na cirkevnom chápaní manželstva. Je to zásada slobody. Manželstvo sa neuzaviera nútene, ale slobodným konsenzom. Ďalej je to vernosť: Manželstvo je aj štátne založené nie na predbežnosti, ale na trvalosti.“
Medzi týmito dvomi obrazmi manželstva je však stále viac diferencií: v prvom rade u principiálnej nerozlučnosti – civilné manželstvo možno rozviesť a nový sobáš je možný, ako aj u konštitutívnej otvorenosti voči deťom v cirkevnom manželstve. A tretí rozdiel: štát teraz opúšťa doteraz platnú rozdielnosť pohlaví ako kritérium pre manželstvo. Cirkevné a sekulárne štátne chápanie manželstva sa stále viac rozchádza, ako povedal dogmatik.
Cirkev sa musí dnes obozretne pýtať vzhľadom na možnosti adopcie detí alebo umelého oplodnenia pre homosexuálne partnerstvá a síce, či je to skutočne pre blaho dieťaťa, ako zdôraznil Tück. Dieťa má právo poznať otca a matku, no terminológia rodičov u partnerstiev rovnakých pohlaví už presne nesedí. Asistované plodenie detí zostáva okrem toho „eticky citlivou oblasťou“, ktorej možnosti by sa mali využívať „iba veľmi citlivo“, rovnako ako adopcia kompenzujú iba podmienečne sexuálnu odovzdanosť ako výraz lásky muža a ženy a zvyčajné miesto odovzdávania života. –zg-

Od duba Donara k vianočnému stromčeku

Knižka „Krištof a prvý vianočný stromček“ rozpráva deťom príbeh svätého Bonifáca (Winfrieda). Recenzia: Michael Hageböck

Linec, 8.12.2017 (kath.net) 021 521 – Sv. Bonifáca pozná každý ako apoštola Nemcov, ako sa zaháňa sekerou, aby zoťal dub, ktorý Germáni zasvätili svojmu bohu Donarovi. Túto udalosť opisuje Claudia Cangilla McAdamová v obrázkovej knižke pre deti „Kristoph und der erste Weihnachtsbaum“ celkom mimoriadnym spôsobom.
Svätý misionár je na ceste s malou sirotou, chlapcom Krištofom, aby vo vzdialenej dedine oslávili Vianoce. Po ceste narazia znenazdajky na skupinu pohanských Germánov pod mocným dubom, ktorí sa očividne chystajú svojmu bohu Donarovi priniesť obetu – syna náčelníka dediny. Svätý Bonifác sa proti tomu odvážne postaví, zotne strom, aby ukázal, že pohanský boh nič nezmôže. –zg-

Rakúsko: Posviacka oltára po prestavbe chrámu

Linz, 8.12.2017 (KAP) 021 520 – Po rozsiahlej prestavbe Dómu Nepoškvrneného počatia Panny Márie posvätil linecký diecézny biskup Manfred Scheuer v piatok v rámci slávnostnej svätej omše nový oltár chrámu, ambónu, katedru a kňazský stolec .Touto prestavbou chce diecéza „vydať mocné znamenie, že Cirkev a kostol nie je múzeum, ale súčasnosť a budúcnosť“, ako povedal biskup v homílii. Jadrom prestavby je zvýšený oltárny ostrovček, na ktorom je oltár, ambóna, biskupský a kňazský stolec u vápenca z Jury, ktorý pochádza z blízkosti Eichstättu v Bavorsku a je vo farbách dómu.
Usporiadaním oltára, ambóny, katedry a kňazského stolca v oblasti krížovej cesty a ukrižovania, kade putovali mnohí z mesta, poukazuje diecéza na vzájomné pôsobenie „vonkajška“ a vnútra“. Ústredná zóna medzi lavicami, stolec, ambóna a oltár sú umiestnené tak, aby boli prístupné návštevníkom, turistom aj okoloidúcim.
Rady lavíc sú podľa chápania communia Druhého vatikánskeho koncilu na troch stranách umiestnené okolo oltára a majú robiť celé spoločenstvo nositeľkou liturgie. Cieľom nového usporiadania bolo veriacim umožniť aktívnu a podľa možnosti blízku spoluúčasť na liturgických sláveniach. Priestor ponúka miesto viac ako 50 kňazom, diakonom a ďalším služobníkom pri liturgii.

Scheuer: Krízu vidieť ako šancu prelomu
Na krízu postupne prichádzajúcu v ostatných storočiach možno reagovať depresívne fixovaním sa na zdravú minulosť, alebo možno krízu hodnotiť ako šancu na exodus a nový prelom, ako povedal biskup.
„Boh nehľadá ľudí len ako jednotlivcov, ale ako spoločenstvo. Spoločenstvo pokrstených tvorí jedno spoločenstvo, v ktorom sa zviditeľňujú úrady, služby a úlohy. A toto má tento priestor predstavovať. Novo prestavaný dóm má byť však aj miestom nadobúdania skúseností pre ľudí, ktorí našu vieru a našu dôveru v Ježiša Krista nezdieľajú, alebo zdieľať nemôžu. Estetická sila priestoru možno napomáha istú pohnutosť, ktorá človeka konfrontuje so sebou samým, takže, si kladie tie skutočné otázky života. Tento dom má byť miestom pokoja, chráneného priestoru, miestom, na ktorom si ľudia môžu nanovo nasmerovať život. Popri uzobraní je potrebné aj vychádzať v ústrety ľuďom. Kňazi, pastorační asistenti a dobrovoľníci v Cirkvi sú pútnikmi a skúmateľmi svetov mladých a starých, aj svetov kultúr.“

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *