Radostný ruženec II.

1. Syn Boží sa stal človekom v lone Panny Márie

Mária musela dať Bohu svoje telo, svoju dušu, musela všetko obetovať – nielen svoj ľudský život, musela dať i dôveru a vieru v Božiu všemohúcnosť. Otvoriť úplne dušu. Musela dať svoju modlitbu. – Ako sa to stane? Cez túto modlitbu sa jej srdce otvorilo a Duch Svätý prišiel do jej srdca.
Pane Ježišu, i ja chcem odpovedať ako Mária. Musím všetko darovať – dušu, srdce aj svoje telo, svoju dôveru v Teba, svoju lásku k Tebe. Musím Ti dať život tak, ako Ti Mária dala svoj život tu na zemi.
Pane, zošli svojho Svätého Ducha, aby ma pretvoril. I ja hovorím s Máriou: – Ale ako sa to stane? Hovorím to toľkokrát každý deň. Zošli svojho Ducha, aby som mohol odpovedať vždy, v každej situácii: – Tu som, aby som plnil Tvoju vôľu.

2. Mária ide pomáhať Alžbete a prináša jej Ježiša

Mária sa obetovala. Išla navštíviť svoju príbuznú. Dala sa jej do služby, ale nielen preto, aby jej pomáhala. Mária priniesla Boha do Alžbetinho domu. Stal sa veľký zázrak. Podľa tradície bol vtedy sv. Ján očistený od dedičného hriechu, Duch Svätý naňho zostúpil. Darované duše obetujú samy seba a druhým prinášajú Boha.
Pane, zošli na nás svojho Svätého Ducha. Bez Teba je naša služba nulou. My Ti obetujeme svoj život a Ty nám daj svoj, aby sme ho mohli nosiť bratom a sestrám.
Ó Pane, medzi Máriou a Alžbetou to bolo také pekné, obe boli naplnené radosťou. Tú radosť našli v Tebe. Pane, daj, aby sme sa snažili stretávať vždy v Tebe a nielen podľa našich predstáv.

3. Mária dáva svetu Ježiša, Božieho Syna

Nikto sa nenarodil bez bolesti. Niekto musel trpieť, dať vlastnú krv, vlastné sily. Ale ten, kto sa obetuje a dáva svoj život, stáva sa silnejším, bohatším, zrelým. Tak je to i v duchovnom živote. Bez daru života druhým nie je náš život naplnený. Musíme dať všetko. Ak obetujeme všetko, dostaneme stokrát toľko – Ježiša.
Pane Ježišu, nauč ma tejto pravde. Ja mám prinášať život a dávať život svetu. Mám dať Tvoj život svetu tak, ako Mária, ale duchovným spôsobom, a to sa vždy uskutočňuje cez obetovanie života.
Pane, vlož do môjho srdca túto lásku, ako ju mala Mária k Tebe, aby som tak ako ona, mohol Ťa i ja prinášať svetu.

4. Mária obetuje svoje dieťa – Božieho Syna Otcovi

Keď si daroval svoj život, nič ti už nepatrí. Musíš obetovať aj svoje dieťa a nesprávať sa vlastnícky. Je to Božie dielo, Boží dar. Keď ho neobetuješ, vstupuješ do krízy a rodí sa žiarlivosť, starosti, napätie, egoizmus. A ak dôjde k úrazu, vstupuješ do tragédie, pretože chceš vlastniť svoje dieťa. Ale ak ho obetuješ Bohu, vieš, že patrí Jemu a že Boh sa oňho stará. Podobne všetky veci, všetky skutky, všetky bohatstvá, všetky plány – všetko obetujme, všetko prinesme Bohu.
Ó Pane, cítim, že musíš zmeniť moje srdce. Často sa správam ako majiteľ nielen seba, ale i druhých a keď niečo darujem, správam sa, ako by som nedaroval, pretože očakávam náhradu. Daj mi skutočnú lásku, aby všetko čo je moje, bolo darom Tebe, ako výmena lásky s Tebou.

5. Mária hľadá strateného Ježiša a nachádza ho v chráme

Ak daruješ všetko, nepotrebuješ poznať Božiu vôľu rozumom a nemusíš sa snažiť, aby všetko bolo podľa tvojej vôle.
Boh je omnoho väčší ako ty, nemôžeš ho pochopiť. Prijmi ho ako tajomstvo. V živote sa musíš učiť. Niekedy je potrebné zostať len v modlitbe, v hľadaní, v adorácii, v láske. Nemôžeš nič zmeniť. Tak to bolo i u Márii, keď hľadala strateného syna. A po troch dňoch zistila, že všetko je dobré.
Ó Pane, daj mi svoju lásku, daj mi lásku k Tebe, aby som Ťa prijal takého, aký si – omnoho väčší, ako ja. Daj mi lásku, aby som Ťa prijal ako dobrého Pastiera, ktorý berie môj život, aby sa oň staral. Pane, daj mi dôveru v Otca, aby som bol úplne odovzdaný i vo chvíľach, keď ničomu nerozumiem.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *