Ruženec svetla VI.

1.Krst v Jordáne

Svätý Ján sa na svoje pôsobenie dlhé roky pripravoval na púšti, v mlčaní, modlitbe a pôstoch. V tichu púšte dozrievalo v ňom proroctvo. Až potom bol pripravený, aby spoznal Ježiša. Aj my si potrebujeme vytvoriť vo svojom živote oázu ticha na rozhovor s Bohom.

2.Svadba v Káne Galilejskej

Ježiš prišiel na tento svet, aby sme my mohli prísť do neba. Ale Ježiš sa stará aj o tento náš pozemský život, aby sme mali čo jesť, čo si obliecť a kde bývať. S vierou mu zverme aj naše obyčajné pozemské starosti a on nám pomôže.

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva

Kristus prišiel zvestovať predovšetkým posolstvo lásky a pokoja, ale zostal realistom. Jeho život a aj život jeho učeníkov bude poznačený ohňom, ktorý páli a bolí. Na druhej strane však osvetľuje cestu a prečisťuje.

4.Premenenie na hore

Uveriť v Ježiša sa nedá iba prijatím náuky. Potrebujeme zažiť dotyk Ježišovej moci a lásky a potom už nás nemusí nikto presviedčať. Ale aká je naozaj naša viera a naše srdce, to sa ukáže pod krížom.

5.Ustanovenie Eucharistie
Veríme v to, že Boh sa stal človekom. Ale menej veríme, že človek môže mať v sebe Boží život. Preto neprijímame častejšie a s väčšou láskou Boha prítomného v Eucharistii a ostávame vo svojich hriechoch a nedokonalostiach.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *