Radostný ruženec I.

1. Fiat

Aká opatrná je aj najväčšia milosť! Klope a čaká na súhlas, či smie vstúpiť. Pre Spasiteľovo „Nech sa stane tvoja vôľa“ bolo potrebné najprv Máriino „Staň sa. “ V tej chvíli bol osud celého vykúpenia v rukách Panny Márie.
Ježiš denne klope a čaká. V storakých podobách posiela svojho anjela zvestovania. Ale my ho nepočujeme pre prílišný zhon a hurhaj v duši. Tak odchádza jedna milosť za druhou nevyužitá.
Pane, pomôž nám vytvoriť si vo vlastnej duši tichý Nazaret, naplnený sústredenosťou a pozornosťou k darom tvojej milosti.

2. Návšteva

Čím som si zaslúžila, že Matka môjho Pána prichádza ku mne? S týmito slovami vychádza Alžbeta v ústrety Panne Márii.
Pán ma prichádza navštíviť pri svätom prijímaní. Odkiaľ tá veľká milosť? Boh prichádza zahalený tajomstvom, prichádza príliš ochotne a často. Je potrebné vyjsť v ústrety tomuto tajomstvu s otvoreným srdcom a s hlbokou vierou. Hlavne príprava robí sväté prijímanie svätým.
Pane, daj my pokoru srdca, aby som sa dokázal otvoriť tvojmu najväčšiemu daru – tebe samému, lebo ty ma chceš naplniť a skrze mňa sa priblížiť ku každému človekovi.

3. Narodenie Pána

„Porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel. “
Myšlienky Božie sú inakšie ako myšlienky ľudské. Pán Ježiš prišiel z tej strany, odkiaľ ho nik nečakal. Všetci sa čudovali, že sa to stalo práve v maštaľke. To bola prvá lekcia o chudobe a prvá výčitka bohatstvu.
Pane, daj aby som nezávidel boháčom ich bohatstvo a ich hriechy a netúžil len po tom, čo ponúka svet. Z betlehemskej maštaľky je bližšie k tebe i k ľuďom ako z bohatého paláca. Jediné bohatstvo, po ktorom chcem túžiť, nech je bohatstvo mojej duše a srdca.

4. Obetovanie Pána

„Mária a Jozef prišli do chrámu, aby predstavili Ježiša Pánovi a obetovali pár hrdličiek alebo holúbkov, ako to predpisuje zákon. “
Obeta patrí k podstate nášho náboženstva, lebo skutky a obety sú jeho ovocím. Králi obetovali zlato, kadidlo a myrhu. Chudobná vdova iba dva haliere. Navonok to možno neznamenalo veľa, ale z vnútorného pohľadu to znamenalo všetko. Ak niečo dávame Bohu, on nehľadí na dar, ale na srdce.
Pane, čo čakáš odo mňa? Viem, že nepotrebuješ moje veci, ale moje srdce a moju lásku. Daj, aby som sa nebál obety, ale nachádzal v nej radosť, lebo to, čo je dávané alebo prijímané z lásky nás napĺňa pravou radosťou.

5. Nájdenie Pána v chráme

„Tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. “ Čím je láska väčšia, tým bolestnejšia strata, tým je aj úzkostlivejšie hľadanie, ale o to väčšia radosť z nájdenia.
Celý môj život je vlastne hľadaním. Nikdy nie som dosť blízko Boha, nikdy ho dosť nepoznám, aby som ho nemohol stále viac milovať. Ak sme sa niekedy od Boha vzdialili, bolo to poblúdenie z našej strany a neostalo nám nič iné, len ho hľadať s bolesťou a úzkosťou. Avšak práve tá bolesť sa stáva požehnanou, lebo vtedy všetky ostatné záujmy a starosti odložíme nabok, len aby sme sa k nemu znovu priblížili. Boh nám dáva poznať, že bez neho je náš život prázdny a nenaplní ho žiadna iná ľudská hodnota.
A tak sa vydávam s Matkou Božou, na cestu s ružencom v ruke, ktorým sa ako horolezeckým lanom pripútavam k tebe, svojmu vodcovi. Pane, vlož do môjho srdca túžbu po tebe, aby ty si bol mojím jediným cieľom, za ktorým pôjdem aj za cenu obety.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *