Bolestný ruženec 1/2001

1.Ježiš v Getsemani

Kým sa priblíži hodina našej smrti, naučme sa hovoriť ako Ježiš: „Nie to čo ja chcem, ale čo ty chceš“ (Mk 14,36). Aj takouto odovzdanosťou sa zúčastňujeme na víťazstve Krista nad smrťou.

2.Bičovanie

„Jeho ranami sme uzdravení“ (Iz 53,5). Vzdajme úctu Ježišovi, ktorý pre našu záchranu zaplatil takú vysokú cenu. Panna Mária, pomôž nám statočne znášať bolesti a údery každodenného života – to budú naše malé víťazstvá nad zlom.

3.Tŕním korunovanie

Ježišovo poníženie znamenalo pre mnohých prítomných židov zničenie nádejí, ktoré spájali s príchodom Mesiáša. Panna Mária, nauč nás pravej múdrosti. Pomôž nám zotrvať pri Ježišovi aj vo chvíľach, keď sa zdá, že zlo zvíťazilo nad dobrom. 4.Krížová cesta

Táto cesta smrti je veľkou skúškou pre Pannu Máriu. Tak ako Ježiš, aj ona dobre rozumie našim pocitom, ktoré prežívame pri pomyslení na hodinu našej smrti. Nasledujme jej príklad, kráčajme odvážne v ústrety tejto udalosti s vierou a dôverou, že ona nám pomôže prekročiť prah smrti.

5.Ukrižovanie
Pre Ježiša nastala hodina smrti, smrti na kríži. „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn 12,31-32).

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *