Zasvätenie rodín Božskému Srdcu Ježišovmu

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty si prejavilo cez Margitu Máriu Alacoque, že chceš mať miesto vo všetkých kresťanských rodinách. Uvedomujúc si Tvoje prianie, chcem Ti dnes verejne zasvätiť a obetovať našu rodinu. Chceme žiť podľa Tvojho príkladu, aby v našej rodine prekvitali čnosti, za ktoré si Ty, najmilší Spasiteľ, prisľúbil pokoj už tu na zemi. Budeme sa chrániť všetkého, čo Ty odmietaš a odsudzuješ ako zlo. Vládni nad naším rozumom jednoduchosťou viery. Kraľuj v našich srdciach, ktoré horia láskou k Tebe a my budeme i naďalej roznecovať oheň tejto lásky predovšetkým častým svätým prijímaním.
Božské Srdce Ježišovo, buď vždy medzi nami kdekoľvek a kedykoľek sa stretneme. Žehnaj všetky naše práce a námahy. Rozptyľuj naše starosti, posväcuj naše radosti a uľav nám v našich trápeniach.
Keby Ťa niekto z našej rodiny urazil hriechom, prosím Ťa, Božské Srdce, nedaj mu zabudnúť, že si plné dobroty, lásky a milosrdenstva k hriešnikom.
A keď nadíde hodina rozlúčky a tieň smrti pohrúži našu rodinu do smútku, posilňuj nás, aby sme všetci s vierou prijímali Tvoje večné rozhodnutia. Nech nás uteší myšlienka, že príde deň, keď sa celá rodina znovu stretne v Tvojej sláve, kde Ťa chceme naveky oslavovať za Tvoje dobrodenia.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *