Radostný ruženec III.

1. Boh si pre svojho Syna vyvolil Matku

Vyvolil a pripravil. Urobil pre ňu všetko, čo mohol urobiť a všetko, čo sa patrilo urobiť. Právom ju anjel pozdravuje: Milostiplná. K tej kráse a k tomu bohatstvu už nemožno nič pridať. Nebolo v mojej moci vybrať si a okrášliť matku. Ale je v mojej moci urobiť tej, ktorú mi Boh dal, všetko, čo je v mojej moci a čo sa patrí. Mám trojnásobný dlh:- urobiť všetko, čo sa dá a patrí, pre svojich rodičov,- urobiť všetko, čo sa dá a patrí pre svoju dušu, aby bola milostiplná,- urobiť všetko, čo sa dá a patrí pre Pannu Máriu.

2. Byť prvá, to je mnoho, byť jediná, to je viac

Aké to bolo povedomie byť jedinou vyvolenou zo všetkých žien v histórii. Z tohto povedomia vykvitol nádherný chválospev, ktorý vyspievala Panna Mária pri návšteve svätej Alžbety: „Zvelebuje moja duša Pána… “ Niet v ňom ani najmenšej stopy po pýche. Pane, ty si štedrý voči mne, vyzdobil si ma bohato, aj keď nie som prvý a jediný. Malo by to vyvolať z môjho srdca vrúcny chválospev, pokornú vďačnosť. Neprirovnávam sa k iným, pozerám sa len k tebe, Pane, aby som sa naučil osvojovať si pravú pokoru a radostnú vďačnosť.

3. Myšlienky Božie sú inakšie ako myšlienky ľudské

Pane Ježišu, prekvapuješ svet, prichádzaš z tej strany, odkiaľ ťa nik nečaká. Čudujú sa traja mudrci, čuduje sa Herodes, čudujú sa kňazi a čudujú sa aj pastieri, že sa to stalo v maštaľke. Pravda, vianočná poézia urobila tú maštaľku omnoho útulnejšou ako bola v skutočnosti. To je prvá lekcia o chudobe. To je prvá výčitka bohatstvu. Dalo by sa žiť aj omnoho pohodlnejšie a prepychovejšie. Netúžim po tom, nezávidím boháčom ich nebezpečenstvá, ich hriechy a ich budúcu záhubu. Jediné bohatstvo, po ktorom hodno túžiť, je bohatstvo duše a bohatstvo srdca.

O to teraz prosím.

4. Obetovanie v chráme

Pri obetovaní v chráme Panna Mária so svätým Jozefom priniesli ako predpísanú obetu dve holubičky. To bola obeta chudobných. Obeta patrí k podstate každého náboženstva. Nielen spoločná, úradná, ale aj osobná, individuálna. Kto obmedzí svoje náboženstvo len na odriekanie niektorých modlitieb a neprijme do svojho programu obetu a odriekanie, pocíti prázdnotu a nepotrebnosť. Králi obetujú zlato, kadidlo a myrhu. Chudobná vdova obetovala iba dva haliere. Nie mnoho, ale všetko. Viem, že ty Pane, nepotrebuješ moje veci, ale chceš moje srdce, moju lásku.

5. Hľadali Ježiša

Panna Mária hľadá so svätým Jozefom Ježiša tri dni. Všetci niečo milujeme, všetci niečo hľadáme. Hľadáme časný majetok, pohodlný život, peniaze, svoju vlastnú slávu. Málokto sa zamýšľa nad tým, čo je vlastne pre nás najpotrebnejšie. Pane, daj nám spoznať, že Ty si pre nás to najdôležitejšie. Daj nech ťa vytrvalo hľadáme až kým nespočinieme v tvojom náručí.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *