Prosby zmierenia

Modlime sa spoločne:

Odprosujeme ťa, sviatostný Ježišu.

Za svoju domýšľavosť a pýchu.

Za svoje sebectvo a nezáujem o druhého.

Za svoju ľahostajnosť a vlažnosť.

Za svoju nedôveru voči tvojej nekonečnej dobrote.

Za všetky spôsobené pohoršenia.

Za zlý príklad, ktorý sme dávali svojim deťom.

Za hriechy našich deti, ktorým sme mohli predísť a nepredišli sme im.

Za svoju urážlivosť a vyvolané hádky.

Za všetok premárnený čas pred televíznou obrazovkou.

Za všetky neužitočné túžby a sny.

Za prílišnú pripútanosť k veciam tohto sveta.

Za svoju nevďačnosť a neposlušnosť.

Za nespravodlivé úsudky o svojich blížnych.

Za každé prázdne slovo a zbytočne rečnenie.

Za svoju netrpezlivosť pri nepríjemnostiach a ťažkostiach.

Za ľahkomyseľnosť, s akou sa vystavujeme do príležitosti k hriechu.

Za všetky zanedbané príležitosti ku konaniu dobra.

Za svoje neúprimnosti, pretvárky a klamstva.

Za neochotu odpúšťať a vychádzať v ústrety druhým.

Za svoje nepriznané a skryté hriechy.

Za zanedbávanie sviatosti tvojho milosrdenstva.

Za každú minutú strávenú v hriechu.

Za nedbalosť k tvojim výzvam k obráteniu a pokániu.

Za neúctu k Eucharistii a nehodné prijímanie tvojho Tela.

Za odmietnuté pozvania k účasti na tvojej hostine.

Za zanedbávanie a bezmyšlienkovité odriekavanie modlitieb.

Za svoju pohodlnosť, lenivosť a neochotu angažovať sa pre tvoje kráľovstvo.

Za svoju závistlivosť, odpor k druhým, lakomstvo a škodoradosť.

Za svoju márnivosť a urážlivosť.

Za túžbu po moci a sláve.

Za svoju ľahostajnosť a neochotu prehlbovať svoje náboženské vedomosti.

Za všetky životy zahubené v materskom lone.

Za zločiny násilia a terorizmu.

Za nespočetné hriechy proti cudnosti a čistote.

Za všetko, čo spôsobilo, že mladí ľudia skončili v náruči siekt a drog.

Za všetky rúhania proti tebe, svätokrádeže a uctievanie zla.

Za všetky zasvätené osoby, ktoré zradili svoju prísahu.

Za hriechy, ktoré viedli k rozdelenia v tvojej Cirkvi.

Za všetko, čo ťa zarmucuje a uráža.

 

Pane Ježišu Kriste, ktorý si zostúpil z neba na zem a vylial svoju predrahú krv na odpustenie našich hriechov, pokorne ťa prosíme, udeľ nám milosť, aby sme si zaslúžili počuť v deň súdu: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre Vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *