Adorácia – Láska

Pieseň :

Kňaz:

Pane Ježišu, naše srdcia prekypujú radosťou, že ťa môžeme v tejto chvíli osloviť a rozjímať nad tajomstvami tvojho života. Ďakujeme ti za to, že si sa ponížil na našu úroveň a ochotne so srdcom plným milosti počúvaš všetko, čo Ti s kajúcnosťou kladieme k nohám. Buď pri nás celý tento čas a zahrň nás svojim požehnaním, aby sme si dokázali uvedomiť svoju nehodnosť a tvoju vznešenosť. Chceme sa zamyslieť a prosiť prostredníctvom tvojej i našej Matky, ktorú si svojim narodením nevýslovne povýšil. Dávaš nám dary, ktoré len Ty môžeš dať a ktoré nám pomôžu, aby sme spolu so všetkými svätými anjelmi mohli Ťa chváliť a hľadieť na tvoju vznešenosť.

Bože, od Teba pochádza všetko. Si nekonečne dobrý a z dobrého nemôže pochádzať nič zlé. Ale i napriek tomu je okolo nás toľko zla, nenávisti, zlorečenia a podvádzania. To preto, lebo ťa nerešpektujeme. Žijeme vo svete, ktorý sa ženie za hmotnými vecami a nemyslí na Teba. Ty riadiš všetko na zemi, v nebi i v podsvetí, každý tvor Ti je podriadený. Len my ľudia sme pyšní, namyslení, a myslíme si, že bez Teba – Tvojej lásky, si vystačíme. Prosíme Pane, odpusť nám túto chybu. Ježišu, Ty, ktorý si najsvätejšia láska – láska odpúšťajúca, zmiluj sa nad nami.

Čo je to láska? Prečo ju nevieme žiť a predsa po nej všetci túžime? Láska, Bože, vychádza práve z Teba. Si žriedlom tohoto najkrajšieho citu. Si preniknutý týmto citom, pretože Ty sám, Ježišu, si Láska. V každom z nás je zanechaná spomienka na Teba. Hľadáme a dúfame, že Ťa raz nájdeme. Práve preto všetci v podvedomí hľadáme lásku, lebo v láske vidíme Teba. Všetci Ťa túžime nájsť a predsa Ťa nevidíme. Nechceme vidieť! Si Láska a lásku žiadaš od nás. Skrývaš sa za mňa, za môjho brata, za choré dieťa, za opustenú ženu a čakáš na prejav opätovania Tvojej lásky našou láskou. Musíme sa naučiť milovať svojich bratov, sestry a potom nájdeme aj Teba. Ty si nám lásku dokázal. Aj my Ti ju chceme dokázať, aby sme mohli stáť pri Tebe, Pane. Sám si povedal a vo svojom živote uskutočňoval jednu veľkú výzvu: „Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto aj svoj život položí za svojich priateľov“. Nauč nás, Bože, takej láske.

Pieseň: Podaj nám…

Naplnením zákona je láska. V čom konkrétne spočíva táto plnosť a dokonalosť? Pravá láska nespôsobuje blížnemu nijaké zlo. Tým nás uschopňuje žiť všetky Božie prikázania, nevynechať ani jedno. Veď ich prvotným zámerom je umožniť, vyhnúť sa zlu, voči sebe, svojim bratom a sestrám, voči priateľom i ľuďom. No láska nás podnecuje nie len nerobiť zlo, ale aj vykonať všetko dobro, ktoré blížny potrebuje. Pane Ježišu podnecuj nás k láske, ktorá je solidárna a vnímavá k potrebám očakávaniam a kresťanským právam našich blížnych. Podnecuj nás k láske, ktorá rešpektuje ľudskú a kresťanskú dôstojnosť, k láske, ktorá je ozajstná, čistá, chápavá, schopná spolucítiť a otvorená ku všetkým, tak ako nás to učíš Ty.

Panna Mária ukázala pravú, skutočnú a nepoškvrnenú lásku práve v obete, ktorú priniesla. Kriste, Tvoju Matku nazývame Matku všetkých mučeníkov, pretože najviac trpela. Trpela duchovne. Jej srdce plné lásky krvácalo. Panna Mária mala k Tebe, Pane, takú čistú lásku, že dokázala pretrpieť všetky kríže, ktoré si jej postavil do života. Dal si nám ju za Matku a Ona nás všetkých prijala do svojho srdca a zahrnula celou svojou láskou.

Akú lásku mám ja k Márii a k jej Synovi? Akú lásku cítim k Bohu? Aká je láska k mojim blížnym a k nepriateľom? Akú lásku mám k sv. omši, k sviatosti zmierenia, k sviatostiam? Osvojujem si lásku k Márii a snažím sa byť v nej dokonalý? Bože, Ty hovoríš: „Kto zostáva v mojej láske, zostáva vo mne a ja zostávam v ňom.

 

BÁSEŇ:

Keď vás zavolá láska, nasledujte ju,
aj keď sú jej cesty tvrdé a strmé.
A keď vás ovanú jej krídla, vzdajte sa jej,
aj keď vás môže zraniť meč, ukrytý medzi jej krídlami.
A keď ku vám prehovorí, uverte jej,
aj keď jej hlas môže rozmetať vaše sny
ako severák pustošiaci záhradu.
Lebo láska vás nie len korunuje, ale aj pribíja na kríž.
Láska vám dáva rásť, ale láska vo vás robí aj priepasť.
Láska dáva len seba a berie len zo seba.
Láska neovláda, ani nechce byť ovládaná.
Lebo láske stačí láska.
Láska nemá iné priania, než naplniť seba samú.
Ale ak milujete a musíte mať nejaké priania,
potom nech sú to tieto: roztopiť sa a byť ako horská bystrina,
spievajúca svoju pieseň noci.
Poznať bolesť z premiéry nehy.
Byť porazený svojím vlastným pochopením lásky,
a krvácať dobrovoľne a radostne.

 

Pretvor moje srdce

Pretvor moje srdce, svätá Mária, Matka Božia,
zachovaj moje srdce, aby zostalo srdcom dieťaťa:
čisté a priehľadné ako pramenitá voda.
Daj mi srdce jednoduché, čo nepozná smútok;
srdce nežné a súcitné, čo je schopné darovať sa;
srdce verné a veľkodušné, čo nezabúda na preukázané dobro
a nepripomína si pretrpené zlo.
Stvárni vo mne srdce pokorné, čo miluje bez výpočtov;
srdce veľkorysé a neskrotné, čo nezastaví žiadna nevďačnosť
a neznechutí nijaká ľahostajnosť;
srdce zanietené za lásku Ježiša Krista,
ranené jeho láskou, ktorého rana sa zahojí až v nebi.

Pieseň:

KŇAZ:

Najsvätejší Bože, každá takáto poklona pred Tebou nám je tou najväčšou posilou v úsilí nášho života. Ježišu Ty, ktorý si sa premenil na kúsok chleba, žiariš a hľadíš pohľadom naplneným súcitom, pochopením a láskou na naše biedy a ťažkosti, ktoré nás stretajú. Na záver nášho stretnutia s Tebou úpenlivo Ťa prosíme, pomôž nám, aby sme Ťa neurážali hriechom. My Ti sľubujeme, že vynaložíme všetko úsilie pre to, aby sme Ti našu lásku dokazovali tým najlepším spôsobom. Čistým a úprimným srdcom k Tebe i k Tvojej najsvätejšej Matke Márii.

Ďakujeme Ti za Tvoje požehnanie a prosíme o ochranu pre seba, našich blízkych, príbuzných i ľudí, ktorí Ťa neustále urážajú. Odpusť nám všetkým a daj nám tú milosť, aby sme Ťa s Tvojimi svätými mohli raz v nebesiach chváliť.

Pieseň, požehnanie, pieseň.

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *