Litánie k Panne Márii za oslobodenie

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože,                zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

 

Svätá Mária, Matka oslobodenia,                oroduj za nás.

Svätá Mária, Panna víťazná,

Svätá Mária, zatienená mocou Najvyššieho,

Svätá Mária, ktorej potomstvo rozšliapalo Satanovi hlavu,

Svätá Mária, útočište hriešnikov,

Svätá Mária, oslobodenie a uzdravenie nemocných,

Svätá Mária, nádej zúfalých,

 

Svätá Mária, Ján sa radosťou zachvel v matkinom lone,

Svätá Mária, ty si prispela k šťastnému pôrodu Alžbety,

Svätá Mária, ochrankyňa tehotných žien,

Svätá Mária, ty dávaš rodičkám, aby šťastne porodili,

 

Svätý Michal, silný v boji,

Svätý Michal, postrach démonov,

Svätý Michal, anjel pokoja,

Svätý Michal, opora Božieho ľudu,

 

Od Satanovej moci a jeho pokušení,          osloboď nás Pane Ježišu.

Od preklatia skrze modly a bludné náuky,

Od démonickej posadnutosti,

Od zvodov ducha temnôt,

Od útokov čarodejníkov a majstrov okultizmu,

Od diabolských spolkov, ktoré nás robia otrokmi Satana,

Od modloslužby, špiritizmu a satanizmu,

Od siekt, čarodejníkov tajných spolkov,

Od falošných vízii a klamných snov,

Od všetkých prekliatí,

Od chorôb, ktoré sú spôsobené čarami,

Od ducha smrti, ktorý navádza na vraždy a sebe vraždy,

Od neplodnosti, spôsobenej čarami,

Od všetkých ohrození detí v matkinom lone,

Od zranení z detstva,

Od zviazanosti predkov, ktoré cestou rodokmeňa

prechádzajú na dnes žijúcich,

Od blokov v emóciách a našich duševných schopnostiach,

Od beznádeje a ducha strachu, ktorý ničí vieru v Boha,

Od ducha pýchy a panovačnosti,

Od hriechu proti Duchu Svätému,

Od odmietania odpustiť našim nepriateľom,

Od nenávistných a smilných myšlienok,

Od diabolských útokov v hodine smrti,

Od očistcových múk,

Od večného zatratenia,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,     zmiluj sa nad nami (3x)      

 

Oroduj za nás, Panna Mária, Matka oslobodenia.

Aby sme boli vyslobodení zo všetkých súžení.

 

Modlime sa:

Všemohúci Bože, chválime ťa za tvoju lásku, tvoje milosrdenstvo, tvoju moc a za víťazstvo Baránkovej krvi, tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Chválime ťa z našu Matku, Pannu Máriu. Všetci, ktorí sa utiekame pod jej materskú ochranu, osloboď od každého zla, ktoré nás zotročuje. Osloboď nás od moci temnoty, aby sme mohli žiť  v slobode Božích detí, vo víťaznom triumfe vzkrieseného Krista. Amen.

osloboditelka

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *