12 stupňov pýchy podľa sv. Bernarda z Clairvaux

Zaujímavé je, že podľa tohto svätého opáta a učiteľa cirkvi z 12. storočia sa môže akýkoľvek stupeň pýchy stať stupňom pokory. Ako na to?

Všetci vieme, že „zvedavosť je prvým krokom do pekla“. Len málo ľudí vie, že toto príslovie súvisí s prvým mystickým pojednaním svätého Bernarda z Clairvaux. Tento cisterciánsky mních v roku 1124 napísal „Knihu o úrovniach pokory a pýchy.“ Prvým z týchto krokov je zvedavosť … Ktoré spomína ďalej?

12 stupňov pýchy podľa sv. Bernarda z Clairvaux

1. Zvedavosť

Ide o zbytočný záujem o ostatných. Nepotrebný záujem, ktorý pomoc neponúka ani nepožaduje.

2. Bezohľadnosť

Zahŕňa jednoduchý prechod od žiarlivosti k radosti svojej predpokladanej nadradenosti. Žiarlivosť sa objaví, keď pýcha vidí niekoho lepšieho ako on sám. Radosť sa objaví, keď pýcha vidí niekoho horšieho ako on sám.

3. Nevhodná veselosť

Nesprávna, pretože vyplýva z pozornosti údajných výhod, ktoré súvisia s neschopnosťou rozpoznať zásluhy druhého. O mužovi, v ktorom vládne táto veselosť, Bernard píše, že je rýchly na vtipy a unáhlený sa smiať.

4. Vystatovačnosť

Môže byť rozpoznaná v mnohých slovách. Takže ak sa niekto chváli, potom – podľa Bernarda – túži a chce poslucháčov, ktorým by sa mohol ukázať … na ktorých by mohol vylievať to, čo cíti, aby sa dozvedel o svojej veľkosti.

5. Separácia

Uvedená separácia je jednoducho lenivosť pri plnení spoločných povinností, ale aj veľká horlivosť, kedy pýcha oddeľuje od ostatných členov skupiny pri realizácii všetkého iba pre jedného.

6. Namyslenosť

Namyslenosť je presvedčenie, že som lepší ako ostatní.

7. Trúfalosť

Muž charakterizovaný trúfalosťou zaujíma prvé miesto na stretnutiach, prvý sa v rozhovoroch ujíma slova.

8. Obrana hriechov

Spôsoby tejto obhajoby sú rôznorodé, napr. niekto hovorí: Ja som to neurobil. Takto to nebolo.

9. Klamlivé vyznávanie hriechov

Zdá sa, že ak popieranie verejne známych činov nemôže nič dosiahnuť, bude lepšie potom (podľa názoru pýchy) priznať vinu simulovaným spôsobom. Ľudia, ktorí to robia, „menia svoju vinu, tak veľmi ju zväčšujú, že všetky obvinenia, ktoré urobia, sú priam neuveriteľné … Keď je chyba taká zrejmá, že ju nemožno nijako ukryť, predstierajú, že robia pokánie, no iba svojím hlasom, nie v duši.

10. Vzdor

Je to vzdor proti nadriadenému. Vzdor napr. voči opátovi kláštora, ale môže to byť aj rodič v prípade vzdorujúceho dieťaťa alebo šéf v práci. Účinky rebélie sú: opustenie danej skupiny, napríklad rodiny a následná sloboda v hrešení.

11. Sloboda hrešenia

V tomto bode sa človek už nebojí nadriadených (napr. rodičov) ani sa nehanbí  iných členov komunity (napr. súrodencov) a s úplnou svojvôľou uspokojuje svoje túžby. V tomto stupni pýchy človeka ešte neopustili strach a bázeň z Boha, a preto sa dopúšťa hriechov s určitým váhaním.

12. Závislosť od hriechu

Ak sa však prvé prestúpenie hriešnika nestretne s Božím trestom, potom takýto nešťastník hľadá nové potešenie, ktoré je čoraz zvodnejšie. Toto potešenie sa uvoľňuje čoraz častejšie, rozum sa uspáva a závislosť uvoľňuje putá. Kvôli tejto závislosti človek stráca svoju myseľ a približuje sa k smrti bez rozmýšľania. To je odsúdenie večného pekla. Potom, ako blázon v Písme začne hovoriť: „Boha niet!“

Pre niekoho, kto je na jednej z úrovní pýchy, sa náš svätý odporúča modliť samozrejme, aby sa ocitol na správnom stupni pokory. Podľa Bernarda sa môže akýkoľvek stupeň pýchy stať stupňom pokory. Bude to tak, keď ľudia namiesto toho, aby podľahli zvyku hrešiť, ho rozpoznajú a začnú bojovať proti nemu.

V tomto prípade sa stupeň pýchy 12 stane 1. stupňom pokory. Podobne 11. bude druhý stupeň. 10 – tretí. 9 – štvrtý. 8 – piaty. 7. – šiesty. 6. – siedmy. 5 – ôsmy. 4. – deviaty. 3- desiaty. 2 – jedenásty. 1 – dvanásty.

Zdroj: Citácie pochádzajú z knihy: „Kniha o úrovniach pokory a pýchy.“

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *