CHUDOBA – Slávnostný ruženec

1. desiatok
Odmenená chudoba

Na tretí deň sa vrátila Kristova duša do jeho mŕtveho tela. V tejto chvíli sa jeho telo odialo do nevídanej krásy, slávy, blaženosti a nesmrteľnosti. Telo sa stalo duchovným a nepotrebuje už žiadne časné potreby. V svätej blaženosti je celkom nezávislé na pozemských veciach. Sú príliš ničotné, aby pridali niečo k jeho blaženosti, sú príliš hlboko pod ním, aby ho ťažili.
To bude i tvoj blažiaci údel, keď ťa neodvádzali časné veci od Boha, a Boh ti bol nadovšetko. Keď bolo smernicou tvojho života Ježišovo slovo: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť“ (Mt 6,33) a potom splní sa Božie slovo: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho miliujú“ (1 Kor 2,9)

2. desiatok
Od Boha len požičané

Ježiš sa vrátil do neba k Otcovi. Oddaní veriaci však majú stále pred očami jeho príklad chudoby a pamätajú na jeho slová:“Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. “ (Mt 6,19)
Prví kresťania vzbudzovali u pohanov vzácny obdiv. Píše o nich sv. Lukáš: „Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. “ (Sk 2,44-45) Tento spôsob života sa dodnes udržuje v kláštoroch. Ale aj vo svete žijú Ježišovi priatelia, ktorí sa správne dívajú na majetok – ako na dar, ktorý im zveril spravovať Boh, a títo pamätajú na chudobných almužnami. Takto sv. Pavol chváli Macedónskych: „… z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. “ (2 Kor 8,2) Aj na mne sa prejavuje tento krásny rys Kristovho náboženstva?

3. desiatok
Dary Ducha Svätého nemožno kúpiť

Duch Svätý prišiel v hukote mohutnej víchrice a všetkých veriacich naplnil svetlom, útechou, radosťou, silou, pokojom a láskou.
Samé dary, ktoré nemožno kúpiť za peniaze. Týmto darom však prekáža láska k časnému tak, že sa potom nemôžu stať vlastníctvom človeka. Čím viac je človek oddaný pozemským statkom, nezriadenej láske k nim, ako aj úzkostlivej starostlivosti o ne, tým menej je schopný chápať podľa Boha, skutočne sa radovať a nájsť pokoj. K takejto láske k pozemským statkom Kristus hovorí: „Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!“ (Lk 6,24)
Šťastný je ten, kto nepodľahol lakomstvu a chamtivosti. Jemu Ježiš povedal: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. “ (Mt 5,3)

4. desiatok
Pokojný odchod

Pri odchode Panny Márie do neba zármutok apoštolov sa zmierňuje pohľadom na jej blažený odchod, ktorý nebol závislí od pozemských vecí.
Smrť – násilné roztrhnutie pút, ktoré viažu človeka k zemi – je bolestná pre človeka. Je tým bolestnejšia, čím viac má človek toho, čo mu smrť berie, a čím viac miloval to, čo musí opustiť. Najväčšou bolesťou sú však výčitky, že časné miloval tak, že si dušu poškvrnil hriechom a teraz taká musí odísť k Božiemu súdu.
Akú hlbokú pravdu povedal Božský Vykupiteľ, keď hovorí o boháčovi: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?“ Dobre radí sv. Pavol: „Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžme odniesť. Uspokojme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. “ (1 Tim 6,7-8)

5. desiatok
Kráľovná blaženej večnosti

Pre Pannu Máriu nemala bohatstvo na zemi žiadny význam. Jej zásadou boli slová jej Syna: „Nezhromažďujte si poklady na zemi!“
Chudobná manželka tesára si získala poklady v nebi. Žili len z práce svojich rúk a keď ich ťažký život na zemi skončil, tak potom prišla očakávaná radostná večnosť a večná radosť. Večná! Na sto rokov? Na tisíc rokov? Nie, ale večnosť bez konca.
Kráľovná blaženej večnosti, pomôž mi, nech aj pre mňa tu na zemi je pokladom Boh. Nech to robím ako sv. Pavol, ktorý píše: „Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista. “ (Flp 3,8-9)
Kráľovná blaženej večnosti! Naozaj blahoslavený chudobný duchom, to znamená taký, ktorý nelipne na pozemskom majetku.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *