Radostný ruženec – Kniha proroka Izaiáša

1. tajomstvo: Zvestovanie

Pán znovu takto prehovoril k Achazovi: „Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach!“ Ale Achaz vravel: „Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána.“ Riekol teda Izaiáš: „Počujteže, dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7,10-14)

2. tajomstvo: Panna Mária navštevuje Alžbetu a spieva chválospev.

Spievajte Pánovi pieseň novú, jeho chválospev od končín zeme,
vy, čo vystupujete na more a čo ho napĺňa, ostrovy a tí, čo na nich bývajú.
Nech jasá púšť a jej osady, dvory, v ktorých býva Kedar,
nech plesajú obyvatelia Sely, a z temena vrchov nech volajú!
Nech vzdávajú česť Pánovi a jeho slávu nech hlásajú ostrovom! (Iz 42,10-12)

3. tajomstvo: Ježiš sa narodil v Betleheme a naplnil radosťou všetkých ľudí dobrej vôle.

Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho,
oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kráľuje.“
Čuj, tvoji strážcovia povyšujú hlas a plesajú zároveň
lebo zoči-voči hľadia na Pánov návrat na Sion.
Plesajte, jasajte spolu, sutiny Jeruzalema,
veď Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem! (Iz 52,7-9)

4. tajomstvo: Ježiš obetovaný v chráme je svetlom na osvietenie pohanov.

Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Lebo, hľa, tma pokrýva zem a temnota národy,
ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou.
Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzišla.
Zdvihni si vôkol oči a pozri, všetci sa zišli, prišli k tebe;
tvoji synovia prídu zďaleka a dcéry ti z kraj sveta povstanú.
Vtedy uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce,
veď sa k tebe obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. (Iz 60,1-5)

5. tajomstvo: Panna Mária v chráme nachádza svojho Syna a všetky jeho slová zachováva vo svojom srdci a rozjíma o nich.

Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela:
„Ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa učím, aby si mal úspech, čo ťa vediem cestou, ktorou máš ísť.
Keby si si bol všímal moje rozkazy, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny.
A bolo by ako piesku tvojho potomstva a plodov tvojho lona ako jeho zrniek,
nebolo by zničené ani vyhubené tvoje meno predo mnou.“ (Iz 48,17-19)

 

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *